Tài liệu miễn phí Ngư nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngư nghiệp

So sánh hiệu quả sản xuất của đội tàu khai thác cá ngừ đại dương tại Khánh Hoà

Đề tài này trình bày kết quả phân tích hiệu quả sản xuất của đội tàu khai thác cá ngừ đại dương tỉnh Khánh Hòa. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra và ghi chép nhật ký đánh bắt của 73 tàu cá trong năm 2018 (64 tàu cá do ngư dân tự đóng và 9 tàu được Nhà nước hỗ trợ theo Nghị định 67). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:34:28 PM +00:00

Khai thác nguồn lợi hải sản của cư dân Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIII

Đề tài này nêu lên biển, đảo Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIII có lợi thế lớn về tài nguyên hải sản. Hoạt động khai thác hiệu quả nguồn lợi hải sản của cư dân Đàng Trong đã đóng góp cho sức mạnh kinh tế Đàng Trong những thế kỷ này. Đó là những hoạt động đánh bắt và chế biến hải sản, vừa đáp ứng nhu cầu thực phẩm hàng ngày vừa làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm thủ công, đồ vật trang trí, vật liệu xây dựng, đồng thời cũng là một nguồn hàng buôn bán, xuất khẩu để thu lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:00:52 PM +00:00

Phân tích lợi thế và bất lợi thế của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Nghiên cứu nhằm hệ thống về xuất khẩu thủy sản và bằng các dữ liệu thứ cấp xác định các lợi thế của vùng về ngành thủy sản, các lợi thế và bất lợi thế doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trong vùng, nhằm khai thác lợi thế và hạn chế bất lợi của doanh nghiệp, khai thác hết tiềm năng lợi thế của vùng để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất và có khả năng cạnh tranh tốt so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

10/19/2021 10:07:13 PM +00:00

The effect of red seaweed extract on quality of whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) during iced storage

Tyrosinase plays an important role in the formation of melanin. Thus, the process of melanin formation can be reduced through the inhibition of tyrosinase. The objective of this study is to investigate the tyrosinase inhibitory activity of different red seaweeds harvested in the coast of Khanh Hoa Province.

10/19/2021 6:55:29 AM +00:00

Bài giảng Chế biến thủy sản - ThS. Lê Thanh Long

Bài giảng Chế biến thủy sản cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm và kiến thức cơ bản; Kỹ thuật sơ chế, bảo quản và vận chuyển nguyên liệu thủy sản; Kỹ thuật chế biến lạnh đông một số sản phẩm thủy sản; An toàn thực phẩm và HACCP;...Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 5:32:20 PM +00:00

Phân lập và đặc điểm các chủng Enterococcus feacalis trên cá chình hoa (Anguila marmorata) nuôi tại Quảng Bình

Nghiên cứu khả năng mẫn cảm kháng sinh cho kết quả cả 10 chủng đều kháng với ampicillin, tetracycline và oxytetracycline, trong khi đó các loại kháng sinh gentamycin, penicillin, erythromycin và ciprofloxacin đều nhạy với các chủng vi khuẩn này.

10/18/2021 12:59:55 PM +00:00

Ảnh hưởng của thức ăn, phân cỡ và giá thể đến hiệu quả ương giống cá leo Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801)

Để xác định ảnh hưởng của thức ăn, phân cỡ và giá thể đến hiệu quả ương giống cá Leo, thí nghiệm đã được tiến hành với 4 loại thức ăn (moina, thức ăn công nghiệp + moina, cá nục + moina và gan bò + moina) và 3 biện pháp nuôi (phân cỡ, giá thể và kết hợp phân cỡ + giá thể).

10/18/2021 12:59:13 PM +00:00

Nghiên cứu chế biến bột nêm thực phẩm từ dịch đạm thủy phân thịt cá rô phi (Oreochromis niloticus) bằng hỗn hợp alcalase và flavourzyme

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến chất lượng bột nêm thực phẩm từ thịt cá rô phi. Nghiên cứu bao gồm 3 thí nghiệm: (i) ảnh hưởng của tỷ lệ hỗn hợp enzyme Alcalase và Flavourzyme (AF) so với cơ chất và thời gian thủy phân; (ii) tỷ lệ dịch bắp và dịch đạm thủy phân; và (iii) thời gian bảo quản ở nhiệt độ phòng đến chất lượng sản phẩm.

10/18/2021 12:58:48 PM +00:00

Đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm Supastock lên khả năng tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng giai đoạn ương tại Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm SUPASTOCK lên tốc độ tăng trưởng của tôm Post-larvae. Thời gian thực hiện từ 15/7/2018 đến 20/8/2018. Sáu ao nuôi được bố trí ngẫu nhiên vào 2 nghiệm thức: Nghiệm thức được bổ sung chế phẩm SUPASTOCK 2 ngày 1 lần và nghiệm thức đối chứng không bổ sung.

