Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

Mẫu bản cam kết tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

Trước năm học mới, các bạn sinh viên sẽ được tham gia học chính trị công dân trong thời gian 1 tuần để có thêm nhiều hiểu biết về chính sách của Nhà nước, tìm hiểu thêm về ngôi trường mình sẽ và đang học. Hiểu được điều đó, TaiLieu.VN xin mời các bạn tham khảo “Mẫu bản cam kết tuần sinh hoạt công dân đầu khóa” dưới đây.

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá

Xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu bản cam kết về việc tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá” là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết về việc tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá. Mẫu bản cam kết nêu rõ thông tin của người cam kết, nội dung cam kết... Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết về việc thực hiện nội quy của học sinh

Tài liệu “Mẫu bản cam kết về việc thực hiện nội quy của học sinh” là mẫu đơn được sử dụng phổ biến trong trường học. Theo đó, các bạn học sinh phải cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy tắc của trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nếp sống văn minh cho học sinh. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá

Tham khảo “Mẫu bản cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá” được TaiLieu.VN sưu tầm và đăng tải trong bài viết này là mẫu bản cam kết không khói thuốc lá tại nơi làm việc. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết xây dựng trường học không khói thuốc lá

TaiLieu.VN xin mời các bạn tham khảo “Mẫu bản cam kết xây dựng trường học không khói thuốc lá” là mẫu đơn được học sinh đại diện mỗi lớp kí. Thông thường bản cam kết xây dựng trường học, lớp học không khói thuốc lá được lập tại các trường THPT. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu cam kết của phụ huynh và học sinh không vi phạm nội quy trường, lớp

Xin gửi đến các bạn “Mẫu cam kết của phụ huynh và học sinh không vi phạm nội quy trường, lớp” là bản cam kết được sử dụng phổ biến trong trường học. Theo ý kiến phụ huynh trong bản kiểm điểm, các bạn học sinh cam kết không tái diễn vi phạm và chấp hành tốt các nội quy của trường, lớp.Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu cam kết đi đào tạo nước ngoài - Dành cho viên chức

Tài liệu “Mẫu cam kết đi đào tạo nước ngoài - Dành cho viên chức” là mẫu cam kết của cá nhân người được đi đào tạo tại nước ngoài gửi tới ban giám hiệu nhà trường về việc cam kết thực hiện nghĩa vụ của viên chức khi được cử đi đào tạo tại nước ngoài. Mẫu nêu rõ thông tin lý lịch của người được cử đi đào tạo, những cam kết của người đào tạo.... Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu cam kết khi đi đào tạo nước ngoài - Dành cho sinh viên

Tham khảo tài liệu “Mẫu cam kết khi đi đào tạo nước ngoài - Dành cho sinh viên” là mẫu bản cam kết được cá nhân sinh viên lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường để cam kết về việc đi đào tạo tại nước ngoài. Mẫu bản cam kết nêu rõ thông tin của sinh viên làm đơn, thời gian đi học. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên ở KTX

Tài liệu “Mẫu cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên ở KTX” là mẫu đơn được sử dụng phổ biến dành cho các bạn muốn đăng ký ở nội trú tại trường mình đang theo học. Theo đó, Bản cam kết nêu ra yêu cầu sinh viên phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội quy, quy chế mà nhà trường đề ra, đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, duy trì kỷ cương trong học tập góp phần xây dựng môi trường văn hóa văn minh. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết tham gia Bảo hiểm y tế

Tham khảo tài liệu “Mẫu bản cam kết tham gia Bảo hiểm y tế” là mẫu bản cam kết được cơ quan, doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội để cam kết về việc tham gia bảo hiểm cho người lao động. Mẫu nêu rõ thông tin của đơn vị sử dụng lao động, những cam kết của cơ quan doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết

Xin mời các bạn tham khảo”Mẫu bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết” giữa nhà trường với Phòng Giáo dục và Đào tạo, đưa ra những cam kết của nhà trường về các công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết vào mùa hè, giúp học sinh có môi trường học tốt nhất. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

Tham khảo tài liệu “Mẫu bản cam kết thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình” gồm 2 bản: Mẫu 1 dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có hưởng lương; Mẫu 2 là dùng cho người dân. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết thực hiện quy định về việc đi thực tế môn học

TaiLieu.VN xin mời các bạn tham khảo “Mẫu bản cam kết thực hiện quy định về việc đi thực tế môn học” của sinh viên trong bài viết này. Bản cam kết thực hiện quy định của sinh viên được ký với Ban giám hiệu nhà trường, đưa ra những nội dung cam kết không vi phạm. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo, chính sách dân số

TaiLieu.VN mời các bạn tham khảo “Mẫu cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo, chính sách dân số” là bản cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo, bản cam kết thực hiện quy chế chuyên môn. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết trách nhiệm giữa Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn

“Mẫu bản cam kết trách nhiệm giữa Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn” được ký vào đầu năm học, đưa ra chi tiết về trách nhiệm của Ban giám hiệu và trách nhiệm của Công đoàn về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học mới. Mời các bạn tham khảm!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết trách nhiệm về xây dựng, cải tạo nhà ở

