Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Nhìn lại vai trò của triết học Mác - Lênin trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

Bài viết Nhìn lại vai trò của triết học Mác - Lênin trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam trình bày nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin và thành tựu nổi bật trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam; Vai trò của triết học Mác - Lênin trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

4/11/2023 12:32:59 PM +00:00

Đề cương bài giảng Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ CĐ/TC) - Trường CĐ nghề xây dựng

Đề cương bài giảng Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ CĐ/TC) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam; nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/11/2023 2:39:14 AM +00:00

Đề cương bài giảng Giáo dục chính trị (Trình độ CĐ/TC) - Trường CĐ nghề xây dựng

Đề cương bài giảng Giáo dục chính trị (Trình độ CĐ/TC) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học Giáo dục chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/11/2023 2:39:04 AM +00:00

Tìm hiểu về chủ nghĩa chiết trung trong kiến trúc

Bài viết Tìm hiểu về chủ nghĩa chiết trung trong kiến trúc được nghiên cứu với mục tiêu nghiên cứu chính của tác giả là tìm kiếm một cách kỹ lưỡng trong các tài liệu lịch sử và các tài liệu gần đây nhằm chứng minh có hay không cái gọi là phong cách “Kiến trúc chiết trung”, nếu thực sự đã có một lý thuyết như vậy tồn tại.

4/11/2023 1:56:47 AM +00:00

Văn hóa và tôn giáo - Vật tổ và cấm kị: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách Văn hóa và tôn giáo - Vật tổ và cấm kị trình bày những quan điểm của Sigmund Freud về thuyết vật linh, phép phù thủy và quyền năng tối thượng của tư duy; sự hồi quy ấu trĩ của totem giáo. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

4/10/2023 8:40:01 PM +00:00

Văn hóa và tôn giáo - Vật tổ và cấm kị: Phần 1

Cuốn sách này trình bày những quan điểm của Freud về cội nguồn của tôn giáo và văn hóa, một quan điểm mang nhiều luận điểm duy vật lịch sử hết sức lí thú như Vật tổ (Totem), Cấm kị (Tabu) và các khái niệm mặc cảm Oedipe về tính dục. Cuốn sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung: Lời dẫn: Quan điểm phân tâm học về nguồn gốc văn hóa và tôn giáo của Sigmund Freud dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác (Lương Văn Kế); Chương I: nỗi xấu hổ loạn luân; Chương II: cấm kị và xung đột nội tại của những xung động tình cảm. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/10/2023 8:39:24 PM +00:00

Nhận thức và vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về tập trung ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nay

Bài viết Nhận thức và vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về tập trung ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nay trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về tập trung ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp; Khái quát quá trình vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về tập trung ruộng đất ở Việt Nam.

4/10/2023 7:12:15 PM +00:00

Giáo trình Nhập môn logic hình thức: Phần 2

Phần 2 cuốn giáo trình Nhập môn logic hình thức giới thiệu tới người đọc nội dung các chương: Những nguyên lí cơ bản của tư duy, suy luận logich, lý thuyết lập luận, logich hình thái và logich đa trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/10/2023 7:14:21 AM +00:00

Giáo trình Nhập môn logic hình thức: Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình Nhập môn logic hình thức giới thiệu tới người đọc nội dung các chương: Về ngôn ngữ và logich hình thức, khái niệm, phán đoán, logich mệnh đề, logic vị từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/10/2023 7:14:13 AM +00:00

Lịch sử thăng trầm 120 năm của chủ nghĩa tư bản (1900-2020): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Lịch sử thăng trầm 120 năm của chủ nghĩa tư bản (1900-2020) tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: chủ nghĩa tư bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến sự sụp đổ của hệ thống tiền tệ quốc tế Bretton Woods và cuộc khủng hoảng dầu mỏ (1945-1973); chủ nghĩa tư bản thời đại toàn cầu hóa (1973-2000); chủ nghĩa tư bản trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 5:40:51 AM +00:00

