Tài liệu miễn phí Thương mại điện tử

Download Tài liệu học tập miễn phí Thương mại điện tử

Pháp luật bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng trong thương mại điện tử theo pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc – Kinh nghiệm cho Việt Nam

Thông qua bài viết này, các quy định pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng trong thương mại điện tử tại Việt Nam sẽ được phân tích. Bên cạnh đó, pháp luật của Hàn Quốc liên quan đến vấn đề này cũng được tìm hiểu. Từ đây, tác giả sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm, những gợi ý cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:30:14 AM +00:00

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự thực hiện thương mại điện tử trong doanh nghiệp

Nghiên cứu nhằm mục đích điều tra tác động của năng lực tổ chức trong việc thực hiện thành công thương mại điện tử. Cụ thể hơn, nghiên cứu đề xuất một mô hình 3 yếu tố ảnh hưởng, bao gồm khả năng học tập của tổ chức, khả năng quản lý tri thức, và khả năng sẵn sàng thực hiện của tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:23:27 AM +00:00

Ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp tỉnh Kon Tum – thực trạng và giải pháp

Bài viết phân tích vai trò của thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đánh giá thực trạng ứng dụng thương mại điện tử tại các doanh nghiệp của tỉnh Kon Tum hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử để nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp tỉnh Kon Tum thời gian tới.

10/19/2021 10:00:51 PM +00:00

Cơ hội và thách thức đối với phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam

Bài viết tổng hợp thực trạng thương mại điện tử Việt Nam trong những năm gần đây để thấy được tiềm năng ngành TMĐT Việt Nam từ đó chỉ ra các cơ hội cũng như những khó khăn và thách thức đặt ra cho ngành TMĐT Việt Nam.

10/19/2021 10:00:10 PM +00:00

Developing e-commerce in agricultural products distribution in Tay Nguyen

E-commerce development is indispensable and suitable for the new trend. It creates high efficiency and profit while the traditional economy is gradually saturated. However, the digital economy in Vietnam has only focused on communication, entertainment, and information, while other areas such as e-commerce still have many challenges.

10/19/2021 9:59:45 PM +00:00

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng thương mại điện tử của người tiêu dùng trong cách mạng công nghiệp 4.0

Tác giả thực hiện nghiên cứu dựa trên bảng khảo sát từ tháng 03/2018 đến tháng 06/2018 được thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện bằng phương pháp hồi qui bội. Kết quả cho thấy các yếu tố: Thuận tiện, niềm tin, kinh nghiệm, thiết kế trang web, tiết kiệm thời gian, bảo mật là các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng thương mại điện tử của người tiêu dùng.

10/19/2021 9:59:25 PM +00:00

Vai trò của thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Nghiên cứu những tác động của việc ứng dụng TMDD đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu điều kiện cần thiết để doanh nghiệp có thể ứng dụng và sử dụng hiệu quả TMDD. Nghiên cứu những mặt đạt được, những điểm còn hạn chế của ứng dụng TMDD của các doanh nghiệp ở Việt Nam và những nguyên nhân của những hạn chế đó.

10/19/2021 9:58:56 PM +00:00

Thương mại điện tử: Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Thương mại điện tử (TMĐT) ra đời và đang trở thành xu thế mới thay thế dần phương thức kinh doanh cũ với rất nhiều ưu thế nổi bật như nhanh hơn, rẻ hơn, tiện dụng hơn, hiệu quả hơn và không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Thương mại điện tử đem lại cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, là cầu nối giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tham gia hội nhập kinh tế.

10/19/2021 9:58:41 PM +00:00

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thương mại điện tử tại Việt Nam

Bài viết đề xuất các giải pháp như tạo mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, gia tăng hợp tác trong đào tạo, thay đổi chương trình đào tạo nhằm bù đắp được những kỹ năng mà người lao động hiện nay đang thiếu.

10/19/2021 9:57:43 PM +00:00

Nghiên cứu mô hình kinh doanh của Amazon và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp bán lẻ điện tử khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Trong bài viết này, bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính tác giả đã nghiên cứu, phân tích và chỉ ra những ưu thế trong mô hình kinh doanh của Amazon. Từ đó đề xuất những bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp bán lẻ điện tử Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng phát mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu như hiện nay.

10/19/2021 9:56:59 PM +00:00

Bàn về mức độ sẵn sàng ứng dụng thương mại điện tử của Việt Nam

Thương mại điện tử phát triển là xu hướng tất yếu trên thế giới, có tiềm năng và đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Thương mại điện tử giúp nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp nên việc ứng dụng thương mại điện tử không thể thiếu trong chiến lược phát triển của các doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, chính sách phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam thực sự còn gặp nhiều khó khăn trở ngại.

