Tài liệu miễn phí Kỹ năng viết tiếng Anh

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ năng viết tiếng Anh

20 minutes a day with writing skills success

Ebook Writing skills success in 20 minutes a day (3rd Edition) present the content: lesson summary; periods, question marks, and exclamation points; avoiding faulty sentences; commas and sentence parts; commas that separate; semicolons and colons; apostrophes and dashes; quotation marks...

10/19/2020 6:16:48 PM +00:00

Second -year information techology students’ opinions of the use of authentic materials in extensive English for specific purpose (ESP) reading program at the genetic centre - Hanoi university of science and technology

One of the difficult tasks in English for Specific Purposes (ESP) classes is helping students to retain terminology of their field of study. The research evaluated the process of teaching English for Specific Purpose reading program for second-year information technology students at the Genetic Centre-Hanoi University of Science and Technology using coursebooks and authentic supplementary materials and the innovation in the employment of these materials during the process.

8/29/2020 2:42:00 AM +00:00

Learning collocations to increase students’ word power in academic writing

This paper investigates the importance of learning collocations in increasing vocabulary resource in academic writing because collocational knowledge distinguishes native speakers and foreign language learners and is a significant factor in productive skills especially writing.

8/28/2020 8:39:29 PM +00:00

How to write an outline for a persuasive speech

Giving persuasive speeches isn't just for high school and college composition classes. You may already give persuasive speeches and not know it. Even if you're not formally presenting persuasive speeches, it's important to know how to present your ideas in such a manner. A format exists for outlining your thoughts in a persuasive speech. The format exists for a reason. It is a logical and powerful means of presenting your views.

7/8/2020 9:35:20 PM +00:00

Áp dụng các hoạt động đôi đa trình độ để cải thiện kỹ năng viết các văn bản tiếng Anh thương mại cho sinh viên năm thứ hai trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Bài viết này tập trung nghiên cứu việc áp dụng các hoạt động ghép đôi đa trình độ để cải thiện kỹ năng viết các văn bản tiếng Anh thương mại cho sinh viên năm thứ hai của chương trình chất lượng cao khóa 58 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

7/8/2020 11:29:43 AM +00:00

Ngữ dụng học của trạng ngữ tiếng Anh

Cấu trúc thông tin thường được hiểu như một mức độ khác để miêu tả cấu trúc câu. Cấu trúc thông tin thường không tính đến cấu trúc cú pháp. Cấu trúc thông tin có nhiều tên gọi khác nhau như phân đoạn thực tại câu, phối cảnh chức năng câu, đóng gói thông tin, tổ chức theo ngữ cảnh v.v … và được mô tả qua nhiều thuật ngữ khác nhau như đề – thuyết; chủ đề– chú giải, tiêu điểm – nền, cho sẵn – mới v.v…

7/8/2020 11:28:24 AM +00:00

Một số lỗi thường gặp của học sinh, sinh viên khi học tiếng Anh

Trong bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu về một số lỗi học sinh, sinh viên hay mắc khi học tiếng Anh và đồng thời đưa ra một số trường hợp cụ thể mà học sinh, sinh viên hay nhầm lẫn về lỗi phát âm, văn phạm khi nói và viết với mục đích giúp học sinh, sinh viên có thể tránh được một số lỗi thường gặp này trong quá trình học tiếng Anh, nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh cho học sinh, sinh viên.

6/18/2020 2:05:45 PM +00:00

Culture shock and suggestions to overcome it

Due to the trend of globalization, more and more people are experiencing culture shock when living and working or studying overseas. This writing is to help these people to understand more about culture shock by examining some issues such as culture shock stages, suggestions to overcome it and its benefits.

6/18/2020 1:58:08 PM +00:00

Mô hình tri nhận ẩn dụ ý niệm của kết cấu X + từ chỉ bộ phận cơ thể người trong tiếng Anh

Bài viết phân tích các mô hình ẩn dụ ý niệm trong kết cấu “X + từ chỉ bộ phận cơ thể người (BPCTN)” trong tiếng Anh; phân tích các ánh xạ ý niệm và cơ sở tri nhận của chúng, cũng như cách thức mà các kết cấu X + từ chỉ bộ phận cơ thể người trong tiếng Anh.

5/20/2020 4:05:19 AM +00:00

A study on high school students’ perceptions of the process of learning to write Emails in english

The present study was carried out to investigate students’ perceptions of the process of learning to write emails in English. The participants comprised of 100 high school students of grade 11. Data collection methods include questionnaire, interview and reflective journals. The study found that students had good awareness of email writing skills in the classroom. They shared their viewpoints on the process of learning to write emails in English both negatively and positively, with positive opinions outweighing negative ones.

