Tài liệu miễn phí Kỹ năng viết tiếng Anh

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ năng viết tiếng Anh

CAUSES OF TEENAGE SMOKINGA

Tham khảo tài liệu 'causes of teenage smokinga', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

PartC

Tham khảo tài liệu 'partc', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

KeyAnswer

Tham khảo tài liệu 'keyanswer', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

_ngu_phap_chp_nguoi_bat_dau_hoc_4

Tham khảo tài liệu '_ngu_phap_chp_nguoi_bat_dau_hoc_4', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Crowds

Tham khảo tài liệu 'crowds', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Essay: Human and courage

Tham khảo tài liệu 'essay: human and courage', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Fashions

Tham khảo tài liệu 'fashions', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Flood in a townNotes: Sudden rain – Continued for days

Tham khảo tài liệu 'flood in a townnotes: sudden rain – continued for days', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

FloodsFloodsFloods are a natural phenomenon.

Tham khảo tài liệu 'floodsfloodsfloods are a natural phenomenon.', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Hospitality

Tham khảo tài liệu 'hospitality', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

How can a teacher help students enlarge theirvocabulary?

Tham khảo tài liệu 'how can a teacher help students enlarge theirvocabulary?', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

How should people protect andpreserve the natural resources

Tham khảo tài liệu 'how should people protect andpreserve the natural resources', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Human and courage

Tham khảo tài liệu 'human and courage', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

I am proud of my country

Tham khảo tài liệu 'i am proud of my country', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

I choose a careerSoon I will be joining

Tham khảo tài liệu 'i choose a careersoon i will be joining', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Is a little knowledge dangerous?

Tham khảo tài liệu 'is a little knowledge dangerous?', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Is family planning necessary?

Tham khảo tài liệu 'is family planning necessary?', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Is Ho Chi Minh city a much better place to live in today

Tham khảo tài liệu 'is ho chi minh city a much better place to live in today', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Is it true that one who is good at English

Tham khảo tài liệu 'is it true that one who is good at english', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Life in the city is full of activityLife in the city is full of activity.

Tham khảo tài liệu 'life in the city is full of activitylife in the city is full of activity.', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Life in the CityLife

Tham khảo tài liệu 'life in the citylife', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Living in a multiracial community

Tham khảo tài liệu 'living in a multiracial community', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Modes of traveling

Tham khảo tài liệu 'modes of traveling', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Money is normally the fruit of labour

Tham khảo tài liệu 'money is normally the fruit of labour', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

No room for true craftsmanship in the modern

Tham khảo tài liệu 'no room for true craftsmanship in the modern', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Not only should man preserve forests

Tham khảo tài liệu 'not only should man preserve forests', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Old age and youthEverything

Tham khảo tài liệu 'old age and youtheverything', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

One day in your country

phần thân bài cái phần này quan trọng lắm đó nha!Là trọng tâm của cả cái bài làm của mình.Trong phần này,dựa theo nhánh chính trong sơ đồ tư duy của bạn hay phần mở bài.Hãy nói kĩ hơn,phân tích sâu sắc hơn,và đặc biệt, hãy nói những điều từ trái tim mình.Mình nghĩ gì thì viết nấy.Đó là một bài văn trong sáng và rất dễ được điểm cao.Hãy kể những gì mình đã chuẩn bị đã suy nghĩ!Hãy viết thật nuột nà...

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

People and customs

Fần thân bài, cách viết tốt nhất và nhanh nhất trong thời gian ngắn có hạn định là trước khi viết bạn fải định hình trong đầu cái dàn bài trước đã. Một bài viết cần fải có các ý chủ đạo, do vậy bạn hãy gạch đầu dòng ra nháp những ý chính cần viết, sau đó chỉ cần thêm thắt vào các ý chính đó thôi. Phần kết luận, nếu bạn ko có nhiều thời gian thì bạn có thể dùng ý của đoạn mở bài để viết thành KL, nhưng bạn phải biến đổi câu văn sang một...

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

People are living longer now

BLTC mở topic này để chúng ta cùng luyện viết essay. Trong các kỳ thi về tiếng Anh, viết essay là một trong những môn khó nuốt nhất của các học sinh mà Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ. Ở mục này, chúng ta cùng mổ xẻ và phân tích về cách viết một bài essay. Chẳng hạn như các loại essay thường gặp trong các kỳ thi, các chủ đề thường xuất hiện, cách lập dàn ý/dàn bài, bố cục một bài văn, những từ ngữ thường dùng, những lỗi thường gặp, cách thu thập thông tin...

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00