Tài liệu miễn phí Báo cáo khoa học

Download Tài liệu học tập miễn phí Báo cáo khoa học

Đề tài nghiên cứu khoa học Kỹ thuật môi trường: Nghiên cứu phương pháp khử Clo dư trong nước thải - Bước đầu thử nghiệm với nước thải rủa chai của công ty cổ phần Cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản mắm Cát Hải

Đề tài tìm hiểu tổng quan về chlorine; đặc điểm nước thải trong các cơ sở sản xuất nước mắm; các phương pháp xử lý nước thải chế biến thủy sản; tác dụng của ure và muối sắt đối với cây trồng...

5/22/2021 8:56:35 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học: Tội ác và hình phạt của Dostoevsky qua góc nhìn tâm lý học tội phạm

Mục đích của đề tài Tội ác và hình phạt của Dostoevsky qua góc nhìn tâm lý học tội phạm là tìm hiểu, phân tích, đánh giá và lý giải các phạm trù được đề cập đến trong tác phẩm, cụ thể là những tội ác và hình phạt từ điểm nhìn của tâm lý học tội phạm. Từ đó, chúng tôi thấy được những giá trị cũng như ý nghĩa mà nhà văn Dostoevsky đã đóng góp cho chủ nghĩa hiện thực nói chung và mảng tiểu thuyết tâm lý nói riêng thông qua tác phẩm Tội ác và hình phạt.

5/22/2021 5:30:59 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu sự lưu hành các typ huyết thanh và kiểu gen kháng kháng sinh của Streptococcus pneumoniae gây bệnh bằng kỹ thuật PCR đa mồi tại một số địa phương ở Việt Nam

Mục tiêu chính của luận án là xác định sự phân bố các typ huyết thanh của các chủng phế cầu gây bệnh tại một số địa phương ở Việt Nam; Xác định tình trạng kháng kháng sinh của các chủng phế cầu gây bệnh tại một số địa phương ở Việt Nam; Mối liên quan giữa typ huyết thanh và tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus pneumoniae.

5/22/2021 4:16:38 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học môi trường: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm một số kim loại nặng (Cd, Pb, As) tro đất vùng trồng rau thành phố Thái Nguyên và phụ cận bằng thực vật

Mục tiêu chính của luận án là đánh giá được mức độ ô nhiễm của kim loại nặng (As, Cd, Pb) trong đất, nước tưới và rau tại một số vùng trồng rau chuyên canh của thành phố Thái Nguyên và phụ cận; trên cơ sở đó đánh giá được khả năng hấp thu (As, Cd, Pb) của 2 loại thực vật bản địa gồm cây cỏ Mần trầu (Eleusine indica L.) và cây lu lu đực (Solanum nigrum L.) nhằm đề xuất quy trình xử lý một số kim loại nặng tích lũy trong đất trồng rau bằng thực vật cho địa bàn nghiên cứu.

5/22/2021 4:16:26 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học môi trường: Nghiên cứu đề xuất giải pháp đảm bảo tính bền vững của cơ cấu kinh tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ dưới tác động của biến đổi khí hậu

Mục tiêu chính của luận án là tổng hợp, đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu tới CCKT, từ đó làm cơ sở để xác định các vấn đề chính CĐCCKT nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực NTB; Xây dựng được bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào quá trình CĐCCKT đảm bảo PTBV cho các tỉnh vùng NTB; Đề xuất được các giải pháp CĐCCKT cho các địa phương NTB nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, đảm bảo PTBV.

5/22/2021 4:16:14 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu sự thay đổi của gen AhR và AIP ở các nạn nhân nhiễm dioxin

Mục tiêu chính của luận án là xác định đa hình/đột biến các gen AhR và AIP ở người sống trong vùng phơi nhiễm dioxin và người có nồng độ dioxin trong máu cao; Tìm hiểu mối liên hệ giữa những đa hình/đột biến các gen AhR và AIP với dioxin, trong đó có các bệnh liên quan đến dioxin; Bước đầu giải trình tự toàn bộ hệ gen biểu hiện (whole exome sequencing, WES) ở người có nồng độ dioxin trong máu cao, để phân tích các biến đổi gen có thể liên quan đến chuyển hóa dioxin.

