Tài liệu miễn phí Cơ sở dữ liệu

Download Tài liệu học tập miễn phí Cơ sở dữ liệu

Thiết kế và xây dựng sách điện tử tương tác áp dụng thử nghiệm dạy học môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ở cấp trung học phổ thông

Căn cứ vào những định hướng phát triển, đổi mới trong giáo dục hiện nay của Việt Nam, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, bài báo đưa ra một số đề xuất tham khảo có thể áp dụng cho việc phát triển sách điện tử trong tương lai gần trong Nhà trường.

10/19/2020 6:24:44 PM +00:00

Đề thi môn Cấu trúc dữ liệu V (Đề số 2) - ĐH Bách khoa Hà Nội

Đề thi môn Cấu trúc dữ liệu V giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 4:43:27 PM +00:00

Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu - NXB Lao động Xã hội: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình Nhập môn Cơ sở dữ liệu tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lập trình kết nối cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng mô hình quan hệ thực thể, ánh xạ mô hình thực thể ER, đại số quan hệ, lý thuyết cài đặt và xây dựng hệ DBMS. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:17:35 PM +00:00

Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu - NXB Lao động Xã hội: Phần 1

Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu - NXB Lao động Xã hội: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Làm quen với cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, SQL và cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu Access,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:17:25 PM +00:00

Giáo trình Cơ sở dữ liệu quan hệ: Phần 1

Giáo trình Cơ sở dữ liệu quan hệ: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sơ lược về cơ sở dữ liệu, một số mô hình CSDL, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, biểu diễn sơ đồ thực thể, khóa của các quan hệ, các bộ khiếm khuyết,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:17:12 PM +00:00

Khai thác tập mục lợi ích cao có lợi nhuận âm trong cơ sở dữ liệu phân tán dọc

Bài viết trình bày một phương pháp khai thác tập lợi ích cao có lợi nhuận âm trên CSDL phân tán dọc. Việc khai thác tập lợi ích cao đã được nghiên cứu và công bố rộng rãi trong những năm gần đây.

10/19/2020 3:58:36 PM +00:00

Automatic time-cost trade-off for construction projects using evolutionary algorithm integrated into a scheduling software program developed with .NET framework

This article aims at developing an open tool for performing CPM based project scheduling visualization and time-cost tradeoff analysis. The success-history based parameter adaptation for Differential Evolution with linear population size reduction, denoted as LSHADE, is used for automatic time-cost tradeoff optimization.

10/19/2020 3:33:21 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện: Chương 5 - Nguyễn Thị Oanh

Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Chương 5: Trình diễn dữ liệu đa phương tiện cung cấp cho người học các kiến thức: Trình diễn với ràng buộc thời gian, Trình diễn với ràng buộc không gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/19/2020 8:55:20 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện: Chương 4 (P1) - Nguyễn Thị Oanh

Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Chương 4: Tìm kiếm dữ liệu đa phương tiện cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, biểu diễn văn bản, đánh chỉ mục (chỉ số hóa), tìm kiếm văn bản, phản hồi thích đáng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

10/19/2020 8:55:14 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện: Chương 4 (P2) - Nguyễn Thị Oanh

Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Chương 4: Tìm kiếm dữ liệu đa phương tiện cung cấp cho người học các kiến thức về dữ liệu ảnh bao gồm: Tổng quan, biểu diễn ảnh – trích chọn đặc trưng, đánh chỉ mục (chỉ số hóa), đối sánh ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/19/2020 8:55:05 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện: Chương 3 - Nguyễn Thị Oanh

Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Chương 3: Các cấu trúc dữ liệu đa chiều cung cấp cho người học các kiến thức: k-D trees, cây tứ phân dạng điểm, MX-Quadtrees, R-trees,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 8:54:59 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện: Chương 2 - Nguyễn Thị Oanh

Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Chương 2: Truy nhập dữ liệu đa phương tiện cung cấp cho người học các kiến thức: Truy nhập dữ liệu đa phương tiện từ đĩa từ, truy nhập dữ liệu từ CD-ROM,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 8:54:52 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện: Chương 1c - Nguyễn Thị Oanh

Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Chương 1: Các khái niệm cơ bản cung cấp cho người học các kiến thức về MIRS Issues bao gồm: Main operations, data model, a general multimedia data model, feature extraction, similarity measurement,... Mời các bạn cùng tham khảo.

10/19/2020 8:54:45 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện: Chương 1b - Nguyễn Thị Oanh

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Văn bản (text), đồ họa và ảnh động (vector graphics and animation), âm thanh (digital audio), ảnh số (digital image), video số (digital video). Mời các bạn cùng tham khảo.

