Tài liệu miễn phí Kỹ năng viết tiếng Anh

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ năng viết tiếng Anh

Một số thuận lợi và khó khăn trong đối chiếu chuyển dịch thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Anh và tiếng Việt

Bài viết là một nghiên cứu sơ khảo về hệ thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Anh và tiếng Việt thông qua việc tìm hiểu quan niệm về đối chiếu chuyển dịch thuật ngữ. Từ đó, phân tích một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình đối chiếu chuyển dịch thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Anh và tiếng Việt góp phần trong việc đánh giá quá trình chuẩn hóa thuật ngữ KTTM tiếng Việt ở Việt Nam.

10/18/2021 5:44:28 PM +00:00

Khó khăn của sinh viên tiếng Anh không chuyên khi làm bài viết học thuật và một số giải pháp đề xuất

Bài viết học thuật trong báo cáo này là một bài luận dài ít nhất 250 từ, được viết dưới áp lực thời gian là 40 phút, trong đó người viết phải đưa ra chính kiến tranh luận, nhận định về một vấn đề nào đó. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu những khó khăn khi làm bài viết học thuật, từ đó tác giả đưa ra một số kiến nghị cụ thể cho việc học tập và giảng dạy kĩ năng làm bài viết học thuật.

10/17/2021 12:49:28 AM +00:00

Hoạt động chữa bài theo cặp trong phát triển kĩ năng viết của sinh viên tiếng Anh không chuyên

Học tập theo nhóm và điển hình là hoạt động theo cặp trong việc chữa bài tập viết có nhiều ảnh hưởng tích cực đến việc tiếp thu kiến thức và phát triển năng lực ngoại ngữ ở người học. Bài báo phân tích những tác động tích cực và lưu ý những hạn chế cùng một vài gợi ý trong việc áp dụng phương pháp chữa bài viết này cho đối tượng là sinh viên năm thứ nhất hệ không chuyên tiếng Anh.

10/17/2021 12:48:29 AM +00:00

Áp dụng sơ đồ tư duy trực tuyến (Online mind map) trong việc cải thiện viết đoạn văn

Bài viết khái quát cơ sở lí luận về việc sử dụng sơ đồ tư duy trực tuyến (online mind map) trong giảng dạy kĩ năng viết đoạn văn. Trên cơ sở đó, tác giả thực hiện nghiên cứu hành động 60 sinh viên (SV) đang học môn tiếng Anh cơ bản 3 (TACB 3) tại Học viện Chính sách và Phát triển về việc vận dụng online mind map trong giảng dạy kĩ năng viết đoạn văn.

10/14/2021 12:41:47 AM +00:00

Phản hồi của sinh viên về hoạt động viết hợp tác

Viết hợp tác là thuật ngữ mô tả hoạt động viết cặp hoặc nhóm mà trong đó các thành viên phải hợp tác cùng nhau từ đầu đến cuối để tạo ra một bài viết chung. Mặc dù hiệu quả của hoạt động viết hợp tác đã được nhiều học giả trên thế giới chứng minh, hiện vẫn có rất ít đề tài ở Việt Nam nghiên cứu về chủ đề này.

5/22/2021 2:17:48 AM +00:00

Các thủ thuật sửa lỗi tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Trong dạy và học Tiếng Anh, người học mắc lỗi là một trong những thành tố của quá trình tri nhận kiến thức. Để lĩnh hội tri thức, người học cần nỗ lực học và khắc phục những lỗi sai để đạt được mục tiêu học tập. Nghiên cứu các thủ thuật sửa lỗi tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được tiến hành với phương pháp định lượng để xác định những lỗi phổ biến và định tính để phát hiện các thủ thuật sửa lỗi hiệu quả.

5/22/2021 2:05:28 AM +00:00

The influence of genre-based activitieson students’ foreign language writing

In the mid-term and end-term assignments, students were required to produce two texts of one and the same genre. The texts that students produced were then compared in terms of the agreement between language choices and communicative purposes to specify the changes in their English writing; observations and informal discussion were also conducted.

5/20/2021 11:49:43 PM +00:00

Ứng dụng của mạng xã hội học tập Edmodo trong quá trình giao – nộp bài tập về nhà đối với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

Thông qua phương pháp khảo sát 20 giảng viên và 50 sinh viên chuyên ngành tiếng Trung, tiếng Anh phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai bằng bảng hỏi, chúng tôi đánh giá về hiệu quả ứng dụng của Edmodo trong qua trình giao-nộp bài tập đối với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của sinh viên. Mục tiêu mà nghiên cứu hướng đến là đánh giá về hiệu quả của việc sử dụng mạng xã hội học tập Edmodo trong việc giao - nộp bài tập ngoại ngữ.

