Tài liệu miễn phí Lâm nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Lâm nghiệp

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật Gieo ươm và trồng một số loài cây ngập mặn

Sổ tay hướng dẫn Kỹ thuật “Gieo ươm và trồng một số loài cây rừng ngập mặn” trên cơ sở tổng hợp từ hai Quyết định Hướng dẫn kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành. Hy vọng cuốn sổ tay này là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc quản lý, bảo vệ, phục hồi, phát triển và sử dụng rừng ven biển ở địa phương.

10/21/2021 4:16:53 AM +00:00

Khôi phục rừng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008-2014: Thực tiễn điển hình và bài học kinh nghiệm

Báo cáo này đánh giá những thành quả và bài học kinh nghiệm từ các hoạt động khôi phục rừng ngập mặn được GIZ hỗ trợ ở các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Kiên Giang trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2014.

10/21/2021 2:22:42 AM +00:00

Tác động của liên kết cung ứng vật tư đầu vào và hộ nuôi tôm đến hiệu quả kinh tế hộ: Trường hợp nghiên cứu ở xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích mối liên hệ giữa hộ nuôi tôm và nhà cung cấp đầu vào, và tác động của sự liên kết đến các trang trại nuôi tôm. Nghiên cứu chỉ ra rằng có bốn biến số ảnh hưởng đáng kể đến xác suất sử dụng liên kết của hộ nuôi tôm với nhà cung cấp đầu vào.

10/21/2021 1:43:00 AM +00:00

Đánh giá vai trò của rừng ngập mặn tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu xác định vai trò của rừng ngập mặn thông qua việc đánh giá các dịch vụ hệ sinh thái của rừng ngập mặn xã Thụy Trường cũng như ảnh hưởng của rừng đến sinh kế của người dân. Kết quả cho thấy rừng ngập mặn xã Thụy Trường cung cấp các dịch vụ sau: Dịch vụ cung cấp; Dịch vụ điều; Dịch vụ hỗ trợ; Dịch vụ văn hóa. Rừng ngập mặn có vai trò quan trọng trong đảm bảo sinh kế của người dân địa phương.

10/21/2021 1:00:35 AM +00:00

Nhu cầu của người dân địa phương về dịch vụ sinh thái rừng: Trường hợp nghiên cứu tại Vùng núi phía Bắc Việt Nam

Nghiên cứu này tập trung đánh giá nhu cầu và hiện trạng sử dụng các dịch vụ sinh thái rừng tại hai xã miền núi ở phía Bắc Việt Nam. Các biện pháp thu thập số liệu định lượng và định tính như tổng quan tài liệu, phỏng vấn nhóm, phỏng vấn hộ, phỏng vấn định tính và quan sát thực tế được sử dụng để thu thập thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:27:08 AM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng mô hình tự nhiên - xã hội trong quản lý rừng đặc dụng

Bài viết Nghiên cứu ứng dụng mô hình tự nhiên - xã hội trong quản lý rừng đặc dụng tập trung vào việc tổng hợp quy trình thành lập vùng đệm trong, một giải pháp cho người dân sống trong vùng lõi rừng đặc dụng ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Nha; và đánh giá của các bên về hiệu quả của giải pháp này. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:25:30 AM +00:00

Đánh giá hiệu quả của tuyến kè từ cống C1-C2 (Ngọc Hải – Đồ Sơn, Hải Phòng) trong việc nuôi bãi và tạo nền đáy phù hợp cho sự phát triển của cây ngập mặn

Bài viết trình bày hiệu quả một số dự án trồng rừng ngập mặn nhằm hạn chế tác động của sóng biển vỗ vào bờ biển, bờ đê làm hỏng đê, gây ra tổn thất còn hạn chế đâu đó ở một số địa phương có vùng bờ biển do sự kết hợp giữa giải pháp cứng và mềm còn chưa được cụ thể hoặc thiếu sự kết hợp giữa các ban ngành dẫn đến từng chuỗi hệ lụy. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:02:45 AM +00:00

