Tài liệu miễn phí Báo cáo khoa học

Download Tài liệu học tập miễn phí Báo cáo khoa học

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích nhân viên tại khu nghỉ dưỡng bãi biển Melia Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là dựa trên cơ sở lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực, cụ thể về đánh giá thành tích, đề tài nhằm phân tích và đánh giá thực trạng về công tác đánh giá thành tích nhân viên tại khu nghỉ dưỡng bãi biển Melia Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu và đề xuất những giải pháp sát với thực tế, thiết thực và mang lại hiệu quả cho công tác đánh giá thành tích nhân viên tại khu nghỉ dưỡng.

10/19/2021 6:25:04 PM +00:00

Tóm tắt Đề tài nghiên cứu khoa học: Xây dựng thư viện điện tử kết hợp xây dựng bài giảng điện tử làm học liệu

Bài tóm tắt bao gồm các phần chính như: Chương 1: Trình bày tổng quan về thư viện điện tử: Các khái niệm về thư viện điện tử, vai trò, mục đích của thư viện số, hiện trạng thư viện điện tử tại Việt Nam, xu thế phát triển, khái niệm về bài giảng điện tử, các bước xây dựng bài giảng điện tử; Chương 2 trình bày xây dựng thư viện điện tử tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp bao gồm: Khảo sát hiện trạng, giới thiệu bài toán, mô hình  hóa hệ thống, công cụ và môi trường phát triển ứng dụng, phát triển ứng dụng với PHP và MySQL.

10/18/2021 3:21:20 AM +00:00

Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở: Nghiên cứu mối quan hệ giữa truyền miệng điện tử và dự định quay lại của khách du lịch dưới tác động của giao thoa văn hóa

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu về truyền miệng điện tử, phân biệt giữa lời truyền miệng và truyền miệng điện tử; Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền miệng điện tử đến quyết định quay lại của du khách; Nghiên cứu tác động điều tiết của biến văn hóa trong mối quan hệ giữa truyền miệng điện tử và ý định quay lại của khách du lịch; Đưa ra các kiến nghị sử dụng truyền miệng điện tử để phát triển kênh thông tin qua Internet nhằm giúp các nhà quản trị điểm đến có thể tiếp cận, hiểu ý định của khách du lịch một cách hiệu quả hơn.

10/18/2021 3:19:22 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đề tài sử dụng phương pháp phân tích nhân tố để định vị các nhân tố, đồng thời chạy hồi quy để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến NLCT của các DNNVV. Mời các bạn tham khảo!

10/15/2021 6:37:21 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá một số khía cạnh kinh tế-xã hội phát sinh của các hộ gia đình sau tái định cư thuộc dự án rạch Ụ Cây, quận 8-TP.HCM

Nghiên cứu này mô tả cuộc sống “hậu tái định cư” của người dân tái định cư từ đó phát hiện ra những khó khăn và những tổn thất mà những người dân tái định cư đang gặp phải cùng nguyên nhân của những khó khăn và những tổn thất này. Dựa vào kết quả nghiên cứu, đề tài đề xuất một số giải pháp cho vấn đề tái định cư thuộc dự án rạch Ụ Cây nói riêng và tình hình tái định cư thuộc các dự án của toàn quận 8 nói chung. Mời các bạn tham khảo!

10/15/2021 6:37:00 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá các nhân tố chất lượng dịch vụ tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi giao dịch tại quầy

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ và tìm hiểu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ giao dịch tại quầy; ¾ Đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ giúp giữ chân khách hàng, tăng nguồn huy động vốn trong tương lai. Mời các bạn tham khảo!

10/15/2021 6:36:36 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố tác động đến nghèo tại huyện Cần Giờ và một số giải pháp

Luận văn nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố có tác động đến xác suất rơi vào ngưỡng nghèo của hộ gia đình tại huyện Cần Giờ và gợi ý một số giải pháp giảm nghèo tại huyện Cần Giờ. Mời các bạn tham khảo!

10/15/2021 6:36:14 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đi sâu nghiên cứu tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro, nội dung quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực và thông lệ ngân hàng thế giới hiện nay đang áp dụng- hiệp ước Basel, nghiên cứu một số kinh nghiệm về công tác quản trị rủi ro của một số ngân hàng nước ngoài để rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác quản trị rủi ro tín dụng của NHCT VN. Mời các bạn tham khảo!

10/15/2021 6:35:41 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên chính quy các trường Đại học công lập, nhóm ngành Kinh tế - trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu những thành phần của thang đo chất lượng “phần cứng”, chất lượng “phần mềm”, sau đó xác định những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đại học và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố. Ngoài ra, nghiên cứu này tìm hiểu những sự khác biệt (có thể có) của sinh viên về mức độ hài lòng theo chuyên ngành học, theo mức độ yêu thích ngành học, và theo một số yếu tố khác. Mời các bạn tham khảo!

