Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12117:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12117:2017 quy định phương pháp xác định tính chất bền hóa học của ống và phụ tùng nhựa nhiệt rắn gia cường thủy tinh (GRP) có kích thước lớn hơn hoặc bằng DN 100 trong điều kiện chịu lệch dạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:13:51 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12106:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12106:2017 quy định các yếu tố của một lược đồ mã phân định thực thể pháp nhân (LEI) rõ tàng để phân định các thực thể pháp nhân có liên quan đến giao dịch tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:13:44 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12103:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12103:2017 qui định các thuật ngữ dùng để đánh giá tác động của thư viện và các phương pháp tiến hành đánh giá nhằm phục vụ cho kế hoạch chiến lược và quản lý chất lượng nội bộ của thư viện; tạo điều kiện cho việc so sánh tác động của thư viện theo thời gian và giữa các thư viện có cùng loại hình và nhiệm vụ; nâng cao vị thế của thư viện trong hoạt động học tập và nghiên cứu, trong giáo dục và văn hóa, trong đời sống kinh tế xã hội; hỗ trợ ra quyết định về cấp độ cung cấp dịch vụ và mục tiêu chiến lược của thư viện.

8/28/2020 8:13:35 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12102:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12102:2017 quy định giao dịch giữa các thư viện hoặc giữa thư viện và cơ quan khác để xử lý các yêu cầu về tài liệu thư viện và luồng trao đổi thông báo tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:13:28 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12100:2017

Sản phẩm chủ yếu của pectin là các este đã metyl hóa từng phần của axit polygalacturonic và các muối natri, kali, canxi, amoni của axit này, thu được bằng cách chiết trong môi trường nước các loại nguyên liệu thực vật ăn được. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12100:2017 áp dụng cho pectin được sử dụng làm phụ gia thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:13:21 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12099:2017

Gelatin là protein được sản xuất bằng cách thủy phân một phần collagen trong da, gân, dây chằng, xương,... của động vật. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12099:2017 áp dụng cho gelatin được sử dụng làm phụ gia thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:13:15 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12098:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12098:2017 áp dụng cho xốt táo đóng hộp như định nghĩa trong Điều 2 dưới đây và để tiêu thụ trực tiếp, bao gồm cả mục đích “cung cấp suất ăn sẵn hoặc để đóng gói lại, nếu cần. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm dùng để chế biến tiếp theo.

8/28/2020 8:13:09 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12097:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12097:2017 áp dụng cho các giống mướp đắng thương phẩm thuộc loài Momordica charantia L., họ Cucurbitaceae, sau khi sơ chế và đóng gói, được tiêu thụ dưới dạng tươi. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho mướp đắng quả tươi dùng trong chế biến công nghiệp.

8/28/2020 8:13:02 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12096:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12096:2017 áp dụng cho các giống lựu quả tươi thương phẩm thuộc loài Punica granatum L.t họ Punicaceae, sau khi sơ chế và đóng gói, được tiêu thụ dưới dạng tươi. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho lựu quả tươi dùng trong chế biến công nghiệp.

8/28/2020 8:12:56 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12095:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12095:2017 áp dụng cho các giống chanh không hạt quả tươi thương phẩm thuộc loài Citrus latiíolia Tanaka, họ Rutaceae, sau khi sơ chế và đóng gói, được tiêu thụ dưới dạng tươi. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho chanh không hạt quả tươi dùng trong chế biến công nghiệp.

8/28/2020 8:12:50 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12094:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12094:2017 áp dụng cho các giống su su quả tươi thương phẩm thuộc loài Sechium edule (Jacq.) Sw., họ Cucurbitaceae, sau khi sơ chế và đóng gói, được tiêu thụ dưới dạng tươi. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho su su quả tươi dùng trong chế biến công nghiệp.

