Tài liệu miễn phí Công nghệ - Môi trường

Download Tài liệu học tập miễn phí Công nghệ - Môi trường

Đồ án: Thiết kế nhà máy sản xuất nước ép cam

Đồ án Thiết kế nhà máy sản xuất nước ép cam đi sâu tìm hiểu tổng quan về cam và quy trình sản xuất cam ép. Từ đó thiết kế nhà máy sản xuất nước ép cam phù hợp để người dùng dễ dàng sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung của đồ án sau đây nhé.

4/11/2023 7:53:53 AM +00:00

Báo cáo môn Bao bì thực phẩm: Bao bì tự hủy sinh học từ tinh bột

Báo cáo môn Bao bì thực phẩm: Bao bì tự hủy sinh học từ tinh bột được thực hiện với mục tiêu nhằm thảo luận và hoàn thành bài báo cáo về chủ đề bao bì thân thiện với môi trường, cụ thể ở đây là bao bì tự hủy sinh học từ tinh bột. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/9/2023 11:27:23 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng của nhiệt độ và nồng độ dung dịch lên sự mất nước thẩm thấu của dừa

MỤc tiêu của đề tài là khảo sát ảnh hưởng của nồng độ dung dịch saccharose và nhiệt độ lên sự mất nước thẩm thấu của lát dừa. Từ đó đưa ra thông số kỹ thuật hợp lí cho ra sản phẩm có chất lượng về mặt cảm quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/7/2023 6:00:21 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch và điều kiện nhiệt độ lên vỏ Bưởi sấy dẻo

Mục tiêu của đề tài là khảo sát nồng độ dung dịch có ảnh hưởng như thế nào lên hàm lượng chất rắn hòa tan (SG) và lượng nước mất (WL) trong mẫu nguyên liệu từ đó có thể đưa ra nhận xét với hàm lượng chất rắn hòa tan vào trong sản phẩm ở độ ngọt thích hợp. Đồng thời có thể nhận định thêm sự tương quan về cấu trúc ở những nồng độ khác nhau có hay không ảnh hưởng đến quá trình sấy tiếp theo.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/7/2023 5:59:52 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng của nồng độ cơ chất lên động học lên men Cellulose của vi khuẩn Acetobacter Xylinum

Đề tài khảo sát ảnh hưởng của nồng độ cơ chất lên sự thay đổi pH và độ acid tổng của dịch lên men sinh tổng hợp cellulose của vi khuẩn Acetobacter xylinum; khảo sát ảnh hưởng của nồng độ cơ chất lên sự thay đổi số lượng vi khuẩn của dịch lên men sinh tổng hợp cellulose của vi khuẩn Acetobacter xylinum; khảo sát ảnh hưởng của nồng độ cơ chất lên sự thay đổi hàm lượng glucose và cellulose của dịch lên men sinh tổng hợp cellulose của vi khuẩn Acetobacter xylinum.

4/7/2023 5:59:45 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng của các quá trình chần lên hàm lượng bột sinh tố mãng Cầu Xiêm

Mục tiêu của đề tài là khảo sát nguyên liệu mãng cầu xiêm; khảo sát quá trình chần mãng cầu bằng nước, xác định được nhiệt độ và thời gian chần phù hợp; khảo sát quá trình chần mãng cầu bằng hơi nước, xác định thời gian chần phù hợp; khảo sát quá trình chần mãng cầu bằng microwave, xác định công suất và thời gian chần phù hợp, so sánh hiệu quả các phương pháp chần.

4/7/2023 5:58:30 PM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Đặc điểm địa sinh thái khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh. Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Công ty TNHH MTV 790, công suất 60 m3/ngày đêm.Thời gian thi công 6 tháng

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là lựa chọn và thiết kế công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt Công ty TNHH MTV 790 để đảm bảo tiêu chuẩn xả thải, đồng thời giảm thiểu tác hại lên môi trường trong điều kiện phù hợp với thực tế của Công ty.

4/7/2023 9:41:28 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Đặc điểm sinh thái khu vực Lương Tài Bắc Ninh. Thiết kế hệ thống khai thác và xử lý nước cấp sinh hoạt cho cụm dân cư thị trấn Thứa công suất 800m3/ngàyđêm. Thời gian thực hiện 3 tháng

Nội dung đồ án gồm 6 chương cụ thể như sau: Chương 1. Điều kiện tự nhiên , kinh tế xã hội khu vực Lương Tài – Bắc Ninh; Chương 2. Tổng quan về cấp nước và các phương pháp xử lý nước cấp; Chương 3. Hiện trạng khai thác nước và đề xuất công nghệ xử lý; Chương 4. Tính toán thiết kế các công trình đơn vị; Chương 5: Dự toán kinh tế và thời gian thi công. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/7/2023 9:41:20 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Đặc điểm địa sinh thái khu vực Duy Tiên, Hà Nam. Thiết kế hệ thống xử lý Asen và sắt trong nước ngầm công suất 20m3/ngày bằng vật liệu đá ong và cát. Thời gian thi công 3 tháng

