Tài liệu miễn phí TOEFL - IELTS - TOEIC

Download Tài liệu học tập miễn phí TOEFL - IELTS - TOEIC

Hướng dẫn giải bài tập part 7 TOEIC

Giải chi tiết TOEIC RC 1000 (Part 7) tổng hợp các bài tập phần 7 trong các đề thi TOEIC, hướng dẫn giải chi tiết, có phiên dịch sang tiếng Việt. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những ai đang học tập, luyện thi để lấy các chứng chỉ TOEIC. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

7/8/2020 4:54:58 PM +00:00

Vocabulary for TOEIC

Ebook Check your English vocabulary for TOEIC present the content: Comparing and contrasting; food and eating out; job advertising; obligation and option; shopping and consumerism; word form nouns from verbs...

5/20/2020 1:52:32 AM +00:00

Tổng hợp ngữ pháp, từ vựng TOEIC

Tài liệu trình bày cấu trúc của một câu trong tiếng Anh, một số công thức ghi nhớ ngữ pháp tiếng Anh, một số loại câu cơ bản trong tiếng Anh, đại từ trong tiếng Anh. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

5/4/2020 3:34:57 PM +00:00

Giải đề ETS TOEIC 2016 Part 7

Cuốn sách cung cấp đến quý độc giả hướng dẫn phương pháp và giải đề ETS TOEIC 2016 trong part 7; giúp các bạn ôn luyện, chuẩn bị hành trang chu đáo cho các kỳ thi. Để nắm chi tiết nội dung của cuốn sách mời các bạn cùng tham khảo.

3/29/2020 11:56:11 PM +00:00

A survey on Saigon university EFL students’ attitudes towards M-learning

Mobile learning (M-learning) appears as the great mark of technological revolution 4.0, which supports learners’ learning everywhere and every time. Although learning through smart and mobile devices is expected to apply appropriately on teaching and learning, users’ attitudes towards application need to be seriously assessed.

3/29/2020 7:58:30 PM +00:00

An essay collection for TOEFL

The paper present the content: why do you think people attend college or university? Use specific reasons and examples to support your answer; do you agree or disagree with the following statement? Parents are the best teachers. Use specific reasons and examples to support your answer; A company has announced that it wishes to build a large factory near your community. Discuss the advantages and disadvantages of this new influence on your community. Do you support or oppose the factory? Explain your position...

3/29/2020 7:41:08 PM +00:00

Applying information-GAP activities to an EFL speaking class to improve students’ speaking participation - an action research on 1st year English majors at haiphong university

The objective of this research was to improve the speaking participation and performance of the students in class English Major 5 – K17 (EM 5 – K17) - Foreign Language Department (FLD) - Hai Phong University (HPU) by using information gap activities.

3/29/2020 5:48:58 PM +00:00

Nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học - trường Đại học Thủ đô Hà Nội đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra Tiếng Anh của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học cần đạt là bậc 3/6 với hệ chuẩn, bậc 4/6 với hệ chất lượng cao nhằm tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh về vị trí việc làm trên thị trường lao động.

1/13/2020 1:18:10 PM +00:00

Các lỗi thường gặp trong bài viết số 2, bài thi cuối kỳ tiếng Anh 3 của sinh viên trường Đại học Y - Dược - Đại học Thái Nguyên và đề xuất giải pháp

Nghiên cứu này khảo sát các lỗi phổ biến trong Phần 2, Bài thi Viết cuối Học phần 3, của sinh viên trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên dựa trên các tiêu chí theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (VSTEP) về Mức độ hoàn thành yêu cầu đề bài, Từ vựng, Ngữ pháp, và Bố cục của bài viết.

1/13/2020 9:31:44 AM +00:00

Viterbi algorithm for English - Vietnamese sentence retrieval in EBMT

In this paper, we propose an algorithm to pick a sentence from the corpus based on the Viterbi algorithm. The result shows that our proposed method, when applied to English – Vietnamese translation, attains acceptable quality.

11/29/2019 12:48:30 PM +00:00

Student motivations to study abroad – an empirical study of Vietnamese students in UK

This study adapts Push and Pull Theory in educational tourism to explore and measure factors that make students studying abroad in addition to considering travel behaviours of them while being in UK. By using the survey data from 125 Vietnamese students currently studying in United Kingdom.

