Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Tư tưởng nhập thế trong triết học Phật giáo Trần Thái Tông

Là một trong những đại diện xuất sắc nhất của Thiền học Việt Nam thời Trần, vua Trần Thái Tông với tác phẩm Khóa hư lục đã thể hiện sâu sắc quan niệm nhập thế, gắn đạo với đời của ông không chỉ về phương diện lý luận, mà cả về phương diện hành động thực tiễn.

7/4/2019 5:15:18 AM +00:00

Phương pháp truyền thống và hiện đại trong dạy học triết học

Bài viết này đề cập một số vấn đề về việc sử dụng kết hợp phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học triết học.

7/3/2019 5:53:53 PM +00:00

Bàn về triết lý giáo dục và xây dựng triết lý giáo dục sáng tạo - nhân văn - vì người học

Bài viết đề xuất Triết lý giáo dục sáng tạo - nhân văn - vì người học. Với nội dung tập trung ở 3 mệnh đề: 1/ Xây dựng nền giáo dục sáng tạo; 2/ Xây dựng nền giáo dục nhân văn (mang tính đặc thù của xã hội Việt Nam và xu thế thời đại) với điều kiện cơ bản: giáo dục người học có khả năng tự làm chủ bản thân; 3/ Xây dựng nền giáo dục vì người học.

7/2/2019 8:51:27 PM +00:00

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông

Tiếp theo nội dung phần 1 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - (Phần 2) giới thiệu đến các bạn những nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.

6/9/2019 8:43:24 PM +00:00

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông

Nội dung Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần 1) cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý tưởng học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

6/9/2019 8:42:54 PM +00:00

Luận điểm khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp của C.Mác và vấn đề xây dựng, phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Dự báo thiên tài “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp”của C.Mác với ý nghĩa khoa học sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất xã hội đã trở thành hiện thực trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, đối với Việt Nam hiện nay, trong quá trình hoạch định, xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ta luôn quán triệt “khoa học - công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu”, coi đó là nền tảng, động lực quan trọng nhất để thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

5/19/2019 8:36:58 PM +00:00

Triết lí giáo dục dân chủ, thực dụng của John Dewey

John Dewey là một trong những người sáng lập tâm lí học chức năng và phát triển triết học thực dụng. Tư tưởng của ông có ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống tinh thần nước Mĩ suốt thế kỉ XX, đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục. Bài viết này giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của John Dewey với đóng góp nổi bật nhất của ông trong lĩnh vực giáo dục, đó là triết lí giáo dục dân chủ, thực dụng.

5/19/2019 7:33:02 PM +00:00

Biện chứng giữa chủ thể và khách thể trong giảng dạy triết học

Bài viết đề xuất giải pháp giảng dạy triết học theo hướng tiếp cận năng lực hiện nay là gắn giảng dạy các nguyên lí triết học với vấn đề biện chứng giữa chủ thể và khách thể - một vấn đề có liên quan đến hầu hết các bài giảng triết học ở các trường cao đẳng, đại học.

5/19/2019 7:30:06 PM +00:00

Phương pháp và tiếp cận kinh tế của John M.Keynes từ góc nhìn duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin

Bài viết này tập trung xem xét, đánh giá về phương pháp và cách tiếp cận kinh tế của Keynes từ quan điểm duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Bài viết chỉ ra rằng bất kể sở hữu một trí tuệ vượt trội và điều kiện giáo dục tinh hoa của mình, các phương pháp và tiếp cận của Keynes nhìn chung vẫn mang các đặc điểm cơ bản của giai cấp tư sản đầu thế kỷ XX với sự đan xen giữa biện chứng và siêu hình, mang màu sắc duy tâm và bị ảnh hưởng bởi thuyết Bất khả tri.

5/9/2019 2:55:39 PM +00:00

Đôi điều suy ngẫm về học thuyết của Các Mác

Trong bài viết này, tác giả muốn chia sẻ đôi điều suy ngẫm về học thuyết của C. Mác trong ba vấn đề cốt lõi của Marketing cũng như việc ứng dụng học thuyết của ông để nghiên cứu những lĩnh vực khoa học khác. Mời các bạn cùng tác giả tìm hiểu về đôi điều suy ngẫm về học thuyết của Các Mác.

