Tài liệu miễn phí Quản trị Web

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản trị Web

Quản lí các hoạt động chuyên môn của giảng viên bằng ứng dụng “MyHNMU”

Bài viết giới thiệu ứng dụng di động MyHNMU được xây dựng trên nền tảng công cụ của Google, có tính năng quản lí các hoạt động chuyên môn của giảng viên, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các hoạt động của giảng viên tại trường đại học.

10/21/2021 1:51:25 AM +00:00

Phát hiện tấn công web thường gặp dựa trên học máy sử dụng web log

Bài viết đề xuất một mô hình phát hiện tấn công web dựa trên học máy sử dụng web log. Mô hình phát hiện đề xuất được xây dựng sử dụng thuật toán học máy cây quyết định - một trong các thuật toán học máy có chi phí tài nguyên tính toán tương đối thấp. Đồng thời, mô hình cũng không yêu cầu phải cập nhật thường xuyên.

10/21/2021 1:17:19 AM +00:00

Khai phá dữ liệu web nhằm tối ưu hóa kênh phân phối trên internet

Hiện nay, internet đang phát triển một cách nhanh chóng và được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại toàn cầu. Hoạt động marketing cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Trong giới hạn bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu việc ứng dụng dữ liệu web được khai phá vào hoạt động phân phối trên internet nhằm tối ưu hóa hoạt động này.

10/19/2021 10:03:00 PM +00:00

Giáo trình SEO Master: Hướng dẫn SEO website căn bản

Giáo trình SEO Master này sẽ giúp bạn có kiến thức nền tảng vững chắc trên con đường trở thành SEO Master chuyên nghiệp. Giáo trình gồm các nội dung: tổng quan về SEO; lập danh sách từ khóa; tối ưu bên trong trang web, các yếu tố trên website; xây dựng liên kết; một số kỹ thuật black-hat SEO; kiểm tra thứ hạng web. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu!

10/19/2021 5:50:51 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế và triển khai Website - Trường đại học Thương Mại

Bài giảng Thiết kế và triển khai Website có nội dung gồm có 4 chương: Chương 1 - Tổng quan về thiết kế và triển khai website; Chương 2 - Thiết kế và xử lý đồ họa trên website; Chương 3 - Một số ngôn ngữ xây dưng Website 8/9/2017 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 6; Chương 4 - Triển khai Website. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 3:00:40 AM +00:00

Giáo trình mô đun Tin học nâng cao (Trình độ trung cấp) - CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

Giáo trình mô đun Tin học nâng cao trang bị chó sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về: Các khái niệm, thuật ngữ trên môi trường mạng máy tính; Biết công dụng của Control Panel; Biết vị trí, công dụng của các chức năng nâng cao trong Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint; Quản lý, cấu hình thông tin trên hệ điều hành Windows; Chia sẻ dữ liệu trên mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo.

10/18/2021 7:13:14 AM +00:00

Giáo trình mô đun Quản trị mạng (Nghề Lắp ráp sửa chữa máy tính - Trình độ cao đẳng) - CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

Giáo trình mô đun Quản trị mạng (Nghề Lắp ráp sửa chữa máy tính - Trình độ cao đẳng) được biên soạn với 14 đơn vị bài học, cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng để có thể: Phân biệt sự khác nhau trong việc quản trị máy chủ (Server) và máy trạm (workstation); cài đặt được hệ điều hành server. Tạo được tài khoản người dùng, tài khoản nhóm; quản lý tài khoản người dùng, nhóm và sắp xếp hệ thống hoá các tác vụ quản trị tài khoản người dùng và tài khoản nhóm; chia sẻ và cấp quyền truy cập tài nguyên dùng chung; cài đặt và cấp hạn ngạch sử dụng đĩa. Lập cấu hình và quản trị in ấn của một máy phục vụ in mạng; cài đặt và cấu hình các dịch vụ mạng: Active Directory, DNS, DHCP, WINS, Proxy Server.

