Tài liệu miễn phí Bảo hiểm

Download Tài liệu học tập miễn phí Bảo hiểm

Cost efficiency and convergence in the European nonlife insurance industry

This paper is an effort to see how the crisis affected the level of efficiency and the process of insurance integration in the European Union. It uses Stochastic Frontier Analysis to estimate cost efficiency for a sample of 947 nonlife insurance firms operating in 24 European countries for the period 2006- 2014. In a second stage a two-step system Generalized Method of Moments (GMM) is used to examine cost efficiency convergence by looking at β-convergence and σconvergence criteria.

12/29/2020 6:32:22 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của công chức và viên chức tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long

Nghiên cứu được hình thành từ việc đề xuất 6 yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của công chức và viên chức tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long bao gồm: Chế độ, đào tạo và thăng tiến, điều kiện làm việc, quan hệ công việc, phối hợp và hỗ trợ và văn hóa tổ chức.

12/29/2020 6:08:54 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Trong 400 phiếu câu hỏi phỏng vấn phát đi thì có 390 quan sát được đưa vào phân tích, người lao động đang tham gia và chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại tỉnh Bến Tre. Bài viết trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

12/29/2020 6:08:16 PM +00:00

Sử dụng điều kiện giao dịch chung trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa

Việc sử dụng điều kiện giao dịch chung trong các hợp đồng bảo hiểm hàng hóa đã góp phần thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển một cách mạnh mẽ, đáp ứng được số lượng lớn người mua bảo hiểm hàng hóa, đồng thời tiết kiệm được thời gian, chi phí đàm phán cho các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm hàng hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn đó thì điều kiện giao dịch chung cũng tạo ra sự bất bình đẳng về quyền lợi và vị thế yếu thế cho người mua bảo hiểm hàng hóa.

12/29/2020 3:31:26 PM +00:00

Cơ sở lý luận hình thành nghĩa vụ cung cấp thông tin giai đoạn tiền hợp đồng bảo hiểm

Bài viết phân tích cơ sở lý luận về việc hình thành nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giai đoạn tiền hợp đồng bảo hiểm xuất phát từ nguyên tắc trung thực, thiện chí của các bên ở giai đoạn tiền hợp đồng, và dựa vào bản chất của tình trạng bất cân xứng thông tin giai đoạn tiền hợp đồng bảo hiểm và việc đánh giá rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm. Đồng thời, bài viết cũng trình bày quá trình hình thành và phát triển các quy định pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin giai đoạn tiền hợp đồng bảo hiểm tại Việt Nam.

12/29/2020 12:05:23 PM +00:00

Xây dựng ngành bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia. Thực hiện tốt chính sách chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần bảo đảm quyền được an sinh xã hội của mỗi công dân, vì mục tiêu phát triển bền vững. Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo sự minh bạch, rõ ràng trong quản lý điều hành, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

12/29/2020 8:16:55 AM +00:00

Bài giảng môn Bảo hiểm – Bài 4: Hợp đồng bảo hiểm

Bài giảng môn Bảo hiểm – Bài 4: Hợp đồng bảo hiểm được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức khái niệm hợp đồng bảo hiểm; đặc điểm hợp đồng bảo hiểm; phân loại hợp đồng bảo hiểm; nội dung của hợp đồng bảo hiểm; giao kết hợp đồng bảo hiểm.

12/29/2020 5:31:56 AM +00:00

Bài giảng môn Bảo hiểm – Bài 1: Tổng quan về bảo hiểm thương mại

Bài giảng môn Bảo hiểm – Bài 1: Tổng quan về bảo hiểm thương mại với các nội dung nguồn gốc của bảo hiểm thương mại; khái niệm và bản chất của bảo hiểm thương mại; các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động bảo hiểm thương mại; các loại bảo hiểm thương mại; giới thiệu về ngành kinh doanh bảo hiểm.

12/29/2020 5:28:55 AM +00:00

Mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm xã hội tự nguyện: Một số khuyến nghị chính sách

Bài viết này trước hết tóm lược những đặc điểm chính của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện hành. Sau đó, phân tích những điểm mạnh và yếu của chính sách. Cuối cùng, gợi mở một số điều chỉnh chính sách để nâng cao độ bao phủ của bảo hiểm xã hội tự nguyện vì mục tiêu an sinh xã hội.

