Tài liệu miễn phí Du lịch

Download Tài liệu học tập miễn phí Du lịch

Tác động của du lịch cộng đồng đối với người dân ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá các tác động của hoạt động du lịch cộng đồng (DLCĐ) tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại địa bàn nghiên cứu một cách bền vững. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ phỏng vấn chuyên sâu các chuyên gia, nhà quản lý du lịch, lãnh đạo chính quyền địa phương và điều tra bằng bảng câu hỏi người dân tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.

10/21/2021 1:42:47 AM +00:00

Sự hài lòng của cư dân với phát triển du lịch bền vững: Trường hợp huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nghiên cứu này tập trung phân tích các khía cạnh của phát triển du lịch bền vững (môi trường, văn hóa - xã hội, kinh tế, thể chế) ảnh hưởng đến sự hài lòng của cư dân tại Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dữ liệu được thu thập trên 310 cư dân tại địa phương có tham gia vào các hoạt động liên quan đến du lịch bền vững.

10/21/2021 1:40:07 AM +00:00

Xây dựng tự động từ điển Việt - Anh và ứng dụng trong lĩnh vực du lịch

Từ điển song ngữ là một dạng tài nguyên ngôn ngữ quan trọng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của xử lý ngôn ngữ tự nhiên, như: dịch máy, tìm kiếm liên ngữ, tra cứu ngữ nghĩa giữa hai ngôn ngữ. Bài viết trình bày một phương pháp xây dựng tự động từ điển song ngữ và ứng dụng phương pháp này để xây dựng tự động từ điển song ngữ Việt - Anh miền du lịch.

10/21/2021 1:24:18 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi du lịch có trách nhiệm với môi trường của khách du lịch tại tỉnh Bình Định

Nghiên cứu tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định hành vi du lịch có trách nhiệm với môi trường của du khách tại tỉnh Bình Định. Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát bằng bảng câu hỏi 200 du khách tại tỉnh Bình Định. Dựa vào dữ liệu thu thập được, nghiên cứu thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA) để xác định nhóm nhân tố. Sau đó, nhóm nghiên cứu tiến hành thực hiện hồi quy tuyến tính bội để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định hành vi du lịch có trách nhiệm với môi trường của du khách tại tỉnh Bình Định.

10/20/2021 4:50:30 PM +00:00

Ảnh giá mức độ hài lòng của khách nội địa đối với du lịch sinh thái quận Cái Răng, Cần Thơ

Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng nội địa đối với du lịch sinh thái ở quận Cái Răng. Qua khảo sát 130 khách du lịch, số liệu thu thập được kiểm định các thang đo và mô hình lý thuyết thông qua phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và các giá trị EFA, các giả thuyết nghiên cứu bằng phương pháp hồi quy đa biến.

10/20/2021 6:15:53 AM +00:00

Mô hình sản phẩm du lịch đường sông tổng quát của Thành phố Hồ Chí Minh

Bài nghiên cứu sử dụng các phương pháp thu thập thông tin định lượng và định tính là khảo sát bảng hỏi du khách, phỏng vấn đại diện doanh nghiệp và quan sát tham dự nhằm cố gắng tiếp cận đa chiều các bên có liên quan trong hệ thống du lịch đường sông.

10/20/2021 4:13:53 AM +00:00

Động cơ du lịch trong điều kiện ứng dụng tiến bộ công nghệ

Bài viết hướng đến việc tìm hiểu tác động của những ứng dụng công nghệ trong du lịch tới động cơ du lịch của du khách. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động du lịch có những tác động tích cực, thuận chiều đến động cơ du lịch của du khách, tăng cường vai trò của công nghệ trong việc giúp chuyến đi du lịch thuận tiện hơn, dễ dàng hơn thì sẽ tạo nên động cơ du lịch cho du khách.

