Tài liệu miễn phí Công nghệ - Môi trường

Download Tài liệu học tập miễn phí Công nghệ - Môi trường

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu thực trạng ô nhiễm môi trường nước và thiết kế bài trắc nghiệm đánh giá mức độ hiểu biết về môi trường của sinh viên khoa Hóa trường Đại học Sư Phạm Tp. HCM

Đề tài “Tìm hiểu thực trạng ô nhiễm môi trường nước và thiết kế bài trắc nghiệm đánh giá mức độ hiểu biết về môi trường của sinh viên khoa Hóa trường Đại học Sư Phạm Tp. HCM” với mục tiêu giới thiệu sơ lược về hiện trạng ô nhiễm nước ở trên thế giới và ở nước ta, cũng như đánh giá được mức độ nhận thức về việc bảo vệ môi trường của sinh viên. Từ đó đề ra biện pháp giải quyết, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này, cũng chính là bảo vệ chúng ta và thế hệ mai sau.

3/18/2021 7:41:35 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Môi trường: Đánh giá hiện trạng môi trường ngành công nghiệp giấy và đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm

Nội dung của khóa luận trình bày tổng quan về ngành công nghiệp giấy ở Việt Nam; hiện trạng môi trường ngành công nghiệp giấy; đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm trong ngành công nghiệp giấy.

3/17/2021 2:47:03 PM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Ứng dụng phần mềm Lingo tính toán chi phí vận hành cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn với chế độ Max Propylene

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu với mục tiêu đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (50%); cung cấp nguyên liệu phát triển ngành công nghiệp Hóa Dầu; góp phần phát triển kinh tế khu vực phía Bắc và đảm bảo sự phát triển đồng đều của cả nước.

12/29/2020 12:07:30 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Phân tích trạng thái khai thác và dự báo sản lượng khai thác mỏ Hắc Long

Đồ án phân tích trạng thái khai thác, trạng thái động học mỏ Hắc Long; giới thiệu ứng dụng phần mềm Topaze vào phân tích khai thác; giới thiệu các phương pháp dự báo khai thác và ưu nhược điểm của chúng; dự báo khai thác ngắn hạn, water cut cho mỏ Hắc Long. Mời các bạn cùng tham khảo đồ án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 3:50:01 PM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng mạng lưới kết nối vạn vật (iot) trong quan trắc chất lượng nước và không khí

Nôi dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng nghiên cứu và ứng dụng mạng lưới kết nối vạn vật (iot) trong quan trắc chất lượng nước và không khí. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:51:24 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Hiện trạng và xu hướng nghiên cứu công nghệ xử lý rác thải (rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại và rác thải có nguồn gốc polymer) trên thế giới và tại Việt Nam

Nội dung báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày hiện trạng và xu hướng nghiên cứu công nghệ xử lý rác thải (rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại và rác thải có nguồn gốc polymer) trên thế giới và tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:48:03 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Tuần hoàn tái sử dụng nước thải công nghiệp nhằm phục vụ phát triển bền vững

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ là nghiên cứu sự tuần hoàn tái sử dụng nước thải công nghiệp nhằm phục vụ phát triển bền vững. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:47:15 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu Hướng sản xuất và ứng dụng bao bì phân hủy sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng sản xuất và ứng dụng bao bì phân hủy sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:46:27 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình thủy văn mô phỏng dòng chảy do mưa và đề xuất giải pháp giảm ngập cho lưu vực Bà lụa- Tỉnh Bình Dương

Mục đích của đề tài nhằm Áp dụng thành công mô hình SWMM (Storm Water Management Model) cho lưu vực sông Bà Lụa để mô phỏng dòng chảy đô thị. Đánh giá khả năng thoát nước và bước đầu đề xuất giải pháp khắc phục.

5/20/2020 1:47:04 AM +00:00

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư: Nhà máy sàng tuyển cát nguyên liệu CFG

Dự án đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án; biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án; chương trình quản lý và giám sát môi trường...

5/4/2020 10:40:18 PM +00:00

Báo cáo Dự báo chất lượng không khí tại Hà Nội và khu vực phía Bắc Việt Nam

Báo cáo dưới đây trình bày về tiến độ của Dự án hợp tác khoa học giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế (IIASA) về quản lý chất lượng không khí tại miền Bắc Việt Nam. Trong năm đầu tiên thực hiện, mô hình GAINS của IIASA đã được ứng dụng cho cho các tỉnh miền Bắc bao gồm Hà Nội, Đồng bằng sông Hồng và các vùng lân cận. Bộ dữ liệu ban đầu được xây dựng bằng cách tổng hợp số liệu từ các thống kê và nghiên cứu công đã được công bố.

