Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9261:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9261:2012 quy định các nguyên tắc khi thể hiện những sai số kích thước trong xây dựng và quy định các thuật ngữ và định nghĩa cơ bản liên quan đến việc đánh giá, yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra độ chính xác. Tiêu chuẩn này áp dụng khi chế tạo các cấu kiện (tiêu chuẩn hóa hoặc theo mục đích sử dụng), trong quá trình chuẩn bị, lắp dựng các cấu kiện và kết cấu công trình.

7/8/2020 12:57:26 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9259-8:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9259-8:2012 đưa ra quy trình và danh mục các điều khoản cần được thỏa thuận bởi các bên tham gia trong một công trình xây dựng. Các quy định này được áp dụng trong quy trình kiểm tra chất lượng về kích thước cũng như các yêu cầu sử dụng trong công tác thi công.

7/8/2020 12:57:20 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9259-1:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9259-1:2012 mô tả bản chất của sự thay đổi kích thước trong xây dựng với mục đích định lượng và xác định các yếu tố cần quan tâm khi đánh giá chất lượng, yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra dung sai trong chế tạo các bộ phận của công trình và thi công trên công trường. Tiêu chuẩn này áp dụng chung cho các cấu kiện và công trình, trong đó bao gồm cả công trình được thiết kế theo nguyên tắc điều hợp mô đun.

7/8/2020 12:57:14 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12362:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12362:2018 quy định hệ thống phân loại, các thử nghiệm bắt buộc có liên quan và dải chiều dày được sử dụng của tấm ván dăm có nguồn gốc từ gỗ dùng trong các mục đích thông dụng, đồ nội thất, các ứng dụng chịu tải và các ứng dụng chịu tải lớn. Tiêu chuẩn này cũng quy định yêu cầu về tính chất khi sản xuất của các loại ván dăm chưa phủ mặt.

7/8/2020 12:40:05 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12185:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12185:2017 áp dụng cho thi công và nghiệm thu trong công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi các cấu trúc bằng gỗ tự nhiên trong các di tích kiến trúc - nghệ thuật khi các cấu kiện chịu lực được liên kết với nhau bằng mộng và chốt. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các di tích làm bằng vật liệu như tre, nứa, lá..., hoặc có các liên kết giữa các chi tiết, cấu kiện chỉ bằng dây buộc hay đinh.

7/8/2020 12:39:59 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11901-3:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11901-3:2017 quy định các đặc điểm và giới hạn của các đặc trưng vốn có của gỗ và khuyết tật cho phép trong quá trình sản xuất thông qua việc đánh giá gỗ dán bằng mắt để phân loại theo ngoại quan. Tiêu chuẩn này áp dụng cho gỗ dán, có ván mỏng bề mặt được làm từ loại gỗ mềm. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với ván gỗ nhân tạo phủ mặt.

7/8/2020 12:39:52 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11901-2:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11901-2:2017 quy định các đặc điểm và giới hạn của các đặc trưng vốn có của gỗ và khuyết tật cho phép trong quá trình sản xuất thông qua việc đánh giá gỗ dán bằng mắt để phân loại theo ngoại quan. Tiêu chuẩn này áp dụng cho gỗ dán, có ván mỏng bề mặt được làm từ loại gỗ cứng. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với ván gỗ nhân tạo phủ mặt.

7/8/2020 12:39:46 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11901-1:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11901-1:2017 đưa ra các nguyên tắc chung để phân loại gỗ dán theo ngoại quan bề mặt của nó. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với gỗ dán phủ mặt. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 12:39:40 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11900:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11900:2017 quy định các dung sai kích thước tấm gỗ dán (chiều dài, chiều rộng, chiều dày), dung sai độ thẳng cạnh và độ vuông góc của cạnh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 12:39:34 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11721-11:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11721-11:2016 quy định phương pháp đo rung tác động đơn trong phòng thí nghiệm tại tay cầm của các dụng cụ dẫn động chi tiết kẹp chặt trong đó một tác động đơn là một chấn động cơ học tại các khoảng thời gian dài hơn 0,2 s. Đây là phương pháp thử kiểu để xác lập giá trị rung ở tay cầm của một dụng cụ cầm tay chạy bằng động cơ vận hành dưới tác dụng của tải trọng quy định.

7/8/2020 12:39:28 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11684-1:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11684-1:2016 quy định các yêu cầu tính năng cơ bản đối với chất kết dính được sử dụng để dán dính các cấu kiện gỗ kết cấu. Các yêu cầu này phụ thuộc vào điều kiện sử dụng theo loại sử dụng 1, 2 và 3 theo định nghĩa trong tiêu chuẩn này.

