Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

Biểu mẫu

Mẫu đơn xin cấp giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt.

8/29/2018 4:23:57 PM +00:00

Biểu mẫu

Biểu mẫu này được sử dụng để doanh nghiệp gửi lên cục thuế để được phép mua hóa đơn tài chính.

8/29/2018 4:23:57 PM +00:00

Biểu mẫu

Sử dụng mẫu này cho việc xin cấp tạm ứng.

8/29/2018 4:23:56 PM +00:00

BIỂU MẪU

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên A không được chuyển giao tác phẩm cho bên thứ ba để biểu diễn (đối với các trường hợp biểu diễn tuồng, chèo, cải lương, kịch, múa rối....) trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.

8/29/2018 4:23:37 PM +00:00

Đơn Xin Vay Tiền Mua Nhà

Đơn xin này được thiết kế để đương đơn điền vào với sự trợ giúp của Người Cho Vay Tiền. Đương đơn phải điền mẫu này là “Người Vay Tiền” hoặc “Người Vay Tiền Chung”, nếu áp dụng.

8/29/2018 4:23:37 PM +00:00

Đơn xin lệnh bảo vệ

Mẫu đơn xin lệnh bảo vệ

8/29/2018 4:23:37 PM +00:00

Danh mục các mẫu đơn

Các biểu mẫu về hoạt động bến thủy, nội địa, bến khách ngang sông

8/29/2018 4:23:37 PM +00:00

Mẫu đơn ly hôn

Mẫu đơn ly hôn

8/29/2018 4:19:44 PM +00:00

Mẫu đơn xin cấp lại đăng ký xe đã bị mất

Mẫu đơn hướng dẫn xin cấp lại đăng ký xe đã bị mất.

8/29/2018 4:19:44 PM +00:00

Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

Mời bạn đọc cùng tham khảo Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên đại học để lập được mẫu đơn đúng tiêu chí và hợp pháp.

8/29/2018 4:19:44 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác

Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị chuyển công tác

8/29/2018 4:19:44 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị xét tốt nghiệp

Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị xét tốt nghiệp

8/29/2018 4:19:44 PM +00:00

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn

Hướng dẫn cách viết đơn xin xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn

8/29/2018 4:19:44 PM +00:00

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (công trình thuộc sở hữu tư nhân)

Nội dung xin phép xây dựng: Loại công trình: Diện tích xây dựng tầng trệt m2 Tổng diện tích sàn m2 Chiều cao Đơn vị hoặc người thiết kế (nếu có): Địa chỉ: Điện thoại: Giấy phép hành nghề số: cấp ngày

8/29/2018 4:11:16 PM +00:00

Mẫu Đơn cấp giấy phép xây dựng

Địa điểm xây dựng: Lô đất số: Diện tích m2 Tại số nhà: Đường (phố): Phường (xã) Quận huyện) Tỉnh, thành phố: Nguồn gốc đất: Chứng chỉ quy hoạch số (nếu có)

8/29/2018 4:11:16 PM +00:00