Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Tọa thiền luận của Trần Thái Tông

Bài viết giới thiệu tư tưởng hòa đồng Tam giáo trên cơ sở Phật giáo và bắt đầu từ tọa Thiền ở bài “Tọa Thiền luận” trong sách “Khóa hư lục” của Trần Thái Tông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Vai trò của Phật giáo đối với tinh thần độc lập tự chủ thời Đinh - Tiền Lê

Bài viết phân tích vai trò của Phật giáo đối với tinh thần độc lập tự chủ thời Đinh - Tiền Lê, thể hiện trên nhiều lĩnh vực như chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, đặc biệt là thông qua vai trò quan trọng của những vị cao tăng tiêu biểu như Khuông Việt, Pháp Thuận, Vạn Hạnh.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Quản lý tam giáo dưới triều vua Lê Thánh Tông

Sau khi giới thiệu khái lược về thân thế và sự nghiệp của vua Lê Thánh Tông, bài viết tập trung phân tích việc quản lý Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo (Tam giáo) của triều đại vị minh quân này, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Giáo dục tư tưởng Nghiệp cho thanh niên Phật tử ở Việt Nam hiện nay

Học tập và thực hành tư tưởng Nghiệp giúp con người hiểu biết toàn diện hơn về cuộc sống bản thân. Việc giáo dục tư tưởng Nghiệp cho thanh niên Phật tử giúp họ hoàn thiện về tinh thần và thể chất, từ đó góp phần giải quyết một số vấn nạn của xã hội hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Nguyên nhân tin lành phát triển nhanh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay

Những năm gần đây, Tin Lành phát triển nhanh đột biến ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cả nước, trong đó có Tây Nguyên. Bài viết tập trung phân tích nguyên nhân Tin Lành phát triển nhanh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ ở Tây Nguyên hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Tôn giáo qua tranh thờ của người Sán Chỉ ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Tranh thờ là một phần không thể thiếu trong các lễ cúng của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. Ngoài giá trị mỹ thuật, tranh thờ chứa đựng giá trị tôn giáo. Bài viết giới thiệu về tôn giáo qua tranh thờ của người Sán Chỉ ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Lý giải về bản chất tôn giáo từ góc độ triết học

Trên cơ ở đề cập đến sự tương đồng ẩn sau những phân rẽ của định nghĩa về tôn giáo, bài viết tập trung bàn lại về ý nghĩa và phương pháp lý giải bản chất tôn giáo, cũng như hai phương diện cơ bản của tôn giáo từ góc độ triết học.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Không gian công và tôn giáo

Bài viết trình bày lịch sử hình thành khái niệm không gian công (public sphere), một khái niệm quan trọng của khoa học xã hội Phương Tây, đặc biệt của nhà triết học và xã hội học người Đức Jürgen Habermas, để phân tích sự biến đổi vai trò tôn giáo trong những thập niên gần đây, nhất là hiện thực tôn giáo trong không gian công ở Pháp và Mỹ, từ đó đưa ra một số nhận xét cũng như viễn tượng lý thuyết xuất phát từ khái niệm không gian công.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Ứng xử của một số nhà nước trên thế giới đối với hiện tượng tôn giáo mới

Bài viết làm rõ ba nội dung liên quan đến cách thức ứng xử của một số quốc gia đối với hiện tượng tôn giáo mới, xuất hiện ở hầu khắp trên thế giới từ khoảng thập niên 60 của thế kỷ XX đến nay, đó là: Thách thức cơ bản mà hiện tượng tôn giáo mới trong quá trình phát sinh và phát triển đặt ra buộc các nước phải có cách thức ứng xử? Cách thức các nước giải quyết thách thức từ hiện tượng tôn giáo mới? Tương lai của mối quan hệ giữa nhà nước với hiện tượng tôn giáo mới?

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Tính chất và đặc điểm của Phật giáo Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp

Bài viết này góp phần làm rõ tính chất và đặc điểm của Phật giáo Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) thông qua những hoạt động yêu nước, trực tiếp hay gián tiếp, của giới Tăng ni, Phật tử Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Ý kiến phụ nữ đối với Phật học

“Ý kiến phụ nữ đối với Phật học” là tên một chuyên đề của Tạp chí Viên Âm, cơ quan ngôn luận của Hội Phật học An Nam, đăng tải những bài viết về Phật học của nữ giới Phật giáo trên khắp cả nước, trong đó chủ yếu là ở Huế, trung tâm của phong trào chấn hưng Phật giáo ở Miền Trung giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX. Mời các bạn cùng tìm hiểu về tờ báo này.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Vài suy nghĩ nhân nửa thế kỷ thông cáo 14-6-1965 của hàng giám mục Việt Nam

