Tài liệu miễn phí Bảo hiểm

Download Tài liệu học tập miễn phí Bảo hiểm

Các nhân tố tác động đến quyết định của người buôn bán nhỏ lẻ tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long

Bài viết tiến hành nhằm xác định các nhân tố tác động đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người buôn bán nhỏ lẻ tại Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long thông qua đo lường các nhân tố tác động đến quyết định mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, thực trạng tham gia bảo hiểm tự nguyện của người lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

3/19/2021 1:59:39 AM +00:00

Sự sẵn sàng chi trả bảo hiểm y tế tự nguyện của các cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Mục tiêu của bài viết là nghiên cứu về sự sẵn sàng chi trả bảo hiểm y tế tự nguyện của 170 người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại tỉnh Hậu Giang. Kết quả hồi quy Probit cho thấy yếu tố làm tăng xác suất sẵn sàng chi trả bảo hiểm y tế tự nguyện là số lần khám chữa bệnh trong quý, thái độ đối với rủi ro tài chính và thái độ đối với rủi ro sức khỏe.

3/18/2021 5:24:17 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Hải Đường

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 5: Chương trình bảo hiểm trong doanh nghiệp giúp người học xác định nhu cầu bảo hiểm của doanh nghiệp; lập kế hoạch bảo hiểm; quản lý chương trình bảo hiểm.

3/18/2021 4:03:52 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 5: Chương trình bảo hiểm trong doanh nghiệp

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 5: Chương trình bảo hiểm trong doanh nghiệp được biên soạn giúp các bạn nắm được kiến thức rủi ro và tổn thất tiềm năng trong một doanh nghiệp có thể được bảo hiểm; phương thức lựa chọn phạm vi bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm phù hợp cho một doanh nghiệp; thu xếp hợp đồng bảo hiểm: lựa chọn phương thức tham gia bảo hiểm, lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm; quản lý chương trình bảo hiểm trong doanh nghiệp.

3/18/2021 4:03:45 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm: Bài 4 - ThS. Phạm Thị Định

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 4: Hợp đồng bảo hiểm trình bày khái niệm hợp đồng bảo hiểm; đặc điểm hợp đồng bảo hiểm; phân loại hợp đồng bảo hiểm; nội dung của hợp đồng bảo hiểm; giao kết hợp đồng bảo hiểm.

3/18/2021 4:03:38 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm: Bài 3 - ThS. Phan Anh Tuấn (Phần 1)

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 3: Sản phẩm bảo hiểm thương mại dành cho doanh nghiệp (Phần 1) với các kiến thức bao gồm khái niệm, đặc điểm và phân loại sản phẩm bảo hiểm thương mại; bảo hiểm xe cơ giới; bảo hiểm hàng hải.

3/18/2021 4:03:31 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 3: Sản phẩm bảo hiểm thương mại dành cho doanh nghiệp (Phần 2)

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 3: Sản phẩm bảo hiểm thương mại dành cho doanh nghiệp (Phần 2) trình bày bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm xây dựng và lắp đặt; bảo hiểm trách nhiệm của chủ sử dụng lao động đối với người lao động; bảo hiểm sức khỏe và tai nạn; một số nghiệp vụ bảo hiểm thương mại khác.

3/18/2021 4:03:23 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm: Bài 3- ThS. Nguyễn Thành Vinh (Phần 2)

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 3: Sản phẩm bảo hiểm thương mại dành cho doanh nghiệp (Phần 2) tiếp nối phần 1 cung cấp đến người học kiến thức về bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm xây dựng và lắp đặt; bảo hiểm trách nhiệm của chủ sử dụng lao động đối với người lao động; bảo hiểm sức khỏe và tai nạn; các sản phẩm bảo hiểm thương mại khác.

3/18/2021 4:03:13 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 3: Sản phẩm bảo hiểm thương mại dành cho doanh nghiệp (Phần 1)

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 3: Sản phẩm bảo hiểm thương mại dành cho doanh nghiệp (Phần 1) cung cấp kiến thức về khái niệm, đặc điểm và phân loại sản phẩm bảo hiểm thương mại; bảo hiểm xe cơ giới; bảo hiểm hàng hải.

