Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12061:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12061:2017 quy định các đặc tính của thảm trải sàn sàn cao su có lót. Tiêu chuẩn này bao gồm hệ thống phân loại dựa trên cường độ sử dụng, chỉ ra khu vực thảm trải sàn đàn hồi phù hợp với mục đích sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:10:28 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12060:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12060:2017 mô tả các quy trình đánh giá toàn bộ các thay đổi ngoại quan của thảm trải dệt thử bằng dụng cụ thử trong Vettermann và máy thử quay Hexapod theo ISO 13061 và ISO 4918. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:10:22 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12059:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12059:2017 quy định phương pháp xác định lực rút nhung và tiêu chuẩn có thể áp dụng được cho tất cả các loại thảm có cấu trúc nhung cắt hoặc nhung vòng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:10:15 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12056:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12056:2017 đưa ra các hướng dẫn cho tất cả các bên liên quan đến việc sản xuất và chế biến hạt cacao dùng làm thực phẩm. Tất cả hạt cacao cần được chuẩn bị và chế biến phù hợp với các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm. Tiêu chuẩn này đưa ra các biện pháp cho tất cả những người có trách nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm an toàn và phù hợp với người tiêu dùng.

8/28/2020 8:10:08 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12055:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12055:2017 áp dụng cho tất cả các loại thực phẩm được bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu, không bao gồm các vitamin và khoáng chất bổ sung 1 vào thực phẩm, không ảnh hưởng đến các quy định trong các tiêu chuẩn và các hướng dẫn đối với các loại thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Các nguyên tắc nêu trong tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho việc bổ sung bắt buộc và bổ sung tự nguyện các chất dinh dưỡng thiết yếu, khi thích hợp.

8/28/2020 8:10:02 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12054:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12054:2017 đưa ra các hướng dẫn giám định bằng mắt thường lô hàng thực phẩm đóng hộp về các khuyết tật không được chấp nhận, được mô tả trong sổ tay hướng dẫn bằng hình ảnh và liệt kê trong Phụ lục B. Tiêu chuẩn này không áp dụng để xác định việc sử dụng lô hàng thực phẩm đóng hộp.

8/28/2020 8:09:56 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12052:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12052:2017 đưa ra phương pháp Thực hành sản xuất tốt (GMP) và Thực hành vệ sinh tốt (GHP) giúp kiểm soát các mối nguy vi sinh vật liên quan đến tất cả các giai đoạn trong quá trình sản xuất thực phẩm có độ ẩm thắp. Chú ý đặc biệt đến việc giảm thiểu Salmonella spp. hiện được xem là vi sinh vật gây bệnh chính liên quan đến những sản phẩm này. Tuân thủ GMP và GHP cũng là biện pháp ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ gây bệnh từ các vi sính vật gây bệnh khác.

8/28/2020 8:09:49 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12050:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12050:2017 liên quan đến phép đo nhiệt trị của khí thiên nhiên và các chất thay thế khí thiên nhiên bằng các phương pháp không phân tách, nghĩa là các phương pháp không liên quan đến việc xác định thành phần khí cũng không tính toán từ thành phần khí. Tiêu chuẩn này mô tả nguyên tắc vận hành khác nhau của các thiết bị đang sử dụng cho mục đích này, và đưa ra hướng dẫn về sự lựa chọn, đánh giá, đánh giá tính năng, lắp đặt và vận hành các thiết bị.

8/28/2020 8:09:41 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12049:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12049:2017 quy định các thông số yêu cầu để mô tả sản phẩm khí thiên nhiên đã chế biến và phối trộn. Khí được đề cập trong tiêu chuẩn này là khí thiên nhiên. Tiêu chuẩn này đề cập đến danh mục các thông số, đơn vị đo và viện dẫn đến các tiêu chuẩn đo. Các phụ lục tham khảo đưa ra các ví dụ về các giá trị điển hình của các thông số này, chủ yếu nhấn mạnh đến khía cạnh sức khỏe và an toàn.

8/28/2020 8:09:33 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12048:2017

Điểm sương theo huydrocacbon thường là một yêu cầu của quy định chất lượng khí trong các hợp đồng mua bán hoặc chuyển qua các biên giới quốc tế. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12048:2017 đề cập đến các phương thức khác nhau để xác định điểm sương theo hydrocacbon và hàm lượng hydrocacbon của khí thiên nhiên.

8/28/2020 8:09:26 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12045:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12045:2017 mô tả các ẩm kế được sử dụng để xác định điểm sương theo nước của khí thiên nhiên bằng cách phát hiện sự ngưng tự hơi nước xuất hiện trên bề mặt được làm lạnh hoặc bằng cách kiểm tra độ ổn định của sự ngưng tụ trên bề mặt này. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:09:19 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12044:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12044:2017 đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn đối với phần mở rộng bảo mật hệ thống tên miền (DNSSEC). Tiêu chuẩn này giới thiệu phần mở rộng bảo mật DNS và mô tả tập tài liệu có chứa các bản ghi bảo mật mới và các thay đổi trong giao thức DNS.

