Tài liệu miễn phí Công nghệ - Môi trường

Download Tài liệu học tập miễn phí Công nghệ - Môi trường

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình Envim quản lý môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đánh giá mức độ hiệu quả

Nội dung chính của khóa luận là nghiên cứu ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ môi trường của doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; ứng dụng mô hình xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng nước trên nền công nghệ WebGis Từ đó đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng phần mềm. Mời các bạn tham khảo!

10/20/2021 8:56:52 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá chất lượng nước của một số lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trên sông Chà Và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đánh giá mức độ ô nhiễm, ảnh hưởng của việc nuôi trồng thủy hải sản đến môi trường. Xác định được những thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức đối với việc phát triển nuôi cá lồng bè tại sông Chà Và, thành phố Vũng Tàu. Đề xuất một số phương án quản lý phù hợp, giải pháp phát triển nuôi cá lồng trên sông Chà Và theo hướng hiệu quả và bền vững. Mời các bạn tham khảo!

10/20/2021 8:08:14 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM-5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nước

Mục đích nghiên cứu của đồ án là tổng hợp zeolite ZSM-5 từ nguồn cao lanh rẻ tiền có sẵn, kết hợp việc bổ sung silic từ thủy tinh lỏng Na2SiO3 cho hiệu suất cao và chất lượng sản phẩm tốt. Khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nước bằng zeolite tổng hợp được. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:59:46 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách LPG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 /ngày

Đề tài này trình bày quá trình thăm dò và khai thác thử đã cho tín hiệu tốt tại vùng bể Cửu Long với sự kiện đón nhận dòng sản phẩm khí đầu tiên tại mỏ Sư Tử Trắng vào ngày 15/11/2012 [20]. Dự kiến Mỏ Sư Tử Trắng có thể có trữ lượng tới 170 tỉ m3 khí so với khoảng 58 tỉ m3 khí với sản lượng khai thác 2,7 tỉ m3/năm của mỏ Lan Tây - Lan Đỏ nằm trong bồn trũng Nam Côn Sơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:59:08 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái Sơ ri Malpighia Glabral

Đồ án này nghiên cứu xác định các chỉ tiêu hóa lý của trái Sơ ri (nồng độ chất khô, pH, độ nhớt, acid tổng); Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sản phẩm (nồng độ chất khô, pH, tỷ lệ nấm men, thời gian nuôi cấy); Đưa ra quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái Sơ ri; Đánh giá chất lượng sản phẩm về tính chất cảm quan và chỉ tiêu vi sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:48:14 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả năng làm khan cồn

Mục đích của đồ án là từ nguyên liệu cao lanh ta tiến hành tạo zeolit có cấu trúc ổn định, có kích thước mao quản lớn, đồng đều. Sau đó biến tính zeolit mới tổng hợp nhằm thu được zeolit 3A. Sử dụng zeolit này để khảo sát khả năng làm khan cồn từ cồn công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:47:34 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp thụ để lọc Amoni ra khỏi nước

Nhiệm vụ của đề tài là xây dựng quy trình hoạt hóa lõi ngô nhằm nâng cao khả năng xử lí amoni ở trong nước của vật liệu hấp phụ. Khảo sát một số đặc điểm cấu trúc của vật liệu hấp phụ được tạo từ lõi ngô. Khảo sát khả năng hấp phụ đối với amoni, lựa chọn những điều kiện thuận lợi cho quá trình hấp phụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:46:48 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm: Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang từ trái bí đao

Nội dung chính của đề tài là khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ nấm men ban đầu trong dịch lên men đến quá trình lên men rượu vang; Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ chất khô tan trong dịch lên men đến quá trình lên men rượu vang; Khảo sát ảnh hưởng pH ban đầu trong dịch lên men đến quá trình lên men rượu vang. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:38:31 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp Đại học: Nghiên cứu quy trình sản xuất nước uống thuỷ phân từ bột trái bí đỏ

Đề tài này hướng tới mục đích nhằm tạo ra sản phẩm nước uống đóng chai giàu dinh dưỡng, giữ được tính chất tự nhiên của nguyên liệu. không chứa chất bảo quản mà chất lượng vẫn ổn định. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của đồ án này.