5/22/2021 4:16:00 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học môi trường: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đất ngập nước nhân tạo xử lý nước thải sinh hoạt ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Mục tiêu chính của luận án là đánh giá được khả năng xử lý NTSH bằng phương pháp CW; Đưa ra được mô hình CW, xử lý NTSH thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn (Cột B, QCVN 14: 2008/BTNMT). Mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 4:15:50 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học môi trường: Nghiên cứu cải tiến công nghệ yếm khí kết hợp mô hình hóa quá trình xử lý nước thải chăn nuôi giàu hữu cơ

Mục tiêu chính của luận án là nghiên cứu và đánh giá bồn phản ứng ngược dòng qua lớp đệm vi sinh yếm khí sử dụng vật liệu mang vi sinh ở chế độ chuyển động và cố định đối với nước thải chăn nuôi giàu hữu cơ phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Áp dụng mô hình hóa một số quá trình xử lý yếm khí đối với thành phần hữu cơ trong hệ bùn lơ lửng, đánh giá sự phù hợp giữa kết quả mô phỏng với kết quả thực nghiệm nhằm đưa ra được mô hình quá trình yếm khí.

5/22/2021 4:15:38 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học môi trường: Đánh giá chất lượng nước, tính toán khả năng chịu tải của sông Nhuệ - Đáy trong bối cảnh biến đổi khí hậu và phát triển KTXH

Mục tiêu chính của luận án là đánh giá được hiện trạng môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy. Tính toán và dự báo diễn biến chất lượng nước, tải lượng và ngưỡng chịu tải của LVS Nhuệ - Đáy theo các kịch bản phát triển KTXH và trong bối cảnh tác động của ĐKH. Đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ và cải thiện môi trường nước trong bối cảnh ĐKH và kịch bản phát triển KTXH.

5/22/2021 4:15:23 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Sinh học: Áp dụng một số phương pháp mới để đánh giá định lượng nguy cơ ngộ độc thực phẩm do S. aureus trong các bếp ăn tập thể tại một số trường tiểu học ở Hà Nội

Mục tiêu chính của luận án là đưa ra cảnh báo nguồn và con đường lây nhiễm S.aureus trong thực phẩm đã chế biến, từ đó đề xuất giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do S. aureus tại các bếp ăn tập thể trường tiểu học. Đề xuất giải pháp can thiệp để giảm thiểu mức độ phơi nhiễm Staphylococcus aureus và độc tố của chúng nhằm hạn chế tác hại do Staphylococcus aureus gây ra.

5/22/2021 4:15:11 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Toán học: Một số dạng phương trình vi phân ngẫu nhiên trong bài toán thời điểm dừng tối ưu

Luận án được chia thành 3 chương với bố cục như sau: Kiến thức chuẩn bị, thời điểm dừng tối ưu cho bài toán quảng cáo, thời điểm dừng tối ưu cho bài toán bán tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 4:15:00 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học môi trường: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất vùng chuyên canh rau Đông Nam Bộ và biện pháp xử lý bằng thực vật

Mục tiêu chính của luận án là góp phần xây dựng được cơ sở khoa học áp dụng các biện pháp sinh học xử lý ô nhiễm KLN (As, Cd, Pb, Hg) trong đất; Nâng cao chất lượng sản phẩm rau, bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng và người trồng rau ở vùng chuyên canh rau ĐNB.

5/22/2021 4:14:47 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu phân loại họ Hoàng liên gai (Berberidaceae Juss.) ở Việt Nam

Mục tiêu chính của luận án là hoàn thiện việc nghiên cứu phân loại họ Hoàng liên gai (Berberidaceae Juss.) một cách có hệ thống ở Việt Nam, là cơ sở cho việc biên soạn Thực vật chí Việt Nam, cũng như trong công tác bảo tồn, khai thác và sử dụng.

5/22/2021 4:14:36 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học môi trường: Nghiên cứu mô phỏng sự phát thải khí nhà kính (CH4, N2O) trong môi trường đất lúa lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu chính của luận án là xác định tác động tiềm năng của các biện pháp canh tác thay thế khác nhau đối với mức phát thải CH4 và N2O cũng như năng suất lúa (tập trung vào đánh giá ảnh hưởng của các biện pháp tưới tới sự phát thải CH4 và N2O). Ước tính phát thải và lập bản đồ phát thải CH4 và N2O quy mô toàn vùng. Đề xuất hệ số phát thải CH4 và hệ số tỷ lệ của các chế độ tưới cho vùng nghiên cứu và lộ trình áp dụng chế độ tưới tiết kiệm để vừa giảm phát thải KNK, vừa duy trì được năng suất lúa.

