Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Thần hóa và Vương quyền qua bút pháp vu sử trong bộ Đại Việt sử ký toàn thư

Chịu ảnh hưởng truyền thống vu sử của Trung Hoa qua nghìn năm Bắc thuộc cùng với niềm tin bách thần sẵn có của người Việt, các sử quan phong kiến Việt Nam khi chép sử cũng sử dụng bút pháp vu sử nhằm thần thánh hóa vương triều và chế độ, dự trắc kịp thời để nhắc nhở quân vương tránh khỏi họa lớn. Bài viết tìm hiểu truyền thống vu sử ở Việt Nam qua khảo cứu bộ “Đại Việt sử ký toàn thư”.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Thờ cúng quan công trong các tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ

Bài viết tập trung làm rõ những biểu hiện và đặc điểm của thờ cúng Quan Công trong đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa và đạo Cao Đài, bước đầu so sánh với thờ cúng Quan Công của người Hoa từ Trung Quốc đưa sang thời kỳ đầu, từ đó chỉ ra những điểm đặc sắc trong thờ cúng Quan Công của các tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Tìm hiểu các định nghĩa khác nhau về tâm linh

Tâm linh là lĩnh vực phức tạp, cần tiếp tục nghiên cứu ở nhiều góc độ. Cho đến nay, ý kiến về vấn đề này rất khác nhau. Bài viết tìm hiểu các định nghĩa khác nhau về tâm linh, từ đó đưa ra định nghĩa tâm linh theo nghĩa rộng, nghĩa hẹp và nghĩa chung với mong muốn có sự nhất quán trong tiếp cận đời sống tâm linh ở nước ta hiện nay.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Từ ngôi đền Mariamman tại thành phố Hồ Chí Minh suy nghĩ về tục thờ Nữ thần của người Việt

Trong số ba cơ sở thờ tự kể trên, đền Mariamman thờ nữ thần thu hút sự chiêm bái và thờ cúng đông đảo của cả cộng đồng người Ấn lẫn người Việt, trong khi hai ngôi đền còn lại thờ nam thần thì vắng lặng, chủ yếu là người Ấn đến cầu nguyện. Phải chăng điều này xuất phát từ tâm thức thờ nữ thần đã in dấu ấn đậm nét trong văn hóa Việt? Bài viết góp phần giải đáp vấn đề nêu trên.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Nghiên cứu phức hợp về con người từ M.Scheler đến E.Morin và I.T.Frolov

Bài viết đi từ Scheler và phân tích khá kỹ những công trình nghiên cứu phức hợp về con người của E.Morin và I.T.Frolov. Nhưng, theo tác giả, người thành công nhất với tư duy phức hợp về con người là I.T.Frolov (1929-1999) tại Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAS). Bài viết phân tích khá kỹ quá trình tiếp thu tư duy phức hợp và vận dụng vào thực tế nghiên cứu ở Frolov. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:52 AM +00:00

Kinh tế thị trường ở Việt Nam dưới góc nhìn của triết học

Bài viết trình bày về các nội dung: thực chất kinh tế thị trường ở Việt Nam nhìn từ góc độ triết học và những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường ở Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:47 AM +00:00

Quán triệt tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh về văn hóa là một mặt trận

Bài viết Quán triệt tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh về văn hóa là một mặt trận phân tích những nội dung trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh về văn hóa là một mặt trận; đồng thời, khẳng định tầm quan trọng của việc quán triệt tư tưởng này của Người. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực theo tinh thần nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Đại học XI của Đảng (2011) đã xác định: phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; và đến giữa thế kỷ XXI trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo bài báo Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực theo tinh thần nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Định hướng giá trị đạo đức cách mạng - Giữ vững nền tảng nhân cách của thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Bài viết Định hướng giá trị đạo đức cách mạng - Giữ vững nền tảng nhân cách của thanh niên trong giai đoạn hiện nay trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc định hướng giá trị đạo đức cách mạng cho thanh niên. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Ebook Các nguyên lý của triết học pháp quyền: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Các nguyên lý của triết học pháp quyền trình bày các nội dung: Pháp quyền trừu tượng (Sở hữu, hợp đồng, sự phi pháp), luân lý (Chủ ý và trách nhiệm, ý định và sự an lạc, cái thiện và Lương tâm). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:25:04 AM +00:00

