Tài liệu miễn phí Cơ sở dữ liệu

Download Tài liệu học tập miễn phí Cơ sở dữ liệu

Giáo trình Cấu trúc dữ liệu (Ngành: Hệ thống thông tin, thiết kế trang web, công nghệ thông tin) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Cấu trúc dữ liệu giúp người học trình bày được các bước phân tích, đánh giá độ phức tạp của thuật toán. Trình bày được các cấu trúc kiểu dữ liệu trừu tượng, các thao tác tương tứng trên các kiểu dữ liệu. Trình bày được các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp.

5/21/2021 9:46:34 PM +00:00

Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao (Ngành: Hệ thống thông tin) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao giúp người đọc có thể trình bày được các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu. Trình bày được khái niệm quy trình thực hiện tối ưu hóa truy vấn. Trình bày được các khái niệm phân quyền, quản trị người dùng. Trình bày được khái niệm về cơ sở dữ liệu phân tán, hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Phân biệt được cơ sở dữ liệu phân tán và cơ sở dữ liệu tập trung. Nhận biết các tính chất và đặc điểm của hệ cơ sở dữ liệu phân tán

5/21/2021 9:45:21 PM +00:00

Giáo trình Công nghệ XML (Ngành: Hệ thống thông tin) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Công nghệ XML là môn học giúp sinh viên có kiến thức nền tảng công nghệ XML các ứng dụng của XML để xây dựng các ứng dụng thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

5/21/2021 9:45:12 PM +00:00

Giáo trình Quản lý dự án (Ngành: Hệ thống thông tin, Ứng dụng phần mềm) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Quản lý dự án cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản lý dự án trong việc phát triển HTTT; Quản lý phạm vi và thời gian; Quản lý chi phí và chất lượng; Quản lý nguồn nhân lực và rủi ro; Thực hiện và kết thúc dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 9:45:05 PM +00:00

Giáo trình Công nghệ phần mềm (Ngành: Hệ thống thông tin) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Công nghệ phần mềm giúp người học có cái nhìn khái quát về qui trình phát triển phần mềm, hiểu biết và thực hiện các giai đoạn trong qui trình trên một phần mềm cụ thể dựa trên những phương pháp, kỹ thuật trong quá trình thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế và cài đặt, viết sưu liệu đã được minh họa cụ thể trong giáo trình.

5/21/2021 9:44:58 PM +00:00

Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Ngành: Hệ thống thông tin, thiết kế trang web, công nghệ thông tin) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server chia thành 6 chương giúp người học có thể áp dụng các kiến thức đã hiểu, tiếp cận với nền tảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Phân tích tìm sự khác biệt các chức năng giữa các đối tượng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Trình bày đươc khái niệm và các bước thực hiện Import/ Export, Backup/Restore, Detach/ Attach.

5/21/2021 9:44:39 PM +00:00

Giáo trình Toán cho tin học (Ngành: Tin học ứng dụng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Toán cho tin học này được biên soạn căn cứ theo chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học ứng dụng bậc trung cấp. Giáo trình này trình bày những vấn đề cơ bản phục cho kỹ năng giải quyết bài toán trong thực tế và các dạng số thường gặp trong công nghệ thông tin. Tài liệu gồm có 5 bài, mỗi bài học được trình bày ngắn gọn kèm các ví dụ minh hoạ giúp cho người đọc dễ hiểu. Cuối bài học thường có bài tập để học sinh có thể luyện tập thêm.

5/21/2021 9:43:46 PM +00:00

Giáo trình Hệ quản trị MS Access (Ngành: Tin học ứng dụng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Hệ quản trị MS Access này được biên soạn căn cứ theo chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học ứng dụng bậc trung cấp. Giáo trình trình bày những vấn đề cơ bản của Hệ quản trị Microsoft Access. Nội dung gồm có 7 chương, mỗi chương được trình bày ngắn gọn kèm các ví dụ minh họa giúp cho người đọc dễ hiểu.

5/21/2021 9:43:36 PM +00:00

Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Ngành: Tin học ứng dụng, Công nghệ thông tin) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình cơ sở dữ liệu này được biên soạn căn cứ theo chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học ứng dụng ở bậc trung cấp và ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) bậc cao đẳng. Giáo trình trình bày những vấn đề cốt lõi nhất của môn cơ sở dữ liệu, gồm bốn chương. Các bài học được trình bày ngắn gọn với ví dụ minh hoạ. Cuối mỗi chương đều có bài tập để học sinh sinh viên luyện tập.

