Tài liệu miễn phí Lâm nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của chế độ xử lý thủy – nhiệt đến sự thay đổi màu sắc và sự ổn định màu gỗ bạch đàn (Eucalyptus urophylla S.T.Blake)

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý thủy – nhiệt đến sự thay đổi màu sắc và khả năng ổn định màu gỗ bạch đàn mà không dùng hóa chất góp phần thân thiện môi trường, gỗ được xử lý thủy nhiệt.

12/29/2020 4:11:45 PM +00:00

Sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian trong đánh giá biến động diện tích rừng ngập mặn tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Bài viết tiến hành nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian cho phép xác định nguyên nhân và xu hướng biến động không gian về diện tích sẽ góp phần làm cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp quản lý rừng hiệu quả hơn.

12/29/2020 4:10:46 PM +00:00

Hiện trạng và định hướng phát triển cây xanh đường phố thành phố Thái Bình

Bài viết này tiến hành nghiên cứu hiện trạng và định hướng phát triển cây xanh đường phố thành phố Thái Bình thông qua 11 loài, nhóm cây được 18 loài cây trồng đường phố.

12/29/2020 4:09:42 PM +00:00

Đánh giá tình hình sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của mô hình rừng trồng quế (Cinnamomum Blume) tại xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Bài viết trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu về tình hình sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của mô hình rừng trồng quế tại xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

12/29/2020 4:08:49 PM +00:00

Thực trạng và giải pháp phát triển cây bóng mát đường phố trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Bài viết trên cơ sở kết quả điều tra thành phần loài cây bóng mát đang trồng trên các tuyến đường phố và khảo sát tại các địa bàn lân cận, đã chọn lựa được 26 loài cây có thể trồng cho hệ thống đường phố Thanh Hóa.

12/29/2020 4:08:29 PM +00:00

Chi phí sản xuất và sản phẩm gỗ của Việt nam: Góc nhìn từ chuỗi giá trị sản phẩm

Bài viết nhằm mục đích phân tích yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chi phí xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam từ kết quả khảo sát doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ và phỏng vấn chuyên gia tại Việt Nam từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018.

12/29/2020 3:19:44 PM +00:00

Bài giảng Giới thiệu ngành nghề lâm sinh

Bài giảng Giới thiệu ngành nghề lâm sinh giới thiệu về ngành đào tạo; mục tiêu đào tạo; khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp; vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp; khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường; đội ngũ giảng viên.

12/29/2020 10:50:44 AM +00:00

Hiện trạng thực vật rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay tại tỉnh Thanh Hóa

Thành phần loài thực vật rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay tại tỉnh Thanh Hóa gồm 24 loài, thuộc 20 họ của 2 lớp trong ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) gồm lớp Ngọc lan 16 họ chiếm 80%, 20 loài chiếm 83,3%; lớp Hành (Liliopsida) có 4 họ chiếm 20%, 4 loài chiếm 16,7%. Dạng sống thực vật có 4 nhóm cơ ản: nhóm cây chồi trên, nhóm cây chồi một năm, nhóm cây có chồi nửa ẩn, nhóm cây chồi ẩn, trong đó nhóm cây chồi trên (Ph) chiếm ưu thế với số lượng 11 loài, chiếm 45.8%, tiếp đến là nhóm cây chồi một năm (Th) có 7 loài, chiếm 29.2%, các nhóm còn lại chiếm tỷ lệ không đáng kể.

12/29/2020 9:17:01 AM +00:00

Tổng quan về nghiên cứu và sử dụng gỗ tràm rừng trồng

Bài viết này giới thiệu tổng quan kết quả nghiên cứu về gỗ tràm và sử dụng gỗ tràm nhằm cung cấp thông tin khoa học mang tính định hướng cho sản xuất trong đầu tư phát triển bền vững rừng tràm, chế biến gỗ tràm vùng đồng bằng sông Cửu Long và những nghiên cứu tiếp theo về sử dụng gỗ tràm làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

12/29/2020 8:53:31 AM +00:00

Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng ngập mặn trên các điều kiện lập địa khó khăn góp phần chắn sóng vùng ven biển các tỉnh miền Bắc Việt Nam

Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng ngập mặn trên các điều kiện lập địa khó khăn góp phần chắn sóng vùng ven biển miền Bắc Việt Nam được đặt ra là hết sức cần thiết, nhằm xây dựng những cơ sở khoa học cả về lý luận và thực tiễn, góp phần chắn sóng, bảo vệ đê biển phòng tránh xói lở bờ biển cũng như giảm thiểu tác hại của gió bão, sóng tới môi trường vùng ven biển và khôi phục những diện tích đất ngập mặn bị thoái hoá.

12/29/2020 8:52:23 AM +00:00

Kết quả nghiên cứu tạo ván dăm thông dụng từ nguyên liệu vỏ hạt điều kết hợp với dăm gỗ

Bài viết tiến hành nghiên cứu đã khẳng định vỏ hạt điều đáp ứng được điều kiện kỹ thuật làm nguyên liệu để sản xuất ván dăm đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng của ván dăm thông dụng sử dụng trong điều kiện khô.

