Tài liệu miễn phí Thương mại điện tử

Download Tài liệu học tập miễn phí Thương mại điện tử

Bán hàng trên Lazada thực thi và tối ưu chuyển đổi

Bán hàng trên Lazada thực thi và tối ưu chuyển đổi trình bày bán hàng trên Lazada và những khúc mắc thầm kín; tạo và thiết lập tài khoản Lazada hoàn chỉnh; bản ngã người mua và kỹ nghệ tạo gian hàng ấn tượng; bán trên Lazada và 13 chiến lược khắc cốt ghi tâm; 12 điều răn cần nhớ trong cuộc chiến bán hàng Lazada; dùng Sapo quản lý bán hàng trên Lazada - giảm thiểu 50% chi phí vận hành.

10/19/2020 6:57:37 PM +00:00

Bùng nổ 300% doanh số với bí kíp bán hàng trên Shopee thượng thừa

Bùng nổ 300% doanh số với bí kíp bán hàng trên Shopee thượng thừa trình bày tại sao chọn Shopee mà không phải sàn thương mại điện tử khác; đăng ký tài khoản - chìa khóa vạn năng để bắt đầu bán hàng trên Shopee; kỹ thuật đăng sản phẩm lên Shopee ấn tượng và thu hút người mua; các bước ship hàng nhanh và nhận thanh toán từ Shopee; quản lý và bán hàng trên Shopee - nhàn hơn bạn tưởng; 10 kinh nghiệm tăng uy tín shop để bán được nghìn đơn.

10/19/2020 6:56:45 PM +00:00

The determinants of e-commerce website selection using Delphi - fuzzy evaluation method: A case study of Vietnam

Vietnam is one of the developing countries that is approving and bringing e-commerce into an important element. It leads to the changing the behavior of users in Vietnam in which people can use electronic device features to do shopping activities. Along with the occurrence and development of E-commerce, customers can have benefits from diversity of choices but it causes a fiercer competition among these e-retailers at the same time. Understanding the criteria that influence the choice of e-commerce websites is vital. Hence, the study aims to examine the criteria affecting the selection of websites of customers by applying a modified Delphi method and fuzzy theory. The results illustrate that among 11 factors, product or service quality is prioritized as selecting a website, followed by feedback from previous customers.

9/25/2020 3:20:39 AM +00:00

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử 2019

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử 2019 trình bày tổng quan về thương mại điện tử; toàn cảnh thương mại điện tử 2019; chỉ số thương mại điện tử theo địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết nội dung.

9/24/2020 11:49:59 PM +00:00

E-commerce in Vietnam - Analysis country report

E-commerce sees 18% currentvalue growth in 2019 to reach VND58.4 trillion; government seekingto create more favourable conditions for the development of e-commerce through legislation; mobile World JSC is the leading player in 2019, with a 22% value share...

9/24/2020 11:49:28 PM +00:00

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (Có đáp án)

Tài liệu cung cấp đến quý độc giả với 8 bài học, mỗi bài bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm và có kèm theo đáp án; giúp các bạn sinh viên củng cố, ôn luyện kiến thức về Thương mại điện tử một cách hiệu quả hơn.

9/24/2020 11:49:22 PM +00:00

Giáo trình Ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phần 2

Giáo trình Ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phần 2 nối tiếp phần 1 với các nội dung quy trình triển khai dự án Công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong doanh nghiệp; ứng dụng một số phần mềm tự do mã nguồn mở trong kinh doanh; thương hiệu trực tuyến và tiếp thị điện tử.

9/24/2020 7:21:50 PM +00:00

Giáo trình Ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phần 1

Giáo trình Ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phần 1 trình bày kiến thức công nghệ thông tin dành cho nhà quản lý; ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông trong doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu; phân tích một số thành công, thất bại và bài học kinh nghiệm

9/24/2020 7:21:43 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng trong thương mại điện tử tại Việt Nam

Tại Việt Nam, thương mại điện tử (TMĐT) đang phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng đang gặp phải những trở ngại nhất định, đặc biệt là hành vi tiêu dùng trên môi trường trực tuyến. Để kiểm chứng nhận định này, bài viết xem xét những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng trong lĩnh vực TMĐT tại Việt Nam.

8/29/2020 6:42:09 AM +00:00

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản: Phần 2

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp, sàn giao dịch thương mại điện tử, marketing điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 6:35:21 AM +00:00

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản: Phần 1

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng pháp lý thương mại điện tử, cơ sở mạng của thương mại điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 6:35:15 AM +00:00

Bàn về quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới ở Việt Nam

Thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới hiện nay ở Việt Nam đang rất phát triển không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng mà đối với doanh nghiệp việc đăng bán trực tiếp trên các trang TMĐT quốc tế là cách nhanh nhất để kết nối với khách hàng, tìm thị trường và gia tăng doanh thu xuất khẩu, giảm thiểu chi phí vận hành, vừa giúp phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng tại nhiều thị trường mà không phải qua các khâu trung gian, cũng là cơ hội để doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể len vào các thị trường khó tính.