5/21/2021 9:43:16 PM +00:00

Giáo trình Quản lý dự án công nghệ thông tin (Ngành: Ứng dụng phần mềm) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Quản lý dự án công nghệ thông tin giúp các bạn học viên có thể trình bày được các nội dung cơ bản của việc quản lý một dự án Công nghệ Thông tin có quy mô nhỏ và trung bình. Lập được hồ sơ quản lý một dự án Công nghệ Thông tin có quy mô nhỏ và trung bình. Quản lý được một dự án Công nghệ Thông tin có quy mô nhỏ với yêu cầu quản lý đơn giản.

5/21/2021 9:30:10 PM +00:00

Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật cung cấp đến các bạn sinh viên những câu hỏi gồm 4 chương với các nội dung đó là tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; tìm kiếm và sắp xếp; cấu trúc danh sách liên kết; cấu trúc cây.

5/21/2021 11:24:04 AM +00:00

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2 - Phạm Nguyễn Cương

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2 - Phạm Nguyễn Cương được nối tiếp phần 1 cung cấp các kiến thức từ chương 6 đến chương 12 với các nội dung mô hình hoá dữ liệu; thiết kế xử lý; thiết kế use case; thiết kế form và report; thiết kế dữ liệu hệ thống; thiết kế thử nghiệm; cài đặt hệ thống.

5/21/2021 11:15:44 AM +00:00

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 - Phạm Nguyễn Cương

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 - Phạm Nguyễn Cương được biên soạn gồm 5 chương với các nội dung tổng quan về hệ thống thông tin; mô hình và các phương pháp mô hình hoá hệ thống; khởi tạo và lập kế hoạch hệ thống; xác định yêu cầu hệ thống; mô hình hoá xử lý hệ thống.

5/21/2021 11:15:36 AM +00:00

Đảm bảo tính riêng tư dữ liệu với học liên kết cải tiến

Học liên kết là phương pháp học với dữ liệu huấn luyện từ nhiều nguồn, và vì thế, nó có nhiều ưu điểm so với các mô hình học khác. Mô hình học liên kết có thể được áp dụng cho nhiều dạng dữ liệu và nhiều thuật toán máy học khác nhau. Bên cạnh độ tổng quát hóa cao, mô hình học liên kết còn đảm bảo tính riêng tư cho tập dữ liệu huấn luyện. Bài viết này, đề xuất mô hình học liên kết cải tiến đảm bảo tính riêng tư dựa trên mô hình học liên kết.

5/21/2021 3:10:06 AM +00:00

Predicting the bearing capacity of pile installed into cohesive soil concerning the spatial variability of SPT data (A case study)

This paper firstly studies how reliable the SPT data can predict the physical and mechanical properties; secondly, the soil strength is determined in terms of corrected N-SPT values, and finally the bearing capacity of a pile penetrating cohesion soil.

5/20/2021 11:08:38 PM +00:00

CAM-D: A description method for multi-cloud marketplace application

In this paper, we particularly focus on developing a description method that can be taken to tackle the lack of description for multi-cloud application by designing description templates for CAM which was developed in [1][2][3], called CAM-D. A completed application description can be synthesized from individual component descriptions. Our experimentation is expressed through the transformation of CAM-D template to TOSCA specification illustrated by case study. In addition, we also develop an flattening algorithm to assist in mapping to TOSCA.

5/20/2021 11:08:30 PM +00:00

An efficient ACO+RVND for solving the resource-constrained deliveryman problem

In this paper, Resource-Constrained Deliveryman Problem (RCDMP) is introduced. The RCDMP problem deals with finding a tour with minimum waiting time sum so that it consumes not more than

5/20/2021 11:08:16 PM +00:00

Computational personalized medicine in cancer research in the - Omics data era

In this study, we draw a big picture of personalized medicine research in cancer research of the –omics data era, including –omics databases, challenges of data fusion to solve two major problems in personalized medicine, i.e., personalized diagnosis and treatment. These problems are approached as patient stratification and drug response prediction based on the –omics data by computational methods.

5/20/2021 11:08:10 PM +00:00

Bài giảng Chương 3: Xác định yêu cầu - Vũ Chí Cường

Bài giảng Chương 3: Xác định yêu cầu - Vũ Chí Cường thông tin đến người học về xác định yêu cầu nghiệp vụ, xác định yêu cầu hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

5/20/2021 10:43:33 PM +00:00

Bài giảng Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống hiện đại: Chương 3 - TS. Vũ Chí Cường

Bài giảng Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống hiện đại - Chương 3: Mô hình hóa yêu cầu trang bị cho người học kiến thức về phương pháp tiến hành, nội dung báo cáo tổng quan, xác lập và hoạch định dự án, mục đích của mô hình hóa yêu cầu, các bước tiến hành mô hình hóa yêu cầu.