Đồ án được thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng nước cấp phục vụ cho đời sống nhân dân huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam theo Quy chuẩn 01 – Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống và Quy chuẩn 02 – Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

4/7/2023 9:41:13 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng môi trường và thiết kế hệ thống xử lý nước thải mỏ than Khe Bố – xã Tam Quang – huyện Tương Dương – tỉnh Nghệ An. Công suất 4500 m3/ngày. Thời gian thi công 6 tháng

Đề tài tập trung nghiên cứu điều kiện địa lý tự nhiên khu vực Tương Dương, Nghệ An; đánh giá hiện trạng môi trường, chất lượng nước thải mỏ; tính toán thiết kế thông số các công trình xử lý nước thải mỏ, tính toán dự trù nhân lực và kinh phí cho công trình xử lý nước thải mỏ than Khe Bố.

4/7/2023 9:41:04 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng môi trường không khí và đề xuất công nghệ xử lý bụi, khí thải tại nhà máy sản xuất chì thỏi, chì kim loại của Công ty cổ phần luyện kim màu tỉnh Hà Giang

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá hiện trạng môi trường không khí và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế trong công nghệ xử lý bụi, khí thải tại Nhà máy sản xuất chì thỏi, chì kim loại của Công ty Cổ phần luyện kim màu Hà Giang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/5/2023 8:22:24 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Khảo sát quy trình sản xuất xúc xích heo thanh trùng Lizza tại Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Dabaco

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu quy trình sản xuất xúc xích Lizza qui mô công nghiệp tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm Dabaco; tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến quy trình sản xuất xúc xích Lizza tại nhà máy; khảo sát, tiếp cận trực tiếp với quy cách làm việc công nghiệp; đưa ra đánh giá, nhận xét về quy trình sản xuất xúc xích Lizza.

4/5/2023 3:08:49 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp đo đạc điện tử thực hiện công tác thành lập bản đồ địa chính phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Mục tiêu của đề tài là ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ, hoàn thiện hồ sơ địa chính, kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai phường Nguyễn Du theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt; xác định được thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục trong khi đo vẽ chỉnh lý bổ sung bản đồ địa chính.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/5/2023 3:04:16 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá công tác quản lý và xử lý chất thải lỏng trong chăn nuôi lợn tại trại heo Nái ông Vũ Ngọc Toàn, xã Hòa Mạc – Văn Bàn – Lào Cai

Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng môi trường trang trại và hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi tại trang trại ông Vũ Ngọc Toàn xã Hoà Mạc – Văn Bàn – Lào Cai để từ đó đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong trang trại chăn nuôi lợn trong điều kiện thực tế ở địa phương.

4/5/2023 3:03:34 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt của Công ty TNHH ChulWoo Vina

Đề tài nghiên cứu tổng quan về công ty TNHH Chulwoo Vina; đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại Công ty TNHH Chulwoo Vina; đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tại công ty TNHH Chulwoo Vina. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/5/2023 3:03:23 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá chất lượng nước sông Nhuệ Đáy chảy qua tỉnh Nam Định 6 tháng cuối năm 2018

Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá chất lượng nước ở sông Nhuệ - Đáy chảy qua địa phận tỉnh Nam Định 6 tháng cuối năm 2018; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nước sông Nhuệ Đáy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/5/2023 3:03:15 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sinh hoạt tại Công ty TNHH Sung IL Vina, KCN Quế Võ, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sinh hoạt tại công ty TNHH Sung IL Vina; đánh giá chiều hướng ảnh hưởng và dự báo tình trạng ô nhiễm trong quá trình sản xuất; đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu và bảo vệ, cải thiện xử lý nước thải.

4/5/2023 3:03:02 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước thải tại Công ty cổ phần bia Vicoba Thái Nguyên

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu đánh giá chung về công ty Bia Vicoba Thái Nguyên; tìm hiểu quá trình sản xuất và ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường nước; đánh giá thực trạng môi trường nước; đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

4/5/2023 3:02:51 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng môi trường nước khu vực bãi chôn rác thải Nam Sơn tại khu Liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn năm 2018, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Đề tài nghiên cứu, phân tích thành phần chất thải rắn và hoạt động chôn lấp tại địa điểm nghiên cứu cụ thể: BCL rác thải Nam Sơn; đánh giá thực tế về tính chất của nước rỉ rác từ hoạt động chôn lấp và hiện trạng hoạt động của các trạm xử lý nước rác hiện có trên khu vực bãi chôn lấp rác thải tại Nam Sơn - Hà Nội; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước rỉ rác cho các trạm xử lý nước rỉ rác.

