Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12169:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12169:2017 thiết lập sự phân loại các hệ thống bôi trơn khác nhau cho các máy công cụ, các quy định kỹ thuật liên quan đến các bộ phận, các phương pháp điều khiển và giám sát, kỹ thuật bố trí hệ thống, bảo dưỡng hệ thống. Tiêu chuẩn này nhằm đưa ra hướng dẫn cho nhà sản xuất và người sử dụng máy công cụ, với quan điểm phù hợp với phương pháp bôi trơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:17:09 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12168:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12168:2017 cung cấp hướng dẫn cho cả nhà sản xuất và người sử dụng máy công cụ về các thông tin cần được cung cấp và tuân theo liên quan đến các hướng dẫn bôi trơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:17:03 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12161:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12161:2017 quy định các yêu cầu đối với phương pháp đo độ lệch của các bánh xe cần trục phù hợp với TCVN 12156 (ISO 4310), ISO 9373 và TCVN 11075-1 (ISO 12488-1). Các quy trình được dựa trên cơ sở sử dụng các phương pháp đo quang học, tuy nhiên tiêu chuẩn này cho phép sử dụng các phương pháp khác nếu đảm bảo độ chính xác của phép đo ít nhất là tương đương với phương pháp đo quang học.

8/28/2020 8:16:56 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12160:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12160:2017 quy định các điều kiện, yêu cầu, phương pháp và giá trị các thông số chung để thực hiện kiểm nghiệm khả năng chịu tải của các kết cấu thép cần trục dựa trên phương pháp trạng thái giới hạn. Tiêu chuẩn này được sử dụng với các tải trọng và tổ hợp tải trọng quy định trong các phần của TCVN 11417 (ISO 8686). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:16:50 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12159:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12159:2017 áp dụng cùng với loạt các tiêu chuẩn liên quan khác. Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện, yêu cầu và phương pháp chung để ngăn chặn các mối nguy hiểm của móc như một bộ phận có ở tất cả các loại cần trục. Tiêu chuẩn này bao gồm các loại móc và các bộ phận của móc như: phần thân của tất cả các loại móc nhọn được rèn từ thép; phần cuống móc được gia công và giữ bằng ren/đai ốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:16:44 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12158:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12158:2017 quy định các yêu cầu an toàn cho các thiết bị mang tải không lắp cố định trên cần trục, tời và các thiết bị thao tác được điều khiển tải bằng tay như quy định trong điều 3: thiết bị kẹp tải dạng tấm, thiết bị mang tải bằng chân không, thiết bị mang tải tự hút, thiết bị mang tải không tự hút, thiết bị mang tải bằng nam châm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:16:37 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12157:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12157:2017 quy định các phương pháp tổ hợp và đo tải trọng thử, các quy trình gia tải trong quá trình thử tải cần trục. Tiêu chuẩn này được thiết lập để bổ sung cho TCVN 12156 (ISO 4310) và áp dụng cho tất cả các loại cần trục quy định trong TCVN 8242-1 (ISO 4306-1). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:16:31 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12156:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12156:2017 quy định các phép thử, kiểm tra và quy trình kiểm tra xác nhận sự phù hợp với chác thông số kỹ thuật vận hành và khả năng nâng được tải trọng danh định của cần trục. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các loại cần trục quy định trong TCVN 8242-1 (ISO 4306-1), trước khi sử dụng lần đầu và sau khi có sự thay đổi, sửa chữa kết cấu hoặc bộ phận chịu tải của cần trục.