10/18/2021 12:58:34 PM +00:00

Đánh giá khả năng thành thục và thử nghiệm sản xuất giống cá Bỗng (Spinibarbus denticulatus Oshima, 1926) nuôi trong ao đất tại Quảng Bình

Cá Bỗng là loài có thịt mềm, thơm ngon, giá trị kinh tế cao, được xem là loài cá đặc sản nước ngọt hàng đầu ở miền Bắc. Tuy nhiên, sản lượng loài cá này liên tục sụt giảm do khai thác quá mức trong thời gian gần đây. Nghiên cứu này nhằm mục đích hoàn thiện quy trình sản xuất giống để phát triển nuôi ở tỉnh Quảng Bình và góp phần bảo vệ nguồn lợi cá Bỗng nói chung.

10/18/2021 12:58:25 PM +00:00

Đánh giá hiệu quả kinh tế và môi trường của việc sử dụng đèn LED chuyên dụng trong câu mực tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế và môi trường của việc sử dụng hệ đèn LED chuyên dụng trên các thuyền câu mực so với hệ đèn LED tự chế tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/18/2021 12:57:27 PM +00:00

Giáo trình Nuôi cá chim vây vàng (Nghề: Nuôi cá lồng bè trên biển) - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Giáo trình Nuôi cá chim vây vàng cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về đặc điểm sinh học cá Chim vây vàng, quy trình kỹ thuật trong nuôi cá Chim vây vàng bằng lồng bè trên biển bao gồm các bước kỹ thuật: chọn và thả giống, cho ăn và kiểm tra sinh trưởng, quản lý lồng nuôi, quản lý dịch bệnh, thu hoạch và đánh giá kết quả.

10/17/2021 1:46:47 AM +00:00

Giáo trình Nuôi cá bớp (Nghề: Nuôi cá lồng bè trên biển) - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Giáo trình Nuôi cá bớp cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về đặc điểm sinh học cá Bớp, quy trình kỹ thuật trong nuôi cá Bớp bằng lồng bè trên biển bao gồm các bước kỹ thuật: chọn và thả giống, cho ăn và kiểm tra sinh trưởng, quản lý lồng nuôi, quản lý dịch bệnh, thu hoạch và đánh giá kết quả.

10/17/2021 1:46:39 AM +00:00

Giáo trình Nuôi cá mú (Nghề: Nuôi cá lồng bè trên biển) - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Giáo trình Nuôi cá mú là quyển 3 trong số 5 mô đun của chương trình đào tạo. Nội dung gồm có 6 bài dạy thuộc thể loại tích hợp giữa lý thuyết và thực hành: Giới thiệu một số đặc điểm sinh học chủ yếu; Chọn và thả giống; Cho cá ăn và kiểm tra sinh trưởng; Quản lý lồng nuôi; Phòng và trị bệnh; Thu hoạch và đánh giá kết quả.

10/17/2021 1:46:32 AM +00:00

Giáo trình Chọn và cố định lồng bè ở vị trí nuôi (Nghề: Nuôi cá lồng bè trên biển) - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Giáo trình Chọn và cố định lồng bè ở vị trí nuôi cung cấp cho người học những kiến thức như: Chọn vị trí đặt lồng bè; Di chuyển lồng bè đến vị trí nuôi; Cố định lồng bè; Lắp ráp lồng lưới. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/17/2021 1:46:25 AM +00:00

Giáo trình Làm lồng bè (Nghề: Nuôi cá lồng bè trên biển) - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Giáo trình Làm lồng bè cung cấp cho người học những kiến thức như: Chọn mẫu lồng; Lựa chọn vật tư làm lồng; Lắp ráp lồng bè. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/17/2021 1:46:19 AM +00:00

Hướng dẫn sử dụng thuốc kháng sinh, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Mục tiêu của tài liệu này là trang bị kiến thức cơ bản về thuốc kháng sinh, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản và phương pháp sử dụng chúng cho các đối tượng là cán bộ khuyến nông, khuyến nông viên các cấp làm công tác huấn luyện, phổ biến kiến thức cho người nuôi thủy sản; các cơ sở nuôi thủy sản và sinh viên chuyên ngành nuôi trồng thủy sản làm tài liệu tham khảo, áp dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

10/17/2021 1:41:28 AM +00:00

Ảnh hưởng kết hợp giữa mật độ với chất đáy lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng nghêu lụa (paphia undulata born, 1780) giai đoạn sống đáy tại Khánh Hòa

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng kết hợp giữa mật độ ương (2, 4, 6 và 8 con/cm2 ) với chất đáy (cát, cát bùn và không chất đáy) lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng nghêu lụa giai đoạn sống đáy tới nghêu giống tại Nha Trang, Khánh Hòa. Mời các bạn tham khảo!

10/16/2021 1:29:13 PM +00:00

Khảo sát hiện trạng dịch bệnh và sử dụng thuốc hóa chất trong nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Nghiên cứu thực hiện nhằm cung cấp thông tin về hiện trạng dịch bệnh và sử dụng thuốc hóa chất trong nghề nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Kết quả cho thấy, một số bệnh thường gặp trên cá tra giống là xuất huyết, sưng bóng hơi, trắng đuôi, ký sinh trùng, trắng gan trắng mang và gan thận mủ.