7/8/2020 12:39:22 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11683:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11683:2016 quy định các yêu cầu để thiết lập các tính chất đặc trưng của gỗ nhiều lớp (LVL) sử dụng làm kết cấu, bao gồm các giá trị độ bền ứng với phân vị chuẩn thứ 5, các đặc trưng độ cứng vững và các đặc trưng tính năng khác, liên quan đến mục đích sử dụng cuối làm sản phẩm kết cấu sử dụng trong điều kiện khô (loại dán dính 1). Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các cấu kiện có chiều uốn theo mặt cạnh hoặc mặt phẳng.

7/8/2020 12:39:16 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11569:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11569:2016 quy định 4 phương pháp xác định hàm lượng formaldehyde tự do trong các loại keo dán gỗ: phương pháp hydroxylamin hydrochloride: được sử dụng đối với keo phenolic, bằng cách chuẩn độ điện thế trong dung dịch dùng dung môi nước hoặc dung dịch hữu cơ. Phương pháp này áp dụng với keo có hàm lượng formaldehyde tự do tối đa 15 % theo khối lượng. Với keo có lượng formaldehyde tự do từ 15 % đến 30 % theo khối lượng, cần phải điều chỉnh nồng độ của các dung dịch thể tích chuẩn trong phương pháp.

7/8/2020 12:39:09 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11568:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11568:2016 quy định các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến keo dán gỗ, bao gồm: thuật ngữ chung và các thông số cơ bản; thành phần và sử dụng keo; tên gọi một số loại keo dán thông dụng dùng trong ngành công nghiệp gỗ.

7/8/2020 12:39:03 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11347-1:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11347-1:2016 hướng dẫn chi tiết về các đặc điểm của từng nhóm môi trường sử dụng được định nghĩa trong TCVN 8167:2009 (ISO 21887:2007) và các phương pháp quy định thử sinh học để đánh giá hiệu lực thuốc bảo quản được sử dụng xử lý bảo quản gỗ nguyên, cùng với các phép thử tối thiểu độ thuần thục gỗ, tương ứng với các nhóm môi trường sử dụng. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra công thức tính toán giá trị tới hạn của một loại thuốc bảo quản.

7/8/2020 12:38:56 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11346-2:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11346-2:2016 hướng dẫn quy trình chung áp dụng cho việc lấy mẫu gỗ đã xử lý bảo quản để xác định độ sâu thuốc thấm và lượng thuốc thấm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản xuất gỗ nguyên đã xử lý bảo quản, kể cả gỗ ghép bằng keo (glued laminated timber), phù hợp cho việc sử dụng trong các điều kiện nêu ở tiêu chuẩn TCVN 8176:2009 (ISO 21887:2007). Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho việc kiểm tra đối với gỗ tẩm trong quá trình sử dụng.

7/8/2020 12:38:49 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11346-1:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11346-1:2016 quy định việc phân loại gỗ đã xử lý thuốc bảo quản dựa vào độ sâu thuốc thấm, và hướng dẫn phân loại lượng thuốc thấm. 2 hệ thống phân loại này được sử dụng làm căn cứ để hướng dẫn chính xác các quy trình xử lý thuốc bảo quản cho những sản phẩm cụ thể. Tiêu chuẩn này cung cấp thuật ngữ cho chuyên gia khi chuẩn bị bản hướng dẫn cho xử lý thuốc bảo quản hoặc tiêu chuẩn sản phẩm. Tiêu chuẩn này tự nó không có vai trò như một hướng dẫn xử lý.

7/8/2020 12:38:41 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11129-1:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11129-1:2018 quy định phương pháp xác định độ bền uốn ướt hoặc uốn khô của da và màng trau chuốt. Phương pháp này áp dụng cho tất cả các loại da mềm có độ dày dưới 3,0 mm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 12:38:35 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10752:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10752:2015 quy định phương pháp đánh giá khả năng chống chịu của ván gỗ nhân tạo với nấm hại gỗ basidiomycetes nuôi cấy thuần khiết. Phương pháp này có thể áp dụng cho các loại ván gỗ nhân tạo thô, chưa phủ mặt, để xác định khả năng chống chịu nấm mục của các loại ván gỗ nhân tạo: làm từ vật liệu bền tự nhiên; làm từ các vật liệu đã được xử lý thuốc bảo quản trước khi sản xuất...

