Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc gồm 2 phần trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 8:41:10 AM +00:00

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giới thiệu cơ sở hình thành, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 8:41:01 AM +00:00

Một số quan điểm cơ bản của Krishnamurti về nhận thức

Bài viết này xem xét một số quan điểm cơ bản của Krishnamurti về nhận thức. Ông cho rằng điều kiện để có được một tâm trí tự do là chính khả năng của tâm trí có thoát khỏi được tri kiến thức của chính mình hay không. Chính con người bị điều kiện hóa bởi tri thức đã tự loại bỏ điều kiện tồn tại của tâm trí tự do.

3/30/2020 6:38:45 AM +00:00

Cấu trúc trong quan điểm của Chủ nghĩa hiện thực mới: Từ xã hội học tới Kenneth Waltz

Cấu trúc là một giả định lớn trong nghiên cứu quan hệ quốc tế (QHQT). Khái niệm này được phát triển từ xã hội học và được Kenneth Waltz tiên phong áp dụng vào QHQT. Cả ba nội dung lớn trong cấu trúc xã hội là mẫu hình quan hệ chung, sự phân bố năng lực và luật lệ đều được kế thừa sang cấu trúc quốc tế. Tuy nhiên, do sự khác nhau giữa hệ thống xã hội và hệ thống quốc tế nên cấu trúc quốc tế không giống cấu trúc xã hội.

3/30/2020 6:16:49 AM +00:00

Marx trong thế kỷ XXI và những tư tưởng lớn của Marx về con người

: Trong tương quan với học thuyết về tư bản và giá trị thặng dư, về quyết định luận duy vật và hình thái kinh tế - xã hội, hay về giai cấp vô sản và chủ nghĩa xã hội… thì vấn đề con người không phải là chủ đề trung tâm của học thuyết Marx. Mặc dù vậy, những tư tưởng của Marx về con người, dù được trình bày chủ yếu ở giai đoạn Marx còn trẻ, lại vẫn đủ tầm vóc để tồn tại trong kho tàng tư tưởng loài người như là một học thuyết bề thế, có ý nghĩa to lớn đối với các khoa học về con người và đối với sự nghiệp giải phóng con người.

3/30/2020 6:16:12 AM +00:00

Ý thức có thể trực tiếp tác động làm thay đổi vật chất hay không

Ý thức và tác động của nó đến vật chất là vấn đề phức tạp, không ít khía cạnh chưa thật rõ ràng, hoặc chưa biết hết. Ngày nay, nhiều nghiên cứu khoa học đã và đang chứng minh ý thức, tư duy con người (suy nghĩ, dự định, lời cầu nguyện…) là có thể tác động trực tiếp đến các sự vật, hiện tượng thuộc thế giới vật chất của đời sống con người, làm thay đổi ít nhiều trạng thái của nó. Bài viết này thông tin một số thí nghiệm khoa học và bình luận, qua đó đưa ra một số nhận xét xung quanh vấn đề bản chất của ý thức và tác động trực tiếp của ý thức đối với vật chất với góc nhìn mới từ khoa học hiện đại. Bài viết chưa đưa ra những kết luận nào, mà mới chỉ đặt vấn đề để giới khoa học tiếp tục nghiên cứu, nhằm nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong triết học Maxr-Lenin.

3/30/2020 6:12:53 AM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo là những chỉ dẫn tuyệt vời mà ngày nay chúng ta còn phải tiếp tục đào sâu, nghiên cứu kỹ. Bản thân Người cũng là mẫu mực của một cán bộ làm công tác tôn giáo không những giỏi về nghệ thuật quản lý mà còn giỏi về việc vận động đồng bào có đạo với những phương thức linh hoạt.

3/30/2020 5:45:15 AM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nguồn lực con người

Để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, một nhiệm vụ đặt ra chính là nghiên cứu, khai thác giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nguồn lực con người. Bài viết này mong muốn góp phần làm rõ nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề này.

3/30/2020 5:41:39 AM +00:00

Quan niệm của Lão Tử về mối quan hệ con người – tự nhiên và ý nghĩa của nó đối với việc giải quyết vấn đề môi trường tự nhiên hiện nay

Học thuyết triết học của Lão Tử có nội dung hết sức phong phú, bao gồm cả vấn đề bản thể luận, nhận thức luận, đặc biệt là vấn đề phép biện chứng và các vấn đề đạo đức nhân sinh. Trong các tư tưởng triết học của ông, không thể không nói đến quan niệm về mối quan hệ giữa con người và giới tự nhiên.

3/30/2020 5:34:02 AM +00:00

Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của Triết học tôn giáo Ấn Độ cổ đại

Trên cơ sở đặc điểm điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội và một nền văn hóa đặc sắc, tư tưởng triết học tôn giáo Ấn Độ cổ đại đã hình thành và phát triển. Người ta đã phân chia quá trình đó của triết học tôn giáo Ấn Độ thành hai thời kỳ: Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ Veda - Sử thi (từ năm 1500 đến năm 600 tr. CN).

