Tài liệu miễn phí Lịch sử - Văn hoá

Download Tài liệu học tập miễn phí Lịch sử - Văn hoá

Quá trình tiếp nhận thiên văn học phương Tây ở Trung Quốc từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XVIII

Bài viết bước đầu làm rõ quá trình tiếp nhận thiên văn học phương Tây ở Trung Quốc từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XVIII, đóng góp nhất định đối với việc nghiên cứu lịch sử giao lưu văn hóa Đông - Tây ở Trung Quốc trong các thế kỉ XVII, XVIII.

10/19/2020 6:41:05 PM +00:00

Lịch sử và văn hóa Đông Nam Á - Việt Nam dưới góc nhìn của sử gia A.J. Toynbee

Bài viết trình bày sơ lược giới thiệu một số tác phẩm của sử gia A.J. Toynbee có đề cập đến Đông Nam Á - Việt Nam, Đông Nam Á - Việt Nam trong phân loại các nền văn minh thế giới thời cổ đại, đóng góp của A.J. Toynbee trong nghiên cứu lịch sử - văn hóa Đông Nam Á.

10/19/2020 6:40:45 PM +00:00

Quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Tây Ấn thuộc Anh (1823-1846)

Bài viết phân tích quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và thuộc địa Anh thông qua trường hợp Tây Ấn. Ở phần đầu, bài viết tập trung trình bày tương tác giữa quan hệ Anh - Hoa Kỳ với trao đổi thương mại giữa Hoa Kỳ và Tây Ấn. Ở phần tiếp theo, bài viết phân tích trao đổi thương mại giữa Hoa Kỳ và Tây Ấn ở các khía cạnh quy mô, tốc độ tăng trưởng, cơ cấu các sản phẩm và so sánh thương mại Hoa Kỳ với Tây Ấn trong tương quan với các khu vực khác.

10/19/2020 6:40:06 PM +00:00

Nỗ lực ngoại giao của Rumani với Hoa Kỳ về vấn đề chiến tranh Việt Nam (1966-1973)

Bài viết sẽ làm nổi bật những nỗ lực ngoại giao của Rumani với Hoa Kỳ trong tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Việt Nam. Kết quả nghiên cứu sẽ là một nguồn tài liệu tham khảo cần thiết trong nghiên cứu về sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.

10/19/2020 6:39:48 PM +00:00

Vai trò căn cứ Hòn Tàu đối với phong trào cách mạng của Đặc khu Quảng Đà (1968-1975)

Trong những năm 1968-1975, Hòn Tàu là địa điểm được Đặc khu ủy Quảng Đà lựa chọn xây dựng căn cứ đứng chân để lãnh đạo phong trào cách mạng Quảng Đà. Từ căn cứ Hòn Tàu, Đặc khu ủy Quảng Đà đã lãnh đạo quân và dân Quảng Đà giữ vững phong trào cách mạng, lần lượt đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ và các hành động lấn chiếm.

10/19/2020 6:31:21 PM +00:00

Chiến công của thủy quân chúa Nguyễn trong diệt trừ cướp biển, chống ngoại xâm

Bài viết tập trung phân tích những chiến công tiêu biểu của lực lượng này trong chống giặc xâm và phòng chống cướp biển. Qua đó, góp phần khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển đảo Đàng Trong.

10/19/2020 6:29:54 PM +00:00

Đổi mới trong giảng dạy một số vấn đề lịch sử - văn hóa thế giới thời cổ trung đại hiện nay

Bài viết này bàn về yêu cầu và thực trạng đổi mới trong giảng dạy một số vấn đề lịch sử - văn hóa thế giới trong khoảng 20 năm trở lại đây như vấn đề nguồn gốc loài người; vấn đề cương vực lãnh thổ Trung Quốc đặc biệt là cương giới phía Nam qua các thời kì; vấn đề tiếp xúc văn hóa Đông - Tây thời cổ trung đại.

10/19/2020 6:28:51 PM +00:00

Văn hóa Hàn Quốc trong Kim Ngao tân thoại của Kim Si-seup

Kim Ngao tân thoại được xem là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của văn học Korea, do Kim Si-seup (Kim Thời Tập, 1435-1493), một tác giả sống vào thời đại Sejong, sáng tác. Giống như hầu hết các tác phẩm thời cổ điển của văn học Korea, Kim Ngao tân thoại viết bằng chữ Hán, đồng thời chịu ảnh hưởng sâu sắc tác phẩm của Trung Quốc là Tiễn đăng tân thoại (Cù Hựu).

