Tài liệu miễn phí Báo cáo khoa học

Download Tài liệu học tập miễn phí Báo cáo khoa học

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu nâng cao độ chính xác dẫn đường cho tàu ngầm hoạt động trong khu vực Biển Đông

Luận án Phân tích làm rõ nguyên nhân sai lệch trong xác định vị trí tàu từ các hệ thống dẫn đường quán tính được lắp đặt trên tàu. Trên cơ sở các trang thiết bị đã có với sai số của hệ thống dẫn đường, tính toán và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao độ chính xác dẫn đường cho tàu ngầm ở chế độ đi ngầm.

5/20/2020 3:56:50 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý liên kết đào tạo cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp tại Bình Dương

Luận án xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất giải pháp quản lý liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại Bình Dương.

5/20/2020 3:06:48 AM +00:00

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối loạn phổ tự kỉ Việt Nam dựa vào gia đình và cộng đồng

Đề tài tiến hành nghiên cứu các quan điểm tiếp cận, khái niệm trẻ rối loạn phổ tự kỉ; các quan điểm tiếp cận trong chẩn đoán, đánh giá, can thiệp và giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ; từ đó xây dựng mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối loạn phổ tự kỉ Việt Nam dựa vào gia đình và cộng đồng.

5/20/2020 3:06:16 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế: Rào cản phi thuế quan của Hoa Kỳ đối với xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế: Rào cản phi thuế quan của Hoa Kỳ đối với xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam có nội dung trình bày về những luận cứ khoa học và thực tiễn về rào cản phi thuế quan của Hoa Kỳ đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Từ đó đưa ra một số giải pháp ứng phó với rào cản phi thuế quan nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/19/2020 7:44:18 PM +00:00

Summary of the Doctor thesis of Sociology: Role of grassroots socio political organizations in ensuring social security for rural residents: Case study in 2 communes

Summary of the Doctor thesis of Sociology: Role of grassroots socio political organizations in ensuring social security for rural residents: Case study in 2 communes with content to understand the role of grassroots socio-political organizations in ensuring social security for rural residents through the implementation of this organization, supporting labor market policies and social assistance in rural communities. On that basis, a number of recommendations are proposed to improve the performance of socio-political organizations in the context of current social change. Invite you to refer.

5/19/2020 7:43:03 PM +00:00

Báo cáo tóm tắt Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2009-2010

Báo cáo tóm tắt Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2009-2010 đánh giá tình hình dinh dưỡng, tiêu thụ lương thực-thực phẩm và theo dõi các yếu tố liên quan được hầu hết các quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm. Những tiến bộ hay những vấn đề tồn tại về tình trạng sức khỏe-dinh dưỡng thông qua các chỉ số dinh dưỡng và sức khỏe được Tổ chức Y tế thế giới, Unicef, tổ chức Lương thực thực phẩm thế giới (FAO) khuyến nghị cần theo dõi chặt chẽ với mục đích kịp thời đề ra các can thiệp sớm với chiến lược dự phòng hiệu quả. Ở khu vực châu Á, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức đe dọa tình trạng sức khỏe dinh dưỡng của người dân ở một số quốc gia. Trong khi đó, nhiều nước – trong đó có Việt Nam - đã đạt được những thành công đáng kể trong tiến trình giảm đói nghèo và hạ thấp tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em.

5/4/2020 11:49:14 PM +00:00

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 3B năm 2020

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 3B năm 2020 thông tin đến quý độc giả các bài viết: phổ 1H NMR của dãy phức chất [PtCl(eugenol-1H)(amin)] (amin: pyridin, 4-Me-pyridin, quinolin, p-cloanilin, p-toluidin); Hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) trong một số sản phẩm cà phê rang, cà phê hòa tan ở Việt Nam: Hàm lượng và đánh giá rủi ro đến sức khỏe con người; tài liệu mới về địa tầng và địa mạo đảo Lý Sơn...

