Tài liệu miễn phí Bảo hiểm

Download Tài liệu học tập miễn phí Bảo hiểm

Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát nội bộ tại bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng đối với thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các yếu tố tác động đến kiểm soát nội bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng trong lĩnh vực thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Dựa trên cơ sở lý thuyết về kiểm soát nội bộ theo COSO 2013, dữ liệu nghiên cứu với 186 quan sát được khảo sát từ các công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng. Mời các bạn tham khảo!

10/20/2021 6:18:04 AM +00:00

Nghiên cứu các yếu tố cản trở việc tiếp cận bảo hiểm y tế của lao động nhập cư tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết này sẽ nghiên cứu vấn đề BHYT đối với nhóm LĐNC. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính tác giả nghiên cứu về cơ hội tiếp cận BHYT của lao động nhập cư tại TP.HCM, trong đó, sử dụng phương pháp chuyên gia để lấy ý kiến về bảng hỏi, sử dụng phương pháp khảo sát trực tiếp trên 512 LĐNC nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu để phân tích trong bài viết.

10/20/2021 4:08:38 AM +00:00

Phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam theo xu thế Cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết đã phân tích thực trạng sự hiểu biết và nhu cầu của khách hàng để làm rõ nguyên nhân, từ đó đưa ra kiến nghị và đề xuất giải pháp để phát triển ngành bảo hiểm theo kịp xu hướng phát triển chung của khu vực và trên toàn thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:31:14 AM +00:00

Những vấn đề đặt ra trong quy định quản lý hoạt động bảo hiểm vi mô tại Việt Nam

Trong nội dung của bài viết này, trên cơ sở phân tích tình hình triển khai BHVM ở Việt Nam trong thời gian qua, đánh giá những bất cập trong những quy định hiện hành và đưa ra một số ý kiến đóng góp cho các cơ quan hữu quan trong việc ban hành chính sách về BHVM phù hợp với thực tiễn phát triển ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:28:22 AM +00:00

Giải pháp phát triển Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Bài viết tập trung đánh giá thực trạng phát triển của thị trường đặc biệt chú trọng giai đoạn 2011-2015 (giai đoạn đầu thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2011-2020), phân tích sâu cơ hội và thách thức trong tiến trình hội nhập và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:10:09 AM +00:00

Đào tạo nhân lực ngành bảo hiểm đáp ứng yêu cầu hội nhập và cách mạng 4.0

bài viết cho thấy ngành bảo hiểm phải đối mặt với nhiều thách thức như cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp về thị phần và nhân lực, thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn và chất lượng cao. Điều đó đòi hỏi các cơ sở đào tạo, đặc biệt là các trường đại học (có đào tạo ngành bảo hiểm) phải có các biện pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:05:05 AM +00:00

AEC và thách thức đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam

Bài viết nghiên cứu các quy định của AEC liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm; nhận định các thách thức đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị để vượt qua các thách thức mà thị trường phải đối mặt. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 12:52:25 AM +00:00

Đề thi kết thúc học phần môn Bảo hiểm - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

“Đề thi kết thúc học phần môn Bảo hiểm - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM” là tài liệu tham khảo được TaiLieu.VN sưu tầm để gửi tới các em học sinh đang trong quá trình ôn thi kết thúc học phần, giúp sinh viên củng cố lại phần kiến thức đã học và nâng cao kĩ năng giải đề thi. Chúc các em học tập và ôn thi hiệu quả!

10/18/2021 3:16:35 AM +00:00

Từng bước hoàn thiện thể chế cho sự minh bạch, hiệu quả và bền vững thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2020

Bài viết Từng bước hoàn thiện thể chế cho sự minh bạch, hiệu quả và bền vững thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2020 giới thiệu về kinh doanh bảo hiểm với thể chế cho sự phát triển minh bạch, hiệu quả và bền vững cho thị trường bảo hiểm ở Việt Nam đến năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 12:50:42 AM +00:00

Tính minh bạch, hiệu quả và bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam

Nội dung bài viết trình bày gần 1/4 thế kỷ vừa qua thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển khá ổn định và bền vững. Hằng năm, tốc độ tăng trưởng của thị trường này luôn ở mức cao so với tất cả các loại thị trường hàng hóa và dịch vụ khác trong nền kinh tế. Tính minh bạch và hiệu quả phát triển thị trường luôn được thể hiện rất rõ ở từng loại hình doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH).