8/28/2020 8:09:12 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12043:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12043:2017 quy định khuôn dạng dữ liệu trao đổi mô tả sự cố (IODEF), là khuôn dạng biểu diễn thông tin về an toàn mạng máy tính thường được trao đối bởi các đơn vị ứng cứu sự cố an toàn máy tính (CSIRT). Tiêu chuẩn này mô tả mô hình dữ liệu cho IODEF và cung cấp mô hình dữ liệu liên quan được quy định theo lược đồ XML. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng để trao đổi thông tin về sự cố giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động ứng cứu sự cố có sự điều phối tại Việt Nam.

8/28/2020 8:09:02 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12042:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12042:2017 quy định cấu trúc và các phần tử dữ liệu của Ngữ cảnh xác thực cho sinh trắc học (ACBIo), được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của kết quả một quá trình xác minh sinh trắc học được thực thi tại một địa điểm từ xa. Tiêu chuẩn này cho phép bất kỳ Báo cáo thể hiện ACBio đi kèm bất kỳ mục dữ liệu nào tham gia vào bất kỳ quá trình sinh trắc học có liên quan đến việc xác minh và thu nạp. Đặc tả của ACBio có thể được áp dụng không chỉ để xác minh sinh trắc học theo phương thức đơn lẻ mà còn để kết hợp đa phương thức.

8/28/2020 8:08:53 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12041:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12041:2017 quy định yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ của kết cấu bê tông và bê tông cốt theo trong các mô trường xâm thực. Khi thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép làm việc trong các môi trường xâm thực, ngoài việc thực hiện theo các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành: TCVN 5574:2012, TCVN 4116:1985, TCVN 9346:2012, TCVN 9139:2102 hoặc các chỉ dẫn kỹ thuật chuyên ngành khác, phải đồng thời tuân thủ các yêu cầu chung vè thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ theo tiêu chuẩn này.

8/28/2020 8:08:46 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12037:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12037:2017 qui định các yêu cầu và khuyến nghị cho đồng hồ siêu âm đo lưu lượng chất lỏng, sử dụng thời gian chuyển tiếp của tín hiệu siêu âm để đo lưu lượng chất lỏng đồng nhất một pha trong ống dẫn kín. Tiêu chuẩn không giới hạn kích thước nhỏ nhất hoặc lớn nhất cùa đồng hồ.

8/28/2020 8:08:38 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12035:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12035:2017 quy định phương pháp xác định lượng thời gian cần có đối với một lượng nhôm oxit nhiệt luyện chảy theo trọng lực qua phễu tiêu chuẩn được thiết kế chính xác. Sự thay đổi dụng cụ và các biến số thử nghiệm khác có thể tạo ra các kết quả khác nhau đáng kể trong thử nghiệm liên phòng.

8/28/2020 8:08:31 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12034:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12034:2017 quy định phương pháp xác định khối lượng riêng khi đổ đống và khi lèn chặt của nguyên liệu nhôm oxit nhiệt luyện được sử dụng để sản xuất nhôm. Các phương pháp sử dụng sự chảy tự do của mẫu vào bình chứa thường bị tác động bởi sự thay đổi tốc độ chảy, trong trường hợp này sự thay đổi tốc độ chảy có nguyên nhân từ tính chất vật lý của nhôm oxit. Tiêu chuẩn này giảm thiểu sự thay đổi tốc độ chảy.

8/28/2020 8:08:25 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12033:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12033:2017 quy định phương pháp xác định chỉ số mài mòn của nhôm nhiệt luyện. Sử dụng luồng khí tốc độ cao với các điều kiện kiểm soát của thiết bị xác định chỉ số mài mòn để mài mòn phần mẫu thử. Dòng chảy trong thiết bị được hiệu chuẩn bằng nhôm oxit chuẩn. Phân bố cỡ hạt được xác định trước và sau mài mòn. Chỉ số mài mòn được tính bằng phần trăm tương đối của mức độ giảm cỡ hạt lớn hơn 45µm trong các điều kiện thử xác định.

8/28/2020 8:08:18 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12032:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12032:2017 quy định phương pháp sàng khô sử dụng sàng đột lỗ bằng điện để xác định sự phân bố cỡ hạt theo khối lượng của nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm nguyên liệu. Phương pháp này có thể áp dụng đối với nhôm oxit đã qua nung có chứa tối đa 20% (tính theo khối lượng) hạt có đường kính trung bình lớn hơn 150µm, và chứa tối đa 15% (tính theo khối lượng) hạt có đường kính trung bình nhỏ hơn 45µm.