5/20/2021 11:49:16 PM +00:00

Ứng dụng phản hồi đồng cấp vào việc cải thiện năng lực viết tiếng Anh của sinh viên năm thứ tư trường Đại học Đồng Tháp

Bài viết trình bài kết quả nghiên cứu về việc ứng dụng phản hồi đồng cấp (peer-response) vào việc cải thiện năng lực viết tiếng Anh của sinh viên (SV) năm thứ tư Trường Đại học Đồng Tháp thông qua phiếu khảo sát và phỏng vấn trực tiếp SV.

5/20/2021 10:34:58 PM +00:00

Exploring teachers’ and students’ perceptions of and attitudes towards the use of blogs for english writing skills at a Vietnamese university

The study aimed at finding out: i) the attitudes of both teachers and students at a Vietnamese university as regards the integration of blogs into English writing classes; and ii) their perceived advantages and difficulties in adopting such a way of teaching and learning.

5/19/2021 10:47:00 PM +00:00

How to overcome challenges related to English and academic writing skills when studying abroad

The presenting paper mainly discussed about the challenges related to English and academic writing skills and aimed to provide some tips for studying effectively in developed countries.

3/18/2021 8:30:48 PM +00:00

Sự khác biệt về từ vựng giữa các biến thể tiếng Anh

Tiếng Anh hiện được sử dụng rộng rãi trên phạm vi quốc tế, vì vậy, nó chịu tác động của các phong tục tập quán và ngôn ngữ bản địa. Do đó, đã phát triển và hình thành nên các loại tiếng Anh khác nhau, gọi là các biến thể. Mỗi biến thể có những đặc trưng riêng và những sự khác biệt lớn. Trong số đó, sự khác biệt về từ vựng có lẽ rõ nét nhất. Trong bài viết này, tác giả sẽ tổng hợp và bàn thêm về một số cách tiếp cận để phân loại sự khác biệt về từ vựng giữa tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ.

3/18/2021 7:28:05 PM +00:00

Eementary rules of usage writing English

Ebook The elements of style with revisions, an introduction, and a chapter on writing, elementary rules of usage; elementary principles of composition; a few matters of form; words and expressions commonly misused; an approach to style.

3/18/2021 1:59:00 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Viết tiếng Anh 3 (Writing 3)

Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Viết tiếng Anh 3 (Writing 3) để nắm chi tiết thời gian, tóm tắt nội dung, thang điểm, các thang điểm để có phương pháp học tập chủ động và hiệu quả hơn.

3/17/2021 9:58:27 AM +00:00

Đề cương học phần Viết tiếng Anh 3 (Writing 3)

Đề cương học phần Viết tiếng Anh 3 (Writing 3) sẽ thông tin đến các bạn thông tin chung về môn học; mục tiêu môn học; tóm tắt nội dung chương trình học; một số yêu cầu của môn học, nhiệm vụ của sinh viên và cách thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

12/29/2020 8:48:43 PM +00:00

Đề cương học phần Viết tiếng Anh 2 (Writing 2)

Đề cương học phần Viết tiếng Anh 2 (Writing 2) thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Viết tiếng Anh 2 như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập chủ động và hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:48:37 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Viết tiếng Anh 1 (Writing 1)

Đề cương chi tiết học phần Viết tiếng Anh 1 (Writing 1) cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu.

12/29/2020 8:48:31 PM +00:00

Enhancing the use of inversion structures in academic writing for English majors at Thai Nguyen University of Education

Inversion is one of the factors contributing to the structure and grammar variety of a piece of academic writing; however, as can be seen from the results academic writing tests at Thai Nguyen University of Education (TUE), English majors rarely employ different inversion structures.

12/29/2020 2:16:12 PM +00:00

The effects of Portfolios on developing writing skills of English major students at Hanoi Law University

The experimental group was taught English writing skills using portfolios while traditional teaching method was applied to the control group. A pretest and a post-test were administered to both groups to measure the differences in students’ writing performances. The results revealed that portfolios had positive impacts on students’ writing skills.

