Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Bài giảng Bài 3: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bài giảng Bài 3: Nhà nước xã hội chủ nghĩa với các kiến thức về đặc trưng của nhà nước xã hội chủ nghĩa; quy luật phát triển của nhà nước xã hội chủ nghĩa – vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền; chức năng nhà nước xã hội chủ nghĩa; bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa; hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa; nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3/18/2021 4:26:41 PM +00:00

Bài giảng Bài 1: Sự hình thành và phát triển của nhà nước

Bài giảng Bài 1: Sự hình thành và phát triển của nhà nước sẽ giúp người học nắm chắc kiến thức nguồn gốc nhà nước; khái niệm và bản chất của nhà nước; đặc trưng của nhà nước; chức năng nhà nước; bộ máy nhà nước; hình thức nhà nước; kiểu nhà nước.

3/18/2021 4:25:53 PM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin - Bài 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin - Bài 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng để nắm chủ nghĩa duy vật biện chứng là hạt nhân lý luận triết học của thế giới quan khoa học Mác Lênin; là hệ thống lý luận và phương pháp luận được xác lập trên cơ sở giải quyết vấn đề cơ bản của triết học theo quan điểm duy vật biện chứng.

3/18/2021 3:47:17 AM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin: Bài mở đầu

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin - Bài mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin với mục tiêu giúp người học nắm được khái lược về chủ nghĩa MácLênin, đồng thời hiểu được đối tượng và phương pháp học tập, nghiên cứu môn học này.

3/18/2021 3:47:10 AM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 6 - GS.TS. Phạm Quang Phan

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 6: Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước tìm hiểu chủ nghĩa tư bản độc quyền; chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản ngày nay.

3/18/2021 3:45:29 AM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 5 - GS.TS. Phạm Quang Phan

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 5: Học thuyết giá trị thặng dư với các nội dung công thức chung của tư bản và mâu thuẫn của nó; hàng hóa sức lao động và giá trị thặng dư; bản chất của tư bản, tư bản bất biến, tư bản khả biến, tỷ suất giá trị thặng dư, khối lượng giá trị thặng dư, hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và quy luật giá trị thặng dư; bản chất của tiền công và các hình thức cơ bản của tiền công trong chủ nghĩa tư bản...

3/18/2021 3:45:23 AM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 4 - GS.TS. Phạm Quang Phan

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 4: Học thuyết giá trị cung cấp kiến thức về điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa; hàng hóa; tiền tệ; quy luật giá trị.

3/18/2021 3:45:17 AM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 5: Học thuyết giá trị thặng dư

Thông qua bài học này các bạn sẽ nắm được quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư, sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản; nghiên cứu sự vận động của tư bản cá biệt, tư bản xã hội và sự phân chia giá trị thặng dư giữa các giai cấp bóc lột trong chủ nghĩa tư bản. Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 5: Học thuyết giá trị thặng dư để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

3/18/2021 3:45:10 AM +00:00

Con người Nam Bộ trong truyện ngắn Trịnh Bửu Hoài

Nội dung của bài viết này là khảo sát truyện ngắn Trịnh Bửu Hoài, chúng tôi nhận thấy nổi bật hơn hết là kiểu con người tham vọng, con người tha hóa và kiểu con người cô đơn.

3/18/2021 1:15:09 AM +00:00

Lịch sử chủ nghĩa hiện sinh ở Việt Nam: Phần 2

Ebook Chủ nghĩa hiện sinh: Lịch sử, sự hiện diện ở Việt Nam phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chủ nghĩa hiện sinh ở miền Nam Việt Nam trong những năm 60-70, chủ nghĩa hiện sinh hiện diện trong văn học Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 để biết thêm các nội dung chi tiết.

3/17/2021 7:20:00 PM +00:00

Lịch sử chủ nghĩa hiện sinh ở Việt Nam: Phần 1

Cuốn sách Chủ nghĩa hiện sinh: Lịch sử, sự hiện diện ở Việt Nam có nội dung gồm 3 chương, cung cấp cho người đọc những nội dung chính về: Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa hiện sinh, triết học hiện sinh, sự hiện diện của triết học hiện sinh ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 để biết thêm các nội dung chi tiết.

3/17/2021 7:19:52 PM +00:00

Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại

Bài viết tìm hiểu một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại bao gồm: chủ nghĩa chứng thực, chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa Phơrớt, chủ nghĩa Tôma mới, chủ nghĩa thực dụng.

3/17/2021 4:45:29 PM +00:00

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Nguyễn Viết Thông

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học thông tin đến người học vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học; lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; cách mạng xã hội chủ nghĩa; cách mạng xã hội chủ nghĩa; nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội...