8/28/2020 8:12:44 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12089:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12089:2017 áp dụng cho các thiết bị điện tử được lắp đặt trên phương tiện đường sắt dùng để kiểm soát, điều khiển, bảo vệ, cấp điện... và liên quan tới bộ ắc quy của phương tiện và nguồn cấp điện áp thấp có hoặc không có kết nối trực tiếp với hệ thống tiếp điện (máy biến áp, thiết bị phân áp, máy phát điện phụ). Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các mạch công suất điện tử thỏa mãn EN 50207.

8/28/2020 8:12:36 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12088:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12088:2017 quy định phương pháp chuẩn độ để xác định hàm lượng cacbon dioxit của rượu vang, bao gồm rượu vang không có gas (rượu vang thường), rượu vang có gas vừa phải và rượu vang có nhiều gas có dải nồng độ lên đến 1,5g/l. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:12:29 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12087:2017

Độ axit bay hơi là độ axit có nguồn gốc từ các axit cùng dãy axectic có mặt trong rượu vang ở trạng thái tự do và ở dạng muối. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12087:2017 quy định phương pháp xác định độ axit bay hơi trong rượu vang.

8/28/2020 8:12:23 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12086:2017

Độ axit tổng số là tổng của các độ axit có thể chuẩn độ trước khi chuẩn độ đến pH7 bằng dung dịch kiềm chuẩn. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12086:2017 quy định phương pháp xác định độ axit tổng số trong rượu vang. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:12:17 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12085:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12085:2017 quy định phương pháp chưng cất sử dụng pycnometer để xác định nồng độ rượu theo thể tích. Dịch cất rượu vang được kiềm hóa bằng huyền phù canxi hydroxit, đo nồng độ rượu của dịch chưng cất bằng pycnometer. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:12:09 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12084:2017

Glucose và fructose được phosphoryl hoá bởi adenosine triphosphat (ATP) trong quá trình phản ứng enzym xúc tác bởi hexokinase (HK), tạo thành gIucose-6-phosphat (G6P) và fructose-6-phosphat (F6P). Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12084:2017 quy định phương pháp enzym để xác định hàm lượng glucose và fructose trong rượu vang. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:12:03 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12083:2017

Hàm lượng tro là phần khối lượng của tro thu được sau khi nung phần còn lại của mẫu thử đã làm bay hơi. Quá trình nung được thực hiện theo cách sao cho tất cả cation (trừ cation amoni) được chuyển thành cacbonat hoặc các muối vô cơ khan khác. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12083:2017 quy định phương pháp xác định hàm lượng tro trong rượu vang. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:11:56 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12080:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12080:2017 quy định phương pháp xác định các hydrocacbon béo bão hòa từ C10 đến C56 có mặt tự nhiên trong dầu thực vật và để phát hiện sự có mặt của dầu khoáng và dầu diesel. Phương pháp này cũng có thể áp dụng cho tất cả các loại dầu mỡ thô và đã tinh luyện, nồng độ của dầu khoáng từ 50mg/kg đến 1000mg/kg.

8/28/2020 8:11:48 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12079:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12079:2017 đưa ra các quy trình và thao tác chiếu xạ cá và động vật không xương sống dạng nguyên liệu, chưa được xử lý, tươi (ướp lạnh) hoặc động lạnh, trong khi vẫn đảm bảo được sản phẩm chiếu xạ lành và an toàn.

8/28/2020 8:11:41 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12078:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12078:2017 đưa ra hướng dẫn nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất và người sử dụng thực phẩm lựa chọn các vật liệu tiếp xúc có các đặc tính phù hợp với mục đích sử dụng và tuân thủ các tiêu chuẩn hoặc các quy định hiện hành. Tiêu chuẩn này đưa ra các thông số cần được xem xét khi lựa chọn các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm, dùng trong chiếu xạ các loại thực phẩm bao gói sẵn và kiểm tra các tiêu chí để xác định sự phù hợp khi sử dụng các vật liệu này.