10/18/2021 7:10:48 AM +00:00

Giáo trình mô đun Quản trị mạng (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ trung cấp) - CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

Giáo trình “Quản trị mạng” được biên soạn dựa trên khung chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Công nghệ Thông tin năm 2019. Nội dung giáo trình được chia thành 14 bài, bao gồm: Bài 1: Giới thiệu chung về mạng, Bài 2: Mô hình OSI, Bài 3: Kỹ thuật mạng cục bộ, Bài 4: Bộ giao thức TCP/IP, Bài 5: Tổng quan về WINDOWS SERVER, Bài 6: Dịch vụ tên miền DNS, Bài 7: Dịch vụ thư mục (ACTIVE DIRECTORY), Bài 8: Dịch vụ DHCP, Bài 9: Quản lý tài khoản người dùng và nhóm, Bài 10: Quản lý đĩa, Bài 11: Tạo và quản lý thư mục dùng chung, Bài 12: Quản lý in ấn, Bài 13: Chính sách hệ thống và chính sách nhóm, Bài 14: Backup & Restore.

10/18/2021 7:08:26 AM +00:00

Giáo trình mô đun Quản trị hệ thống WebServer và MailServer (Nghề Quản trị mạng - Trình độ cao đẳng) - CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

Giáo trình mô đun Quản trị hệ thống WebServer và MailServer (Nghề Quản trị mạng - Trình độ cao đẳng) trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng: trình bày được tổng quan về hệ thống web; cài đặt và quản trị được hệ thống web server; trình bày được các khái niệm về hệ thống thư điện tử; cài đặt và cấu hình được hệ thống mailserver exchange ; quản trị được hệ thống mailserver; xử lý và khắc phục sự cố của hệ thống web server và mail server; bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập. bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

10/18/2021 7:04:09 AM +00:00

Giáo trình mô đun Quản trị nâng cao (Nghề Quản trị mạng - Trình độ trung cấp) - CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

Giáo trình mô đun Quản trị nâng cao (Nghề Quản trị mạng - Trình độ trung cấp) gồm có 9 bài như sau: Bài 1: Dịch vụ windows terminal services, Bài 2: Tính năng bảo mật nâng cao server, Bài 3: Thực thi distributed ad ds deployments, Bài 4: Operations master roles, Bài 5: Dịch vụ routing, Bài 6: Dịch vụ nat, Bài 7: Dịch vụ dhcp relay, Bài 8: Dịch vụ virtual private network, Bài 9 : Triển khai các dịch vụ dựa trên certification authority.

10/18/2021 7:02:38 AM +00:00

Giáo trình mô đun Lập trình web PHP nâng cao (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ cao đẳng) - CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

Giáo trình mô đun Lập trình web PHP nâng cao (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ cao đẳng) gồm có 7 đơn vị bài học, cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng để có thể thiết kế, xây dựng và phát triển ứng dụng web theo mô hình MVC dựa trên CodeIgniter Framework.

10/18/2021 7:00:45 AM +00:00

Giáo trình mô đun Lập trình web PHP & MySQL (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ trung cấp) - CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

Nội dung giáo trình mô đun Lập trình web PHP & MySQL được chia thành 11 bài, cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng để có thể thiết kế, xây dựng và phát triển ứng dụng web đơn giản bằng ngôn ngữ PHP với Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL từ đó có thể ứng dụng xây dựng website thương mại, quảng bá chuyên nghiệp từ các framework, CMS mã nguồn mở.

10/18/2021 7:00:19 AM +00:00

Giáo trình mô đun Lập trình web PHP & MySQL (Nghề Quản trị mạng máy tính - Trình độ cao đẳng) - CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

Giáo trình “Lập trình web PHP & MySQL” được biên soạn dựa trên khung chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Quản trị mạng máy tính đã được Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghê Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt. Nội dung giáo trình được chia thành 11 bài như sau: Bài 1: Tổng quan về PHP và MySQL, Bài 2: Quản trị MySQL trên phpmyadmin, Bài 3: Tổng quan về PHP, Bài 4: Đọc dữ liệu từ địa chỉ và form, Bài 5: Thao tác với các kiểu dữ liệu trong PHP, Bài 6: Cấu trúc điều khiển, Bài 7: Xây dựng và sử dụng hàm, Bài 8: Sử dụng include và require, Bài 9: Tạo các lớp đối tượng, Bài 10: Truy xuất MySQL trong PHP, Bài 11: Sử dụng các đối tưởng quản lý trong PHP. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

