Tài liệu miễn phí Quản trị Web

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản trị Web

Giáo trình Thiết kế diễn đàn trực tuyến vbulletin

Giáo trình “Thiết kế diễn đàn trực tuyến Vbulletin” được biên soạn theo Chương trình khung đào tạo nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm tổng quan về vbulletin; chuẩn bị; cài đặt localhost; cài đặt vbulletin; cài giao diện tiếng việt, cài bộ gõ và xử lý vài vấn đề ngôn ngữ; tạo và quản lý forum con; cài đặt style(skin) cho diễn đàn; Hack Mod; tùy biến diễn đàn với BB code; sử dụng admincp; xây dựng hosting bằng dịch vụ iis trên windows; sử dụng FTP để upload, download vbb lên host.

12/29/2020 3:13:43 PM +00:00

An improving way for website security assessment

In this paper we propose a framework supporting website security assessment. The idea of this framework is to integrate different scanning tools into the framework. We then write a program to implement this framework with a real website. We guide the users how to add a new scanning tool to this framework, manage it and generate a final report. In addition, we discuss the problem of security on client-side called clickjacking attack that many clients may suffer when accessing the malicious websites, we propose a method to protect them from this attack.

12/29/2020 1:56:07 PM +00:00

Hướng dẫn cài đặt VestaCP trên Cloud VPS

Vesta là một Web control panel miễn phí rất được ưa chuộng, VestaCP gọn nhẹ nhưng lại có khá nhiều tính năng quan trọng để bạn có thể tự tạo ra cho mình những gói host cho chính mình hoặc thậm chí là cho khách hàng. Tài liệu này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng ứng dụng này.

12/29/2020 12:30:58 PM +00:00

Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 14 - Nguyễn Hữu Thể

Middleware cung cấp một cơ chế thuận tiện để lọc các HTTP Request vào ứng dụng của bạn. Ví dụ: Laravel bao gồm một Middleware xác minh người dùng truy cập vào ứng dụng của bạn. Nếu người dùng không được xác thực, Middleware sẽ chuyển hướng người dùng đến màn hình đăng nhập. Ngược lại, nếu người dùng được xác thực, Middleware sẽ cho phép Request tiếp tục vào ứng dụng. Bài giảng này sẽ trình bày một số nội dung cơ bản về Middleware trong laravel trong Laravel, mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:03:59 AM +00:00

Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 13 - Nguyễn Hữu Thể

Eloquent ORM đi kèm với Laravel cung cấp một API ActiveRecord đơn giản và tiện lợi cho giao tiếp với database. Mỗi database table sẽ có một Model tương ứng để tương tác với table đó. Model cho phép bạn query dữ liệu trong table, cũng như chèn thêm các dữ liệu mới. Bài giảng này sẽ tiếp tục cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về eloquent ORM trong Laravel.

12/29/2020 8:03:52 AM +00:00

Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 12 - Nguyễn Hữu Thể

Như các bạn đã biết thì Laravel hỗ trợ cho chúng ta nhiều cách để tương tác với cơ sở dữ liệu. Và eloquent ORM là một thế mạnh rất lớn Laravel có trong khi các framework không hỗ trợ. Bài giảng này sẽ trình bày một số nội dung cơ bản về Eloquent ORM trong Laravel, mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:03:46 AM +00:00

Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 11 - Nguyễn Hữu Thể

Bài giảng này trang bị cho người học kiến thức về database, migrations & seeding. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Database, generating migrations, migration structure, running migrations, rolling back migrations, writing seeders, running seeders. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:03:38 AM +00:00

Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 10 - Nguyễn Hữu Thể

Bài giảng này giới thiệu một số tính năng khác của lavarel là database, migrations & seeding, trong đó có một tính năng rất quan trọng đó là migration. Với migration chúng ta có thể tương tác với cấu trúc của database một cách dễ dàng nhưng tạo bảng, xoá bảng, thêm cột, xoá cột, sửa tên cột, thay đổi kiểu dữ liệu…bằng các định nghĩa các file migration bằng code rồi sau đó thực thi thì hệ thống sẽ tự động tạo ra các cấu trúc CSDL cho các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:03:31 AM +00:00

Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 9 - Nguyễn Hữu Thể

Bài giảng trình bày những nội dung chính sau: Controllers, action controllers, HTTP requests, dependency injection & route parameters, đường dẫn request & phương thức, nhận request URL, nhận phương thức request, lấy giá trị một input, lấy giá trị JSON input,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:03:24 AM +00:00

Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 8 - Nguyễn Hữu Thể

Trong mô hình MVC thì project sẽ được chia ra làm 3 phần (Model, View, Controller) và trong Laravel framework cũng chia làm 3 phần như vậy. Ở các bài giảng trước đã giới thiệu với các bạn về view trong Laravel, ở phần này sẽ giới thiệu với các bạn về controllers, request, response, session trong Laravel. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:03:16 AM +00:00

Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 7 - Nguyễn Hữu Thể

Blade là templating engine đơn giản nhưng rất tuyệt vợi cung cấp bởi Laravel. Không như những templating engine của PHP, Blade không cấm bạn sử dụng code PHP thuần ở trong view. Bài giảng này sẽ hướng dẫn người học sử dụng route, views, blade templates trong Laravel. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:03:09 AM +00:00

Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 6 - Nguyễn Hữu Thể

Laravel là một PHP framework mã nguồn mở và miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell và nhắm vào mục tiêu hỗ trợ phát triển các ứng dụng web theo kiếm trúc model-view-controller (MVC). bài giảng này sẽ trình bày một số nội dung về Laravel, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

12/29/2020 8:03:00 AM +00:00

Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 5 - Nguyễn Hữu Thể

Bài này trang bị cho người học kiến thức cơ bản về mô hình MVC trong PHP. Nội dung trình bày gồm có: Mô hình MVC, ưu và nhược điểm của mô hình MVC, phát triển ứng dụng Web theo mô hình MVC. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:02:53 AM +00:00

Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 4 - Nguyễn Hữu Thể

Bài 4 trình bày về lập trình hướng đối tượng object oriented programming. Nội dung chính trong chương này gồm có: Class, visibility, properties & methods, Getter & getter, create objects, constructor, destructor, inheritance, abstract class, interfaces, autoloading classes, anonymous functions, closures, namespace. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:02:47 AM +00:00

Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 3 - Nguyễn Hữu Thể

Bài 3 - PHP standards recommendations. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Basic coding standard, coding style guide, logger interface, autoloading standard, caching interface, HTTP message interface. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:02:40 AM +00:00

Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 2 - Nguyễn Hữu Thể

Bài này tập trung giới thiệu về phần mềm nguồn mở. Nội dung trình bày trong bài giảng gồm có: Sở hữu phần mềm, giấy phép sử dụng phần mềm, tiêu chí phân loại phần mềm, phần mềm thương mại, phần mềm miễn phí/trả một phần, phần mềm mã nguồn mở,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:02:33 AM +00:00

Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 1 - Nguyễn Hữu Thể

Nội dung bài giảng này giới thiệu cơ bản về môn học Phát triển phần mềm nguồn mở. Môn học này sẽ trang bị cho người học những kiến thức về phần mềm nguồn mở và những ưu điểm của nó; phát triển ứng dụng PHP hướng đối tượng, mô hình MVC; Framework Laravel: sử dụng, khai thác và triển khai;... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:02:25 AM +00:00

Alchemi framework - khả năng xây dựng môi trường và phát triển các ứng dụng tính toán lưới

Bài viết giới thiệu các khả năng xây dựng nền tảng cho môi trường TTL, các kỹ thuật phát triển ứng dụng và triển khai lưới tính toán trên nền NET-Base Alchemi Framework.