8/28/2020 8:11:35 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12077:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12077:2017 quy định phương pháp sàng lọc vi sinh vật gồm hai quy trình, được thực hiện song song. Phương pháp này cho phép xác định sự bất thường của vi sinh vật trong thịt gia cầm. Sự có mặt một lượng lớn quần thể các vi sinh vật đã chết trong một số trường hợp nhất định, có thể giả định do xử lý chiếu xạ, nghĩa là các kết quả của quy trình xác định nồng độ nội độc tố (endotoxin) có trong mẫu thử bằng thử nghiệm dùng chất phân giải tế bào máu con sam biển [Limulus amoebocyte lysate (LAL) test] và các kết quả của quy trình định lượng tổng vi khuẩn Gram âm (GNB) có trong mẫu thử là không đặc trưng cho chiếu xạ.

8/28/2020 8:11:28 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12076:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12076:2017 quy định các yêu cầu đối với việc xây dựng, đánh giá xác nhận và kiểm soát thường xuyên quá trình chiếu xạ bằng bức xạ ion hóa để xử lý thực phẩm, đồng thời thiết lập các hướng dẫn để đáp ứng các yêu cầu. Tiêu chuẩn này bao gồm các quá trình chiếu xạ sử dụng các đồng vị phóng xạ 60Co hoặc 137Cs, chùm tia điện từ hoặc máy phát tia X. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:11:19 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12069:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12069:2017 mô tả phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích của thảm trải sàn đàn hồi với nguyên tắc lấy nhiều mẫu thử có kích cỡ xác định từ mẫu thảm trải sàn đàn hồi, cân các mẫu thử và tính khối lượng trên đơn vị diện tích. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

8/28/2020 8:11:13 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12068:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12068:2017 mô tả hai phương pháp xác định khối lượng riêng của thảm trải sàn đàn hồi đồng nhất và các lớp cứng của thảm trải sàn đàn hồi khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:11:07 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12067:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12067:2017 mô tả hai phương pháp xác định độ bền màu của thảm trải sàn dệt và sợi, xơ rời và nhung tách ra từ thảm trải sàn bằng dệt với tác động của dung dịch dầu gội tham chiếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:11:00 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12066:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12066:2017 qui định các đặc tính của thảm trải sản laminate được cung cấp ở dạng miếng hoặc dạng tấm. Để giúp khách hàng lựa chọn đúng, tiêu chuẩn này bao gồm một hệ thống phân loại (xem TCVN 12063 ISO 10874) dựa trên cường độ sử dụng, chỉ ra khu vực thảm trải sàn đáp ứng yêu cầu. Tiêu chuẩn cũng bao gồm các yêu cầu về ghi nhãn. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:10:54 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12065:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12065:2017 mô tả phương pháp xác định lực cần thiết để tách các lớp của thảm trải dệt. Phương pháp này áp dụng cho tất cả các loại thảm trải sàn dệt có lớp lót thứ cấp hoặc lót xốp. Các kết quả thu được từ phương pháp này là hữu ích trong kiểm soát quá trình sản xuất nhưng không được coi là chỉ số tin cậy cho tính năng sử dụng của thảm.

8/28/2020 8:10:47 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12064:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12064:2017 mô tả phương pháp trong phòng thí nghiệm để xác định điện trở của thảm trải sàn dệt. Phương pháp này bao bồm phép đo theo phương ngang và theo phương thẳng đứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:10:41 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12063:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12063:2017 qui định hệ thống phân loại thảm trải sàn đàn hồi, dệt và laminate. Việc phân loại dựa trên các yêu cầu thực tế đối với các khu vực và cường độ sử dụng và có liên quan đến các yêu cầu được qui định trong tiêu chuẩn phù hợp cho mỗi loại thảm trải sàn. Tiêu chuẩn này cũng dùng để đưa ra hướng dẫn cho nhà sản xuất, nhà quản lý và người tiêu dùng để họ có thể chọn loại thảm trải sàn phù hợp với khu vực sử dụng bất kỳ biết trước hoặc phòng cụ thể.

8/28/2020 8:10:35 PM +00:00