Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Sự biến đổi văn hóa và tôn giáo của người Raglai ở Việt Nam hiện nay

Bằng tư liệu khảo sát thực tế tại các tỉnh Nam Trung Bộ như Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa,... nội dung bài viết này giới thiệu sự biến đổi văn hóa và tôn giáo của người Raglai hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết đã đưa ra một số thảo luận nhằm phát triển kinh tế xã hội, nhưng vẫn bảo tồn văn hóa và tôn giáo truyền thống người Raglai thời gian tới.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Cuộc di cư năm 1954 phải chăng là một định mệnh lịch sử của người công giáo miền Bắc

Bài viết đề cập đến sự kiện lịch sử năm 1954 với cuộc di cư diễn ra trên quy mô tập trung theo từng làng, từ làng gốc ở Miền Bắc cho tới làng định cư ở Miền Nam. Bên cạnh đó, bài viết còn tìm hiểu trải nghiệm của người trong cuộc về cuộc di cư đầy bi tráng này.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Vài nét về công giáo trên vùng đất Quảng Trị

Bài viết trình bày lịch sử du nhập và tồn tại của Công giáo trên vùng đất Quảng Trị. Đặc biệt, từ nghiên cứu tác động của cuộc di cư năm 1954, bài viết khái quát một số nét đặc thù của vùng Công giáo này như: Vừa là chứng nhân, vừa là nhân vật chính của cuộc di cư năm 1954; không chỉ là di cư từ Bắc vào Nam, mà còn là di cư từ nửa tỉnh bên này đến nửa tỉnh bên kia;... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Bước đầu tìm hiểu về tin lành ở người La Hủ huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Dựa trên tư liệu khảo sát thực tế, bài viết bước đầu tìm hiểu về quá trình truyền bá Tin Lành trên địa bàn người La Hủ huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu và một số khuyến nghị giải pháp cho vấn đề nêu trên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Chữ thiện trong Tam giáo và Cao Đài giáo

Bài viết này đề cập rất khái quát từ vài góc độ của chữ Thiện để suy gẫm lại một chủ đề rất xưa nhưng không bao giờ lỗi thời, đặc biệt trong thực trạng xã hội toàn cầu hiện nay với nhiều điều xấu ác diễn ra hầu như càng lúc càng trở nên khốc liệt, muôn hình vạn trạng, tràn lan rộng khắp.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 10 năm nhìn lại

Ngày 29/6/2004, Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký lệnh ban hành “Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo”. Sau đó, Chính phủ đã ban hành hai nghị định hướng dẫn thực thi “Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo” là Nghị định 22/2005/NĐ-CP và Nghị định 92/2012/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tìm hiểu những thanh tựu và hạn chế của các pháp lệnh này.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Một số góp ý sửa đổi pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004

Bài viết đề cập đến tư duy xây dựng pháp luật về tôn giáo trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và một số quy định chưa hợp lý trong “Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo” ban hành năm 2004. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số nội dung sửa đổi “Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo”, góp phần hoàn thiện hơn pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Truyền thống nghi lễ tôn giáo địa phương vùng Đông Nam Trung Quốc thách thức về mặt định nghĩa tôn giáo và lý luận nghi lễ

Bài viết bàn về nghi lễ từ các góc độ khác nhau; không những nêu lên vấn đề mà nghi lễ này đặt ra đối với định nghĩa tôn giáo, mà còn tìm hiểu hàm ý lý luận nghi lễ ẩn chứa trong đó. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Thực tiễn áp dụng pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Bài viết phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, cả thành tựu và hạn chế, để thấy việc hoàn thiện pháp luật về tôn giáo ở nước ta đang là một yêu cầu, một mục tiêu trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Nhà Nguyễn với việc quản lý và sử dụng hệ thống chùa Sắc Tứ

Chùa sắc tứ là ngôi chùa được vua nhà Nguyễn ban sắc chỉ chấp nhận chính thức và có tên trong danh sách của Bộ Lễ. Thời nhà Nguyễn, chùa sắc tứ xuất hiện ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Mời các bạn cùng tìm hiểu về ngôi chùa này qua bài viết.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Phật giáo Champa từ tư liệu đến nhận thức