Lịch sử thăng trầm 120 năm của chủ nghĩa tư bản (1900-2020): Phần 1

Phần 1 của tài liệu Lịch sử thăng trầm 120 năm của chủ nghĩa tư bản (1900-2020) cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: sự tiến triển của các học thuyết cơ bản về chủ nghĩa tư bản; từ học thuyết Mác - Lênin đến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại; chủ nghĩa tư bản vào buổi bình minh của thế kỷ XX (1900-1918); chủ nghĩa tư bản từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến hết chiến tranh thế giới thứ hai (1918-1945);... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 5:40:44 AM +00:00

Tư tưởng bàn về chữ thời: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Tư tưởng bàn về chữ thời tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sống trong hiện tại; Tính cơ hội của thời điểm; Tính sẵn sàng hay là sự đón trước; Về sự vô lo;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/10/2023 5:32:40 AM +00:00

Tư tưởng bàn về chữ thời: Phần 1

Tài liệu Tư tưởng bàn về chữ thời phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Từ ẩn ngữ đến đường mòn; Thời gian hay mùa; Căng giãn - chuyển tiếp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/10/2023 5:32:33 AM +00:00

Tư tưởng bàn về chữ thế: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Tư tưởng bàn về chữ thế tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đà lực dáng nét trong thư pháp, hội họa, hiệu năng trong văn học; Sinh đạo trong cảnh quan; Những bộ tư thế phương thế hiệu dụng; Năng động là thường hằng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/10/2023 5:32:23 AM +00:00

Tư tưởng bàn về chữ thế: Phần 1

Tài liệu Tư tưởng bàn về chữ thế phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bàn về chiến lược binh pháp; Vị thế là yếu tố quyết định; Cơ chế lôgic nhằm chi phối thao túng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/10/2023 5:32:16 AM +00:00

Tư tưởng bàn về cái nhạt: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Tư tưởng bàn về cái nhạt tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cái nhạt và cái phẳng lặng của tính cách; Di âm và dư vị; Âm nhạc thầm lặng; Cái nhạt của âm thanh; Cái nhạt thay đổi tín hiệu trong văn học; Ý thức hệ của cái nhạt;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/10/2023 5:32:08 AM +00:00

Tư tưởng bàn về cái nhạt: Phần 1

Tài liệu Tư tưởng bàn về cái nhạt trình bày các nội dung chính sau: Thay đổi tín hiệu; Cảnh quan của cái nhạt; Tẻ nhạt - dửng dưng; Nghĩa của cái trung hòa; Cái nhạt trong quan hệ xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/10/2023 5:31:59 AM +00:00

Tư tưởng triết gia phương Đông: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Tư tưởng triết gia phương Đông tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tư tưởng Nhật Bản; Tư tưởng Triều Tiên; Thế giới Hồi giáo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/10/2023 4:26:24 AM +00:00

Tư tưởng triết gia phương Đông: Phần 1

Tài liệu Tư tưởng triết gia phương Đông phần 1trình bày các nội dung chính sau: Tư tưởng Ấn Độ - những kiệt tác tư tưởng khuyết danh; Áo nghĩa thư; Chí tôn ca; Phật Thích Ca Mâu Ni; Tư tưởng Trung Hoa; Kinh dịch; Khổng Phu Tử;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/10/2023 4:26:15 AM +00:00

Văn hóa triết lý phương Đông: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Văn hóa triết lý phương Đông tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cộng đồng Phật giáo; Giới luật và kinh điển; Các vị A-La-Hán - Bồ Tát và những vị đại Tổ sư khác; Zen và Phật giáo Nhật Bản; Đạo Phật ở Tây Tạng; Lễ nghi Khổng giáo; Thất hiền Trúc lâm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/10/2023 4:24:46 AM +00:00

Văn hóa triết lý phương Đông: Phần 1

Tài liệu Văn hóa triết lý phương Đông phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ấn Độ giáo; Thiên anh hùng ca Ramayana; Trật tự giáo pháp; Những con đường dẫn đến sự cứu độ; Thần Vishnu và những biểu hiện của Ngài; Giáo pháp của đức Phật;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/10/2023 4:24:35 AM +00:00

