Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5859:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5859:2017 quy định phương pháp đo độ cứng để phân biệt các loại đá quý thô. Tiêu chuẩn này không áp dụng để phân biệt đá quý thành phẩm (đá quý đã chế tác).

6/18/2020 1:24:40 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5858:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5858:2017 quy định phương pháp đo phổ hấp thụ để kiểm tra các loại đá quý. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung TCVN 5858:2017.

6/18/2020 1:24:33 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5857:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5857:2017 quy định phương pháp đo chiết suất để phân biết các loại đá quý. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung TCVN 5857:2017.

6/18/2020 1:24:27 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5856:217

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5856:217 quy định phương pháp cân thủy tĩnh xác định tỷ trọng để phân biệt các loại đá quý. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung TCVN 5856:217.

6/18/2020 1:24:21 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5855:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5855:2017 quy định thuật ngữ và phân loại các loại đá quý, đá mỹ nghệ có nguồn gốc vô cơ và hữu cơ được sử dụng làm các vật trang sức (được gọi chung là đá quý).

6/18/2020 1:24:14 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5544:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5544:2017 quy định phương pháp để đo cỡ nhẫn bằng cách sử dụng gậy thử cỡ nhẫn với các đặc tính xác định, chủ yếu được sử dụng trong các công đoạn sản xuất, và quy định ký hiệu của cỡ nhẫn.

6/18/2020 1:24:08 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3591:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3591:2017 áp dụng cho aga sản xuất từ rong câu được sử dụng làm phụ gia thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn TCVN 3591:2017.

6/18/2020 1:24:02 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12062:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12062:2017 quy định các đặc tính của thảm trải sàn cao su không có lót. Tiêu chuẩn này bao gồm hệ thống phân loại dựa trên cường độ sử dụng, và chỉ ra khu vực thảm trải sàn đàn hồi với mục đích sử dụng.

6/18/2020 1:23:56 PM +00:00

Intelligence, creativity, psychological and personal qualities of employees as factors of real achievements

The main approaches to the study of intelligence and creativity in connection with various aspects of individual productivity were examined, the results of studies of the ratio of intellectual and creative abilities were analyzed, and ideas about the role of personal properties as a factor in the employee's real achievements were analyzed.

6/18/2020 1:22:04 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-12:2020

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-12:2020 đưa ra các quy định cần thiết khi thực hiện các thao tác vận chuyển và dựng lắp giàn cố định trên biển (sau đây gọi là các thao tác trên biển). Tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo an toàn và tính toàn vẹn cho kết cấu trong tất cả các bước thao tác trên biển.

6/18/2020 1:18:50 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-11:2020

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-11:2020 quy định các yêu cầu về đảm bảo chất lượng trong việc chế tạo kết cấu các bộ phận kết cấu hoặc tổ hợp kết cấu thép và/hoặc bê tông cho giàn cố định trên biển. Việc chế tạo các bộ phận hoặc tổ hợp kết cấu chưa được quy định đầy đủ trong tiêu chuẩn này và phải được xem xét riêng.

6/18/2020 1:18:40 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-10:2019

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-10:2019 quy định các yêu cầu đối với thiết kế kết cấu giàn trọng lực bê tông (Gravity Based Structures), sau đây gọi tắt là GBS. Các yêu cầu chung cho thiết kế kết cấu được quy định trong TCVN 6710-1:2017 và cho thiết kế kết cấu bê tông cốt thép trong TCVN 6710-6:2019.

6/18/2020 1:18:28 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-9:2019

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-9:2019 quy định các yêu cầu cho tính toán thiết kế kết cấu các giàn thép kiểu jacket. Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng TCVN 6170-1.

6/18/2020 1:18:21 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6170-7:1999

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6170-7:1999 áp dụng để tính toán thiết kế kết cấu móng cọc, móng trọng lực, móng neo và ổn định đáy biển cho công trình biển cố định. Tiêu chuẩn này khống áp dụng cho các loại móng khác.

6/18/2020 1:18:14 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-6:2019

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-6:2019 áp dụng để tính toán thiết kế kết cấu bê tông và bê tông ứng suất trước đối với giàn cố định trên biển. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dụng tiêu chuẩn TCVN 6170-6:2019.

6/18/2020 1:18:04 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-3:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-3:2017 quy định các loại tải trọng và các tổ hợp tải trọng cần xem xét khi tính toán sức bền của các giàn cố định trên biển. Tiêu chuẩn này cũng quy định các hệ số tải trọng và tổ hợp tải trọng tương ứng dùng để thiết kế theo phương pháp LRFD và quy định các tổ hợp tải trọng tương ứng để thiết kế theo phương pháp ứng suất cho phép.