10/19/2020 6:28:02 PM +00:00

Lễ hội cầu ngư Đà Nẵng - những giá trị bền vững

Bài viết này đề cập đến những giá trị tồn tại bền vững trong lễ hội Cầu ngư của cư dân ven biển Đà Nẵng. Trải qua một thời gian dài, dưới tác động ngày càng mạnh mẽ của quá trình đô thị hóa, lễ hội Cầu ngư của dân biển Đà Nẵng đã có nhiều thay đổi để thích nghi, tuy nhiên những giá trị mang tính tâm linh, giáo dục, cộng đồng, văn hóa của lễ hội vẫn luôn trường tồn mãi qua năm tháng.

10/19/2020 6:27:55 PM +00:00

Tiêu cực và chống tiêu cực trong thi cử dưới triều Nguyễn

Thi cử là một khâu trọng yếu trong quá trình giáo dục, là cách thức để đánh giá sản phẩm của một nền giáo dục và là con đường chính để tuyển lựa bậc hiền tài ở bất kì thời đại nào. Bài viết sẽ tập trung phản ánh thực trạng tiêu cực và chống tiêu cực trong thi cử dưới triều Nguyễn, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho công tác thi cử ở Việt Nam hiện nay.

10/19/2020 6:26:39 PM +00:00

Đánh giá khả năng khai thác các di tích lịch sử văn hóa phục vụ phát triển du lịch ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Nghiên cứu này đã xác định toàn bộ các di tích lịch sử văn hóa của huyện đảo Lý Sơn về mặt số lượng, chất lượng, mức độ thuận lợi trong việc khai thác vào mục đích phát triển du lịch bằng hệ thống các chỉ tiêu; cũng như phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp khai thác các di tích lịch sử văn hóa phục vụ phát triển du lịch ở huyện đảo Lý Sơn một cách hợp lí và bền vững hơn.

10/19/2020 6:25:55 PM +00:00

Ngôn ngữ văn hóa trong Tuồng Nôm “Liệu đố” (Nguyễn Diêu)

Bài viết tập trung tìm hiểu về cuộc đời, hành trang của nhà biên soạn tuồng Nguyễn Diêu (Bình Định) và những giá trị đặc sắc của vở tuồng Liệu đố, một tác phẩm tuồng Nôm tiêu biểu của ông. Từ hướng tiếp cận văn hoá, nghiên cứu đã khái quát và nêu bật một số nét đặc sắc về ngôn ngữ của tác phẩm Liệu đố.

10/19/2020 4:00:26 PM +00:00

Chất lượng lễ hội điện Huệ Nam ở Thừa Thiên Huế: Một tiếp cận thực nghiệm

Lễ hội điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh. Hằng năm, lễ hội được tổ chức vào tháng ba và tháng bảy âm lịch tại ngôi điện nằm trên núi Ngọc Trản bên bờ sông Hương - nơi thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Nghiên cứu này sử dụng bộ dữ liệu được thu thập từ 160 du khách đến Lễ hội trong hai ngày từ 06 -07/4/2019 (tức 02/03 - 03/03 âm lịch).

10/19/2020 3:59:37 PM +00:00

Giáo dục và khoa cử Nho học thời Lý (THẾ KỈ XI - XIII)

Xuất phát từ yêu cầu xây dựng chính thể thống nhất và ổn định, củng cố tiềm lực đất nước về mọi mặt, vương triều Lý nhận thấy sự cần thiết phải dựa vào Nho giáo và Nho học. Và như vậy, sau một thời gian dài du nhập vào Việt Nam, đến những năm 80 của thế kỉ XI, nền giáo dục và khoa cử Nho học đã được thừa nhận một cách chính thức qua các sự kiện như lập Văn miếu thờ Khổng tử và các vị thánh hiền (năm 1070), tổ chức khoa thi (năm 1075), dựng Quốc tử giám (năm 1076). Giáo dục và khoa cử Nho học được nhà Lý chủ động tiếp nhận là biểu hiện rõ rệt nhãn quan chính trị, kế sách trị nước của các vua đầu triều Lý, đặc biệt là Lý Thánh Tông.

