Tài liệu miễn phí Hợp đồng

Download Tài liệu học tập miễn phí Hợp đồng

Mẫu Hợp đồng quản lý bất động sản

Mẫu Hợp đồng quản lý bất động sản là mẫu hợp đồng được lập ra nhằm ghi lại toàn bộ những thỏa thuận giữa bên sở hữu bất động sản và bên công ty quản lý bất động sản. Để biết thêm thông tin biểu mẫu, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu hợp đồng tại đây.

4/9/2023 7:27:25 AM +00:00

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành là mẫu hợp đồng được lập ra nhằm thỏa thuận ký kết hợp đồng đào tạo thực hành giữa hai bên về đối tượng, số lượng, thời gian phương thức và thời hạn thanh toán chi phí thực hàn, quyền và nghĩa vụ của hai bên... Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

4/9/2023 7:27:19 AM +00:00

Mẫu Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình

Mẫu Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình là mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây lắp công trình. Hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý, thỏa thuận giữa hai bên. Hợp đồng nêu rõ thông tin lý lịch của hai bên, quyền lợi và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, đảm bảo tính hợp pháp thực hiện theo đúng quy định hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/9/2023 7:27:13 AM +00:00

Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn

Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn bao gồm các thông tin như căn cứ để ký hợp đồng, các bên ký hợp đồng gồm đại diện bên giao thầu và nhận thầu, nội dung thỏa thuận ký hợp đồng,... Mời bạn tham khảo và tải về tại đây.

4/9/2023 7:19:48 AM +00:00

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân hàng

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân hàng là mẫu hợp đồng được lập ra để ký kết về việc cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân hàng. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, phương thức tiến hàng dịch vụ, phí dịch vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên. Mời bạn tham khảo chi tiết.

4/9/2023 7:19:41 AM +00:00

Mẫu Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản

Mẫu Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản là sự thỏa thuận giữa chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm với nhà xuất bản về việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả cho nhà xuất bản, tác phẩm sẽ được sử dụng để xuất bản và bán ra đến độc giả. Mời bạn tham khảo mẫu hợp đồng ngay tại đây.

4/9/2023 3:06:42 AM +00:00

Mẫu Hợp đồng lao động có thời hạn cho viên chức

Mẫu Hợp đồng lao động có thời hạn cho viên chức cần đảm bảo các nội dung sau: căn cứ ban hành hợp đồng, thông tin cá nhân hai bên thực hiện ký kết, phần cam kết thực hiện các điều khoản hợp đồng. Để hiểu rõ hơn về mẫu hợp đồng này, mời bạn tham khảo ngay.

4/9/2023 2:58:30 AM +00:00

Mẫu Hợp đồng làm việc đặc biệt

Mẫu Hợp đồng làm việc đặc biệt bao gồm các thông tin của hai bên thỏa thuận ký hợp đồng và cam kết thực hiện các điều khoản như thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng, chế độ làm việc, nghĩa vụ và quyền lợi của người được tuyển dụng, nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, điều khoản thi hành.

4/9/2023 2:58:23 AM +00:00

Mẫu Hợp đồng lao động song ngữ

Mẫu Hợp đồng lao động song ngữ, cụ thể là hợp đồng song ngữ Anh-Việt là tài liệu tham khảo thực sự cần thiết dành cho người lao động trong thời điểm đất nước phát triển hiện nay. Để biết rõ hơn, mời bạn tham khảo chi tiết.

4/9/2023 2:43:55 AM +00:00

Mẫu Hợp đồng đi làm việc tại nước ngoài

Mẫu Hợp đồng đi làm việc tại nước ngoài là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp với người lao động về quyền, nghĩa vụ của các bên trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

4/9/2023 2:43:49 AM +00:00

Mẫu Hợp đồng ký gửi hàng hóa

Mẫu Hợp đồng ký gửi hàng hóa là sự thỏa thuận của các bên về mặt hàng hóa mà trong đó bên sở hữu tài sản sẽ chuyển quyền định đoạt tạm thời cho bên nhận ký gửi, có phát sinh thù lao về tiền công, hoa hồng cho bên nhận ký gửi. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/8/2023 8:34:33 PM +00:00

Hợp đồng tư vấn và thiết kế kiến trúc

Hợp đồng tư vấn và thiết kế kiến trúc là văn bản soạn thảo dựa trên sự thỏa thuận của bên giao thi công và nhận thi công về lĩnh vực thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư. Thiết kế kiến trúc là một lĩnh vực tương đối khó, yêu cầu có sự kết hợp của nghệ thuật, khoa học kỹ thuật và mỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/8/2023 8:31:35 PM +00:00

Hợp đồng đại lý phân phối độc quyền

Hợp đồng đại lý phân phối độc quyền là sự thỏa thuận giữa các bên để bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng nhất định tại một khu vực địa lý nhất định. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/8/2023 8:31:29 PM +00:00

Hợp đồng mua bán xe máy

Hợp đồng mua bán xe máy là giấy tờ cam kết việc mua bán, chuyển nhượng phương tiện cho người khác, cần công chứng, chứng thực theo quy định để đảm bảo tính pháp lý, quyền sở hữu tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/8/2023 8:29:14 PM +00:00

