Tài liệu miễn phí Thương mại điện tử

Download Tài liệu học tập miễn phí Thương mại điện tử

Bàn về thanh toán điện tử qua ngân hàng trong sự phát triển của thương mại điện tử

Mục đích của bài viết làm rõ thế nào là thương mại điện tử, thanh toán điện tử qua ngân hàng trong thương mại điện tử, cũng như những rủi ro có thể xảy ra trong thanh toán điện tử qua ngân hàng và những biện pháp chủ yếu nhằm hạn chế những rủi ro, tổn thất có thể xảy ra.

3/18/2021 7:24:04 PM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 3: Các mô hình thương mại điện tử

Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 3: Các mô hình thương mại điện tử trình bày khái niệm, đặc điểm, các lợi ích và hạn chế của một số mô hình thương mại điện tử phổ biến hiện nay trên thế giới.

3/18/2021 5:28:35 PM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 1: Tổng quan về thương mại điện tử (Topica)

Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 1: Tổng quan về thương mại điện tử khái niệm thương mại điện tử cả về nghĩa hẹp và nghĩa rộng; các mô hình thương mại điện tử; lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử; những tác động của thương mại điện tử tới người tiêu dùng, doanh nghiệp và môi trường xã hội.

3/18/2021 4:38:19 PM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 6: Thanh toán điện tử

Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 6: Thanh toán điện tử tìm hiểu các phương thức thanh toán trực tuyến; thanh toán điện tử B2C; thanh toán điện tử B2B; xuất trình chứng từ điện tử trong thanh toán bằng L/C; quản lý rủi ro trong thanh toán điện tử.

3/18/2021 4:27:22 PM +00:00

Bài tập thực hành Thương mạng điện tử: Xây dựng website bằng wordpress

Bài tập thực hành Thương mạng điện tử: Xây dựng website bằng wordpress được biên soạn nhằm cung cấp đến người học với 10 bài thực hành với các nội dung cài đặt Wordpress; một số tính năng của wordpress; backup và restored; tạo trang chủ và menu; tạo bài viết chuẩn SEO; tạo bài viết chuẩn SEO; quản lý đơn hàng; việt hóa – chỉnh CSS website; layout website; báo cáo bài tập thực hành.

3/18/2021 3:48:01 AM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 8 - Đỗ Thị Nhâm

Chương 8: Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp. Chương này trình bày những nội dung: Khái niệm và đặc điểm của TMĐT B2B, các phương thức TMĐT B2B, xây dựng hệ thống TMĐT của doanh nghiệp.

3/17/2021 2:22:44 PM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 3 - Đỗ Thị Nhâm

Chương 3: Cơ sở hạ tầng pháp lý của thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Vấn đề liên quan tới luật thương mại, vấn đề liên quan tới cá nhân, vấn đề liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

3/17/2021 2:22:07 PM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 2 - Đỗ Thị Nhâm

Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce) chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức về cơ sở kinh tế xã hội của thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Khái niệm, vai trò của CSHT KT-XH trong TMĐT, những yếu tố KT- XH ảnh hưởng tới TMĐT,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/17/2021 2:22:01 PM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 1 - Đỗ Thị Nhâm

Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce) chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Khái niệm và đặc trưng của sàn giao dịch TMĐT, phân loại sàn giao dịch TMĐT, các phương thức giao dịch tại sàn giao dịch TMĐT.

3/17/2021 2:21:54 PM +00:00

Báo cáo Tình hình hoạt động thương mại điện tử

Nội dung của báo cáo nhằm tìm hiểu thông tin chung của website, ứng dụng thương mại điện tử; tiện ích, công cụ hỗ trợ và chính sách trên website thương mại điện tử; tình hình kinh doanh trên các website, ứng dụng thương mại điện tử; các khó khăn, trở ngại khi vận hành website, ứng dụng thương mại điện tử...

3/17/2021 1:20:05 PM +00:00

Quản lý thuế trong môi trường thương mại điện tử tại Việt Nam

Bài viết trình bày thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam.

3/17/2021 11:48:28 AM +00:00

Thương mại điện tử tại TP. HCM: Một góc nhìn về mối quan hệ giữa thương mại điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế

Bài viết đề xuất một số giải pháp tạo điều kiện phát triển đồng thời cả ba khía cạnh này của tăng trưởng kinh tế và phát huy vai trò đầu tàu của thành phố Hồ Chí Minh.

3/17/2021 11:44:20 AM +00:00

Cơ hội và thách thức cho thương mại điện tử Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết tập trung phân tích những cơ hội và thách thức cho thương mại điện tử Việt nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần 4. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị để thương mại điện tử Việt Nam phát triển hơn trong thời gian tới.

3/17/2021 11:44:08 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Thương mại điện tử (E-commerce)

Tài liệu thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Đề cương chi tiết học phần Thương mại điện tử (E-commerce) như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập môn học này hiệu quả hơn.

