Tài liệu miễn phí Lâm nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Lâm nghiệp

Wood is good: A way forward for climate change mitigation

This paper elucidates the significance of tree harvesting at maturity for better management of the forest resources over the natural death of tree provided the wood is used in such a way that carbon can be blocked in it for longer duration.

3/18/2021 4:59:32 PM +00:00

Cảnh quan rừng trong sự biến đổi và diễn thế nhân tác các cảnh quan tự nhiên - nhân sinh ở Yên Bái

Bởi vậy việc nghiên cứu cảnh quan rừng trong sự biến ñổi và diễn thế nhân tác của cảnh quan TN- NS ở đây là hết sức quan trọng trong việc định hướng quá trình khai thác các cảnh quan để phục vụ cho việc phát triển và bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 7:56:40 AM +00:00

Plant growth promotion efficacy of indole acetic acid (IAA) produced by a mangrove associated fungi-trichoderma viride VKF3

The present study focuses on production and characterization of IAA produced by the isolate T. viride VKF3. The plant growth promotional activity as well as its biocontrol efficacy against the fungal pathogens were also evaluated.

3/18/2021 12:59:45 AM +00:00

Nhận diện các trở ngại trong phát triển rừng gỗ lớn của nông hộ trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm nhận diện các vấn đề trong phát triển rừng gỗ lớn (RGL) trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dữ liệu sơ cấp được thu thập từ 90 hộ trồng rừng ở 03 xã đại diện, phỏng vấn người am hiểu, thảo luận 03 nhóm nông dân. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/17/2021 10:54:28 PM +00:00

Rừng ngập mặn và những chuyến hành trình

Ebook Tiếp tục chuyến hành trình trong rừng ngập mặn cung cấp kiến thức về sự phân bố và môi trường rừng ngập mặn; sống trong môi trường khắc nghiệt; các thành phần sinh vật khác; sử dụng và các giá trị của rừng ngập mặn; các mối đe dọa và các tác động môi trường; bảo tồn và quản lý.

3/17/2021 10:28:53 PM +00:00

Giáo trình Đất trồng trọt: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của Giáo trình Đất trồng trọt để nắm chi tiết nội dung kiến thức sinh học đất; độ phì đất; phân loại và sử dụng đất; xói mòn và suy thoái đất.

3/17/2021 10:26:10 PM +00:00

Giáo trình Đất trồng trọt: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Giáo trình Đất trồng trọt: Phần 1 cung cấp đến người học kiến thức về nguồn gốc và quá trình hình thành đất; chất vô cơ, hữu cơ và mùn trong đất; keo đất, khả năng hấp phụ và dung dịch đất; vật lý đất.

3/17/2021 10:25:58 PM +00:00

Đánh giá biến động rừng ngập mặn tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở ảnh vệ tinh giai đoạn 1988-2018

Bài viết được thực hiện nhằm xác định hiện trạng rừng ngập mặn tỉnh Bạc Liêu qua các năm 1988, 1998, 2013, 2018; đánh giá biến động diện tích rừng ngập mặn qua các thời kỳ cụ thể; đồng thời xác định nguyên nhân của các quá trình biến mất và phục hồi. Tư liệu ảnh viễn thám Landsat 5-TM, 8-OLI và phương pháp phân loại có kiểm định Maximum Likelihood Classifier - MCL được sử dụng để phân loại và đánh giá biến động diện tích rừng ngập mặn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 1988-2018.