5/4/2020 10:11:36 AM +00:00

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 3A năm 2020

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 3A năm 2020 với các bài viết: chất lượng sáng chế được bảo hộ từ góc nhìn thương mại hóa và một số khuyến nghị; ứng dụng tế bào gốc và một số vấn đề liên quan; đa dạng sinh học ở Việt Nam và những thành tựu mới; xây dựng bản đồ lớp phủ khu vực Tây Nguyên sử dụng dữ liệu ảnh Landsat đa thời gian...

5/4/2020 10:11:28 AM +00:00

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 1+2A năm 2020

Tạp chí thông tin đến quý độc giả một số bài viết: cần tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; startup Việt hòa mình vào thế giới; Việt Nam 2045 tầm nhìn khát vọng và sứ mệnh lịch sử.... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm chi tiết nội dung các bài viết.

5/4/2020 10:11:18 AM +00:00

Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016: Hoàn thiện thể chế về đối tác công tư trong phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam

Đề tài phân tích hạn chế của các nghiên cứu trong nước và nhu cầu phát triển hiệu quả mô hình PPP trên các lĩnh vực liên quan đến cơ sở hạ tầng ở Việt Nam.

5/4/2020 9:58:21 AM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp trường: Thiết kế và chế tạo máy tách vỏ, tước chỉ xơ dừa suông liên hoàn

Máy cũng được Hội Liên hiệp Sáng tạo tỉnh Trà Vinh trao giải ba trong cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 1 năm 2011. Khắc phục được khâu lột vỏ dừa bằng thủ công đã tồn tại lâu đời, năng suất thấp thiếu chủ động trong sản xuất, dễ gây tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Sản phẩm chỉ xơ dừa có giá trị kinh tế thấp trở thành sản phẩm có giá trị cao đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động có hiệu quả trong xã hội đồng thời góp phần cho sự phát triển ngành dừa của địa phương.

3/30/2020 2:30:53 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp trường: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp học từ vựng tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngành tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh

Học tập ngoại ngữ chẳng hạng nhƣ tiếng Anh là một quá trình tích lũy lâu dài. Nó yêu cầu ngƣời học phải có vốn từ vựng nhất định kết hợp với việc luyện tập từng kỹ năng chính. Tuy nhiên đối với đa số sinh viên học tiếng Anh, đặc biệt là sinh viên không thuộc chuyên ngành tiếng Anh, thì việc học tiếng Anh nói chung và học từ vựng tiếng Anh nói riêng gặp không ít khó khăn. Khó khăn phổ biến nhất đối với sinh viên là thiếu vốn từ vựng cần thiết để học tốt các kỹ năng ngôn ngữ khác.

3/30/2020 12:20:55 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu phân lập và định danh các dòng vi khuẩn lactic có khả năng ức chế vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (Ahpnd) trên tôm biển

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu phân lập và định danh các dòng vi khuẩn lactic có khả năng ức chế vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (Ahpnd) trên tôm biển

3/30/2020 12:20:42 PM +00:00

Thuyết minh đề tài: Ảnh hưởng của tỷ lệ thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần lên sinh trưởng và chất lượng thịt của heo rừng lai Thái Lan nuôi trên đệm lót sinh học tại Trà Vinh

Nhằm xác định sự ảnh hưởng của tỷ lệ thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần lên sinh trưởng và chất lượng thịt của heo rừng lai Thái Lan nuôi trên đệm lót sinh học tại Trà Vinh.

3/30/2020 12:20:34 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quy trình chế biến mứt đông quách

Nghiên cứu nhằm mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm mứt đông từ trái quách bao gồm hàm lượng nước bổ sung (60 – 140%), hàm lượng chất khô (40 - 50oBx), pH (3,0 – 3,4), nồng độ pectin HMP (0,9 – 1,3%), tỉ lệ phối chế pectin: carrageenan (0.9:0.4 - 0.5:0.8), áp suất chân không (550 - 650 mmHg), thời gian giữ nhiệt (3 – 5 phút), đồng thời khảo sát thời gian bảo quản của sản phẩm.