3/29/2020 9:48:01 PM +00:00

Buồn nôn - Tuyên ngôn hiện sinh của Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre là đại biểu tiêu biểu của chủ nghĩa hiện sinh. Với tác phẩm đầu tay Buồn nôn, được viết trên phương pháp mô tả hiện tượng học: Tất cả cố gắng của Roquentin - nhân vật chính - nhằm xoáy sâu cái nhìn, xuyên thủng qua những lần vỏ ngoài bao bọc, để đạt đến tri kiến đích thực về bản chất của thực tại.

3/29/2020 8:29:34 PM +00:00

Quan niệm về con người qua một số triết gia tiêu biểu của chủ nghĩa hiện sinh

Nội dung cốt lõi của chủ nghĩa hiện sinh là con người. Chủ nghĩa hiện sinh đã lấy con người làm trung tâm nghiên cứu và khẳng định sự tự do của con người là tất yếu khách quan. Các nhà hiện sinh cũng đề cập về thân phận con người trong mối quan hệ với tha nhân.

3/29/2020 8:15:04 PM +00:00

Từ tư tưởng triết học về con người của C.Mác và Ph.Ăngghen trong tác phẩm “Bản thảo kinh tế - Triết học năm 1844” đến quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển con người

Bài viết này trình bày một số vấn đề về tư tưởng triết học về con người của C.Mác và Ph.Ăngghen trong tác phẩm “Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844”, qua đó liên hệ với việc phát triển bền vững con người ở Việt Nam hiện nay.

3/29/2020 8:10:49 PM +00:00

Quan niệm về tự do của con người trong triết lý giáo dục của chủ nghĩa hiện sinh

Là triết học phi duy lý, chủ nghĩa hiện sinh nhấn mạnh tính độc đáo của nhân vị và tự do của cá nhân đối lập với đoàn nhóm, với sự đồng dạng phổ biến và xã hội đại chúng đề cao duy lý. Triết thuyết này dựa trên quan điểm cho rằng tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về ý nghĩa và khái niệm cuộc sống của mình, phải tạo ra được một bản sắc riêng cho mình.

3/29/2020 7:59:42 PM +00:00

Vai trò của tư duy biện chứng với hoạt động lãnh đạo của cán bộ chủ chốt cấp huyện

Là loại hình tư duy phát triển ở trình độ cao của tư duy nhân loại, tư duy biện chứng có vai trò quan trọng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người. Thông qua phân tích những đặc trưng của tư duy biện chứng, tác giả nghiên cứu vai trò của loại hình tư duy này đối với hoạt động lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện.

3/29/2020 5:48:02 PM +00:00

Tư tưởng nhân quyền của Aristotle trong tác phẩm “Chính trị” và ý nghĩa lịch sử

Nhân quyền, hay quyền con người là những quyền tự nhiên của con người. Tư tưởng về nhân quyền không phải chỉ mới xuất hiện mà từ thời cổ đại, vấn đề về con người và quyền của con người đã được các nhà triết học quan tâm bàn đến. Aristotle là nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp.

3/29/2020 5:40:16 PM +00:00

Đời sống thẩm mỹ của người Việt thời kỳ Hùng Vương

Đời sống thẩm mỹ của người Việt thời kỳ Hùng Vương được đan hòa trong chính những giá trị vật chất và tinh thần của con người thời kỳ này. Bài viết tập trung phân tích một số biểu hiện trong đời sống thẩm mỹ thông qua đời sống vật chất của người Việt thời kỳ Hùng Vương.

3/29/2020 5:38:58 PM +00:00

Ba triết gia lớn thời Cận Hiện đại

Nội dung của tài liệu bao gồm: Descartes - người sáng lập ra tư duy hiện đại; phương pháp hoài nghi của Descartes; thời chuyển tiếp (Thời kỳ Ánh sáng – Enlightenment); Emmanuel Kant;...

3/29/2020 4:19:51 PM +00:00

Cách mạng công nghiệp 4.0 - minh chứng sinh động luận điểm “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” của C.Mác

Với việc vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng vào nghiên cứu các lĩnh vực xã hội (nhất là nền sản xuất xã hội), Các Mác dự báo: Khi hàm lượng khoa học ngày càng gia tăng trong trình độ người lao động và công cụ lao động sẽ làm cho tư bản cố định chuyển hóa đến mức độ nhất định nào đó thì trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

3/29/2020 12:17:41 PM +00:00

Đổi mới kiểm tra đánh giá học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin theo hướng phát triển năng lực cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kiểm tra đánh giá là bộ phận không thể tách rời của quá trình dạy học. Đổi mới kiểm tra đánh giá sẽ là động lực thúc đẩy các quá trình khác như đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách thức tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới quản lý…

1/13/2020 1:25:26 PM +00:00

Thế giới nhân vật trong sáng tạo nghệ thuật của V.Hugo từ góc nhìn phân tâm học

Bài viết tập trung nhận diện tính độc đáo trong nghệ thuật xây dựng kiểu nhân vật lãng mạn đi trước thời đại trong sự nghiệp sáng tác của V.Hugo từ góc nhìn phân tâm học, cho dù phân tâm học chỉ trở thành lý thuyết nghiên cứu và phân tích tác phẩm văn chương ra đời sau khi V.Hugo đã đi vào cõi bất tử.