3/17/2021 4:46:57 PM +00:00

Đề xuất sửa đổi một số quy định về sở hữu rừng trong dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (Sửa đổi)

Dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) đã được rất nhiều các chuyên gia góp ý, đánh giá. Một trong những nội dung được rất nhiều chuyên gia, nhà khoa học quan tâm góp ý đó chính là quy định về quyền sở hữu rừng. Tuy nhiên, chế định này trong văn bản dự thảo Luật BV&PTR mới vẫn còn có một vài điểm mâu thuẫn, chưa phù hợp với các văn bản Luật khác có liên quan. Vì vậy, để hoàn thiện hơn nữa Luật BV&PTR, góp phần phục vụ cho việc sửa đổi Luật BV&PTR, nhóm tác giả đưa ra một số góp ý với mong muốn góp phần hoàn thiện văn bản Luật BV&PTR mới. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

3/17/2021 12:15:21 PM +00:00

Xuất khẩu rau quả Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Việt Nam là một nước nông nghiệp có nhiều lợi thế và tiềm năng về vị trí địa lý, về đất đai, lao động, khí hậu và các điều kiện sinh thái khác cho phép nước ta phát triển tốt một nền nông nghiệp sinh thái bền vững, đa ngành, đa canh với nhiều loại nông sản xuất khẩu có giá trị kinh tế lớn. Rau quả cũng là một mặt hàng nông nghiệp được nhà nước quan tâm đầu tư phát triển, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu, phân tích được thực trạng, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và đưa ra được một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu rau quả của Việt Nam.

3/17/2021 12:14:56 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập hỗn hợp của của các nông hộ trên địa bàn huyện Ba Vì, TP. Hà Nội là rất cấp thiết bởi vì nó là cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho nông hộ trên địa bàn nghiên cứu. Để đạt mục tiêu nghiên cứu, trong nghiên cứu này, các tác giả tiến hành khảo sát trực tiếp 60 hộ nông dân trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

3/17/2021 12:14:50 PM +00:00

Giải pháp ổn định thu nhập cho hộ nông dân sau thu hồi đất tại khu công nghiệp Lương Sơn - Hòa Bình

Để phát triển công nghiệp toàn tỉnh nói chung và khu công nghiệp Lương Sơn - Hòa Bình nói riêng theo hướng bền vững, vấn đề tạo công ăn việc làm, ổn định thu nhập cho người dân bị thu hồi đất hiện là một thách thức đối với các ngành chức năng của Huyện. Xuất phát từ những vấn đề trong thực tiễn nêu trên, nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến thu nhập và ổn định thu nhập của hộ nông dân tại KCN Lương Sơn - Hòa Bình.

3/17/2021 12:14:37 PM +00:00

Ảnh hưởng của vị trí trong cây theo phương bán kính đến độ co rút của gỗ keo tai tượng (Acacia mangium Willd.) và keo lá tràm (Acacia auriculifomis A. Cunn. ex Benth)

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của vị trí theo phương bán kính đến độ co rút của gỗ Keo lá tràm, Keo tai tượng, từ đó xác định lượng co rút theo chiều dày, chiều rộng ván xẻ ở các vị trí khác nhau trên mặt cắt ngang khúc gỗ tròn.

3/17/2021 12:14:27 PM +00:00

Study on SMA mixture by orthogonal experimental design methodstudy on SMA mixture by orthogonal experimental design method

This study evaluates the influence of three factors on the composition of manufacturing constituent materials including asphalt content factor (L), fiber content factor (X) and mineral filler content factor (K) to the basic performances of SMA mixture; and introduce methodology of components design of SMA mixture used in pavement construction.

3/17/2021 12:14:21 PM +00:00

Thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khoa kinh tế và Quản trị kinh doanh, trường Đại học Lâm Nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, là một trường đầu ngành về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Lâm nghiệp trong phạm vi toàn quốc, với qui mô lên đến 17.000 sinh viên. Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh là khoa có tỷ trọng sinh viên tương đối lớn của trường. Chính vì vậy, trong nghiên cứu này, các tác giả khảo sát 512 sinh viên thuộc Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp.

3/17/2021 12:14:15 PM +00:00

Thành phần loài bò sát, ếch nhái ở quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình

Nghiên cứu điều tra thành phần loài nhằm mục đích đánh giá sơ bộ thành phần loài bò sát, ếch nhái tại khu vực là cần thiết và trên cơ sở này đưa ra một số giải pháp khả thi để bảo tồn các loài bò sát, ếch nhái song song với phát triển du lịch.

