Tài liệu miễn phí TOEFL - IELTS - TOEIC

Download Tài liệu học tập miễn phí TOEFL - IELTS - TOEIC

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực giảng viên khoa tiếng Anh chuyên ngành

Để hỗ trợ công cuộc đào tạo đó, nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã tiến hành xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực giảng viên giảng dạy ngoại ngữ. Trong nghiên cứu này, tác giả mong muốn giới thiệu và đề xuất sử dụng bộ tiêu chí đánh giá năng lực các giảng viên giảng dạy Tiếng Anh Chuyên ngành.

12/29/2020 3:40:34 PM +00:00

Using moodle quiz to assist listening assessment: EFL students perceptions and suggestions

This study investigated the perceptions of EFL students at University of Foreign Languages, Hue University, about the use of the Moodle Quiz in listening tests and the benefits as well as problems they had when taking Moodle-based listening quizzes. A mixed method was adopted to collect data from 73 first-year English majors.

12/29/2020 2:18:36 PM +00:00

Reference and inference in English reading and implications in Vietnamese language classrooms

This study employed a quasi-experimental design in which guided strategies and practice exercises were integrated into the curriculum to measure effects of the treatment in improving students’ referring and inferring ability.

12/29/2020 2:18:30 PM +00:00

An investigation into EFL students’ perception of blended learning at University of Foreign Languages, Hue University

A survey was conducted with 102 students from Hue University of Foreign Languages (HUFL) English Department who had opportunity to take part in blended courses. In addition, a focus group discussion was also administered with 10 voluntary students. The findings from this study revealed the general perception of blended learning of EFL students and expressed their positive attitudes towards blended learning.

12/29/2020 2:18:16 PM +00:00

The effects of cognitive reading strategies instruction (CRSI) on students’ reading comprehension and their attitudes towards CRSI at the Language School

This eight-week quasi-experimental research was conducted to figure out how cognitive reading strategies affect non-English major students’ reading comprehension (RC) at Language School and their attitudes towards CRSI. Two intact classes with 36 students were divided into two groups, TOEIC119, control group (CG) and TOEIC120, experimental group (EG).

12/29/2020 2:17:10 PM +00:00

Teaching translation modules using moodle: A quantitative research at University of Foreign Languages, Hue University

This paper aims to research the effectiveness of using Moodle in teaching English-Vietnamese translation modules at University of Foreign Languages, Hue University. We mainly used the quantitative method to collect and analyze questionnaires given to both students and teachers and found out several benefits of blended learning.

12/29/2020 2:15:51 PM +00:00

Constructivism and cooperative learning: An application in teaching interpreting to senior students of business English at the University of Finance–Marketing

The paper discusses the application of constructivism to teaching interpreting to senior students of Business English at the University of Finance-Marketing’s Foreign Language Department. In fact, the author depicts the classroom model, in which the constructivist approach in combination with cooperative learning is adopted in two empirical courses.

12/29/2020 2:15:45 PM +00:00

The use of portfolios on EFL young learners’ sentence writing: A case at an English language centre in the Mekong Delta

The aim of this experimental study is two-fold: (1) to find out the extent that the portfolio affects EFL young learners’ sentence writing; (2) to explore learners’ attitudes towards the use of portfolio. Participants are 60 young learners enrolling Mover courses at an English language center situated in the Mekong Delta.

12/29/2020 2:15:30 PM +00:00

Cultural elements and their potentials to develop students’ intercultural competence: A survey on English textbooks used in classes of language skills at University of Foreign Languages, Hue University

This paper presents the results of a survey on English textbooks used for teaching language skills at the Department of English and the Department of International Studies, Hue University of Foreign Languages.

12/29/2020 2:14:26 PM +00:00

IELTS reading test and other skills

Ebook Essential test for IELTS is compiled with 4 parts present listening, reading, writing, speaking; Support for those who are studying and studying English at IELTS level.

