Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12008:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12008:2017 quy định phương pháp đánh giá tính cháy của ống mềm, ngoại trừ các ống mềm được sử dụng với nhiên liệu dầu mỏ cho động cơ đốt trong. Phương pháp này được giới hạn cho các ống mềm có kích thước danh nghĩa đường kính miệng ống đến 50 mm. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:06:53 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12007:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12007:2017 quy định các yêu cầu tối thiểu đối với ba dạng ống mềm ở hai loại và hai nhóm hệ ống được sử dụng để phân phối nhiên liệu đã xác định, bao gồm cả nhiên liệu chứa oxy (nhiên liệu oxygenat) (lên đến tối đa là 15% hợp chất chứa oxy). Các hệ ống dùng để sử dụng ở nhiệt độ môi trường từ -30°C đến +55°C đối với nhóm nhiệt độ bình thường và từ -40°C đến +55°C đối với nhóm nhiệt độ thấp ở áp suất làm việc đến 16 bar (1,6 MPa).

8/28/2020 8:06:46 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12006:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12006:2017 quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với ba loại ống mềm cao su gia cường sợi dùng để dẫn nước thông dụng, có dải nhiệt độ vận hành từ -25°C đến +70°C và áp suất làm việc lớn nhát lên đến 25 bar. Các ống này không dùng để vận chuyển nước uống, cho đường nước vào máy giặt, làm vòi chữa cháy, cho các máy nông nghiệp đặc biệt hoặc làm ống nước có thể cuốn, gấp. Các ống này có thể được sử dụng với các chất phụ gia làm giảm nhiệt độ đóng băng của nước.

8/28/2020 8:06:40 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11995:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11995:2017 quy định hai phương pháp (phương pháp A và phương pháp B) để xác định độ bền va đập kéo của chất dẻo trong các điều kiện được xác định. Phép thử được mô tả là phép thử kéo tại các tốc độ biến dạng tương đối cao. Những phương pháp này có thể được sử dụng cho các vật liệu cứng (được quy định trong ISO 472), tuy nhiên những phương pháp này đặc biệt hữu dụng đối với các vật liệu quá mềm dẻo hoặc quá mỏng được thử nghiệm va đập theo ISO 179 hoặc ISO 180.

8/28/2020 8:06:33 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11991:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11991:2017 qui định kích thước của ống nối thu có côn ngoài 7/24 số 30 - 40 - 45 - 50 và côn Morse trong số 1 đến 6 (côn Morse số 4, 5 và 6 có dẫn động cưỡng bức, xem Hình 2, hoặc không có dẫn động cưỡng bức (xem Hình 1). Ống nối này cho phép dẫn động các dao cắt có chuôi côn Morse và lỗ ren với sự trợ giúp của vít bên trong. Hình dạng và định vị vít trong ống nối do nhà sản xuất qui định.

8/28/2020 8:06:27 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11989:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11989:2017 quy định kích thước cho dẫn động cưỡng bức của côn Morse ngoài và trong. Côn Morse phù hợp với TCVN 136:2017 (ISO 296:1991). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:06:21 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11981:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11981:2017 qui định kích thước của rãnh lắp vòng hãm đàn hồi và giá trị dung sai; kích thước cạnh vát trên mặt bên của rãnh lắp vòng hãm đàn hồi của vòng ngoài ổ lăn; kích thước của vòng hãm và giá trị dung sai đối với ổ lăn đỡ loạt kích thước 18 và 19 và loạt đường kính 0, 2, 3 và 4 (trừ các loạt kích thước 00, 82 và 83) như đã qui định trong trong TCVN 8033:2017 (ISO 15:2017).

8/28/2020 8:06:14 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11980:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11980:2017 qui định các kích thước bao cho gối đỡ trục ghép hai nửa bằng hai bulông chủ yếu dùng để đỡ các ổ lăn thuộc các loạt đường kính 0, 1, 2 và 3 như đã qui định trong TCVN 8033:2017 (ISO 15:2017) và cho các gối đỡ trục ghép hai nửa bằng bốn bulông chủ yếu dùng để đỡ các ổ lăn thuộc các loạt đường kính 0, 1 và 2.

8/28/2020 8:06:07 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11975:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11975:2017 quy định cụ thể mã văn bản tiêu chuẩn quốc tế (ISTC) áp dụng đối với bất kỳ tác phẩm văn bản nào, bất cứ khi nào có dự định xuất bản một tác phẩm văn bản dưới hình thức một hoặc nhiều biểu thị. Tiêu chuẩn cung cấp một phần từ dữ liệu nhận dạng cho các ứng dụng ghi lại và trao đổi thông tin về các tác phẩm văn bản và các biểu thị liên quan. Ví dụ, ISTC có thể được sử dụng cho các mục đích sắp xếp các biểu thị tiếp theo của cùng một tác phẩm văn bản hoặc các tài liệu phái sinh từ cùng một tác phẩm văn bản trong các ứng dụng liên quan đến quản lý các quyền điện tử hoặc tìm tin.