3/18/2021 4:03:05 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm: Bài 2 - ThS. Bùi Quỳnh Anh

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 2: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để nắm chi tiết nội dung kiến thức tổng hợp về BHXH, BHYT, BHTN: khái niệm, vai trò, nội dung cơ bản, quỹ tài chính.; sự cần thiết của việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN và quyền lợi khi tham gia.

3/18/2021 4:02:58 PM +00:00

Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 5: Bảo hiểm con người

Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 5: Bảo hiểm con người với mục tiêu giúp người học nắm được khái quát chung về bảo hiểm con người; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm con người phi nhân thọ.

3/18/2021 4:00:38 PM +00:00

Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 5: Bảo hiểm con người để nắm khái quát chung về bảo hiểm con người; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm con người phi nhân thọ.

3/18/2021 4:00:30 PM +00:00

Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 4: Bảo hiểm hỏa hoạn cung cấp đến người học với 3 nội dung đó là sự cần thiết phải bảo hiểm hỏa hoạn và đặc điểm của bảo hiểm hỏa hoạn; nội dung cơ bản của bảo hiểm hỏa hoạn; nội dung cơ bản của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy.

3/18/2021 4:00:23 PM +00:00

Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 3: Bảo hiểm xe cơ giới

Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 3: Bảo hiểm xe cơ giới giới thiệu về nội dung của các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và cách giải quyết bồi thường khi có tổn thất xảy ra đối với bản thân chiếc xe và trách nhiệm dân sự của chủ xe.

3/18/2021 4:00:17 PM +00:00

Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thành Vinh

Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 3: Bảo hiểm xe cơ giới trình bày khái niệm xe cơ giới và các loại hình bảo hiểm xe cơ giới; bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba; bảo hiểm vật chất thân xe cơ giới.

3/18/2021 4:00:08 PM +00:00

Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 2: Bảo hiểm hàng hải

Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 2: Bảo hiểm hàng hải giới thiệu về nội dung của các nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải và cách giải quyết bồi thường khi có tổn thất xảy ra đối với hàng hóa, tàu biển và trách nhiệm dân sự chủ tàu.

3/18/2021 3:59:59 PM +00:00

Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thành Vinh

Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 2: Bảo hiểm hàng hải giúp người học nắm được kiến thức bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng đường biển; bảo hiểm tàu biển.

3/18/2021 3:59:52 PM +00:00

Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 1: Tổng quan về bảo hiểm thương mại (Phần 1) tìm hiểu nguồn gốc của bảo hiểm thương mại; các nguyên tắc chung của bảo hiểm thương mại; phân loại bảo hiểm thương mại; ngành kinh doanh bảo hiểm.

3/18/2021 3:59:45 PM +00:00

Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 1: Tổng quan về bảo hiểm thương mại

Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 1: Tổng quan về bảo hiểm thương mại với các nội dung nguồn gốc của bảo hiểm thương mại; khái niệm và bản chất của bảo hiểm thương mại; các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động bảo hiểm thương mại; các loại bảo hiểm thương mại; giới thiệu về ngành kinh doanh bảo hiểm.

3/18/2021 3:59:38 PM +00:00

Bài giảng Bảo hiểm - Bài 1: Tổng quan về quản trị rủi ro và bảo hiểm

Bài giảng Bảo hiểm - Bài 1: Tổng quan về quản trị rủi ro và bảo hiểm trình bày các vấn đề cơ bản và chung nhất về bảo hiểm. Đây là bài nhập môn, trình bày cơ sở của bảo hiểm, các khái niệm, các loại hình bảo hiểm và vai trò của bảo hiểm, hỗ trợ cho việc tiếp tục nghiên cứu cụ thể và chi tiết về bảo hiểm để vận dụng vào việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh tế.