10/20/2021 7:37:59 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái xoài Mangifera Indica

Mục tiêu đề tài là nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước xoài lên men có sử dụng nấm men Saccharomyces cerevisiae. Từ đó đề xuất quy trình hoàn chỉnh sản xuất loại nước uống trên. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của đồ án này.

10/20/2021 7:37:27 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu quy trình sản xuất nước chanh dây lên men

Nội dung chính của đề tài là xây dựng đường cong sinh trưởng của nấm men Saccharomyces cerevisiae; Khảo sát một số chỉ tiêu hóa lý của dịch ép quả chanh dây; Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến quá trình lên men; Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn giữa dịch quả và nước đến quá trình lên men. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:36:37 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệm

Nội dung chính của đề tài là khảo sát ảnh hưởng kích thước của nấm Linh Chi đến sản phẩm cà phê và nấm Linh Chi. Khảo sát sự ảnh hưởng của tỉ lệ cà phê và nấm Linh Chi đến giá trị cảm quan của sản phẩm. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của đồ án này.

10/20/2021 7:35:49 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe3+(aq) bởi bã cà phê biến tính

Đồ án được thực hiện nhằm điều chế vật liệu hấp phụ sinh học từ bã cà phê ứng dụng trong xử lý nước thải công nghiệp. Xác định điều kiện tối ưu cho quá trình hấp phụ Fe3+ trong dung dịch nước trên bề mặt vật liệu. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của đồ án này.

10/20/2021 7:33:53 AM +00:00

Báo cáo Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu điều chế và đánh giá nanolycopene

Bài nghiên cứu này điều chế Nano lycopene bằng phương pháp nghiền quay. Thảo luận, đánh giá Nano lycopene bằng nhiều phương pháp như phương pháp quang phổ hấp thu UV – Vis, sắc kí lỏng hiệu năng cao HPLC, đánh giá kết quả thông qua kính hiển vi điện tử quét SEM, kính hiển vi điện tử truyền qua TEM,... Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:32:43 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu, mô phỏng công nghệ sản xuất dung dịch phụ gia formaldehyde của phân xưởng UFC85 formaldehyde nhà máy đạm Phú Mỹ

Đề tài này nghiên cứu các tài liệu thiết kế cơ sở, thiết kế cơ khí, phụ trợ xưởng công nghệ sản xuất UFC85/Formaldehyde như các bản vẽ công nghệ (PFD và P&ID), Data Sheet... làm cơ sở cho mô phỏng tĩnh trong Hysys; Xây dựng mô hình mô phỏng, sử dụng phần mềm Hysys mô phỏng tĩnh phần công nghệ của phân xưởng UFC85/Formaldehyde. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:29:19 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Tái chế than phế thải từ quá trình nhiệt phân lốp xe thành than hoạt tính

Mục đích của đề tài là thu lợi nhuận từ nguồn than này bằng cách biến tính nó trở thành than hoạt tính như trên thị trường, ngoài ra chúng ta còn giúp giải quyết vấn đề về môi trường hiện nay mà các công ty chưa đưa ra giải pháp khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:22:16 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu chế tạo nano đồng trong môi trường nước

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng tổng hợp nano đồng trong môi trường nước và ứng dụng dung dịch nano đồng vào phòng trừ nấm Penicillum italicum trên nông sản sau thu hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:14:57 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờ

Nội dung chính của đề tài là tổng quan về ngành công nghiệp công khí Việt Nam. Các phương pháp chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành. Tìm hiểu công nghệ hiện nay trên thế giới, đánh giá để lựa chọn công nghệ tối ưu để thu hồi tối đa sản phẩm có giá trị với hiệu suất thu hồi Etan tối thiểu đạt 80%, LPG 96% từ nguồn khí qua đường ống Nam Côn Sơn 2. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:13:48 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu điều chế chất keo tụ PAC (polyaluminium chloride) ứng dụng trong xử lý nước thải công nghiệp giấy

Đề tài này nghiên cứu xử lý nước thải bằng phương pháp keo tụ, phương pháp Fenton, trên cơ sở phương pháp thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trên trong việc xử lý nước thải nước mặt. Từ thực nghiệm xác định được các yếu tố thích hợp nhất cho quá trình keo tụ để xử lý nước thải. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:11:16 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Khảo sát một số chỉ tiêu hóa lý (pH, TSS, COD, DO...) và đánh giá chất lượng nước mặt trên lưu vực sông Thị Vải