8/28/2020 8:05:59 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11974:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11974:2017 quy định một lược đồ được thiết kế để bao quát vốn tư liệu từ tất cả các loại nguồn tin, vật lý và điện tử, tất cả các loại định dạng nguồn tin như văn bản in, hình ảnh, tư liệu ghi âm, video, phương tiện và nguồn tin điện tử được xuất bản hoặc phát hành một lần như các chuyên khảo hoặc những nguồn tin được xuất bản nhiều kỳ hoặc từng phần.

8/28/2020 8:05:50 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11973:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11973:2017 quy định các vấn đề hoạch định/lập kế hoạch, yêu cầu và thủ tục cho việc chuyển đổi và/hoặc di trú của các hồ sơ số (trong đó bao gồm các đối tượng số cùng với siêu dữ liệu) để bảo toàn tính xác thực, độ tin cậy, tinh toàn vẹn và khả năng sử dụng các hồ sơ như là bằng chứng về giao dịch kinh doanh. Các hồ sơ số này có thể đang sử dụng/có hiệu lực hoặc lưu giữ trong một kho lưu trữ.

8/28/2020 8:05:39 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11967:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11967:2017 quy định các yêu cầu tối thiểu về an toàn cho con người khi sử dụng các thiết bị đèn UVC. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các hệ thống UVC trong ống dẫn, các hệ thống UVC trong phòng đặt trên cao, các thiết bị UVC khử trùng trong phòng xách tay và các thiết bị UVC khác có thể gây phơi nhiễm cho con người.

8/28/2020 8:05:33 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11966:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11966:2017 qui định các phương pháp thử tại chỗ sử dụng các phin lọc không khí dạng hạt hiệu suất cao để giới hạn sự phát thải vào môi trường (ví dụ: từ cơ sở hạt nhân hoặc cơ sở có xả thải sol khí của sinh vật hoặc chất độc hại). Phương pháp này áp dụng cho những nơi có sử dụng các hệ thống lắp đặt các phin lọc này để làm sạch không khí thải trước khi xả vào môi trường từ các hệ thống lắp đặt công nghiệp (bao gồm cả cơ sở hạt nhân) nơi mà các vật liệu độc hại/phóng xạ/sinh học được xử lý hoặc được chế biến.

8/28/2020 8:05:25 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11964:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11964:2017 qui định phương pháp xác định tổng hàm lượng đường trong xơ bông. Đo quang phổ được sử dụng như một phương pháp định lượng, và dung dịch axit 3,5-dihydroxytoluen-sulfuric được sử dụng như một chất phát triển màu. Tiêu chuẩn này áp dụng cho xơ bông.

8/28/2020 8:05:19 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11963:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11963:2017 qui định phương pháp đánh giá độ chín của xơ bông rời lấy ngẫu nhiên bằng cách đo sức cản dòng khí của nắm xơ bông dưới hai điều kiện qui định. Phương pháp này có thể áp dụng cho bông được lấy ngẫu nhiên từ các kiện. Có thể thử bông cuộn và bông củi hoặc các nguồn xơ bông khác, tuy nhiên kết quả có thể khác so với các xơ được lấy từ kiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:05:12 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11962:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11962:2017 qui định một số phương pháp chuẩn bị mẫu xơ phòng thử nghiệm, và đưa ra cách xử lý giới hạn về vấn đề rút mẫu thử ra để thử. Phạm vi áp dụng của từng phương pháp thử được cho ở phần đầu của từng điều kèm theo phương pháp thử. Không thể có một qui trình riêng lẻ để bao trùm toàn bộ; trong nhiều trường hợp, việc lựa chọn mẫu hoặc mẫu thử phải cần được qui định bởi phương pháp thử phù hợp.

8/28/2020 8:05:05 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11961:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11961:2017 qui định phương pháp ký hiệu hướng xoắn của sợi dệt. Có thể áp dụng tiêu chuẩn này cho các sản phẩm sợi trung gian như: cúi, sợi thô vê hoặc sợi thô; sợi đơn, sợi xe, chỉ may; dây xe, sợi cáp, dây thừng vả dây chão. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:04:59 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11960:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11960:2017 áp dụng cho các loại vải dệt, có thể được hoặc không được xử lý hoàn tất cản nước hoặc kháng nước. Phép thử hấp thu nước thùng quay trong tiêu chuẩn này dùng để đo độ cản của vải đối với sự ngấm ướt bằng nước. Tiêu chuẩn này phù hợp để đo hiệu quả kháng nước của các chất xử lý hoàn tất được đưa lên vải, do vải đã xử lý chịu các điều kiện động học tương tự như các điều kiện thường gặp trong sử dụng thực tế.