Bằng nhiều nguồn tư liệu khác nhau, bài viết làm rõ thêm về Phật giáo Champa từ thế kỷ III đến thế kỷ X. Thông qua sử liệu, bia ký, di tích, di vật mang dấu ấn Phật giáo Champa, bài viết phân tích nguyên nhân Phật giáo Champa không còn tồn tại trong đời sống văn hóa xã hội của vương quốc này.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Sự hình thành và phát triển của các hội đoàn Công giáo ở giáo phận Thái Bình

Việc gia nhập hội đoàn Công giáo vừa đáp ứng nhu cầu sống đạo, vừa thể hiện sự liên kết và gắn bó trong sinh hoạt tôn giáo của giáo dân. Bài viết góp phần làm rõ quá trình hình thành và phát triển, cũng như hình thức tổ chức và phương thức hoạt động của các hội đoàn Công giáo ở Giáo phận Thái Bình.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Giá trị bền vững, tính thánh thiêng của hôn nhân và gia đình công giáo Việt Nam

Trải qua những thăng trầm trong lịch sử, Công giáo đã bước đầu hội nhập vào đời sống văn hóa của người Việt và ngày càng khẳng định giá trị của tôn giáo này. Bài viết góp phần tìm hiểu một số giá trị cơ bản của hôn nhân và gia đình Công giáo Việt Nam.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Bàn thêm về thời điểm người chăm ở Việt Nam theo Islam giáo

Người Chăm ở Việt Nam theo Islam giáo vào thời điểm nào cho đến nay vẫn còn khoảng trống cần được bổ sung. Trên cơ sở sử dụng phương pháp sử học tôn giáo, phương pháp hệ thống luận, bài viết góp phần xác định thời điểm người Chăm ở Việt Nam theo Islam giáo.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Thần tài nguồn gốc và những biến đổi trong văn hóa Việt Nam

Mặc dù thờ cúng Thần Tài từng tồn tại trong văn hóa Việt Nam từ trước, nhưng sự phát triển bùng nổ như hiện nay là một hiện tượng xã hội mới lạ. Thờ cúng Thần Tài dường như ai cũng hiểu là để cầu tài, nhưng nhiều người còn mù mờ về nguồn gốc xuất xứ của vị thần này. Bài viết trình bày lai lịch và hành trạng của vị thần mà ai cũng cần này.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Lý trí và niềm tin trong triết học, thần học Thomas Aquin

Bài viết tập trung làm rõ quan điểm của Thomas Aquino, một linh mục Dòng Đa Minh, cũng là một nhà thần học và triết học nổi tiếng của chủ nghĩa kinh viện, về mối quan hệ giữa lý trí và niềm tin, mà đằng sau nó là mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Bàn thêm về ứng xử với tôn giáo và đạo đức tôn giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện đại

Mọi nhận thức giản đơn về tôn giáo, mọi ý định chủ quan muốn nhanh chóng xóa bỏ tôn giáo trên thực tế đều có kết cục không như ý, nếu không muốn nói là thất bại. Bài viết là sự thể hiện cách tiếp cận dung hợp về tôn giáo và đạo đức tôn giáo ở nước ta hiện nay.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Chính sách tôn giáo của Việt Nam trong bối cảnh khu vực

Bài viết tập trung phân tích chính sách tôn giáo của Việt Nam trong sự so sánh với Hàn Quốc, một nước có chế độ chính trị khác Việt Nam từ sau Chiến tranh Triều Tiên, nhưng có cấu trúc xã hội, văn hóa và lịch sử tương đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Cơ sở hình thành tư tưởng Phật giáo Đại thừa

Bài viết trình bày hoàn cảnh và sự biến chuyển tự thân của Phật giáo thông qua hai thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Bộ phái hình thành nên tư tưởng Phật giáo Đại thừa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Trai đàn chẩn tế triều Nguyễn

Triều Nguyễn (1802 - 1945) mặc dù lấy Nho giáo làm phương thức quản lý quốc gia, nhưng cũng rất tôn sùng Phật giáo. Hằng năm, triều đình tổ chức hàng loạt trai đàn với quy mô lớn nhỏ khác nhau, trong đó Trai đàn chẩn tế, còn gọi là Thủy lục pháp hội, Thủy lục đạo tràng là một trong những nghi lễ long trọng nhất của Phật giáo.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Ngũ Hành Sơn một trung tâm Phật giáo của Quảng Nam - Đà Nẵng thế kỷ XVII