12/29/2020 8:46:56 AM +00:00

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế - xã hội trồng rừng gỗ lớn, mọc nhanh trên đất trống còn tính chất đất rừng và đất rừng nghèo kiệt

Bài viết nghiên cứu nhằm lựa chọn các loài cây thích hợp với mục đích trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh trên các dạng lập địa đất trống còn tính chất đất rừng và đất rừng nghèo kiệt, đã tiến hành nghiên cứu phân loại và đánh giá lập địa, đánh sinh trưởng của các mô hình rừng trồng đã có trên các lập địa khác nhau, tìm hiểu mối quan hệ giữa lập địa và năng suất cây trồng, nhu cầu sinh thái và cơ chế cạnh tranh không gian sinh trưởng của các loài.

12/29/2020 8:46:49 AM +00:00

Chọn cây trồng có khả năng chịu mặn không thuộc họ cây rừng ngập mặn (Mangrove) để trồng rừng trong các mô hình lâm ngư kết hợp và vùng đất nhiễm mặn

Bài viết này giới thiệu kết quả điều tra khảo sát chọn những loài cây có thể chịu mặn nhưng không thuộc họ cây rừng ngập mặn nhằm giới thiệu để trồng thử nghiệm trong các mô hình canh tác lâm nông ngư nghiệp.

12/29/2020 8:46:43 AM +00:00

Một số loài cây mọc nhanh, bản địa có giá trị kinh tế trong trồng rừng và làm giàu rừng ở vùng Đông Nam Bộ

Bài viết xin giới thiệu những kết quả bước đầu về khả năng sinh trưởng của một số loài cây qua thử nghiệm này. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 8:46:37 AM +00:00

Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật trồng rừng sở thâm canh tại vùng Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ

Bài viết trên cơ sở điều tra đánh giá hiện trạng các rừng Sở ở các địa phương, lựa chọn các rừng Sở cho năng suất quả cao để lựa chọn các cây trội dự tuyển. Các cây trội dự tuyển được theo dõi liên tục trong 3 năm để từ đó chọn ra các cây trội cho năng suất hạt và sản lượng dầu cao.

12/29/2020 8:46:30 AM +00:00

Tuyển chọn cây trội và nhân giống cây sơn ta bằng phương pháp ghép

Bài này giới thiệu kết quả tuyển chọn cây Sơn trội tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ và kỹ thuật nhân giống cây Sơn bằng phương pháp ghép. Nội dung bài báo là một phần kết quả của đề tài “Nghiên cứu chọn giống, nhân giống và biện pháp kỹ thuật thâm canh cây Sơn (Toxicodendron succedanea) tại Phú Thọ” do nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Ứng dụng khoa học Kỹ thuật – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện.

12/29/2020 8:46:23 AM +00:00

Phân tích hiệu quả kinh tế rừng trồng keo lai ở Bắc Kạn

Bài viết tiến hành đánh giá hiệu quả kinh tế của rừng trồng Keo lai ở Bắc Kạn là cần thiết nhằm l m cơ sở cho việc lựa chọn loại cây mọc nhanh thích hợp cho việc phát triển trồng rừng sản xuất ở địa phương.

12/29/2020 8:46:17 AM +00:00

Nghiên cứu thành phần loài và phân bố cây ngập mặn làm cơ sở chọn loài cây trồng trên nền san hô ngập nước ven biển, đảo các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ

Bài viết tiến hành nghiên cứu thành phần loài, phân bố cây ngập mặn tại các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ được thực hiện dọc theo đường bờ biển và các đảo ven bờ vùng ven biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bình Định, với mục tiêu xác định thành phần và cấu trúc các quần xã rừng ngập mặn phân bố trên dạng cát, sỏi, đá, vụn san hô làm cơ sở chọn loài cây thích hợp để gây trồng trên các đảo vùng biển Nam Trung Bộ.

12/29/2020 8:46:10 AM +00:00

Nghiên cứu chọn và nhân giống cho xoan ta và tếch có năng suất cao

Nghiên cứu nhân giống sinh dưỡng bằng phương pháp giâm hom thực hiện tương tự như với một số loài cây rừng (Lê Đình Khả, 2003), nhân giống bằng nuôi cấy mô theo phương pháp nhân giống đã được thực hiện cho keo lai, bạch đàn (Đoàn Thị Mai, 2003). Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 8:46:04 AM +00:00

Phục hồi và quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Hệ sinh thái rừng ngập mặn (RNM) tồn tại ở vùng chuyển tiếp giữa môi trường biển và đất liền. Tuy vậy, cũng như nhiều nơi trên thế giới, rừng ngập mặn tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã bị chặt phá nghiêm trọng. Hậu quả là cơn bão Damrey năm 2005 đã quét qua đê biển gây hậu quả nghiêm trọng đến đời sống xã hội và kinh tế của người dân.

