Tài liệu miễn phí Báo cáo khoa học

Download Tài liệu học tập miễn phí Báo cáo khoa học

Báo cáo tổng hợp: Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng nông thôn mới

Nội dung của báo cáo trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới trong phát triển nông thôn; thực trạng phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới và các yếu tố ảnh hưởng tới xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam; thử nghiệm mô hình xây dựng nông thôn mới cấp xã tại 3 vùng; kiến nghị hoàn thiện cơ sở lý luận, thực tiễn và giải pháp xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

9/25/2020 1:03:01 AM +00:00

Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Giải pháp tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2015-2020

Đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng hệ thống lý luận làm cơ sở và định hướng cho vấn đề nghiên cứu thông qua tổng quan về tái cấu trúc thị trường chứng khoán và chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến việc tái cấu trúc thị trường chứng khoán. Nâng cao kiến thức chuyên môn và nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc nghiên cứu, viết giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy.

9/24/2020 3:30:59 PM +00:00

Thuyết trình Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Tái cấu trúc Thị trường chứng khoán Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Báo cáo gồm các nội dung cơ sở lý luận chung về thị trường chứng khoán và tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam ; thực trạng tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua; một số giải pháp nhằm hoàn thiện tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam.

9/24/2020 3:30:52 PM +00:00

Đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2019: Kiến thức, thực hành về phòng bệnh sâu răng của bà mẹ có con đang học tại 2 trường mầm non thành phố Thái Bình năm 2019

Đề tài tìm hiểu về kiến thức, thực hành của bà mẹ về phòng bệnh răng miệng cho trẻ; một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành của người chăm sóc chính trẻ về phòng bệnh răng miệng.

8/28/2020 8:18:22 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở năm 2019: Kiến thức, thực hành về phòng bệnh sâu răng của bà mẹ có con đang học tại 2 trường mầm non thành phố Thái Bình năm 2019

Đề tài mô tả kiến thức, thực hành về phòng bệnh răng miệng của bà mẹ có con học tại 2 trường mầm non thành phố Thái Bình; xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành về phòng bệnh răng miệng của bà mẹ có con học tại 2 trường mầm non thành phố Thái Bình.

7/8/2020 9:12:48 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Châu Âu học: Giải pháp ứng phó với nhập cư ở Liên minh Châu Âu

Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về nhập cư ở Liên minh Châu Âu, giải pháp ứng phó của Liên minh Châu Âu để giải quyết vấn đề nhập cư ngày càng gia tăng hiện nay.

7/8/2020 6:41:56 PM +00:00

Báo cáo tổng kết chuyên đề nghiên cứu khoa học: Phương pháp luận nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên vũng – vịnh

Đề tài phân loại hệ thống vũng – vịnh ven bờ thuộc các thuộc tính cơ bản của chúng; các chỉ tiêu hình thái động lực vũng – vịnh và phân vùng tự nhiên; tiếp cận quản lý tổng hợp đối với sử dụng hợp lý tài nguyên vũng – vịnh; nhận thức về mô hình sử dụng hợp lý cho một số đối tượng vũng – vịnh cụ thể.

7/8/2020 2:31:29 PM +00:00

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Xác định các định hướng chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long – Quảng Ninh

Đề tài với các nội dung tổng quan về vùng bờ Hạ Long; các vấn đề, đe dọa đối với vùng bờ Hạ Long;các định hướng chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ.

7/8/2020 2:31:23 PM +00:00

Báo cáo tổng kết chuyên đề nghiên cứu: Quan trắc đê biển trong thời gian thi công và sau thi công xong

Đề tài trình bày các nội dung quan trắc đê biển; giới thiệu các thiết bị quan trắc; các quy định chủ yếu về bố trí thiết bị quan trắc; bố trí thiết bị quan trắc trong khi xây dựng; bố trí thiết bị quan trắc công trình sau khi xây dựng xong...

7/8/2020 2:31:15 PM +00:00

Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật: Nghiên cứu dự báo xói lở bồi lắng lòng dẫn và đề xuất các biện pháp phòng chống cho hệ thống sông ở đồng bằng sông Cửu Long

Đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp phòng chống cho các khu vực sạt lở nghiêm trọng; bổ sung hoàn chỉnh phần mềm quản lý dữ liệu, quản lý kết quả nghiên cứu hệ thống sống ở đồng bằng sông Cửu Long nhằm phục vụ công tác quản lý, khai thác và định hướng phát triển ổn định lâu dài các ngành kinh tế xã hội.

