Tài liệu miễn phí Báo chí - Truyền thông

Download Tài liệu học tập miễn phí Báo chí - Truyền thông

Phát triển của văn xuôi quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Bài viết này tìm hiểu phong trào dịch thuật nở nộ; báo chí quốc tế, cái nôi của nền văn học quốc ngữ. Để hiểu hơn về nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

5/22/2021 5:00:29 AM +00:00

Pioneer journalism: Conceptualizing the role of pioneer journalists and pioneer communities in the organizational re-figuration of journalism

This article introduces the concept of ‘pioneer journalism’ to provide just such an analysis across different organizational contexts. Pioneer journalism is understood as a particular group of journalists that incorporates new organizational forms and experimental practice in pursuit of redefining the field and its structural foundations. To introduce this concept, the article argues along three stages. First, it develops a theoretical basis on which to pin our understanding of pioneering practice by reviewing previous research into journalism’s transformation beyond the newsroom. Second, it extends the theoretical discussion into the empirical realm by looking at five extreme cases of pioneer journalists through an explorative interview analysis.

5/22/2021 2:57:51 AM +00:00

Mối quan hệ giữa thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí: Trường hợp tại Việt Nam

Nghiên cứu nhằm phân tích mối quan hệ giữa thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí. Với số lượng khảo sát 520 nhà báo và sử dụng các kỹ thuật phân tích thống kê, phân tích Cronbach’s Alpha, EFA và SEM, kết quả nghiên cứu cho thấy i) Tên cơ quan báo chí có ảnh hưởng dương đến Hình ảnh cơ quan báo chí và danh tiếng của cơ quan báo chí; ii) Hình ảnh cơ quan báo chí có ảnh hưởng dương đến danh tiếng cơ quan báo chí và Sự cam kết/lòng trung thành của cơ quan báo chí;...

5/22/2021 2:19:07 AM +00:00

Khảo sát cách đặt tiêu đề trên báo mạng điện tử tiếng Việt và tiếng Anh

Bài nghiên cứu đi sâu khảo sát 100 tiêu đề báo mạng điện tử tiếng Việt và 100 tiêu đề báo mạng điện tử tiếng Anh trên 2 bình diện: cấu trúc ngữ pháp và cách sử dụng từ ngữ. Xét về cấu trúc ngữ pháp, trước hết bài viết phân loại các tiêu đề dựa trên đặc điểm cấu trúc ngữ pháp (cụm từ, câu đơn, câu ghép hay câu phức).

5/22/2021 2:18:07 AM +00:00

Một thế kỷ đọc lại Đại Việt tập chí 1918

Nghiên cứu về Đại Việt tập chí, nhận thấy những người thực hiện lúc bấy giờ đã rất cố gắng để góp phần vào công cuộc nâng cao dân trí cho đồng bào. Nghiên cứu này sẽ giúp người đọc có cái nhìn đầy đủ hơn và đánh giá đúng đắn hơn về Đại Việt tập chí trong dòng chảy lịch sử văn hóa dân tộc.

5/22/2021 2:07:42 AM +00:00

Truyền thông trên báo điện tử về sự kiện tưởng niệm 200 năm ngày mất của Nguyễn Du

Nội dung của bài viết tiến hành khảo sát các yếu tố về đề tài, thể loại, hình thức thể hiện, phản hồi, thẻ, hộp dữ liệu… trên bốn trang: Tuổi Trẻ Online, VNExpress, Zing News và Báo Hà Tĩnh Online từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2020.

5/21/2021 10:03:06 PM +00:00

Nghiên cứu tiếp nhận Phật giáo Theravāda Thái Lan: Trường hợp tình người duyên ma

Bài viết khảo sát một số phương diện của Phật giáo Theravāda Thái Lan thông qua bộ phim Tình người duyên ma từ góc nhìn tiếp nhận. Phương pháp của Mỹ học tiếp nhận được vận dụng nhằm cung cấp một góc nhìn khác về Phật giáo Theravāda đồng thời đặt nền tảng cho việc diễn giải những biến đổi của đối tượng này trong tiếp nhận truyền thông của công chúng

5/21/2021 8:02:17 PM +00:00

Hiện tượng tin tức giả, một số phương thức nhận biết và ngăn chặn

Bài viết nghiên cứu tổng quan những vấn đề cơ bản liên quan đến tin tức giả như khái niệm, các loại tin giả phổ biến, làm thế nào nhận biết tin giả, tin sai lệch, cách thức lan truyền của tin giả và sau cùng là đề xuất giải pháp xử lý, ngăn chặn

5/20/2021 11:51:15 PM +00:00

Mega story: Dạng thức báo chí mới trên nền tảng truyền thông đa phương tiện

Bài viết này sẽ làm rõ những ưu điểm mới mẻ của Mega Story trong tiến trình phát triển của báo điện tử. Từ đó, hiểu được cơ hội - thách thức của dạng thức báo chí mới này để đưa ra những giải pháp phù hợp cho sự phát triển lâu dài và bền vững.

