Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

Mẫu bản cam kết bảo hành, bảo dưỡng sử dụng trang thiết bị y tế

Tham khảo tài liệu “Mẫu bản cam kết bảo hành, bảo dưỡng việc sử dụng trang thiết bị y tế” dưới đây là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết về việc bảo hành, bảo dưỡng sử dụng trang thiết bị y tế. Mẫu bản cam kết nêu rõ thông tin cơ sở cam kết, thông tin trang thiết bị... Mẫu được ban hành theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh - sinh viên

Dưới đây là “Mẫu cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh - sinh viên” do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn, là mẫu đơn phổ biến và cần thiết dành cho các bạn học sinh và sinh viên. Theo đó, đại diện Ban Lãnh đạo nhà trường, giáo viên và học sinh, sinh viên các khối lớp ký vào bản cam kết thực hiện An toàn giao thông để nhắc nhở mọi người có ý thức tốt hơn, thận trọng trong khi tham gia giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết chỉnh sửa, hoàn thiện luận văn Thạc sĩ

Tài liệu tham khảo “Mẫu bản cam kết chỉnh sửa luận văn thạc sĩ” được sử dụng khi luận văn thạc sĩ còn nhiều sai sót, cần chỉnh sửa lại, người làm luận văn cam kết với nhà trường sẽ chỉnh sửa lại những thiếu xót này. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết đạt chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học

“Mẫu bản cam kết đạt chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học” là mẫu cam kết rằng bạn sẽ hoàn thành, thi qua học phần về Ngoại ngữ, Tin học để đạt yêu cầu tuyển dụng, hay yêu cầu trình độ bằng cấp ở nơi bạn làm. Nếu không qua, thì bạn sẽ chịu trách nhiệm cũng như thực hiện theo bản cam kết bạn lập lúc này. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết giáo dục

TaiLieu.VN mời các bạn tham khảo “Mẫu cam kết giáo dục” dưới đây là bản cam kết chấp hành nội quy, quy chế của trường học. Nội dung của bản cam kết này được sao thành 02 bản có giá trị như nhau, 01 bản do GVCN giữ, 01 bản do nhà trường giữ để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết giữa gia đình, học sinh và nhà trường

TaiLieu.VN xin giới thiệu dến các bạn “Mẫu bản cam kết giữa gia đình, học sinh và nhà trường” dưới đây là bản cam kết giữa gia đình, học sinh và nhà trường đưa ra những cam kết học sinh không được phạm phải trong suốt quá trình học.

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường mầm non về việc đưa đón trẻ

Tham khảo tài liệu “Mẫu bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường mầm non về việc đưa đón trẻ” được TaiLieu.VN sưu tầm và chọn lọc dưới đây, mời các bạn tham khảo. Bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường mầm non về việc đưa đón trẻ được lập trong cuộc họp với phụ huynh học sinh đầu năm.

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết hoạt động trong dịp hè

“Mẫu bản cam kết hoạt động trong dịp hè” là mẫu đơn được lập ra để cam kết thực hiện tốt các hoạt động trong dịp hè như: Tích cực tham gia lao động công ích, giúp đỡ gia đình, không đánh bài, không đánh bạc, không sử dụng lưu hành văn hóa phẩm, đồ trụy... Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Cách viết đơn xin nghỉ việc 7 bước đơn giản mà hiệu quả

TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn “Cách viết đơn xin nghỉ việc 7 bước đơn giản mà hiệu quả” nhằm giúp các bạn tham khảo 7 bước cơ bản để viết đơn vừa giải quyết được công việc của mình vừa đảm bảo không làm hỏng mối quan hệ của bạn với cấp trên, đồng nghiệp. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu đơn xin xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện

Tham khảo “Mẫu đơn xin xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện” được TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn, nhằm giúp các bạn học sinh, sinh viên có thể in về và điền vào dễ dàng, từ đó, xin được chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện tại nhà trường. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu đơn xin xác nhận tình trạng nhà ở

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn xin xác nhận tình trạng nhà ở” dùng để xác nhận tình trạng sử dụng ổn định, tình trạng tranh chấp, tình trạng lấn chiếm, quy hoạch của ngôi nhà đó. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn “Mẫu đơn xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân” được ban hành kèm theo Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD năm 2015 hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu đơn xin xác nhận không có đất nông nghiệp

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn xin xác nhận không có đất nông nghiệp” dùng trong các trường hợp các hộ gia đình không có đất để trồng trọt xin được giao đất, xin thuê đất nông nghiệp… Mẫu đơn bao gồm các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, lý do... Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu đơn xin xác nhận không có tiền án, tiền sự

Tài liệu “Mẫu đơn xin xác nhận không có tiền án, tiền sự” nhằm xác định bản thân người làm đơn không vi phạm các quy định của pháp luật. Khi điền vào Mẫu đơn xin xác nhận không có tiền án, tiền sự, bạn cần trình bày các thông tin liên quan đến cá nhân một các chính xác. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu đơn xin xác nhận lương bằng tiếng Anh