10/19/2020 3:58:15 PM +00:00

Bảo tồn các giá trị di sản văn hóa tinh thần tại các xã nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh (Thông qua khảo sát ý kiến đánh giá của người nông dân)

Bài viết thông qua khảo sát, điền dã quan sát không tham dự và tham dự tại một số xã của 5 huyện ngoại thành xây dựng NTM, tác giả làm rõ thực trạng việc khai thác, sử dụng các giá trị di sản văn hóa tinh thần và đề xuất những biện pháp góp phần bảo lưu, phát huy các giá trị di sản văn hoá tinh thần của vùng NTM ở Thành phố thời gian tới.

10/19/2020 3:57:56 PM +00:00

Giá trị lịch sử, văn hóa của nghệ thuật kiến trúc dân gian Tây Nam Bộ qua góc nhìn từ những kiến trúc dân gian tại Đồng Tháp

Kiến trúc dân gian Đồng Tháp ra đời và phát triển gắn với quá trình đấu tranh sinh tồn, sinh cơ lập nghiệp của người dân Đồng Tháp. Theo dòng thời gian, nghệ thuật kiến trúc dân gian ngày càng được bổ sung thêm những nhân tố mới và nâng tầm giá trị của nó để thích ứng với xu thế phát triển của lịch sử và sự vận động, biến đổi của văn hóa để trở thành những di sản không chỉ mang giá trị lịch sử cao mà còn chứa đựng tính thẩm mĩ, tính nghệ thuật độc đáo của người Đồng Tháp nói riêng và của cư dân Tây Nam Bộ nói chung.

10/19/2020 3:57:23 PM +00:00

Khai thác làng nghề dệt của người Chăm ở Châu Phong trong phát triển du lịch

Bài viết, dưới góc nhìn văn hóa học, phân tích giá trị văn hóa làng nghề dệt, đánh giá và đưa ra cách thức khai thác làng nghề dệt trong phát triển du lịch ở Châu Phong.

10/19/2020 3:56:34 PM +00:00

Danh nhân Đặng Nguyên Cẩn và bức trướng mừng ông đậu phó bảng

bài viết tiến hành tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của danh nhân Đặng Nguyên Cần và bức trướng chữ Hán của làng Lương Điền mừng tặng cụ Phó bảng Đặng Nguyên Cẩn.

10/19/2020 3:53:57 PM +00:00

Cần bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử - văn hóa của giếng cổ ở Nghệ An - Hà Tĩnh

Bài viết góp phần làm rõ những giá trị lịch sử - văn hóa của giếng làng trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của các thế hệ cư dân làng xã người Việt nói chung và cộng đồng cư dân làng xã ở xứ Nghệ nói riêng suốt dòng chảy lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.

10/19/2020 3:53:49 PM +00:00

Con đường thẳng tới chứng ngộ và tìm hiểu Phật giáo nguyên thủy

Ebook Con đường thẳng tới chứng ngộ & nghiên cứu đối chiếu với các bộ A Hàm Phật giáo nguyên thủy thông tin với các nội dung khía cạnh tổng quát của con đường thẳng; phần “định nghĩa” của kinh Satipaṭṭhāna; sự thích hợp của định; “điệp khúc” trong Satipaṭṭhāna; Dhammas: các yếu tố tạo thành chứng ngộ...

10/19/2020 11:09:27 AM +00:00

Một vài cảm nhận về tín ngưỡng thờ Nam Hải Đại Vương Phạm Tử Nghi ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Bài viết đưa ra một vài nhận định về tín ngưỡng thờ Nam Hải Đại Vương Phạm Tử Nghi dựa trên tính địa phương hóa, tính lịch sử hóa và tính linh thiêng hóa tín ngưỡng thờ thần.

9/25/2020 1:06:59 AM +00:00

Một số di tích thờ tự Dương Vân Nga, hoàng hậu hai triều Đinh – Lê

Bài viết trình bày các di tích thờ tự Dương Vân Nga đến nay đều đã “trải qua những cuộc bể dâu”, có di tích bị xuống cấp phủ bóng thời gian, nhưng trong đời sống tinh thần của người dân địa phương, chúng vẫn có giá trị văn hóa đặc biệt.