3/18/2021 5:16:26 PM +00:00

Sử dụng tính năng story trên mạng xã hội trong việc phát triển thương hiệu báo thanh niên hiện nay

Từ việc khảo sát nghiên cứu thực tế hiệu quả sử dụng Story trên mạng xã hội của một cách khách quan, bài viết đã đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tính năng này trong công tác phát triển thương hiệu báo Thanh Niên.

3/18/2021 5:16:19 PM +00:00

Xu hướng tiếp nhận sản phẩm báo in của công chúng tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

Trong thời đại công nghệ số, công chúng báo in có những thay đổi rõ rệt trong xu hướng tiếp nhận thông tin. Không chỉ tin tức, công chúng còn đòi hỏi các tòa soạn báo in phải thể hiện những quan điểm, góc nhìn riêng biệt, đặc sắc. Bài viết đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp để các tòa soạn báo in có những thay đổi phù hợp với các xu hướng mới của công chúng.

3/18/2021 5:16:05 PM +00:00

Quan điểm Hồ Chí Minh về báo chí

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho sự ra đời và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh là di sản to lớn, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển nền báo chí cách mạng, góp phần làm phong phú nền văn hóa dân tộc. Di sản báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là một bộ phận hữu cơ quan trọng trong toàn bộ di sản tư tưởng cách mạng của Người.

3/18/2021 5:15:46 PM +00:00

Ứng xử với thông tin có yếu tố scandal trong hoạt động báo chí

Đánh giá đúng bản chất của scandal và thông tin có yếu tố scandal giúp báo chí vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của công chúng vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội của mình.

3/18/2021 5:14:18 PM +00:00

Chủ đề cải cách thôn quê – nhìn từ góc độ giải pháp thực tiễn của nhóm tự lực văn đoàn trên báo Phong hóa, Ngày nay

Không dừng lại ở việc mô tả, nhận diện bức tranh nông thôn Việt Nam khá toàn diện: Vừa ngột ngạt dưới chế độ thực dân hà khắc, vừa bó chặt trong những tập tục phong kiến nặng nề, vừa oằn lưng gánh chịu sự thất thường của thiên nhiên, các tác phẩm báo chí của nhóm Tự lực văn đoàn đăng tải trên báo Phong hóa, Ngày nay giai đoạn 1932 - 1940 còn đưa ra những giải pháp thực tiễn nhằm tuyên truyền, kêu gọi sự ủng hộ của công chúng và đặc biệt mang đến cho người dân quê những hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.

3/18/2021 1:30:00 PM +00:00

Xuất bản với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và công tác đào tạo cán bộ xuất bản, phát hành hiện nay

Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) ngày nay đang tác động lan tỏa vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội nhân loại, từng phút, từng giờ tác động mạnh mẽ đến hết thảy các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên toàn cầu. Hoạt động xuất bản trong nước với những đặc thù riêng có trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng cũng đang chịu một sức ép lớn từ CMCN 4.0 với những thay đổi không chỉ ở phạm vi, quy mô, phương thức mà còn là sự thay đổi căn bản về tính chất hoạt động.

3/18/2021 1:26:01 PM +00:00

Một số vấn đề về đào tạo báo chí tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Năm 2010, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã quyết định mở chuyên ngành Viết báo trong ngành Sáng tác văn học thuộc Khoa Viết văn, Báo chí (tiền thân là Trường Viết văn Nguyễn Du). Bài viết trình bày xu hướng phát triển báo chí đa phương tiện trong xã hội hiện đại, đào tạo báo chí tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đáp ứng nhu cầu xã hội.

3/18/2021 1:21:05 PM +00:00

Truyền thông văn hóa trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, truyền thông không chỉ kết nối cộng đồng mà còn trở thành cầu nối giữa Chính phủ, doanh nghiệp và người dân, giữa Trung ương với địa phương, trong nước và quốc tế. Thông tin trên các phương tiện truyền thông đã góp phần quan trọng giúp các cơ quan nhà nước kịp thời nắm bắt, phục vụ tích cực và hiệu quả cho công tác quản lý trên mọi lĩnh vực của đời sống.

3/18/2021 1:16:36 PM +00:00

Lịch sử báo quốc ngữ ở Sài Gòn: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách Cuốn sách Báo quấc ngữ ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19 sẽ giới thiệu đến bạn đọc một số tờ báo quốc ngữ thế kỷ 19 như: Thông Loại Khóa Trình - Tờ báo của nhiều cái đầu tiên, báo Nam Kỳ, Phan Yên Báo,… Mời các bạn cùng tham khảo.