3/30/2020 12:20:28 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Khảo sát kiểu hình và khả năng sinh trưởng, chất lượng thịt của gà đông tảo nuôi theo ba phương thức khác nhau tại Trà Vinh

Đề tài được thực hiện nhằm các mục tiêu khảo sát đặc điểm ngoại hình của gà Đông Tảo theo ba phƣơng thức nuôi khác nhau, xác định sự ảnh hưởng của các phương thức nuôi đến sinh trưởng và chất lượng thân thịt. Xác định các đặc điểm ngoại hình theo phương pháp đánh giá đặc điểm ngoại hình của gia cầm (Bùi Hữu Đoàn và ctv., 2011).

3/30/2020 12:20:21 PM +00:00

Nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu ứng dụng enzyme amylase, protease và nấm men thuần chủng trong sản xuất rượu vang nếp

Ở Việt Nam, rượu nếp chủ yếu sản xuất theo lối thủ công với chất lượng sản phẩm không ổn định. Đến nay, phương pháp truyền thống vẫn là phương pháp chủ yếu để sản xuất rượu mặc dù vẫn còn giới hạn do thời gian sản xuất kéo dài, khó kiểm soát chất lượng của sản phẩm cuối.

3/30/2020 12:20:12 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tại huyện duyên hải tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

3/30/2020 12:20:06 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Trà Vinh

Đề tài áp dụng các kỹ thuật phân tích độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy tuyến tính và kỹ thuật kiểm định ANOVA để xử lý dữ liệu. Kết quả phân tích độ tin cậy và phân tích nhân tố khám phá cho biết dữ liệu phân tích trong nghiên cứu này đạt độ tin cậy yêu cầu.

3/30/2020 12:19:58 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu chế tạo hạt nano oxit sắt từ với lớp phủ tương thích sinh học gắn protein để ứng dụng trong chẩn đoán y sinh

Vật liệu nano từ tính với những tính chất đặc biệt, như siêu thuận từ, giá trị bão hòa từ cực đại cao đã mở ra các tiềm năng ứng dụng trong nhiều lãnh vực như y sinh, môi trường… Hạt nano từ tính có thể được chế tạo theo hai phương pháp cơ bản: một là từ vật liệu khối được nghiền nhỏ đến kích thước nano, hai là hình thành hạt nano từ các nguyên tử.

3/30/2020 12:19:51 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Ảnh hưởng của lysin và một số axit amin thiết yếu lên tăng trọng, chất lượng thân thịt và khả năng miễn dịch của gà ác từ 0-8 tuần tuổi

Một thí nghiệm nuôi dưỡng 2 giai đoạn được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại, để xác định ảnh hưởng của lysin lên tiêu thụ thức ăn, tăng trọng, chất lượng thân thịt và khả năng đáp ứng miễn dịch của gà Ác từ 0-8 tuần tuổi. Các nghiệm thức gồm 1 đối chứng (1% và 0,9% lysine cho giai đoạn 0 - 4 và 5 -8 tuần tuổi) và 4 nghiệm thức được cộng thêm lysin tương ứng 5%, 10%, 15% và 20% so với đối chứng. Gà được nuôi dưỡng và ăn uống tự do giống nhau; được lấy máu để xét nghiệm kháng thể H5N1 và Newcastle lúc 4, 6 và 8 tuần tuổi; mổ khảo sát 6 con/nghiệm thức lúc kết thúc thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu mổ khảo sát và thành phần hóa học.

3/30/2020 12:19:45 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu chế tạo máy cắt, băm chuối liên hợp

Với mục đích giúp người nông dân cũng như trang trại chăn nuôi có thể tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương để chế biến lại làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Việc nghiên cứu chế tạo máy cắt, băm chuối liên hợp là rất cần thiết. Máy cắt được thiết kế, gia công cẩn thận, tỉ mỹ đảm bảo độ tin cậy, tính an toàn, hoạt động ổn định, đặc biệt là năng suất rất cao, sản phẩm sau chế biến đều, không nát và chảy nước.

