Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1651-2:2018

Tiêu chuẩn TCVN 1651-2:2018 quy định các yêu cầu cho thép thanh vằn dùng làm cốt trong các kết cấu bê tông. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các mác thép thanh vằn: CB300-V, CB400-V, CB500-V, CB600-V, được cung cấp ở dạng thẳng, dạng cuộn và các sản phẩm được nắn thẳng. Công nghệ chế tạo do nhà sản xuất lựa chọn.

6/17/2020 10:09:15 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1651-1:2018

Tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2018 quy định yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh tròn trơn dùng làm cốt bê tông. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép mác CB240-T, CB300-T và CB400-T. Phương pháp sản xuất do nhà sản xuất quyết định. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm được cung cấp ở dạng thanh thẳng. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các thép thanh tròn trơn dạng cuộn và các sản phẩm được nắn thẳng.

6/17/2020 10:09:09 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12588-2:2018

TCVN 12588-2:2018 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC71 Bê tông, bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử đối với phụ gia dùng cho vữa và bê tông không có cốt thép sử dụng cát biển và nước biển.

6/17/2020 10:09:03 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12518-2:2018

Tiêu chuẩn TCVN 12518-2:2018 quy định dung sai cho đường kính của dây thép tròn và khi thích hợp, cho chiều dài của dây thép tròn được cắt thành từng đoạn dùng cho dây thép sáng bóng (nghĩa là không có lớp phủ), dây thép có lớp phủ kim loại và dây thép có lớp phủ phi kim loại.

6/17/2020 10:08:57 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12518-1:2018

Tiêu chuẩn TCVN 12518-1:2018 quy định các phương pháp thử chung cho dây thép và các sản phẩm dây thép đã được gia công nguội, được ủ hoặc được tôi trong dầu và được ram và/hoặc có lớp phủ và có mặt cắt ngang không thay đổi (tròn hoặc tiết diện chuyên dùng). Các phương pháp thử chung bao gồm thử kéo, thử xoắn, thử uốn lại, thử quấn, thử uốn, thử xoắn hai chiều, thử nén, thử tẩm thực sâu, thử độ cứng, thử khả năng tôi cứng, thử mỏi, đo độ tròn và độ dịch chuyển giữa các đầu mút vòng dây,...

6/17/2020 10:08:51 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12517:2018

Tiêu chuẩn TCVN 12517:2018 quy định các đặc tính của panen và cuộn lưới cáp thép để giữ các dốc không ổn định, ngăn ngừa và kiểm soát các khối đá rời và dòng đá vụn long ra dọc theo các đường giao thông, đường cao tốc và đường sắt, các khu vực ở đô thị, các hầm mỏ và công trường khai thác đá, và để bảo vệ chống tuyết lở.

6/17/2020 10:08:44 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12516:2018

Tiêu chuẩn TCVN 12516:2018 quy định các đặc tính của panen lưới vòng dây thép để giữ các dốc không ổn định, kiểm soát và ngăn ngừa các khối đá rời và đá vụn long ra dọc theo các đường giao thông, đường cao tốc và đường sắt, các khu vực ở đô thị, các hầm mỏ và công trường khai thác đá và để bảo vệ chống tuyết lở được chế tạo từ dây thép có lớp phủ kim loại hoặc lớp phủ kim loại cao cấp.

6/17/2020 10:08:38 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12515:2018

TCVN 12515:2018 hoàn toàn tương đương ISO 16124:2015. TCVN 12515:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17, Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định các kích thước và dung sai kích thước áp dụng cho thép dây như đã định nghĩa trong TCVN 11371 (ISO 6929).

6/17/2020 10:08:32 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11807:2017

TCVN 11807:2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn AASHTO T326: Phương pháp thử nghiệm độ rỗng cốt liệu thô ở trạng thái rời (ảnh hưởng bởi hình dạng cốt liệu, bề mặt nhám và thành phần hạt). Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ góc cạnh của cốt liệu thô thông qua giá trị độ rỗng của cốt liệu thô ở trạng thái rời.

6/17/2020 10:08:25 PM +00:00

Bảo đảm nông trại tích hợp cơ sở mọi nông trại, trang trại chăn nuôi, gia cầm – Các điểm kiểm soát và chuẩn mực tuân thủ

Tiêu chuẩn Đảm bảo nông trại tích hợp bao gồm việc chứng nhận toàn bộ quy trình sản xuất nông nghiệp của một số sản phẩm từ trước khi cây trồng được trồng trên đất hoặc từ khi động vật được đưa vào trong quá trình sản xuất tới giai đoạn sản phẩm chưa qua chế biến. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.

5/20/2020 5:58:56 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8243-2:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8243-2:2009 quy định hệ thống lấy mẫu chấp nhận của phương án lấy mẫu một lần để kiểm tra định lượng, xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL). Tiêu chuẩn này được thiết kế để áp dụng trong các điều kiện sau: khi quy trình kiểm tra cần được áp dụng cho loạt liên tiếp các lô sản phẩm riêng rẽ được cùng một nhà sản xuất cung cấp và sử dụng một quá trình sản xuất. Nếu có các nhà sản xuất hoặc quá trình sản xuất khác nhau thì áp dụng tiêu chuẩn này một cách riêng rẽ cho từng loại; khi các đặc trưng chất lượng của các cá thể sản phẩm đo được trên thang đo liên tục;... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 4:03:56 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8243-1:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8243-1:2009 quy định hệ thống lấy mẫu chấp nhận các phương án lấy mẫu một lần để kiểm tra định lượng. Hệ thống được xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL), và được thiết kế cho những người sử dụng có những yêu cầu đơn giản. Vấn đề phức tạp hơn và thuộc về kỹ thuật được nêu trong TCVN 8243-2 (ISO 3951-2). Tiêu chuẩn này bổ sung cho TCVN 7790-1 (ISO 2859-1). Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 4:03:49 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3215-79

