Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8783:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8783:2015 quy định các yêu cầu về tính năng cùng với các phương pháp và điều kiện thử nghiệm cần thiết để chứng tỏ sự phù hợp của bóng đèn LED có phương tiện tích hợp để làm việc ổn định, được thiết kế cho mục đích chiếu sáng thông dụng trong gia đình và các mục đích chiếu sáng thông dụng tương tự, có công suất danh định đến 60 W,...

6/18/2020 10:56:21 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8782:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8782:2017 quy định các yêu cầu về an toàn và khả năng lắp lẫn, cùng với các phương pháp và điều kiện thử nghiệm cần thiết để chứng tỏ sự phù hợp của bóng đèn LED có phương tiện tích hợp để làm việc ổn định (bóng đèn LED có balát lắp liền), được thiết kế cho mục đích chiếu sáng thông dụng trong gia đình và các mục đích chiếu sáng thông dụng tương tự.

6/18/2020 10:56:15 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4213:1986

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4213:1986 quy định chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy, xí nghiệp chế biến mủ cao su. Tiêu chuẩn này được sử dụng để thiết kế, sửa chữa, thay thế và quản lí các thiết bị chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy, xí nghiệp chế biến mủ cao su.

6/18/2020 10:56:09 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3258:1986

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3258:1986 thay thế cho TCVN 3258:1979. Tiêu chuẩn này quy định chiếu sáng nhân tạo nhà máy xí nghiệp sửa chữa, đóng tàu. Tiêu chuẩn này được sử dụng để thiết kế, sửa chữa, thay thế và quản lí các thiết bị chiếu sáng nhân tạo trong các nhà máy đóng tàu.

6/18/2020 10:56:03 AM +00:00

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2547-78

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2547-78 áp dụng cho bảng điện chiếu sáng (sau gọi tắt là bảng) đặt trong các nhà ở được dùng để phân phối, tính điện năng, đồng thời để bảo vệ quá tải, dòng điện ngắn mạch trong mạng điện ba pha xoay chiều điện áp 380 V có trung hòa nối đất trực tiếp.

6/18/2020 10:55:56 AM +00:00

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 266:2002

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 266:2002 áp dụng khi xây dựng mới các loại nhà ở đảm bảo cho người tàn tật vận động và khiếm thị tiếp cận sử dụng, đồng thời khuyến khích áp dụng cho việc cải tạo, nâng cấp các khu nhà ở cũ có tính đến nhu cầu sử dụng của người tàn tật.

6/18/2020 5:26:55 AM +00:00

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 265:2002

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 265:2002 áp dụng để xây dựng mới hoặc cải tạo đường và hè phố đảm bảo người khó khăn về vận động và người khiếm thị tiếp cận sử dụng. Các loại đường phải đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng bao gồm đường đi bộ, đường dạo trong công viên, đường vào khu du lịch, quảng trường, lối lên xuống hè phố tại các nút giao thông, lối vào công trình và phần đường dành cho người đi bộ trên đường dành cho xe cơ giới, đường dành cho xe không có động cơ, cầu vượt, đường hầm.

6/18/2020 5:26:49 AM +00:00

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 264:2002

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 264:2002 được áp dụng khi xây dựng mới các công trình để đảm bảo những người khó khăn về vận động và những người khiếm thị tiếp cận sử dụng. Trong trường hợp cần cải tạo, nâng cấp đối với những công trình có yêu cầu đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng phải tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này. Khi áp dụng các quy định trong tiêu chuẩn này cần phải tuân theo các quy định trong Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

6/18/2020 5:26:43 AM +00:00

Tiêu chuẩn thiết kế TCXD.57-73

Tiêu chuẩn thiết kế TCXD.57-73 dùng để thiết kế những tường chắn cứng các công trình thủy công đặt trên nền thiên nhiên. Khi thiết kế tường chắn trên móng cọc, kétxon và những móng tương tự thì chỉ dùng tiêu chuẩn này để thiết kế các kết cấu trên móng. Bản tiêu chuẩn có một phần riêng qui định việc bố trí các thiết bị đo kiểm tra và những yêu cầu cụ thể về quan trắc cho từng trường hợp.