5/4/2020 5:14:17 PM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo hệ thống sấy đối lưu thông minh tiệt trùng bằng tia cực tím, năng suất 12 kg nguyên liệu xoài/mẻ

Mục tiêu của đồ án nhằm nghiên cứu chế tạo hệ thống sấy đối lưu, tiệt trùng bằng tia cực tím năng suất 12 kg/mẻ và tự động điều khiển được lập trình trên máy tính.

3/30/2020 9:57:30 AM +00:00

Báo cáo tổng hợp: Đánh giá mức độ tổn thương về kinh tế - xã hội trên một số lưu vực sông chính ở miền Trung trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khai thác công trình thủy điện, thủy lợi

Nội dung báo cáo trình bày mức độ tổn thương về kinh tế - xã hội trên một số lưu vực sông chính ở miền Trung trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khai thác công trình thủy điện, thủy lợi. Mời các bạn tham khảo!

3/30/2020 12:41:19 AM +00:00

Tiểu luận Mô hình lọc nhỏ giọt bằng xơ mướp (Luffa Cyllindrica)

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt. Đề xuất và xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt; tạo cơ sở cho các nghiên cứu liên quan.

3/30/2020 12:03:11 AM +00:00

Tiểu luận môn Quản lý tài nguyên rừng: Vai trò của rừng ngập mặn Cần Giờ đối với môi trường

Tiểu luận đánh giá hiện trạng môi trường ở rừng ngập mặn Cần Giờ' nêu lên vai trò quan trọng của Cần Giờ đối với môi trường; đề xuất biện pháp quản lí phù hợp.

3/30/2020 12:02:40 AM +00:00

Tiểu luận môn Quản trị chất lượng: Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000 - EMS

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 14001 giúp cho tổ chức tự chứng minh mình đã đạt được kết quả hoạt động môi trường hợp lí trong một xu thế pháp luật ngày càng chặt chẽ, nghiêm ngặt, trong xu thế triển khai mạnh mẽ của chính phủ về biện pháp thúc đẩy việc bảo vệ môi trường, trong xu thế khách hàng, đối tác, dân địa phương ngày càng tỏ mối quan tâm của mình đến vấn đề môi trường và phát triển bề vững.

3/30/2020 12:01:50 AM +00:00

Tiểu luận môn Quản lý tài nguyên nước: Lưu vực sông Rạch Chiếc

Nội dung của tiểu luận bao gồm: vị trí địa lý và đặc điểm lưu vực sông Rạch Chiếc; hiện trạng hiện nay trên lưu vực sông Rạch Chiếc; hậu quả từ các tác động đến lưu vực sông Rạch Chiếc; giải pháp đã thực hiện.

3/30/2020 12:01:44 AM +00:00

Tiểu luận môn Quản lý chất thải rắn và nguy hại: Một số phương pháp xử lý chất thải nguy hại

Nội dung của tiểu luận trình bày phương pháp đốt; phương pháp ổn định hóa rắn; phương pháp chôn lấp. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.

3/29/2020 11:58:54 PM +00:00

Tiểu luận môn Kỹ thuật xử lí chất thải: Tái chế giấy

Tiểu luận nghiên cứu tổng quan về sản xuất giấy; các nghiên cứu khoa học về tái chế giấy; quy trình áp dụng các nhà máy hiện nay và một số thực nghiệm tái chế giấy.

3/29/2020 11:58:47 PM +00:00

Tiểu luận môn Kỹ thuật xử lí chất thải: Tái chế nhựa bằng năng lượng điện

Dựa vào kiến thức đã học về nhựa và tái chế nhựa, cũng như kiến thức cơ bản về điện để thiết kế mô hình tái chế nhựa thành hạt nhựa bằng năng lượng điện. Trên cơ sở lý thuyết, phân loại được 7 loại nhựa thông dụng. Hướng tới phát triển mô hình tái chế nhựa bằng năng lượng điện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

3/29/2020 11:58:41 PM +00:00

Tiểu luận môn Kỹ thuật xử lí chất thải rắn: Xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng phương pháp nuôi trùn quế

Mục tiêu của tiểu luận nhằm nghiên cứu khả năng tiêu thụ cải thảo, chuối và phân bò của trùn quế; đánh giá thành phần dinh dưỡng cơ bản của phân trùn sau thu hoạch; tốc độ sinh trưởng của trùn.