4/5/2023 3:02:43 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên

Mục tiêu của đề tài là đánh giá nhận thức của người dân về các vấn đề ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường; đánh giá sự hiểu biết của người dân về Luật Môi trường của Việt Nam; đánh giá ý thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã.

4/5/2023 3:02:31 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng rác thải sinh hoạt tại kí túc xá trường Đại Học nông lâm Thái Nguyên và đề xuất phương án xử lý

Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; đánh giá hiệu quả công tác quản lý rác thải sinh hoạt; đánh giá thực trạng kiến thức, nhận thức của học sinh, sinh viên về công tác bảo vệ môi trường nói chung và quản lý rác thải nói riêng; đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý rác thải sinh hoạt.

4/5/2023 3:02:23 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạch Tuynel Phú Lộc tới môi trường không khí

Mục tiêu của đề tài là nắm bắt được tình hình sản xuất của nhà máy, ảnh hưởng của nhà máy đến môi trường từ đó đề xuất biện pháp xử lý ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường khu vực và thu thập số liệu phục vụ báo cáo khóa luận tốt nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/5/2023 3:02:16 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của chợ Giếng Vuông, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá chất lượng nước thải tại chợ Giếng Vuông, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; đề xuất giải pháp xử lý và quản lý nước thải tại chợ Giếng Vuông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/5/2023 3:02:04 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Thiết kế mô hình thu sương (hơi) làm nước sạch của một số sợi tự nhiên

Đề tài nghiên cứu đã cung cấp cơ sở lý luận của việc đánh giá chất lượng nước thu sương trong phòng thí nghiệm; cung cấp thêm thông tin cũng như biện pháp mới từ mô hình thu sương làm nước sạch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/5/2023 3:01:52 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng môi trường nước ao rô phi giống tại Trung tâm đào tạo nghiên cứu và phát triển thủy sản vùng Đông Bắc

Đề tài nghiên cứu nhằm 3 mục tiêu: Khái quát về trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và Phát triển thủy sản vùng Đông Bắc; tìm hiểu về hoạt động nuôi cá rô phi của Trung tâm thủy sản; đánh giá chất lượng môi trường nước nuôi cá rô phi tại Trung tâm thủy sản; đề xuất được giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu nguyên nhân có thể gây ra ô nhiễm tại Trung tâm thủy sản.

4/5/2023 3:01:43 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng công tác thu gom và xử lý rác thải nông nghiệp tại Farm Lochhof 26, Mösbach - Achern, Germany

Đề tài nghiên cứu tiến hành điều tra, đánh giá hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nông nghiệp trên phạm vi khu vực Farm Lochhof 26, Mösbach - Achern, Germany và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý môi trường một cách khoa học và bền vững, kết hợp với việc bảo vệ môi trường góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

4/5/2023 3:01:36 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng chất lượng nước thải Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu một số thông tin về bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Kạn; xác định tình hình sử dụng nước của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Kạn; xánh giá thực trạng nước thải Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Kạn; đề ra một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước thải bệnh viện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/5/2023 2:59:42 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018

Đề tài đánh giá, phân tích những thuận lợi khó khăn của công tác cấp GCNQSDĐ, từ đó đề xuất những giải pháp thích hợp, phù hợp với với điều kiện thực tế của địa phương góp phần đẩy nhanh công tác này trong thời gian tới.

4/5/2023 2:58:57 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng môi trường không khí và đề xuất công nghệ xử lý bụi, khí thải tại Nhà máy sản xuất chì thỏi, chì kim loại của Công ty Cổ phần luyện kim màu tỉnh Hà Giang

Mục tiêu của đề tài là đánh giá hiện trạng môi trường không khí và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế trong công nghệ xử lý bụi, khí thải tại Nhà máy sản xuất chì thỏi, chì kim loại của Công ty Cổ phần luyện kim màu Hà Giang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/5/2023 2:58:46 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng nước thải y tế bệnh viện Đa khoa Lào Cai tỉnh Lào Cai

Đề tài khóa luận đánh giá được thực trạng nước thải phát sinh tại bệnh viện; sơ lược về công nghệ xử lý nước thải bệnh viện; nghiên cứu chất lượng nước thải của bệnh viện; đề xuất một số biện pháp quản lý và phương pháp xử lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/5/2023 2:58:34 PM +00:00