11/29/2019 7:49:07 AM +00:00

Teaching English idioms of happiness and sadness through conceptual metaphors in Vietnamese context

This paper provides support for the adoption of CM in teaching idioms thanks to its effectiveness in enhancing the comprehension and retention of idioms. Because specific techniques of this approach have not been thoroughly explored, the paper attempts to provide and analyze CM-related activities for teaching idioms in EFL classrooms, more specifically teaching English idioms of happiness and sadness in Vietnamese context.

11/29/2019 7:48:55 AM +00:00

The use of linguistic units and their implicatures in the listening section of TOEFL iBT test

Implicature is a means of conveying what speakers mean linguistically, and it is most commonly used in spoken language. Identifying the possible interpretations and discovering the implied meanings of the information, nevertheless, are really challenging for non-native English speakers, especially for ESL/EFL test-takers who are under testing pressure.

11/29/2019 7:47:47 AM +00:00

Câu hỏi kiểm tra cuối kì English oral intermediate 1 - Speaking

Tài liệu cung cấp với hơn 10 câu hỏi kiểm tra phần nói của English oral intermediate 1, mỗi câu hỏi được xây dựng với chủ đề mỗi chủ đề khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

10/18/2019 1:19:39 AM +00:00

Cấu trúc đề thi phần đọc TOEFL ITP

Tài liệu cung cấp đến cấu trúc đề thi phần đọc TOEFL ITP, phương pháp làm bài, một số dạng bài tập mẫu. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn đang học tập và ôn luyện trước kì thi TOEFL ITP. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết.

10/17/2019 11:47:19 PM +00:00

135 typical IELTS speaking part one questions

The statements below are very approximately in order by the most likely topic and the most likely questions within each topic. That will mean that topics low in the list and questions low in each list are fairly unlikely, but they are given anyway to give some idea of the potential variability of IELTS questions. As the IELTS questions changed all the time and are no longer published, there will certainly be questions in the exam that are not in the list below, as well as some that are similar but stated differently and maybe some topics that are not here.

10/16/2019 7:25:33 PM +00:00

Sử dụng phương pháp học tập tích hợp Blended learning để đào tạo tiếng Anh theo định hướng TOEIC cho sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Bài viết trình bày sự cần thiết của việc đào tạo tiếng Anh theo định hướng TOEIC và những ưu điểm của việc áp dụng phương pháp học tập tích hợp Blended learning trong đào tạo tiếng Anh cho sinh viên tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

9/16/2019 9:24:59 PM +00:00

Tổng hợp 100 topics cho IELTS speaking - Ngoc Bach

Tài liệu với các nội dung: mô tả một nước ngoài bạn muốn đến; mô tả một món quà mà gần đây bạn đã tặng cho người khác; mô tả một bài hát thú vị; mô tả một nhà phát minh hoặc nhạc sĩ sáng tạo; một con vật thú vị; một bữa ăn bạn có với bạn bè của bạn; mô tả một doanh nghiệp nhỏ mà bạn muốn mở nếu bạn có cơ hội; mô tả một thời gian bạn cần để sử dụng trí tưởng tượng; mô tả những gì bạn nghĩ sẽ là công việc hoàn hảo cho bạn; mô tả một tạp chí hoặc tờ báo mà bạn muốn đọc; mô tả một sân vận động thể thao mà quan trọng trong thành phố của bạn; mô tả một ngày lễ quan trọng được tổ chức ở nước bạn... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

9/15/2019 6:07:54 PM +00:00

400 từ vựng toeic cập nhật 2018 - cùng học toeic 990

với mục giúp đỡ các bạn có ý định luyện toeic và từ vựng tại nhà có một nguồn tài liệu hiệu quả và sát thực với nhiều đề thi trong các kì thi toeic gần đây. dựa trên những từ vựng, trong các đề thi lọc ra 400 từ trọng điểm chia theo các mức độ khác nhau bao gồm cả phần nghe và phần đọc được trình bày dễ hiểu có kèm theo dịch song ngữ. mời các bạn cùng tham khảo để nắm chắc các nội dung.

9/15/2019 3:51:42 AM +00:00

IELTS reading and some techniques to improve IELTS reading skills for students

IELTS Reading is considered as a discerning skill and it is of the equal importance to listening, speaking and writing in obtaining the objectives of IELTS of band 6 or 6.5. Being teachers of English at a training institution, the authors recognize that students can make time-saving improvements in their reading command under their teachers’ insightful guidance.

