Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

Mẫu đơn khởi kiện đòi trả nợ

Cùng tham khảo mẫu đơn khởi kiện trả nợ để nắm được cách lập đơn phù hợp, đúng quy chuẩn và hợp pháp. Mời các bạn cùng tham khảo nhé!

8/30/2018 4:19:55 AM +00:00

Mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

Mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (Sửa đổi phụ lục 29 của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:19:55 AM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân để dễ dàng hơn trong việc lập đơn một cách đúng qui định và hợp pháp.

8/30/2018 4:19:55 AM +00:00

Đơn đề nghị mua hóa đơn

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn, mời các bạn cùng tham khảo để biết được cách lập đơn theo đúng các tiêu chí, qui định và hợp pháp.

8/30/2018 4:19:55 AM +00:00

mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn bán lẻ

Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn bán lẻ, mời các bạn cùng tham khảo để nắm được cách lập đơn theo đúng các mục, tiêu chuẩn và hợp pháp.

8/30/2018 4:19:55 AM +00:00

Mẫu đơn khiếu nại (hoặc tố cáo)

Mẫu đơn khiếu nại (hoặc tố cáo), mời các bạn cùng tham khảo để dễ dàng hơn trong việc lập đơn đúng theo các mục, tiêu chuẩn và hợp pháp.

8/30/2018 4:19:55 AM +00:00

Mẫu đơn xin thực tập kiểm toán

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đơn xin thực tập kiểm toán để biết được cách trình bày mẫu đơn xin thực tập đầy đủ và ấn tượng đối với chuyên ngành kiểm toán.

8/30/2018 4:17:09 AM +00:00

Đơn xin thực tập và hồ sơ đăng ký tại SHB

Mời các bạn cùng tham khảo hồ sơ đăng ký thực tập SHB và mẫu đơn xin thực tập, giúp các bạn nắm được cách trình bày mẫu đơn một cách khoa học và ấn tượng.

8/30/2018 4:17:05 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - sitemanager

Bạn đang xin việc ở công ty nước ngoài và muốn tìm mẫu đơn xin việc hay. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - sitemanager sẽ giúp bạn hoàn thành tốt công việc chuẩn bị một mẫu đơn đúng chuẩn và tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng

8/30/2018 4:08:23 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - management consultant

Bạn đang xin việc ở công ty nước ngoài và muốn tìm mẫu đơn xin việc hay. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - management consultant sẽ giúp bạn hoàn thành tốt công việc chuẩn bị một mẫu đơn đúng chuẩn và tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng

8/30/2018 4:08:23 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - manager

Bạn đang xin việc ở công ty nước ngoài và muốn tìm mẫu đơn xin việc hay. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - manager sẽ giúp bạn hoàn thành tốt công việc chuẩn bị một mẫu đơn đúng chuẩn và tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng

8/30/2018 4:08:23 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - paralegal

Bạn đang xin việc ở công ty nước ngoài và muốn tìm mẫu đơn xin việc hay. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - paralegal sẽ giúp bạn hoàn thành tốt công việc chuẩn bị một mẫu đơn đúng chuẩn và tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng

8/30/2018 4:08:23 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - hồ sơ cá nhân

Bạn đang xin việc ở công ty nước ngoài và muốn tìm mẫu đơn xin việc hay. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - hồ sơ cá nhân sẽ giúp bạn hoàn thành tốt công việc chuẩn bị một mẫu đơn đúng chuẩn và tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng

8/30/2018 4:08:23 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - ERP Developer

Bạn đang xin việc ở công ty nước ngoài và muốn tìm mẫu đơn xin việc hay. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - ERP Developer sẽ giúp bạn hoàn thành tốt công việc chuẩn bị một mẫu đơn đúng chuẩn và tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng

8/30/2018 4:08:23 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - Export-Import Manager

Bạn đang xin việc ở công ty nước ngoài và muốn tìm mẫu đơn xin việc hay. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - Export-Import Manager dành cho các bạn xin vào vị trí Quản lí xuất nhập khẩu, hy vọng bạn sẽ thành công.

8/30/2018 4:08:23 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - Finance Manager, Finance Controller

Bạn đang xin việc ở công ty nước ngoài và muốn tìm mẫu đơn xin việc hay. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - Finance Manager, Finance Controller dành cho các bạn xin vào vị trí Quản lí tài chính, hy vọng bạn sẽ thành công.

8/30/2018 4:08:23 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - Quản lí Nhân sự

Bạn đang xin việc ở công ty nước ngoài và muốn tìm mẫu đơn xin việc hay. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - Human Resources Manager dành cho các bạn xin vào vị trí Quản lí Nhân sự, hy vọng bạn sẽ thành công.