12/28/2020 4:05:57 PM +00:00

Thực trạng và định hướng phát triển bảo hiểm xã hội trong thời gian

Bài viết tập trung đánh giá thực trạng hoạt động bảo hiểm xã hội giai đoạn 2007-2009, trên cơ sở đó định hướng phát triển bảo hiểm xã hội trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/28/2020 4:05:49 PM +00:00

Định hướng phát triển bảo hiểm hưu trí đa tầng ở Việt Nam

Phát triển bảo hiểm hưu trí đa tầng nhằm đa dạng hóa các chế độ hưu trí, đáp ứng nhu cầu tham gia của người lao động và gia tăng mức lương hưu cho người cao tuổi, góp phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững đã trở thành xu thế chung trên toàn cầu. Các chính sách bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội thường xuyên và bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam đều đã có các chế độ hưu trí. Mặt khác, mức sống của người dân Việt Nam đang được cải thiện nhanh chóng; khoa học và công nghệ đang được ứng dụng mạnh mẽ vào hiện đại hóa hệ thống bảo hiểm xã hội. Đây là những cơ sở quan trọng để thực hiện thành công chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển bảo hiểm hưu trí đa tầng ở nước ta.

12/28/2020 3:54:15 PM +00:00

Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm: Module 4 - ThS. Nguyễn Tiến Hùng

Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm - Module 4: Hợp đồng bảo hiểm trình bày các định nghĩa về hợp đồng bảo hiểm, tính chất hợp đồng bảo hiểm, hình thức hợp đồng bảo hiểm, yếu tố cấu thành hợp đồng bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 12:01:53 PM +00:00

Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm: Module 3 - ThS. Nguyễn Tiến Hùng

Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm - Module 3: Những nguyên tắc chung của bảo hiểm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về bảo hiểm, vai trò, tác dụng của bảo hiểm, sự cần thiết của bảo hiểm, rủi ro có thể của bảo hiểm, phân loại bảo hiểm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 12:01:46 PM +00:00

Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm: Module 2 - ThS. Nguyễn Tiến Hùng

Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm - Module 2: Rủi ro và quản trị rủi ro giới thiệu về các thuật ngữ tổn thất, rủi ro, hiểm họa, nguy cơ; các phương thức xử lý rủi ro, nguy cơ & tổn thất, tổng lược về quản trị rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 12:01:39 PM +00:00

Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm: Module 1 - ThS. Nguyễn Tiến Hùng

Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm - Module 1: Thị trường bảo hiểm cung cấp cho người học các kiến thức về các yếu tố cấu thành thị trường bảo hiểm, môi trường, lịch sử ra đời và phát triển của thị trường bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 12:01:33 PM +00:00

Xác định quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ

Bài viết phân tích những bất cập trong việc xác định nội hàm quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ, thời điểm xác lập quyền lợi có thể được bảo hiểm, đưa ra những kiến nghị thay đổi phù hợp với yêu cầu phát triển của thị trường bảo hiểm nước ta.

9/24/2020 7:53:35 PM +00:00

Điều khoản bảo hiểm tạm thời trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Bài viết phân tích các khái niệm, nội dung, thời hạn điều khoản bảo hiểm tạm thời, cơ sở pháp lý của thỏa thuận bảo hiểm tạm thời và bình luận các rủi ro pháp lý có liên quan đến điều khoản bảo hiểm tạm thời.

9/24/2020 7:48:25 PM +00:00

Chất lượng tiếp cận dịch vụ y tế của người nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Bài viết này tổng hợp và phân tích chất lượng sống của người nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua tiếp cận dịch vụ y tế. Qua đó kiến nghị một số giải pháp nhằm tạo cơ hội nhiều hơn cho người nghèo trong tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe bản thân.

8/29/2020 6:50:35 AM +00:00

Mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện: Thực tiễn quốc tế và bài học cho Việt Nam

Mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) là một trong những mục tiêu quan trọng trong các chính sách đảm bảo an sinh xã hội (ASXH) ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia đang phát triển trên thế giới. Nghiên cứu này phân tích xu hướng phát triển và cải cách chương trình BHXHTN trên thế giới, tìm hiểu kinh nghiệm mở rộng bao phủ BHXHTN của một số quốc gia đang phát triển để qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm hướng đến mục tiêu mở rộng độ bao phủ BHXHTN nói riêng và mục tiêu bao phủ ASXH toàn dân nói chung. Kết quả nghiên cứu cho thấy, điều chỉnh, bổ sung thêm chế độ hưởng BHXHTN, thay đổi theo hướng linh hoạt hơn trong quản lý đăng ký, đóng, hưởng BHXHTN, tiếp cận với các cam kết quốc tế về chế độ BHXHTN cho lao động di cư quốc tế, xem xét các chính sách hỗ trợ tài chính và phi tài chính cho người tham gia là những bài học kinh nghiệm quan trọng cho Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu mở rộng bao phủ BHXHTN.