5/9/2019 2:55:04 PM +00:00

Giáo trình Logic chuyên ngành (Giáo trình dành cho sinh viên ngành Triết học)

Giáo trình Logic chuyên ngành được cấu trúc thành 5 chương bài học với các nội dung như sau: Chương 1 - Mệnh đề lôgic; chương 2 - Hợp giải trong logic mệnh đề; chương 3 - Logic vị từ; chương 4 - Hợp giải trong logic vị từ; chương 5 - Relevant logic. Mời các bạn cùng tìm hiểu về giáo trình đặc biệt giáo trình dành cho sinh viên ngành Triết học.

4/25/2019 5:40:03 AM +00:00

Ebook Khổng Tử gia giáo: Phần 2

Ebook Khổng Tử gia giáo - Phần 2 gồm có các nội dung về: Thiên lễ nghi, thiên tiết kiệm, thiên xử thế, thiên vận dụng thực hiện, thiên ái quốc. Mời các bạn cùng tham khảo. Hi vọng cuốn sách sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho việc nghiên cứu tư tưởng Khổng Tử nói riêng và Nho giáo nói chung.

4/25/2019 4:22:04 AM +00:00

Ebook Khổng Tử gia giáo: Phần 1

Khổng Tử được người đời tôn xưng là “vạn thế sư biểu”, tư tưởng giáo dục của ông được xem là cơ sở của nền giáo dục Nho giáo ở các triều đại phong kiến nước ta. Mặc dù có những hạn chế nhất định, nhưng trong tư tưởng giáo dục của Khổng Tử, vẫn có những hạt nhân hợp lý, tích cực mà chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu và vận dụng. Mời bạn đọc cùng tham khảo cuốn sách Khổng Tử gia giáo để biết thêm về các tư tưởng giáo dục của Khổng Tử.

4/25/2019 4:21:54 AM +00:00

Ebook Bách khoa thư các Khoa học triết học I: Khoa học lôgíc (Logik Der Enzykclopadie): Phần 2

Ebook Bách khoa thư các Khoa học triết học I: Khoa học lôgíc (Logik Der Enzykclopadie) - Phần 2 mang đến cho đọc giả nội dung chi tiết về học thuyết khái niệm. Trong phần này, bạn đọc có thể tìm hiểu về: Khái niệm chủ quan, khách thể, ý niệm. Hi vọng cuốn sách sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho việc nghiên cứu Triết học của các bạn.

4/25/2019 4:21:36 AM +00:00

Ebook Bách khoa thư các Khoa học triết học I: Khoa học lôgíc (Logik Der Enzykclopadie): Phần 1

Cuốn sách Bách khoa thư các Khoa học triết học I: Khoa học lôgíc (Logik der enzykclopadie tóm lược tinh túy của bộ Khoa học Logíc, và là định bản về Lôgíc học, cũng là về phép biện chứng nổi tiếng của Hegel. Cuốn sách được dịch, giới thiệu và chú giải cặn kẽ đến từng tiểu đoạn như học thuyết về tồn tại, học thuyết về bản chất, học thuyết về khái niệm. Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách.

4/25/2019 4:21:19 AM +00:00

Ebook Hiện tượng học tinh thần: Phần 2

Cuốn sách Hiện tượng học tinh thần sẽ trìnhbày những nội dung như: Sự xác tín cảm tính; “cái này” và sự “cho rằng”; tri giác; sự vật và sự lừa dối (của nó); lực và giác tính, hiện tượng và thế giới siêu - cảm tính; sự thật của việc xác tín về chính mình; sự xác tín và sự thật của lý tính; Tinh thần; tôn giáo, tri thức tuyệt đối. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

4/25/2019 4:20:03 AM +00:00

Ebook Hiện tượng học tinh thần: Phần 1

Hiện tượng học tinh thần, tác phẩm lớn và thiên tài của Hegel, đồng thời cũng là một trong các tác phẩm khó nhất và tham vọng nhất của triết văn thế giới - lần đầu tiên được dịch sang tiếng Việt và được chú thích, chú giải cặn kẽ hiện tượng học tinh thần. Đây là cuốn sách được trình bày khoa học cụ thể dễ hiều đối với những ai chưa từng nghiên cứu lĩnh vực này. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

