Tài liệu miễn phí Du lịch

Download Tài liệu học tập miễn phí Du lịch

Du lịch huyện đảo Lý Sơn nhìn từ góc độ phát triển bền vững

Bài viết Du lịch huyện đảo Lý Sơn nhìn từ góc độ phát triển bền vững tiến hành đánh giá tính bền vững của ngành du lịch ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong những năm qua dựa vào bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển du lịch bền vững của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn theo hướng bền vững và hiệu quả hơn.

4/11/2023 1:09:18 PM +00:00

Giải thuật meta-heuristic giải bài toán người du lịch

Bài viết Giải thuật meta-heuristic giải bài toán người du lịch đề xuất một giải thuật meta-heuristic sử dụng ý tưởng tìm kiếm địa phương để giải bài toán người du lịch. Giải thuật đã được cài đặt, thử nghiệm trên bộ dữ liệu chuẩn lấy từ TSPLIB và thu được những kết quả khá tốt.

4/11/2023 12:41:58 PM +00:00

Phát triển du lịch và lạm phát có thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN

Bài viết được thực hiện nhằm khám phá tác động của phát triển du lịch và lạm phát đến tăng trưởng kinh tế ở mười nước ASEAN trong giai đoạn 1995 - 2018. Phát triển du lịch và lạm phát có thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN gợi mở một số hàm ý chính sách cho các nước ASEAN trong việc thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và kiểm soát lạm phát có hiệu quả hơn.

4/11/2023 12:17:36 PM +00:00

Một số vấn đề pháp lý về căn hộ khách sạn tại Việt Nam hiện nay – thực trạng và hướng hoàn thiện

Bài viết Một số vấn đề pháp lý về căn hộ khách sạn tại Việt Nam hiện nay – thực trạng và hướng hoàn thiện trình bày một số vấn đề pháp lý liên quan đến mặt hàng mới trong thị trường bất động sản Việt Nam là condotel, nhằm góp phần hoàn thiện khung pháp lý về kinh doanh bất động sản ở Việt Nam.

4/11/2023 10:33:24 AM +00:00

Ý định thăm lại điểm đến: Phát triển thang đo lường và kiểm định về du lịch sinh thái cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết Ý định thăm lại điểm đến: Phát triển thang đo lường và kiểm định về du lịch sinh thái cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long được nghiên cứu nhằm phát triển một thang đo lường hợp lệ và đáng tin cậy sẽ hỗ trợ việc tìm hiểu các khái niệm và cải thiện việc quản lý hiệu quả về ý định hành vi của khách du lịch STCĐ tại các homestay vùng ĐBSCL.

4/11/2023 10:30:10 AM +00:00

Các yếu tố tác động đến ý định lựa chọn homestay làm nơi lưu trú khi đi du lịch của người dân Tp. HCM

Bài viết Các yếu tố tác động đến ý định lựa chọn homestay làm nơi lưu trú khi đi du lịch của người dân Tp. HCM sẽ cung cấp các thông tin về ý định chọn homestay của du khách để từ đó đưa ra các đề xuất giúp chủ các cơ sở homestay hiểu rõ hơn về hành vi, nhu cầu và biết cách làm thế nào để thu hút du khách, thúc đẩy ý định hành vi chọn homestay làm nơi lưu trú khi du lịch của họ cũng như các hàm ý chính sách, quản trị đảm bảo an toàn vệ sinh, an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động homestay.

4/11/2023 10:29:37 AM +00:00

Ebook Vietnam tourism occupational standards: Travel and tour operations - Part 2

Continued part 1, part 2 of ebook Vietnam tourism occupational standards: Travel and tour operations provides readers with information about standards such as: adopt green office principles; develop and design responsible tourism products and services; select suppliers based on responsible tourism principles; ensure customers are aware of responsible tourism policies; maintain responsible tourism practices;... Please refer to part 2 of the ebook for details!

4/11/2023 8:51:25 AM +00:00

Ebook Vietnam tourism occupational standards: Travel and tour operations - Part 1

Part 1 of ebook Vietnam tourism occupational standards: Travel and tour operations provides readers with information about standards such as: prepare a basic travel plan; prepare tour programme information for presentation to customers; inform and consult customers in relation to tour package purchase and consumption; receive and process a reservation; advise customers prior to and after travelling;... Please refer to part 1 of the ebook for details!