8/28/2020 8:08:11 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12021:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12021:2017 cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng các khái niệm được mô tả trong TCVN 9595-3 (ISO/IEC 98-3) Độ không đảm bảo đo - Phần 3: Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo (GUM:1995) để đánh giá độ không đảm bảo đo trong đo liều hấp thụ xử lý bức xạ. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:08:05 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12020:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12020:2017 đưa ra các quy trình đo liều phải tuân theo trong quá trình chứng nhận chất lượng việc lắp đặt, chứng nhận chất lượng vận hành, chứng nhận chất lượng làm việc và công việc xử lý thường quy tại một cơ sở chiếu xạ bằng tia X (bức xạ hãm). Các quy trình khác liên quan đến chứng nhận chất lượng vận hành, chứng nhận chất lượng làm việc và hoạt động xử lý thường quy mà có thể ảnh hưởng đến liều hấp thụ trong sản phẩm cũng được đề cập.

8/28/2020 8:07:57 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12019:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12019:2017 quy định các yêu cầu để hiệu chuẩn hệ đo liều thường quy được sử dụng trong xử lý bức xạ, bao gồm việc thiết lập liên kết chuẩn kết quả đo và đánh giá độ không đảm bảo của liều đo được sử dụng hệ đo liều đã được hiệu chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:07:49 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12018:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12018:2017 đề cập các quy trình cho chuẩn bị thử nghiệm và sử dụng hệ đo liều dùng dung dịch axit amoni sulfua sắt để đo liều hấp thụ đối với nước khi được phơi xạ với bức xạ ion hoá. Hệ thống này bao gồm một liều kế và thiết bị phản tích thích hợp. Hệ thống này được gọi là hệ đo liều Fricke. Hệ đo liều Fricke có thể được sử dụng như là hệ đo liều tiêu chuẩn cho quy chiếu hoặc hệ đo liều thường quy.

8/28/2020 8:07:42 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12015:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12015:2017 quy định phương pháp xác định định lượng các hydrocacbon no, các olefin, các hydrocacbon thơm và các oxygenat trong nhiên liệu động cơ đánh lửa bằng sắc ký khí đa chiều. Mỗ loại hydrocacbon được báo cáo hoặc là theo số cacbon hoặc theo tổng. Tiêu chuẩn này không áp dụng để xác định các hợp chất hydrocacbon riêng lẻ ngoại trừ benzen.

8/28/2020 8:07:33 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12014:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12014:2017 quy định phương pháp xác định hàm lượng olefin tổng trong dài từ C4 đến C10 của nhiên liệu động cơ đánh lửa hoặc các loại hydrocacbon tương ứng như là naphta và naphta cắt mạch (naphta cracking). Có thể xác định trực tiếp trên mẫu nhận được các nồng độ olefin trong phạm vi từ 0,2% đến 5,0% thể tích chất lỏng hoặc 0,2% đến 5,0% khối lượng hoặc cả hai, còn mẫu có nồng độ olefin cao hơn thì được xác định sau khi pha loãng mẫu thích hợp trước khi phân tích.

8/28/2020 8:07:27 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12013:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12013:2017 quy định phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS) để xác định hàm lượng benzen, toluen, các hợp chất hydrocacbon thơm riêng lẻ xác định khác và tổng các hydrocacbon thơm trong xăng động cơ thành phẩm, bao gồm xăng chứa hỗn hợp các hợp chất oxygenat. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:07:19 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12012:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12012:2017 đưa ra hướng dẫn sử dụng các bảng đo lường, các hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ, áp suất, thể tích cho dầu thô, các sản phẩm lọc dầu và dầu bôi trơn phổ biến, cung cấp các thuật toán và quy trình để hiệu chỉnh các ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất lên khối lượng riêng và thể tích của các hydrocacbon lỏng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các chất lỏng khí thiên nhiên (LNG) và khí dầu mỏ hỏa lỏng (LPG).

8/28/2020 8:07:12 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12010:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12010:2017 đưa ra hướng dẫn xác định đặc tính lưu hóa của các hỗn hợp cao su bằng các thiết bị đo lưu hóa như: thiết bị đo lưu hóa đĩa dao động, thiết bị đo lưu hóa không roto. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:07:05 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12009:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12009:2017 quy định hai phương pháp xác định độ thấm chất lỏng qua thành ống mềm và ống cứng. Cả hai phương pháp này đều có thể áp dụng đối với ống mềm và ống cứng bằng cao su và chất dẻo, bao gồm: phương pháp A, cho tắt cả các kích cỡ và cấu trúc của ống mềm và ống cứng: thử nghiệm so sánh thực tế, mô phỏng các điều kiện làm việc; phương pháp B, cho ống mềm và ống cứng có đường kính trong đến 16 mm.

8/28/2020 8:06:59 PM +00:00