3/18/2021 3:58:18 PM +00:00

Quản lý thu quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên: Thực trạng và giải pháp

Bài viết này nhằm phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

3/18/2021 1:34:00 AM +00:00

Phân tích quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ của người hưu trí tại thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của nhóm khách hàng hưu trí dựa vào cuộc khảo sát 295 đáp viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

3/18/2021 1:30:05 AM +00:00

Tác động của chia sẻ chi phí trong bảo hiểm y tế tại Việt Nam

Bài viết này phân tích tác động của việc thay đổi tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế tự nguyện ở Việt Nam (trước và sau khi Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 có hiệu lực ngày 01/7/2009) bằng cách sử dụng bộ số liệu kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2006, 2017 của Tổng cục Thống kê. Để đánh giá sự thay đổi này, bài báo sử dụng cách tiếp cận khác biệt trong hồi quy tuyến tính để kiểm tra xem quy định mới về tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện có làm giảm nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của người dân hay không.

3/17/2021 9:32:06 PM +00:00

Cost efficiency and convergence in the European nonlife insurance industry

This paper is an effort to see how the crisis affected the level of efficiency and the process of insurance integration in the European Union. It uses Stochastic Frontier Analysis to estimate cost efficiency for a sample of 947 nonlife insurance firms operating in 24 European countries for the period 2006- 2014. In a second stage a two-step system Generalized Method of Moments (GMM) is used to examine cost efficiency convergence by looking at β-convergence and σconvergence criteria.

12/29/2020 6:32:22 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của công chức và viên chức tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long

Nghiên cứu được hình thành từ việc đề xuất 6 yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của công chức và viên chức tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long bao gồm: Chế độ, đào tạo và thăng tiến, điều kiện làm việc, quan hệ công việc, phối hợp và hỗ trợ và văn hóa tổ chức.

12/29/2020 6:08:54 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Trong 400 phiếu câu hỏi phỏng vấn phát đi thì có 390 quan sát được đưa vào phân tích, người lao động đang tham gia và chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại tỉnh Bến Tre. Bài viết trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

12/29/2020 6:08:16 PM +00:00

Sử dụng điều kiện giao dịch chung trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa

Việc sử dụng điều kiện giao dịch chung trong các hợp đồng bảo hiểm hàng hóa đã góp phần thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển một cách mạnh mẽ, đáp ứng được số lượng lớn người mua bảo hiểm hàng hóa, đồng thời tiết kiệm được thời gian, chi phí đàm phán cho các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm hàng hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn đó thì điều kiện giao dịch chung cũng tạo ra sự bất bình đẳng về quyền lợi và vị thế yếu thế cho người mua bảo hiểm hàng hóa.

12/29/2020 3:31:26 PM +00:00

Cơ sở lý luận hình thành nghĩa vụ cung cấp thông tin giai đoạn tiền hợp đồng bảo hiểm

Bài viết phân tích cơ sở lý luận về việc hình thành nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giai đoạn tiền hợp đồng bảo hiểm xuất phát từ nguyên tắc trung thực, thiện chí của các bên ở giai đoạn tiền hợp đồng, và dựa vào bản chất của tình trạng bất cân xứng thông tin giai đoạn tiền hợp đồng bảo hiểm và việc đánh giá rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm. Đồng thời, bài viết cũng trình bày quá trình hình thành và phát triển các quy định pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin giai đoạn tiền hợp đồng bảo hiểm tại Việt Nam.

12/29/2020 12:05:23 PM +00:00

Xây dựng ngành bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia. Thực hiện tốt chính sách chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần bảo đảm quyền được an sinh xã hội của mỗi công dân, vì mục tiêu phát triển bền vững. Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo sự minh bạch, rõ ràng trong quản lý điều hành, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

12/29/2020 8:16:55 AM +00:00

Bài giảng môn Bảo hiểm – Bài 4: Hợp đồng bảo hiểm

Bài giảng môn Bảo hiểm – Bài 4: Hợp đồng bảo hiểm được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức khái niệm hợp đồng bảo hiểm; đặc điểm hợp đồng bảo hiểm; phân loại hợp đồng bảo hiểm; nội dung của hợp đồng bảo hiểm; giao kết hợp đồng bảo hiểm.

12/29/2020 5:31:56 AM +00:00