7/8/2020 12:38:29 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9442:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9442:2013 quy định những yêu cầu cho van cửa bằng gang có tay vặn hoặc được dẫn động bằng bộ dẫn động cho các ứng dụng thông dụng, bao gồm những đặc điểm sau đây: trụ thân van ren trong (trụ van không tăng lên) hoặc trụ ren ngoài (trụ tăng lên); cửa sập dạng nêm hoặc cửa sập song song; cửa sập đơn hay cửa sập đôi; mặt tỳ cửa sập làm bằng kim loại hoặc vật liệu đàn hồi;...

7/8/2020 12:38:23 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9383:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9383:2012 mô tả phương pháp thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của các loại cửa như cửa đi, cửa chắn, cửa sổ,... được thiết kế để lắp đặt trong các ô cửa nằm trong bộ phận ngăn cách theo phương thẳng đứng có yêu cầu về khả năng chịu lửa.

7/8/2020 12:38:16 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9083:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9083:2011 quy định các yêu cầu đối với việc phân cấp, phương pháp thử, xác định các giá trị đặc trưng, các phương pháp quy định độ bền lâu và kích cỡ của cột đơn chịu tải trọng dạng công xôn hoặc nén, được chế tạo từ gỗ nguyên đã qua xử lý hoặc chưa xử lý bằng chất bảo quản, để dùng cho mục đích thông tin liên lạc và phân phối điện.

7/8/2020 12:38:10 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7958:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7958:2017 quy định các yêu cầu kỹ thuật của các biện pháp phòng chống mối cho công trình xây dựng mới sử dụng vật liệu có thể bị mối phá hại (xen-lu-lô, chất dẻo tổng hợp...) làm kết cấu hoặc có chứa đựng, lưu trữ các vật liệu, tài liệu có chứa xen-lu-lô. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho công trình đê đập và cây trồng.

7/8/2020 12:38:04 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11821-3:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11821-3:2017 cùng với TCVN 11821-1 (ISO 21138-1) quy định các yêu cầu cho ống với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), phụ tùng và hệ thống ống thành kết cấu bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U), polypropylen (PP) và polyetylen (PE) dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu PVC, PP và PE.

7/8/2020 12:32:44 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11821-2:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11821-2:2017 cùng với TCVN 11821-1 (ISO 21138-1) quy định các yêu cầu cho ống với bề mặt ngoài nhẵn (Kiểu A), phụ tùng và hệ thống ống thành kết cấu bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U), polypropylen (PP) và polyetylen (PE) dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu PVC, PP và PE.

7/8/2020 12:32:38 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11821-1:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11821-1:2017 quy định các yêu cầu cho ống, phụ tùng và hệ thống ống thành kết cấu bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U), polypropylen (PP) và polyetylen (PE) dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp. Tiêu chuẩn này quy định các kích thước ống và phụ tùng, vật liệu, kết cấu ống, độ cứng vòng danh nghĩa, đồng thời đưa ra các chỉ dẫn về màu sắc.

7/8/2020 12:32:32 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12306:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12306:2018 quy định phương pháp đánh giá tính đồng nhất của ống nhựa nhiệt dẻo thành kết cấu, không nhẵn bằng cách kiểm tra ảnh hưởng của gia nhiệt trong tủ sấy. Phương pháp này không áp dụng để kiểm tra ống có bề mặt bên ngoài nhẵn.

7/8/2020 12:32:26 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12286:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12286:2018 áp dụng trong thiết kế, thi công, nghiệm thu đập ngầm phục vụ cấp nước sinh hoạt nông thôn, miền núi với lưu lượng không lớn hơn 1,5 l/s. Tiêu chuẩn này có thể tham khảo để áp dụng đối với các công trình có lưu lượng lớn hơn 1,5 l/s nhưng phải có luận chứng phù hợp.

7/8/2020 12:32:20 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12118:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12118:2017 quy định các phương pháp thử áp dụng cho các phụ tùng bất kỳ được làm bằng nhựa nhiệt rắn gia cường thủy tinh (GRP), như là nối cong, nhánh, chuyển bậc được dùng trong các hệ thống đường ống bằng chất dẻo dùng để cấp nước, thoát nước mưa và nước thải chịu áp hoặc không chịu áp. Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ tùng, để thử thiết kế kết cấu của chúng, nhưng không áp dụng cho hệ thống mối nối. Phụ tù có thể chịu hoặc không chịu ảnh hưởng của lực thủy tĩnh dọc trục.

7/8/2020 12:32:13 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12117:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12117:2017 quy định phương pháp xác định tính chất bền hóa học của ống và phụ tùng nhựa nhiệt rắn gia cường thủy tinh (GRP) có kích thước lớn hơn hoặc bằng DN 100 trong điều kiện chịu lệch dạng.

7/8/2020 12:32:07 PM +00:00