5/20/2020 3:02:48 AM +00:00

Sinh viên của Đại học Nha Trang sử dụng facebook để học tiếng Anh chuyên ngữ như thế nào

Số sinh viên dùng Facebook ngày càng tăng lên, do đó tác giả muốn nghiên cứu cách sinh viên chuyên ngữ của Trường Đại học Nha Trang đang dùng Facebook để học tiếng Anh như thế nào. 32 sinh viên trong lớp thử nghiệm 60NNA-5 và 32 sinh viên lớp truyền thống 60NNA-7 học môn Viết 3, Viết thương mại và luyện tập theo cách khác nhau.

5/20/2020 2:27:08 AM +00:00

Nâng cao hiệu quả việc rèn kỹ năng dịch thuật cho sinh viên chuyên ngữ thông qua hệ thống bài tập theo thang nhận thức Bloom

Bài viết trình bày kết quả thực nghiệm sử dụng hệ thống bài tập rèn kỹ năng dịch cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh. Hệ thống bài tập được thiết kế dựa theo thang nhận thức Bloom, được sắp xếp từ cấp độ nhận thức thấp (nhớ, hiểu) đến cấp độ nhận thức cao nhất (đánh giá), nhằm hỗ trợ sinh viên rèn kỹ năng dịch một cách hiệu quả hơn.

5/4/2020 4:53:49 PM +00:00

Một số khó khăn trong việc giảng dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hóa học và biện pháp khắc phục

Việc dạy tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Hóa học nhằm cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng cơ bản về chuyên ngành Hóa, đồng thời ôn tập lại những kiến thức sinh viên đã học trước đó trong chương trình tiếng Anh cơ bản giúp các em có vốn từ vựng và ngữ pháp để tìm hiểu, đọc và dịch các tài liệu chuyên ngành.

3/30/2020 1:38:54 AM +00:00

An analysis of linguistic errors committed in translation by English major students at Hung Vuong university

The study aimed to analyze the linguistic errors committed by English major students, Hung Vuong University, in their Vietnamese English translation, and inform some implications of pedagogy to improve the translation ability of the students.

3/29/2020 9:23:17 PM +00:00

Ẩn dụ ý niệm của phạm trù động vật trong tiếng Việt và tiếng Anh

Bài viết trình bày khái lược về ẩn dụ ý niệm, cấu trúc ẩn dụ ý niệm của phạm trù người và động vật trong tiếng Việt, đặc trưng văn hóa-tư duy-dân tộc trong bức tranh ngôn ngữ với ý niệm con người và động vật trong tiếng Việt.

3/29/2020 8:26:37 PM +00:00

Đánh giá hiệu quả sử dụng giáo trình Takeaway English 3 trong việc dạy và học tiếng Anh không chuyên tại Trường Đại học Sài Gòn

Bài viết đề cập đến những ý kiến đánh giá của 378 sinh viên và 8 giảng viên tiếng Anh về tính phù hợp của giáo trình TakeAway English 3, tác giả Peter Loveday, Malissa Koop và Sally Trowbridge với mục tiêu dạy học môn tiếng Anh, với trình độ và mục tiêu học tập của sinh viên; qua đó, phát hiện những ưu điểm và nhược điểm của giáo trình.

3/29/2020 8:26:29 PM +00:00

Khảo sát hệ thuật ngữ thông tin – thư viện tiếng Anh dưới góc độ cấu tạo từ

Bài viết trình bày về một số phương thức cấu tạo thuật ngữ thông tin – thư viện trong tiếng Anh. Các thuật ngữ thông tin – thư viện tiếng Anh được khảo sát trên hai kiểu cấu tạo từ điển hình là từ và cụm từ.

3/29/2020 8:17:58 PM +00:00

Khảo sát, đánh giá thái độ của sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh Trường Đại học Sài Gòn đối với hướng tiếp cận học tập qua các thiết bị di động (M-Learning)

Bài viết mô tả cuộc khảo sát về thái độ sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh Trường Đại học Sài Gòn đối với hình thức học tập M-learning như bước đầu để tiến hành nghiên cứu về ứng dụng M-learning tại Trường.

3/29/2020 8:12:14 PM +00:00

An investigation on the frequency of using learning strategies of the second year English majors in productive skills in English class at Saigon university

This paper aims to investigate the autonomy of second-year English majors in English skill classes at Sai Gon University through four main focuses such as learners’ motivation to be engaged in autonomous learning, their attitudes towards autonomous learning, their level of self-esteem, and their frequency of using learning strategies for language skills. 176 second – year English majors at SGU answered the questionnaire from the researcher.

