Tài liệu miễn phí Báo cáo khoa học

Download Tài liệu học tập miễn phí Báo cáo khoa học

Báo cáo chuyên đề: Tổng quan hệ thống chính sách và hướng dẫn phân loại rừng quốc tế

Báo cáo chuyên đề: Tổng quan hệ thống chính sách và hướng dẫn phân loại rừng quốc tế nhằm mục tiêu cung cấp thông tin về hệ thống và chính sách phân loại rừng quốc tế làm đầu vào cho quá trình ra quyết định liên quan đến phân loại rừng tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/10/2023 5:16:42 PM +00:00

Báo cáo tổng kết CNKT Điện tử - Viễn thông: Thiết kế và chế tạo mô hình máy CNC ba trục

Báo cáo tổng kết CNKT Điện tử - Viễn thông: Thiết kế và chế tạo mô hình máy CNC ba trục muốn hiểu được những cơ sở lý thuyết về mô hình máy CNC, cấu tạo và hoạt động của máy CNC. Thứ hai, thiết kế và chế tạo thành công một mô hình máy CNC ba trục. Và cuối cùng, ứng dụng mô hình đạt được để tạo ra một số sản phẩm cụ thể. Ngoài ra, sau khi hoàn thành, mô hình máy CNC ba trục sẽ được đưa vào việc học tập cho sinh viên các khóa sau, từ đó các bạn sinh viên tiếp tục nâng cấp, cải tiến mô hình trở nên tốt hơn.

4/10/2023 5:16:35 PM +00:00

Đề tài khoa học cấp Bộ: Tìm hiểu nhà nước pháp quyền Hàn Quốc

Đề tài khoa học cấp Bộ Tìm hiểu nhà nước pháp quyền Hàn Quốc được kết cấu gồm 3 chương, trình bày những nội dung về: nhà nước pháp quyền Hàn quốc - quá trình hình thành và phát triển; các bộ phận cấu thành nhà nước pháp quyền Hàn Quốc và phương thức hoạt động của nó; nhà nước pháp quyền Hàn Quốc với tư cách là một chỉnh thể thống nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 9:22:55 AM +00:00

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học: Đánh giá thực trạng nhiễm khuẩn bệnh viện qua 3 đợt giám sát tại Bệnh viện 74 Trung ương năm 2021

Đề tài Đánh giá thực trạng nhiễm khuẩn bệnh viện qua 3 đợt giám sát tại Bệnh viện 74 Trung ương năm 2021 được thực hiện nhằm mục tiêu mô tả thực trạng nhiễm khuẩn bệnh viện và mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện qua 3 đợt giám sát tại Bệnh viện 74 Trung ương năm 2021, phân tích một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện tại Bệnh viện 74 Trung ương.

4/9/2023 7:45:12 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch Hàn Quốc (trường hợp điểm đến miền Trung Việt Nam)

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch Hàn Quốc (trường hợp điểm đến miền Trung Việt Nam) nhằm đo lường các yếu tố ảnh hướng đến quyết định lựa chọn điểm đến của du khách. Từ đó đề xuất một số gợi ý chính sách cho các bên liên quan trong việc xây dựng những giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch Hàn Quốc khi lựa chọn điểm đến miền trung Việt Nam.

4/9/2023 5:28:57 AM +00:00

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu ứng dụng các tác phẩm mỹ thuật trong giáo dục truyền thống Việt Nam cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu ứng dụng các tác phẩm mỹ thuật trong giáo dục truyền thống Việt Nam cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học nhằm xác định được các phạm trù giá trị truyền thống trong giáo dục cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, đánh giá tính phù hợp của việc ứng dụng các sản phẩm mĩ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, nghiên cứu thiết kế các chủ đề giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam sử dụng ngôn ngữ mĩ thuật.

4/9/2023 5:28:43 AM +00:00

Báo cáo tóm tắt đề tài: Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng dân tộc Khmer tại Việt Nam hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng dân tộc Khmer tại Việt Nam hiện nay nhằm nhận diện những vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng dân tộc Khmer ở Việt Nam hiện nay; đồng thời đề xuất quan điểm, giải pháp, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Khmer đến năm 2030.