10/20/2021 4:13:44 AM +00:00

Phát triển du lịch làng nghề phở sắn Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam theo hướng tiếp cận chuỗi giá trị

Bài viết lựa chọn làng nghề phở sắn Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam là trường hợp nghiên cứu. Đây là làng nghề truyền thống lâu đời nhưng chưa được khai thác hiệu quả trong xây dựng sản phẩm du lịch. Nhóm tác giả đã tiếp cận phương pháp phân tích chuỗi giá trị để tìm hiểu cách thức mà các bên tham gia cần thực hiện trong quy trình sản xuất và vận hành.

10/20/2021 4:12:57 AM +00:00

Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao vùng Đồng Tháp Mười

Mục đích của nghiên cứu là xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao tại Vùng Đồng Tháp Mười. Số liệu khảo sát thu thập từ 394 nhân viên và người dân địa phương làm việc trực tiếp và gián tiếp trong ngành du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:31:34 AM +00:00

Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Bình – Thực trạng và một số đề xuất giải pháp

Bài viết sử dụng phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp nghiên cứu về thực trạng phát triển ngành du lịch ở tỉnh Quảng Bình hiện nay, kết quả nghiên cứu cho thấy, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình, kinh tế du lịch có vị trí hết sức quan trọng, là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:30:40 AM +00:00

Phát triển du lịch biển tại Nha Trang – Khánh Hòa

Bài viết bàn về việc phát triển du lịch biển tại Việt Nam tăng trưởng một cách nhanh chóng đã kéo theo rất nhiều hệ lụy. Đà tăng trưởng của du lịch quá nhanh khiến cho cơ chế, chính sách, bảo tồn cũng như chiến lược bảo vệ, phục hồi tài nguyên du lịch biển phát triển chưa tương xứng khiến cho từ đây hậu quả mà các tỉnh ven biển miền Trung phải gánh chịu chính là suy thoái nghiêm trọng tài nguyên du lịch biển. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:30:34 AM +00:00

Nhân lực ngành du lịch trước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển du lịch thông minh tại Việt Nam

Bài viết của tác giả giới thiệu khái quát về cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 với những ưu thế vượt trội về công nghệ tác động đến ngành du lịch với sự phát triển của mô hình “du lịch thông minh”. Đồng thời, bài viết phân tích thực trạng du lịch thông minh đang diễn ra tại Việt Nam xem xét với tất cả các chủ thể trong ngành du lịch nước ta bao gồm khách du lịch, doanh nghiệp du lịch, điểm đến/ khu du lịch/ điểm du lịch và cơ quan quản lý du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:26:34 AM +00:00

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực du lịch trình độ đại học trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết tập trung đề cập đến thực trạng hoạt động đào tạo nhân lực du lịch trình độ đại học của các trường đại học nước ta, từ đó có những gợi ý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng mục tiêu đào tạo và đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:21:47 AM +00:00

Một số khuyến nghị trong phát triển du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên

Bài viết chỉ ra một số hoạt động đã và đang diễn ra ở các vườn quốc gia, khu bảo tồn ở trong và ngoài nước, những khuyến nghị, hoặc những ví dụ có thể có thể thành công, chưa thành công, đó chỉ là những gợi mở, để mỗi chúng ta, thậm chí có nhiều vấn đề cần phải được các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương vào cuộc mới hy vọng có những kết quả tốt đẹp như mong muốn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:19:59 AM +00:00

Một số giải pháp đẩy mạnh liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích của nghiên cứu này nhằm tổng hợp những vấn đề cơ bản của liên kết đào tạo (yêu cầu nguồn nhân lực trong du lịch, chính sách phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam, liên kết đào tạo trong du lịch và những lợi ích mang lại); nghiên cứu thực trạng về hoạt động liên kết đào tạo, những hạn chế hiện nay và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và trường đại học trong lĩnh vực du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:19:39 AM +00:00

Kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái - văn hóa - nông nghiệp trong cộng đồng dân cư tại Khu bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai

