Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

Mẫu đơn đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên” được ban hành kèm theo Quyết định 1731/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước ngày 13/10/2016 đối với công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs hạng II lên hạng I

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn “Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II lên hạng I” được ban hành kèm theo Công văn 716/SNV-CCVC đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I đối với giáo viên phổ thông công lập. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng viên chức ngành bảo hiểm

Tài liệu “Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng viên chức ngành bảo hiểm” là mẫu đơn đăng ký được cá nhân người viên chức lập ra và gửi tới hội đồng thi thăng hạng viên chức ngành bảo hiểm xã hội để đăng ký được dự thi thăng hạng viên chức. Mẫu đơn được ban hành kèm theo Quyết định 2100/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức mới nhất

Tham khảo tài liệu “Tham đơn đăng ký dự tuyển công chức” được Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ là mẫu đơn mà TaiLieu.VN đã sưu tầm và tuyển chọn. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

TaiLieu.VN xin gửi đến các bạn “Mẫu đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y” với mục đích sử dụng trong việc gia hạn thêm chứng chỉ hành nghề thú y. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại” là mẫu đơn được lập ra để đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin cá nhân, tổ chức đăng ký, địa bàn hoạt động đăng ký... Mời bạn đọc cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký hiến máu nhân đạo

Xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu đơn hiến máu nhân đạo” bao gồm 2 mẫu đơn hiến máu tình nguyện, đăng ký hiến máu tình nguyện dành cho các bạn sinh viên cũng như người đã đi làm trên 18 tuổi, và mẫu đơn xin hiến máu dành cho các em học sinh Trung học phổ thông cần có ý kiến của phụ huynh học sinh. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm tư vấn Luật

Tài liệu “Mẫu đơn đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm tư vấn Luật” là mẫu đơn được doanh nghiệp lập ra và gửi tới Sở Tư pháp để xin được đăng ký hoạt động chi nhánh trung tâm tư vấn luật. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, nội dung đăng ký... Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn đăng ký về việc hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài” là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đăng ký... Mẫu được ban hành theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Tài liệu “Mẫu đơn đăng ký về hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài” là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đăng ký... Mẫu được ban hành theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc

Tài liệu “Mẫu đơn đăng ký về việc kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc” do TaiLieu.VN sưu tầm và đăng tải là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc. Mẫu đơn nêu rõ thông tin nội dung đăng ký... Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký làm việc - Application form

Tài liệu “Mẫu đơn đăng ký làm việc - Application form” là mẫu đơn đăng ký được cá nhân người lao động lập ra và gửi tới cơ quan, doanh nghiệp tuyển dụng để đăng ký về việc được làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin của người đăng ký, vị trí tuyển dụng.... Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng hình

Mời các bạn tham khảo “Mẫu đơn đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng hình” do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn là biểu mẫu dùng cho tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng hình.

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký mua tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn “Mẫu đơn đăng ký mua tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý”. Đây là mẫu dùng để gửi lên cơ quan cấp trên xin mua tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý. Mẫu bao gồm thông tin: Người đăng ký mua tài sản, địa chỉ, số điện thoại... Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá để dự thi đại học

Dưới đây là “Mẫu đơn xin đăng ký ở ký túc xá để dự thi kỳ thi đại học” do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng ký ở ký túc xá để dự thi đại học. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung đăng ký... Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá ở hè

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn đăng ký ở lại ký túc xá ở hè” là mẫu đơn được học sinh, sinh viên lập ra để xin được đăng ký ở lại ký túc xá ở hè. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin của người làm đơn, thời gian ở lại ký túc xá... Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn “Mẫu đơn đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu” ban hành kèm theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn “Mẫu đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin” tờ khai hải quan điện tử được ban hành kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-TTg Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn xin được đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc” là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng ký tái kiểm tra thực hành phần phối thuốc. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của cơ sở làm đơn... Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch

Đây là “Mẫu đơn đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên” do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc tham dự khóa cập nhật kiến thức dành cho hướng dẫn viên. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn... Mẫu được ban hành theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký tham gia hệ thống Ecosys

Tài liệu “Mẫu đơn đăng ký tham gia hệ thống Ecosys”dưới đây được dùng để đề nghị tham gia Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử. Mẫu gồm các thông tin: Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế.... Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành” là mẫu đơn được học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký về việc tham gia lại buổi thực hành. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin buổi thực hành vắng mặt, lý do vắng mặt buổi thực hành... Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký thành viên

Tài liệu “Mẫu đơn đăng ký thành viên” là mẫu đơn được lập ra đăng ký làm thành viên góp vốn của doanh nghiệp, công ty. Mẫu đơn nêu rõ tên doanh nghiệp, số vốn điều lệ, tên thành viên muốn góp vốn, số vốn góp... Mời bạn đọc cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh

Việc chọn mặt bằng để kinh doanh là điều cực kỳ cần thiết đối với những người bắt đầu tiến hành kinh doanh. “Mẫu đơn đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh” là mẫu đơn cần thiết trong thủ tục xin phép kinh doanh. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên

Sinh viên có nhu cầu thuê nhà ở phục vụ cho nhu cầu ăn ở và sinh hoạt cần nộp đơn lên nhà trường. Mời các bạn tham khảo “Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên” được ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở.

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký tiếp tục ở lại nội trú

Xin gửi đến các bạn “Mẫu đơn xin tiếp tục ở nội trú” là mẫu đơn được học sinh, sinh viên lập ra để xin được tiếp tục ở nội trú. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, thời gian ở nội trú... Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn “Mẫu đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo” được ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm. Mẫu gồm các thông tin: Tên đơn vị đăng ký xác nhận, trụ sở, điện thoại... Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn xin đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp

“Mẫu đơn xin được đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp” là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin của người làm đơn... Mời bạn đọc cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS

Tài liệu “Mẫu đơn xin được đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS” là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, xếp loại học lực... Mời các bạn cùng tham khảo

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

“Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp” là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin của người làm đơn, hành trình vận chuyển, thời gian vận chuyển, phương tiện vận chuyển... Mời bạn đọc cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00