Tài liệu miễn phí Báo chí - Truyền thông

Download Tài liệu học tập miễn phí Báo chí - Truyền thông

Subjectivity in English and Vietnamese commentaries - an appraisal contrastive analysis

This paper uses Appraisal framework to identify Attitude and Engagement resources in a selection of texts in order to reveal the level of “subjectivity” in commentaries about political events taken from two online newspapers: The New York Times and Tuoi Tre. The results show that although there are some differences in the frequency and the linguistic features of these resources, the genre in the two languages shares a variety of similarities in their subjectivity level.

12/29/2020 1:30:24 PM +00:00

Xu hướng phát triển của báo mạng điện tử ở Việt Nam

Nghiên cứu này tìm hiểu, tổng hợp các xu hướng phát triển của báo mạng điện tử trong những năm gần đây và được dự đoán sẽ tiếp tục trong tương lai. Cụ thể, trên các tờ báo mạng điện tử sẽ xuất hiện những thể loại báo chí mới mà nội dung chuyên sâu hơn, thiết kế bắt mắt hơn, có tính tương tác cao.

12/29/2020 12:36:15 PM +00:00

Sự ảnh hưởng của các yếu tố nhận thức và cảm xúc đến sự lựa chọn chương trình truyền hình của người xem

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích độ tin cậy bằng kiểm định Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và Mô hình cấu trúc tuyến tính để kiểm định mô hình nghiên cứu, từ đó đánh giá tác động của yếu tố về nhận thức và cảm xúc đến sự vui thích và giá trị sử dụng của chương trình. Mục tiêu cuối cùng là tác động đến sự lựa chọn của người xem đối với các chương trình truyền hình thực tế - gameshow tại Việt Nam.

12/29/2020 12:15:16 PM +00:00

Miền nguồn chiến tranh trong diễn ngôn kinh doanh trên báo chí Anh - Mỹ

Bài viết phân tích về miền nguồn chiến tranh trong diễn ngôn kinh doanh trên báo chí Anh - Mỹ bao gồm: các nghiên cứu ẩn dụ trong diễn ngôn báo chí; một số khái niệm lý thuyết; cạnh tranh trong kinh doanh là cuộc chiến; công ty là các quân đội/binh chủng; thương trường là chiến trường; sách lược kinh doanh là chiến lược trong chiến tranh; kết quả kinh doanh là kết quả của cuộc chiến; kinh doanh là chiến tranh.

12/29/2020 12:10:00 PM +00:00

Ontology-based sentiment analysis for brand crisis detection on online social media

This paper discusses detection of brand crisis on online social media, i.e. when a brand is being suffered from unexpectedly high frequency of negative comments on online channels such as social networks, electronic news, blog and forum. In order to do so, we combined the usage of probabilistic model for burst detection with ontology-based aspect-level sentiment analysis technique to detect negative mention.

12/29/2020 11:57:33 AM +00:00

“Tắt tố” trong các tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt

Bài viết này đề cập đến hiện trạng của việc sử dụng “tắt tố” trong các tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt, và đề xuất một số giải pháp để cải thiện hiệu quả của việc sử dụng “tắt tố” trong các tiêu đề báo tiếng Anh và tiếng Việt.

12/29/2020 9:14:59 AM +00:00

“Shortening” in English and Vietnamese newspaper headlines

This article mentions the current situation of using the “shortening” in the English and Vietnamese press headlines, and proposes some solutions to improve the effectiveness of using “ shortening” in English and Vietnamese newspaper headlines.

12/29/2020 9:14:23 AM +00:00

Mô hình ước lượng độ tương tự giữa các bài viết trên các cổng thông tin giải trí

Bài viết tìm hiểu phương tiện truyền thông xã hội đã đưa ra một số cách thức để lọc, phân loại, tìm kiếm hoặc đưa ra các bài viết tương tự nhau dựa trên các đoạn văn bản, các mô tả ngắn hoặc một thuộc tính nào đó của bài viết trên các cổng thông tin giải trí.

12/29/2020 4:01:34 AM +00:00

Nghiên cứu phương thức phản ánh sự kiện lễ hội miền Trung - Tây Nguyên của báo mạng điện tử VnExpress nhằm phục vụ việc quảng bá du lịch khu vực

Nghiên cứu này tìm hiểu phương thức mà VnExpress - báo mạng điện tử hàng đầu Việt Nam - phản ánh về sự kiện lễ hội MTTN. Nghiên cứu cho thấy VnExpress tuy là báo mạng được người Việt trên khắp năm châu tìm đọc nhưng chưa chú tâm đúng mức đến vùng đất vốn chiếm gần một nửa lãnh thổ Việt Nam và đang sở hữu nhiều di sản thế giới.