6/18/2020 5:26:37 AM +00:00

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-10:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-10:2016/BXD qui định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình nhà tang lễ, nghĩa trang và cơ sở hỏa táng. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành công trình xây dựng nhà tang lễ, nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

6/18/2020 5:20:59 AM +00:00

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-9:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-9:2016/BXD qui định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng. Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho: công trình quản lý chất thải rắn, bao gồm: trạm trung chuyển và cơ sở xử lý chất thải rắn và bùn thải (tái chế, đốt, chôn lấp hoặc các loại hình công nghệ xử lý khác); nhà vệ sinh công cộng.

6/18/2020 5:20:53 AM +00:00

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07- 8:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07- 8:2016/BXD quy định những yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các công trình xây dựng viễn thông. Các quy định trong quy chuẩn này áp dụng cho các công trình xây dựng viễn thông, bao gồm: trạm viễn thông, cột ăng ten, các loại tuy nen, hào, cống, bể cáp bố trí hệ thống kỹ thuật viễn thông.Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công trình xây dựng viễn thông.

6/18/2020 5:20:47 AM +00:00

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-7:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-7:2016/BXD quy định những yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công trình chiếu sáng. Các quy định trong quy chuẩn này áp dụng cho các công trình chiếu sáng đường giao thông đô thị, các trung tâm đô thị, điểm dân cư tập trung và không gian công cộng (các khu vực vui chơi công cộng, các quảng trường, công viên và vườn hoa). Các thiết bị trong công trình chiếu sáng bao gồm: Trạm biến áp, cột đèn, hệ thống đường dây, tủ điều khiển và thiết bị chiếu sáng.

6/18/2020 5:20:41 AM +00:00

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-6:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-6:2016/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các công trình cấp xăng dầu và khí đốt. Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho: công trình cấp xăng dầu: Cửa hàng xăng dầu; công trình cấp khí đốt: trạm tồn chứa và thiết bị công nghệ, đường ống chôn ngầm, trạm giảm áp trong khu đô thị (áp lực đường ống nhỏ hơn hoặc bằng 7,0 bar).

6/18/2020 5:20:35 AM +00:00

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-5:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-5:2016/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo và quản lý vận hành các công trình cấp điện. Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho công trình cấp điện, bao gồm trạm điện, lưới truyền tải và phân phối điện. Quy chuẩn này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mới, cải tạo và quản lý vận hành các công trình cấp điện.

6/18/2020 5:20:29 AM +00:00

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-4:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-4:2016/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công trình giao thông đô thị. Quy chuẩn này không bao gồm các công trình giao thông như tàu điện ngầm, đường sắt đô thị, cảng đường thủy, sân bay. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công trình giao thông đô thị.

6/18/2020 5:20:23 AM +00:00

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-3:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-3:2016/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo và quản lý vận hành công trình hào và tuy nen kỹ thuật. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mới, cải tạo và quản lý vận hành các công trình tuy nen và hào kỹ thuật.

6/18/2020 5:20:17 AM +00:00

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-2:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-2:2016/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình thoát nước mưa, thoát nước thải và xử lý nước thải. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình thoát nước mưa, nước thải, các công trình xử lý nước thải.

6/18/2020 5:20:11 AM +00:00

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-1:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-1:2016/BXD quy định những yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình cấp nước. Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho: các công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất; các nhà máy xử lý nước cấp từ công trình đầu tiên tới trạm bơm nước sạch; mạng lưới đường ống và trạm bơm tăng áp trên mạng lưới.

6/18/2020 5:20:05 AM +00:00

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 05:2008/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 05:2008/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật (tối thiểu hoặc tối đa) phải đạt được đối với nhà ở và công trình công cộng nhằm đảm bảo an toàn sinh mạng và sức khoẻ cho người sử dụng. An toàn sinh mạng và sức khỏe quy định trong Quy chuẩn này gồm: phòng chống nước, hơi ẩm và các chất độc hại; bảo vệ khỏi ngã, xô và va đập; an toàn sử dụng kính; chiếu sáng; thông gió; chống ồn.

6/18/2020 5:19:59 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình có tổng diện tích sàn từ 2500 m2 trở lên thuộc các loại hoặc hỗn hợp các loại công trình như: văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, thương mại, dịch vụ, chung cư.

6/18/2020 5:19:53 AM +00:00

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Phân tích cơ lý - hóa xi măng

Nghề phân tích Cơ lý - Hóa xi măng là nghề sử dụng các thiết bị, dụng cụ, hóa chất để thực hiện các thí nghiệm phân tích cơ lý và thí nghiệm hóa học nhằm xác định các tính chất kỹ thuật, thành phần hóa học của clinker, xi măng và các loại nguyên, nhiên liệu, phụ gia dùng trong công nghiệp sản xuất xi măng. Người hành nghề phân tích cơ lý - hóa xi măng chủ yếu làm việc trong các phòng thí nghiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu về xi măng.

