Tài liệu miễn phí Khoa Học Tự Nhiên

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa Học Tự Nhiên:Toán học, Môi trường, Vật lý, Sinh học, Địa Lý, Hoá học, Nông - Lâm - Ngư, Cơ khí - Chế tạo máy, Tiếng Anh phổ thông, Khoa học ứng dụng, Nông - Lâm, Kiến thức tổng hợp, Giáo dục học, Xã hội học

Thành phố Hồ Chí Minh với việc phát triển văn hóa đô thị trong giai đoạn hiện nay

Giai đoạn hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn đẩy nhanh và mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế. Trước các tác động của tiến trình toàn cầu hoá, tốc độ đô thị hoá đang diễn ra khá nhanh, làm biến đổi bộ mặt kinh tế, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Trong tiến trình đó, văn hoá đô thị thành phố Hồ Chí Minh đang có những thay đổi theo hướng hiện đại. Thành phố Hồ Chí Minh với việc phát triển văn hóa đô thị trong giai đoạn hiện nay

8/30/2018 4:58:47 AM +00:00

Gốc tự do hydroxyl (.OH) tạo thành trong quá trình oxi hóa pyrite (FeS2) - TS. Phạm Thị Hoa

Gốc hydroxyl sản sinh từ H2O2 để xây dựng đường cong hiệu chuẩn, cường độ huỳnh quang sinh ra từ huyền phù pyrit dưới các điều kiện kỵ khí và hiếu khí là những nội dung chính trong bài viết Gốc tự do hydroxyl (.OH) tạo thành trong quá trình oxi hóa pyrite FeS2. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

8/30/2018 4:58:46 AM +00:00

Tập huấn: Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ môi trường cấp xã trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu Tập huấn : Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ môi trường cấp xã trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

8/30/2018 4:58:34 AM +00:00

Bài 5: Tiêu chuẩn về chất lượng nước và một số kỹ thuật quan trắc chất lượng nước

Nội dung bài học này giúp sinh viên biết được các tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt và chất lượng nước thải; ý nghĩa, nguyên tắc và quy trình xác định một số chi tiêu cơ bản về chất lượng nước.

8/30/2018 4:54:57 AM +00:00

Bài giảng Bài 5: Tiêu chuẩn về chất lượng nước và một số kỹ thuật quan trắc chất lượng nước

Nội dung bài giảng giúp sinh viên biết được các tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt và chất lượng nước thải; ý nghĩa, nguyên tắc và quy trình xác định một số chi tiêu cơ bản về chất lượng nước.

8/30/2018 4:54:57 AM +00:00

Vệ sinh không khí (GT)

Nội dung tài liệu trình bày mô hình phát tán không khí trong môi trường và các phương pháp lấy mẫu không khí trong môi trường, thực hành lấy mẫu không khí trong môi trường và nơi làm việc, một số kỹ thuật đo lường và kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí, kỹ thuật thông gió công nghiệp.

8/30/2018 4:54:57 AM +00:00

Bài giảng Vệ sinh không khí

Bài giảng Vệ sinh không khí cung cấp cho sinh viên các kiến thức về mô hình phát tán không khí trong môi trường và các phương pháp lấy mẫu không khí trong môi trường, thực hành lấy mẫu không khí trong môi trường và nơi làm việc, một số kỹ thuật đo lường và kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí, kỹ thuật thông gió công nghiệp.

8/30/2018 4:54:57 AM +00:00

Năng suất sinh trưởng, thân thịt và chất lượng thịt của các tổ hợp lai giữa lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) với đực giống (Piétrain X Duroc) có thành phần Piétrain kháng stress khác nhau

Nghiên cứu này nhằm đánh giá năng suất sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của các tổ hợp lai giữa lợn nái F1 (LxY) với đực giống PiDu với tỷ lệ tham gia của Pi kháng stress khác nhau (25, 50 và 75%) trong điều kiện chăn nuôi trang trạị.

8/30/2018 4:54:46 AM +00:00

Ebook Like science: Changes in Ecosystems

(BQ) Ebook Like science: Changes in Ecosystems presents about what are some things that organisms may compete for? Explain the relationship between parasites and hosts; what are some positive and negative effects of a forest fire?; strip mining can damage ecosystems.

