Tài liệu miễn phí Tài Liệu Phổ Thông

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài Liệu Phổ Thông:Trung học phổ thông, Ôn thi ĐH-CĐ, Đề thi - Kiểm tra, Sáng kiến kinh nghiệm, Tiểu học, Mầm non - Mẫu giáo, Giáo án điện tử, Trung học cơ sở, Bài giảng điện tử, Bài văn mẫu, Vật lý, Bài tập SGK, Khoa học xã hội, Tiếng Anh phổ thông

Bảng Dữ liệu về Dịch vụ Bảo vệ Người lớn

Dịch vụ Bảo vệ Người lớn (APS) là các hoạt động can thiệp hướng tới việc bảo vệ hạnh phúc và phúc lợi chung của những người lớn cần sự bảo vệ. Sự can thiệp này sẵn có cho người lớn từ 18 tuổi trở lên, những người không thể tự bảo vệ và những người cần sự trợ giúp để xử lý các tình huống bị lạm dụng, bỏ mặc hoặc bóc lột.

8/29/2018 4:20:16 PM +00:00

Nhân phẩm, sự bình đẳng và sự nhường quyền

Liên hiệp ủng hộ tích cực Nebraska là trung tâm bảo vệ quyền lợi, bảo vệ luật pháp và là trung tâm biện hộ cho những người tàn tật. Trung tâm có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi và phục vụ như là một luật sư, hợp lực với những cá nhân, đương đầu với những chướng ngại vật để giúp những người tàn tật tham gia hoàn toàn vào cộng đồng của chúng ta.

8/29/2018 4:20:15 PM +00:00

CÁC QUYỀN CỦA TRẺ CHƯA BIẾT ĐI/TRẺ MỚI ĐI CHẬP CHỮNG VÀ GIA ĐÌNH THEO CHƯƠNG TRÌNH BABIES CAN’T WAIT

IDEA là luật của liên bang bao gồm việc cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm cho những trẻ đủ điều kiện từ lúc mới sinh. Để hỗ trợ cho việc thực hiện các yêu cầu của liên bang này, Georgia đã phát triển các chính sách và thủ tục để đáp ứng các yêu cầu phần C của liên bang và của bang này.

8/29/2018 4:20:15 PM +00:00

VÔ GIA CƯ VÀ QUYỀN HỌC TẬP CỦA THANH THIẾU NIÊN VÔ GIA CƯ

Trong tài liệu này, thuật ngữ “trường học khu vực” dùng để chỉ các cơ quan giáo dục địa phương. Thuật ngữ “McKinney-Vento Act” chỉ nói đến Phụ đề VII-B của Đạo luật, Chương trình Học tập cho Thanh thiếu niên vô gia cư (42 U.S.C. §§11431-11435).

8/29/2018 4:20:15 PM +00:00

Trắc Nghiệm Nhập Tịch (Mới) được Tái Soạn Thảo

100 câu hỏi về công dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) cùng các giải đáp cho trắc nghiệm nhập tịch (Mới) được tái soạn thảo ghi dưới đây. Các ứng viên nạp Đơn Xin Nhập Tịch, Mẫu N-400 từ ngày 1 Tháng Mười 2008 về sau cần đọc kỹ bảng câu hỏi này

8/29/2018 4:20:15 PM +00:00

Bạo Hành Trong Gia Đình & việc làm các quyền hạn pháp lý

Người thoát khỏi bạo hành trong gia đình thường có những khuyết tật về thể xác hoặc sức khỏe tâm thần do bạo hành trong gia đình gây ra hoặc làm trầm trọng hơn. Chiếu theo Đạo Luật Về Người Mỹ Bị Khuyết Tật liên bang và Đạo Luật Công Bằng Về Nghề Nghiệp và Gia Cư của California, người thoát khỏi bạo hành trong gia đình có khuyết tật được quyền có nơi làm việc không bị kỳ thị và sách nhiễu và có thể đủ điều kiện được sắp xếp lại công việc phù hợp với khuyết tật...

8/29/2018 4:20:14 PM +00:00

Sách Hướng Dẫn Người Xin Trợ Cấp

Cuốn sách này chứa đựng những hướng dẫn chung và các thông tin căn bản mà quý vị cần để xin trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp (Unemployment Insurance - UI). Là một người xin trợ cấp, quý vị có các quyền hạn và trách nhiệm.

8/29/2018 4:20:14 PM +00:00

HƯỚNG DẪN CHO HỌC SINH, SINH VIÊN VỀ CÁCH HÀNH XỬ CỦA CẢNH SÁT

Mục tiêu của tập Chỉ Dẫn cho Sinh Viên Học Sinh về các Hành xử của Cảnh Sát (Chỉ Dẫn) là để cung cấp cho bạn những thông tin giúp bạn hành xử khôn khéo khi bị cảnh sát bắt giữ.

8/29/2018 4:20:14 PM +00:00

Đại số lớp 11 Tiết 05

Các phương trình lượng giác cơ bản. Phương trình sin x = m Giúp học sinh nắm vững công thức nghiệm. Giúp học sinh hiểu công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản.

8/29/2018 4:20:07 PM +00:00

hong ha

Vectơ trong không gian, sự đồng phẳng của các vectơ

8/29/2018 4:20:04 PM +00:00

Kiemtra_mottiet

Đề kiểm tra toán Đại số và Giải tích

8/29/2018 4:20:04 PM +00:00

ktra

Đề kiểm tra toán Đại số chương III

8/29/2018 4:20:04 PM +00:00

ON TAP CHUONG IV (T1)

Ôn tập chương IV (t1)

8/29/2018 4:20:04 PM +00:00

ON TAP CHUONG IV (T2)

Ôn tập chương IV (tiết 2)

8/29/2018 4:20:04 PM +00:00

DS11 tiet57+58

Tham khảo tài liệu 'ds11 tiet57+58', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:20:04 PM +00:00

DS11 Tiet72 Ktra 1t

Kiểm tra đại số lớp 11 nâng cao

8/29/2018 4:20:04 PM +00:00

DS11 Tiet 01

Tham khảo tài liệu 'ds11 tiet 01', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:20:04 PM +00:00

DS11 Tiet 01-2

Tham khảo tài liệu 'ds11 tiet 01-2', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:20:04 PM +00:00