Tri kiến thức: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của tài liệu Tri kiến thức phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quan hệ - Xung đột - Xã hội - Nghèo khổ - Thuốc gây nghiện - Tùy thuộc - So sánh - Dục vọng - Lý tưởng - Đạo đức giả; Nhìn thấy và lắng nghe - Nghệ thuật - Cái đẹp - Sự khổ hạnh - Những hình ảnh - Vấn đề - Không gian;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/10/2023 4:24:28 AM +00:00

Tri kiến thức: Phần 1

Tài liệu Tri kiến thức phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự tìm kiếm của con người; Học chính ta; Tính toàn thể của cuộc sống; Khao khát địa vị; Sự phân chia manh mún của tư tưởng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/10/2023 4:24:21 AM +00:00

Lịch sử Triết học Ấn Độ: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Lịch sử Triết học Ấn Độ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Triết học Ấn Độ trong thời kỳ Phật Giáo, Bàlamôn giáo; Các hệ thống triết học không chính thống; Các hệ thống triết học chính thống. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/10/2023 4:12:01 AM +00:00

Lịch sử Triết học Ấn Độ: Phần 1

Tài liệu Lịch sử Triết học Ấn Độ phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Triết học Ấn Độ trong thời kỳ anh hùng ca; Bhagavad - Gita; Luật Manu; Artha - Sastra của Kautilya;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/10/2023 4:11:54 AM +00:00

Khoa học vũ trụ và con người: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Khoa học vũ trụ và con người tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sự vô hạn của vũ trụ phụ thuộc các thành phần của nó: vật chất sáng, vật chất tối và năng lượng tối; Vô hạn và sự lặp lại không ngừng; Sự vô hạn của các đa vũ trụ; Sống cùng với đa vũ trụ và vô hạn.

4/10/2023 4:11:18 AM +00:00

Khoa học vũ trụ và con người: Phần 1

Tài liệu Khoa học vũ trụ và con người phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự kì lạ không chịu nổi của vô hạn; Truy tìm vô hạn toán học; Điệu valse ngập ngừng của vũ trụ giữa hữu hạn và vô hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo.

4/10/2023 4:11:11 AM +00:00

Toàn tập về C.Mác và Ph.Ăng-ghen - Tập 46 (Phần 2)

Phần 2 của tập 46 năm trong bộ Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm các bản thảo kinh tế những năm 1857-1859: phê phán khoa kinh tế chính trị; quá trình lưu thông của tư bản; các học thuyết tư sản về giá trị thặng dư và lợi nhuận; tuần hoàn và chu chuyển của tư bản; tư bản cố định và tư bản lưu động; tư bản với tính cách là nguồn mang lại những kết quả (lợi tức, lợi nhuận chi phí sản xuất v.v);... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 3:07:43 AM +00:00

Toàn tập về C.Mác và Ph.Ăng-ghen - Tập 40

Tập 40 của bộ Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm các tác phẩm của Mác viết chủ yếu trong thời gian 1835-1843. Đây là tập mở đầu xê-ri gồm 11 tập bổ sung cho 39 tập chính đã được cho ra mắt bạn đọc.Tập 40 đưa ta trở về điểm xuất phát trong sự phát triển tinh thần của Mác, khi ông phát biểu những tư tưởng sâu sắc và cao thượng về ý nghĩa của hoạt động của con người trong bài văn tốt nghiệp trung học lúc ông 17 tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 3:07:34 AM +00:00

Toàn tập về C.Mác và Ph.Ăng-ghen - Tập 38

Tập 38 của bộ Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm những bức thư của Ph.Ăng-ghen viết cho những nhân vật khác nhau trong thời gian từ tháng Giêng 1891 đến tháng Chạp 1892. Những bức thư của Ph.Ăng-ghen trong thời gian này cho thấy rõ hoạt động toàn diện của ông trên các lĩnh vực chính trị và khoa học, vai trò to lớn của ông trong cuộc đấu tranh vì sự trong sáng của chủ nghĩa Mác và khẳng định những nguyên lý của chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế, vì sự đoàn kết quốc tế các đảng xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 3:07:21 AM +00:00