8/30/2018 4:53:07 AM +00:00

Ebook Physical science: Structure of Matter

Ebook Physical science: Structure of Matter presents about what are the two regions of an atom from the electron cloud model? What do helium, neon, and argon have in common? How do you separate sugar from a sugar-sand mixture? All matter found in nature can be classifi ed as elements, compounds, or mixtures.

8/30/2018 4:53:07 AM +00:00

Ebook Scientific American: Great Moments in Space Exploration

(BQ) Looking back at the creation and accelerated development of the early U.S. and former-Soviet space race, ebook Scientific American: Great Moments in Space Exploration profiles the intrepid American astronauts and Russian cosmonauts who boldly ventured where none had gone before. It also offers current facts on the most recent developments in space technology, including those involving international cooperation among countries.

8/30/2018 4:53:07 AM +00:00

Ebook Under the microscope: In your Body

Ebook Under the microscope: In your Body includes of the world inside you, cells under the microscope, a look at DNA and genes, bacteria in the body, a layer of skin, life on your head, inside your mouth, into the bloodstream, digesting your food, worm host, invader viruses,...

8/30/2018 4:53:07 AM +00:00

Ebook Animals: Cranes and Stork

Storks and cranes are long-legged, wading birds, typically found in marsh areas. Storks and cranes feed on fish, reptiles, amphibians, and insects that they catch using their long heavy bills. Ebook Animals: Cranes and Stork includes about beauty on the wing, avid eaters, faithful parents, long-distance fliers, storks, cranes and people.

8/30/2018 4:53:07 AM +00:00

Bài giảng Xác suất thống kê (Phần III): Thống kê - Nguyễn Độc Lập (biên soạn) (ĐH Y dược Thái Nguyên)

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Xác suất thống kê (Phần III): Thống kê do Nguyễn Độc Lập biên soạn để nắm bắt những nội dung kiến thức về lý thuyết mẫu, ước lượng các tham số của đại lượng ngẫu nhiên, kiểm định giả thuyết thống kê, lý thuyết tương quan và hồi quy. Tài liệu là nguồn tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu. 

8/30/2018 4:47:27 AM +00:00

Đề tài: Ô nhiễm môi trường nước

Ô nhiễm nước là sự thay đổi thành phần và chất lượng nước không đáp ứng cho các mục đích sử dụng khác nhau, vượt quá tiêu chuẩn cho phép và có ảnh hưởng xấu đến đời sống con người và sinh vật. Sau đây, đề tài: Ô nhiễm môi trường nước sẽ làm rõ hơn về khái niệm, nguyên nhân gây ô nhiễm, tác hại và biện pháp khắc phục. Cùng tham khảo để nắm rõ hơn nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:43:16 AM +00:00

Bài giảng Địa chất dầu khí

Bài giảng Địa chất dầu khí nhằm giúp cho các bạn biết được những kiến thức về: Bitum trong tự nhiên, dầu mỏ, khí tự nhiên và khí đốt, nguồn gốc dầu mỏ và khí đốt, sự di chuyển và tích tụ của dầu mỏ, đá chứa dầu khí, đá chắn dầu khí, hệ thống chứa dầu khí và phân bố dầu khí trong lòng trái đất, và một số kiến thức khác. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Dầu khí và những ngành có liên quan.

8/30/2018 4:42:22 AM +00:00

Lý thuyết xác suất thống kế (Phạm Đức Thông) - Chương 1: Xác suất

Lý thuyết xác suất thống kê là môn toán học, nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên, để bắt đầu giúp các bạn nắm vững các kiến thức cơ bản mời các bạn tham khảo chương 1 xác suất.

8/30/2018 4:16:42 AM +00:00

Bài Giảng Quản lý môi trường

qui hoaûch , caïc dæû aïn naìy . -Âäúi våïi caïc cå såí

8/30/2018 4:08:19 AM +00:00

TUYNTPTHI THIHCMôn VKèmT LÝáp án chi ti t và kinh nghi m làm bài.QUY N 1TRITUEMOI ®TÁC GI . T P TH TH KHOAI H C HÀ N I – THÀNH PHHCHÍ MINH – 2013.Công ty New - Inteligent – Trí Tu M i gi b n quy n xu t b n và phát hành n b n

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'tuyntpthi thihcmôn vkèmt lýáp án chi ti t và kinh nghi m làm bài.quy n 1trituemoi ®tác gi . t p th th khoai h c hà n i – thành phhchí minh – 2013.công ty new - inteligent – trí tu m i gi b n quy n xu t b n và phát hành n b n', khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:43:07 AM +00:00