TaiLieu.VN mời các bạn tham khảo “Mẫu đơn xin xác nhận lương bằng tiếng Anh”. Đây là một trong những biểu mẫu cần thiết trong hồ sơ xin visa du lịch Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản... Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu đơn xin xác nhận mồ côi cha mẹ

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn “Mẫu đơn xin xác nhận mồ côi cha mẹ” không nơi nương tựa. Mẫu bao gồm các thông tin: Họ và tên, dân tộc, ngày sinh, nơi sinh, CMND, nơi cấp, lý do xin xác nhận mồ côi.... Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu đơn xin xác nhận rèn luyện đạo đức trong hè

Xin gửi tới các bạn “Mẫu đơn xin xác nhận rèn luyện đạo đức trong hè” được học sinh làm gửi tới ủy ban nhân dân xã phường nơi cư trú để xác nhận tình hình rèn luyện tác phong, đạo đức trong 2 tháng hè tại địa phương. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên

Tài liệu “Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên” được TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn trong bài viết này. Mẫu giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu tiên lập xong được đưa lên các cấp có thẩm quyền xem xét và xác nhận. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu đơn xin xác nhận đóng tiền điện

TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu đơn xin xác nhận đóng tiền điện” được dùng trong trường hợp khách hàng mất hóa đơn điện và thay thế bằng mẫu xác nhận tiền điện có đóng dấu của cơ quan điện lực. Mẫu đơn gồm các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, số CMND, địa chỉ thường trú... Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn tất công nợ

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn xin xác nhận hoàn tất công nợ” là mẫu đơn xin xác nhận hoàn tất công nợ được dùng khi công ty bàn giao công nợ, giấy tờ sổ sách với người được bàn giao, đảm bảo việc bàn giao công nợ của nhân viên kế toán được thực hiện đầy đủ, không có thiếu sót. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo

Tài liệu “Mẫu đơn xin xác nhận sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo” là mẫu đơn được lập ra để xin được xác nhận là sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, lý do xin xác nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu đơn xin xác nhận kết quả rèn luyện sinh viên

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn “Mẫu đơn xin xác nhận kết quả rèn luyện sinh viên”. Đây là mẫu dùng để gửi lên nhà trường xin xác nhận kết quả học tập và rèn luyện. Mẫu bao gồm các thông tin: Tên sinh viên, ngày sinh, lớp, lý do xin xác nhận... Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu đơn xin xác nhận cư trú

TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại địa phương” là mẫu đơn xin được lập ra để xin được xác nhận hiện đang cư trú tại địa phương. Mẫu đơn xin nêu rõ người xin xác nhận... Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu đơn xin xác nhận dân sự

Tài liệu “Mẫu đơn xin xác nhận dân sự” hay còn được gọi là mẫu đơn xin xác nhận của công an phường được sử dụng trong các trường hợp cần xác nhận quyền dân sự cho bản thân để chứng minh về lý lịch cá nhân. Mẫu đơn xin xác nhận này nhằm đảm bảo không vi phạm những chủ trương, chính sách của Đảng, không có tiền án tiền sự trong thời gian thường trú tại địa phương. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu đơn xin xác nhận địa chỉ tổ dân phố

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn xin xác nhận tổ dân phố” là mẫu đơn được lập ra để xin được xác nhận tên tổ dân phố do chủ trương chia tách tổ dân phố. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung xin xác nhận... Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu đơn xác nhận hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp

TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu đơn xác nhận hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp” nhằm mục đích nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp tại địa phương. Đơn bao gồm các thông tin: Họ tên chủ hộ, địa chỉ thường trú, mục đích xác nhận, cam kết... Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế

Tài liệu “Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế” thường được áp dụng với các doanh nghiệp muốn giải thể, vì vậy họ sẽ làm đơn lên cơ quan thuế yêu cầu xác minh số tiền đóng thuế, khoản phát sinh và chứng minh doanh nghiệp đó đã đóng thuế đầy đủ và không còn nợ thuế nhà nước nữa. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu đơn xác nhận thành viên trong hộ gia đình

“Mẫu đơn đề nghị xác nhận có nhà ở” do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn, là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc xác nhận có nhà ở. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin được xác nhận... Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Mẫu đơn xin xác nhận có nhà ở

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn đề nghị xác nhận có nhà ở” là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc xác nhận có nhà ở. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin được xác nhận... Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00

Cách viết đơn xác nhận hạnh kiểm

Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm hay đơn xin xác nhận hạnh kiểm được sử dụng trong việc bạn muốn chứng minh, xác nhận hạnh kiểm cá nhân tại công an địa phương, có chấp nhận pháp luật hoặc có tiền án tiền sự ở địa phương hay không.... Dưới đây là cách ghi mẫu đơn xin xác nhận hạnh kiểm chuẩn nhất mà bạn có thể tham khảo.

8/30/2018 5:54:30 AM +00:00