Tài liệu miễn phí Lâm nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Lâm nghiệp

Đa dạng họ Sim (Myrtaceae juss.) ở vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Kết quả nghiên cứu họ Sim (Myrtaceae) ở Vườn Quốc gia (VQG) Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã xác định được 32 loài thuộc 9 chi, trong đó có 11 loài và 4 chi bổ sung cho danh lục thực vật nơi đây. Họ Sim ở VQG Vũ Quang có tính đa dạng cao về giá trị sử dụng với 32 loài cây cho tinh dầu cùng với các giá trị khác như ăn được (17 loài), làm thuốc (16 loài), cho gỗ (16 loài) và làm cảnh (3 loài). Bốn dạng thân chính được ghi nhận là gỗ nhỏ (12 loài), gỗ trung bình (9 loài), cây bụi (7 loài) và gỗ lớn (4 loài).

10/19/2020 6:39:10 PM +00:00

Nghiên cứu đa dạng cây rừng ăn được ở khu vực thác Khe Kèm, Vườn Quốc gia Pù Mát, đề xuất giải pháp khai thác bền vững cho phát triển du lịch sinh thái

Nghiên cứu đã thống kê được 118 loài thuộc 82 chi, 38 họ của 2 ngành thực vật bậc cao có mạch được người dân thu hái từ rừng để ăn và phục vụ ăn uống cho du khách. Cách sử dụng, nơi sống, bộ phận thu hái và dạng thân có tính đa dạng và đặc sắc cao.

10/19/2020 6:38:51 PM +00:00

Thử nghiệm trồng cây sa nhân tím dưới tán rừng tự nhiên ở huyện Con Cuông

Bài viết triển khai các hoạt động trồng thử nghiệm 1ha cây Sa nhân tím dưới tán rừng tự nhiên ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An và nghiên cứu các điều kiện sinh thái, chăm sóc phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

10/19/2020 3:53:08 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới (Dành cho hệ đào tạo thạc sĩ ngành Lâm học)

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới. Học phần này giúp người học nắm được đặc trưng cơ bản của rừng mưa nhiệt đới bao gồm cấu trúc, giá trị và sử dụng bền vững tài nguyên rừng nhiệt đới. Học viên hiểu được nguyên lý kỹ thuật cơ bản và xây dựng được phương thức lâm sinh trong tỉa thưa, tỉa cành và trồng cây bản địa dưới tán. Đối với rừng thứ sinh nghèo, môn học giúp học viên hiểu được đặc điểm cấu trúc và động thái của rừng thứ sinh nghèo ở Việt Nam và những giải pháp lâm sinh nhằm phục hồi rừng thứ sinh nghèo.

10/19/2020 3:33:15 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản mối quan hệ tương tác giữa hệ sinh thái rừng với các hệ sinh thái khác trong hệ thống môi trường tổng thể và mối quan hệ giữa rừng và môi trường; những đặc thù và thách thức cơ bản trong trồng rừng nhiệt đới. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/19/2020 3:32:14 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Khoa học gỗ

Đề cương chi tiết học phần giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Khoa học gỗ. Qua học phần này người học có thể nắm bắt được các ưu nhược điểm của gỗ; biết được cấu tạo của gỗ, từ đó có thể nhật biết được một số loại gỗ thông dụng ở Việt Nam; biết được một số tính chất của gỗ vật lý, cơ học, hóa học gỗ và các khuyết tật của gỗ, từ đó sử dụng gỗ hợp lý trong thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/19/2020 3:31:28 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Khai thác lâm sản

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Khai thác lâm sản. Thông qua học phần này người học có thể biết được: những khái niệm cơ bản về khai thác lâm sản, các phương pháp trong khai thác, vận chuyển lâm sản, các phương pháp trong bảo quản lâm sản, biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào thực tế việc khai thác, vận chuyển lâm sản và bảo quản lâm sản.