3/30/2020 12:19:38 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Khảo sát và tuyển chọn một số giống lúa có khả năng chịu mặn tại các huyện ven biển của tỉnh Trà Vinh

Báo cáo nghiên cứu này, 12 giống lúa địa phương tỉnh Trà Vinh được đánh giá khả năng chịu mặn bằng cách sử dụng dung dịch Yoshida bổ sung muối NaCl ở nồng độ 0‰, 2‰, 4‰ và 6‰. Ba dấu phân tử SSR RM336, RM10825 và RM10793 đã được sử dụng để nhận diện nhanh các giống lúa liên kết với gen chịu mặn.

3/30/2020 12:19:31 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Tác động của chất lượng thể chế lên đầu tư công ở các tỉnh /thành của Việt Nam

Nghiên cứu áp dụng phương pháp GMM sai phân bảng Arellano-Bond để đánh giá thực nghiệm tác động của thể chế lên đầu tư công cho 52 tỉnh/thành ở Việt Nam trong giai đoạn 2005–2014.

3/30/2020 12:19:25 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu thực trạng cận thị học đường và một số yếu tố liên quan đối tượng học sinh trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2014

Báo cáo xác định thực trạng tật cận thị ở học sinh tại thành phố Trà Vinh trong năm 2014. Đồng thời khảo sát một số yếu tố liên quan đến vấn đề bệnh tật nhằm có cơ sở đề xuất các giải pháp hạn chế và dự phòng cận thị tại địa phương 1,431 học sinh tại thành phố Trà Vinh trong năm học 2014–2015 được chọn ngẫu nhiên theo trường và lớp học vào nghiên cứu.

3/30/2020 12:19:18 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Bước đầu nghiên cứu quy trình nuôi nấm đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) có nguồn gốc từ Nhật Bản tại Trà Vinh

Mục tiêu của đề tài nhằm xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển quả thể nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) được nuôi trên môi trường nhân tạo.

3/30/2020 12:19:11 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu môi trường dinh dưỡng mới, cải tiến từ môi trường Zarrouk tăng hiệu quả kinh tế trong quy trình nuôi tảo xoắn (Spirulina platensis) Tại Trà Vinh

Đề tài nghiên cứu môi trường dinh dưỡng mới, cải tiến từ môi trường Zarruok tăng hiệu quả kinh tế trong quy trình nuôi tảo xoắn (Spirulina platensi) tại Trà Vinh nhằm tìm ra môi trường nuôi tảo Spirulina platensis đơn giản, hiệu quả. Đề tài được thực hiện bao gồm 2 thí nghiệm.

3/30/2020 12:19:00 PM +00:00

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 1 năm 2020

Tạp chí thông tin đến quý độc giả một số bài viết: một số bộ dữ liệu kiểm thử phổ biến cho phát hiện xâm nhập mạng và đặc tính phân cụm; nhận dạng khuôn mặt trong video bằng mạng nơ ron tích chập; tính chất điện hóa của điện cực Fe2 O3 /Au trong dung dịch kiềm...

3/30/2020 10:20:24 AM +00:00

Báo cáo khoa học Bước đầu tìm hiểu văn hóa ẩm thực Trà Vinh

Báo cáo tìm hiểu về món ăn, tìm hiểu thêm về đời sống con người ở đây, Người dân ở đây thì rất thân thiện và nhiệt tình nên việc tìm hiểu cũng dễ hơn. Trong thời gian này nhiệm vụ của nhóm chúng tôi là đến các địa điểm nấu ba món đặc sản: bánh canh, bún nước lèo và bún suông để quan sát cách chế biến, cách nấu, nguyên liệu và cách thưởng thức các món ăn này. Mục đích của để hiểu rõ hơn về nguồn gốc, cách làm cũng như cảm nhận của họ về món ăn.

3/30/2020 9:04:20 AM +00:00

Journal of Marine science and Technology – No 53, 01/2018

Journal of Marine science and Technology – No 56, 11/2018 present content: analyzing the effect of lubricant oil on combustion chamber deposit formation in diesel engines; obstacle avoidance in autonomous robot system using robotics system toolbox...

3/30/2020 6:04:37 AM +00:00