4/11/2023 8:51:17 AM +00:00

Phục vụ trên tàu thủy du lịch: Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Phục vụ trên tàu thủy du lịch: Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam cung cấp đến bạn đọc thông tin về các tiêu chuẩn như: huấn luyện nhân viên tại chỗ; thực hiện bài đào tạo nhóm; đảm bảo chất lượng công việc trong nhóm; lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm; chuẩn bị và phân tích báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

4/11/2023 8:51:09 AM +00:00

Phục vụ trên tàu thủy du lịch: Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Phần 1

Phần 1 của tài liệu Phục vụ trên tàu thủy du lịch: Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam cung cấp đến bạn đọc thông tin về các tiêu chuẩn như: sắp xếp xe đẩy và dụng cụ; dọn buồng khách; vệ sinh và bảo trì các thiết bị và tiện nghi; chuẩn bị nhà hàng để phục vụ; tiếp nhận và chuyển yêu cầu gọi món của khách hàng; phục vụ đồ ăn tại bàn; phục vụ đồ uống và các đồ kèm theo;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

4/11/2023 8:51:00 AM +00:00

Ebook Vietnam tourism occupational standards: Tourist boat service - Part 2

Continued part 1, part 2 of ebook Vietnam tourism occupational standards: Tourist boat service provides readers with information about standards such as: provide on-the-job coaching; deliver a group training session; quality assure work in your team; plan, allocate and monitor work of a team; prepare and analyse financial statements and reports;... Please refer to part 2 of the ebook for details!

4/11/2023 8:50:54 AM +00:00

Ebook Vietnam tourism occupational standards: Tourist boat service - Part 1

Part 1 of ebook Vietnam tourism occupational standards: Tourist boat service provides readers with information about standards such as: arrange trolley and equipment; service a guest room; clean and maintain facilities and equipment; prepare the restaurant for food service; take and place an order; serve food at table; serve drinks and accompaniments;... Please refer to part 1 of the ebook for details!

4/11/2023 8:50:42 AM +00:00

Ebook Vietnam tourism occupational standards: Tour guiding - Part 2

Continued part 1, part 2 of ebook Vietnam tourism occupational standards: Tour guiding provides readers with information about standards such as: monitor a tour programme; evaluate and improve a tour programme; analyse landscapes of interest within a local region; analyse and improve relations to local stakeholders; ensure customers are aware of responsible tourism policies; implement occupational health and safety practices;... Please refer to part 2 of the ebook for details!

4/11/2023 8:50:31 AM +00:00

Ebook Vietnam tourism occupational standards: Tour guiding - Part 1

Part 1 of ebook Vietnam tourism occupational standards: Tour guiding provides readers with information about standards such as: provide tour escort duties; prepare self for tour guiding; conduct orientation about tour programmes; apply knowledge of vietnam to tour guide preparation; accompany and guide visitors in accordance with the tour itinerary; prepare responsible and sustainable tourism activities;... Please refer to part 1 of the ebook for details!

4/11/2023 8:50:17 AM +00:00

Ebook Vietnam tourism occupational standards: Small accommodation operations - Part 2

Continued part 1, part 2 of ebook Vietnam tourism occupational standards: Small accommodation operations provides readers with information about standards such as: plan, allocate and monitor work of a team; prepare and analyse financial statements and reports; manage incidents and emergencies; operate basic security equipment; implement occupational health and safety practices;... Please refer to part 2 of the ebook for details!

4/11/2023 8:50:10 AM +00:00

Ebook Vietnam tourism occupational standards: Small accommodation operations - Part 1

Part 1 of ebook Vietnam tourism occupational standards: Small accommodation operations provides readers with information about standards such as: receive and process reservations; provide check in and registration services; provide guest services; provide checkout services; provide bell boy and porter services; clean and maintain facilities and equipment;... Please refer to part 1 of the ebook for details!

4/11/2023 8:50:02 AM +00:00

Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ: Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ: Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam cung cấp cho bạn đọc những thông tin về các tiêu chuẩn như: lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm; chuẩn bị và phân tích báo cáo tài chính; quản lý các sự cố và tình huống khẩn cấp; vận hành các thiết bị an ninh cơ bản; thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

4/11/2023 8:49:55 AM +00:00

Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ: Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Phần 1

Phần 1 của tài liệu Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ: Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam cung cấp cho bạn đọc những thông tin về các tiêu chuẩn như: nhận và xử lý các yêu cầu đặt giữ buồng; cung cấp dịch vụ đăng ký và nhận buồng; cung cấp dịch vụ khách hàng; cung cấp dịch vụ trả buồng; cung cấp các dịch vụ chào đón khách tại cửa và dịch vụ hành lý;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

4/11/2023 8:49:46 AM +00:00

Ebook Vietnam tourism occupational standards: Food preparation - Part 2

Continued part 1, part 2 of ebook Vietnam tourism occupational standards: Food preparation provides readers with information about standards such as: prepare, cook and finish cakes, sponges, and biscuits; prepare, cook and produce sauces, fillings and coatings for a range of desserts; prepare, finish and present advanced canapés and cocktail products; prepare, cook and present advanced/complex cold preparations;... Please refer to part 2 of the ebook for details!

4/11/2023 8:49:36 AM +00:00

Ebook Vietnam tourism occupational standards: Food preparation - Part 1

Part 1 of ebook Vietnam tourism occupational standards: Food preparation provides readers with information about standards such as: prepare and make primary stock(s); prepare, cook and finish primary gravies and hot sauces; prepare, cook and finish primary soups; cook and finish primary fish dishes; cook and finish primary shellfish dishes; cook and finish primary meat dishes;... Please refer to part 1 of the ebook for details!