10/16/2021 5:44:00 AM +00:00

Ảnh hưởng của sinh khối cá chình bông (Anguilla marmorata) đến sinh trưởng và năng suất cải thảo (Brassica campestris spp. Pekinensis) trong hệ thống Aquaponic qui mô trang trại

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của sinh khối cá chình ban đầu đến sinh trưởng và năng suất cá chình và cải thảo trong hệ thống quaquaponic. Thí nghiệm được tiến hành trong các hệ thống aquaponic gồm 3 bể nuôi cá chình và 160 m2 trồng cải thảo cho mỗi hệ thống.

10/16/2021 5:41:32 AM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá trê phi - Duy Văn Quý

Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá trê phi cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ thuật ương nuôi cá bột lên cá giống trong ao đất; Kỹ thuật nuôi cá trê thương phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 2:59:23 AM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá thác lát - Duy Văn Quý

Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá thác lát cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đặc điểm chung của cá thác lát; Ao nuôi cá thác lát; Chọn giống thả nuôi cá thác lát; Cho ăn; Thu hoạch; Phòng trị bệnh; Một số bệnh thường gặp ở cá thác lát.

10/16/2021 2:59:17 AM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá sặc rằn - Duy Văn Quý

Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá sặc rằn cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Kỹ thuật nuôi ao; Kỹ thuật nuôi trong ruộng lúa; Một số bệnh thường gặp ở cá sặc rằn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 2:59:10 AM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá kèo - Duy Văn Quý

Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá kèo gồm có 3 phần, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Cải tạo đất; Chọn giống; Thức ăn và chăm sóc. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 2:59:04 AM +00:00

Đa dạng di truyền cá rô đồng (Anabas testudineus) ở đồng bằng sông Cửu Long dựa trên gene aquaporin 1aa

Tách chiết và thu nhận được DNA tổng số của 15 mẫu cá rô đồng (Anabas testudineus) tại các vùng có độ mặn khác nhau ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thiết kế và sàng lọc thu được cặp mồi đặc hiệu DNA/Aqp1-f và DNA/Aqp1-r để khuếch đại gene AQP1aa bằng kỹ thuật PCR. Giải trình tự, ráp nối và chú thích thành công gene AQP1aa.

10/15/2021 3:26:52 AM +00:00

Thành phần loài cá vùng cửa sông - ven biển thuộc huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 1/2017 - 12/2020 ở vùng ven biển thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh với 8 đợt khảo sát thực địa (4 đợt mùa mưa, 4 đợt mùa khô). Mẫu vật được thu thập trực tiếp bằng các ngư cụ như lưới (các loại), cào, xiệp, te,…

10/15/2021 1:24:39 AM +00:00

Sự biến động của một số chỉ tiêu hình thái của cá bống cát tối Glossogobius giuris phân bố ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu bổ sung thông tin về sự thay đổi thông số hình thái của Glossogobius giuris. Tổng số 1.291 cá thể cá được thu ở bốn địa điểm: Cái Răng (Cần Thơ), Long Phú (Sóc Trăng), Hoà Bình (Bạc Liêu) và Đầm Dơi (Cà Mau).

10/15/2021 1:23:05 AM +00:00

Sử dụng mã vạch DNA trong việc định loại cá nheo tại Thái Nguyên

Bài viết trình bày phân tích trình tự đoạn gen COI phân lập từ mẫu cá nheo Thái Nguyên. Đoạn gen COI được phân lập từ DNA genome mẫu cá nheo bằng kỹ thuật PCR. Sau đó, sản phẩm PCR được tinh sạch và xác định trình tự, đoạn gen COI thu được có chiều dài 616 bp.

10/15/2021 1:22:01 AM +00:00

Thành phần loài động vật đáy cỡ lớn ở khu vực nhận chìm vịnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Nghiên cứu thành phần động vật đáy trong vịnh Quy nhơn được tiến hành tháng 8/2019 tại 30 vị trí. Kết quả xác định được 97 loài thuộc 77 giống, 57 họ, 31 bộ, 11 lớp, 5 nhóm: Thân mềm (Gastropoda, Bivalvia), Giáp xác (Crustacea), Dây sống (Chordata), Da gai (Echinodermata, Ophiuroidea), Giun nhiều tơ (Annelida).

10/14/2021 12:47:56 AM +00:00

Thành phần loài và phân bố cua (Brachyura) trong hệ sinh thái rừng ngập mặn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu về thành phần loài cua trong hệ sinh thái rừng ngập mặn huyện Hậu Lộc được thực hiện vào 12/2020 tại 19 điểm đại diện cho các sinh cảnh trong khu vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 26 loài giáp xác thuộc phân bộ cua trong khu vực HST RNM huyện Hậu Lộc. Các loài trong đó thuộc 19 giống, 8 họ.

10/14/2021 12:47:49 AM +00:00