Tài liệu miễn phí Báo chí - Truyền thông

Download Tài liệu học tập miễn phí Báo chí - Truyền thông

Các yếu tố của bài báo tác động đến chỉ số trích dẫn

Chỉ số trích dẫn thể hiện số lần bài báo được trích dẫn ở các nghiên cứu khác, là một chỉ số đánh giá chất lượng nghiên cứu khoa học. Nhiều yếu tố của tạp chí, tác giả và bài báo có tác động đến chỉ số trích dẫn. Bài viết tập trung đề cập đến một số yếu tố của bài báo là tiêu đề, tóm tắt, từ khóa, bảng biểu, phụ lục và tài liệu tham khảo, trong đó mô tả các đặc điểm làm tăng hoặc giảm số lượng trích dẫn.

10/17/2021 1:14:12 AM +00:00

Tập huấn Kỹ thuật viết tin, bài báo chí căn bản - ThS. Phạm Duy Phúc

Tập huấn Kỹ thuật viết tin, bài báo chí căn bản với mục tiêu giúp các bạn hiểu đặc điểm các dạng cấu trúc tin, bài thông dụng, biết phân biệt cấu trúc tin với bài. Nắm được kỹ thuật viết tin, bài theo cấu trúc hình tháp ngược, hình đồng hồ cát, cấu trúc tâm điểm… Nắm được một số cách dẫn nhập (mở đầu, khởi, lead) và đặt tít (title) căn bản.

10/15/2021 4:08:14 AM +00:00

Tạp chí khoa học - Công cụ đo lường sự tiến bộ của nền khoa học

Để một bài báo được chấp nhận xuất bản trên tạp chí khoa học thì phải trải qua một quy trình bình duyệt chặt chẽ, được kiểm soát chất lượng bởi hội đồng biên tập bao gồm các chuyên gia có uy tín cao trong học thuật, am hiểu sâu sắc về lĩnh vực nghiên cứu. Giờ đây, công bố quốc tế được coi như thước đo năng lực nghiên cứu và khả năng hội nhập khoa học của quốc gia. Do đó, tạp chí khoa học chính là đại diện và công cụ đo lường sự tiến bộ của nền khoa học.

10/11/2021 11:32:34 PM +00:00

Kỹ xảo điện ảnh truyền hình trong sản xuất TVC quảng cáo

Mục đích nghiên cứu của bài báo là phân tích, đánh giá, khẳng định hiệu quả sử dụng kỹ xảo trong sản xuất TVC quảng cáo v đánh giá vai tr của kỹ xảo trong việc t ng sự thu h t khách h ng, hiệu quả của truyền thông, quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp.

10/11/2021 9:26:59 AM +00:00

Nhận diện những nhân tố ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp báo chí trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết này nhóm tác giả tập trung phân tích, xác lập, đo lường và nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp báo chí trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

10/6/2021 1:30:11 AM +00:00

Thông tin bổ trợ ở box và ảnh trong tác phẩm phỏng vấn trên báo Đà Nẵng

Bài viết này tập trung nghiên cứu thực trạng sử dụng thông tin bổ trợ là box và ảnh trong tác phẩm phỏng vấn báo in trên Báo Đà Nẵng năm 2017, 2018, 2019 và đưa ra một số gợi ý về việc sử dụng box và ảnh nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm phỏng vấn đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của độc giả.

10/6/2021 1:03:31 AM +00:00

Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo điều tra

Bài viết này hướng đến việc phân tích, chứng minh và hệ thống lại những chuẩn mực đạo đức cơ bản và thiết yếu nhất của nhà báo điều tra, trong đó bao gồm bảy chuẩn mực đạo đức quan trọng. Từ đó, góp phần củng cố hệ thống lý luận về đạo đức nhà báo và nâng cao ý thức của người làm báo.