Biến động lượng thực vật che phủ và mối quan hệ với các nhân tố tự nhiên xã hội tại Yên Châu, Sơn La

Nghiên cứu đã sử dụng ảnh Sentinel 2 tại tháng 11/2016 và tháng 1/2021 trên địa bàn huyện Yên Châu, cùng với việc xây dựng tám nhân tố để kiểm tra mối quan hệ là độ cao, độ dốc, hướng phơi, khoảng cách tới đường giao thông, khoảng cách tới khu dân cư, nhiệt độ trung bình tháng, lượng mưa trung bình năm và loại đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:37:39 AM +00:00

Đặc điểm cấu trúc tầng cây cao của các quần xã thực vật ngập mặn tại vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định

Nghiên cứu này dựa trên kết quả điều tra khảo sát về hiện trạng RNM, phân chia được các QXTVNM chủ yếu và các đặc điểm về thành phần loài cây ngập mặn, mật độ, sinh trưởng là rất quan trọng, các kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng làm cơ sở hữu ích cho việc các nhà quản lý đưa ra được các giải pháp phục hồi và phát triển HST RNM tại khu vực. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:37:14 AM +00:00

Đặc điểm tái sinh tự nhiên của Sến mủ (Shorea roxburghii G. Don) dưới tán rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới ở khu vực Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai

Bài viết này công bố kết quả nghiên cứu về đặc điểm tái sinh tự nhiên của Sến mủ dưới tán ba trạng thái rừng giàu, trung bình và nghèo thuộc kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới ở khu vực Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:36:57 AM +00:00

Thành phần loài và đặc điểm cấu trúc quần xã bướm ăn quả tại các sinh cảnh khác nhau thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An

Bài viết này nghiên cứu điều tra thành phần loài và cấu trúc quần xã bướm ăn quả giữa ba phân mảnh rừng thứ sinh, rừng trồng và trảng cỏ cây bụi tại Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Pù Hoạt, Nghệ An. Bẫy bướm ăn quả “Van Someren-Rydon” được sử dụng để thu thập bướm ăn quả. Tổng cộng 60 bẫy được triển khai và phân bố đều qua ba sinh cảnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:36:32 AM +00:00

Tổng quan sử dụng tư liệu ảnh viễn thám để lập bản đồ rừng ngập mặn

Bài viết tổng hợp các kết quả nghiên cứu về ứng dụng viễn thám để thành lập bản đổ rừng ngập mặn trên thế giới theo hai chủ đề chính: các tư liệu ảnh và các phương pháp xử lý ảnh; chỉ số để xác định rừng ngập mặn. Kết quả cho thấy, các nghiên cứu về thành lập bản đồ rừng ngập mặn thông thường sử dụng ảnh viễn thám có độ phân giải trung bình, một số ít nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám có độ phân giải cao hoặc sử dụng ảnh hàng không. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:36:14 AM +00:00

Ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 để xây dựng bản đồ biến động rừng ở tỉnh Bắc Giang

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định được những thay đổi rừng trong khoảng thời gian (2017-2018) tại tỉnh Bắc Giang. Đầu tiên, bản đồ thay đổi rừng được thành lập với việc sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8. Sau đó, sử dụng dữ liệu về những thay đổi rừng đã thu thập tại địa phương để đánh giá độ chính xác của kết quả nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:35:45 AM +00:00

Ảnh hưởng của cấu trúc không gian đến đa dạng loài cây gỗ trong rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai

Mục tiêu của đề tài là đề xuất các phương án quản lý rừng bền vững và lâu dài tại khu vực nghiên cứu mà còn bổ sung thêm một phương pháp tiếp cận mới trong nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc không gian lâm phần đến đa dạng loài ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:35:08 AM +00:00