SỞ GDĐT BẠC LIÊUCHÍNH THỨC (Gồm 02 trang)KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 - 2012 * Môn thi: TIẾNG ANH (Không chuyên) * Lớp: 10 Ngày thi: 06/7/2011 HƯỚNG DẪN CHẤMI. 4 điểm. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.Mã Đáp đề Câu án 134 1 A 134 2 D 134

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'sở gdđt bạc liêuchính thức (gồm 02 trang)kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 2011 - 2012 * môn thi: tiếng anh (không chuyên) * lớp: 10 ngày thi: 06/7/2011 hướng dẫn chấmi. 4 điểm. mỗi câu đúng được 0,25 điểm.mã đáp đề câu án 134 1 a 134 2 d 134', khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:35:15 AM +00:00

Đề thi lớp 12 THPT tỉnh Bạc Liêu

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi lớp 12 thpt tỉnh bạc liêu', khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:35:15 AM +00:00

Đề thi lớp 10 tỉnh Quảng Bính môn Toán năm 2013

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi lớp 10 tỉnh quảng bính môn toán năm 2013', khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:35:14 AM +00:00

Đề thi HSG lớp 12 năm 2013 môn Lịch sử vòng 2

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi hsg lớp 12 năm 2013 môn lịch sử vòng 2', khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:35:13 AM +00:00

Giáo trình: Hóa học dầu mỏ và khí

Từ khi được phát hiện đến nay, dầu mỏ và khí đã và đang là nguồn nguyên liệu vô cùng quý giá của mỗi Quốc gia nói chung và toàn nhân loại nói riêng. Ngày nay sản phẩm của dầu mỏ và khí đang có mặt trong hầu hết các lĩnh vực đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người cũng như công nghiệp.

8/30/2018 3:35:07 AM +00:00

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương năm học 2013 Môn Văn

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi học sinh giỏi lớp 10 thpt tỉnh hải dương năm học 2013 môn văn', khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:32:00 AM +00:00

Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Hà Tỉnh năm học 2012 Môn Hóa

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi học sinh giỏi lớp 11 thpt tỉnh hà tỉnh năm học 2012 môn hóa', khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:32:00 AM +00:00

Nhiễu xạ tia X bởi các tinh thể

Tia X được phát ra khi các electron hoặc các hạt mang điện khác bị hãm bởi một vật chắn và xuất hiện trong quá trình tương tác giữa bức xạ γ với vật chất. Thông thường để tạo ra tia X người ta sử dụng electron.

8/30/2018 3:28:34 AM +00:00

Huong dan su dung Mapinfo (Gis)

Tham khảo sách 'huong dan su dung mapinfo (gis)', khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:04:28 AM +00:00

CÁC PHẢN ỨNG SINH HÓA.1. KIỂM TRA KHẢ NĂNG LÊN MEN CARBOHYDRATE 1.1. Nguyên tắc: Xác định khả năng lên men của vi sinh vật đối với nguồn carbohydrate cụ thể (Glucose, Lactose, Xylose…) kết hợp với môi trường kiểm tra khả năng sinh acid hoặc sinh acid và

CÁC PHẢN ỨNG SINH HÓA .1. KIỂM TRA KHẢ NĂNG LÊN MEN CARBOHYDRATE 1.1. Nguyên tắc: Xác định khả năng lên men của vi sinh vật đối với nguồn carbohydrate cụ thể (Glucose, Lactose, Xylose…) kết hợp với môi trường kiểm tra khả năng sinh acid hoặc sinh acid và sinh hơi. 1.2. Sản phẩm cuối cùng của quá trình lên men carbohydrates: • • • • các loại acid như: lactic acid, acetic acid,…, một vài loại rượu như: ethyl alcohol…, Xêton và hai loại hơi là: carbon dioxide, hydrogen. .1. KIỂM TRA KHẢ NĂNG LÊN MEN CARBOHYDRATE 1.3. Môi trường:...

8/30/2018 2:40:15 AM +00:00

Đề thi chọn đội tuyể Olympic Toán học sinh viên năm 2010 - Môn- Đại số

Đề thi chọn đội tuyể Olympic Toán học sinh viên đây sẽ là tài liệu tham khảo giúp ích cho các bạn sinh viên có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì.

8/30/2018 2:31:24 AM +00:00