9/14/2019 3:28:57 PM +00:00

Improving IELTS listening skills for ATC students of Banking Academy

IELTS Listening is considered by many learners as the most challenging skills as lots of efforts and time are required if learners wish to make much progress in Listening. This paper looks at some typical listening difficulties faced by learners and offer some suggestions to help learners achieve their targets.

9/14/2019 3:28:20 PM +00:00

Ebook Writing for the TOEFL IBT: Phần 2

Continued from part 1, part 2 ebook with 3 parts Writing skills independent task; writing skills both tasks; modle test. This task asks an opinion about a topic. The test taker will use personal knowl edge and experience to write an essay of at least 300 words if time permits. To better understand the content details, invite you to consult the ebook.

7/16/2019 2:04:15 PM +00:00

Ebook Writing for the TOEFL IBT: Phần 1

Writing for the TOEFL IBT by author Lin Lougheed, part 1 ebook with 2 parts introduction and writing skills integrated task. This task consists of a 250-300 word passage on an academic subject followed by a two-minute lecture or discussion on the same topic. The test taker in then given a question about the topic. The test taker must write a 150 to 225 word summary of the important points made in the listening passage and explain how these points relate tho those in the reading passage. The test taker may write more than 225 words if time permits. To better understand the content details, invite you to consult the ebook.

7/16/2019 2:03:45 PM +00:00

Ebook Phương pháp viết luận cho người thi TOEFL: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook gồm 97 chủ đề viết luận TOEFL thường gặp như: du lịch, bữa ăn tại nhà, thành phố lớn, trường đại học, giáo viên... Ebook giúp các bạn rèn luyện kỹ năng viết bài luận của bản thân trước các kì thi TOEFL. Để nắm rõ nội dung, mời các bạn cùng tham khảo ebook.

7/16/2019 1:55:19 PM +00:00

Ebook Phương pháp viết luận cho người thi TOEFL: Phần 1

Phương pháp viết luận cho người thi TOEFL của tác giả Trưởng Thiện Phúc với 105 chủ đề viết luận thường gặp. Phần 1 ebook gồm 8 chủ đề viết luận; các lời khuyên khi viết luận, dàn bài cho bài viết luận, câu trúc bài viết luận. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chắc nội dung.

7/16/2019 1:55:06 PM +00:00

Bộ đề Toeic Format mới tháng 6-2019

Bộ đề Toeic theo định dạng mới với trọn bộ các câu hỏi trong đề thi Toeic có kèm theo đáp án và giải thích chi tiết. Giúp các bạn ôn luyện, tự kiểm tra, củng cố trình độ tiếng Anh Toeic của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo bộ đề thi để nắm chắc nội dung.

7/16/2019 1:18:38 PM +00:00

The effectiveness of task - based - language teaching in improving ielts reading skill

The present paper attempts to emphasise the mutual connection between testing and teaching in light of evaluating the effectiveness of task-oriented IELTS activities on the performances of IELTS trainees in their reading test. For this purpose, the learners in an IELTS preparation center in Hanoi were treated with IELTS reading materials under the adoption of task-based language teaching approach (TBLT) for three months.

7/2/2019 9:09:26 PM +00:00

Ebook Chìa khóa trả lời mọi câu hỏi IELTS speaking

Nội dung chính của ebook trình bày các 6 đề chính thường gặp trong Đề thi IELTS Speaking và các phương pháp làm các đề đó. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết!

12/20/2018 11:13:00 AM +00:00

Ebook New economy 2018 - Listening

You will hear short talks given by single speakers. The talks are of a wide range of topics belonging to different types such as instructions, advertisements, news broadcasts, weather forecasts, lectures, and telephone messages. Each short talk is followed by three questions printed in the test book. For each of the questions, you have to choose the best response from the four options, based on the content of the talks you have heard.

11/27/2018 11:18:40 AM +00:00

Ebook New economy 2018 - Reading

(BQ)In this part you will read a selection of texts, such as magazine and newspaper articles, e-mails, and instant messages. Each single passage is followed by 2-4 questions while the double and triple passages are followed by 5 questions each. You are to choose the best answer to each of the questions.

11/27/2018 11:18:04 AM +00:00