5/22/2021 4:14:23 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu họ Dơi lá mũi (Chiroptera: Rhinolophidae) ở Việt Nam

Mục tiêu chính của luận án là xem xét đánh giá sự đa dạng của các loài dơi thuộc họ Dơi lá mũi ở Việt Nam; Kiểm định/tu chỉnh vị trí phân loại của các loài còn nghi ngờ dựa trên các đặc điểm phân loại hình thái, di truyền phân tử và siêu âm; Bổ sung dẫn liệu sinh học, sinh thái học và hiện trạng bảo tồn của một số loài thuộc họ Dơi lá mũi ở Việt Namlá mũi (Chiroptera: Rhinolophidae) ở Việt Nam

5/22/2021 4:14:12 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu đặc trưng tần suất các allen hệ nhận dạng của một số tộc người Việt Nam để phục vụ ứng dụng trong giám định sinh học pháp lý

Mục tiêu chính của luận án là đánh giá tính đặc trưng tần suất alen của 09 tộc người và đưa ra được bảng tần suất alen của 15 locus STR đối với 09 tộc người tại Việt Nam. Xây dựng được bảng tính ứng dụng dựa vào phần mềm Excel, sử dụng tần suất alen của các tộc người để tính chỉ số truy nguyên cá thể và xác định quan hệ huyết thống trong giám định ADN.

5/22/2021 4:13:59 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Toán học: Một số bài toán về tính ổn định và điều khiển được của hệ chuyển mạch tuyến tính

Luận án tập trung nghiên cứu tính ổn định, ổn định vững và ổn định hóa vững của các lớp hệ chuyển mạch tuyến tính, sử dụng phương pháp hàm Lyapunov toàn phương chung và nguyên lý so sánh nghiệm nhằm đưa ra các tiêu chuẩn ổn định mũ và sử dụng chúng để đánh giá tính ổn định vững và ổn định hóa vững của hệ.

5/22/2021 4:13:46 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu phân loại chi Camellia L. thuộc họ Chè - Theaceae ở Việt Nam

Mục tiêu chính của luận án là cập nhật kết quả nghiên cứu mới nhất về chi Camellia L. ở Việt Nam. Lựa chọn hệ thống phân loại phù hợp cho các taxon thuộc chi Camellia L. ở Việt Nam. Hoàn thành việc phân loại, thiết lập khóa định loại chi Camellia L ở Việt Nam tới section, loài và thứ. Cung cấp mô tả chi tiết cho các taxon và các dữ liệu có liên quan.

5/22/2021 4:13:34 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Toán học: Đa tạp quán tính và tính chất định tính nghiệm của các phương trình vi phân

Mục tiêu chính của luận án Đa tạp quán tính và tính chất định tính nghiệm của các phương trình vi phân là phát biểu và chỉ ra điều kiện tồn tại đa tạp quán tính (đa tạp quán tính chấp nhận được) cho một số lớp các phương trình vi phân: phương trình vi phân với trễ hữu hạn, phương trình vi phân trung tính, phương trình vi phân cấp hai theo thời gian, phương trình vi phân ngẫu nhiên. C

5/22/2021 4:13:23 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Vật lý: Ảnh hưởng của sóng điện từ lên hiệu ứng Ettingshausen trong các hệ bán dẫn hai chiều

Mục tiêu của luận án là nghiên cứu hiệu ứng Ettingshausen trong hệ bán dẫn hai chiều dưới ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh bao gồm: hố lượng tử, siêu mạng pha tạp, siêu mạng hợp phần. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 4:13:11 AM +00:00

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu vi nấm kháng bệnh trên cây Hồ tiêu Piper nigrum L. nhằm tạo chế phẩm sinh học diệt tuyến trùng

Mục tiêu của đề tài là tuyển chọn được một số chủng vi nấm có hoạt lực diệt tuyến trùng Meloidogyne sp. cao gây bệnh trên cây Hồ tiêu Piper nigrum L. và tạo chế phẩm sinh học diệt tuyến trùng làm tăng năng suất cây Hồ tiêu tối thiểu là 15%. Tạo được chủng đột biến có hoạt lực diệt tuyến trùng cao gấp 3 lần so với chủng tự nhiên.

5/22/2021 4:12:59 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu sinh học (biodiesel) với xúc tác CaO được nung từ các nguồn nguyên liệu phế thải

Nội dung nghiên cứu của đề tài là xây dựng quy trình đánh giá xử lý nguyên liệu. Khảo sát nguyên liệu và chọn ra điều kiện tối ưu để điều chế xúc tác. Xây dựng quy trình thực nghiệm và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phản ứng tổng hợp biodiesel. Phân tích và đánh giá tính chất của xúc tác. Phân tích thành phần sản phẩm biodiesel. Đánh giá chất lượng sản phẩm biodiesel.