7/8/2020 7:16:09 PM +00:00

Telecommunications business transformation: framework and recommendations

The objectives of this paper are to study the transformation of mobile businesses and propose a transformation framework to help a mobile network operator to implement the successful transformation.

7/8/2020 7:04:23 PM +00:00

Customer satisfication towards online shopping: a study with reference to Chittoor district

The evolution of online shopping has opened door of chance to provide a competitive advantage over firms. Online shopping has grown in popularity over the years mainly because people find it convenient for the comfort of their home or workplace.

7/8/2020 4:48:00 PM +00:00

The rise of e-commerce and its subsequent impact on the Indian retail market

Online shopping has been gaining widespread popularity not only in India, but in most parts of the world. And as such, it becomes inevitable for merchants and traders to predict this sudden surge in growth rate.

7/8/2020 2:18:32 PM +00:00

Tác động của truyền miệng điện tử đến ý định mua hàng của người tiêu dùng trên nền tảng thương mại trực tuyến tại thị trường Việt Nam

Bài viết nghiên cứu những tác động của truyền miệng điện tử đến ý định mua hàng của người tiêu dùng trên nền tảng thương mại trực tuyến. Trong đó, nghiên cứu kiểm định tác động trực tiếp từ sự chấp nhận eWOM, thái độ, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi đến ý định mua.

7/8/2020 12:33:29 PM +00:00

Analysing role of social media in consumer decision making for purchase of autobrands in India

Changing market dynamics has led to Consumerization of Indian Automobile Industry posing innumerable challenges for the car manufacturers. The demand in the industry today is not just for a car as a product but a bundled “experience package.”

7/8/2020 12:07:00 PM +00:00

Determinants of trust and customer loyalty on c2c e-marketplace in Indonesia

The design of this study uses an explanatory approach. The data analysis technique uses structural equation model (SEM) and sampling is limited to certain criteria (purposive sampling).

7/8/2020 11:53:19 AM +00:00

Trends in the online shopping patterns of customers in Kattakada Panchayath of Thiruvananthapuram district

Online shopping is making rapid strides in our society in the recent times. it has been common phenomenon in the urban areas of the country while not making proper inroads in the rural areas.

7/8/2020 11:44:16 AM +00:00

Effect of online shopping in retail business of Kerala- influence of smart phones

The purpose of this study was to establish, by means of quantitative analysis, the demographic features of the online shopping consumers of Kerala and the influence of using smartphones in making online purchase.

7/8/2020 11:23:55 AM +00:00

A study on potentiality of virtual shopping concept for selected FCMG products in Bangalore

This research aims to discuss the future directions for how virtual shopping using smartphones will change shopping behaviour in Bangalore.

7/8/2020 11:22:13 AM +00:00

Customer satisfaction towards online shopping with reference to Jalandhar city

The paper aims to apply the modified SERVQUAL model in the context of online shopping to describe how customers perceive online shopping quality.

6/18/2020 1:31:46 PM +00:00

Free trade: a comprehensive strategy in a globalized world

The current review paper aims to highlight the impact of free trade and trade liberalization on the development of the world economy.

6/18/2020 1:21:27 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 30: PHP (part II)

After studying this chapter you will be able to understand: PHP comparison operators, PHP conditional statements, PHP - The if...else statement, the PHP switch statement, the PHP while loop, the PHP foreach loop,...

6/18/2020 1:03:45 AM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 29: PHP (part I)

Lecture E-Commerce - Chapter 29: PHP (part I). After studying this chapter you will be able to understand: What is PHP? What is a PHP file? What can PHP do? Why PHP? What do i need? Set up PHP on your own PC? Basic PHP syntax, PHP case sensitivity,...

6/18/2020 1:03:39 AM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 28: JavaScript (part II)

In this chapter students will be able to: JS variables, JS data types, JS functions, JS events, JS objects, JS strings, JS numbers, javascript operators, javascript math object, javascript dates, javascript booleans, javascript comparison and logical operators, javascript if...else statements, javascript loop statements ( for, while, do/while), javascript best practices.

6/18/2020 1:03:33 AM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 27: Java Script (part I)

In this chapter students will be able to: Introduction, javascript where to, javascript output, javascript syntax, javascript statements, javascript comments, javascript variables, javascript data type.

6/18/2020 1:03:27 AM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 26: ASP.NET MVC (part II)

In this chapter students will be able to: Creating the application, exploring the application folders, adding styles and a consistent look (layout), adding a controller, adding views for displaying the application.

6/18/2020 1:03:20 AM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 25: ASP.NET MVC (part I)

Lecture E-Commerce - Chapter 25: ASP.NET MVC. In this chapter students will be able to: Introduction, MVC application, MVC folders, MVC layout, MVC controllers, MVC views, MVC database, MVC models.

6/18/2020 1:03:14 AM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 24: ASP.NET (part III)

Lecture E-Commerce - Chapter 24: ASP.NET (part III). In this chapter students will be able to: Webpages databases, webpages helpers, webpages webgrid, webpages charts, webpages email, webpages PHP, webpages publish, introduction to SQL.

6/18/2020 1:03:07 AM +00:00