Ebook Các nguyên lý của triết học pháp quyền: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Các nguyên lý của triết học pháp quyền trình bày các nội dung phần 3 - Đời sống đạo đức bao gồm: Gia đình, xã hội dân sự, nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:25:04 AM +00:00

Bài giảng môn Lý luận về nhà nước

Bài giảng môn Lý luận về nhà nước được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về các học thuyết về nhà nước trước Mác; lý luận về nhà nước của chủ nghĩa Mac - Lê Nin về nguồn gốc nhà nước, bản chất nhà nước,... Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:24:54 AM +00:00

Bài giảng Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lí luận của thế giới quan khoa học

Bài giảng Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lí luận của thế giới quan khoa học được biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu khái niệm thế giới quan và các hình thức cơ bản của thế giới quan; lịch sử hình thành và phát triển thế giới quan duy vật; nắm vững nội dung, bản chất thế giới quan duy vật biện chứng.

8/30/2018 5:24:54 AM +00:00

Triết học so sánh Đông - Tây

Bài viết Triết học so sánh Đông - Tây nghiên cứu các hệ thống triết học ở phương Đông và phương Tây; đối chiếu, so sánh một cách có chủ đích các tư tưởng của các nhà triết học; phân tích những điểm tương đồng và dị biệt giữa các nền triết học; chuyển tải tư tưởng triết học từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác, từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

8/30/2018 5:24:47 AM +00:00

Phần thứ hai: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Phần thứ hai Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa gồm có các nội dung: Học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

8/30/2018 5:21:55 AM +00:00

Bài giảng Triết học (dành cho học viên cao học) - Đh Thủy lợi

Bài giảng Triết học trình bày các nội dung: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội, khái lược về lịch sử triết học phương Đông, khái lược lịch sử triết học Mác- Lênin, chủ nghĩa duy vật biện chứng - Cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học, phép biện chứng duy vật – Phương pháp nhận thức khoa học và thực tiễn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:21:49 AM +00:00

Tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường dưới góc nhìn Triết học

Bảo vệ môi trường, sống thân thiện với môi trường là triết lý sống luôn đúng của mọi thời đại, thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa con người và môi trường. Bài viết Tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường dưới góc nhìn Triết học sau đây sẽ làm rõ hơn về điều này.

8/30/2018 5:21:47 AM +00:00

Giải quyết mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa phải phù hợp với thực tiễn Việt Nam

Bài viết Giải quyết mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa phải phù hợp với thực tiễn Việt Nam bao gồm những nội dung về bản chất, quy luật và sự thể hiện trong điều kiện thực tế cụ thể; một số vấn đề đặt ra trong việc giải quyết mối quan hệ này.

8/30/2018 5:21:44 AM +00:00

Ebook Luận triết học (Tập 1: Lý luận học): Phần 1

Phần 1 cuốn sách Luận triết học (Tập 1: Lý luận học) giới thiệu tới người đọc các kiến thức đại cương về lý luận học, những phương pháp chính của tư tưởng, khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:21:43 AM +00:00

Ebook Luận triết học (Tập 1: Lý luận học): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn Luận triết học (Tập 1: Lý luận học), phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Toán học, khoa học thực nghiệm, khoa học nhân văn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:21:43 AM +00:00

Ebook Triết học thế thân: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Triết học thế thân giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Những vấn đề của triết học thế thân, thế thân và tác phẩm, về những gì hiện hữu, một số kết quả luận lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:21:43 AM +00:00

Ebook Triết học thế thân: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Khảo sát lại về sự nhận biết, về tự biết và bàn thêm về cơ cấu tự biết, ngôn ngữ về những gì hiện hữu, một số nhận xét cuối cùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:21:43 AM +00:00

Để sức lao động trở thành hàng hóa trong nền kinh tế thị trường ngày nay

Bài viết Để sức lao động trở thành hàng hóa trong nền kinh tế thị trường ngày nay bao gồm những nội dung về một số điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa trong nền kinh tế thị trường ngày nay như người lao động được tự do về thân thể hay pháp lý; trong điều kiện nào người lao động sẽ bán sức lao động của mình và một số nội dung khác.