3/17/2021 9:55:34 AM +00:00

Hành vi mua hàng ngẫu hứng của giới trẻ trên các trang thương mại điện tử

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá và phân tích hành vi mua hàng mang tính chất ngẫu hứng trên các trang thương mại điện tử (TMĐT). Trong đó, nghiên cứu đi sâu vào xác định xu thế các nhân tố tác động đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của giới trẻ trên các trang TMĐT.

12/29/2020 3:37:30 PM +00:00

Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng điện tử (E-CRM) tại Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam

Bài viết nghiên cứu thực trạng quản trị quan hệ khách hàng điện tử cho trường hợp cụ thể là Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), để từ đó tìm ra các giải pháp hợp lý nhất cho các Hãng Hàng không của Việt Nam.

12/29/2020 3:34:40 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ và ý định xem quảng cáo trong ứng dụng di động của người sử dụng trẻ tại Hà Nội

Mục đích của nghiên cứu này là xác định và đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau tới thái độ và ý định xem quảng cáo của người sử dụng trẻ tại Hà Nội. Nghiên cứu được phát triển trên nền tảng lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) và tích hợp các thuộc tính đổi mới, sáng tạo cho thích hợp với lĩnh vực quảng cáo trong ứng dụng.

12/29/2020 3:32:39 PM +00:00

Hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên các website doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19

Bài viết ứng dụng lý thuyết hành vi hoạch định (Theory of Planned Behaviour - TPB) nhằm đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố gồm thái độ, chuẩn mực chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi đến ý định và hành vi mua hàng trực tuyến trên các website doanh nghiệp Việt Nam. Khảo sát được thực hiện với 170 khách hàng tại Việt Nam bằng bảng câu hỏi được gửi qua Google Drive trong tháng 2-3/2020.

12/29/2020 1:07:36 PM +00:00

The impacts of customer satisfaction on loyalty of the youth (18-25 years old) towards e-commerce trading floors in Ho Chi Minh City

This paper only covers E-commerce trading sites within the retailing industry. Hence, future research can greatly improve the model by extending the time period of data collection and covering more industries. Besides, a more modern approach such as SEM is a decent option for measurement scales evaluation and model testing, since Multiple Linear Regression Analysis requires strict assumptions and may have a great likelihood of measurement errors.

12/29/2020 12:00:39 PM +00:00

Đề cương chi tiết môn Thương mại điện tử

Môn học giới thiệu kiến thức cơ bản về thương mại điện tử: khái niệm, mô hình thương mại điện tử, sự khác nhau giữa thương mại điện tử và thương mại truyền thống, những lợi ích và rủi ro khi thực hiện thương mại điện tử, tìm hiểu các chiến lược xây dựng thương mại điện tử cho các mô hình tổ chức, doanh nghiệp khác nhau.

12/29/2020 9:22:40 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Summary 4

In seminars in IT for Businesses - Summary 4, students will be able to understand: Process and exchange information; technologies used to handle information's in organizations; technological and Societal factors that affect Information processing goals.

12/29/2020 9:05:03 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Summary 3

In seminars in IT for Businesses - Summary 3, students will be able to understand: The way in which organizations collect, process and exchange information; technologies used to handle information's in organizations; technological and Societal factors that affect Information processing goals.

12/29/2020 9:04:56 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Summary 2

In this chapter, students will be able to understand: Technical aspect of information technologies in organizational settings; the way in which organizations collect, process and exchange information; technologies used to handle information's in organizations; technological and Societal factors that affect Information Processing goals.

12/29/2020 9:04:46 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Summary 1

In this chapter, students will be able to understand: Social aspects of technical use; technical aspect of information technologies in organizational settings; the way in which organizations collect, process and exchange information;...

12/29/2020 9:04:40 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 25: Ethic & information security issues (Part 2)

Seminars in IT for Businesses - Lecture 25: Ethic & information security issues (Part 2). In this chapter, students will be able to understand: Information security, protecting intellectual assets, the first line of defense – people, the second line of defense – technology.

12/29/2020 9:04:34 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 24: Ethic & information security issues (Part 1)

Seminars in IT for Businesses - Lecture 24: Ethic & information security issues (Part 1). In this chapter, students will be able to understand: Information ethics, developing information management policies, ethics in the workplace.

12/29/2020 9:04:27 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 23: Information systems development (Part 2)

Seminars in IT for Businesses - Lecture 23: Information systems development (Part 2). In this chapter, students will be able to understand: Systems development life cycle, application development methodologies, project management, systems acquisition, development phases in a structured process.

12/29/2020 9:04:20 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 22: Information systems development (Part 1)

In this chapter, students will be able to understand: Systems development life cycle, application development methodologies, project management, systems acquisition, development phases in a structured process.

12/29/2020 9:04:14 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 21: Organizational systems & enterprise applications (Part 2)

In this chapter, students will be able to understand: Decision-making levels of an organization, information systems supporting the functional areas, enterprise systems, legacy system, enterprise system, enterprise resources planning, the challenge of ERP,...

12/29/2020 9:04:06 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 20: Organizational systems & enterprise applications (Part 1)

In this chapter, students will be able to understand: Organizational information systems, the need for integration in modern businesses, enterprise resource planning, supply chain management, customer relationship management.

12/29/2020 9:03:59 AM +00:00