3/29/2020 11:58:34 PM +00:00

Tiểu luận môn Kỹ thuật xử lí chất thải rắn: Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp Composting

Nội dung nghiên cứu của tiểu luận nhằm tìm hiểu các phương pháp ủ phân hữu cơ; biết được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ủ; chất lượng phân sau khi ủ; tìm hiểu mô hình trồng thủy canh tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

3/29/2020 11:58:27 PM +00:00

Tiểu luận môn Kỹ thuật xử lý chất thải rắn: Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt

Nội dung của tiểu luận tìm hiểu về xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt; phân loại phương pháp xử lý chất thải; ưu và nhược điểm của phương pháp đốt; hệ thống thu hồi năng lượng; công nghệ đốt chất thải rắn.

3/29/2020 11:58:14 PM +00:00

Tiểu luận Kỹ thuật xử lý nước thải: Nghiên cứu và thiết kế mô hình xử lý sơ bộ trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Nội dung của tiểu luận nhằm áp dụng kiến thức đã học và các tài liệu liên quan đến xử lý nước thải để nghiên cứu thiết kế mô hình tiền xử lý và xử lý sơ bộ. Vận dụng phương pháp và kỹ thuật để vận hành mô hình. Từ đó hiểu được cách vận hành của mô hình trong thực tế. Đặc biệt, là ở giai đoạn tiền xử lý và xử lý sơ bộ này. Đây là giai đoạn cơ sở cho các giai đoạn xử lý tiếp theo.

3/29/2020 11:57:17 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu thực trạng vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai. Từ đó xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp áp dụng tại công ty theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

3/29/2020 11:56:52 PM +00:00

Đồ án tốt nghiệp Đánh giá chất lượng nước mặt trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Nghiên cứu này được tiến hành để đánh giá chất lượng nước mặt, từ đó đưa ra các biện pháp nâng cao chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Quá trình nghiên cứu được thực hiện từ 10/2017 đến 3/2018. Theo đánh giá sơ bộ, chất lượng nước mặt trên địa bàn huyện Càng Long thuộc loại B1 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Nước mặt được dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp. Nước thải phát sinh trên địa bàn huyện chủ yếu là nước thải chăn nuôi và nước thải sinh hoạt tại các chợ, hộ gia đình không qua xử lý và gây ô nhiễm đến nguồn nước mặt.

3/29/2020 11:55:40 PM +00:00

Tiểu luận môn Công nghệ xử lý nước cấp: Vi sinh vật trong hệ thống xử lí và hệ thống phân phối nước cấp

Tiểu luận tìm hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến gây ô nhiễm vi sinh vật trong hệ thống cung cấp nước. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn về nội dung.

3/29/2020 11:55:16 PM +00:00

Tiểu luận môn Công nghệ sinh thái: Ứng dụng công nghệ sinh thái trong chăn nuôi

Tiểu luận tìm hiểu hiện trạng chất thải chăn nuôi ở Việt Nam; ứng dụng công nghệ sinh thái trong chăn nuôi. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

3/29/2020 11:55:09 PM +00:00

Tiểu luận Ứng dụng công nghệ sinh thái trong xử lí chất thải hữu cơ nông nghiệp trồng trọt

Nội dung của tiểu luận trình bày hiện trạng chất thải hữu cơ ở Việt Nam; sử dụng chế phẩm sinh học biến rơm rạ thành phân bón hữu cơ; ứng dụng công nghệ sinh thái trong xử lí chất thải hữu cơ nông nghiệp trong trồng trọt.

3/29/2020 11:55:02 PM +00:00

Tiểu luận Quản lý tài nguyên rừng: Tình hình khai thác, quản lý và sử dụng tài nguyên rừng ngập mặn Cần Giờ

Nội dung của tiểu luận đóng góp vào việc bảo tồn đa dạng di truyền, loài, hệ sinh thái và cảnh quan. Chức năng phát triển: thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững về sinh thái cũng như các giá trị văn hóa truyền thống. Chức năng hỗ trợ: tạo điều kiện cho các hoạt động nghiên cứu, giám sát, giáo dục và trao đổi thông tin giữa các địa phương, trong nước và quốc tế về bảo tồn và phát triển bền vững.

3/29/2020 11:53:34 PM +00:00