10/19/2020 3:31:21 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Nghiệp vụ hành chính kiểm lâm

Học phần Nghiệp vụ hành chính kiểm lâm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Tổ chức kiểm lâm; và các hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng bảo vệ rừng và lâm sản góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:28:22 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Cây rừng

Học phần Cây rừng trang bị cho người học những kỹ năng để xác định được các phương pháp phân biệt và nhận biết các loài thực vật rừng, giúp người học nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:28:09 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Trồng rừng

Đề cương cung cấp cho người học những thông tin cơ bản của học phần Trồng rừng. Thông qua học phần này có thể giúp người học hiểu được những kiến thức cơ bản về: Sản xuất hạt giống cây rừng, tạo cây con trong lâm nghiệp, trồng rừng và gây trồng một số loài cây lâm nghiệp; giúp cho sinh viên có khả năng nhận biết được một số loại hạt giống thường được sử dụng trồng rừng phổ biến ở nước ta; có khả năng tiến hành đánh giá được phẩm chất hạt giống và xử lý kích thích hạt giống nẩy mầm để phục vụ công tác trồng rừng. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:26:04 PM +00:00

Giáo án nghề Trồng rừng

Giáo án nghề Trồng rừng trình bày sản xuất hạt giống cây rừng; sản xuất cây con; trồng rừng; phòng trừ sâu bệnh hại cây rừng; tìm hiểu nghề trồng rừng.

10/19/2020 1:47:32 PM +00:00

Estimates of genetic parameters and correlation in catkin and seed traits of Salix alba

This paper the present investigation was envisaged to evaluate the source variation in different catkin and seed traits of Salix alba.

9/24/2020 7:17:17 PM +00:00

Trồng rừng keo gỗ xẻ: Một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh và khuyến nghị các giống keo phù hợp

Bài viết nghiên cứu tác động của tỉa thưa tới phát triển đường kính, tác động của tỉa cành tới giảm khuyết tật gỗ và tác động của phân lân tới sinh trưởng của Keo lai tại Quảng Bình và Quảng Trị.

9/24/2020 5:23:03 PM +00:00

Ảnh hưởng của phương pháp bảo quản đến tỷ lệ nảy mầm của hạt cẩm lai vú (Dalbergia oliver Pierre)

Bài viết tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bảo quản đến tỷ lệ nảy mầm của hạt cẩm lai vú (Dalbergia oliver Pierre) thông qua phân tích thống kê, các kết quả thử nghiệm cho thấy phương pháp bảo quản không ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt, nhưng thời gian bảo quản là nhân tố quyết định tỷ lệ nảy mầm của hạt giống.

9/24/2020 5:22:43 PM +00:00

Vai trò của rừng thứ sinh trong việc bảo tồn đa dạng quần xã bọ hung ở hệ sinh thái núi đá vôi Việt Nam

Bài viết nghiên cứu mở rộng về vai trò của rừng thứ sinh trong bảo tồn quần xã bọ hung ở các vùng địa lý khác nhau là rất cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/24/2020 5:19:43 PM +00:00

Đào tạo nguồn nhân lực ngành Lâm nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan và cây xanh đô thị: Thực trạng, định hướng phát triển

Bài viết tổng hợp, giới thiệu về ngành nghề và thông tin đào tạo nhân lực ngành Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị ở trong và ngoài nước, cũng như nhu cầu của xã hội đối với nhân lực trong lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị.

9/24/2020 5:19:25 PM +00:00

Phát triển bền vững là xu thế khách quan của thời đại và sự lựa chọn tất yếu cho phát triển lâm nghiệp bền vững ở Việt Nam hiện nay

Bài viết trình bày phát triển bền vững là xu thế khách quan của thời đại; tính tất yếu và một số giải pháp chính cho sự phát triển lâm nghiệp bền vững ở Việt Nam hiện nay.

9/24/2020 5:19:19 PM +00:00

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế và thương mại lâm sản trong bối cảnh hội nhập

Bài viết tìm hiểu sự cần thiết về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế và thương mại lâm sản; thực trạng nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế và thương mại lâm sản; giải pháp phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực kinh tế và thương mại lâm sản.

9/24/2020 5:19:13 PM +00:00

Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khuyến lâm góp phần bảo vệ và phát triển rừng

Bài viết nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực khuyến nông hiện nay, nghiên cứu thực tiễn tại Trường Đại học Lâm nghiệp để mô tả thực trạng phát triển nguồn nhân lực khuyến nông hiện nay. Qua đó cho thấy thực trạng về nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực hiện nay đang đứng trước những khó khăn, thách thức; nhất là đối với các cơ sở đào tạo.