8/28/2020 8:04:53 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11959:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11959:2017 áp dụng cho các loại vải dệt, có thể được hoặc không được xử lý hoàn tất cản nước hoặc kháng nước. Phép thử trong tiêu chuẩn này dùng để đo độ cản của vải đối với sự thấm nước do tác động thấp, bởi vậy có thể sử dụng để dự đoán độ chống thấm nước mưa của vải may quần áo. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:04:46 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11958:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11958:2017 qui định các phương pháp để đánh giá ảnh hưởng của nhiều lần giặt thông thường đến tính cháy của vải dệt. Ảnh hưởng của việc giặt được mô phỏng bằng cách sử dụng máy giặt lồng ngang tự động hoặc lồng giặt khô kích thước nhỏ (lồng giặt). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:04:40 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11956:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11956:2017 qui định phương pháp xác định tính kháng nước của vải dệt bằng phép thử phun mưa được gọi là phương pháp Bundesmann. Phép thử có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các qui trình xử lý hoàn tất làm cho vải dệt có tính kháng nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:04:33 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11955:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11955:2017 qui định phương pháp xác định sự thay đổi kích thước của vải khi ngâm trong nước lạnh không có khuấy trộn, và làm khô. Tiêu chuẩn này áp dụng cho vải, khi sử dụng, chịu tác động của nước lạnh mà không khuấy trộn. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:04:27 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11954:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11954:2017 qui định phương pháp xác định sự thay đổi kích thước của vải khi chịu tác động của hơi nước tự do. Tiêu chuẩn này không đề cập đến sự làm chặt và sự co tạo nỉ của vải trong xử lý ướt hoặc các ảnh hưởng cơ học của quá trình ép.

8/28/2020 8:04:20 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11942:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11942:2017 quy định phương pháp xác định dư lượng các hợp chất màu triphenylmetan và các chất chuyển hóa của chúng [malachite green (MG), leuco malachite green (LMG), crystal violet (CV), leuco crystal violet (LCV), brilliant green (BG)] trong thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản bằng sắc ký lòng phổ khối lượng hai lần (LC-MS/MS).

8/28/2020 8:04:13 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11941:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11941:2017 qui định phương pháp xác định hàm lượng putrescine và cadaverine trong thủy sản và sản phẩm thủy sản bằng sắc ký khí. Giới hạn định lượng của putrescine trong cá hồi đóng hộp là 0,3µm/g. Giới hạn định lượng của cadaverine trong cá hồi và cá nục (mahimahi) là 0,5µm/g.

8/28/2020 8:04:07 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11940:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11940:2017 quy định phương pháp xác định axit aristolochic-1 trong thực phẩm bổ sung và nguyên liệu thực vật bằng sắc ký lỏng với detector UV (LC-UV) và khẳng định bàng sắc kí lỏng phổ khối lượng. Axit aristolochic-1 được chiết bằng axetonltril ra khỏi các nền mẫu khác nhau. Lượng axit aristolochic-1 được xác định bằng phương pháp sắc ký lòng (LC) sử dụng detector độ hấp thụ UV và khẳng định bằng sắc kí lỏng phổ khối lượng (LC/MS).

8/28/2020 8:04:01 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11937:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11937:2017 quy định phương pháp sắc ký lòng với detector UV để xác định các aconitum alkaloid trong thực phẩm bổ sung và nguyên liệu thực vật chứa cây ô đầu (Aconitum sp.). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:03:55 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11936:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11936:2017 áp dụng cho các sản phẩm nhân sâm được nêu trong Điều 2 để tiêu thụ trực tiếp bao gồm cả mục đích phân phối hoặc đóng gói lại, nếu cần. Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm nhân sâm được sử dụng làm thực phẩm hoặc thành phần của thực phẩm và không áp dụng cho các sản phẩm dùng làm thuốc.

8/28/2020 8:03:48 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11934:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11934:2017 đưa ra các thuật ngữ về việc phát hiện trình tự axit nulceic cần tìm sử dụng các ADN chip để phát hiện axit nucleic. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các phương pháp sử dụng microarray để phát hiện các axit nucleic. Tiêu chuẩn này quy định các quy trình xác nhận và các tham số của phép phân tích sinh học phân tử, bao gồm phát hiện và nhận biết các trình tự axit nucleic đặc thù.

8/28/2020 8:03:42 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11933:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11933:2017 quy định các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng trong phân tích dấu ấn sinh học phân tử như: sai số tuyệt đối, sự phù hợp, độ chính xác, alen, cạnh tranh alen, tần số alen, chất phân tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:03:31 PM +00:00