12/29/2020 1:52:45 PM +00:00

The effects of grouping types on promoting critical thinking in EFL collaborative writing

This study aims to have a more indepth view of the effects of group composition on promoting critical thinking level of ELF students in collaborative writing.

12/29/2020 8:49:55 AM +00:00

Cambridge IELTS 14

Ebook Cambridge IELTS Academic 14 Cambridge IELTS 14 is written with 4 test questions, in Academic or General format with equivalent difficulty and difficulty. Each topic follows the structure of Listening - Reading - Speaking - Writing. At the end of the 4 exam questions are the Audioscripts and answers. Through the audioscripts provided, analyze your answers and check if you can hear correctly, how many parts are correct and understand the test.

10/19/2020 6:21:22 PM +00:00

20 câu chuyện từ vựng TOEIC

Tài liệu tổng hợp với 20 câu chuyện ngắn về từ vựng TOEIC giúp các bạn dễ ghi nhớ từ mới qua các câu truyện hay và thú vị. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

9/24/2020 7:30:11 PM +00:00

Hướng dẫn dự thi TOEIC – Kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu

Hướng dẫn dự thi TOEIC – Kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu giới thiệu về TOEIC; những câu hỏi thường gặp liên quan đến TOEIC; chứng chỉ TOEIC; tham gia thi TOEIC; kết quả bài thi TOEIC; các quy định hướng dẫn sử dụng kết quả TOEIC..

9/24/2020 5:13:16 PM +00:00

Improve your skills writing for IELTS 6.0-7.5 with answer key: Part 2

Improve your Skills: Writing for IELTS is divided into 10 units. The topics are typical of those found in the exam, ensuring that you have an awareness of likely subject matter. Each unit is subdivided into three parts: Task 1, Task 2 and a Practice test. There is an answer key at the end of the book, as well as sample answers for the Practice test questions.

8/29/2020 6:36:56 AM +00:00

Vận dụng một số trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy môn Viết IELTS

Bài viết khái quát cơ sở lí luận về trò chơi ngôn ngữ (TCNN) trong giảng dạy môn Viết IELTS. Trên cơ sở đó, tác giả thực hiện nghiên cứu khảo sát 60 sinh viên (SV) đang học môn viết IELTS 2 và 04 giảng viên (GV) giảng dạy môn học này của chương trình chất lượng cao tại Học viện Chính sách và Phát triển về việc vận dụng TCNN trong giảng dạy môn viết học thuật (viết IELTS).

8/29/2020 1:50:54 AM +00:00

Improving vocabulary for young learenrs through storytelling in EFL classroom

The paper focuses on four main issues. First, it discusses the definition of storytelling and different types of stories to tell in EFL classroom. Second, it introduces the characteristics of EFL young learners. Third, researcher analyzes the benefits of storytelling and strategies to use storytelling in EFL classroom.

8/28/2020 10:45:35 AM +00:00

Các đề thi viết IELTS năm 2014

Tài liệu cung cấp với hơn 30 đề thi viết IELTS được tổng hợp từ các kỳ thi IELTS trong năm 2014. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có thêm tư liệu hỗ trợ quá trình học tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị chu đáo cho các kì thi sắp diễn ra.

8/28/2020 10:37:03 AM +00:00

Hướng dẫn giải bài tập part 7 TOEIC

Giải chi tiết TOEIC RC 1000 (Part 7) tổng hợp các bài tập phần 7 trong các đề thi TOEIC, hướng dẫn giải chi tiết, có phiên dịch sang tiếng Việt. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những ai đang học tập, luyện thi để lấy các chứng chỉ TOEIC. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

7/8/2020 4:54:58 PM +00:00

Vocabulary for TOEIC

Ebook Check your English vocabulary for TOEIC present the content: Comparing and contrasting; food and eating out; job advertising; obligation and option; shopping and consumerism; word form nouns from verbs...