12/29/2020 12:38:17 AM +00:00

Đặc điểm cấu tạo của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản báo chí

Bài viết này đi sâu tìm hiểu đặc điểm cấu tạo của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản báo chí về mặt cấu trúc danh ngữ, danh từ trung tâm, cấu tạo của phần phụ trước và phần phụ sau. Từ đây, đưa ra những nhận xét và nhận định ban đầu về đặc điểm cấu tạo cũng như giá trị biểu hiện nghĩa thời gian của danh từ chỉ thời gian trong văn bản báo chí.

12/28/2020 9:17:15 PM +00:00

Từ tình thái đánh dấu tiêu điểm trong cấu trúc thông tin của tiêu đề phóng sự trên báo tiếng Việt

Bài viết tập trung giới thiệu, phân tích vai trò của lớp từ tình thái như là một phương tiện đánh dấu tiêu điểm thông tin trong các tiêu đề của phóng sự trên báo tiếng Việt; phản ánh các sắc thái chủ quan của tác giả, định hướng cho người đọc xử lí thông tin.

12/28/2020 9:08:51 PM +00:00

Giá trị ngữ nghĩa - ngữ dụng của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản báo chí

Bài viết trình bày việc tiến hành thống kê, phân loại những vai nghĩa của danh ngữ chỉ thời gian và chức năng của danh ngữ chỉ thời gian trong cấu trúc câu của văn bản báo chí. Từ đó, đưa ra những nhận xét về giá trị ngữ nghĩa, ngữ dụng của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản báo chí nói riêng và trong văn bản tiếng Việt nói chung.

12/28/2020 8:48:50 PM +00:00

Nâng cao chất lượng hình ảnh nữ giới trên báo chí Việt Nam

Để nâng cao chất lượng hình ảnh nữ giới, bài viết đề xuất các đơn vị báo chí cần xây dựng chiến lược và chú trọng bồi dưỡng năng lực truyền thông giới cho đội ngũ phóng viên. Ngoài ra, một số cách sử dụng ngôn ngữ mang tính định kiến cũng cần được chuẩn hoá để hạn chế những ám gợi tiêu cực về người nữ.

12/28/2020 8:42:43 PM +00:00

Các nhà báo Việt Nam với việc phổ biến và phát triển chữ quốc ngữ những ngày đầu

Sau hơn ba thế kỷ định hình, chữ quốc ngữ chỉ quẩn quanh trong nhà thờ Thiên Chúa giáo và còn thực sự xa lạ trong đời sống người Việt. Cho đến khi tờ báo Việt ngữ đầu tiên ra đời, chữ quốc ngữ mới được “mở lối” đi vào cuộc sống. Có thể nói, việc phát triển và hoàn thiện chữ quốc ngữ ở Việt Nam song hành với sự hình thành và phát triển của báo chí nước nhà.

12/28/2020 8:42:18 PM +00:00

Hoạt động xuất bản, lưu trữ và giá trị tư liệu của tờ báo Le Courrier d'Haiphong

Đây là nghiên cứu khái quát, đặt cơ sở cho việc đi sâu khám phá những khía cạnh đa chiều, liên ngành của nhật báo tiếng Pháp địa phương thời Đông Dương thuộc Pháp nói chung, tờ báo Le Courrier d’Haiphong nói riêng và vai trò của báo chí Pháp ngữ trong quá trình giao lưu văn hoá ở Việt Nam.

12/28/2020 12:45:01 PM +00:00

Tác phẩm phỏng vấn trên báo Đà Nẵng - tiếp cận từ đối tượng trả lời phỏng vấn

Tác phẩm phỏng vấn trình bày cuộc đối thoại giữa người hỏi (nhà báo) và người trả lời (đối tượng được phỏng vấn) về sự kiện, vấn đề thời sự hoặc nhân vật mà công chúng quan tâm. Đối tượng được phỏng vấn bao gồm cán bộ quản lí, chuyên gia, thường dân và người nổi tiếng là thành tố quan trọng cấu thành tác phẩm phỏng vấn.

10/19/2020 6:41:18 PM +00:00

Bài giảng Những vấn đề cơ bản về công tác tuyên truyền miệng

Bài giảng Những vấn đề cơ bản về công tác tuyên truyền miệng thông tin đến các bạn với những kiến thức khái quát về tuyên truyền miệng; công tác chuẩn bị đề cương một bài tuyên truyền miệng; quá trình trình bày một bài tuyên truyền miệng.

10/19/2020 6:12:25 PM +00:00

Bài giảng Kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền trên báo chí

Bài giảng Kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền trên báo chí trình bày một số kiến thức cơ bản về báo chí; công tác báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn; kỹ năng viết một số thể loại báo chí phổ biến.

10/19/2020 6:12:13 PM +00:00

Hướng dẫn làm bài khối ngành Công nghệ thông tin – Truyền thông

Tài liệu hướng dẫn đến các bạn những nội dung về kỹ năng tính toán, phân tích xử lý tính đầy đủ của thông tin, kỹ năng suy luận và tư duy logic học để vượt qua kỳ thi sơ tuyển đại học khối ngành Công nghệ thông tin – Truyền thông gặt hái nhiều thành công.