10/15/2021 6:35:12 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn đối với công việc của người lao động tại Xí nghiệp xăng dầu hàng không miền Nam

Luận văn nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn đối với công việc của người lao động. Đề xuất một số giải pháp để giúp cho Xí nghiệp tăng cường sự thỏa mãn đối với công việc của người lao động, từ đó góp phần ổn định và phát triển nguồn nhân lực của Xí nghiệp. Mời các bạn tham khảo!

10/14/2021 9:56:02 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự thoả mãn của các công ty nước ngoài khi tham dự hội chợ, triển lãm tại Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là xác định các yếu tố tác động đến sự thoả mãn của các công ty nước ngoài khi tham dự HCTL tại Việt Nam. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao sự thoả mãn của các công ty nước ngoài khi tham dự HCTL tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

10/14/2021 9:55:17 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ ATM trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Luận văn nhằm điều chỉnh, kiểm định thang đo các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ ATM trong điều kiện thực tế tại thành phố Vũng Tàu. Đo lường mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến sự thỏa mãn của khách hàng dựa trên sự cảm nhận của khách hàng trong điều kiện thực tế tại thành phố Vũng Tàu. Mời các bạn tham khảo!

10/14/2021 9:54:21 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn Ngân hàng của khách hàng cá nhân trên địa bàn tình Đồng Nai

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn Ngân hàng của khách hàng cá nhân, tìm ra những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến xu hướng của khách hàng. Kiến nghị được một số giải pháp giúp các Ngân hàng có các chiến lược tiếp thị đúng vào các đối tượng khách hàng. Mời các bạn tham khảo!

10/14/2021 9:53:25 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

Đề tài tập trung phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Vietinbank trong giai đoạn từ năm 2007-2010, bên cạnh đó tác giả cũng nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ NHBL của Vietinbank thông qua việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ NHBL dựa trên việc tiếp cận các lý thuyết về đánh giá chất lượng dịch vụ và đánh giá sự hài lòng của khách hàng.

10/14/2021 8:59:38 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Internet 3G tại Tp.HCM

Luân văn thực hiện một số kiểm định T (independent sample T – test) để kiểm định xem có sự khác biệt trong đánh giá chất lượng dịch vụ Internet 3G giữa hai nhóm đối tượng sinh viên và học viên cao học, thuê bao tra trước và trả sau, có và không sử dụng dịch vụ.

10/14/2021 8:59:00 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng tại Agribank TP.HCM

Nội dung chính của luận văn là nghiên cứu về cơ sở lý luận cơ bản về NHTM, tín dụng, chất lượng tín dụng và một số vấn đề liên quan đến chất lượng tín dụng. Phân tích, đánh giá về thực trạng hoạt động tín dụng của Agribank TPHCM, sử dụng một số chỉ tiêu để đánh giá chất lượng tín dụng từ phía ngân hàng và khảo sát chất lượng dịch vụ tín dụng thông qua khách hàng để từ đó đưa ra những mặt đạt được cũng như những tồn tại cần giải quyết.

10/14/2021 8:58:18 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng và các nghiệp vụ cơ bản của NHTM trong nền kinh tế thị trường, phân tích thực trạng hoạt động tín dụng của chi nhánh KCN Bình Dương. Qua đó phân tích những mặt yếu kém tồn tại cả do nguyên nhân khách quan và chủ quan để từ đó đưa ra những giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng tín dụng cho chi nhánh. Mời các bạn tham khảo!

10/14/2021 8:57:37 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp mở rộng tín dụng tại Qũy tín dụng Trung ương Việt Nam

Đề tài này sẽ nêu lên những ưu điểm, khuyết điểm hiện nay của Quỹ tín dụng Trung ương, với những điều kiện hiện nay của tình hình kinh tế Việt Nam, đề tài này sẽ đưa ra những giải pháp trước mắt và lâu dài để mở rộng tín dụng tại Quỹ tín dụng Trung ương Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

10/14/2021 8:56:39 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Sở Giao dịch II - Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Nội dung chính của đề tài này sẽ góp phần hệ thống hóa lý luận về tín dụng xuất khẩu, vai trò của xuất khẩu, sự hỗ trợ của Nhà nước trong hoạt động xuất khẩu. Đồng thời qua phản ánh thực trạng hoạt động tín dụng xuất khẩu tại đơn vị mà đưa ra giải pháp để mở rộng tín dụng xuất khẩu góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển trong giai đoạn mới. Mời các bạn tham khảo!