Bước đầu ghi nhận xén tóc Batocera lineolate (Coleoptera: Cerambycidae) gây hại Bạch đàn tại tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu này nhằm mô tả đặc điểm hình thái, triệu chứng và đặc điểm gây hại của loài Xén tóc trên cây bạch đàn. Kết quả nghiên cứu đã xác định Batocera lineolata (Coleoptera: Cerambycidae) là loài xén tóc mới gây hại trên rừng trồng bạch đàn ở giai đoạn 1 - 5 năm tuổi tại tỉnh Hòa Bình. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:34:47 AM +00:00

Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến cây Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) tái sinh trong kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại vườn quốc gia Bù Gia Mập

Bài viết tập trung đi sâu nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố sinh thái rừng là lỗ trống và đặc điểm cây mẹ đến đặc điểm cây Gõ đỏ tái sinh tại vườn quốc gia Bù Gia Mập là việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:30:04 AM +00:00

Đặc trưng cấu trúc và đa dạng thành phần loài cây sau cháy tại khu rừng phòng hộ Nam Ngưm, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

Đề tài này trình bày về mật độ cây tái sinh bằng hạt sau cháy hàng năm tăng tỷ lệ thuận với cấp độ cháy; Cấp độ cháy thấp và cháy trung bình có đặc trưng cấu trúc và đa dạng thành phần loài cao hơn cấp độ cháy cao và thấp hơn so với khu vực đối chứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:29:48 AM +00:00

Ảnh hưởng của mật độ đến tỷ lệ sống, chất lượng thân cây và sinh trưởng của rừng trồng keo lai tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Bài viết này nêu lên mật độ trồng rừng là một trong những biện pháp kỹ thuật lâm sinh quan trọng ảnh hưởng tới tỷ lệ sống, chất lượng thân cây cũng như năng suất và chất lượng rừng trồng, đặc biệt là rừng trồng thâm canh với mục tiêu kinh doanh gỗ lớn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:29:29 AM +00:00

Vai trò của rừng trồng và rừng thứ sinh trong bảo tồn Bọ chân chạy tại vườn quốc gia Cát Bà, Hải Phòng

Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá vai trò của rừng trồng và rừng thứ sinh đối với việc bảo tồn bọ chân chạy ở Vườn Quốc gia (VQG) Cát Bà. Bẫy hố được sử dụng để thu thập bọ chân chạy tại ba kiểu rừng: rừng trồng keo, rừng thứ sinh và rừng tự nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:29:13 AM +00:00

Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng tại ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Mục tiêu nghiên cứu là xác định được đặc điểm vật liệu cháy và phân vùng nguy cơ cháy rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú. Nghiên cứu tiến hành lập 30 ô tiêu chuẩn (OTC) đại diện 5 trạng thái rừng, diện tích OTC là 500 m2. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:29:01 AM +00:00

Mô hình hóa vùng phân bố và ước tính trữ lượng cây Sói rừng (Sarcandra glabra) ở Lâm Đồng

Để góp phần làm rõ về phân bố, trữ lượng của nguồn dược liệu này trong tự nhiên ở Lâm Đồng, đề tài tiến hành nghiên cứu vùng phân bố và đánh giá trữ lượng của chúng nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc khai thác, sử dụng và phát triển nguồn dược liệu quý giá này. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:28:40 AM +00:00

Ứng dụng Matlab giải mạch điện tuyến tính ở chế độ quá độ

Bài viết này đã đưa ra cách giải mạch điện tuyến tính ở chế độ quá độ bằng Matlab thông qua việc xây dựng hệ phương trình trạng thái của mạch điện, kết hợp với việc sử dụng một số câu lệnh trong Matlab. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:28:24 AM +00:00

Xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam – thực trạng và giải pháp

Nghiên cứu này với mục tiêu đánh giá thực trạng, tiềm năng xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam nhằm đề xuất các phương hướng, giải pháp nâng cao khả năng xuất khẩu ngành hàng này trong thời gian tới. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