9/25/2020 1:06:29 AM +00:00

Phương pháp sử dụng tài liệu thành văn để giải thích nội dung tranh ảnh trong dạy học lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1954 ở trường THPT (chương trình chuẩn)

Tài liệu thành văn và tranh ảnh lịch sử với những đặc trưng riêng của nó, có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy và học lịch sử. Việc sử dụng tài liệu thành văn để giải thích nội dung tranh ảnh trong dạy học lịch sử không những hỗ trợ học sinh về mặt nhận thức lịch sử mà còn mang ý nghĩa giáo dục.

9/24/2020 9:53:15 PM +00:00

Sidewalks in Hanoi today from a cultural perspective

This article shows that sidewalks in Hanoi provide both diverse and flexible livelihood spaces, open living spaces, specific social spaces, unique art spaces and as well as dynamic living memory spaces. At the same time, sidewalks are subject to multi-ownership and characterised by multifunctional spaces where multi-dimensional interactions between managers and people, and between people themselves take place. The above demonstrates the liveliness, diversity and complexity of the sidewalk cultural life. Sidewalks, therefore, play an extremely important role in the culture of Hanoi.

9/24/2020 8:00:30 PM +00:00

Changes of Catholicism and their impacts on sustainable development in Vietnam at present

In this paper, the changes of Catholicism are reviewed in the political, cultural, environmental, and socio-economic aspects. Both positive and negative impacts caused by the changes on sustainable development in Vietnam are analysed.

9/24/2020 8:00:24 PM +00:00

Nguyen Hoang’s role in land reclamation and expansion in Phu Yen

Nguyen Hoang (1525-1613) is a historic figure who deserved particular credit for the restoration of the Later Le dynasty and set the foundation for the southward territorial expansion and the establishment of “Đàng Trong” (Southern land, the region in Central Vietnam, which was later enlarged to become Cochinchina) during the period of the Nguyen lords. He was highly appreciated in the historical documents of not only the Nguyen but also the Later Le, who were in the mutually antagonistic relationship. Ruling the region as a lord, he created a new region named Phu Yen, extending the national territory one latitude southwards. On the occasion of the 400-year anniversary of Nguyen Hoang’s death, we would like to present some explanations so as to honour him as a predecessor of great credit for the national defence and territorial expansion.

9/24/2020 8:00:12 PM +00:00

Chemistry exercises in IGCSE exam and Vietnamese exam for student in grade 9: What are the differences?

This article introduces about IGCSE chemistry program of United Kingdom, one of the best education in the world, and focuses on analyzing the differences between chemistry exercises in Vietnamese grade 9 students’ exams and the ones of IGCSE program.

9/24/2020 5:47:31 PM +00:00

Expression of IL6 mRNA is independent with expression of TLRS MRNA in lipopolysaccharide-treated myotubes

In the present study, we use LPS to treat C2C12 skeletal muscle cells and observe expression of several inflammatory makers. Our results show that expression of inflammatory cytokine IL6 mRNA is strongly induced in the LPS-treated C2C12 cells compared to the control cells. Surprisingly, expression of the upper controller of inflammation TLR2 mRNA in the LPS-treated C2C12 cells is similar as that in the control cells.

9/24/2020 5:47:20 PM +00:00

Sử dụng phần mềm ConQuest đánh giá chất lượng đề thi trắc nghiệm khách quan theo mô hình IRT hai tham số

Bài viết trình bày kết quả ứng dụng mô hình IRT hai tham số vào việc phân tích, đánh giá chất lượng câu hỏi trong đề thi trắc nghiệm khách quan thông qua việc sử dụng phần mềm ConQuest. Dữ liệu được sử dụng trong bài viết này là kết quả thi học phần Tiếng Anh 1 của 798 sinh viên trong kỳ thi kết thúc học phần tại Trường Đại học Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu giúp giảng viên biên soạn đề thi phát hiện được những câu hỏi có chất lượng tốt để đưa vào ngân hàng câu hỏi thi, đồng thời phát hiện những câu hỏi kém chất lượng để điều chỉnh hoặc loại bỏ.

9/24/2020 5:47:01 PM +00:00

William Gyfford and his role to maintain the English factory in Tonkin (Northern Vietnam) (1672-1675)

Via studying activities of William Gyfford, the first chief factor of the English East India Company’s factory in Tonkin, this research argues the significant role he played to maintain the English appearance in Tonkin in a difficult period.

9/24/2020 5:45:00 PM +00:00