10/14/2021 8:55:56 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hoàn thiện xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam (PVFC)

Đề tài sẽ cho thấy những ưu điểm cũng như những hạn chế, nguyên nhân của những bất cập khi XHTD doanh nghiệp đang áp dụng tại PVFC. Bằng việc tiếp thu những tiến bộ trong kinh nghiệm của các tổ chức xếp hạng quốc tế, các NHTM trong nước và nước ngoài, đề tài nghiên cứu sẽ mạnh dạn đề xuất những giải pháp góp phần hoàn thiện cho công tác xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại PVFC.

10/14/2021 8:55:14 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Phước đến năm 2020

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng việc quản trị nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Phước. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Phước. Mời các bạn tham khảo!

10/14/2021 8:54:32 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Vi Cơ Điện Tử

Luận văn phân tích hiện trạng và đánh giá những mặt mạnh và mặt yếu trong hoạch định nguồn nhân lực và thực hiện các chức năng của quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Vi Cơ Điện Tử. Mời các bạn tham khảo!

10/14/2021 8:53:51 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nắm vững, sâu về cơ sở lý luận của nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng và đưa ra các giải pháp để hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng tại HDBank. Mời các bạn tham khảo!

10/14/2021 8:53:02 AM +00:00

Báo cáo đề tài khoa học và công nghệ cấp trường: Nghiên cứu chế tạo chất xúc tác hấp phụ từ than hoạt tính để ứng dụng xử lý các chất ô nhiễm trong nước thải

Báo cáo trình bày các nội dung chính sau: Chế tạo chất hấp phụ ngậm xúc tác từ than hoạt tính Trà Bắc bằng các muối kim loại thông dụng, có giá rẻ; Lắp ráp mô hình cột xử ý nước thải có chứa vật liệu hấp phụ ngậm xúc tác (bao gồm bình chứa, cột lọc chứa vật liệu hấp phụ có đường kính trong 5,6cm; cao 0,5m; bơm định lượng và van/ống nước); Tiến hành thí nghiệm hấp phụ chất hữu cơ bằng chất hấp phụ ngậm xúc tác trên mô hình cột hấp phụ: Đánh giá ảnh hưởng các chế độ về vận tốc dòng chảy vào, thời gian hấp phụ và dung lượng hấp phụ;...

10/12/2021 5:09:30 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Xác định nội hàm hệ thống thuật ngữ về các loại và thể loại văn bản hình thành trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trung ương Việt Nam giai đoạn từ năm 2000-2010

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là trên cơ sở thống kê, hệ thống hóa và xác định rõ nội hàm các thuật ngữ về các loại và thể loại văn bản quản lý nhà nước hình thành trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở cấp Trung ương Việt Nam đưa ra định nghĩa giải thích cho từng thuật ngữ đó.

10/11/2021 8:33:15 PM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học của người học: Giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đề tài đặt trên cơ sở làm rõ lý luận về giáo dục đạo đức, khảo sát, đánh giá nhận thức về đạo đức lối sống của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, để đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hiện nay.

10/11/2021 8:32:09 PM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học: Quản lý tài liệu điện tử tại Chi cục Thế quận Long Biên - Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm nêu ra cơ sở lý luận về quản lý tài liệu điện tử tại Chi cục Thuế quận Long Biên. Làm rõ được vai trò và tầm quan trọng của tài liệu điện tử. Tìm hiểu được cách thức quản lý tài liệu điện tử tại Chi cục Thuế quận Long Biên. Đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả của vấn đề quản lý tài liệu điện tử ở Chi cục Thuế quận Long Biên.

10/11/2021 8:30:25 PM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học của người học: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm nghiên cứu một số vấn đề lý luận, thực trạng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại địa bàn quận Thanh Xuân và những nguyên nhân tác động đến thực trạng hoạt động của ĐTN trong việc bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn Thanh niên đối với việc bảo vệ môi trường trong tình hình mới.

10/11/2021 8:29:33 PM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học của người học: Quan hệ Ngoại giao Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Đức từ năm 1955 đến 1990

Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm nghiên cứu, trình bày mối quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước đây) và Cộng hòa Dân chủ Đức; để từ đó nêu bật tinh thần quốc tế vô sản, hợp tác xã hội chủ nghĩa vô tư trong sáng giữa các quốc gia Xã hội Chủ nghĩa anh em và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc phát triển mối quan hệ ngoại giao trong thời kỳ hiện đại.

10/11/2021 8:28:42 PM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học của người học: Vai trò của các câu lạc bộ trong phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là khảo sát, làm rõ thực trạng, vai trò các CLB tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp cho SV Từ đó, đề xuất những giải pháp, kiến nghị để phát huy hiệu quả vai trò các CLB trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp cho SV Nhà trường.

10/11/2021 8:27:52 PM +00:00