8/30/2018 5:20:38 AM +00:00

Sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam

Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn. Thành quả này có được do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là việc Đảng ta kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam. Thành tựu đó là sự bác bỏ đanh thép đối với luận điệu phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin. Việc tiếp tục kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam là điều kiện để nước ta nhanh chóng đi tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

8/30/2018 5:20:37 AM +00:00

Tư tưởng biện chứng của Lão Tử về tự nhiên

Tư tưởng biện chứng về tự nhiên là một thành tựu đặc sắc trong tư tưởng triết học của Lão Tử. Thông qua cách luận giải về nguồn gốc của vũ trụ và sự tồn tại của vạn vật, Lão Tử đã đưa ra một hệ thống những tư tưởng biện chứng về tự nhiên. Theo ông, muôn vật đều trong quá trình sinh thành, hủy diệt, đều bao chứa những mặt đối lập song hành, đều chuyển hóa lẫn nhau theo phương thức dần dần, tiệm tiến... Dấu ấn của tư tưởng biện chứng này vẫn hiện hữu trong lối suy nghĩ và cách hành xử trong cuộc sống của nhiều người phương Đông, trong đó có người Việt Nam ta.

8/30/2018 5:20:37 AM +00:00

Tư tưởng trị nước của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tư tưởng trị nước là một trong những tư tưởng nổi bật của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nội dung cơ bản của tư tưởng đó là: trị nước phải theo đường lối vương đạo; trị nước phải lấy dân làm gốc; trị nước phải xóa bỏ bất công. Trong tư tưởng trị nước của Nguyễn Bỉnh Khiêm có nhiều nội dung giá trị đối với thực tiễn quản lý nhà nước ở nước ta hiện nay.

8/30/2018 5:20:37 AM +00:00

Đóng góp của Pháp Loa đối với Phật giáo Việt Nam

Pháp Loa (1284 - 1330) là một Thiền sư Việt Nam thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Sư là môn đệ của Trần Nhân Tông, là Tổ thứ hai của dòng thiền này. Sư là người ấn hành Đại tạng kinh tại Việt Nam khoảng năm 1329 và đã để lại nhiều tác phẩm Thiền học và luận thuyết về các kinh Nhập Lăng Già, Diệu pháp liên hoa, Bát nhã ba la mật đa. Bài viết trình bày những nét cơ bản trong cuộc đời và những đóng góp của Pháp Loa đối với Phật giáo Việt Nam đặc biệt với Thiền phái Trúc Lâm.

8/30/2018 5:20:37 AM +00:00

Đề cương Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Đề cương môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin được cấu trúc thành 2 học phần: Thế giới quan và phương pháp luận Triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin, học thuyết Kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa và Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về Chủ nghĩa xã hội.

8/30/2018 5:20:27 AM +00:00

Đề trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Gửi đến các bạn tài liệu Đề trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tài liệu gồm có 689 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và ôn thi học phần này. Để hiểu rõ hơn về nội dung câu hỏi mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:20:27 AM +00:00

Phát triển con người Việt Nam hiện nay: Một số khía cạnh cần lưu ý

Bài viết Phát triển con người Việt Nam hiện nay: Một số khía cạnh cần lưu ý đưa ra một số quan điểm về việc phát triển con người nước ta hiện nay. Quan điểm này dựa trên quan điểm phát triển con người của tư tưởng C.Mác.

8/30/2018 5:20:26 AM +00:00