7/8/2020 2:31:00 PM +00:00

Báo cáo tổng kết dự án khoa học công nghệ cấp nhà nước: Nghiên cứu dự báo phòng chống xói lở bờ sông Cửu Long

Đề tài nghiên cứu định hướng các biện pháp thích hợp, các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm phòng tránh và phòng chống xói lở trong giai đoạn trước mắt và lâu dài cho một số vùng xói lở trọng điểm trên sông Cửu Long.

7/8/2020 2:30:51 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ chống sa bồi luồng tàu ổn định lòng dẫn của Định An phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm ra giải pháp khoa học công nghệ chỉnh trị ổn định lòng dẫn chống sa bồi để tàu 10.000 DWT đầy tải 20.000 DWT vơi mướn lợi dụng mực nước triều cao ra/vào cửa Định An phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội.

7/8/2020 2:30:41 PM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp quản lý phát triển bền vững tài nguyên nước lưu vực sông

Đề tài với mục tiêu đề xuất các giải pháp tổng hợp để duy trì, điều tiết, cân bằng lượng nước giữa các mùa trong năm; áp dụng xây dựng được mô hình quản lý cho một lưu vực sông cụ thể.

7/8/2020 2:30:24 PM +00:00

Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu biến động cửa sông và môi trường trầm tích Holocen hiện đại vùng ven bờ châu thổ sông Cửu Long, phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội

Đề tài làm sáng tỏ mối quan hệ giữa quá trình biến oddojng môi truowfg trầm tích Holocen – hiện đại; đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm nhẹ tác động của thiên tai đối với phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển châu thổ sông Cửu Long.

7/8/2020 2:30:16 PM +00:00

Đề tài độc lập cấp nhà nước: Môi trường địa hóa ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc

Đề tài trình bày đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội; hiện trạng ô nhiễm phóng xạ môi trường; nguyên nhân, cơ chế phát sinh ô nhiễm phóng xạ; phân vùng ô nhiễm phóng xạ; một số giải pháp phòng tránh giảm nhẹ ô nhiễm phóng xạ khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

7/8/2020 2:30:07 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài: Luận chứng khoa học về mô hình quản lý và phát triển bền vững dối bờ biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Đề tài trình bày cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu cho quản lý và phát triển bền vững đới bờ biển; điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, hiện trạng môi trường và tai biến thiên nhiên; đặc điểm dân cư và kinh tế xã hội; luận cứu khoa học cho mô hình quản lý và phát triển bền vững đới bờ biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế...

7/8/2020 2:29:51 PM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học: Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà nẵng đến năm 2020

Mục tiêu của đề tài nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho thành phố Đà Nẵng thông qua đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra cho các ngành, các quận/huyện, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, sinh thái, xã hội và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương...

7/8/2020 2:29:44 PM +00:00

Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho các giải pháp tổng thể dự báo phòng tránh lũ lụt ở Miền Trung

Nội dung của đề tài trình bày khái quát điều kiện tự nhiên và tình hình quan trắc khí tượng thủy văn dải duyên hải Miền Trung; hiện trạng và đặc điểm lũ lụt các lưu vực sông duyên hải Miền Trung; các yếu tố tác động gây lũ lụt các lưu vực sông duyên hải Miền Trung...

7/8/2020 2:29:31 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học: Giải pháp hạn chế hiện tượng bồi tụ, sạt lở ven sông, ven biển tỉnh Sóc Trăng

Đề tài trình bày thực trạng bồi tụ, sạt lở ven sông, ven biển tỉnh Sóc Trăng; tác động ảnh hưởng do bồi lắng, sạt lở ven sông, ven biển tại tỉnh Sóc Trăng trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp hạn chế.

7/8/2020 2:29:24 PM +00:00

Báo cáo tổng kết chuyên đề nghiên cứu khoa học: Hướng dẫn thiết kế bảo vệ mái đê biển bằng vật liệu xây dựng

Chuyên đề nghiên cứu khoa học trình bày các giải pháp bảo vệ mái đê biển bao gồm: giới thiệu các giải pháp chống sóng; rừng ngập mặn; các giải pháp công trình ngăn sát giảm sóng; gia cố bảo vệ mái đê biển truyền thống.

7/8/2020 2:29:18 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước: Dự báo hiện tượng xói lở - bồi tụ bờ biển, cửa sông và các giải pháp phòng tránh

Nội dung của đề tài nghiên cứu khoa học trình bày cấu trúc bờ biển, cửa sông Việt Nam và các phương pháp nghiên cứu xói lở - bồi tụ; phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình xói lở - bồi tụ biển cửa sông Việt Nam; hiện trạng và nguyên nhân xói lở, bồi tụ biển; dự báo và đề xuất một số giải pháp khoa học công nghệ phòng chống xói lở, bồi tụ biển, cửa sông.