12/29/2020 5:44:29 AM +00:00

Xác định loài sâu hại đến rừng trồng Gáo vàng giai đoạn tuổi 1 tại huyện Quỳ Châu

Bài viết này trình bày kết quả điều tra, đặc điểm nhận biết của loài sâu hại ăn lá ảnh hưởng đến rừng trồng Gáo vàng giai đoạn tuổi 1 tại huyện Quỳ Châu.

12/29/2020 1:22:47 AM +00:00

Dẫn xuất isoflavone từ lõi gỗ loài Sưa đỏ (Dalbergia tonkinesis)

Từ lõi gỗ đỏ của cây Sưa đỏ Dalbergia tokinensis. Bài viết đã tiến hành tạo ra dịch chiết metanol tổng, tiếp đó chiết phân bố bằng n-hexan, etyl axetat, cloroform thu được các cao chiết tương ứng. Từ dịch chiết etyl axetat, chọn các hệ dung ly rửa giải với tỉ lệ thích hợp, kết hợp chấm sắc ký bản mỏng (TLC) và sắc ký cột (CC).

12/29/2020 12:49:58 AM +00:00

Đa dạng sinh học ở khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) - hiện trạng và tiềm năng

Khu Tràng An có 2 hệ sinh thái: Hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước. Hệ sinh thái trên cạn có 5 quần hệ: 1) Rừng thường xanh ít bị tác động ở đai thấp trên núi đá vôi; 2) Rừng thứ sinh bị tác động mạnh ở đai cao; 3) Trảng cây bụi thứ sinh; 4) Trảng cỏ thứ sinh; 5) Trảng cây trồng.

12/29/2020 12:37:47 AM +00:00

Ảnh hưởng của rừng trồng bạch đàn đến xói mòn và khả năng giữ nước tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Bài viết trên cơ sở các mô hình rừng trồng bạch đàn tuổi 3, tuổi 4, tuổi 5 trên địa bàn huyện Phù Ninh, chúng tôi bố trí 36 OTC tại các vị trí chân, sườn, đỉnh để xác định lượng đất bị xói mòn và khả năng giữ nước của rừng bạch đàn với đối chứng là thảm cây bụi.

12/29/2020 12:11:53 AM +00:00

Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển nguồn tài nguyên lâm sản ngoài gỗ ở vùng đệm khu BTTN Kẻ Gỗ - Hà Tĩnh

Bài viết trình bày nghiên cứu, đã xác định được 82 loài thực vật cho LSNG thuộc 3 ngành, 35 họ, 58 chi và được phân thành 4 nhóm sử dụng khác nhau. Trên cơ sở đó, đã đề xuất giải pháp nhằm quản lý, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thực vật cho LSNG.

12/28/2020 9:23:18 PM +00:00

Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình

Bài viết nghiên cứu đặc điểm cơ bản chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình, phân tích điểm mạnh, điểm yếu và khái quát cơ hội, thách thức của chuỗi từ đó đề xuất các chiến lược nâng cấp chuỗi nhằm tăng giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của chuỗi, tăng mối liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi và nâng cao lợi ích kinh tế - xã hội mà chuỗi có thể mang lại.

12/28/2020 9:08:31 PM +00:00

Một số nguyên nhân chính gây suy giảm diện tích rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát ven biển tỉnh Thanh Hóa

Bài viết đánh giá một số nguyên nhân chính gây suy giảm diện tích rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay ven biển tỉnh Thanh Hóa nhằm cung cấp thông tin một cách tổng quan về thực trạng rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa.

12/28/2020 8:24:14 PM +00:00

Sinh trưởng các lâm phần rừng trồng phòng hộ chắn gió, chắn cát ven biển tỉnh Thanh Hóa

Bài viết tiến hành đánh giá sinh trƣởng về đƣờng kính và chiều cao các lâm phần rừng trồng Phi lao tại 5 huyện và thành phố ven biển tỉnh Thanh Hóa.

12/28/2020 8:23:17 PM +00:00

Tác động của người dân địa phương đến tài nguyên rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hoá

Bài viết tiến hành đánh giá tác động của ngƣời dân đến tài nguyên rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông để tìm ra giải pháp ổn định sinh kế, phát triển đời sống cho người dân vùng đệm là cơ sở để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý bảo vệ rừng.

12/28/2020 8:21:25 PM +00:00

Đa dạng họ Sim (Myrtaceae juss.) ở vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Kết quả nghiên cứu họ Sim (Myrtaceae) ở Vườn Quốc gia (VQG) Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã xác định được 32 loài thuộc 9 chi, trong đó có 11 loài và 4 chi bổ sung cho danh lục thực vật nơi đây. Họ Sim ở VQG Vũ Quang có tính đa dạng cao về giá trị sử dụng với 32 loài cây cho tinh dầu cùng với các giá trị khác như ăn được (17 loài), làm thuốc (16 loài), cho gỗ (16 loài) và làm cảnh (3 loài). Bốn dạng thân chính được ghi nhận là gỗ nhỏ (12 loài), gỗ trung bình (9 loài), cây bụi (7 loài) và gỗ lớn (4 loài).

10/19/2020 6:39:10 PM +00:00