Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11932:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11932:2017 quy định phương pháp để xác định các đặc tính sinh trắc học của hạt gạo lật hoặc hạt gạo trắng. Chọn thủ công các hạt và đo các đặc tính sinh trắc học bằng thước đo micromet.

8/28/2020 8:03:25 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11930:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11930:2017 quy định các yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Yêu cầu an toàn cơ bản quy định trong tiêu chuẩn này tập trung vào các yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin. Các yêu cầu khác về an toàn thông tin, không liên quan trực tiếp đến bảo đảm an toàn hệ thống thông tin (ví dụ: bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ trẻ em trên mạng...) không thuộc phạm vi của Tiêu chuẩn này.

8/28/2020 8:03:18 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11928:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11928:2017 đưa ra hướng dẫn về các biện pháp kiểm soát dựa trên nguy cơ để ngăn ngừa phơi nhiễm Trichinella spp. từ thịt lợn sang người. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các cơ sở kỹ thuật minh bạch và nhất quán để xem xét và thực hiện các biện pháp kiểm soát dựa trên các thông tin về dịch tễ học và phân tích nguy cơ. Các biện pháp kiểm soát dựa trên nguy cơ được lựa chọn có thể khác nhau và tùy thuộc vào hệ thống sản xuất. Đối với các sản phẩm xuất khẩu, cần xem xét các biện pháp kiểm soát tương đương của nước nhập khẩu để tạo điều kiện cho hoạt động thương mại.

8/28/2020 8:03:12 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11927:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11927:2017 đưa ra các hướng dẫn để kiểm soát Taenia saginata (sán dây) trong thịt trâu bò nuôi dựa trên việc đánh giá nguy cơ. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các cơ sở kỹ thuật minh bạch và nhất quán để xem xét các biện pháp kiểm soát dựa trên các thông tin về dịch tễ học và các phân tích nguy cơ.

8/28/2020 8:03:05 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11926:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11926:2017 đưa ra hướng dẫn nhằm đảm bảo chất lượng vi sinh vật đối với gia vị và thảo mộc mọc hoang dại hoặc được gieo trồng, được sử dụng làm thành phần trong các sản phẩm thịt chế biến (bao gồm thịt gia súc và thịt gia cầm). Tiêu chuẩn này đưa ra các biện pháp xử lý gia vị và thảo mộc cùng tiêu chí thành phẩm nhằm cải thiện và đảm bảo tính thích hợp để sử dụng chúng trong các sản phẩm thịt chế biến.

8/28/2020 8:02:59 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11925:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11925:2017 cung cấp các tiêu chí và các ví dụ về việc chuẩn bị mẫu để thu được các mẫu PCR-tương thích hoặc các axit nucleic có chất lượng và số lượng phù hợp với phản ứng PCR. Tiêu chuẩn này mô tả các nguyên tắc chung có liên quan. Tham khảo các tiêu chuẩn có liên quan đến việc tăng sinh các vi sinh vật được nêu trong Phụ lục A và phương pháp tách chiết ADN cụ thể được nêu trong Phụ lục B.

8/28/2020 8:02:52 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11924:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11924:2017 quy định hai phương pháp phát hiện các bioserotyp gây bệnh của Yersinia enterocolitica và một phương pháp phát hiện Yersinia pseudotuberculosis dựa trên phương pháp real-time PCR (phản ứng chuỗi polymerase thời gian thực). Các phương pháp này cho phép phát hiện hai vi khuẩn gây bệnh trong môi trường tăng sinh và cho phép phân lập các khuẩn lạc Yersinia pestis, tác nhân gây bệnh dịch hạch và viêm phổi mang các biến thể gen ail được phát hiện bằng bộ mồi/đầu dò dùng cho Y. pseudotuberculosis. Tuy nhiên, Y. pestis thường không liên quan đến thực phẩm. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các sản phẩm thực phẩm cho người, thức ăn chăn nuôi và các mẫu môi trường.

8/28/2020 8:02:45 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11920:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11920:2017 quy định các mức nước tiêu thụ và phương pháp xác định mức nước tiêu thụ trong một chu kỳ giặt hoàn chỉnh của máy giặt dùng trong gia đình và các mục đích sử dụng tương tự, có hoặc không có thiết bị gia nhiệt, có năng suất danh định từ 2kg đến 15kg. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho máy giặt có lồng giặt và lồng vắt tách rời.