6/17/2020 10:38:52 PM +00:00

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Khoan đào đường hầm

Nhiệm vụ chính của nghề khoan đào đường hầm là: phá vỡ đất đá, bốc xúc vận tải đất đá tạo thành khoảng trống của đường hầm, giếng đứng theo ý muốn; chống giữ, gia cố, duy trì và bảo vệ khoảng trống phục vụ sản xuất; thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị; chấp hành các biện pháp an toàn trong thi công. Để thực hiện nhiệm vụ, người công nhân phải sử dụng các thiết bị chủ yếu gồm: Máy khoan, máy xúc, máy đào, máng cào, băng tải, cùng với các phương tiện thi công khác.

6/17/2020 10:38:46 PM +00:00

Phân tích nghề: Khoan đào đường hầm

Khoan đào đường hầm là nghề chuyên đào, xây dựng các công trình ngầm trong lòng đất, tạo thành hệ thống các đường hầm, các công trình phục vụ cho việc khai thác khoáng sản, giao thông vận tải, thoát nước và các công trình thuỷ lợi, thủy điện. Người hành nghề khoan đào đường hầm được bố trí làm việc tại các vị trí như: đường hầm bằng, hầm nghiêng, giếng đứng.

6/17/2020 10:38:39 PM +00:00

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Nghề kỹ thuật sơn mài và khảm trai là một nghề thủ công truyền thống được phát triển rộng rãi trên khắp các vùng miền trong phạm vi toàn quốc. Người thợ có thể làm nghề tại gia đình, trong nhà, trong lán xưởng, nhà máy, xí nghiệp... Các nhiệm vụ của nghề bao gồm: định hướng sản phẩm; chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu sơn mài; chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu khảm trai; làm vóc sơn mài trên gỗ; làm vóc sơn mài trên giấy các tông bồi hồ; vẽ sơn mài truyền thống;...

6/17/2020 10:38:32 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12111:2018

Tiêu chuẩn TCVN 12111:2018 quy định các yêu cầu thi công và nghiệm thu móng cọc vít có cánh đơn ở mũi sử dụng trong các công trình giao thông. Đường kính cọc ống thép áp dụng từ 300 đến 1600 mm. Tiêu chuẩn này cũng có thể sử dụng tham khảo cho thi công và nghiệm thu các móng cọc tương tự trong các dạng công trình khác.

6/17/2020 10:09:47 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12588-1:2018

TCVN 12588-1:2018 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 71 Bê tông, bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia dùng cho vữa và bê tông không có cốt thép sử dụng cát biển và nước biển.

6/17/2020 10:09:41 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12514:2018

Tiêu chuẩn TCVN 12514:2018 quy định các yêu cầu cho lớp phủ mạ kẽm nhúng nóng trên các thép thanh, thép dây và lưới thép hàn dùng làm cốt thép của bê tông. Tiêu chuẩn quy định ba cấp lớp phủ, cấp A, cấp B và cấp C, các cấp này khác nhau về khối lượng của lớp phủ.

6/17/2020 10:09:34 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11808:2017

Tiêu chuẩn TCVN 11808:2017 qui định phương pháp thử xác định mô đun cắt động (Dynamic Shear Modulus) và góc trễ pha (phase angle) của nhựa đường khi thử nghiệm dưới tác động của lực cắt biến đổi điều hòa tạo bởi các tấm đĩa song song, áp dụng đối với các loại nhựa đường có giá trị mô đun cắt động nằm trong khoảng từ 100 Pa đến 10 MPa. Giá trị mô đun cắt động của nhựa đường thường nằm trong khoảng này khi chúng ở nhiệt độ từ 6oC đến 88oC với tần số góc thử nghiệm 10 rad/s.

6/17/2020 10:09:28 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8998:2018

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử để xác định đồng thời 21 nguyên tố hợp kim và các nguyên tố khác trong thép cacbon và thép hợp kim thấp bằng phép đo phổ phát xạ nguyên tử tia lửa trong chân không ở phạm vi hàm lượng theo Bảng 1: Phạm vi hàm lượng, mời các bạn cùng tham khảo.

6/17/2020 10:09:22 PM +00:00