4/11/2023 8:49:21 AM +00:00

Ebook Vietnam tourism occupational standards: Food and beverage service - Part 2

Continued part 1, part 2 of ebook Vietnam tourism occupational standards: Food and beverage service provides readers with information about standards such as: quality assure work in your team; plan, allocate and monitor work of a team; prepare and analyse financial statements and reports; plan, manage and conduct meetings; operate basic security equipment;... Please refer to part 2 of the ebook for details!

4/11/2023 8:49:10 AM +00:00

Ebook Vietnam tourism occupational standards: Food and beverage service - Part 1

Part 1 of ebook Vietnam tourism occupational standards: Food and beverage service provides readers with information about standards such as: prepare the restaurant for food service; take reservations; welcome and receive guests; take and place an order; serve food at table; serve drinks and accompaniments; clear table; provide room service;... Please refer to part 1 of the ebook for details!

4/11/2023 8:49:02 AM +00:00

Ebook Tourism, security and safety: From theory to practice (First edition) - Part 2

Part 2 of ebook Tourism, security and safety: From theory to practice provide readers with content about: tourism and safety issues; tourism and crisis-management issues; risk management for australian commercial adventure tourism operations; the effect of disaster on peripheral tourism places and the disaffection of prospective visitors; public relations and advertising strategies for managing tourist destination image crises;... Please refer to part 2 of the ebook for details!

4/11/2023 8:48:46 AM +00:00

Ebook Tourism, security and safety: From theory to practice (First edition) - Part 1

Part 1 of ebook Tourism, security and safety: From theory to practice provide readers with content about: tourism, terrorism, and civil unrest issues; tourism and crime issues; a social theory of terrorism and tourism; the growth of the Caribbean Narco-economy - implications for tourism; the tourist and his criminal - patterns in street robbery;... Please refer to part 1 of the ebook for details!

4/11/2023 8:48:24 AM +00:00

Ebook Tourism in turbulent times: Towards safe experiences for visitors - Part 2

Continued part 1, part 2 of ebook Tourism in turbulent times: Towards safe experiences for visitors provide readers with content about: risk management in outdoor adventure tourism; tourist trauma in national parks; safety in the dive tourism industry of Australia; surf beach risk and safety; the world tourism organization safety and security program; developing tourism safety and security in the kingdom of Saudi Arabia;... Please refer to part 2 of the ebook for details!

4/11/2023 8:48:08 AM +00:00

Ebook Tourism in Turbulent times: Towards safe experiences for visitors - Part 1

Part 1 of ebook Tourism in turbulent times: Towards safe experiences for visitors provide readers with content about: current issues in tourist health, safety and security; travel medicine and tourist health; travel insurance and aeromedical evacuation; local health impacts of tourism; terrorism and tourism; crime and tourism; natural disaster management;... Please refer to part 1 of the ebook for details!

4/11/2023 8:47:29 AM +00:00

Ebook Tourism in China: Destination, cultures and communities - Part 2

Continued part 1, part 2 of ebook Tourism in China: Destination, cultures and communities provide readers with content about: community participation and perspectives; community participation and social impacts of tourism; community involvement in rural tourism development - evidence from Pinggu, Yanqing and Miyun districts, Beijing municipality; the context of Chinese tourism - an overview and implications for research;... Please refer to part 2 of the ebook for details!

4/11/2023 8:47:13 AM +00:00

Ebook Tourism in China: Destination, cultures and communities - Part 1

Part 1 of ebook Tourism in China: Destination, cultures and communities provide readers with content about: introduction - the growth and context of tourism in China; destination planning in China; tourism development and the tourism area life-cycle - a case study of Zhangjiajie national forest park, China; heritage retail centres, creative destruction and the water town of Luzhi, Kunshan, China;... Please refer to part 1 of the ebook for details!

4/11/2023 8:47:03 AM +00:00

Ebook Tourism geography: Critical understandings of place, space and experience (Third edition) - Part 2

Continued part 1, part 2 of ebook Tourism geography: Critical understandings of place, space and experience provide readers with content about: cultural constructions and invented places; theming the urban landscape; the past as a foreign country: heritage as tourism; nature, risk and geographic exploration in tourism; planning and managing tourism development;... Please refer to part 2 of the ebook for details!

4/11/2023 8:46:55 AM +00:00

Ebook Tourism geography: Critical understandings of place, space and experience (Third edition) - Part 1

Part 1 of ebook Tourism geography: Critical understandings of place, space and experience provide readers with content about: tourism, geography and geographies of tourism; the birth of modern tourism; international patterns of travel and tourism; costs and benefit - the local economic landscape of tourism; tourism, sustainability and environmental change;... Please refer to part 1 of the ebook for details!

4/11/2023 8:46:48 AM +00:00