10/16/2021 7:28:07 AM +00:00

Đánh giá đa dạng di truyền và hiện tượng thắt cổ chai ở quần thể Vù hương (Cinnamomum balansae Lecomte) tại tỉnh Phú Thọ bằng chỉ thị phân tử SSR

Đề tài này nghiên cứu một số chỉ thị phân tử SSR được sử dụng để đánh giá mức độ đa dạng di truyền quần thể và loài, cũng như sử dụng để đánh giá hiện tượng hắt cổ chai quần thể (suy giảm kích thước quần thể) của loài Vù hương ở tỉnh Phú Thọ, góp phần cho các nhà quản lý đưa ra các giải pháp bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững loài này. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:27:14 AM +00:00

Đặc điểm cấu trúc và đa dạng tầng cây gỗ của kiểu rừng kín cây lá rộng thường xanh ẩm á nhiệt đới tại vườn quốc gia Tà Đùng

Mục đích của nghiên cứu nhằm góp phần bổ sung những hiểu biết về cấu trúc quần xã thực vật rừng, tính đa dạng sinh học và hướng phát triển bền vững, bảo tồn các hệ sinh thái rừng tại VQG và trong vùng khí hậu á nhiệt đới, núi thấp ở Việt Nam là hết sức cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:25:51 AM +00:00

Đặc điểm cấu trúc và đa dạng thực vật tầng cây gỗ rừng trên núi đá vôi tại vườn quốc gia Cát Bà

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định được đặc điểm cấu trúc và đa dạng thực vật của các kiểu rừng trên núi đá vôi tại Vườn quốc gia Cát Bà. Nhóm nghiên cứu đã lập 54 OTC trên 5 kiểu rừng đặc trưng khác nhau để điều tra đặc điểm của tầng cây cao và cây tái sinh, riêng kiểu rừng I.Np1-2 được lập các ô tiêu chuẩn điều tra cho cả khu vực vùng lõi và vùng đệm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:25:32 AM +00:00

Xác định chu kỳ kinh doanh các lâm phần rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera) tối ưu về kinh tế tại Tuyên Quang

Đề tài này xác định năng suất gỗ, thời điểm lâm phần rừng đạt thành thục về số lượng, hiệu quả kinh tế, làm cơ sở xác định chu kỳ kinh doanh các lâm phần rừng trồng Mỡ tối ưu về kinh tế. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

10/16/2021 7:25:12 AM +00:00

Ứng dụng mô hình Entropy cực đại để xác định vùng sinh thái thích hợp cho cây Chè dây (Ampelopsis cantoiensis) tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Bài viết tập trung nghiên cứu 2 nội dung sau: xác định đặc điểm một nhân tố sinh thái chủ yếu ảnh hưởng đến phân bố loài Chè dây trong tự nhiên; dự đoán khu vực phân bố sinh thái thích hợp của loài Chè dây tại khu vực nghiên cứu dựa vào mô hình MaxEnt. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:24:48 AM +00:00

Xây dựng kế hoạch quản lý rừng trồng theo nhóm đáp ứng tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng FSC tại Tổng công ty giấy Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch quản lý rừng nhằm mục tiêu sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên quỹ đất của các công ty Lâm nghiệp (CTLN) trong Tổng công ty Giấy (Vinapaco) được giao quản lý vào sản xuất kinh doanh rừng bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:24:27 AM +00:00

Đa dạng cây gỗ và trữ lượng carbon trên mặt đất trong kiểu rừng lá rộng thường xanh ở huyện Tuy Đức tỉnh Đăk Nông

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu đa dạng cây gỗ và trữ lượng carbon trên mặt đất của các trạng thái rừng (TTR) trong kiểu rừng lá rộng thường xanh ở xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông. Nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ tính đa dạng và khả năng tích lũy carbon trên mặt đất đồng thời cung cấp dữ liệu tham khảo cho việc xác định và chi trả dịch vụ môi trường rừng ở địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:23:49 AM +00:00