8/30/2018 4:08:23 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - Lập trình viên

Bạn đang xin việc ở công ty nước ngoài và muốn tìm mẫu đơn xin việc hay. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh -IT Developers dành cho các bạn xin vào vị trí Lập trình viên, hy vọng bạn sẽ thành công.

8/30/2018 4:08:23 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - Nhân viên sản xuất

Bạn đang xin việc ở công ty nước ngoài và muốn tìm mẫu đơn xin việc hay. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - production staff dành cho các bạn xin vào vị trí Nhân viên sản xuất, hy vọng bạn sẽ thành công.

8/30/2018 4:08:23 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - Trưởng Phòng QA

Bạn đang xin việc ở công ty nước ngoài và muốn tìm mẫu đơn xin việc hay.Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - QA manager dành cho các bạn xin vào vị trí Trưởng Phòng QA, hy vọng bạn sẽ thành công.

8/30/2018 4:08:23 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - Trưởng nhóm QA/QC

Bạn đang xin việc ở công ty nước ngoài và muốn tìm mẫu đơn xin việc hay. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh -QA/QC teamleader dành cho các bạn xin vào vị trí Trưởng nhóm QA/QC, hy vọng bạn sẽ thành công.

8/30/2018 4:08:23 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - Sales

Bạn đang xin việc ở công ty nước ngoài và muốn tìm mẫu đơn xin việc hay. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - Sales dành cho các bạn xin vào vị trí nhân viên kinh doanh, hy vọng bạn sẽ thành công.

8/30/2018 4:08:23 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - Sales Manager

Bạn đang xin việc ở công ty nước ngoài và muốn tìm mẫu đơn xin việc hay. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - Sales Manager dành cho các bạn xin vào vị trí trưởng phòng kinh doanh, hy vọng bạn sẽ thành công.

8/30/2018 4:08:23 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc hay cho nhân viên kế toán

Để có được đơn xin việc hay cho các nhân viên kế toán ấn tượng ngay lần đầu đối với nhà tuyển dụng. TaiLieu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xin việc hay cho nhân viên kế toán để giúp các bạn tìm được ý tưởng thật tuyệt vời cho đơn xin việc của mình. Chúc các bạn thành công.

8/30/2018 4:05:18 AM +00:00

CV hay cho nhân viên công nghệ thông tin IT - Mẫu 1

Tài liệu CV hay cho nhân viên công nghệ thông tin IT - Mẫu 1 đây là một mẫu CV hay của một số nhân viên công nghệ thông tin. Mời bạn tham khảo để có được một mẫu CV hay dành riêng cho bản thân mình nhé.

8/30/2018 4:05:18 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc hay cho nhân viên QA

Để có được Mẫu đơn xin việc cho vị trí nhân viên QA xúc tích, ấn tượng cho nhà tuyển dụng. Mời các bạn hãy cùng khảo Mẫu đơn xin việc cho nhân viên QA sau đây nó sẽ giúp bạn viết được một đơn xin việc hoàn chỉnh và rút ngắn được khoảng thời gian tìm kiếm. Chúc các bạn thành công.

8/30/2018 4:05:18 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc hay cho nhân viên kinh doanh

Mẫu đơn xin việc dành cho nhân viên kinh doanh sẽ giúp giới thiệu các ứng viên mẫu tham khảo đơn xin việc dành cho vị trí nhân viên kinh doanh. Chúc bạn có được một bộ hồ sơ hoàn chỉnh với mẫu CV tham khảo này nhé.

8/30/2018 4:05:18 AM +00:00

Mẫu CV xin việc hay cho ngành Xuất nhập khẩu

Tailieu.vn cung cấp những mẫu đơn xin việc hay tương ứng với từng vị trí công việc. Đây là mẫu đơn xin việc hay dành cho vị trí trưởng Phòng Thu Mua, Xuất nhập khẩu. Các bạn có thể tham khảo chi tiết bằng cách tải về.

8/30/2018 4:05:18 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc hay cho trưởng phòng nhân sự

Nguồn lực con người đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp hay tổ chức. Vì vậy, việc quản lý nguồn nhân lực đòi hỏi phải có sự hiểu biết về con người ở nhiều khía cạnh.Để giúp bạn có thêm ý tưởng phong phú cho hồ sơ xin việc của mình Vị trí: Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự

8/30/2018 4:05:18 AM +00:00

Mẫu đơn xin việc thông dịch viên tiếng Nhật

Mẫu đơn xin việc tham khảo cho các ứng viên ngành tiếng nhật, tham khảo các kinh nghiệm làm việc và cách trình bày đơn xin việc để bạn có được bộ hồ sơ xin việc ấn tượng nhất.

8/30/2018 4:05:18 AM +00:00