Thông cáo ngày 14/6/1965 cho phép người Công giáo được tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ. Theo tinh thần hội nhập văn hóa đó, Công giáo đã biến đổi từ một tôn giáo xa lạ trở thành một tôn giáo gần gũi hơn với dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, điều này cũng làm xuất hiện một số vấn đề cần tiếp tục xử lý.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Biến đổi tôn giáo truyền thống ở các tộc người thiểu số miền núi phía bắc Việt Nam hiện nay

Bài viết tập trung phản ánh thay đổi trong niềm tin tôn giáo, thực hành nghi lễ tôn giáo cũng như một số bất cập của công tác quản lý đối với những vấn đề này nhằm nhìn nhận sự biến đổi tôn giáo truyền thống một cách khách quan hơn và cụ thể hơn.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Chuyển đổi tôn giáo: Sự lựa chọn duy lý của người Mnông

Chuyển đổi tôn giáo là chuyển đổi niềm tin vào các thực thể tinh thần, các lực lượng siêu nhiên, cũng là chuyển đổi về nghi lễ tôn giáo và hành vi tôn giáo của cá nhân hay cộng đồng tộc người. Cộng đồng người Mnông ở thôn Đắk Liên, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước hiện nay đã chuyển đổi từ tôn giáo truyền thống sang Công giáo. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Triển khai lý thuyết thực thể tôn giáo

Bài viết phân tích về một trong những vấn đề lý luận của tôn giáo học trên thế giới hiện nay, đó là bản chất của hiện tượng tôn giáo hay cấu trúc hóa thực thể tôn giáo ở ba phương diện: Khái niệm thực thể tôn giáo, các chiều kích của thực thể tôn giáo (tính lịch sử, tính tập thể, tính tài liệu, tính biểu tượng, tính kinh nghiệm và nhạy cảm) và cốt lõi của thực thể tôn giáo.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Ma thuật nhận diện và nghiên cứu trong nhân học

Bài viết đề cập đến những quan điểm, những cuộc tranh luận về khái niệm ma thuật như một phần của nhân học tôn giáo và mối quan hệ giữa ma thuật, tôn giáo và khoa học; phân tích một số quan điểm tiêu biểu trong nghiên cứu ma thuật từ góc độ nhân học hơn một thế kỷ qua; nhấn mạnh những vấn đề xã hội, tinh thần mà ma thuật đóng góp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Tác động của đa dạng tôn giáo tới hiện tượng tôn giáo mới tại Việt Nam hiện nay

Các hiện tượng tôn giáo mới sau khi ra đời có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều mặt của đời sống xã hội, thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu. Trên cơ sở lý thuyết đa dạng tôn giáo và tác động của đa dạng tôn giáo tới đời sống tôn giáo thế giới, bài viết lý giải sự hình thành và phát triển của hiện tượng tôn giáo mới tại Việt Nam.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Ý nghĩa của tôn giáo trong bối cảnh xã hội Nam Bộ hiện nay

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đến năm 2020, cơ bản trở thành nước công nghiệp. Đi cùng với quá trình phát triển này ở Việt Nam là sự trỗi dậy của các sinh hoạt tôn giáo. Thờ cúng Bà Chúa Xứ là một trong số đó. Bài viết tìm hiểu ý nghĩa của tôn giáo qua thực hành thờ cúng Bà Chúa Xứ.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Tác động tôn giáo tới nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường của tín đồ các tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay

Dựa trên kết quả cuộc khảo sát xã hội học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo thực hiện năm 2013 ở địa bàn Tây Nguyên, bài viết trình bày quan điểm cơ bản của một số tôn giáo về môi trường; lý giải luân lý của các tôn giáo tác động như thế nào tới nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường của người tín đồ. Từ đó, bài viết nêu một số vấn đề đặt ra đối với mối quan hệ giữa tôn giáo với môi trường hiện nay cũng như cách nhìn nhận về mối quan hệ đó.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Giáo dục Phật giáo với phát triển bền vững

Giáo dục Phật giáo có những đóng góp tích cực đối với xã hội trên nền tảng nguồn lực con người. Thế giới hiện đang đứng trước nguy cơ phát triển thiếu bền vững. Trong bối cảnh đó, giáo dục Phật giáo đã và đang góp phần giải quyết khá thấu đáo một số vấn đề đặt ra cho sự phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Sinh hoạt đạo truyền thống của Công giáo tại Quảng Bình