10/5/2021 12:11:30 AM +00:00

Đề xuất một số giải pháp sáng tạo nội dung truyền thông độc đáo trên báo chí

Bài viết tổng hợp một số giải pháp sáng tạo nội dung truyền thông độc đáo trên báo chí bao gồm việc khảo sát, nghiên cứu thị hiếu người đọc để phân khúc độc giả vàng; sàng lọc các nội dung độc đáo, hấp dẫn, gây chú ý phù hợp với đối tượng độc giả; bắt tay với mạng xã hội thể hiện nội dung thông tin phong phú tiếp cận bạn đọc trong thời gian sớm nhất có thể và lựa chọn hình thức, thời điểm phù hợp để đăng tải thông tin.

10/4/2021 5:06:43 AM +00:00

So sánh mô hình tòa soạn hội tụ ở báo điện tử VnExpress và báo Vietnamnet

Tòa soạn hội tụ là mô hình tòa soạn hiện đại, tận dụng tối đa ưu thế về nguồn nhân lực đa phương tiện và nền tảng công nghệ tiên tiến để sản xuất ra các ấn phẩm cho nhiều loại hình, phương tiện báo chí khác nhau. Bài viết này nhằm khảo sát và đưa ra những so sánh, đánh giá về mô hình tòa soạn hội tụ ở báo điện tử VnExpress và báo Vietnamnet.

10/4/2021 1:56:40 AM +00:00

Thực trạng về định kiến giới trong quảng cáo truyền hình

Giới và bình đẳng giới là một phạm trù xã hội được đề cập nhiều trong những năm qua. Trong thời đại ngày nay, phương tiện truyền thông có sức ảnh hưởng to lớn và rộng khắp đến mọi mặt đời sống xã hội. Bài viết sẽ phân tích cụ thể các hình thức biểu hiện về định kiến giới trong quảng cáo trên truyền hình và đưa ra những giải pháp để cải thiện tình trạng trên.

10/4/2021 1:56:29 AM +00:00

Phương thức tham gia sản xuất tác phẩm của công chúng cho báo chí trên điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay

Một trong những điểm mới của b{o chí trên điện thoại di động hiện nay tại Việt Nam là công chúng có thể tham gia tác nghiệp và sản xuất tin, bài cùng tòa soạn. Quyền và trách nhiệm liên quan đến thông tin từng thuộc về nhà báo, giờ cũng thuộc về độc giả.

10/4/2021 1:56:20 AM +00:00

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động truyền thanh cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày nay, khoa học và công nghệ phát triển, nhiều phương tiện truyền thông mới ra đời, công chúng ngày càng có nhiều kênh để tiếp nhận thông tin, giải trí. Bài viết làm rõ những mặt thành công, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động truyền thanh cơ sở của tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay.

10/4/2021 1:56:06 AM +00:00

Thực tiễn và vai trò của báo Thừa Thiên Huế đối với công tác truyền thông sự kiện Festival Huế

Bài viết này chỉ ra tổng quan thực tiễn truyền thông về Festival trên báo Thừa Thiên Huế từ sự kiện Festival Huế đầu tiên cho đến Festival Huế 2016, từ đó đánh giá vai trò của tờ báo đối với công tác quảng bá Festival Huế.

10/4/2021 1:54:07 AM +00:00

Những tương đồng và khác biệt về cấu trúc bài PR trên báo online VnExpress và The New York Times

Bài viết đã chỉ ra sự khác nhau cơ bản trong cách tổ chức một bài PR của hai tờ báo này. Sự khác nhau ấy được thể hiện trên ba phương diện: phương pháp sử dụng từ ngữ, dung lượng bài viết và phương thức sử dụng liên kết trình duyệt. Bài viết cũng đề xuất một số cách cải thiện chất lượng bài PR trên VnExpress nói riêng và báo điện tử nói chung.

10/3/2021 12:08:27 PM +00:00

Vai trò của báo chí trong công tác truyền thông về chính sách tự chủ đại học: Tiếp cận từ lý thuyết “không gian công”

Bài viết làm sáng tỏ một số nội dung chính: Báo chí thông tin về điểm mới, nội dung trọng tâm và hướng sự chú ý của công chúng đến chính sách tự chủ đại học; Báo chí tạo lập không gian để các đối tượng liên quan đến chính sách tranh luận, phản biện xã hội về chính sách tự chủ đại học; Báo chí góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình thực thi chính sách.