3/17/2021 12:14:08 PM +00:00

Ảnh hưởng của keo nhựa thông đến khả năng cố định boron trong gỗ bồ đề

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của keo nhựa thông đến khả năng rửa trôi của boron từ gỗ Bồ đề được xử lý bởi hỗn hợp của 3% axit boric và 1% keo nhựa thông. Các mẫu gỗ sau khi xử lý được quan sát và phân tích bằng một phổ kế tán sắc năng lượng tia X kết hợp với kính hiển vi điện tử (SEM-EDX).

3/17/2021 12:13:51 PM +00:00

Ảnh hưởng của độ ẩm đến sự biến đổi nhiệt độ bên trong ván trong quá trình ép nhiệt cao tần ván ép khối tre

Trong giai đoạn tăng nhiệt chậm, độ ẩm thanh tre nguyên liệu ảnh hưởng rất ít đến tốc độ tăng nhiệt độ bên trong ván, tốc độ tăng nhiệt của lớp giữa giảm dần khi thời gian gia nhiệt tăng lên. Thông qua kết quả phân tích của thí nghiệm, nghiên cứu đã đưa ra điều kiện công nghệ ép nhiệt cao tần ván ép khối tre với các thông số: hàm lượng keo 300 g/m2 , độ ẩm thanh tre 12%, thời gian ép nhiệt cao tần 10 phút.

3/17/2021 12:13:45 PM +00:00

Đặc điểm thủy văn của một số trạng thái rừng trồng tại khu vực núi luốt - Xuân Mai - Hà Nội

Để đánh giá đặc điểm thủy văn của một số trạng thái rừng trồng, nhóm tác giả đã lựa chọn 02 loại rừng gồm trồng thuần loài Thông mã vĩ và rừng hỗn giao lá rộng cây bản địa tại Núi Luốt, Xuân Mai, Hà Nội để quan trắc các thành phần thủy văn rừng như dòng chảy men thân bằng vòng quấn quanh thân, dòng chảy qua tán bằng ống đo mưa và lượng nước giữ lại trên tán dựa vào phương trình cân bằng nước. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

3/17/2021 12:13:30 PM +00:00

Nghiên cứu xây dựng lưới tọa độ địa chính, phục vụ thực hành, thực tập, quản lý đất đai tại trường Đại học Lâm Nghiệp

Xây dựng lưới tọa độ địa chính là công tác thiết kế, đo đạc bình sai toán tọa độ các điểm lưới nhằm mục đích tạo cơ sở thống nhất và chính xác về mặt tọa độ cho các điểm khống chế phục vụ công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa chính, chỉnh lý biến động, quy hoạch, quản lý đất đai. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứuthiết kế lưới đường chuyền khép kín với 06 điểm mới (LN01, LN02, LN04, LN05, LN15, LN16), các chỉ tiêu kỹ thuật của lưới, chiều dài cạnh lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình, sai số trung phương đo góc, sai số khép đường chuyền đều thỏa mãn theo đúng quy phạm thành lập bản đồ hiện hành.

3/17/2021 12:13:24 PM +00:00

Effect of moisture content and frequency variation on dielectric properties of bamboo (Phyllostachys heterocycla cv. pubescens)

This study determined dielectric constant and dielectric loss factor of bamboo at different moisture contents and frequencies. The main purpose is to provide the dielectric properties of bamboo to determine the parameters of high frequency press technology.

3/17/2021 12:13:18 PM +00:00

Đặc điểm thực vật rừng nhiệt đới gió mùa Việt Nam

Bài viết tập trung bàn luận một số vấn đề về đặc điểm tổ chức cấu trúc, chức năng và chu kỳ năm (hiện tượng học) của rừng nhiệt đới gió mùa đồng bằng Đông Dương, cũng như các vấn đề về phân loại và điều kiện tái sinh của rừng.

3/17/2021 12:02:56 PM +00:00

Đặc điểm cấu trúc quần xã thực vật rừng khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hoà

Bài viết cung cấp những số liệu về đặc điểm cấu trúc các quần xã thực vật rừng tự nhiên điển hình; phân tích cấu trúc trong mối quan hệ giữa các yếu tố, đặc biệt là cấu trúc thảm thực vật với địa hình khu vực.