1/13/2020 1:23:58 PM +00:00

Triết lí giáo dục trẻ thơ trong tác phẩm Tôt Tô Chan - cô bé bên cửa sổ của Kuroyanagi Tetsuko

“Tôt Tô Chan cô bé bên cửa sổ” là tác phẩm nổi tiếng của nữ văn sĩ Nhật Bản Kuroyanagi Tetsuko. Từ khi ra đời đến nay, tác phẩm này đã nhận được sự đón chào nồng nhiệt từ độc giả khắp thế giới. Đến với “Tôt Tô Chan cô bé bên cửa sổ”, chúng ta được trở về một thế giới tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên.

1/13/2020 1:17:08 PM +00:00

Triết lí nhân sinh qua quan hệ cha mẹ - con cái và ngược lại trong ca dao Việt Nam

Bài viết này chỉ khai thác một khía cạnh triết lí nhân sinh của người xưa qua mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ trong ca dao Việt Nam.

1/13/2020 1:16:15 PM +00:00

Góp phần tìm hiểu tư tưởng giáo dục đạo đức trong triết học Phật giáo

Từ khi du nhập vào nước ta, những tư tưởng tiêu biểu của giáo lý nhà Phật có sự ảnh hưởng sâu sắc đối với hiện thực đời sống xã hội của mỗi người dân Việt Nam. Trong hệ thống giáo lý nhà Phật thì tư tưởng về giáo dục đạo đức là một trong những nội dung tiêu biểu, có thể khái quát đạo đức Phật giáo là từ, bi, hỷ, xả, vô ngã vị tha, lợi lạc quần sinh, là sự hướng thiện và khuyến thiện.

1/13/2020 9:52:26 AM +00:00

Tư tưởng của Mạnh Tử về đạo đức người cầm quyền và bài học đối với cán bộ quản lí ở Việt Nam hiện nay

Bài viết góp phần nhận thức rõ hơn nội dung tư tưởng về đạo đức người cầm quyền của Mạnh Tử và rút ra những bài học thiết thực nhằm nâng cao năng lực và đạo đức cho đội ngũ cán bộ quản lí ở nước ta hiện nay.

1/13/2020 8:38:50 AM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức và sự vận dụng ở Việt Nam

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về y đức có nội dung khoa học sâu sắc và có ý nghĩa thực tiễn to lớn. Ngày nay, người thầy thuốc Việt Nam cần phải học tập và làm theo tư tưởng của Hồ Chí Minh về y đức, cần phải rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng nhiều hơn nữa để xứng đáng với lời dạy của Người “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”.

1/13/2020 8:31:56 AM +00:00

Phương pháp dạy học nêu vấn đề và vận dụng vào giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Bài viết trình bày khái quát về phương pháp dạy học nêu vấn đề và vận dụng vào giảng dạy học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”.

1/12/2020 10:54:03 PM +00:00

Tư tưởng “nhân nghĩa” của Nguyễn Trãi và ý nghĩa trong định hướng lối sống cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay

Bài viết nghiên cứu về tư tưởng “nhân nghĩa” của Nguyễn Trãi, tư tưởng đó được hình thành từ truyền thống “nhân nghĩa” của dân tộc Việt Nam và có kế thừa, phát triển tư tưởng “nhân nghĩa” của Nho giáo.

1/12/2020 11:05:49 AM +00:00

Tìm hiểu quan điểm biện chứng về chân lý

Chân lý là một khái niệm cơ bản của lý luận nhận thức. Cùng cặp với khái niệm chân lý là khái niệm sai lầm. Chân lý là quan điểm (luận điểm, quan niệm, tư tưởng, ý kiến, phán đoán) đúng đắn; còn sai lầm là quan điểm không đúng đắn. Theo lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy tâm, chân lý có tính chủ quan, phụ thuộc vào chủ thể nhận thức.

1/12/2020 10:31:05 AM +00:00

Quy luật ba giai đoạn phát triển trong triết học thực chứng của Auguste Comte

Quy luật ba giai đoạn phát triển được xem là cơ sở lý luận cơ bản, đồng thời cũng là phương pháp nghiên cứu và trình bày trong toàn bộ hệ thống triết học thực chứng của A. Comte. Ông cho rằng, từng cá nhân cho đến cộng đồng và ở hầu khắp mọi lĩnh vực của tri thức của nhân loại đều trải qua ba giai đoạn phát triển: thần học hay hư cấu; siêu hình hay trừu tượng; và khoa học hay thực chứng.

1/12/2020 10:30:54 AM +00:00