Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

Mẫu đơn trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nội dung mẫu đơn trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm thông cơ quan nhận đơn, thông tin người trình báo, nội dung trình báo, yêu cầu đề nghị xem xét giải quyết và các vấn đề khác liên quan… Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi muốn cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất, hộ gia đình cá nhân phải trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với Ủy ban nhân dân cấp xã. Mời các bạn tham khảo “Mẫu đơn trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” dưới đây.

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ tùy thân

TaiLieu.VN xin gửi đến các bạn “Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ tùy thân” nội dung mẫu đơn trình báo mất giấy tờ gồm thôn tin về người trình báo, tình trạng về thời gian, địa điểm sảy ra sự kiện và các nội dung khác liên quan… Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy

Tham khảo “Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy” trình bày về việc mất giấy tờ xe máy với cơ quan công an với mong muốn tìm được giấy tờ của mình. Đơn gồm thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, số Chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú), ghi rõ tài sản bị mất, địa điểm mất ở đâu và lý do… Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu X08

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu” là mẫu đơn trình báo về việc mất hộ chiếu phổ thông, mất thẻ thông hành. Mẫu được cá nhân lập ra và gửi tới tổng lãnh sự quán Việt Nam để trình báo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 29/TT-BCA ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công an. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu X08

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu” là mẫu đơn trình báo về việc mất hộ chiếu phổ thông, mất thẻ thông hành. Mẫu được cá nhân lập ra và gửi tới tổng lãnh sự quán Việt Nam để trình báo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 29/TT-BCA ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công an. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn trình báo vi phạm

Mời các bạn tham khảo “Mẫu đơn trình báo vi phạm” Nội dung Mẫu đơn trình báo vi phạm gồm thông tin về người trình báo, thôn tin cơ quan nhận đơn và giải quyết, nội dung vi phạm và các vấn đề khác liên quan…

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo nâng cấp đường ngang

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn “Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo nâng cấp đường ngang” được ban hành kèm theo Thông tư 25/2018/TT-BGTVT quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đường sắt. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Tài liệu tham khảo “Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất” là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân, tổ chức đề nghị, lý do xin cấp lại... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn tài liệu “Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in” ban hành kèm theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in. Đơn gồm các thông tin: Tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại...Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Tham khảo “Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ” dưới đây là mẫu được cơ sở kinh doanh lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin cấp giấy chứng nhận thành lập cơ sở bán lẻ. Mẫu đơn được ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại sản xuất lâm nghiệp do thiên tai

Tài liệu “Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại sản xuất lâm nghiệp do thiên tai” là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới ban chỉ huy phòng chống thiên tai, ủy ban nhân dân xã phường để xin đề nghị hỗ trợ về thiệt hại sản xuất lâm nghiệp do thiên tai hoặc do dịch bệnh. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, đối tượng và diện tích bị thiệt hại. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho cá nhân

Tham khảo “Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động” dưới đây là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc được hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho cá nhân. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người đề nghị hỗ trợ, mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho tổ chức

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn tài liệu “Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động” là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Mẫu đơn nêu rõ thông tin tổ chức đề nghị hỗ trợ, mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai

Mời các bạn cùng tham khảo “Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai” là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai hoặc dịch bệnh gây ra. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, vị trí khu nuôi giống thủy sản nuôi trồng, phần trăm thiệt hại, mẫu đơn đề nghị hỗ trợ được ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ định giá đất

TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu đơn đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất” Đơn này được ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất là một trong những biểu mẫu không thể thiếu trong Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự

Mời các bạn cùng tham khảo “Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự” là mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận về đủ điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận được ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện…

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán” là mẫu đơn đề nghị được doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, thành viên tổ chức, nội dung đề nghị. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 297/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp

Tài liệu “Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp” mà TaiLieu.VN muốn gửi đến các bạn là mẫu đơn xin được cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung đề nghị... Mời bạn đọc cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Xin gửi đến các bạn “Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán”do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn từ những mẫu đơn hay nhất và chính xác nhất. Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do bị mất hoặc bị hư hỏng. Mẫu đơn đề nghị được ban hành kèm theo Thông tư 296/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Mời bạn đọc cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Tài liệu “Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia” là mẫu đơn đề nghị được gửi tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị cấp lại giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Mời các bạncùng tham khảo.

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn đề nghị chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn đề nghị chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn” là mẫu đơn đề nghị chứng nhận được các cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn gửi tới cơ sở y tế thú y chứng nhận cho cơ sở của mình về an toàn dịch bệnh đối với những động vật trên cạn. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Tài liệu “Mẫu đơn khiếu nại tranh chấp đất đai” thường dùng khi mâu thuẫn về tranh chấp xảy ra trong gia đình hay khi mảnh đất của gia đình bị lấn chiếm. Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai được cá nhân gửi đến Ủy ban nhân dân xã để yêu cầu giải quyết việc lấn chiếm đất đảm bảo quyền lợi, tài sản của công dân…Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính

TaiLieu.VN mời bạn đọc tham khảo mẫu “Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính” dưới đây. Đơn khiếu nại quyết định hành chính phải nêu rõ vấn đề khiếu nại ngay trên tiêu đề đơn và đối tượng nhận đơn (tên cơ quan, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền giải quyết). Ở phần mở đầu đơn khiếu nại, người làm nên phải trình bày cụ thể về lý lịch cá nhân bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân hay hộ chiếu…Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn khiếu nại tiền học phí

Tham khảo “Mẫu Đơn khiếu nại tiền học phí” là văn bản được sử dụng trong các trường hợp khi phụ huynh học sinh hay những người liên quan không chấp thuận và đồng tình với mức học phí của nhà trường đưa ra. Mẫu ghi rõ thông tin và lý do khiếu nại. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn khiếu nại về danh sách cử tri

Tài liệu “Mẫu đơn khiếu nại về danh sách cử tri” là văn bản được dùng khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại để xem xét lại. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn khiếu nại về quyết định kỷ luật lao động

“Mẫu đơn khiếu nại về quyết định kỷ luật lao động” là văn bản dược dung khi người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng…Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn xin khiếu nại - Có hướng dẫn

TaiLieu.VN xin gửi tới các bạn “Mẫu đơn xin khiếu nại - Có hướng dẫn” là biểu mẫu văn bản được dùng để gửi khiếu nại của mình tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời hướng dẫn một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hiện nay. Ngoài ra, mẫu đơn có kèm theo cả hướng dẫn viết sẽ giúp cho các bạn tham khảo dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn xin nhập học Cao học

Tài liệu “Mẫu đơn xin nhập học cao học” do TaiLieu.VN tuyển chọn là mẫu đơn được cá nhân gửi tới các trường đại học có hệ đào tạo sau đại học để được xin tham gia nhập học khóa học cao học lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ tại trường đó. Mẫu nêu rõ thông tin của cá nhân người làm đơn, trường đại học mà người đó muốn tham gia xin nhập học... Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00

Mẫu đơn xin tự nguyện đi học nâng cao trình độ chuyên môn

“Đơn xin tự nguyện đi học nâng cao trình độ chuyên môn” được TaiLieu.VN sưu tầm và chọn lọc, là mẫu đơn xin đi học nâng cao trình độ chuyên môn dành cho quý giáo viên viết và gửi cho Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn trường, Phòng giáo dục và đào tạo… Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:26 AM +00:00