Tài liệu miễn phí Thương mại

Download Tài liệu học tập miễn phí Thương mại

Quyết định số 6076/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ BIÊN GIỚI VIỆT NAM-LÀO ĐẾN NĂM 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Quyết định số 6077/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ BIÊN GIỚI VIỆT NAM-CAMPUCHIA ĐẾN NĂM 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Quyết định số 6184/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CẢ NƯỚC ĐẾN 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Quyết định số 8551/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ KÍCH CẦU NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 20112015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 2 LẦN THỨ IV VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ QUẬN, GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

8/30/2018 2:10:13 AM +00:00

Thông tư số 16/2012/TT-BTTTT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO GIÁ THÀNH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

8/30/2018 2:10:13 AM +00:00

Thông tư số 30/2012/TT-BCT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

8/30/2018 2:10:13 AM +00:00

Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ ĐỂ THANH TOÁN CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, TÀI SẢN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 2:10:13 AM +00:00

Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SAN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ GIỐNG CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

8/30/2018 2:10:13 AM +00:00

Thông tư số 54/2012/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2012/TT-BNNPTNT NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 2012 VÀ THÔNG TƯ SỐ 22/2012/TT-BNNPTNT NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2012/TT-BNNPTNT NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 2012

8/30/2018 2:10:13 AM +00:00

Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

8/30/2018 2:10:13 AM +00:00

Quyết định số 71/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC DOANH THU TỐI THIỂU ÁP DỤNG ĐỂ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ NHÀ, MẶT BẰNG VÀ NHÀ XƯỞNG ĐỂ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

8/30/2018 2:10:13 AM +00:00

Cảnh báo rủi ro trong xuất nhập khẩu

* Như vậy, nhu cầu về nhận diện và phân loại rủi ro là điều đầu tiên DN cần có được thông tin, thưa ông? - DN khó có cái nhìn toàn diện về rủi ro trong kinh doanh XNK. Tất cả những rủi ro cần được một đầu mối thống kê, cập nhật và phân loại để cung cấp thông tin cho DN. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của hoạt động kinh doanh XNK, Trung tâm Trọng tài quốc tế VN phối hợp với Trường đại học Luật TP HCM tổ chức hội thảo “Những cảnh báo...

8/30/2018 2:01:40 AM +00:00

Quyết định số 1920/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN ĐẢO PHÚ QUỐC, HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

8/30/2018 1:57:18 AM +00:00

Quyết định số 2027/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG/UBND CẤP HUYỆN/ UBND CẤP XÃ TỈNH KIÊN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

8/30/2018 1:57:18 AM +00:00

Quyết định số 2595/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2012 - 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

8/30/2018 1:57:18 AM +00:00

Thông báo số 4352/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BÙI BÁ BỔNG TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ HAI BAN CHỈ ĐẠO MỞ RỘNG ÁP DỤNG VIETGAP TRONG SẢN XUẤT RAU, QUẢ, CHÈ

8/30/2018 1:57:18 AM +00:00

Quyết định số 5317/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 1:57:18 AM +00:00

Thông tư số 24/2012/TT-BCT

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 21/2010/TT-BCT NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

8/30/2018 1:57:17 AM +00:00

Chỉ thị số 24/CT-TTg

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM

8/30/2018 1:57:17 AM +00:00

Chỉ thị số 25/CT-TTg

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ BÌNH ỔN GIÁ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2012

8/30/2018 1:57:17 AM +00:00

Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

8/30/2018 1:57:17 AM +00:00

Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CƯỚC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG THỦY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

8/30/2018 1:57:17 AM +00:00

Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC, SẢN PHẨM CHỦ YẾU CẤP TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

8/30/2018 1:57:17 AM +00:00

Thông tư số 44/2012/TT-BNNPTNT

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 44/2012/tt-bnnptnt', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:57:17 AM +00:00

Thông tư số 45/2012/TT-BNNPTNT

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 45/2012/tt-bnnptnt', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:57:17 AM +00:00

Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC TỪ TỰ NHIÊN VÀ NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG

8/30/2018 1:57:17 AM +00:00

Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM THỦY SẢN, TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI ĐƯỢC SẢN XUẤT, SƠ CHẾ PHÙ HỢP VỚI QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT

8/30/2018 1:57:17 AM +00:00

Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THẨM TRA CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

8/30/2018 1:57:17 AM +00:00

Thông tư số 156/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG

8/30/2018 1:57:17 AM +00:00