10/18/2021 7:00:01 AM +00:00

Giáo trình mô đun Lập trình web PHP & MySQL (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ cao đẳng) - CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

Nội dung giáo trình Lập trình web PHP & MySQL được chia thành 11 bài, trong đó: Bài 1: Tổng quan về PHP và MySQL, Bài 2: Quản trị MySQL trên phpmyadmin, Bài 3: Tổng quan về PHP, Bài 4: Đọc dữ liệu từ địa chỉ và form, Bài 5: Thao tác với các kiểu dữ liệu trong PHP, Bài 6: Cấu trúc điều khiển, Bài 7: Xây dựng và sử dụng hàm, Bài 8: Sử dụng include và require, Bài 9: Tạo các lớp đối tượng, Bài 10: Truy xuất MySQL trong PHP, Bài 11: Sử dụng các đối tưởng quản lý trong PHP. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

10/18/2021 6:59:42 AM +00:00

Giáo trình mô đun Lập trình web ASP.NET MVC (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ cao đẳng) - CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

Nội dung giáo trình Lập trình web ASP.NET MVC được tác giả trình bày cô động, dễ hiểu kèm theo các bước hướng dẫn thực hành chi tiết theo nguyên tắc quan tâm đến kết quả đầu ra, khả năng tự học và kỹ năng cần thiết để HSSV có thể hoàn thành ứng dụng web quảng cáo sản phẩm, thương mại điện tử, … bằng .NET framework theo mô hình MVC, một trong những mô hình ứng dụng phổ biến hiện nay, đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

10/18/2021 6:59:10 AM +00:00

Improving spam classification by means of prototype selection ensembles

Spam mail is one of the disadvantages of e-mail application. This problem annoys recipient, taking their time, as well as wasting network bandwidth. From this reason, SPAM classification is a realistic problem which we need to consider. Furthermore, modeling a system which automatically classifies spam email from our list of emails has become important.

10/17/2021 11:34:31 PM +00:00

Phân tích hiệu năng mạng khuếch đại chuyển tiếp đa chặng đa đường với sự tác động đồng thời của nhiễu đồng kênh và phần cứng không hoàn hảo

Bài viết này nghiên cứu hiệu năng của mạng chuyển tiếp đa chặng đa đường (Multi-hop Multipath) sử dụng kỹ thuật khuyếch đại và chuyển tiếp (AF: Amplify-and-Forward) dưới sự ảnh hưởng của giao thoa đồng kênh (CCI: Co-Channel Interference) và phần cứng không hoàn hảo (HI: Hardware Imperfection). Bài viết nghiên cứu hiệu năng của ba phương pháp chọn đường (path selection) được đặt tên là RAND, SHORT và BEST.

10/14/2021 12:35:55 AM +00:00

Bài giảng Phát triển ứng dụng Web: Bài 6 - Nguyễn Hữu Thể

Bài giảng Phát triển ứng dụng Web: Bài 6 Mô hình MVC trong PHP cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình MVC; Ưu và nhược điểm của mô hình MVC; Phát triển ứng dụng Web theo mô hình MVC; Tài liệu tham khảo.

10/10/2021 11:58:04 AM +00:00

Bài giảng Phát triển ứng dụng Web: Bài 5 - Nguyễn Hữu Thể

Bài giảng Phát triển ứng dụng Web: Bài 5 Object oriented programming cung cấp cho người học những kiến thức như: Visibility; Properties & Methods; Getter & Setter; Create objects; Constructor; Destructor; Inheritance; Abstract class; Interfaces; Autoloading classes; Anonymous functions; Closures; Namespace.

10/10/2021 11:57:56 AM +00:00

Bài giảng Phát triển ứng dụng Web: Bài 4 - Nguyễn Hữu Thể

Bài giảng Phát triển ứng dụng Web: Bài 4 PHP Ajax cung cấp cho người học những kiến thức như: Ajax; gethint.php; Ajax Database. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng!

10/10/2021 11:57:48 AM +00:00

Bài giảng Phát triển ứng dụng Web: Bài 3 - Nguyễn Hữu Thể

Bài giảng Phát triển ứng dụng Web: Bài 3 PHP Database cung cấp cho người học những kiến thức như: PHP MySQL Introduction; PHP MySQL Connect to a Database; PHP MySQL Create Database and Tables; PHP MySQL Insert Into; PHP MySQL Select; PHP MySQL The Where Clause; PHP MySQL Order By Keyword; PHP MySQL Update; PHP MySQL Delete; MySQL và Font Unicode; MySQLi.