5/22/2021 3:18:03 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu chiết tách hợp chất polyphenol trong lá chè xanh trồng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nghiên cứu ứng dụng trong Dược Mỹ Phẩm

Nội dung chính của đề tài là chiết tách polyphenol trong lá chè xanh bằng dung môi, Enzym và kỹ thuật khác. Định tính thành phần hóa học trong polyphenol bằng Thuốc thử, sắc ký lớp mỏng (TLC), UV-VIS. Định lượng bằng phương pháp Folin-Denis và Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Hoạt tính chống oxi hóa được xác định dựa theo mô hình phospho molybdenum. Xác định hoạt tính kháng khuẩn của polyphenol theo phương pháp xác định đường kính vòng vô khuẩn.

5/22/2021 3:17:22 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên đối với các khách sạn 5 sao tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là nghiên cứu những vấn đề lý luận về sự trung thành của nhân viên đối với tổ chức và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên tại các khách sạn 5 sao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến sự trung thành của nhân viên đối với các khách sạn 5 sao tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đề xuất các hàm ý quản trị nhằm gia tăng sự trung thành của nhân viên tại các khách sạn 5 sao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

5/22/2021 3:17:07 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu quy trình chiết tách dịch rau đắng ứng dụng trong sản phẩm sữa tắm

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là xác định chỉ tiêu hóa lý của rau đắng; Xây dựng quy trình tách chiết rau đắng; Kiểm tra định tính các thành phần hóa học trong dịch chiết rau đắng; Chế tạo sữa tắm rau đắng; So sánh, kết luận và đánh giá kết quả.

5/22/2021 3:16:59 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu quy trình chiết tách chất màu tự nhiên từ hoa đậu biếc (Clitoria ternatean) và ứng dụng trong chế biến một số thực phẩm

Nội dung nghiên cứu đề tài bao gồm: Xây dựng quy trình trích ly anthocyanin từ hoa đậu biếc. Khảo sát sự ảnh hưởng của pH đến màu và độ bền màu của anthocyanin. Khảo sát sự ảnh hưởng tỷ lệ dung môi đến khả năng trích ly anthocyanin. Khảo sát sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng trích ly anthocyanin. Khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian đến khả năng trích ly anthocyanin. Nghiên cứu tính kháng khuẩn và ứng dụng chất màu tự nhiên anthocyanin vào một số thực phẩm.

5/22/2021 3:16:15 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Xây dựng tiến trình dạy học theo mô hình dạy học dựa trên vấn đề ở một số nội dung phần Vật lí hạt nhân nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên

Nội dung nghiên cứu đề tài là nghiên cứu cơ sở lí luận của dạy hoc dựa trên vấn đề, dạy học phát triển tư duy sáng tạo. Điều tra thực trạng của việc dạy và học nội dung phần VLHN cho SV khối kĩ thuật ở trường Đại học BR-VT. Phân tích nội dung kiến thức “Phân rã phóng xạ” trong phần VLHN. Thiết kế tiến trình dạy học kiến thức “Phân rã phóng xạ” theo kiểu dạy học dựa trên vấn đề.

5/22/2021 3:15:59 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Kỹ thuật điện: Hệ thống điều khiển nhà thông minh

Mục tiêu của luận văn giúp các bạn hiểu rõ đặc điểm, tính năng và cấu trúc của ngôi nhà thông minh. Nắm vững những tính năng của hệ thống chiếu sáng, hệ thống báo cháy, báo trộm... trong nhà thông minh.

5/22/2021 3:14:15 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Vận dụng mô hình này vào trong quá trình giảng dạy học phần Văn hóa – xã hội Nhật Bản tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Mục đích của đề tài này là vận dụng những ưu điểm của mô hình học tập qua trải nghiệm vào trong quá trình dạy – học học phần “Văn hóa – xã hội Nhật Bản” tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu để nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy tính chủ động, phát triển kỹ năng cho sinh viên, từ đó giúp các em không chỉ tiếp thu tri thức một cách hiệu quả mà còn tạo ra tri thức mới trên cơ sở trải nghiệm của bản thân.

5/22/2021 3:13:33 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học: Phát triển sàn giao dịch vận tải – Thực trạng và giải pháp

Đề tài làm rõ các nhận thức, hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản, phân tích nội hàm và đưa ra những nội dung: Sàn giao dịch vận tải; Vị trí hoạt động; Nghiên cứu chính sách phát triển của các bộ ngành liên quan; Tìm hiểu về thủ tục lên sàn giao dịch; Qui trình thực hiện thủ tục chọn nhà vận tải trên sàn? Các điều kiện áp dụng; Những điểm cần lưu ý.

5/22/2021 3:13:25 AM +00:00