Đề tài Khảo sát một số chỉ tiêu hóa lý (pH, TSS, COD, DO,...) và đánh giá chất lượng nước mặt trên lưu vực sông Thị Vải nhằm phân tích, đánh giá chất lượng nước sông để nắm rõ hiện trạng nước sông cần được thực hiện thường xuyên và định kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:09:41 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu sản xuất xà phòng tự nhiên quy mô phòng thí nghiệm

Nhiệm vụ nghiên cứu của đồ án là khảo sát sự ảnh hưởng tỷ lệ dầu lên chất lượng của xà phòng. Phân tích sản phẩm theo TCVN 1557:1991 để đánh giá chất lượng bánh xà phòng. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của đồ án này.

10/20/2021 7:07:21 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu chế tạo các hạt gel Chitin kích thước nhỏ từ vỏ cua

Nhiệm vụ nghiên cứu của đồ án là điều chế tinh thể lỏng chitin từ vỏ cua. Nghiên cứu chế tạo hạt gel chitin kích thước nhỏ từ vỏ cua bằng các phương pháp khác nhau. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của đồ án này.

10/20/2021 7:05:08 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Điều chế vật liệu Cacbon Nano từ vỏ cua ghẹ trên cơ sở khung Silica

Nội dung chính của đề tài là điều chế tinh thể lỏng chitin từ vỏ ghẹ. Xây dựng quy trình điều chế nano cacbon từ vỏ ghẹ dựa vào khung silica. Phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM): Xác định hình dạng, kích thước hạt. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của đồ án này.

10/20/2021 7:02:45 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá chất lượng nước sông Ray và thiết kế hệ thống xử lý nước cấp xã Long Phước, Tp Bà Rịa

Mục tiêu của đồ án là tiến hành đo, phân tích các chỉ tiêu của nước sông Ray để lựa chọn phương án tối ưu cho thiết kế và xây dựng trạm xử lý nước cấp nhằm đảm bảo cung cấp đủ nước sạch đáp ứng nhu cầu dùng nước đến năm 2020 của người dân xã Long Phước, góp phần cải thiện sức khỏe người dân, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của xã. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 6:58:34 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn từ dịch chiết củ cải trắng (Raphanus sativus L.)

Nghiên cứu này tiến hành khảo sát hoạt tính kháng khuẩn từ dịch chiết thô của củ cải trắng (Raphanus sativus L.) thu hái tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của đồ án này.

10/20/2021 6:53:18 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Khảo sát quy trình sản xuất xúc xích heo thanh trùng Lizza tại công ty tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm Dabaco

Nhiệm vụ của khoá luận là tìm hiểu quy trình sản xuất xúc xích Lizza qui mô công nghiệp tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm Dabaco; Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến quy trình sản xuất xúc xích Lizza tại nhà máy; Khảo sát, tiếp cận trực tiếp với quy cách làm việc công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 6:31:15 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Khảo sát quy trình sản xuất thạch caramel tại Công ty cổ phần thực phẩm Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu một số thông số kĩ thuật để xây dựng hoàn chỉnh qui trình chế biến sản phẩm thạch. Góp phần làm tăng giá trị sử dụng của nguyên liệu, đa dạng hóa sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm, tính hấp dẫn dẫn về cảm quan và tiện sử dụng của sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 6:30:51 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Khảo sát quy trình sản xuất bánh snack jojo vị gà nướng tại Công ty TNHH Phạm – Asset Hưng Yên

Nội dung chính của đề tài là khảo sát quy trình sản xuất bánh snack jojo vị gà nướng từ nguyên liệu đến sản phẩm nhằm tạo ra sản phẩm thơm ngon, có chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp năng lượng cho con người, mang lại hiệu quả kinh tế và làm đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 6:30:28 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Khảo sát quy trình bảo quản củ cải trắng tại Công ty cổ phần MT Nhật Bản

Bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát được quy trình bảo quản củ cải trắng và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng củ cải trắng trong quá trình bảo quản tại Công ty cổ phần MT Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 6:30:03 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến chất lượng chè sau thu hoạch

Khoá luận này nghiên cứu được ảnh hưởng của số lần phun và nồng độ phân bón lá đến năng suất chè. So sánh các công đoạn trong quy trình chế biến chè xanh quy mô hộ gia đình tại các vùng chè khác nhau trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 6:29:36 AM +00:00