5/20/2020 1:52:32 AM +00:00

Tổng hợp ngữ pháp, từ vựng TOEIC

Tài liệu trình bày cấu trúc của một câu trong tiếng Anh, một số công thức ghi nhớ ngữ pháp tiếng Anh, một số loại câu cơ bản trong tiếng Anh, đại từ trong tiếng Anh. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

5/4/2020 3:34:57 PM +00:00

Giải đề ETS TOEIC 2016 Part 7

Cuốn sách cung cấp đến quý độc giả hướng dẫn phương pháp và giải đề ETS TOEIC 2016 trong part 7; giúp các bạn ôn luyện, chuẩn bị hành trang chu đáo cho các kỳ thi. Để nắm chi tiết nội dung của cuốn sách mời các bạn cùng tham khảo.

3/29/2020 11:56:11 PM +00:00

A survey on Saigon university EFL students’ attitudes towards M-learning

Mobile learning (M-learning) appears as the great mark of technological revolution 4.0, which supports learners’ learning everywhere and every time. Although learning through smart and mobile devices is expected to apply appropriately on teaching and learning, users’ attitudes towards application need to be seriously assessed.

3/29/2020 7:58:30 PM +00:00

An essay collection for TOEFL

The paper present the content: why do you think people attend college or university? Use specific reasons and examples to support your answer; do you agree or disagree with the following statement? Parents are the best teachers. Use specific reasons and examples to support your answer; A company has announced that it wishes to build a large factory near your community. Discuss the advantages and disadvantages of this new influence on your community. Do you support or oppose the factory? Explain your position...

3/29/2020 7:41:08 PM +00:00

Applying information-GAP activities to an EFL speaking class to improve students’ speaking participation - an action research on 1st year English majors at haiphong university

The objective of this research was to improve the speaking participation and performance of the students in class English Major 5 – K17 (EM 5 – K17) - Foreign Language Department (FLD) - Hai Phong University (HPU) by using information gap activities.

3/29/2020 5:48:58 PM +00:00

Nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học - trường Đại học Thủ đô Hà Nội đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra Tiếng Anh của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học cần đạt là bậc 3/6 với hệ chuẩn, bậc 4/6 với hệ chất lượng cao nhằm tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh về vị trí việc làm trên thị trường lao động.

1/13/2020 1:18:10 PM +00:00

Các lỗi thường gặp trong bài viết số 2, bài thi cuối kỳ tiếng Anh 3 của sinh viên trường Đại học Y - Dược - Đại học Thái Nguyên và đề xuất giải pháp

Nghiên cứu này khảo sát các lỗi phổ biến trong Phần 2, Bài thi Viết cuối Học phần 3, của sinh viên trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên dựa trên các tiêu chí theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (VSTEP) về Mức độ hoàn thành yêu cầu đề bài, Từ vựng, Ngữ pháp, và Bố cục của bài viết.

1/13/2020 9:31:44 AM +00:00

Viterbi algorithm for English - Vietnamese sentence retrieval in EBMT

In this paper, we propose an algorithm to pick a sentence from the corpus based on the Viterbi algorithm. The result shows that our proposed method, when applied to English – Vietnamese translation, attains acceptable quality.

11/29/2019 12:48:30 PM +00:00

Student motivations to study abroad – an empirical study of Vietnamese students in UK

This study adapts Push and Pull Theory in educational tourism to explore and measure factors that make students studying abroad in addition to considering travel behaviours of them while being in UK. By using the survey data from 125 Vietnamese students currently studying in United Kingdom.

11/29/2019 7:49:07 AM +00:00

Teaching English idioms of happiness and sadness through conceptual metaphors in Vietnamese context

This paper provides support for the adoption of CM in teaching idioms thanks to its effectiveness in enhancing the comprehension and retention of idioms. Because specific techniques of this approach have not been thoroughly explored, the paper attempts to provide and analyze CM-related activities for teaching idioms in EFL classrooms, more specifically teaching English idioms of happiness and sadness in Vietnamese context.

11/29/2019 7:48:55 AM +00:00