4/9/2023 5:26:18 AM +00:00

Báo cáo tóm tắt đề tài: Thực trạng và giải pháp đào tạo lao động ngành du lịch Phú Quốc

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Thực trạng và giải pháp đào tạo lao động ngành du lịch Phú Quốc nhằm đánh giá thực trạng nguồn lao động ngành du lịch Phú Quốc, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp đào tạo và cung ứng lao động đáp ứng nhu cầu lao động ngành du lịch của Phú Quốc giai đoạn 2016–2020.

4/9/2023 5:26:04 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu thực trạng bệnh sâu răng và một số yếu tố nguy cơ ở học sinh 12 tuổi tại trường THCS Bế Văn Đàn - Hà Nội, năm 2013

Ngoài phần đặt vấn đề, kiến nghị và tài liệu tham khảo, Báo cáo khoa học Nghiên cứu thực trạng bệnh sâu răng và một số yếu tố nguy cơ ở học sinh 12 tuổi tại trường THCS Bế Văn Đàn - Hà Nội, năm 2013 tập trung trình bày 3 chương: Chương 1 tổng quan tài liệu, chương 2 trình bày đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, chương 3 trình bày kết quả nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/9/2023 5:24:03 AM +00:00

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu giải pháp phát triển công tác tâm lý học trường học đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu giải pháp phát triển công tác tâm lý học trường học đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm đề xuất mô hình phát triển công tác tâm lý học trường học trong giáo dục phổ thông, bao gồm “mô hình hoạt động tâm lý học trường học” đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới; đề xuất các giải pháp áp dụng có hiệu quả mô hình tâm lý học trường học vào thực tiễn xây dựng và phát triển công tác tâm lý học trường học trong giáo dục Việt Nam.

4/9/2023 5:23:57 AM +00:00

Báo cáo tóm tắt đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng cây vú sữa tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng cây vú sữa tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nhằm tuyển chon được 15-20 cây đầu dòng giống cây vú sữa trồng tại huyện Tân Yên đạt tiêu chuẩn làm giống; hoàn thiện quy trı̀nh kỹ thuật thâm canh và nhân giống cây vú sữa phù hơp với điều kiện sinh thái của huyện Tân Yên; xây dưng được 2,0 ha mô hình trồng mới cây vú sữa đươc tuyển chon từ cây đầu dòng và mô hình 5,0 ha cây vú sữa áp dụng kỹ thuật thâm canh.

4/9/2023 3:07:31 AM +00:00

Báo cáo tổng kết: Nghiên cứu tuyển chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp cho cây ngô trên đất dốc tại tỉnh Yên Bái

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu tuyển chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp cho cây ngô trên đất dốc tại tỉnh Yên Bái nhằm tuyển chọn được 1 giống ngô lai triển vọng và xác định được một số biện pháp canh tác thích hợp trên đất dốc để nâng cao năng suất ngô, hiệu quả kinh tế, bảo vệ và nâng cao độ phì đất tại tỉnh Yên Bái.

4/8/2023 11:57:38 PM +00:00

Báo cáo tóm tắt đề tài: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác đối với giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng Hà Giang

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác đối với giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng Hà Giang nhằm xác định được một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất giống lúa nếp cạn có triển vọng phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của tỉnh Hà Giang. Để hiểu rõ về nội dung đề tài này, mời các bạn tham khảo chi tiết.

4/8/2023 11:54:20 PM +00:00

Báo cáo tóm tắt đề tài: Thành phần phụ của câu tiếng Việt nhìn từ góc độ kết trị cúa từ

Đề tài nghiên cứu Thành phần phụ của câu tiếng Việt nhìn từ góc độ kết trị cúa từ gồm 3 chương. Nội dung được khái quát như sau: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, chủ ngữ nhìn từ góc độ kết trị của vị từ, trạng ngữ và khởi ngữ nhìn từ góc độ kết trị của từ.

4/8/2023 10:31:46 PM +00:00

Báo cáo Tác động của việc làm thêm đến kết quả học tập của sinh viên khối ngành Kinh tế khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo này sử dụng mô hình hồi quy đa biến và ước lượng OLS trên 405 quan sát được khảo sát tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các nghiên cứu lý thuyết và tổng quan cho thấy công việc làm thêm, thời gian làm việc, mức lương, sự linh hoạt của công việc, khoảng cách đến nơi làm việc là những yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên.