10/18/2021 12:47:45 AM +00:00

Bài giảng Pháp luật kinh doanh bảo hiểm - TS. Bùi Kim Hiếu

Bài giảng Pháp luật kinh doanh bảo hiểm - TS. Bùi Kim Hiếu được biên soạn với mục đích giúp sinh viên nêu và giải thích các kiến thức căn bản trong nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm, xử lý thành thạo các nghiệp vụ căn bản trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm,... Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 8:53:22 AM +00:00

Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ của khách hàng tại Hải Phòng

Từ lâu khái niệm: “Bảo hiểm nhân thọ” đã trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam nói chung và người dân Hải Phòng nói riêng. Bài viết tập trung làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Hải Phòng và đề xuất một số biện pháp để phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Hải Phòng.

10/15/2021 3:31:11 AM +00:00

Giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bài viết phân tích, đánh giá những hạn chế của chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay và đề xuất giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

10/15/2021 3:12:40 AM +00:00

Hành vi gian lận nghĩa vụ bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – áp dụng mô hình AMO

Trong nghiên cứu này, tác giả vận dụng mô hình AMO để đánh giá hành vi gian lận trách nhiệm bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động tại tỉnh Đồng Tháp. Tác giả áp dụng mô hình AMO để kiểm định mối quan hệ của 3 thành phần (khả năng, cơ hội, động cơ) với hành vi gian lận.

10/15/2021 2:16:00 AM +00:00

Khảo sát kiến thức, thái độ về tham gia bảo hiểm y tế và các yếu tố liên quan của người dân thành phố Cần Thơ năm 2016

Xác định tỷ lệ tham gia BHYT hộ gia đình của người dân thành phố Cần Thơ năm 2016; Xác định tỷ lệ người dân có kiến thức, thái độ đúng về chính sách BHYT tại thành phố Cần Thơ năm 2016; Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và việc tham gia BHYT của người dân tại thành phố Cần Thơ năm 2016.

10/4/2021 2:11:44 PM +00:00

Tác động của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng của khách hàng trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe máy

Bài viết chỉ ra rằng, trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe máy, để đem lại sự hài lòng cho khách hàng đòi hỏi các doanh nghiệp bảo hiểm phải tập trung vào nhân tố quan trọng nhất là khả năng tư vấn, tiếp đến là khả năng tiếp cận dịch vụ, khả năng đáp ứng, năng lực phục vụ, kỹ thuật dịch vụ và độ tin cậy.

10/4/2021 4:44:34 AM +00:00

Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Bài viết đánh giá thực trạng công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Phú Lương trong giai đoạn 2018 - 2020, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hơn nữa đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Phú Lương trong giai đoạn 2021 - 2025.

10/4/2021 3:45:59 AM +00:00

Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Bài nghiên cứu phân tích thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố Bắc Kạn trong giai đoạn 2018 – 2020. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu so sánh và thống kê mô tả, kết quả phân tích cho thấy hoạt động quản lý thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thành phố đã đạt được những kết quả nhất định.

10/4/2021 3:45:21 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của khách hàng cá nhân tại Tp. Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua Bảo Hiểm Nhân Thọ (BHNT) của khách hàng cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh. Nhóm tác giả đã thu thập dữ liệu thông qua phỏng vấn 251 khách hàng cá nhân đã mua BHNT tại địa bàn nghiên cứu.

10/3/2021 4:29:42 PM +00:00

Xác suất thiệt hại trong bảo hiểm với mô hình rủi ro phụ thuộc Markov

Nội dung chính của bài viết là đưa ra được công thức tính chính xác xác suất thiệt hại cho mô hình rủi ro trong bảo hiểm khi dãy tiền thu bảo hiểm và chi trả bảo hiểm là dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc Markov.