8/28/2020 8:16:25 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12152:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12152:2017 đưa ra các thuật ngữ và định nghĩa sử dụng trong nhôm anốt hóa như anốt hóa theo mẻ, anốt hóa kiến trúc, nhôm anốt hóa bóng, nhôm anốt hóa không màu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:16:19 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12151:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12151:2017 quy định phương pháp so sánh dùng cho xác định độ bền chịu ánh sáng cực tím (UV) và nhiệt của các lớp phủ anốt hóa có màu. Phương pháp này không thích hợp cho thử nghiệm các lớp phủ anốt hóa có màu nhạy cảm với nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:16:11 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12150:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12150:2017 quy định phương pháp thực nghiệm dùng cho đánh giá độ bền chống tạo thành vết nứt do biến dạng của các lớp phủ anốt hóa. Phương pháp này đặc biệt áp dụng cho vật liệu dạng tấm (lá) có các lớp phủ anốt hóa có chiều dày nhỏ hơn 5µm và có ích cho mục đích phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:16:05 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12149:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12149:2017 quy định phương pháp đánh giá chất lượng của các lớp phủ anốt hóa đã bịt kín bằng đo tổn thất khối lượng sau khi nhúng chìm trong dung dịch axit. Tiêu chuẩn này đưa ra hai phương pháp là đánh giá chất lượng của các lớp phủ anốt hóa bằng cách đo tổn thất khối lượng sau khi nhúng chìm trong dung dịch gốc axit photphoric mà không có xử lý sơ bộ bằng axit và đánh giá chất lượng của các lớp phủ anốt hóa bằng cách đo tổn tất khối lượng sau khi nhúng chìm trong dung dịch gốc axit photphoric có xử lý sơ bộ bằng axit. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:15:59 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12148:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12148:2017 quy định phương pháp đánh giá chất lượng của các lớp phủ anốt hóa được bịt kín trên nhôm và các hợp kim nhôm bằng phép đo độ dẫn nạp (điện). Pháp pháp đánh giá chất lượng này áp dụng cho các lớp phủ anốt hóa được bịt kín trong môi trường ngậm nước.

8/28/2020 8:15:53 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12147:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12147:2017 quy định phương pháp để xác định được điện áp đánh thủng các lớp phủ anốt hóa trên nhôm và các hợp kim nhôm, trên các bề mặt phẳng hoặc gần như phẳng và trên các dây có tiết diện tròn. Các phương pháp này áp dụng cho các lớp phủ anốt hóa được sử dụng chủ yếu như các lớp cách điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:15:47 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12146:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12146:2017 quy định phương pháp thực nghiệm dùng cho đánh giá sự mất khả năng hấp thụ của các lớp phủ anốt hóa đã được xừ lý bịt kín, bằng sự hấp thụ màu sau khi xử lý sơ bộ bằng axit. Phương pháp đánh giá này thích hợp cho sử dụng như một phương pháp kiểm tra trong sản xuất và có thể áp dụng cho các lớp phủ anốt hóa bị phong hóa hoặc chịu tác động của các môi trường ăn mòn hoặc khi độ bền chống sự nhuộm màu là quan trọng.

8/28/2020 8:15:41 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12145:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12145:2017 quy định phương pháp thử nhanh để đánh giá độ bền của các lớp phủ anốt hóa có màu trên nhôm và các hợp kim nhôm khi sử dụng ánh sáng nhân tạo. Phương pháp thử này áp dụng cho các lớp phủ anốt hóa có màu trên nhôm và các hợp kim nhôm được tạo ra bằng bất cứ biện pháp nào và dùng cho bất cứ mục đích nào. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:15:34 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12144:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12144:2017 quy định phương pháp trọng lực để xác định khối lượng trên một đơn vị diện tích (mật độ bề mặt) của các lớp phủ anốt hóa trên nhôm và các hợp kim nhôm. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:15:28 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12143:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12143:2017 quy định phương pháp kiểm tra tính liên tục của các lớp phủ anốt hóa mỏng trên nhôm và các hợp kim nhôm bằng phép thử tiếp xúc với sunfat đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:15:22 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12133:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12133:2017 xác lập một hệ thống phân loại dùng để truyền đạt các thông số độ chính xác hình học của các bánh răng côn chưa được lắp trong truyền động, các bánh răng hypoit và các cặp bánh răng côn. Tiêu chuẩn định nghĩa các thuật ngữ về độ chính xác của răng bánh răng và quy định cấu trúc của hệ thống cấp chính xác của bánh răng côn và các giá trị cho phép của hệ thống cấp chính xác này.