10/3/2021 12:06:21 PM +00:00

Media relations and network information management - key issues to handling social media crisis in enterprises

Media relations is one of the very important tools of PR (Public Reations) and also an effective tool in handling media crisis. In addition, in the current technology boom, managing - controlling information sources on social networks is a difficult job that requires the media departments of enterprises to set up strategies and enhance skills to limit the risks brought by communication crises. So, how to build a media relationship and at the same time how to manage the online crisis against the dangerous crowd on social networks to help businesses reduce the risks from the media crisis? The following article will discuss in more detail.

10/2/2021 4:56:28 PM +00:00

Ảnh hưởng của kinh tế, dân cư và văn hóa đến hoạt động của báo chí ở thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết này tập trung phân tích những đặc điểm chủ yếu về tình hình kinh tế – xã hội Thành phố giai đoạn 2006-2016 trên hai bình diện: Một là điều kiện kinh tế và đời sống vật chất, hai là kết cấu dân cư và đặc tính văn hóa. Đó là những yếu tố đóng vai trò nền tảng, tạo đà cho sự phát triển của nền báo chí Thành phố thời gian qua.

10/2/2021 2:29:07 AM +00:00

Phát triển của văn xuôi quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Bài viết này tìm hiểu phong trào dịch thuật nở nộ; báo chí quốc tế, cái nôi của nền văn học quốc ngữ. Để hiểu hơn về nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

5/22/2021 5:00:29 AM +00:00

Pioneer journalism: Conceptualizing the role of pioneer journalists and pioneer communities in the organizational re-figuration of journalism

This article introduces the concept of ‘pioneer journalism’ to provide just such an analysis across different organizational contexts. Pioneer journalism is understood as a particular group of journalists that incorporates new organizational forms and experimental practice in pursuit of redefining the field and its structural foundations. To introduce this concept, the article argues along three stages. First, it develops a theoretical basis on which to pin our understanding of pioneering practice by reviewing previous research into journalism’s transformation beyond the newsroom. Second, it extends the theoretical discussion into the empirical realm by looking at five extreme cases of pioneer journalists through an explorative interview analysis.

5/22/2021 2:57:51 AM +00:00

Mối quan hệ giữa thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí: Trường hợp tại Việt Nam

Nghiên cứu nhằm phân tích mối quan hệ giữa thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí. Với số lượng khảo sát 520 nhà báo và sử dụng các kỹ thuật phân tích thống kê, phân tích Cronbach’s Alpha, EFA và SEM, kết quả nghiên cứu cho thấy i) Tên cơ quan báo chí có ảnh hưởng dương đến Hình ảnh cơ quan báo chí và danh tiếng của cơ quan báo chí; ii) Hình ảnh cơ quan báo chí có ảnh hưởng dương đến danh tiếng cơ quan báo chí và Sự cam kết/lòng trung thành của cơ quan báo chí;...

5/22/2021 2:19:07 AM +00:00

Khảo sát cách đặt tiêu đề trên báo mạng điện tử tiếng Việt và tiếng Anh

Bài nghiên cứu đi sâu khảo sát 100 tiêu đề báo mạng điện tử tiếng Việt và 100 tiêu đề báo mạng điện tử tiếng Anh trên 2 bình diện: cấu trúc ngữ pháp và cách sử dụng từ ngữ. Xét về cấu trúc ngữ pháp, trước hết bài viết phân loại các tiêu đề dựa trên đặc điểm cấu trúc ngữ pháp (cụm từ, câu đơn, câu ghép hay câu phức).