3/17/2021 7:18:56 PM +00:00

Lịch sử báo quốc ngữ ở Sài Gòn: Phần 1

Lịch sử báo quốc ngữ ở Sài Gòn không chỉ là lịch sử của báo chí, của nghề báo, nhà báo mà còn là lịch sử phát triển chữ quốc ngữ, lịch sử văn học của nước nhà. Cuốn sách Báo quấc ngữ ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19 sẽ cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết về bối cảnh lịch sử ra đời của báo chí quốc ngữ, giới thiệu về Gia Định Báo - Tờ báo chữ quấc ngữ đầu tiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/17/2021 7:18:47 PM +00:00

Một số vấn đề từ thực tiễn quản lý hoạt động của tạp chí Kinh tế đối ngoại

Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động của tạp chí Kinh tế đối ngoại thuộc trường Đại học Ngoại thương, đề xuất một số giải pháp cơ bản để giải quyết các vấn đề này.

3/17/2021 2:32:22 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ năm học 2019-2020 môn Truyền thông - ĐH Công nghệ

Đề thi cuối học kỳ năm học 2019-2020 môn Truyền thông giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Báo chí - Truyền thông và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

3/17/2021 1:56:45 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ năm học 2015-2016 học phần Truyền thông - ĐH Công nghệ

Đề thi cuối học kỳ năm học 2015-2016 học phần Truyền thông gồm 4 bài tập khái quát chương trình môn học Truyền thông. Đây là một tài liệu hữu ích giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/17/2021 1:56:39 PM +00:00

Ưu điểm của việc khắc họa chân dung bằng tác phẩm Mega Story trên báo mạng điện tử

Bài viết giới thiệu khái niệm và các đặc trưng cơ bản của dạng tác phẩm Mega Story trên báo mạng điện tử; đồng thời, hệ thống hóa kiến thức về các thể loại tiếp cận chân dung nhân vật làm đối tượng phản ánh chính trên báo chí nói chung.

3/17/2021 12:50:23 PM +00:00

Subjectivity in English and Vietnamese commentaries - an appraisal contrastive analysis

This paper uses Appraisal framework to identify Attitude and Engagement resources in a selection of texts in order to reveal the level of “subjectivity” in commentaries about political events taken from two online newspapers: The New York Times and Tuoi Tre. The results show that although there are some differences in the frequency and the linguistic features of these resources, the genre in the two languages shares a variety of similarities in their subjectivity level.

12/29/2020 1:30:24 PM +00:00

Xu hướng phát triển của báo mạng điện tử ở Việt Nam

Nghiên cứu này tìm hiểu, tổng hợp các xu hướng phát triển của báo mạng điện tử trong những năm gần đây và được dự đoán sẽ tiếp tục trong tương lai. Cụ thể, trên các tờ báo mạng điện tử sẽ xuất hiện những thể loại báo chí mới mà nội dung chuyên sâu hơn, thiết kế bắt mắt hơn, có tính tương tác cao.

12/29/2020 12:36:15 PM +00:00

Sự ảnh hưởng của các yếu tố nhận thức và cảm xúc đến sự lựa chọn chương trình truyền hình của người xem

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích độ tin cậy bằng kiểm định Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và Mô hình cấu trúc tuyến tính để kiểm định mô hình nghiên cứu, từ đó đánh giá tác động của yếu tố về nhận thức và cảm xúc đến sự vui thích và giá trị sử dụng của chương trình. Mục tiêu cuối cùng là tác động đến sự lựa chọn của người xem đối với các chương trình truyền hình thực tế - gameshow tại Việt Nam.

12/29/2020 12:15:16 PM +00:00

Miền nguồn chiến tranh trong diễn ngôn kinh doanh trên báo chí Anh - Mỹ

Bài viết phân tích về miền nguồn chiến tranh trong diễn ngôn kinh doanh trên báo chí Anh - Mỹ bao gồm: các nghiên cứu ẩn dụ trong diễn ngôn báo chí; một số khái niệm lý thuyết; cạnh tranh trong kinh doanh là cuộc chiến; công ty là các quân đội/binh chủng; thương trường là chiến trường; sách lược kinh doanh là chiến lược trong chiến tranh; kết quả kinh doanh là kết quả của cuộc chiến; kinh doanh là chiến tranh.

12/29/2020 12:10:00 PM +00:00

Ontology-based sentiment analysis for brand crisis detection on online social media

This paper discusses detection of brand crisis on online social media, i.e. when a brand is being suffered from unexpectedly high frequency of negative comments on online channels such as social networks, electronic news, blog and forum. In order to do so, we combined the usage of probabilistic model for burst detection with ontology-based aspect-level sentiment analysis technique to detect negative mention.

12/29/2020 11:57:33 AM +00:00

“Tắt tố” trong các tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt

Bài viết này đề cập đến hiện trạng của việc sử dụng “tắt tố” trong các tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt, và đề xuất một số giải pháp để cải thiện hiệu quả của việc sử dụng “tắt tố” trong các tiêu đề báo tiếng Anh và tiếng Việt.

12/29/2020 9:14:59 AM +00:00

“Shortening” in English and Vietnamese newspaper headlines

This article mentions the current situation of using the “shortening” in the English and Vietnamese press headlines, and proposes some solutions to improve the effectiveness of using “ shortening” in English and Vietnamese newspaper headlines.

12/29/2020 9:14:23 AM +00:00