8/28/2020 8:02:39 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11918:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11918:2017 đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống truyền động điện kể cả hệ thống acquy, các linh kiện và mạch điện khác dùng cho xe scooter và các thiết bị khác được gọi là các xe điện cá nhân như được định nghĩa trong tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này nhằm đánh giá sự an toàn của hệ thống truyền động điện và tổ hợp acquy và bộ nạp liên quan đến các mối nguy về năng lượng và điện giật mà không đánh giá về tính năng hoặc độ tin cậy của các thiết bị này. Ngoài ra, tiêu chuẩn này cũng không đánh giá các mối nguy về vật lý có thể liên quan đến việc sử dụng các xe điện cá nhân.

8/28/2020 8:02:31 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11913:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11913:2017 quy định phương pháp xác định immunoglobulin G tự nhiên (IgG) (chưa biến tính và chưa đông tụ) trong sữa non của bò, sữa bột và thực phẩm bổ sung có nguồn gốc từ sữa bò ở nồng độ từ 1 mg/g đến 100 mg/g, bằng sắc kí lỏng ái lực protein G.

8/28/2020 8:02:25 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11912:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11912:2017 quy định phương pháp xác định myo-inositol (dạng tự do hoặc dạng tự do liên kết với phosphatidylinositol) trong thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm dinh dưỡng cho người lớn bằng sắc ký lỏng và đo ampe xung có chuyển đổi cột.

8/28/2020 8:02:18 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11911:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11911:2017 hướng dẫn công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất hỗn hợp bê tông trộn sẵn. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho bộ phận trộn hỗn hợp bê tông tại các cơ sở sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và tại các công trường xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:02:12 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11907:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11907:2017 qui định phương pháp xác định lực bám vít khi kéo dọc trục đối với tấm ván gỗ nhân tạo có chiều dày từ 15mm trở lên. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra khả năng giữ vít của ván gỗ nhân tạo trong các ứng dụng thông thường như trong xây dựng, nội thất, đồ gỗ trang trí/đồ mộc, đồ gia dụng hoặc các ứng dụng đặc thù khác. Sử dụng các loại vít khác nhau sẽ cho các kết quả khác nhau.

8/28/2020 8:02:06 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11906:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11906:2017 quy định phương pháp đánh giá độ bền bề mặt của các loại ván gỗ nhân tạo đã phủ mặt, ván dăm chưa phủ mặt, ván sợi sản xuất theo phương pháp ướt, ván sợi sản xuất theo phương pháp khô và ván dăm sử dụng hết chất kết dính xi măng.

8/28/2020 8:02:00 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11905:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11905:2017 quy định phương pháp xác định độ ẩm của ván gỗ nhân tạo. Bằng cách cân, xác định hao hụt khối lượng của mỗi mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu và tại thời điểm sau khi sấy đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ (103±2)°C, và tính toán khối lượng hao hụt theo tỷ lệ phần trăm khối lượng mẫu thử sau khi sấy.

8/28/2020 8:01:53 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11904:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11904:2017 qui định phương pháp xác định chiều dày, chiều rộng và chiều dài cũng như độ vuông góc, độ thẳng cạnh và độ phẳng của ván gỗ nhân tạo. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tấm phẳng có kích cỡ nguyên tấm.

8/28/2020 8:01:47 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11903:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11903:2017 qui đinh một số nguyên tắc nhất định trong việc lấy mẫu và cắt mẫu thử. Tiêu chuẩn này không bao gồm việc lấy mẫu và cắt mẫu thử nghiệm để xác định các giá trị đặc trưng trong thiết kế kết cấu. Các phép thử được tiến hành trên các mẫu thử có kích cỡ trung bình.

8/28/2020 8:01:41 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11902:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11902:2017 quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với gỗ dán dùng cho các mục đích chung và các ứng dụng cho kết cấu, trong điều kiện khô, điều kiện nhiệt đới khô/ẩm và điều kiện độ ẩm cao/ngoài trời. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với chất lượng của ván mỏng, chất lượng dán dính, sự sắp xếp ván mỏng (xếp ván), kích thước và dung sai, kiểm tra chứng nhận phù hợp và ghi nhãn.

8/28/2020 8:01:35 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11898:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11898:2017 quy định ba phương pháp xác định như sau: phương pháp A: Xác định mức thôi nhiễm các kim loại nặng và một số nguyên tố khác (antimon, asen, bari, cadimi, crom, thủy ngân, chì và selen); phương pháp B: Xác định hàm lượng monome vinyl clorua; phương pháp C: Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán.