12/28/2020 9:32:54 PM +00:00

Nghiên cứu xây dựng và triển khai ứng dụng hệ thống thông tin quản lý học sinh sinh viên Đại học Đà Nẵng dựa trên chuẩn Web 2.0 và công nghệ Dotnet

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông tin học sinh sinh viên (HSSV) Đại học Đà Nẵng (University of Danang Student Information Management Systems- viết tắt là UDIMS) và kết quả triển khai ứng dụng trong thực tế tại Đại học Đà Nẵng và các trường,đơn vị thành viên.

12/28/2020 9:22:36 PM +00:00

Xác định nhân tố cấu thành năng lực cạnh tranh của trang tin điện tử thể dục thể thao Việt Nam

Dựa trên việc tổng hợp các phương pháp, tiêu chí đánh giá đã sử dụng, bài viết này đề xuất một khung đánh giá năng lực cạnh tranh của Trang tin điện tử Thể dục Thể thao Việt Nam thông qua các nhân tố chất lượng.

12/28/2020 6:25:46 PM +00:00

Giải pháp kết hợp giám sát và đánh giá an toàn cổng thông tin điện tử theo chuẩn

Bài viết này đề xuất một giải pháp kết hợp giám sát tập trung và đánh giá an toàn cho cổng thông tin điện tử theo chuẩn, cụ thể là chuẩn ISO 15408.

12/28/2020 4:56:30 PM +00:00

Lecture Computer networks 1: Computer crime - Phạm Trần Vũ

Lecture Computer networks 1: Computer crime has contents: Computer crime and security survey, the computer as a tool to commit crime, computers as objects of crime, preventing computer related crime,... and other contents.

12/28/2020 1:14:24 PM +00:00

Lecture Computer networks 1: Lecture 11 - Phạm Trần Vũ (Cont)

Lecture Computer networks 1 - Lecture 11: Network security has contents: Cryptography (introduction, symmetric key algorithms, public key algorithms, digital signatures, management of public keys), apply to computer networks.

12/28/2020 1:14:02 PM +00:00

Lecture Computer networks 1: Lecture 10 - Phạm Trần Vũ (Cont)

Lecture Computer networks 1 - Lecture 10: Application layer has contents: HTML- Hypertext markup language, dynamic web documents (client side dynamic web page, server side dynamic web page).

12/28/2020 1:13:54 PM +00:00

Lecture Computer networks 1: Lecture 10 - Phạm Trần Vũ

Lecture Computer networks 1 - Lecture 10: Application layer has contents: Application layer, domain name system - DNS; the DNS name space, resource records, architecture and services, message formats, the world wide web,... and other contents.

12/28/2020 1:13:34 PM +00:00

Lecture Computer networks 1: Lecture 9 - Phạm Trần Vũ

Lecture Computer networks 1 - Lecture 9: Socket Programming with Java has contents: Using InetAddress, using socket, using serverSocket, client-Server application with UDP, client-Server application with TCP,.... and othere contents.

12/28/2020 1:13:27 PM +00:00

Lecture Computer networks 1: Lecture 8 - Phạm Trần Vũ

Lecture Computer networks 1 - Lecture 8: Transport layer and socket programming with Java has contents: Services provided to the upper layers, transport service primitives, berkeley sockets, an example of socket programming.

12/28/2020 1:13:20 PM +00:00

Lecture Computer networks 1: Lecture 7 - Phạm Trần Vũ

Lecture Computer networks 1 - Lecture 7: Network layer in the internet has contents: The network layer in the internet, the IP protocol, IP addresses, internet control protocols, OSPF – The interior gateway routing protocol,... and other contents.

12/28/2020 1:13:05 PM +00:00

Lecture Computer networks 1: Lecture 6 - Phạm Trần Vũ

Lecture Computer networks 1 - Lecture 6: Network layer has contents: The network layer design issues, routing algorithms, congestion control algorithms, quality of services, the network layer in the Internet,... and other contents.

12/28/2020 1:12:56 PM +00:00

Lecture Computer networks 1: Lecture 5 - Phạm Trần Vũ

Lecture Computer networks 1 - Lecture 5: Network layer has contents: The network layer design issues, routing algorithms, congestion control algorithms, quality of services... and other contents.

12/28/2020 1:12:41 PM +00:00