10/19/2021 9:56:43 PM +00:00

The innovative development strategy of cross border e-commerce platforms

The economic effects of cross-border e-business are analyzed from the perspective of platform economics as follows: 1.Resource agglomeration effect. Cross-border e-commerce platforms realize direct trade between producers and consumers, reduce transaction cost significantly, rendering market resource agglomeration; 2. Network effect. The value of a product or service in the platforms increases with the increase in the number of consumers.

10/19/2021 9:56:31 PM +00:00

Thương mại điện tử ở Việt Nam – thực trạng và định hướng

Nghiên cứu này nhằm mục đích tổng hợp tình hình phát triển và ứng dụng thương mại điện tử ở Việt Nam. Thông qua việc tiếp cận các nghiên cứu, các báo cáo kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp và tổng hợp tình hình của các tổ chức quản lý hoạt động thương mại điện tử cho phép thực hiện các phân tích và tổng hợp để nhìn nhận quá trình phát triển và ứng dụng thương mại điện tử ở Việt Nam.

10/19/2021 9:56:11 PM +00:00

Một số giải pháp phát triển thương mại điện tử góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Bình Định

Bên cạnh những kết quả bước đầu và cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra của hoạt động TMĐT, bài viết cũng phân tích những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động và đưa ra một số giải pháp phát triển TMĐT, góp phần phát triển kinh tế và phù hợp với tiến trình hội nhập.

10/19/2021 9:54:37 PM +00:00

Agricultural export via E-commerce – opportunities and challenges for Vietnam

In recent years, Vietnam has been striving to remark on the world economic map by proactively integrating into multilateral economic activities and digital transformation. A remarkable milestone of this transformation is the transformation of Vietnam's agriculture exports from traditional to cross–border e-commerce in 2017.

10/19/2021 9:38:12 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành học thương mại điện tử của sinh viên tại Việt Nam

Bài viết “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngành học Thương mại điện tử của Sinh viên tại Việt Nam “với khảo sát tới gần 300 sinh viên chuyên ngành Thương mại điện tử sẽ phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngành TMĐT của sinh viên và học sinh, qua đó giúp cho sinh viên có được những lựa chọn, quyết định phù hợp, về phía nhà trường sẽ có những hoạt động quảng bá tuyển sinh phù hợp hơn.

10/19/2021 9:36:43 PM +00:00

Một số giải pháp công nghệ tối ưu hóa hoạt động bán lẻ ở Việt Nam trong thời gian tới

Để có thể cạnh tranh tốt trên thị trường bán lẻ thì ứng dụng công nghệ hiện đại được xem như là một trong những giải pháp cốt lõi giúp doanh nghiệp bán lẻ phát triển bền vững trước áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Giải pháp ứng dụng công nghệ trong các khâu quản lý để giảm chi phí, tăng độ thuận tiện và độ trải nghiệm cho người mua sẽ làm tăng sự thỏa mãn của khách hàng, và từ đó làm tăng độ trung thành của họ với doanh nghiệp.

10/19/2021 9:31:59 PM +00:00

Thực trạng và giải pháp phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay

Trong bài viết này tác giả đề cập chủ yếu về thực trạng thương mại điện tử của Việt Nam trong giai đoạn 2015–2019, đây là giai đoạn thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng khá nhanh cả về tốc độ và quy mô tăng trưởng. Từ thực trạng về thương mại điện tử đó mà tác giả đã đưa ra những giải pháp giúp cho thương mại điện tử phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

10/19/2021 9:30:44 PM +00:00

Phát triển thanh toán điện tử gắn với thương mại điện tử của Trung Quốc và hàm ý đối với Việt Nam

Bài viết tập trung vào nội dung này. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của một bài viết, tác giả chưa đề cập đến các điều kiện áp dụng, phân tích sâu những thuận lợi và khó khăn, nhưng điểm khác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong phát triển thanh toán điện tử gắn với phát triển thương mại điện tử. Đây là những nội dung cần được nghiên cứu trong các công trình, bài viết tiếp theo.

10/19/2021 9:21:31 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng Baemin để mua thức ăn của khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này đã được tiến hành với mục đích tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng Baemin để mua thức ăn của khách hàng. Đối tượng khảo sát là các khách hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh có ý định hoặc đang sử dụng ứng dụng Baemin để mua thức ăn.

