Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 12:2002

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 12:2002 qui định về yêu cầu vật liệu đá, vữa, kỹ thuật thi công, kiểm tra và nghiệm thu kết cấu xây, lát đá trong công trình thuỷ lợi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 3:48:05 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 1:2004

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 1:2004 áp dụng cho công tác khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu khoan phụt vữa để gia cố thân đê và xử lý các ẩn hoạ trong thân đê sông, đê biển trong cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 3:47:59 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành xây dựng 22TCN 356:2006

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 356:2006 quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ chế tạo hỗn hợp, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa sử dụng chất kết dính là nhựa đường polime, được gọi là bê tông nhựa polime (viết tắt là BTNP).

7/8/2020 3:47:53 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-4:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-4:2016 quy định phương pháp đánh giá độ bền va đập của bề mặt đồ nội thất hoàn thiện. Thông thường, các phép thử được thực hiện trên các tấm có kích thước đủ để đáp ứng các yêu cầu của phép thử và làm bằng cùng loại vật liệu, được hoàn thiện theo cách giống hệt với đồ nội thất hoàn thiện.

7/8/2020 3:47:39 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-3:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-3:2016 quy định phương pháp đánh giá độ bền với nhiệt khô của tất cả các bề mặt cứng của đồ nội thất, không tính đến vật liệu. Phương pháp thử dự kiến thực hiện trên một phần của đồ nội thất hoàn thiện, nhưng có thể thực hiện trên các tấm thử làm bằng cùng loại vật liệu, được hoàn thiện theo cách giống hết với sản phẩm hoàn thiện và có kích thước đủ để đáp ứng các yêu cầu thử.

7/8/2020 3:47:33 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-2:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-2:2016 quy định phương pháp đánh giá độ bền với nhiệt ẩm của tất cả các bề mặt cứng của đồ nội thất, không tính đến vật liệu. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các bề mặt bằng da và bằng vật liệu dệt. Phương pháp thử dự kiến thực hiện trên một phần của đồ nội thất hoàn thiện, nhưng có thể thực hiện trên các tấm thử làm bằng cùng loại vật liệu, được hoàn thiện theo cách giống hệt với sản phẩm hoàn thiện và có kích thước đủ để đáp ứng các yêu cầu thử.

7/8/2020 3:47:27 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-1:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-1:2016 quy định phương pháp đánh giá độ bền bề mặt của đồ nội thất hoàn thiện với chất lỏng lạnh và những chất có liên quan. Phương pháp thử dự kiến thực hiện trên một phần của đồ nội thất hoàn thiện, nhưng có thể thực hiện trên các tấm thử làm bằng cùng loại vật liệu, được hoàn thiện theo cách giống hệ với sản phẩm hoàn thiện và có kích thước đủ để đáp ứng các yêu cầu thử.

7/8/2020 3:47:20 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9115:2019

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9115:2019 quy định các yêu cầu đối với công tác thi công, kiểm tra và nghiệm thu kết cấu lắp ghép từ cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép thường và bê tông cốt thép ứng lực trước căng trước (gọi tắt là cấu kiện bê tông) trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

7/8/2020 3:47:14 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9114:2019

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9114:2019 quy định yêu cầu kỹ thuật và quy trình kiểm tra chấp nhận các sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước căng trước đúc sẵn dùng để thi công lắp ghép trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

7/8/2020 3:47:08 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12604-2:2019

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12604-2:2019 quy định yêu cầu thi công và nghiệm thu kết cấu bảo vệ bờ và đê biển bằng cấu kiện kè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn phù hợp với TCVN 12604-1:2019. Tiêu chuẩn áp dụng cho xây dựng mới hoặc cải tạo các kết cấu bảo vệ bờ biển và đê biển.

7/8/2020 2:28:05 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12604-1:2019

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12604-1:2019 áp dụng cho sản phẩm cấu kiện kè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn dùng để lắp đặt tại các công trình kết cấu bảo vệ bờ và đê biển. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho công trình bảo vệ bờ sông, hồ.

7/8/2020 2:27:59 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12394:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12394:2018 áp dụng cho hỗn hợp bê tông nặng, bê tông nhẹ và bê tông cốt sợi sản xuất theo phương pháp định lượng thể tích và trộn liên tục. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hỗn hợp bê tông khí chưng áp và không chưng áp, bê tông bọt và bê tông cốt sợi thi công theo phương pháp phun khô.

7/8/2020 2:27:53 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12393:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12393:2018 áp dụng cho các loại bê tông cốt sợi được cấp cho khách hàng ở dạng hỗn hợp đồng nhất, có thể lấy mẫu và thử nghiệm tại nơi cấp hàng. Không áp dụng cho việc đổ, đầm lèn chặt, bảo dưỡng hoặc bảo vệ bê tông cốt sợi sau khi cấp cho khách hàng.

7/8/2020 2:27:47 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12392-2:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12392-2:2018 áp dụng cho sợi polyme sử dụng trong bê tông cốt sợi và vữa có cốt sợi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 2:27:41 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12392-1:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12392-1:2018 áp dụng cho sợi thép dùng trong bê tông cốt sợi và vữa có sợi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 2:27:35 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12301:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12301:2018 áp dụng cho hai loại phụ gia hóa học dùng để sản xuất hỗn hợp bê tông xi măng độ chảy cao, gồm: phụ gia hóa dẻo (loại P) và phụ gia hóa dẻo và làm chậm đông kết (loại PR).