10/10/2021 11:57:41 AM +00:00

Bài giảng Phát triển ứng dụng Web: Bài 2 - Nguyễn Hữu Thể

Bài giảng Phát triển ứng dụng Web: Bài 2 PHP Nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức như: PHP Date() Function; PHP Include File; PHP File Handling; PHP File Upload; PHP Cookies; PHP Sessions; PHP Sending E-mails; PHP Error Handling; PHP Exception Handling.

10/10/2021 11:57:31 AM +00:00

Bài giảng Phát triển ứng dụng Web: Bài 1 - Nguyễn Hữu Thể

Bài giảng Phát triển ứng dụng Web: Bài 1 PHP Cơ bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu PHP; Cơ chế hoạt động của WebServer; Cú pháp và Quy ước trong PHP. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/10/2021 11:57:21 AM +00:00

Giáo trình Tổ chức quản lý doanh nghiệp - CĐ Nghề Đắk Lắk

Giáo trình Tổ chức quản lý doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Thông tin trong tổ chức và các hệ thống thông tin; Tổ chức quản lý trong doanh nghiệp; Quản lý lao động tiền lương trong doanh nghiệp; Quản lý vật tư trong doanh nghiệp; Quản lý vốn và tài sản trong doanh nghiệp; Giá cả - giá thành và lợi nhuận trong doanh nghiệp.

10/10/2021 12:13:31 AM +00:00

Giáo trình Hướng dẫn thực hành Ứng dụng dữ liệu web

Nội dung của giáo trình bao gồm 4 phần: Phần 1 là các lệnh cơ bản: Nội dung phần này chứa các bài thực hành về các lệnh cơ bản trong PHP; phần 2 là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phpMyadmin: chứa các bài thực hành về quản lý cơ sở dữ liệu MySql trên phpmyadmin; phần 3 là thực hành kết hợp php và MySQL: phần này chứa các bài thực hành về khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu; phần 4 thực hành về lập trình ứng dụng quản lý trên Web: Phần này chứa các bài thực hành tổng hợp về một dự án web cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/9/2021 3:39:55 PM +00:00

Giáo trình Thiết kế web đa nền tảng

(NB) Giáo trình Thiết kế web đa nền tảng gồm có 5 bài, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: Tổng quan về HTML 5 & CSS3, giới thiệu responsive, viewport trong thiết kế responsive, media queries, CSS gridview. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

10/9/2021 3:06:55 PM +00:00

Giáo trình Nhập môn thiết kế website

(NB) Giáo trình Nhập môn thiết kế website gồm có 5 chương, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: Tổng quan về Ubuntu, cài đặt hệ điều hành Ubuntu, cấu trúc hệ thống, cài đặt và gỡ bỏ phần mềm, sử dụng github trên Ubuntu.

10/9/2021 3:06:12 PM +00:00

Giáo trình Khắc phục lỗi và debug website

(NB) Giáo trình Khắc phục lỗi và debug website gồm có 3 chương, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: Tổng quan về debug, debug javascript, debug php. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

10/9/2021 3:05:28 PM +00:00

Giáo trình Xây dựng Website với hệ quản trị nội dung CMS

(NB) Giáo trình Xây dựng Website với hệ quản trị nội dung CMS gồm có 4 chương với những nội dung chính như sau: Giới thiệu và cài đặt wordpress, thiết kế và bố cục trong wordpress, gửi bài trong wordpress, quản lý file và plugin. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/9/2021 3:04:56 PM +00:00

Giáo trình Tối ưu hóa máy tìm kiếm cho Web (SEO)

(NB) Giáo trình Tối ưu hóa máy tìm kiếm cho Web (SEO) gồm có 7 chương với những nội dung chính như sau: Tổng quan về SEO, lập danh sách từ khóa, tối ưu bên trong trang web, các yếu tố trên website, xây dựng liên kết, một số kỹ thuật BLACK-HAT SEO, kiểm tra thứ hạng trang web. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/9/2021 3:04:22 PM +00:00