4/8/2023 10:31:37 PM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Mối liên hệ giữa sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý cơ bản, động lực học tập và trì hoãn học tập ở sinh viên

Báo cáo nghiên cứu khoa học Mối liên hệ giữa sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý cơ bản, động lực học tập và trì hoãn học tập ở sinh viên được thực hiện nhằm mục đích xem xét mối quan hệ giữa sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý cơ bản, động lực học tập và trì hoãn học tập. Qua đó, đề xuất những phương pháp làm giảm mức độ trì hoãn trong học tâp ở sinh viên. Để hiểu rõ về báo cáo khoa học này, mời bạn tham khảo ngay.

4/8/2023 9:50:05 PM +00:00

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài cơ sở Cấp viện Cơ học năm 2019: Xây dựng hệ thống thử nghiệm dự báo mực nước trên nền tảng WebGIS bằng mô hình mạng nơron nhân tạo hồi tiếp

Trong những năm gần đây, các hiện tượng thiên tai xảy ra thường xuyên và có xu thế cực đoan hơn. Việc đo đạc, dự báo, cảnh báo lũ lụt là một hoạt động hết sức quan trọng và có ý nghĩa thiết thực giúp cho các ngành sản xuất cũng như ổn định đời sống của người dân cả nước. Báo cáo tập trung trình bày các nội dung chính sau: Mô hình mạng thần kinh nhân tạo hồi tiếp, WebGIS và cơ sở dữ liệu; Xây dựng hệ thống dự báo; Thử nghiệm hệ thống dự báo cho một số lưu vực.

4/7/2023 1:06:51 AM +00:00

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài cơ sở Cấp viện Cơ học năm 2017: Ứng dụng mạng nơron nhân tạo vào bài toán dự báo

Báo cáo tập trung trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về mạng nơron nhân tạo, một số giải thuật tối ưu trọng số mạng nơron nhân tạo, xây dựng phần mềm dự báo bằng mạng nơron nhân tạo. Với phương pháp nghiên cứu; Phân tích, thống kê và tính toán các tư liệu thu thập được; Mô hình hóa bài toán dự báo bằng việc phát triển chương trình tính toán ngôn ngữ Fortran.

4/7/2023 1:06:38 AM +00:00

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài cơ sở Cấp viện Cơ học năm 2020: Nghiên cứu xây dựng mô hình thủy văn thông số tập trung trong dự báo lũ cho các lưu vực sông ở Việt Nam

Dự báo thuỷ văn, thủy lực là công việc dự báo trước cho tương lai một cách có khoa học về trạng thái biến đổi các yếu tố thuỷ văn, tuy nhiên sự biến đổi này là một quá trình tự nhiên phức tạp, chịu tác động của rất nhiều yếu tố. Báo cáo tập trung nghiên cứu và xây dựng mô hình thủy văn thông số tập trung sử dụng phương pháp số giải bài toán ước tính thông số tối ưu.

4/7/2023 1:06:25 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên: Phòng tránh rủi ro trong giao kết và thực hiện hợp đồng bán hàng đa cấp theo pháp luật Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là luận giải những vấn đề lý luận cũng như pháp luật về các biện pháp nhằm phòng tránh rủi ro trong giao kết và thực hiện hợp đồng bán hàng đa cấp, đề tài chỉ rõ những bất cập của pháp luật cũng như thực tiễn thực thi từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật nhằm phòng tránh rủi ro trong giao kết và thực hiện hợp đồng bán hàng đa cấp.

4/5/2023 8:50:10 PM +00:00

Gỗ lậu tại Việt Nam qua góc nhìn báo chí: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Báo cáo Gỗ lậu tại Việt Nam qua góc nhìn báo chí: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp mô tả thực trạng gỗ lậu hiện nay ở Việt Nam qua góc nhìn của báo chí. Báo cáo tập trung vào các câu hỏisau: Thực trạng gỗ lậu được các cơ quan báo chí ở Việt Nam phản ánh như thế nào? Yếu tố nào đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các bài báo mô tả thực trạng đó? Thực trạng gỗ lậu được phản ánh bởi các cơ quan báo chí có khác biệt gìso với thực tế và đâu là những lý do dẫn đến những khác biệt đó? Mời các bạn cùng tham khảo!