8/28/2020 8:01:29 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11897:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11897:2017 quy định phương pháp đo kích thước, kiểm tra độ thẳng, đánh giá khả năng lau sạch và khả năng rửa. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại vật liệu dán tường dạng cuộn, trừ các loại vật liệu dán tường li-e. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:01:22 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11896:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11896:2017 quy định yêu cầu kỹ thuật đối với các loại vật liệu dán tường hoàn thiện bao gồm: giấy dán tường, vật liệu dán tường vinyl, vật liệu dán tường bằng chất dẻo; quy định về ghi nhãn và hệ thống ký hiệu quy ước. Yêu cầu ghi nhãn của tiêu chuẩn này là cơ sở để cung cấp các thông tin cho khách hàng trong việc lựa chọn các sản phẩm tối ưu.

8/28/2020 8:01:16 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11985:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11985:2017 định nghĩa các thuật ngữ liên quan đến việc sử dụng vật liệu dán tường dạng cuộn dùng để dán lên tường hoặc trần bằng keo; kể cả tấm li-e. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các định nghĩa và ký hiệu cần thiết khác liên quan đến vặt liệu dán tường (xem Điều 2). Các ký hiệu sử dụng được nêu ở Bảng 1.

8/28/2020 8:01:08 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11891:2017

Tinh dầu gừng là tinh dầu thu được bằng cách chưng cất lôi cuốn hơi nước củ gừng Zingiber officinale Roscoe, thuộc họ Zingiberaceae. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11891:2017 quy định các đặc tính của tinh dầu gừng.

8/28/2020 8:01:02 PM +00:00

A multi-criteria decision framework for inventory management

This paper is an attempt to answer these critical questions and provide a framework that is developed by bringing together existing literature available and input/findings from industry executives in the area of inventory management.

7/8/2020 7:04:47 PM +00:00

A literature review on core competencies

The purpose of this paper is to outline the major approaches accumulated in the core competence literature. The construct, since its introduction in 1990 by Prahalad and Hamel, has received a lot of attention.

7/8/2020 4:48:42 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8297:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8297:2018 quy định các yêu cầu đối với công tác thiết kế biện pháp thi công, tổ chức thi công, thi công và nghiệm thu (xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp) đập đất thi công bằng phương pháp đầm nén. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho công tác thi công và nghiệm thu công trình đắp đất bằng phương pháp bồi lắng, phương pháp đổ đất trong nước, các đập vùng triều, đập quây, đập bồi có tính chất thời vụ.

7/8/2020 3:48:37 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 120:2002

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 120:2002 quy định về yêu cầu vật liệu gạch, vữa, kỹ thuật thi công, kiểm tra và nghiệm thu kết cấu xây, lát, ốp gạch trong công trình thuỷ lợi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 3:48:30 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 110:1996

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 110:1996 dùng cho thiết kế và thi công vải địa kỹ thuật (geotextile) làm lớp lọc thay cho cát cuội sỏi hoặc bê tông xốp trong các lớp lọc của các kết cấu bảo vệ mái và bờ sông, bờ kênh, mái đê biển, mái đập đất cấp 3 trở xuống và xử lý hố đùn hố sủi (riêng mái đập cấp 1 và 2 cần có nghiên cứu riêng). Khi dùng chỉ dẫn thiết kế do các nhà chế tạo vải lọc cung cấp cần đối chiếu với các nội dung của chỉ dẫn này và đưa ra các khuyến nghị bổ sung cần thiết.

7/8/2020 3:48:24 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 101:2001

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 101:2001 quy định các yêu cầu của quy trình kỹ thuật thi công, phương pháp kiểm tra chất lượng thi công và nghiệm thu giếng giảm áp có kết cấu giếng là các loại ống lọc làm bằng thép không rỉ hoặc ống nhựa PVC có khả năng chống ăn mòn, có độ bền thuỷ lực và cường độ tương đương như quy định cho thép không rỉ. yêu cầu về vật liệu, sản xuất vật liệu, thiết kế, duy tu bảo dưỡng giếng được quy định trong các tiêu chuẩn tương ứng.

7/8/2020 3:48:18 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 21:2005

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 21:2005 trình bày quy định các nguyên tắc chung về trình bày các bản vẽ kỹ thuật trong lĩnh vực thủy lợi biểu diễn theo phương pháp chiếu thẳng góc. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bản vẽ kỹ thuật trong các giai đoạn nghiên cứu, thiết kế các dự án thủy lợi. Các bản vẽ thuộc lĩnh vực khác như cơ khí, điện trong ngành thủy lợi, ngoài các quy định chuyên ngành bắt buộc, cũng có thể tham khảo áp dụng các quy định thích hợp trong tiêu chuẩn này.

7/8/2020 3:48:11 PM +00:00