12/29/2020 2:13:44 PM +00:00

Academic English vocabulary learning strategies: Reflections by university students

A majority of them used the lexical familiarization strategy to guess the meanings of words from context and social strategy by asking other classmates/friends for the meanings of the academic words. The students also reported the employment of cognitive strategy with both written and verbal repetition to remember vocabulary.

12/29/2020 2:13:38 PM +00:00

Advantages and challenges of the CEFR-aligned learning outcome implementation for non English major students at Hue University

The advantages included appropriate teacher training, modern facilities and resources, teacher sound understanding of the policy, and positive changes in teaching methodology. The challenges were more related to the imbalance among students’ proficiency, assigned textbooks, teacher-led hours and required learning outcome and assessment practices.

12/29/2020 2:13:32 PM +00:00

An investigation into EFL teachers - perceptions and practices of pre-listening activities in English classes at Quoc Hoc Hue high school

This paper examined EFL teachers’ perceptions and reality of an implementation of pre-listening activities in English classes at Quoc Hoc Hue high school. The study involved 10 teachers of English department of Quoc Hoc high school.

12/29/2020 2:13:26 PM +00:00

Exploring the learning needs of electronic students at Hue Industrial College: Towards a suggested ESP syllabus

Designing an ESP course-book for technical students to meet their demand for applying effectively in workplace is crucial and practical. This study explored the needs of electronic students at Hue Industrial College (HIC) towards a suggested syllabus. Also, the research aimed to gain some insights into material sources, language structures and functions needed in ESP course.

12/29/2020 2:13:19 PM +00:00

Critical pedagogy for university English language classrooms in Vietnam

This paper, therefore, presents an overview of critical pedagogy as a language teaching approach and some arguments for the implementation of this approach to improve teaching and learning English as a foreign language in Vietnam, especially in tertiary classrooms.

12/29/2020 1:21:49 PM +00:00

Exploring tertiary English-majored students’ academic writing difficulties

This paper endeavors to present the findings of a study on the writing difficulties in terms of six aspects in academic writing, namely organization/sequence, vocabulary/spelling, grammar, supporting ideas, punctuation/capitalization, and unity and coherence encountered by Englishmajored students. The research participants were 126 English-majored students from a higher education institution in Lam Dong province, Vietnam. The participants took part in answering closed-ended questionnaires.

12/29/2020 1:20:12 AM +00:00

Error analysis on English compositions and paragraphs of Vietnamese students

The present study aimed to explore the writing errors in English compositions and paragraphs of Vietnamese students at a university in Vietnam and to compare the shared common errors made in their writings. This intended to see whether students with different levels have the same errors. The study used a corpus of 36 Vietnamese students’ composition writings and 36 paragraph writings. The data committed were categorized into three different error types by the framework of Chanquoy (2001).

12/29/2020 1:19:23 AM +00:00

20 minutes a day with writing skills success

Ebook Writing skills success in 20 minutes a day (3rd Edition) present the content: lesson summary; periods, question marks, and exclamation points; avoiding faulty sentences; commas and sentence parts; commas that separate; semicolons and colons; apostrophes and dashes; quotation marks...

10/19/2020 6:16:48 PM +00:00

Second -year information techology students’ opinions of the use of authentic materials in extensive English for specific purpose (ESP) reading program at the genetic centre - Hanoi university of science and technology

One of the difficult tasks in English for Specific Purposes (ESP) classes is helping students to retain terminology of their field of study. The research evaluated the process of teaching English for Specific Purpose reading program for second-year information technology students at the Genetic Centre-Hanoi University of Science and Technology using coursebooks and authentic supplementary materials and the innovation in the employment of these materials during the process.

8/29/2020 2:42:00 AM +00:00

Learning collocations to increase students’ word power in academic writing

This paper investigates the importance of learning collocations in increasing vocabulary resource in academic writing because collocational knowledge distinguishes native speakers and foreign language learners and is a significant factor in productive skills especially writing.

8/28/2020 8:39:29 PM +00:00

How to write an outline for a persuasive speech

Giving persuasive speeches isn't just for high school and college composition classes. You may already give persuasive speeches and not know it. Even if you're not formally presenting persuasive speeches, it's important to know how to present your ideas in such a manner. A format exists for outlining your thoughts in a persuasive speech. The format exists for a reason. It is a logical and powerful means of presenting your views.

7/8/2020 9:35:20 PM +00:00