Phật giáo nhanh chóng cắm rễ sâu và lan rộng trong xã hội, nhận được sự tín mộ của không chỉ đông đảo người Việt, mà còn cả người Nhật, người Hoa. Trong lịch sử Phật giáo Quảng Nam - Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn ngay từ đầu giữ vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo trên vùng đất phía nam đèo Hải Vân này. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Tính tự trị và tự quản của làng công giáo vùng đồng bằng sông Hồng qua hương ước

Làng Công giáo vừa có những tổ chức thiết chế chính trị của làng Việt cổ truyền, vừa có sự khác biệt mang dấu ấn của những tổ chức thiết chế tôn giáo. Bài viết đề cập tới quá trình hình thành làng Công giáo vùng Đồng bằng Sông Hồng và các thiết chế chính trị - tôn giáo của làng Công giáo thể hiện qua hương ước.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Nhà thờ Phát Diệm một công trình kiến trúc công giáo phong cách Á Đông đặc sắc

Việc nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của Giáo phận Phát Diệm không thể tách rời việc tìm hiểu giá trị của quần thể Nhà thờ Phát Diệm. Bài viết trình bày lịch sử xây dựng và một số đặc điểm của quần thể di tích này. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Bản chất của chủ nghĩa Islam giáo (Islamism)

Islamism là thuật ngữ hình thành trong quá trình nghiên cứu và luận giải các hiện tượng Islam giáo gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống chính trị quốc gia và quốc tế. Bản chất của Islamism đang là câu hỏi cần được làm rõ hiện nay. Bài viết muốn lý giải phần nào bản chất của Islamism.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Quan niệm về khoan dung tôn giáo của Charles Montesquieu

Khi luận bàn về tôn giáo, C. Montesquieu thẳng thắn thừa nhận: “Tôi chưa hề là một nhà thần học, tôi là một văn gia chính trị nên trong tác phẩm này có thể có điều chỉ hoàn toàn đúng trong cách suy nghĩ của người đời, chứ không xem xét trong mối tương quan với các chân lý cao xa”. Mời các bạn cùng tìm hiểu quan điểm của ông qua bài viết sau.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Phật giáo và chính trị ở Đại Việt đầu kỷ nguyên độc lập tiếp cận từ một luận đề của Max Weber

Thông qua vận dụng phương pháp tiếp cận xã hội học các hiện tượng tôn giáo (L’Approche sociologique les faits religeux), của Emile Durkheim (1858 - 1917) và đặc biệt của Max Weber (1864 - 1920), bài viết làm rõ hơn khung cảnh, sắc thái, đặc điểm, hệ luận của mối quan hệ Phật giáo và chính trị ở nước ta đầu kỷ nguyên độc lập.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa công giáo và dân tộc ở Việt Nam: Nhận thức và thực tiễn

Công giáo Việt Nam mới xác quyết đường hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Bài viết đề cập đến nhận thức và thực tiễn của mối quan hệ giữa Công giáo và Dân tộc, cụ thể là vấn đề Công giáo Việt Nam gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Mối quan hệ giữa tôn giáo với kinh tế ở Tây Nguyên từ góc nhìn vốn xã hội

Dưới góc độ lý thuyết vốn xã hội, bài viết đề cập đến mối quan hệ giữa tôn giáo và kinh tế. Từ đó, bài viết phân tích vốn xã hội của tôn giáo ở Tây Nguyên và tác động của nó đến hoạt động kinh tế của cộng đồng tín đồ các tôn giáo trên địa bàn này thông qua số liệu khảo sát xã hội học do Viện Nghiên cứu Tôn giáo tiến hành ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông năm 2013.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Từ Phật giáo nhất tông đời Trần suy nghĩ về phật giáo Việt Nam hiện nay

Bài viết nêu lên một vài suy nghĩ về sự phát triển của Phật giáo Việt Nam trong thời đại hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay, xứng đáng là một Phật giáo nhập thế, luôn đồng hành cùng dân tộc, thực hiện phương châm: “Phật pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Các yếu tố tác động đến đời sống nữ tu sĩ Phật giáo tại Quảng Nam, Đà Nẵng từ năm 1990 đến nay

Từ năm 1990 đến nay, Phật giáo tại Quảng Nam, Đà Nẵng nói chung, đời sống của nữ tu sĩ Phật giáo ở địa bàn này nói riêng đã có những thay đổi lớn cùng với sự thay đổi của dân tộc. Bài viết phân tích các nhân tố tác động đến đời sống nữ tu sĩ Phật giáo tại Quảng Nam, Đà Nẵng từ năm 1990 đến nay.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00