8/28/2020 10:14:09 AM +00:00

Đánh giá hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội

Bài viết trình bày một số kết quả chính thuộc hợp phần I của dự án được Ban Quản lý Dự án tổng hợp từ tập hợp các nghiên cứu của các tư vấn quốc tế, tư vấn trong nước và nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Lao động và Xã hội thực hiện trong 3 năm vừa qua.

8/28/2020 9:50:10 AM +00:00

Insurtech: Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi mọi thành phần của nền kinh tế, đòi hỏi tất cả các ngành, lĩnh vực phải chuyển mình để bắt kịp xu thế phát triển trên thế giới. Bài viết chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam khi phát triển Insurtech.

7/8/2020 7:34:37 PM +00:00

Hoạt động bảo hiểm tài sản và thiệt hại tại các doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Hoạt động bảo hiểm tài sản và thiệt hại có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường bảo hiểm. Nhằm đáp ứng các yêu cầu, xu hướng mới trong điều kiện nước ta hiện nay, cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động bảo hiểm này hơn nữa.

7/8/2020 7:34:12 PM +00:00

Hạn chế của chính sách về vốn đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

Chính sách về vốn thay đổi sẽ là sự ảnh hưởng không nhỏ đối với bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh nào. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm cũng vậy (DNBH). Sự thay đổi này được thể hiện rõ từ Nghị định 73/2016/NĐ-CP đến Nghị định 46/2007/NĐ-CP. Từ Nghị định 43 có hiệu lực, sau đó là Nghị định 46, nay là Nghị định 73, qui mô vốn của các DNBH phi nhân thọ có sự thay đổi đáng kể, và sự ảnh hưởng như thế nào bài viết sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.

7/8/2020 7:33:54 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các nhân tố ảnh hưởng được kiểm định bởi các mẫu khảo sát từ 330 hộ gia đình sinh sống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với các tiêu chí đánh giá và thang đo Likert 5 điểm.

6/18/2020 2:18:15 PM +00:00

The efficiency of Jordan insurance companies and its determinants using DEA, slacks, and logit models

The study used panel data for 22 insurance companies operating inside Jordan over the period 2000–2016. The author used the data envelopment analysis to evaluate the technical efficiency scores, slacks-based and logit models to examine the efficiency determinants.

6/18/2020 11:27:22 AM +00:00

Ảnh hưởng của việc mua bảo hiểm y tế và ô nhiễm không khí lên chỉ tiêu y tế ở Việt Nam

Nghiên cứu xem xét mức chi tiêu y tế tại Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2016 đồng thời đánh giá ảnh hưởng của việc mua bảo hiểm y tế và ô nhiễm môi trường lên cầu y tế của các cá nhân trong mẫu điều tra. Kết quả trước tiên chỉ ra chi phí y tế trung bình của các cá nhân tăng từ 1,36 triệu đồng năm 2010 lên 2,76 triệu đồng năm 2016.

5/20/2020 3:46:11 AM +00:00

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của bảo hiểm trực tuyến tại Việt Nam nghiên cứu điển hình tại thành phố Hà Nội

Cùng với sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, bảo hiểm trực tuyến (BHTT) đã và đang trở thành xu hướng mới trong việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm trên khắp thế giới. Ở Việt Nam, một số doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã mạnh dạn áp dụng công nghệ mới trong hoạt động kinh doanh của mình, trong đó có BHTT.

5/20/2020 3:45:41 AM +00:00

Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam để đề xuất các hàm ý quản trị cho các DNBHPNT nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

5/20/2020 3:44:58 AM +00:00

Thanh toán dịch vụ khám, chữa bệnh từ nguồn bảo hiểm y tế - thực trạng và vấn đề đặt ra

Việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên cơ sở giá viện phí theo quy định của Chính phủ và giao Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

5/19/2020 6:46:44 PM +00:00

Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tại doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Điều này giúp thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển, đồng thời tạo động lực để ngành Bảo hiểm có thêm cơ hội mở rộng thị trường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam sẽ chịu nhiều áp lực cạnh tranh, yêu cầu phát triển bền vững, hệ thống quản trị mạnh và công nghệ tiên tiến.

5/19/2020 6:26:13 PM +00:00