7/8/2020 2:27:29 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12300:2018

Phụ gia cuốn khí là loại vật liệu có khả năng làm tăng hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông khi được cho vào trước hoặc trong quá trình trộn. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12300:2018 áp dụng cho phụ gia cuốn khí dùng trong bê tông.

7/8/2020 2:27:23 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12228:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12228:2018 áp dụng cho sợi dây thép bọc nhôm trần, kéo cứng, tròn có đặc tính điện và cơ khác nhau, với dải đường kính cho trong Bảng 5, dùng cho mục đích điện, trước khi bện. Tiêu chuẩn này đề cập tới các ứng dụng, dùng cho việc gia cố các dây trần bằng nhôm và dùng cho tất cả các dây trần bằng thép bọc nhôm bện. Tiêu chuẩn này không đề cập đến các sợi dây dùng với mục đích tái kéo.

7/8/2020 2:27:17 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12209:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12209:2018 quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử cho bê tông tự lèn dùng để chế tạo các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép liền khối hoặc đúc sẵn.

7/8/2020 2:27:11 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12208:2018

Bê tông nặng có khả năng ngăn cản các loại bức xạ anpha, bêta, tia gamma, tia X và nơtron. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12208:2018 áp dụng cho cốt liệu dùng trong bê tông cản xạ.

7/8/2020 2:27:04 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12142-15:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12142-15:2017 áp dụng cho các loại vật liệu hợp kim cao gia công áp lực đã liệt kê trong Bảng 1. Các loại vật liệu làm van này được sử dụng cho các van nạp và van xả trong động cơ có đốt trong kiểu pittông. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thép thanh, thép dây, phôi để cán kéo dây và các vật rèn có bề mặt được gia công tinh như đã liệt kê trong chú thích 3 của 6.2.

7/8/2020 2:26:58 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12142-3:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12142-3:2017 quy định các yêu cầu kỹ thuật cho cung cấp đối với: các bán thành phẩm được tạo hình nóng, ví dụ, các phôi thép lớn, phôi thép nhỏ, phôi dạng dẹt; các thanh; thanh để kéo dây; sản phẩm dẹt đã hoàn thiện, và các vật rèn tự do hoặc bằng khuôn được chế tạo từ các thép không hợp kim tôi cứng bề mặt hoặc các thép hợp kim liệt kê trong Bảng 3 và được cung cấp ở một trong các điều kiện nhiệt luyện đã cho đối với các loại sản phẩm khác nhau trong Bảng 1 và theo một trong các trạng thái bề mặt đã cho trong Bảng 2.

7/8/2020 2:26:51 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12109-3:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12109-3:2018 quy định các yêu cầu cho thép dây không gỉ thông dụng không có tiêu chuẩn sản phẩm, bao gồm các thép dây tròn, dẹt và có hình dạng như vuông, hình sáu cạnh hoặc hình chữ nhật được chế tạo từ các loại thép không gỉ thông dụng nhất dùng trong môi trường chịu ăn mòn thông thường và có nhiệt độ cao. Thép dây được cung cấp ở dạng cuộn hoặc ở dạng đoạn được nắn thẳng

7/8/2020 2:26:43 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12041:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12041:2017 quy định yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ của kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong các môi trường xâm thực. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 2:26:35 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12040:2017

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm mương đúc sẵn thành mỏng trên cơ sở bê tông cốt sợi phân tán (gồm sợi polypropylen, sợi thép và hỗn hợp hai loại sợi trên) dùng trong các công trình tưới tiêu nông, lâm, ngư nghiệp và thoát nước thải. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các loại cốt sợi khác nếu sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

7/8/2020 2:26:29 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11977:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11977:2017 quy định các phương pháp thử và tiêu chí chấp nhận mối nối hàn đối đầu bằng khí áp lực được thực hiện bằng phương pháp hàn khí áp lực thủ công, hàn khí áp lực tự động và hàn khí áp lực gọt nóng để nối các thanh thép cốt bê tông được quy định trong các tiêu chuẩn TCVN 1651-1, TCVN 1651-2 hoặc tương đương.

7/8/2020 2:26:23 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11969:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11969:2018 áp dụng đối với cốt liệu lớn tái chế từ phế thải xây dựng được sử dụng cho sản xuất bê tông. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 2:26:17 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11911:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11911:2017 hướng dẫn công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất hỗn hợp bê tông trộn sẵn. Tiêu chuẩn nàu có thể áp dụng cho bộ phận trộn hỗn hợp bê tông tại các cơ sở sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và tại các công trường xây dựng.

7/8/2020 2:26:11 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11652:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11652:2016 quy định các yêu cầu về thi công và nghiệm thu các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trên mái dốc. Tiêu chuẩn này không ́áp dụng cho các kết cấu bê tông lắp ghép, bê tông phun vẩy và bê tông bản mặt đập đá đổ.

7/8/2020 2:26:04 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11586:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11586:2016 áp dụng đối với xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng làm phụ gia khoáng cho bê tông và vữa xây dựng. Xỉ hạt lò cao nghiền mịn đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này cũng có thể sử dụng làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng nếu hệ số kiềm tính không nhỏ hơn 1,6 khi được xác định theo TCVN 4315:2007.

7/8/2020 2:25:58 PM +00:00