9/24/2020 5:19:06 PM +00:00

Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý đất đai, bất động sản, khoa học cây trồng đáp ứng nhu cầu xã hội và phát triển nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Bài viết nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành quản lý đất, đai, bất động sản và khoa học cây trồng - cơ hội và thách thức; giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế.

9/24/2020 5:19:00 PM +00:00

Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực cơ khí và tự động hóa trong sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn

Bài viết đã phân tích và đưa ra hai nhóm giải pháp cho phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực cơ khí và tự động hóa trong sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

9/24/2020 5:18:54 PM +00:00

Đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản: Thực trạng và định hướng phát triển

Bài viết trình bày thực trạng về nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản; thực trạng về đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản; định hướng và giải pháp phát triển đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản.

9/24/2020 5:18:48 PM +00:00

Đào tạo nguồn nhân lực ngành Lâm nghiệp lĩnh vực giống và công nghệ sinh học: Thực trạng và định hướng phát triển

Bài viết giới thiệu về viện công nghệ sinh học lâm nghiệp; thực trạng đào tạo ngành công nghệ sinh học tại trường Đại học Lâm nghiệp; đánh giá thuận lợi và khó khăn trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực giống và công nghệ sinh học; định hướng một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực giống và công nghệ sinh học.

9/24/2020 5:18:42 PM +00:00

Đào tạo nguồn nhân lực ngành Lâm sinh: Thực trạng và định hướng phát triển

Bài viết tìm hiểu về thực trạng đào tạo ngành Lâm sinh; thuận lợi và khó khăn, định hướng một số giải pháp đào tạo ngành Lâm sinh để cải thiện chất lượng dạy và học.

9/24/2020 5:18:36 PM +00:00

Phát triển nguồn nhân lực trong quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng

Bài viết nghiên cứu để phát triển nguồn nhân lực phục vụ chính sách quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng ở Việt Nam, ngoài việc hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách về lĩnh vực này, cần áp dụng đồng bộ các giải pháp như thiết lập trung tâm đào tạo ngắn hạn, thực thi chương trình đào tạo chuyên sâu bậc đại học và sau đại học, xây dựng các hướng dẫn thực thi, đào tạo đội ngũ chuyên gia, và tăng cường hợp tác quốc tế.

9/24/2020 5:18:30 PM +00:00

Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng và môi trường

Bài viết chỉ ra một số vấn đề thực trạng nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng và môi trường, từ đó đưa giải pháp nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao trong những năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/24/2020 5:18:24 PM +00:00

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Lâm nghiệp

Bài viết trình bày thành tựu trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công chức, viên chức, người lao động trong ngành lâm nghiệp; thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức; định hướng phát triển công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

9/24/2020 5:18:18 PM +00:00

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý và sản xuất lâm nghiệp tại tỉnh Nghệ An

Bài viết trình bày thực trạng công tác quản lý và sản xuất lâm nghiệp; thực trạng nguồn nhân lực ngành Lâm nghiệp; nhu cầu nguồn nhân lực cho quản lý và sản xuất; giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý và sản xuất lâm nghiệp.

9/24/2020 5:18:12 PM +00:00

Hợp tác và liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp gỗ

Bài viết trình bày về ngành công nghệ gỗ và ấn tượng tăng trưởng; con đường doanh nghiệp gỗ việt và đang đi; thực trạng nhân lực trong ngành gỗ; chất lượng và năng suất lao động ngành gỗ; những thách thức về nguồn lao động; hợp tác và liên kết để góp phần giải bài toán phát triển nguồn nhân lực.

9/24/2020 5:18:06 PM +00:00

Nhu cầu và yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực đào tạo nghề trong lĩnh vực lâm nghiệp

Bài viết trình bày những thành tựu trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức; định hướng phát triển công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; giải pháp trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam.

9/24/2020 5:18:00 PM +00:00