3/17/2021 12:00:50 PM +00:00

Use of molecular methods for identifying culture of soil fungi from tropical forests of Vietnam

Soil microscopic fungi are always present in all biological communities and they are also one of the key elements in detrital food web, providing a circulation of nutrients. They grow on all possible substrates and play important role in the decay of organic matter.

3/17/2021 11:56:42 AM +00:00

Nghiên cứu khả năng thích ứng với điều kiện ánh sáng của loài Sâm lông (Cyclea barbata Miers) trồng thử nghiệm từ hạt và rễ tại Vườn Quốc gia Cát Tiên

Giả thiết đặt ra là loài Sâm lông có biên độ ánh sáng rộng, trong giai đoạn trưởng thành thích nghi được với điều kiện chiếu sáng cao. Do đó, nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý của loài Sâm lông ở các điều kiện ánh sáng khác nhau là cần thiết, là cơ sở để đề xuất giải pháp bảo tồn ngoài tự nhiên cũng như chuyển vị cây từ môi trường hoang dại sang môi trường gây trồng nhằm chủ động khai thác và bảo tồn bền vững, phục vụ tốt nhất cho lợi ích của con người.

3/17/2021 11:55:28 AM +00:00

Nghiên cứu định lượng vai trò, chức năng của rừng đối với khí hậu tại Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga

Những bằng chứng được ghi lại trong tự nhiên cho thấy khí hậu không phải không biến đổi và thụ động. Những tác nhân của biến đổi khí hậu (BĐKH) cho đến nay có thể được chia thành 3 loại: Tác nhân bên ngoài, tác nhân bên trong và hoạt động của con người. Bài viết trình bày định lượng vai trò, chức năng của rừng đối với khí hậu tại Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga.

3/17/2021 11:53:16 AM +00:00

Một số đặc điểm diễn thế thứ sinh thảm thực vật nhiệt đới gió mùa miền Trung Việt Nam

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về diễn thế thứ sinh của thảm thực vật nhiệt đới dưới tác động tự nhiên, nhân sinh; làm rõ đặc điểm, cơ chế và xu hướng biến đổi của chúng trong chuỗi diễn thế sau khai thác, phá hủy rừng ở các quy mô khác nhau, bao gồm chiến tranh hóa học do Mỹ thực hiện ở miền Trung Việt Nam; phân tích các hợp phần, yếu tố tự nhiên - nhân sinh ảnh hưởng đến diễn thế thảm thực vật trong quá khứ, hiện tại và triển vọng trong tương lai.

3/17/2021 10:11:14 AM +00:00

Gas and energy fluxes above a tropical forest in Dong Nai

Tropical forests play a gibbous role among all types of natural ecosystems in energy and material exchange between earth surface and the atmosphere, receiving and converting great amounts of radiative energy and precipitation, creating about one half of land surface evaporation and one third of land ecosystems primary productivity.

3/17/2021 10:11:08 AM +00:00

Đặc điểm phân hóa thảm thực vật rừng hỗn giao lá rộng, lá kim Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

Bài viết tập trung xác định đặc điểm phân bố và sự thay đổi cấu trúc theo quy luật đai cao của kiểu rừng hỗn giao lá rộng, lá kim, góp phần bổ sung luận cứ khoa học cho sự đa dạng về cấu trúc của kiểu rừng đặc trưng này tại VQG Bidoup - Núi Bà.

3/17/2021 10:10:47 AM +00:00

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên của cây gỗ trong các ưu hợp họ dầu (Dipterocarpaceae) tại Vườn quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai

Rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới (Rkx) ở khu vực Nam Cát Tiên thuộc Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên là kho dự trữ đa dạng sinh học, cây gỗ, cây thuốc và nhiên liệu... Chúng cũng đóng vai trò to lớn không chỉ về khoa học, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, mà còn về kinh tế và quốc phòng.

3/17/2021 10:09:42 AM +00:00