10/18/2021 12:34:10 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng marketing 4.0 tại doanh nghiệp thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến ý định sử dụng marketing 4.0 tại các doanh nghiệp thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

10/18/2021 12:33:01 PM +00:00

Những yếu tố thúc đẩy và kìm hãm ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu nhằm mục đích xác định, đánh giá những yếu tố thúc đẩy và kìm hãm ý định mua thực phẩm hữu cơ. Với những thang đo được kế thừa từ các nghiên cứu trước, nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn sâu sơ bộ các chuyên gia có kiến thức nhất định về thực phẩm hữu cơ được thực hiện nhằm kiểm định mức độ phù hợp của thang đo đối với bối cảnh một đất nước đang phát triển như Việt Nam.

10/18/2021 12:32:46 PM +00:00

Ảnh hưởng của mạng xã hội Facebook đến thái độ mua hàng trực tuyến của giới trẻ trong thời kỳ chuyển đổi số

Mục đích của nghiên cứu này là tổng hợp những yếu tố chính ảnh hưởng đến thái độ mua hàng trên Facebook của giới trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt là trong thời đại chuyển đổi số, trong đó nghiên cứu tập trung vào các khách hàng thế hệ Z là những khách hàng trẻ có hành vi mua sắm trực tuyến thường xuyên.

10/18/2021 12:32:32 PM +00:00

Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử Momo khi mua sắm trực tuyến của sinh viên Đại học Công nghiệp Tp. HCM

Nghiên cứu này tập trung nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử Momo khi mua sắm trực tuyến của sinh viên đại học Công nghiệp TPHCM. Kế thừa từ các mô hình nghiên cứu trước đó, nhóm tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử Momo bao gồm: Nhận thức hữu ích, nhận thức dễ sử dụng, nhận thức riêng tư/ bảo mật, ảnh hưởng xã hội và niềm tin vào ví điện tử Momo.

10/18/2021 12:32:20 PM +00:00

Thương mại điện tử trên mạng xã hội tại Việt Nam: Một số vấn đề pháp lý

Mục đích của nghiên cứu là tập trung vào phương thức hoạt động có yếu tố thương mại điện tử trên mạng xã hội, so sánh với sàn giao dịch thương mại điện tử; qua đó đề xuất những cơ chế quản lý cụ thể, hiệu quả và phù hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động thương mại điện tử này.

10/18/2021 3:20:58 AM +00:00

Chủ nghĩa bảo hộ số và các rào cản đối với thương mại số và dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới

Số hóa tạo ra hàng hóa và dịch vụ số mới, giúp tăng cường các dòng chảy vật lý, cung cấp các nền tảng đóng vai trò trung gian cho sản xuất, trao đổi và tiêu thụ. Vai trò của thương mại điện tử (thương mại số) và các dòng dữ liệu xuyên biên giới ngày càng trở nên quan trọng hơn trong các nền kinh tế quốc gia cũng như toàn cầu. Trong những năm gần đây, chủ nghĩa bảo hộ số, với nhiều lý do khác nhau, đã xuất hiện và tăng cường ở nhiều quốc gia trên thế giới.

10/17/2021 11:22:53 PM +00:00

Bài giảng Thương mại quốc tế - ĐH Phạm Văn Đồng

Bài giảng Thương mại quốc tế gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về thương mại quốc tế; Lý thuyết về thương mại quốc tế; Thuế quan - một công cụ hạn chế thương mại quốc tế; Các hàng rào thương mại phi thuế qua; Chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 3:23:56 AM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử - ĐH Phạm Văn Đồng

Bài giảng Thương mại điện tử gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về thương mại điện tử; Cơ sở phát triển thương mại điện tử; Các mô hình kinh doanh điện tử phổ biến hiện nay; Marketing điện tử (E-marketing). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 3:23:38 AM +00:00

Lecture Management Information Systems - Chapter 14: Managing Projects

Lecture Management Information Systems - Chapter 14: Managing Projects. After studying this section will help you understand: what are the objectives of project management and why is it so essential in developing information systems; what methods can be used for selecting and evaluating information systems projects and aligning them with the firm’s business goals,...

10/15/2021 11:35:49 AM +00:00

Lecture Management Information Systems - Chapter 13: Building Information System

Lecture Management Information Systems - Chapter 13: Building Information System. After studying this section will help you understand: how does building new systems produce organizational change; what are the core activities in the systems development process; what are the principal methodologies for modeling and designing systems,...

10/15/2021 11:35:26 AM +00:00