9/24/2020 4:32:17 PM +00:00

Organizational communication: Approaches and processes

Ebook Organizational communication: Approaches and processes present the content: the challenge of organizational communication; human relations and human resources approaches; conflict management processes; organizational change and leadership processes; processes of emotion in the workplace; technological processes; the changing landscape of organizations...

8/29/2020 7:14:33 AM +00:00

Báo chí cách mạng ở Trung Kỳ giai đoạn 1936 – 1939

Những người cộng sản ở đây đã tận dụng, khai thác mọi điều kiện để có thể xuất bản được báo chí cách mạng với mục đích tuyên truyền những chủ trương của Đảng, giác ngộ quần chúng nhân dân và đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động. Hàng loạt báo cách mạng đã được ra đời ở Trung Kỳ khẳng định sức sáng tạo, ý thức đấu tranh không ngừng và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương.

8/28/2020 8:41:34 PM +00:00

The importance of communication in business management

Communication, as a management function is the process of creating, communicating and interpreting ideas, facts, opinions and feelings about work performance, organisational effectiveness and efficiency as well as goals attainment in organisation. A manager must be an effective communicator and no organization can succeed or progress, build up reputation without effective communication skills. Poor communication system may result in mismanagement and bad business results. Our aim was in this paper to show that the success of any business lies in effective communication and that the effective communication is essential for the survival and progress of a business concern. We also pointed out that communication skills need to be developed on an ongoing basis and especially in a turbulent business environment.

8/28/2020 10:42:46 AM +00:00

The role of communication in organisational change

The purpose of this paper is to provide a conceptual framework for the study of communication during organisational change. Although there is an enduring interest in studying (internal) communication during organisational change, there is still little or no empirical research on the topic.

8/28/2020 10:42:40 AM +00:00

Bài giảng Tập huấn kỹ thuật viết tin, bài báo chí căn bản

Bài giảng với mục tiêu hiểu đặc điểm các dạng cấu trúc tin, bài thông dụng, biết phân biệt cấu trúc tin với bài; nắm được kỹ thuật viết tin, bài theo cấu trúc hình tháp ngược, hình đồng hồ cát, cấu trúc tâm điểm; nắm được một số cách dẫn nhập (mở đầu, khởi, lead) và đặt tít (title) căn bản.

8/28/2020 9:44:01 AM +00:00

Tập đoàn truyền thông: Xu hướng của nền báo chí hiện đại

Theo quyết định 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025, sẽ có sáu cơ quan báo chí lớn được định hướng để trở thành các tập đoàn truyền thông chủ lực đa phương tiện. Mục đích của việc này là nhằm tạo nên một thị trường truyền thông lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

7/8/2020 7:39:52 PM +00:00

Hình ảnh người phụ nữ trong quảng cáo

Bài viết dựa vào hình ảnh phụ nữ được thể hiện trong các khuôn hình quảng cáo phát sóng trên truyền hình, bằng phương pháp thống kê và phân tích nội dung các mục quảng cáo được phát sóng trong chương trình “Phim Việt giờ vàng”.

7/8/2020 6:44:18 PM +00:00

“Tắt tố” trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt

Bài viết này đề cập đến thực trạng việc sử dụng “tắt tố” trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt, đồng thời đề xuất một số giải pháp giải pháp nâng cao hiệu quả của việc sử dụng “tắt tố” trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt.

7/8/2020 11:28:30 AM +00:00

Vai trò của báo in Việt Nam trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

Báo chí đã góp phần giáo dục truyền thống tự lực tự cường, mở rộng thông tin đối ngoại, góp phần giới thiệu đất nước, văn hoá, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế; thực hiện đường lối tự chủ, đa dạng, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam.

5/19/2020 6:39:41 PM +00:00

Quảng bá tác phẩm văn học trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Tác phẩm văn học với tư cách là sản phẩm văn hóa, cũng được quảng bá rộng rãi trên báo chí, mở ra cuộc giao lưu giữa tác giả và công chúng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của văn học thời kỳ này. Trên cơ sở sử liệu, bài viết đề cập đến các hình thức quảng bá tác phẩm văn học thông dụng trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ giai đoạn này.

5/4/2020 2:29:09 PM +00:00

Phổ biến kiến thức y học thường thức ở Nam Bộ đầu thế kỷ XX qua khoa học tập chí và khoa học phổ thông

Bài viết khảo cứu về mục đích, nội dung và hình thức phổ biến kiến thức về y học thường thức trên hai tạp chí khoa học tiêu biểu ở Nam Bộ là Khoa-học Tập-chí và Khoa-học Phổ-thông.

5/4/2020 2:28:32 PM +00:00