Tài liệu miễn phí Thương mại

Download Tài liệu học tập miễn phí Thương mại

Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 2:19:02 AM +00:00

Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCTBTNMT

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC BIỂU MẪU ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG LÂM SẢN VÀ MUỐI

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN NHIÊN LIỆU SINH HỌC VỚI NHIÊN LIỆU TRUYỀN THỐNG

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM CÁC CHẤT CẤM THUỘC NHÓM BETA-AGONIST TRONG CHĂN NUÔI

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT RAU, QUẢ VÀ CHÈ AN TOÀN

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỂM C VÀO KHOẢN 1, ĐIỀU 6 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/2008/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2008 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 80/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU THẦU QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ KINH DOANH CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Nghị định số 94/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Nghị định số 95/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Kế hoạch số 140/KH-UBND

KẾ HOẠCH LƯU CHUYỂN, TIÊU THỤ RAU, CỦ, QUẢ AN TOÀN VÀO NỘI THÀNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Thông tư số 186/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MẪU TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA QUÁ CẢNH VÀ CHẾ ĐỘ IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA QUÁ CẢNH

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Thông báo số 386/TB-VPCP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH CHUẨN BỊ HÀNG HÓA CHO DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ 2013

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 1443/QĐ-SCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU HÀNG HÓA QUA CỬA KHẨU PHỤ VẠC SA GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 1567/QĐ-BKHĐT

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC ỦY BAN BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Công điện số 1878/CĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'công điện số 1878/cđ-ttg', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 1882/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ THỦY SẢN KHU VỰC VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 2000/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 2044/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH DOANH XĂNG DẦU THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 2064/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2007/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” LIÊN THÔNG TRONG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 2072/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020”

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 2191/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THỰC THI HIỆP ĐỊNH HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2011-2015 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 2325/QĐ-TĐC

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KHOẢN 4 ĐIỀU 17 NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 2833/QĐ-UBND

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2833/qđ-ubnd', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 2839/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THỰC THI HIỆP ĐỊNH HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 CỦA TỈNH TIỀN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 3079/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 3183/QĐ-CT

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3183/qđ-ct', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 3276/QĐ-UBND

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3276/qđ-ubnd', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00