3/17/2021 4:43:26 PM +00:00

Triết lý nhân sinh trong “Đạo Đức Kinh” của Lão Tử

Lão Tử là người sáng lập nên Đạo Gia, là người viết nên Đạo Đức Kinh - một trong những cuốn sách đáng chú ý nhất trong lịch sử triết học Trung Quốc cổ đại. Trong tác phẩm này, Lão Tử đã thể hiện các quan niệm về thế giới, về quy luật vận hành biến đổi của vũ trụ. Không chỉ dừng lại ở các quan niệm về thế giới, bản thể của thế giới, Lão Tử còn cho thấy những tư tưởng triết lý sâu sắc về con người, về đời sống của con người.

3/17/2021 4:12:20 PM +00:00

Đề thi học kỳ I năm học 2019-2020 môn Truyền thông đa phương tiện - ĐH Công nghệ

Đề thi học kỳ I năm học 2019-2020 môn Truyền thông đa phương tiện giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các bạn ôn luyện và kiểm tra kiến thức , chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

3/17/2021 1:56:32 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2017-2018 môn Triết học Mác - Lênin - ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2017-2018 môn Triết học Mác - Lênin giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các bạn ôn luyện và kiểm tra kiến thức , chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

3/17/2021 1:55:46 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2013-2014 môn Triết học Mác - Lênin - ĐH Khoa học học Xã hội và Nhân văn

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2013-2014 môn Triết học Mác - Lênin giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.

3/17/2021 1:55:36 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2018-2019 môn Triết học Mác - Lênin - ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2018-2019 môn Triết học Mác gồm 2 câu hỏi hệ thống lại kiến thức học phần và giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

3/17/2021 1:55:30 PM +00:00

Đề thi hết học kỳ I năm học 2014-2015 môn Triết học Mác-Lênin (Đề số 1) - ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đề thi hết học kỳ I năm học 2014-2015 môn Triết học Mác-Lênin giúp cho các bạn sinh viên làm quen với cấu trúc và cách làm bài thi để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

3/17/2021 1:55:22 PM +00:00

Đề thi hết học kỳ I năm học 2016-2017 môn Triết học Mác-Lênin (Đề số 1) - ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đề thi hết học kỳ I năm học 2016-2017 môn Triết học Mác-Lênin giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các bạn ôn luyện và kiểm tra kiến thức , chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

3/17/2021 1:55:15 PM +00:00

Đề thi hết học kỳ I năm học 2015-2016 môn Triết học Mác-Lênin (Đề số 1) - ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo đề thi hết học kỳ I năm học 2015-2016 môn Triết học Mác-Lênin dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

3/17/2021 1:55:09 PM +00:00

Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2020-2021 môn Lập trình hướng đối tượng - ĐH Công nghệ

Để giúp các bạn sinh viên củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm bắt được cấu trúc đề thi và thử sức mình khi thực hiện thử các bài thi. Mời các bạn cùng tham khảo đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2020-2021 môn Lập trình hướng đối tượng dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi.

3/17/2021 1:45:37 PM +00:00

[TailieuVNU.com] - De-thi-Nhung-nguyen-ly-co-ban-cua-chu-nghia-Mac-Le-Nin-Phan-2-ky-2-nam-hoc-2017-2018-ULIS-

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênnin dưới đây giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để ôn tập, củng cố kiến thức và làm quen với cấu trúc đề thi trước khi bước vào kì thi. Đề thi gồm 4 câu hỏi khái quát lại toàn bộ phần 2 môn học.

3/17/2021 1:45:30 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênnin

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênnin giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.

3/17/2021 1:45:23 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2019-2020 môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênnin (Phần 2) - ĐH Ngoại ngữ

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2019-2020 môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênnin để ôn tập, củng cố lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo.

3/17/2021 1:45:14 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2018-2019 môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênnin (Phần 2) - ĐH Ngoại ngữ

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2018-2019 môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênnin giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các bạn ôn luyện và kiểm tra kiến thức , chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

3/17/2021 1:45:08 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2016-2017 môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênnin (Phần 2) - ĐH Ngoại ngữ

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2016-2017 môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênnin dưới đây giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để ôn tập, củng cố kiến thức và làm quen với cấu trúc đề thi trước khi bước vào kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/17/2021 1:45:01 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2015-2016 môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênnin (Phần 2) - ĐH Khoa học Tự nhiên

Cùng tham khảo đề thi cuối học kỳ I năm học 2015-2016 môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênnin sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

3/17/2021 1:44:54 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2018-2019 môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênnin (Phần 2) - ĐH Khoa học Tự nhiên

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2018-2019 môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênnin giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.

3/17/2021 1:44:47 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2018-2019 môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênnin (Phần 2 - Khoa Quốc tế) - ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2018-2019 môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênnin gồm 4 câu hỏi hệ thống lại kiến thức học phần và giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

3/17/2021 1:44:40 PM +00:00