4/25/2019 4:19:53 AM +00:00

Ebook Đời không tâm điểm: Phần 2

Trong cuộc hành trình của nhân loại nhằm khám phá cách thế cá nhân tự giải thoát khỏi khổ não để sống hạnh phúc, thỉnh thoảng xuất hiện những người mà cuộc đời và tư tưởng gây nhiều tranh luận; thời gian tranh luận càng lâu dài thì phạm vi ảnh hưởng càng sâu rộng và đó là điều khó tránh khỏi. Việc tìm hiểu thân thế và tư duy của những người ấy giúp độc giả thêm dồi dào kiến thức, định tĩnh tu tập hoặc xác quyết hơn quan điểm tương đồng hay dị biệt của mình. Krishnamurti là một trong những người như thế. Mời các bạn cùng đón đọc tác phẩm tác phẩm Đời không tâm điểm để biết thêm nội dung chi tiết.

4/25/2019 4:17:28 AM +00:00

Ebook Đời không tâm điểm: Phần 1

Đời không tâm điểm là tập 2 của bộ sách Krishnamurti – cuộc đời và tư tưởng do dịch giả Nguyễn Ước chuyển ngữ. Cuốn sách “Đời không tâm điểm” nói về phần đầu cuộc đời Krishnamurti, từ lúc ông chào đời (1895) đến năm 1977 và gồm cả cái chết bi tráng của của bà Indira Gandhi – thủ tướng Ấn Độ – năm 1983. Mời các bạn cùng đón đọc.

4/25/2019 4:17:15 AM +00:00

Ebook Đạo giáo - Triết lý nhân sinh: Mộng tượng thần mật Trung Hoa: Phần 2

Triết lý nhân sinhcủa Đạo gia xuất hiện từ thời cổ đại, nhưng đóng góp của nó trong việcxây dựng nền tảng xã hội là rất đậm nét. Vì vậy, nghiên cứu và đánh giá triết học Đạo gia thời nào cũng vậy là cần thiết. Cuốn sách Đạo giáo - Triết lý nhân sinh là hệ thống tri thức về Đạo giáo trên nhiều phương diện khác nhau như: Lịch sử, giáo nghĩa, tông phái, kinh điển, thần tiên, tiên cảnh, đạo thuật, khoa nghi, văn hóa,...giúp người đọc có cái nhìn toàn diện về Đạo giáo, trang bị những kiến thức triết học cơ bản. Mời bạn đọc cùng thảm khảo phần 2 của ebook.

4/25/2019 4:16:11 AM +00:00

Ebook Đạo giáo - Triết lý nhân sinh: Mộng tượng thần mật Trung Hoa: Phần 1

Cuốn sách Đạo giáo - Triết lý nhân sinh: Mộng tượng thần mật Trung Hoa tổng hợp hệ thống tri thức về Đạo giáo trên nhiều phương diện khác nhau như: Lịch sử, giáo nghĩa, tông phái, kinh điển, thần tiên, tiên cảnh, đạo thuật, khoa nghi, văn hóa...giúp người đọc có cái nhìn toàn diện về Đạo giáo, trang bị những kiến thức cơ bản để thưởng thức những ý vị tinh hoa của văn hóa Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách.

4/25/2019 4:15:51 AM +00:00

Ebook Cội nguồn cảm hứng (Tiểu luận): Phần 2

Phần 2 cuốn sách Cội nguồn cảm hứng trình bày tới người đọc các nội dung: Biện chứng của quá khứ, hạnh phúc, không có sự phát triển nào đi trước tự do, chính trị học của tự do, tổ chức và rèn luyện nền dân chủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/25/2019 4:13:58 AM +00:00