Bài viết thực hiện nhiệm vụ công tác phát triển du lịch kết hợp tuyên truyền giáo dục môi trường cho cộng đồng dân cư đã tích cực nghiên cứu và tìm ra một hướng đi mới mẻ tại khu bảo tồn thiên nhiên. Đó là việc kết hợp hoạt động du lịch sinh thái - văn hóa - nông nghiệp trong cộng đồng dân cư khu bảo tồn thiên nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:17:25 AM +00:00

Hoạt động du lịch cộng đồng tại vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát

Bài viết Hoạt động du lịch cộng đồng tại vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát bàn về việc xây dựng được tuyến du lịch cộng đồng tại các xã Bồng Khê - Yên Khê - Lục Dạ - Môn Sơn, nâng cao năng lực cho cộng đồng người Thái trong việc phát triển dịch vụ du lịch, phát huy những nét đặc trưng của đồng bào Thái và tạo điều kiện phát triển sinh kế cho người dân vùng đệm thông qua sự tham gia của họ vào các hoạt động du lịch cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:12:32 AM +00:00

Giáo dục cộng đồng hỗ trợ phát triển bảo tồn và du lịch bền vững trường hợp nghiên cứu: Cù Lao Chàm/ Lý Sơn/ Sa Huỳnh

Nghiên cứu được triển khai dựa trên nguồn thông tin phản hồi trực tiếp từ hiện trường tham quan học tập, kết quả hành động của người dân, cán bộ tham gia chương trình. Các phương pháp thu thập thông tin được tổ chức theo các hình thức trình bày của người dân Cù Lao Chàm, thảo luận, nhận xét của người dân Đảo B Lý Sơn, Sa Huỳnh Đức Phổ, phỏng vấn sâu kết quả học tập và thực hành tại địa phương và tại các hội thảo cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:10:29 AM +00:00

Du lịch sinh thái vườn Quốc gia Cúc Phương

Bài viết bàn về Vườn Quốc Gia Cúc Phương đã xây dựng được nhiều tuyến du lịch chuyên đề, đó là các tuyến xem chim, xem côn trùng, xem dơi, xem trà hoa vàng, tuyến xuyên rừng ngủ bản Mường và đặc biệt năm 2005 Cúc Phương đã bắt đầu triển khai các hoạt động du lịch mang lại tính hấp dẫn và thu hút khách rất cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:08:44 AM +00:00

Du lịch sinh thái trong các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Lý thuyết và thực tiễn

Bài viết tập trung làm sáng tỏ các khái niệm du lịch sinh thái; các nguyên tắc chỉ đạo của du lịch sinh thái khung pháp lý cho phát triển du lịch sinh thái trong các Vườn Quốc Gia (VQG), khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam; sự phân bố các khu bảo tồn khu vực miền Trung và Tây Nguyên hiện trạng phát triển du lịch sinh thái tại 3 VQG: Bạch Mã, Phong Nha - Kẻ Bàng, Bidoup Núi Bà. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:08:37 AM +00:00

Du lịch sinh thái tại các vườn Quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam: Tiềm năng, thách thức và giải pháp

Bài viết Du lịch sinh thái tại các vườn Quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam: Tiềm năng, thách thức và giải pháp tập trung phân tích các tiềm năng, hiện trạng, thách thức và đề xuất các giải pháp để phát triển du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:08:30 AM +00:00

Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch cũng phải có những bước thay đổi mạnh mẽ trong việc xây dựng lại chương trình đào tạo, ứng dụng công nghệ mới và gắn đào tạo với doanh nghiệp và xã hội. Do vậy, bài viết cung cấp thực trạng và đưa ra một số giải pháp, kiến nghị đề xuất để đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:04:58 AM +00:00

Đánh giá rủi ro cho du lịch sinh thái tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ và đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro

Trên cơ sở các yếu tố rủi ro được xác định và đánh giá, đề tài đã đề xuất một số giải pháp để trước mắt hạn chế các rủi ro và về lâu dài quản lý các rủi ro một cách hiệu quả hơn, đảm bảo các nguyên tắc cho việc phát triển du lịch sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:03:45 AM +00:00

