Tài liệu miễn phí Thương mại

Download Tài liệu học tập miễn phí Thương mại

Quyết định số 5981/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH 5058/QĐ-UBND NGÀY 05/11/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN, BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 7637/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM, NỘI DUNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP TÍNH, NGUỒN SỐ LIỆU CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI.

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 7684/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH, AN TOÀN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 7965/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TẠI LÝ TRÌNH KM 132+200 VÀO “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 10 ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 8142/QĐ-BCT

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 8142/qđ-bct', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 8143/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TẠI LÝ TRÌNH KM 196+400 VÀO “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 10 ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 356/QĐ-QLD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 02 SINH PHẨM Y TẾ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 19 (SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 01 NĂM) CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

8/30/2018 2:19:03 AM +00:00

Thông báo số 433/TB-VPCP

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 433/tb-vpcp', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:19:03 AM +00:00

Quyết định số 1784/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH (PCI) TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

8/30/2018 2:19:03 AM +00:00

Quyết định số 2101/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2101/qđ-ttg', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:19:03 AM +00:00

Quyết định số 2945/QĐ-CTUBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

8/30/2018 2:19:03 AM +00:00

Quyết định số 3268/2012/QĐ-UBND

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3268/2012/qđ-ubnd', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:19:03 AM +00:00

Quyết định số 5782/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI CƠ ĐỘNG LIÊN NGÀNH THÀNH PHỐ KIỂM TRA, NGĂN CHẶN VÀ XỬ LÝ VIỆC VẬN CHUYỂN, TIÊU THỤ GÀ NHẬP LẬU, KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC, CHƯA QUA KIỂM DỊCH, KHÔNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CHỢ HÀ VĨ, CHỢ ĐẦU MỐI VÀ CHỢ KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

8/30/2018 2:19:03 AM +00:00

Quyết định số 6133/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

8/30/2018 2:19:03 AM +00:00

Quyết định số 6248/TB-BNN-VP

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 6248/tb-bnn-vp', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:19:03 AM +00:00

Thông báo số 6509/TB-BNN-VP

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 6509/tb-bnn-vp', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:19:03 AM +00:00

Quyết định số 7360/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 17/2011/TT-BCT NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG BẢN THỎA THUẬN VỀ VIỆC THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮA BỘ CÔNG THƯƠNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ THƯƠNG MẠI VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA ÁP DỤNG CHO NHỮNG MẶT HÀNG CÓ XUẤT XỨ TỪ MỘT BÊN KÝ KẾT ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ QUAN KHI NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP VÀO LÃNH THỔ CỦA BÊN KÝ KẾT KIA BỘ CÔNG THƯƠNG ...

8/30/2018 2:19:03 AM +00:00

Chỉ thị số 20/2012/CT-UBND

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

8/30/2018 2:19:02 AM +00:00

Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ GỖ TRÒN, GỖ XẺ, LÂM SẢN NGOÀI GỖ VÀ ĐỘNG VẬT RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 1.

8/30/2018 2:19:02 AM +00:00

Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

8/30/2018 2:19:02 AM +00:00

Chỉ thị số 32/2012/CT-UBND

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG VÀ HẠN CHẾ SẢN XUẤT, SỬ DỤNG GẠCH NGÓI ĐẤT SÉT NUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

8/30/2018 2:19:02 AM +00:00

Thông tư số 39/2012/TT-BCT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2012/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU

8/30/2018 2:19:02 AM +00:00

Thông tư số 40/2012/TT-BCT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:19:02 AM +00:00

Thông tư số 43/2012/TT-BCT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN THỦY ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

8/30/2018 2:19:02 AM +00:00

Thông tư số 45/2012/TT-BCT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:19:02 AM +00:00

Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

8/30/2018 2:19:02 AM +00:00

Thông tư số 46/2012/TT-BCT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2012/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KHUYẾN CÔNG

8/30/2018 2:19:02 AM +00:00

Thông tư số 48/2012/TT-BCT

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG THIẾT BỊ, PHỤ TRỢ VÀ PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG TRONG PHA CHẾ, TỒN TRỮ VÀ VẬN CHUYỂN ETANOL, XĂNG SINH HỌC (XĂNG E5, E10) TẠI KHO XĂNG DẦU

8/30/2018 2:19:02 AM +00:00

Quyết định số 52/QĐ-ĐTĐL

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN THAM GIA THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH NĂM 2013 CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

8/30/2018 2:19:02 AM +00:00

Thông tư số 64/2012/TT-BNNPTNT

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 64/2012/tt-bnnptnt', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:19:02 AM +00:00