10/3/2021 12:10:27 AM +00:00

Ứng dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo để tính xác suất rủi ro trong bảo hiểm

Trong bài viết này nghiên cứu xác suất rủi ro đối với mô hình rủi ro của các công ty bảo hiểm với thời gian rời rạc, trong đó dãy các số tiền đòi trả bảo hiểm được giả thiết là dãy biến ngẫu nhiên không âm, độc lập, cùng phân phối. Kỹ thuật được sử dụng ở đây là phương pháp Monte Carlo.

10/3/2021 12:03:39 AM +00:00

Báo cáo Đánh giá xã hội phục vụ dự án hiện đại hóa bảo hiểm xã hội Việt Nam

Mục đích của đánh giá xã hội là tìm hiểu xem dự án có gây ra tác động không mong muốn nào không và đề xuất các biện pháp thích hợp (trước khi triển khai dự án) nhằm phòng ngừa, giảm nhẹ, giảm thiểu các tác động tiêu cực đó, hoặc, trong trường hợp không thể tránh khỏi, đền bù một cách thích đáng cho những người bị ảnh hưởng.

5/22/2021 8:32:46 AM +00:00

Ứng dụng kỹ thuật KLW vào dạy học phần bảo hiểm xã hội

Bài viết trình bày một số vấn đề cơ bản về lý luận kỹ thuật dạy học KWL gồm khái niệm, mục tiêu, cách thức tổ chức thực hiện, các yêu cầu khi áp dụng và ưu, nhược điểm của kỹ thuật KLW. Đồng thời, ứng dụng của kỹ thuật này vào học phần Bảo hiểm Xã hội, và minh họa thông qua nội dung cụ thể là “Bảo hiểm Thai sản”.

5/21/2021 7:40:14 PM +00:00

Bài giảng Bảo hiểm nhân thọ

Bài giảng Bảo hiểm nhân thọ thông tin đến người học kiến thức về bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp; khái niệm, đặc điểm và phân loại bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp không chia lãi; bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp chia lãi; mục đích của bảo hiểm nhân thọ.

5/21/2021 6:11:52 PM +00:00

Bài giảng Công tác giám định – Bồi thường tổn thất của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm bưu điện Thái Bình

Bài giảng Công tác giám định – Bồi thường tổn thất của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm bưu điện Thái Bình trình bày về công tác giám định – bồi thường tổn thất của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm bưu điện Thái Bình; ví dụ thực tiễn về việc giải quyết giám định – bồi thường tại công ty bảo hiểm bưu điện Thái Bình.

5/21/2021 6:11:45 PM +00:00

Bảo hiểm xã hội Việt Nam với mục tiêu an sinh xã hội

Bài viết tìm hiểu những dấu ấn nổi bật của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam năm 2018; bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá.

5/21/2021 3:10:30 PM +00:00

Thí điểm bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành

Bài viết trình bày những khó khăn chung của doanh nghiệp và cơ quan chức năng; các lĩnh vực thực hiện thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các phương thức bảo lãnh thông quan.

5/21/2021 3:09:55 PM +00:00

Kiểm soát chi bồi thường bảo hiểm nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam

Bài viết trình bày tổng quan về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam; tình hình kiểm soát chi phí bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam; tình hình kiểm soát chi phí bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam.

5/21/2021 3:04:11 PM +00:00

Bài giảng An sinh xã hội: Chương 8 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chương 8 Quản lý nhà nước về An sinh xã hội cung cấp các kiến thức cơ bản về: Khái niệm, Sự cần thiết, Vai trò và Nguyên tắc Quản lý Nhà nước; Cơ sở Quản lý Nhà nước; Nội dung Quản lý Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 11:53:27 AM +00:00

Bài giảng An sinh xã hội: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng An sinh xã hội: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Sự cần thiết phải nâng cao nhận thức về an sinh xã hội; Trách nhiệm của Nhà nước đối với vấn đề an sinh xã hội; Trách nhiệm của các tổ chức KT-XH và cá nhân đối với vấn đề an sinh xã hội; Nâng cao nhận thức vềan sinh xã hội.

5/21/2021 11:53:21 AM +00:00