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3215-79 quy định phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm thực phẩm bằng cảm quan cho điểm, áp dụng để kiểm tra tất cả các chỉ tiêu cảm quan hoặc từng chỉ tiêu riêng biệt (trạng thái, màu sắc, mùi, vị…) của từng loại sản phẩm và hàng hóa. Trong trường hợp các sản phẩm cùng loại, phương pháp này áp dụng để xác định ảnh hưởng của các phương án thay đổi nguyên liệu, phương pháp sản xuất, chế biến, xử lý, đóng gói và bảo quản tới chất lượng sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 4:03:43 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3153:1979

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3153:1979 quy định các thuật ngữ và định nghĩa của những khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực an toàn lao động trong sản xuất như: an toàn lao động, điều kiện lao động, yêu cầu an toàn lao động, sự nguy hiểm trong sản xuất, yếu tố nguy hiểm trong sản xuất,...

5/20/2020 4:03:37 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7878-1:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7878-1:2018 xác định các đại lượng cơ bản sử dụng để mô tả tiếng ồn trong môi trường dân cư và mô tả các phương pháp đánh giá cơ bản. Tiêu chuẩn này cũng quy định các phương pháp đánh giá tiếng ồn môi trường và đưa ra những hướng dẫn về dự đoán phản ứng khó chịu tiềm ẩn của cộng đồng khi tiếp xúc lâu dài với nhiều loại tiếng ồn môi trường khác nhau. Các nguồn âm có thể riêng lẻ hoặc kết hợp lại với nhau. Áp dụng phương pháp này để dự đoán phản ứng khó chịu được giới hạn ở các khu vực dân cư và liên quan đến việc sử dụng đất đai lâu dài.

5/20/2020 4:03:31 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4245-1996

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4245-1996 quy định các yêu cầu an toàn khi thiết kế lắp đặt, vận hành các thiết bị và đường ống được sử dụng trong quá trình sản xuất, sử dụng oxi, axetylen. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thiết bị sản xuất sử dụng oxi, axetylen dùng trong y tế, thí nghiệm khoa học. Mời các bạn cùng tham kahro.

5/20/2020 4:03:25 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10429:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10429:2014 đưa ra hướng dẫn chung về các vấn đề cần được xem xét trong tiêu chuẩn dịch vụ. Trên cơ sở tiêu chuẩn này, có thể biên soạn các tiêu chuẩn chi tiết cho bất kỳ dịch vụ nào. Tiêu chuẩn này cung cấp danh mục kiểm tra (xem Điều 9) dùng cho đại diện người tiêu dùng và những người khác tham gia trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn. Việc sử dụng danh mục kiểm tra cho phép xem xét đầy đủ các vấn đề về quyền lợi của người tiêu dùng, bao gồm cả nhu cầu của trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và những người có nền tảng văn hóa và dân tộc khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 4:00:00 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9807:2013

TCVN 9807:2013 do Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại thạch cao thiên nhiên và nhân tạo dùng làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết cho xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:54 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 67:2018/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 67:2018/BTNMT quy định về phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện gang, sắt, thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất xi măng; tạp chất không được lẫn trong phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu từ nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:48 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 66:2018/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 66:2018/BTNMT quy định về các loại phế liệu kim loại màu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu kim loại màu không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu kim loại màu nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu kim loại màu nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu từ nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:42 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2018/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2018/BTNMT quy định về các loại phế liệu thủy tinh được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu thủy tinh không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu thủy tinh nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu thủy tinh nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu từ nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:36 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 52:2017/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 52:2017/BTNMT áp dụng riêng cho nước thải công nghiệp sản xuất thép mà không trộn lẫn các loại nước thải khác. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp sản xuất thép ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này. Nước thải công nghiệp sản xuất thép xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp phải tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:30 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 51:2017/BTNMT

QCVN 51:2017/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất thép và khí thải lò vôi thuộc cơ sở sản xuất thép khi phát thải vào môi trường không khí. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:24 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2018/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2018/BTNMT quy định về các loại phế liệu giấy được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu giấy không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu giấy nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu giấy nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu giấy nhập khẩu từ nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:18 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2018/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2018/BTNMT quy định về các loại phế liệu nhựa được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu nhựa không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu nhựa nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu nhựa nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu nhựa nhập khẩu từ nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:12 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2018/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2018/BTNMT quy định về các loại phế liệu sắt, thép được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu sắt, thép không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu sắt, thép nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu sắt, thép nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu từ nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:06 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2009/BTNMT

QCVN 20:2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp khi phát thải vào môi trường không khí. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:01 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 18:2018/BGTVT

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra, nghiệm thu toa xe sản xuất, lắp ráp mới và nhập khẩu để khai thác trên mạng đường sắt sau đây: đường sắt quốc gia; đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia; đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia có đi qua khu dân cư, giao cắt với đường bộl; đường sắt đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:54 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT

QCVN 5-3:2010/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 32/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm phomat. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:48 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-12:2010/BYT

QCVN 4-12:2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 44/2010/TT-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất bảo quản được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:43 AM +00:00