3/29/2020 7:59:22 PM +00:00

Thực trạng xác định tỉ lệ đóng góp khi làm bài tập nhóm của sinh viên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh

Việc xác định tỷ lệ đóng góp của sinh viên khi làm bài tập nhóm là một thao tác quan trọng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng bài tập nhóm của sinh viên và đảm bảo tính công bằng giữa các thành viên. Tuy nhiên nhiều giảng viên vẫn chưa chú trọng việc này khi cho sinh viên làm bài tập nhóm. Bài viết nêu lên thực trạng xác định tỷ lệ đóng góp của sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh.

3/29/2020 7:57:12 PM +00:00

Sử dụng bản đồ tư duy trong việc học từ vựng với giáo trình Lifelines Elementary

Thông qua bài viết, tác giả đưa ra một số cách thức trong việc dạy từ mới bằng bản đồ tư duy và hướng dẫn sinh viên để tự thiết kế bản đồ tư duy cho mình phục vụ việc học tập không những trong môn học tiếng Anh mà còn trong các môn học khác.

1/12/2020 10:50:15 PM +00:00

Understanding first year university students’ passivity via their attitudes and language behaviors towards answering questions in class

Learning styles and learning strategies play a key role in learners’ success and autonomy in language learning. However, the majority of research in this area is carried out in foreign context rather than locally. Thus, many false assumptions have been made about Asian learning styles in general and Vietnamese learners in particular, i.e. they are passive and group-oriented learners, and they tend to learn by rote and memorize knowledge.

11/29/2019 7:48:42 AM +00:00

Expertise reversal effect on reading comprehension: A case of English for Specific Purposes (ESP)

This paper aims to examine cognitive load effect as expertise reversal effect on reading comprehension of English for Specific Purposes (ESP). An experiment was designed to investigate whether the expertise reversal effect can be applied to reading comprehension of ESP.

11/29/2019 7:48:31 AM +00:00

High school teachers’ pedagogical beliefs in English as a foreign language writing instruction

Writing in a foreign language is deemed to be the most difficult language skill to learners, especially at high school level. Consequently, its teaching has become a challenging task for high school teachers in the Vietnamese context. Teacher beliefs related literature indicates that what teachers do in the classroom is directly governed by what they think and believe.

11/29/2019 7:47:19 AM +00:00

Problem-solution pattern in English online brief news on Vietnam

Prolem-solution pattern is one the most frequently used structures in online brief news. This paper aims at analyzing the ways the writers use it in online brief news of economic, political and social issues on Vietnam. The research results can help Vietnamese learners of English apply the above pattern to improve their English speaking and writing skills.

10/16/2019 10:16:06 PM +00:00

Hướng dẫn làm bài Writing task 1 - Dạng bài table

Tài liệu hướng cách làm bài, phương pháp và một số bài mẫu của bài Writing task 1, dạng bài table; đây là tài liệu hữu ích trong qúa trình ôn luyện, luyện viết trong tiếng Anh. Để nắm chi tiết thông tin tài liệu cung cấp mời các bạn cùng tham khảo.

10/16/2019 7:25:41 PM +00:00

Đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ năng viết tiếng Anh ở trung học phổ thông Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của vài viết là đề xuất phương pháp và thủ thuật dạy kỹ năng viết tiếng Anh cho học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam dưới hướng lấy người học làm trung tâm và đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

9/17/2019 3:42:43 AM +00:00

Quantitative analysis of the effect of synchronous online discussions on oral and written language development for EFL university students in Vietnam

The study investigates the effects of synchronous online discussions on oral and written skills development for EFL university students in Vietnam after one semester of instruction, using a pretestposttest quasi-experimental approach. One 15-student class of B1-level English participated in oral role plays, whereas another 15-student class engaged in synchronous online discussions after comparable preparation.

9/16/2019 8:46:03 PM +00:00

The employment of self-regulated strategies in writing process by English-major freshmen at Ho Chi Minh city Open University

The current study aims to investigate the employment of self-regulated strategies (SRS) and the gender differences in using SRS in learners’ writing processes. Zimmerman’s model of self-regulated learning and thirty SRS are used. This is the survey study and its research instruments are the questionnaire and the interview. The participants of the study are ninety-three first-year students who major in English language of Faculty of Foreign Languages at HCMC Open University.

9/16/2019 11:44:41 AM +00:00

A literature review on using the first language in a second or foreign language classroom

The paper seeks to review on the use of a first language or a mother tongue (L1) in a second or foreign language (L2) classroom. The report examines permissible frequencies, practical purposes and influential factors of the L1 employment in the L2 classrooms. The findings provide that (i) there are mixed results of L1 use among novice and experienced teachers or low-level and high-level students and among different language teaching approaches followed by (ii) three main categorized reasons facilitating the role of L1.

9/16/2019 11:42:57 AM +00:00