Hợp đồng giao khoán (Mẫu số C11- HD)

Hợp đồng giao khoán là sự thỏa thuận của hai bên, theo đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán và sau khi đã hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả của công việc đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/7/2023 12:47:13 AM +00:00

Mẫu Hợp đồng cho thuê bất động sản

Mẫu Hợp đồng cho thuê bất động sản là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng của hai bên. Mẫu bản hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung thuê bất động sản, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên khi thuê. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/5/2023 7:22:26 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà xưởng

Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà xưởng nhằm giúp bạn có một mẫu hợp đồng rõ ràng và nắm rõ một số điều khoản cần thiết khi soạn thảo một bản hợp đồng như: Giá thuê, cách thức thanh toán, thời hạn thuê bao lâu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

4/5/2023 7:22:19 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng gia công

Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo mẫu Hợp đồng gia công dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

4/5/2023 7:22:12 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc (Về việc thiết kế, thi công công trình)

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc (Về việc thiết kế, thi công công trình) sẽ giúp các bạn tiết kiệm thì giờ trong việc soạn thảo hợp đồng vì mẫu hợp đồng nguyên tắc này đã được trình bày sẵn với nội dung và hình thức rõ ràng. Các bạn có thể tải mẫu hợp đồng này về máy sử dụng trực tiếp hoặc chỉnh sửa và bổ sung thêm các điều khoản cần thiết để phù hợp với lĩnh vực hoạt động của công ty.

4/5/2023 7:22:02 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (Mẫu 1)

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dưới đây để biết cách trình bày và soạn thảo nội dung hợp đồng sao cho đúng quy chuẩn, đảm bảo đầy đủ các điều khoản có liên quan nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra về sau.

4/5/2023 7:21:54 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc trình bày những điều khoản mà đại diện các bên đã thống nhất và thỏa thuận với nhau. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn để nắm rõ nội dung chính cần được trình bày trong bản hợp đồng nguyên tắc.

4/5/2023 7:21:47 PM +00:00

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Các bạn đang có nhu cầu tìm kiếm Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh để hoàn thành sớm nhất những thủ tục giấy tờ ký kết hợp đồng hợp tác. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu hợp đồng này đã được soạn thảo sẵn với nội dung và hình thức rõ ràng. Các bạn có thể tải về máy sử dụng để tiết kiệm thời gian hơn.

4/5/2023 7:21:40 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ góp phần giải đáp những thắc mắc của các bạn về cách soạn thảo hợp đồng hợp tác bao gồm cả hai ngôn ngữ Anh - Việt. Hi vọng sau khi tham khảo các bạn sẽ soạn thảo cho mình một bản hợp đồng phù hợp với lĩnh vực hoạt động của công ty.

4/5/2023 7:21:34 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng mẫu của ITC về mua bán hàng hóa thương mại quốc tế

Mẫu Hợp đồng mẫu của ITC về mua bán hàng hóa thương mại quốc tế trình bày những điều khoản mà đại diện các bên đã thống nhất và thỏa thuận với nhau. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn để nắm rõ nội dung chính cần được trình bày trong bản hợp đồng mua bán.

4/5/2023 7:21:27 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Để biết cách trình bày và soạn thảo hợp đồng dịch vụ có nội dung và hình thức rõ ràng, cụ thể giúp cho công việc hợp tác được diễn ra một cách nhanh chóng và thuận tiện, mời các bạn cùng tham khảo Mẫu Hợp đồng dịch vụ quảng cáo mà chúng tôi sưu tầm được.

4/5/2023 7:21:20 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng dịch vụ người dẫn chương trình truyền hình

Mẫu Hợp đồng dịch vụ người dẫn chương trình truyền hình sẽ giúp các bạn nắm bắt các điều khoản chính của bản hợp đồng để từ đó biết cách soạn thảo hợp đồng đảm bảo được quyền và lợi ích của các bên tham gia. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/5/2023 7:21:11 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng thi công nội thất

Mời các bạn cùng tham khảo các điều khoản cam kết và thống nhất giữa bên thi công và chủ đầu tư về việc thi công nội thất qua Mẫu Hợp đồng thi công nội thất dưới đây. Hi vọng sau khi tham khảo các bạn sẽ biết cách soạn thảo bản hợp đồng thi công nội thất đúng chuẩn.

4/5/2023 7:21:03 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ (Mẫu 2)

Hợp đồng mua bán căn hộ là văn bản xác nhận việc hai bên thỏa thuận, để bên bán chuyển quyền sở hữu căn hộ sang cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/5/2023 7:20:55 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin là thoả thuận giữa một bên cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, một bên còn lại có nhu cầu sử dụng dịch vụ này nhằm mục đích phát triển, vận hành, duy trì công việc trong một lĩnh vực nhất định. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/5/2023 7:20:46 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ (Mẫu 1)

Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ giúp các bạn sẽ thuận tiện hơn trong việc soạn thảo và trình bày một mẫu hợp đồng đúng với quy định. Một hợp đồng đầy đủ chi tiết và rõ ràng sẽ giúp bạn mua bán thành công hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/5/2023 7:20:39 PM +00:00