Bài viết trình bày khái quát đời sống đạo tại các giáo xứ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nhất là các nghi lễ Công giáo được diễn đạt thông qua và hòa nhập vào truyền thống văn hóa dân tộc, tạo nên nét độc đáo của vùng Công giáo Quảng Bình. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Tôn giáo mới ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới II nguyên nhân ra đời và một số đặc điểm

Việc nghiên cứu nguyên nhân xuất hiện cũng như một số đặc điểm của các tôn giáo mới ở Nhật Bản có thể gợi mở cho nghiên cứu hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Góp phần tìm hiểu Khổng giáo ở Việt Nam

Khổng giáo có một hệ thống quan niệm, nghi lễ và thực hành đi kèm với nguyên lý tư tưởng về vũ trụ và nhân sinh tạo cơ sở để nó được nhìn nhận như một tôn giáo. Bài viết làm sáng tỏ phương diện tôn giáo của Khổng giáo và Khổng giáo ở Việt Nam.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Bối cảnh kinh tế - Xã hội và tôn giáo của người Arab thời kỳ tiền Islam giáo

Hiện nay, các niềm tin tôn giáo đó vẫn tồn tại trong xã hội Arab cũng như trong giáo lý Islam giáo. Nhưng tín đồ Islam giáo không tách biệt được đâu là yếu tố văn hóa tiền Islam giáo và đâu là yếu tố văn hóa Islam giáo. Bài viết trình bày bối cảnh kinh tế - xã hội và tôn giáo của người Arab thời kỳ tiền Islam giáo.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Cải cách của Võ vương Nguyễn Phúc Khoát thế kỷ XVII và con đường đến với Nho giáo ở Đàng Trong

Cuộc cải cách vào giữa thế kỷ XVIII của Võ vương Nguyễn Phúc Khoát trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, bộ máy tổ chức nhà nước, v.v… với việc thay đổi trang phục, đặt lại niên hiệu và nhất là vận dụng triết lý và nguyên tắc trị nước của Nho giáo là kết quả tất yếu của một quá trình thâm nhập và lan tỏa ảnh hưởng của Nho giáo ở Đàng Trong. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Chế độ tế tự thần linh triều Nguyễn qua bộ Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ

Chế độ tế tự thần linh là sự thể chế hóa các quan điểm của nhà nước phong kiến về tế tự, thờ cúng thần linh thành hệ thống các điển lệ nhằm quản lý toàn diện hoạt động tôn giáo này. Qua khảo cứu và phân tích bộ “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ”, bài viết khái quát các nội dung cơ bản về chế độ tế tự thần linh dưới triều Nguyễn.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Chính sách đối với tăng sĩ thời Minh Mạng

Bài viết làm rõ ứng xử của Minh Mạng đối với tu sĩ Phật giáo, cả mặt ưu điểm lẫn mặt hạn chế. Đây là những điểm tham chiếu cần thiết cho công tác quản lý tu sĩ Phật giáo Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Giá trị của Tam học và giải thoát của Phật giáo đối với cuộc sống hiện nay

Bài viết trình bày những nội dung cơ bản của Giới, Định, Tuệ (Tam học) của Phật giáo trong sự so sánh với quan niệm về đạo đức, tri thức của một số triết gia Phương Tây như Socrates, Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant để đưa ra nhận định, Tam học là sự kết hợp giữa đạo đức và trí tuệ bằng Thiền định đã thể hiện đặc điểm về giải thoát của Phật giáo.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Lễ hội Kim Yến Diêu Trì của hệ phái Cao Đài Tây Ninh

Lễ hội văn hóa cộng đồng này của người Cao Đài có tính giáo dục đạo đức sâu sắc. Bài viết trình bày nguồn gốc ra đời, cách thức tổ thức, một số đặc điểm và chức năng của Lễ hội Kim Yến Diêu Trì đối với tín đồ đạo Cao Đài hiện nay.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Một số quan điểm phân loại hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới

Bài viết phân tích quan điểm phân loại hiện tượng tôn giáo mới của một số nhà nghiên cứu ở Phương Tây và Trung Quốc. Mỗi quan điểm đều chỉ ra những tiêu chí khác nhau làm căn cứ phân loại các hiện tượng tôn giáo mới như: Nguồn gốc lịch sử, truyền thống, chiều hướng tác động, v.v... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00