Ebook Cội nguồn cảm hứng (Tiểu luận): Phần 1

Cuốn sách Cội nguồn cảm hứng - Phần 1 gồm có các chương nội dung như: Khái niệm tự do, không gian tinh thần, góp vốn tự do, tự do sinh ra con người, hành trình đi tìm tự do, những thực tế phổ biến, biện chứng của quá khứ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

4/25/2019 4:13:49 AM +00:00

Về bản chất mâu thuẫn của vận động

Trên cơ sở phân tích tư tưởng biện chứng của Dê - nông về tính mâu thuẫn của vận động (cơ học), bài viết đã chỉ ra những giá trị và hạn chế của tư tưởng này, qua đó khẳng định tư tưởng biện chứng về sự vận động là một trong những giá trị quan trọng của triết học Hy Lạp cổ đại. Từ sự phân tích các học thuyết toán học, vật lý học hiện đại về vấn đề vận động, không gian, thời gian bài báo đã góp phần làm sáng tỏ luận điểm của Ph. Ăngghen về bản chất mâu thuẫn của vận động, qua đó khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa triết học và khoa học.

4/25/2019 3:52:49 AM +00:00

Quan điểm nhận thức luận của Ngô Thì Nhậm

Trong các trước tác của Ngô Thì Nhậm, có thể thấy, ông đã quan tâm và suy nghĩ đến một số vấn đề triết học, lấy đó làm nền tảng cho những tư tưởng chính trị, quan niệm về nhân sinh và phương châm xử thế của mình. Bài viết giới thiệu những nét chính về vấn đề nhận thức luận trong tư tưởng của Ngô Thì Nhậm và chỉ ra ý nghĩa của nó trong giai đoạn hiện nay.

4/3/2019 12:29:12 AM +00:00

Ebook Triết học tổng quát: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Triết học tổng quát: Phần 2 tiếp tục trình bày các quan điểm triết học về con người, quan điểm về vũ trụ và Thượng đế thông qua các nội dung chính sau: Nhân vị: Một tinh thần nhập thể, giá trị của nhân vị, chổ đứng của nhân vị, tìm hiểu vũ trụ và vật chất, vấn đề Thượng đế trong triết sử,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

3/15/2019 2:56:01 AM +00:00

Ebook Triết học tổng quát: Phần 1

Ebook Triết học tổng quát: Phần 1 trình bày các nhận thức và quan điểm về triết học cụ thể qua các nội dung sau: Khả năng nhận thức, giá trị nhận thức, vấn đề chân lý, đặc sắc tính của triết học, thử tìm câu định nghĩa triết học,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

3/15/2019 2:55:52 AM +00:00

Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập VI: Phép biện chứng duy tâm thế kỷ XX): Phần 2

Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập VI: Phép biện chứng duy tâm thế kỷ XX) - Phần 2 gồm có những nội dung: Phép biện chứng xã hội trung tâm của chủ nghĩa Mác mới, hai con đường thần bí hóa phép biện chứng ở thế kỷ XX. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho việc nghiên cứu môn học Lịch sử biện chứng nói riêng và nghiên cứu lý luận triết học nói chung.

3/15/2019 1:22:14 AM +00:00

Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập VI: Phép biện chứng duy tâm thế kỷ XX): Phần 1

Tập VI của bộ sách Lịch sử phép biện chứng sẽ cung cấp cho bạn đọc những phân tích về phép biện chứng duy tâm thế kỷ XX. Mục đích chính trong tập này là phân tích một cách có phê phán các cơ sở thế giới quan của một số trào lưu và trường phái biện chứng phi mátxít có ảnh hưởng nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập VI: Phép biện chứng duy tâm thế kỷ XX) - Phần 1.

3/15/2019 1:21:55 AM +00:00

Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập V: Phép biện chứng Mácxít): Phần 2

Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập V: Phép biện chứng Mácxít) - Phần 2 gồm có những nội dung chính: Những vấn đề của lý thuyết biện chứng trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô; biện chứng thời kỳ chủ nghĩa xã hội đã thắng lợi và chuyển dần lên chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô; sự phát triển của phép biện chứng duy vật với tính cách là Lôgíc học, lý luận nhận thức và phương pháp luận khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/15/2019 1:21:19 AM +00:00