7/8/2020 2:29:05 PM +00:00

Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu Khoa học và phát triển Công nghệ: Nghiên cứu giải pháp công trình trữ, cấp nước cho sản xuất và dân sinh một số vùng khan hiếm nước ở 8 tỉnh vùng núi Bắc Bộ

Mục tiêu của đề tài là đề xuất giải pháp công trình cấp nước cho sản xuất và dân sinh vùng khan hiếm nước ở 8 tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài nghiên cứu khoa học để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 2:28:58 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài độc lập cấp nhà nước: Nghiên cứu luận cứ khoa học cho các giải pháp phòng tránh, hạn chế hậu quả lũ lụt lưu vực sông Ba

Nội dung của đề tài phân tích các yếu tố tự nhiên – xã hội ảnh hưởng đến lũ lụt lưu vực sông Ba; phân tích, đánh giá và xác định nguyên nhân lũ lụt trên lưu vực sông Ba; đề xuất các giải pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra trên lưu vực sông Ba.

7/8/2020 2:28:47 PM +00:00

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu khai thác chất béo từ hạt chôm chôm và ứng dụng thay thế một phần bơ ca cao trong sản xuất socola

Đề tài nghiên cứu khoa học với mục tiêu tận dụng nguồn phế liệu từ quy trình sản xuất hạt chôm chôm nước đường, và còn nhiều nguồn khác nữa. Tạo sản phẩm thay thế một phần bơ hạt cacao, có giá trị sinh học tương đương nhưng lại có tính kinh tế cao hơn rất nhiều. Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 2:28:40 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu các thành tạo địa chất phần cấu trúc nông (Plioxen - Đệ tứ) thềm lục địa Việt Nam, phục vụ đánh giá điều kiện xây dựng công trình biển

Nội dung của báo cáo bao gồm cơ sở tài liệu và phương pháp nghiên cứu; các thành tạo Plioxen – Đệ tứ trong bình đồ kiến trúc; đặc điểm địa mạo thềm lục địa Việt Nam; đặc điểm hình thái cấu trúc và tân kiến tạo Plioxen – Đệ tứ thềm lục địa Việt Nam; đặc điểm tướng đá – cổ địa lý và môi trường trầm tích Plioxen – Đệ tứ thềm lục địa Việt Nam; đặc điểm địa chất công trình thềm lục địa Việt Nam...

7/8/2020 12:56:02 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp bộ: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất trũng Nông Sơn – Sông Bung phục vụ đào tạo

Báo cáo trình bày điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn khu vực nghiên cứu; lịch sử nghiên cứu địa chất khu vực; địa tầng; các thành tạo Magma; kiến tạo; khoáng sản. Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 12:55:49 PM +00:00

Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ: Nghiên cứu đặc điểm địa chất – địa chất công trình thềm lục địa miền Trung phục vụ cho việc xây dựng công trình và định hướng phát triển kinh tế biển

Các kết quả nghiên cứu đạt được của đề tài về địa chất Pliocen – Đệ tứ và địa chất công trình thềm lục địa miền Trung là công trình nghiên cứu toàn diện, làm cơ sở khoa học cho phát triển kinh tế xã hội vùng biển miền Trung và hợp tác quốc tế.

7/8/2020 12:55:36 PM +00:00

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng chương trình với plc hãng Omron phục vụ đào tạo (hệ thống điều khiển máy giặt, hệ thống máy bơm, hệ thống khoan tự động,…)

Việc sử dụng các bộ PLC đã và đang là lực chọn hàng đầu của các nhà máy, xí nghiệp. Chính vì vậy để đáp ứng với nhu cầu hiện nay của xã hội việc giảng dạy lập trình và sử dụng PLC đã được đưa vào đào tạo trong các trường đại học.

6/18/2020 3:54:25 PM +00:00

Tóm tắt đồ án tốt nghiệp Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử: Nghiên cứu xây dựng phần mềm điều khiển nhiệt độ của mô đun dòng chảy chất lỏng theo thuật toán PID

Nội dung nghiên cứu chính của đề tài Nghiên cứu xây dựng phần mềm điều khiển nhiệt độ của mô đun dòng chảy chất lỏng theo thuật toán PID là nghiên cứu vận hành tìm hiểu hoạt động của mô đun điều khiển nhiệt độ dòng chảy chất lỏng, viết chương trình điều khiển mô đun.

6/18/2020 3:53:46 PM +00:00

Báo cáo chuyên đề: Một số giải pháp giúp học sinh lớp 1 nắm bắt được âm trong môn Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục

Tài liệu thông tin đến các bạn một số giải pháp giúp học sinh lớp 1 nắm bắt được âm trong môn Tiếng Việt 1 giúp cho học sinh phát triển trí tuệ, tình cảm, học tập hiệu quả và có hứng thú hơn.

6/18/2020 12:45:18 PM +00:00