5/22/2021 2:18:07 AM +00:00

Một thế kỷ đọc lại Đại Việt tập chí 1918

Nghiên cứu về Đại Việt tập chí, nhận thấy những người thực hiện lúc bấy giờ đã rất cố gắng để góp phần vào công cuộc nâng cao dân trí cho đồng bào. Nghiên cứu này sẽ giúp người đọc có cái nhìn đầy đủ hơn và đánh giá đúng đắn hơn về Đại Việt tập chí trong dòng chảy lịch sử văn hóa dân tộc.

5/22/2021 2:07:42 AM +00:00

Truyền thông trên báo điện tử về sự kiện tưởng niệm 200 năm ngày mất của Nguyễn Du

Nội dung của bài viết tiến hành khảo sát các yếu tố về đề tài, thể loại, hình thức thể hiện, phản hồi, thẻ, hộp dữ liệu… trên bốn trang: Tuổi Trẻ Online, VNExpress, Zing News và Báo Hà Tĩnh Online từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2020.

5/21/2021 10:03:06 PM +00:00

Nghiên cứu tiếp nhận Phật giáo Theravāda Thái Lan: Trường hợp tình người duyên ma

Bài viết khảo sát một số phương diện của Phật giáo Theravāda Thái Lan thông qua bộ phim Tình người duyên ma từ góc nhìn tiếp nhận. Phương pháp của Mỹ học tiếp nhận được vận dụng nhằm cung cấp một góc nhìn khác về Phật giáo Theravāda đồng thời đặt nền tảng cho việc diễn giải những biến đổi của đối tượng này trong tiếp nhận truyền thông của công chúng

5/21/2021 8:02:17 PM +00:00

Hiện tượng tin tức giả, một số phương thức nhận biết và ngăn chặn

Bài viết nghiên cứu tổng quan những vấn đề cơ bản liên quan đến tin tức giả như khái niệm, các loại tin giả phổ biến, làm thế nào nhận biết tin giả, tin sai lệch, cách thức lan truyền của tin giả và sau cùng là đề xuất giải pháp xử lý, ngăn chặn

5/20/2021 11:51:15 PM +00:00

Mega story: Dạng thức báo chí mới trên nền tảng truyền thông đa phương tiện

Bài viết này sẽ làm rõ những ưu điểm mới mẻ của Mega Story trong tiến trình phát triển của báo điện tử. Từ đó, hiểu được cơ hội - thách thức của dạng thức báo chí mới này để đưa ra những giải pháp phù hợp cho sự phát triển lâu dài và bền vững.

3/18/2021 5:16:26 PM +00:00

Sử dụng tính năng story trên mạng xã hội trong việc phát triển thương hiệu báo thanh niên hiện nay

Từ việc khảo sát nghiên cứu thực tế hiệu quả sử dụng Story trên mạng xã hội của một cách khách quan, bài viết đã đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tính năng này trong công tác phát triển thương hiệu báo Thanh Niên.

3/18/2021 5:16:19 PM +00:00

Xu hướng tiếp nhận sản phẩm báo in của công chúng tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

Trong thời đại công nghệ số, công chúng báo in có những thay đổi rõ rệt trong xu hướng tiếp nhận thông tin. Không chỉ tin tức, công chúng còn đòi hỏi các tòa soạn báo in phải thể hiện những quan điểm, góc nhìn riêng biệt, đặc sắc. Bài viết đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp để các tòa soạn báo in có những thay đổi phù hợp với các xu hướng mới của công chúng.

3/18/2021 5:16:05 PM +00:00

Quan điểm Hồ Chí Minh về báo chí

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho sự ra đời và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh là di sản to lớn, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển nền báo chí cách mạng, góp phần làm phong phú nền văn hóa dân tộc. Di sản báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là một bộ phận hữu cơ quan trọng trong toàn bộ di sản tư tưởng cách mạng của Người.

3/18/2021 5:15:46 PM +00:00

Ứng xử với thông tin có yếu tố scandal trong hoạt động báo chí

Đánh giá đúng bản chất của scandal và thông tin có yếu tố scandal giúp báo chí vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của công chúng vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội của mình.

3/18/2021 5:14:18 PM +00:00