5/20/2021 10:43:25 PM +00:00

Bài giảng Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống hiện đại: Chương 2 - TS. Vũ Chí Cường

Bài giảng Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống hiện đại - Chương 2: Mô hình hóa hệ thống và ngôn ngữ UML được biên soạn với các nội dung khái niệm, mục đích và mô hình hóa hệ thống phần mềm; lịch sử phát triển ngôn ngữ UML, các phần tử của UML.

5/20/2021 10:43:09 PM +00:00

Bài giảng Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống hiện đại: Chương 1 - TS. Vũ Chí Cường

Bài giảng Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống hiện đại - Chương 1: Sự phát triển của hệ thống thông tin được biên soạn giúp người học nắm được kiến thức về khái niệm, các đặc trưng, phân loại hệ thống thông tin; sự phát triển hệ thống, cách tiếp cận phát triển hệ thống, quy trình phát triển hợp nhất.

5/20/2021 10:42:47 PM +00:00

Bài giảng học phần Hệ thống thông tin quản lý

Bài giảng học phần Hệ thống thông tin quản lý cung cấp những khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin quản lý; những kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin sử dụng trong hệ thống thông tin quản lý của các tổ chức; những kiến thức tổng quan về phát triển và quản trị hệ thống thông tin quản lý trong tổ chức; những kiến thức chuyên sâu về ứng dụng của hệ thống thông tin quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2021 7:45:06 PM +00:00

Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu

Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu gồm có 3 phần với những nội dung chính sau: Tổng quan về quản trị cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, các hoạt động quản trị cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/20/2021 7:43:56 PM +00:00

Giáo trình Tin học 4 - Visual Fox

Giáo trình Tin học 4 – Visual Fox với 11 chương bao gồm các kiến thức làm quen với môi trường Visual FoxPro 6.0 (VF); các loại dữ liệu trong VF; database và table; truy vấn và hiển thị thông tin; form report; lập trình trong VF; thiết kế giao diện; bẫy trong chương trình; mảng và chuyển giao dữ liệu; một số lệnh hiệu chỉnh dữ liệu; chương trình con; ghép dữ liệu.

5/20/2021 5:25:40 PM +00:00

Giáo trình Quản trị cơ sở dữ liệu SQL - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Giáo trình Quản trị cơ sở dữ liệu SQL - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được biên soạn nhằm giới thiệu về SQL Server 2005; Structured Query Language; ngôn ngữ thao tác dữ liệu – DML; ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu – DDL; thủ tục lưu trữ, hàm và trigger; sao lưu và phục hồi dữ liệu; các hàm quan trọng trong T-SQL; kết nối vào SQL Server 2005 từ các ngôn ngữ lập trình để xây dựng các ứng dụng liên quan đến CSDL...

5/20/2021 5:25:33 PM +00:00

Bài giảng Chương 9: Thiết kế tầng quản lý dữ liệu

Bài giảng Chương 9: Thiết kế tầng quản lý dữ liệu cung cấp đến người học kiến thức về tầng quản lý dữ liệu bao gồm thao tác và truy cập dữ liệu và thiết kế thực sự về lưu trữ dữ liệu của hệ thống; tối ưu hóa định dạng lưu trữ dữ liệu; ánh xạ các đối tượng từ tầng miền bài toán (problem domain layer) sang định dạng lưu trữ dữ liệu đã lựa chọn...

5/20/2021 5:25:00 PM +00:00

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 2 - Lê Thị Tú Kiên

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 2: Khởi tạo dự án và thu thập yêu cầu trang bị cho người học các kiến thức về tổng quan về yêu cầu hệ thống; quá trình khảo sát và thu thập yêu cầu; các phương pháp thu thập yêu cầu; tài liệu hóa và quản lý yêu cầu; xác lập và khởi tạo dự án.

5/20/2021 5:24:03 PM +00:00

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 1 - Lê Thị Tú Kiên

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống thông tin với các kiến thức định nghĩa hệ thống thông tin và phân loại; chu trình phát triển hệ thống; các phương pháp phát triển hệ thống; tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng; nguyên lý phát triển hệ thống và vai trò của đội dự án.

5/20/2021 5:23:56 PM +00:00

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Giới thiệu - Lê Thị Tú Kiên

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Giới thiệu - Lê Thị Tú Kiên cung cấp những thông tin tổng quan về môn học, bao gồm kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin, về phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai một hệ thống thông tin.

5/20/2021 10:58:03 AM +00:00