Công ty Oxalis với phát triển du lịch bền vững tại vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Bài viết này trình bày vai trò và sự tham gia của Công ty Oxalis trong phát triển du lịch bền vững tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Các thông tin trong bài viết có thể được sử dụng như một kênh thông tin đáng tin cậy để tham khảo trong thực tế khi đưa ra các chính sách phù hợp liên quan tới doanh nghiệp trong phát triển du lịch bền vững ở các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:01:40 AM +00:00

Ảnh hưởng của niềm tin lên hội nhập thương mại di động trong ngành du lịch: Nghiên cứu khám phá tại Việt Nam

Mục đích của bài viết này là giải thích ảnh hưởng của niềm tin lên sự hội nhập thương mại di động (TMDĐ) của người tiêu dùng trong ngành du lịch Việt Nam, từ đó đưa ra các gợi ý nhằm giúp các công ty có thể sử dụng TMDĐ như một công cụ thương mại hiệu quả để tiếp cận nhiều khách hàng hơn, để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng. B

10/19/2021 9:53:57 PM +00:00

Quảng bá du lịch qua phim ảnh trong bối cảnh hội nhập

Bài viết đã đưa ra một số khuyến nghị đối với cơ quan chính quyền mà trọng tâm là Cục điện ảnh và Bộ văn hóa thể thao và du lịch trong việc sử dụng phim ảnh để quảng bá du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

10/19/2021 9:50:01 PM +00:00

Phát triển du lịch sự kiện trong điều kiện hội nhập

Bài viết nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch sự kiện tại Việt Nam với mục tiêu đề xuất một số giải pháp phát triển loại hình du lịch này ở nước ta, đặc biệt với các doanh nghiệp lữ hành. Phương pháp thống kê, mô tả, phân tích, so sánh được sử dụng trên cơ sở dữ liệu thứ cấp thu thập được để làm rõ 3 nội dung chính.

10/19/2021 9:45:52 PM +00:00

Vai trò của nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch thời đại công nghiệp 4.0

Bài viết tập trung khai thác vai trò của 3 nhà: Nhà nước, nhà trường và nhà sử dụng lao động (doanh nghiệp) trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch thời đại công nghiệp 4.0, kết hợp với việc nghiên cứu bài học kinh nghiệm của Nhật Bản từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao vai trò của 3 nhà trong đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch thời đại công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 12:53:34 AM +00:00

Trải nghiệm cùng voi

“Trải nghiệm cùng voi” là chương trình quản voi trực tiếp hướng dẫn cho khách tìm hiểu về voi, nhận định hướng di chuyển của voi, cách tìm voi trong rừng thông qua kinh nghiệm từ thói quen ăn, uống, ngủ, dấu chân, lãnh thổ của voi…khi tìm thấy voi, khách cùng quản voi sẽ đưa voi về sông để tắm cho voi, cho voi ăn, khách sẽ được làm quen với một số từ dùng trong điều khiển voi, trải nghiêm công việc như người quản voi tạo sự hào hứng, mới mẻ cho khách.

10/18/2021 12:49:35 AM +00:00

Tổng quan nghiên cứu và đề xuất mô hình năng lực lãnh đạo đối với CEO khách sạn 4 - 5 sao

Với mục đích làm rõ yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo của CEO khách sạn 4 - 5 sao, tác giả đã tổng quan nghiên cứu và đưa ra đề xuất về mô hình năng lực lãnh đạo được coi là phù hợp với CEO khách sạn 4 - 5 sao. Bài viết sử dụng toàn bộ dữ liệu thứ cấp và chỉ đề cập các nghiên cứu trực tiếp về năng lực lãnh đạo, chưa đề cập đến nhiều nghiên cứu có liên quan đến năng lực nói chung hoặc các nhóm năng lực khác của CEO khách sạn 4 - 5 sao.

10/18/2021 12:48:37 AM +00:00