10/19/2020 8:54:39 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện: Chương 1 - Nguyễn Thị Oanh

Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Chương 1: Các khái niệm cơ bản cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, dữ liệu đa phương tiện, mMIRS & MM - DBMS, một ví dụ về ứng dụng đa phương tiện, ứng dụng đa phương tiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/19/2020 8:54:31 AM +00:00

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 14: Bảng băm

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 14: Bảng băm cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm băm, một số phương pháp xây dựng hàm băm, bảng băm - Hash table. Cuối phần bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

10/19/2020 8:54:25 AM +00:00

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 13: Tìm kiếm - Search

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 13: Tìm kiếm - Search cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm kiếm tuần tự (Sequence search), tìm kiếm nhị phân (Binary search), bảng băm (Hash table). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 8:54:19 AM +00:00

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 12: Các thuật toán sắp xếp nhanh O(nlogn)

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 12: Các thuật toán sắp xếp nhanh O(nlogn) cung cấp cho người học các kiến thức: Sắp xếp nhanh – Quick sort; sắp xếp trộn - Merge sort; vun đống – Heap sort. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/19/2020 8:54:12 AM +00:00

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 11: Sắp xếp

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 11: Sắp xếp cung cấp cho người học các kiến thức: Các thuật toán sắp xếp nội với thời gian chạy O(n2), sắp xếp nổi bọt, minh họa thuật toán Bubble sort,... Mời các bạn cùng tham khảo.

10/19/2020 8:54:06 AM +00:00

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 10: Cây (Tree)

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 10: Cây (Tree) cung cấp cho người cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc dữ liệu phi tuyến, cây biểu diễn các tổ chức, cây biểu diễn hệ thống files, cấu trúc của một cuốn sách,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

10/19/2020 8:53:58 AM +00:00

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 9: Cấu trúc dữ liệu hàng đợi

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 9: Cấu trúc dữ liệu hàng đợi cung cấp cho người học các kiến thức: Danh sách kiểu hàng đợi (Queue), cấu trúc dữ liệu trừu tượng queue, cài đặt queue bằng mảng,.... Mời các bạn cung cấp cho người học các kiến thức.

10/19/2020 8:53:52 AM +00:00

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 8: Cấu trúc dữ liệu ngăn xếp

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 8: Cấu trúc dữ liệu ngăn xếp cung cấp cho người học các kiến thức: Stack, các vấn đề cần nghiên cứu, cấu trúc dữ liệu trừu tượng, cấu trúc dữ liệu trừu tượng Stack,... Mời các bạn cùng tham khảo.

10/19/2020 8:53:45 AM +00:00

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 7: Danh sách liên kết

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 7: Danh sách liên kết cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề của Mảng, danh sách liên kết, cấu trúc của một Node, cấu trúc danh sách liên kết đơn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 8:53:38 AM +00:00

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 6: Véc tơ (Vector)

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 6: Véc tơ (Vector) cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tuyến tính, kiểu dữ liệu trừu tượng Vector, các thao tác trên Vector, chèn thêm phần tử, loại bỏ phần tử,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 8:53:31 AM +00:00

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 5: Đệ quy

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 5: Đệ quy cung cấp cho người học các kiến thức: Đệ qui trong thực tế, hàm (phương thức) đệ qui, đệ qui tuyến tính – Đệ qui 1 lần, cách tính số mũ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 8:53:25 AM +00:00

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 4: Phân tích các thuật toán

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 4: Phân tích các thuật toán cung cấp cho người học các kiến thức: Tính hiệu quả của thuật toán, thời gian chạy, phương pháp đánh giá, phương pháp thực nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 8:53:16 AM +00:00

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 2: Ngôn ngữ lập trình C++

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C, thư viện, nhập xuất dữ liệu, các hàm chính trong C++. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu họ tập và nghiên cứu.

10/19/2020 8:53:10 AM +00:00

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 1: Bài mở đầu

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 1: Bài mở đầu cung cấp cho người học những thông tin chung về môn học, các kiến thức bổ trợ và những yêu cầu đánh giá dành cho sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/19/2020 8:53:03 AM +00:00

Implementation open-source gis in road asset management systems in Uzbekistan

Open-source software is widely used in academia and industry. The paper highlights the major advantages of open-source QGIS software in road asset management in Uzbekistan. It shows steps on how to obtain maps and importing road conditions data. QGIS offers wide ranges of functionality to visualize, analyze and manage road condition data. Road M39 was selected for analysis and road conditions data were used to visualize the IRI roughness index.

9/25/2020 3:15:38 AM +00:00

Lecture Discrete mathematics and its applications - Chapter 13: Modeling Computation

This chapter explain why computers use the binary number system, list the two main parts of the CPU and explain how they work together, list the steps that make up a machine cycle, explain the difference between RAM and ROM, list three hardware factors that affect processing speed.

9/25/2020 2:06:44 AM +00:00