“Mẫu bản cam kết trách nhiệm về xây dựng, cải tạo nhà ở” là giấy tờ cần thiết trước khi các hộ gia đình tiến hành xây dựng liên quan đến nhà ở mà các bạn nên tham khảo, chuẩn bị trước các giấy tờ cần thiết trước khi tiến hành xây dựng. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết trách nhiệm, nghĩa vụ của người chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại nhóm trẻ gia đình

TaiLieu.VN mời các bạn tham khảo “Mẫu cam kết trách nhiệm, nghĩa vụ của người chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại nhóm trẻ gia đình”dưới đây. Bản cam kết trách nhiệm, nghĩa vụ của người chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại nhóm trẻ gia đình được ký 02 bản, người nuôi dạy trẻ giữ 01 bản, UBND phường/xã/thị trấn giữ 01 bản. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết không dạy thêm, học thêm

Tham khảo tài liệu “Mẫu bản cam kết không vi phạm việc tổ chức dạy thêm, học thêm “ngoài nhà trường được TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn, là mẫu cam kết lĩnh vực giáo dục, các thầy cô giáo sẽ viết và ký vào đầu năm học. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do

“Mẫu bản cam kết của học sinh về việc không đi học muộn, nghỉ học không lí do được TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn dưới đây. Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do được ký theo tập thể lớp học. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết không sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện

Tài liệu “Mẫu bản cam kết không sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện” là mẫu đơn đưa ra những cam kết không sử dụng, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy. TaiLieu.VN mời các bạn tham khảo mẫu cam kết không sử dụng ma túy dưới đây.

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết không sử dụng pháo nổ

Xin mời các bạn tham khảo “Mẫu bản cam kết về việc không tàng trữ, sử dụng, vận chuyển và đốt pháo nổ” trong bài viết này. Mẫu cam kết không dùng pháo nổ dịp tết được học sinh lập và kí vào cuối năm. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng

Tham khảo tài liệu “Mẫu bản cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng” được TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn, mời các bạn tham khảo. Bản cam kết phòng chống tham nhũng đưa ra những cam kết của cá nhân không tham ô, tham nhũng...

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết làm việc dài hạn sau đào tạo

TaiLieu.VN xin gửi tới các bạn bài viết “Mẫu bản cam kết làm việc dài hạn sau đào tạo” để bạn đọc cùng tham khảo. Sau khi đi học hoặc tu nghiệp ở nước ngoài, các cá nhân sẽ phải trở lại trường (công ty) tiếp tục công tác, trước đó các cá nhân đều phải kí bản cam kết quay lại trường làm việc sau khi học tập, bồi dưỡng từ nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết phòng chống tác hại thuốc lá

“Mẫu bản cam kết phòng chống tác hại thuốc lá” được TaiLieu.VN sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Đây là bản cam kết phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học - nơi những mầm xanh tương lai của đất nước tập trung theo học nên càng cần nghiêm túc chấp hành cam kết không thuốc lá.

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết phòng chống tệ nạn xã hội và chấp hành an toàn giao thông

“Mẫu bản cam kết phòng chống tệ nạn xã hội và chấp hành an toàn giao thông” là mẫu đơn đưa ra những cam kết của học sinh về an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội trong từng năm học. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị đăng ký xét tuyển

Tham khảo tài liệu “Mẫu bản cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị đăng ký xét tuyển” có nội dung tóm tắt về lý lịch cá nhân, đăng ký xét tuyển vào chi nhánh nào và cam kết làm việc lâu dài từ 5 năm trở lên. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Mẫu bản cam kết sau đào tạo

“Mẫu bản cam kết sau đào tạo” là mẫu bản cam kết của cá nhân người được đào tạo gửi tới ban giám hiệu nhà trường, phòng hành chính nhân sự, phòng quản trị nhân sự về việc cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau khi được đi đào tạo về. Mẫu nêu rõ thông tin lý lịch của người được tham gia đào tạo, các cam kết của người được đào tạo..... Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Cách viết bản cam kết không sử dụng điện thoại

Hiện nay ở các trường THCS, THPT tình trạng học sinh sử dụng điện thoại ngày càng phổ biến. Khi bị vi phạm nội quy thì các giáo viên sẽ bắt học sinh viết bản cam kết. TaiLieu.VN xin hướng dẫn các bạn cách viết một bản cam kết đúng chuẩn nhé. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

“Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu” là biểu mẫu do các Đảng viên lập ra để xác nhận mục tiêu phấn đấu đặt ra, để từ đó coi các nội dung đã cam kết là kim chỉ nam phấn đấu trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00

Cách viết giấy cam kết

Giấy cam kết là mẫu văn bản được sử dụng nhằm mục đích cam kết thực hiện công việc gì đó theo như thỏa thuận đảm bảo sự ràng buộc giữa các bên với nhau. TaiLieu.VN xin gửi đến các bạn “Cách viết giấy cam kết” dưới đây để bạn đọc tham khảo.

8/30/2018 5:54:32 AM +00:00