8/28/2020 8:15:16 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12131:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12131:2017 đưa ra phương pháp nhờ đó có thể so sánh được các thiết kế bánh răng khác nhau. Tiêu chuẩn này không nhằm mục đích bảo đảm tính năng của các hệ thống truyền động bánh răng đã lắp ráp cũng như không sử dụng cho những người làm công việc kỹ thuật phổ thông, mà dự định dành cho sử dụng của người thiết kế bánh răng có kinh nghiệm, có khả năng lựa chọn các giá trị hợp lý cho các hệ số trong các công thức tính toán này dựa trên sự hiểu biết các thiết kế tương tự và sự nhận biết các ảnh hưởng của các hạng mục được thảo luận.

8/28/2020 8:15:09 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12129:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12129:2017 quy định phương pháp để xác định khối lượng kim loại có trong lô, trên cơ sở khối lượng ướt, hàm lượng ẩm và hàm lượng kim loại theo trạng thái khô của lô đó. Tiêu chuẩn này cũng quy định, quy trình xác định phương sai và các khoảng tin cậy về khối lượng kim loại. Mời các bạn tham khảo.

8/28/2020 8:15:02 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12128:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12128:2017 quy định phương pháp chiết dung môi/chuẩn độ để xác định hàm lượng kẽm trong tinh quặng kẽm sulfua. Phương pháp này áp dụng cho các tinh quặng kẽm sulfua có hàm lượng kẽm từ 11% (khối lượng) đến 62% (khối lượng). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:14:52 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12127:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12127:2017 quy định phương pháp điện phân để xác định hàm lượng đồng có trong tinh quặng đồng sulfua 15% (khối lượng) đến 50% (khối lượng). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:14:46 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12126:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12126:2017 quy định phương pháp nhiệt nghiệm khối lượng và quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa để xác định hàm lượng vàng và bạc có trong tinh quặng đồng, chì và kẽm sulfua. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:14:37 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12125:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12125:2017 quy định phương pháp khối lượng để xác định hàm lượng ẩm trong mẫu phân tích của tinh quặng đồng, chì, kẽm và niken sulfua. Phương pháp này có thể áp dụng cho các tinh quặng đồng, chì, kẽm và niken sulfua không có hóa chất tuyển nổi hữu cơ dễ bay hơi, ví dụ dầu hỏa, và có hàm lượng ẩm từ 0,05% (khối lượng) đế 2% (khối lượng). Hàm lượng ẩm được sử dụng để hiệu chỉnh các kết quả phân tích từ mức ẩm cân bằng về trạng thái khô.

8/28/2020 8:14:30 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12124:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12124:2017 quy định phương pháp để xác định độ mài mòn của than đá. Nguyên tắc xác định gồm quay bốn lưỡi nghiền thép chuẩn dưới các điều kiện quy định trong 2kg than đã chuẩn bị và cho vào máy thử nghiệm. Độ mài mòn được tính từ khối lượng thép hao hụt trong quá trình thử nghiệm. Để tìm hiểu rõ hơn về quy trình này, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/28/2020 8:14:23 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12123:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12123:2017 quy định các phương pháp thể tích để xác định hàm lượng axit humic tổng và hàm lượng axit humic tự do của than nâu và than non. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:14:17 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12122:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12122:2017 quy định các phương pháp để xác định khối lượng riêng tương đối thực và khối lượng riêng tương đối biểu kiến của than nâu và than non. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:14:11 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12120:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12120:2017 quy định phương pháp chiết bán tự động để xác định hàm lượng chất tan trong benzen của than nâu và than non. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 8:14:04 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12118:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12118:2017 quy định các phương pháp thử áp dụng cho các phụ tùng bất kỳ được làm bằng nhựa nhiệt rắn gia cường thủy tinh (GRP), như là nối cong, nhánh, chuyển bậc được dùng trong các hệ thống đường ống bằng chất dẻo dùng để cấp nước, thoát nước mưa và nước thải chịu áp hoặc không chịu áp. Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ tùng, để thử thiết kế kết cấu của chúng, nhưng không áp dụng cho hệ thống mối nối. Phụ tùng có thể chịu hoặc không chịu ảnh hường của lực thủy tĩnh dọc trục.

8/28/2020 8:13:58 PM +00:00