4/5/2023 4:24:04 PM +00:00

Bài thu hoạch: Tính tất yếu của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Liên hệ ở Việt Nam hiện nay

Bài thu hoạch: Tính tất yếu của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Liên hệ ở Việt Nam hiện nay gồm các nội dung chính như: Tính tất yếu của liên minh công - nông - trí thức; vai trò, nội dung, yêu cầu và vận dụng vận dụng sáng tạo trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

4/5/2023 3:42:14 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Thế giới nghệ thuật thơ Y Phương

Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu về thế giới nghệ thuật thơ Y Phương là một việc làm cần thiết, nhằm đánh giá những thành tựu của Y Phương, qua đó có thể thấy được những đóng góp của nhà thơ đối với thơ Việt Nam hiện đại.

4/5/2023 3:41:56 PM +00:00

Báo cáo tóm tắt: Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi sau xử lý biogas trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung báo cáo trình bày nghiên cứu các giải pháp quản lý, xử lý chất thải chăn nuôi và nước thải sau biogas quy mô hộ gia đình, nhằm giải thiểu nguy cơ tái ô nhiễm, hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững hầu như chưa có một đơn vị, tổ chức hay cá nhân nào thực hiện một cách triệt để. Mời các bạn tham khảo!

4/3/2023 5:13:34 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Mối liên hệ giữa sự quan tâm có điều kiện của mẹ với mức độ lo âu và trầm cảm của con cái

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu về mối liên hệ giữa sự quan tâm có điều kiện của mẹ với mức độ lo âu và trầm cảm của con cái cũng như một số biến số nhân khẩu khác. Mẫu nghiên cứu là mẫu thuận tiện bao gồm 416 sinh viên có độ tuổi trung bình là 20.36 với độ lệch chuẩn hóa là 1.30. Trong đó, nam chiếm 16.80% và nữ chiếm 83.20%. Các khách thể tham gia nghiên cứu bằng cách trả lời một bảng câu hỏi bao gồm các câu hỏi về đặc điểm nhân khẩu và các thang đo đánh giá nhận thức về sự quan tâm có điều kiện của mẹ, mức độ lo âu, và mức độ trầm cảm.

4/2/2023 9:57:30 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ khoa học vật chất: Mô hình 3-3-1 với lepton ngoại lai điện tích đôi

Nội dung luận văn Thạc sĩ khoa học vật chất: Mô hình 3-3-1 với lepton ngoại lai điện tích đôi gồm có 3 chương như sau: Chương I: Giới thiệu, Chương II: Mô hình 3-3-1 với điện tích bất kỳ, Chương III: Mô hình 3-3-1 với lepton ngoại lai điện tích đôi.

4/2/2023 8:18:16 PM +00:00

Báo cáo thuyết minh tổng hợp: Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh tổng hợp: Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm các nội dung sau: Hiện trạng tài nguyên nước việt nam; Dự báo xu thế diễn biến và nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Đánh giá khả năng đáp ứng nguồn nước trong kỳ quy hoạch;...Mời các bạn cùng tham khảo!

4/2/2023 4:42:30 PM +00:00

Báo cáo thuyết minh chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Báo cáo thuyết minh chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm các nội dung chính như: Chiến lược biển của một số nước trên thế giới và trong khu vực; Các vấn đề về tài nguyên, môi trường và xu hướng giải pháp khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, môi trường biển; Các vấn đề về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;...Mời các bạn cùng tham khảo!

4/2/2023 4:41:50 PM +00:00

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050 gồm các nội dung sau: Tóm tắt nội dung chiến lược, quy hoạch; Phạm vi đánh giá môi trường chiến lược và điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội;...Mời các bạn cùng tham khảo!

4/2/2023 4:41:06 PM +00:00

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh quảng ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Dự án Lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Mục tiêu của dự án là xây dựng Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh, Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, các Quy hoạch chuyên ngành khác của Tỉnh và Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm bảo tồn, phát triển và sử dụng hợp lý đa dạng sinh học, nâng cao hiệu quả quản lý đa dạng sinh học, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Quảng Ninh.

4/2/2023 4:40:50 PM +00:00