6/18/2020 1:17:57 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-2:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-2:2017 quy định các yêu cầu chung cho việc mô hình hóa, phân tích và dự báo điều kiện môi trường cũng như tính toán các tải trọng môi trường gây ra do gió, sóng và dòng chảy tác động lên giàn cố định trên biển (sau đây gọi tắt là giàn). Tiêu chuẩn này đưa ra các tiêu chuẩn thiết kế hợp lý và đánh giá các tải trọng lên kết cấu giàn cố định trên biển chịu tác động của gió, sóng và dòng chảy.

6/18/2020 1:17:45 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-1:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-1:2017 đưa ra các nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn về kết cấu cho các giàn cố định trên biển (sau đây gọi là giàn) hoạt động ngoài khơi trên thềm lục địa. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các giai đoạn: thiết kế, thi công và duy tu khảo sát sửa chữa cho các giàn bằng thép, bêtông cốt thép. Đối với các giàn bằng các loại vật liệu khác cần được xem xét cụ thể trong từng trường hợp.

6/18/2020 1:17:38 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-8:2020

Tiêu chuẩn Quốc gian TCVN 6170-8:2020 áp dụng để thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống chống ăn mòn cho giàn cố định trên biển (sau đây gọi tắt là giàn). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung TCVN 6170-8:2020.

6/18/2020 1:17:24 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6170-5:1999

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6170-5:1999 áp dụng để tính toán thiết kế kết cấu làm bằng hợp kim nhôm được thiết kế theo phương pháp hệ số riêng phần hoặc theo phương pháp ứng suất cho phép cho công trình biển cố định.

6/18/2020 1:17:18 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-4:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-4:2017 áp dụng cho việc tính toán thiết kế các kết cấu thép giàn cố định trên biển. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc tính toán thiết kết các kết cấu thép giàn cố định theo phương pháp hệ số độ bền và hệ số tải trọng hoặc phương pháp ứng suất cho thép.

6/18/2020 1:17:09 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5574:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5574:2018 quy định các yêu cầu thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của nhà và công trình với các chức năng khác nhau, chịu tác động có hệ thống của nhiệt độ không cao hơn dương 50 °C và không thấp hơn âm 70 °C, làm việc trong môi trường không xâm thực. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép được chế tạo từ bê tông nặng, bê tông hạt nhỏ, bê tông nhẹ, bê tông tổ ong và bê tông tự ứng suất.

6/18/2020 12:52:52 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 40:2002

Quy phạm Tiêu chuẩn ngành 14TCN 40:2002 quy định các tiêu chuẩn khảo sát địa hình áp dụng cho đo vẽ tài liệu địa hình (bình đồ, cắt dọc, cắt ngang) và xác định tim tuyến hệ thống kênh, các công trình trên kênh (làm mới và sửa chữa kênh cũ) trong các công trình thủy lợi Việt Nam.

6/18/2020 12:52:23 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9437:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9437:2012 quy định các quy trình khoan thăm dò địa chất công trình (ĐCCT) phục vụ cho việc khảo sát thiết kế và thi công các công trình giao thông vận tải. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng trong những trường hợp khảo sát thiết kế phục vụ xây dựng các loại công trình khác nhau (xây dựng dân dụng, công trình thủy lợi, thủy điện v.v...) nhưng phải có những bổ sung cần thiết về kỹ thuật và biện pháp thực hiện.

6/18/2020 12:52:16 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8477:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8477:2018 quy định thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế, áp dụng đối với các dự án thủy lợi. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các dự án đê điều và có thể tham khảo áp dụng cho các dự án thủy điện.

6/18/2020 12:52:10 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 171-87

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 171-87 quy định những điều khoản về khảo sát địa chất công trình (ĐCCT) trong vùng có hoạt động trượt, sụt bở và về thiết kế những biện pháp ổn định có thể vận dụng được để làm cơ sở tiếp tục thiết kế và thi công các công trình cụ thể để ổn định nền đường sau này.

6/18/2020 12:47:24 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4454:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4454:2012 được áp dụng trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn trong phạm vi ranh giới hành chính xã (còn gọi là quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới - gọi tắt là quy hoạch xây dựng nông thôn).

6/18/2020 12:46:52 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4417:1987

Quy trình lập sơ đồ và đồ án xây dựng vùng nhằm phục vụ cho công tác quản lý và thiết kế xây dựng các vùng trong phạm vi lãnh thổ trong cả nước ở bước đi ban đầu của thời kì đầu quá độ xây dựng xã hội chủ nghĩa. Việc lập sơ đồ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng phải dựa trên cơ sở xây dựng tổng hợp và có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, các cơ sở của vùng, nhằm tổ chức hợp lí các mặt kinh tế, xã hội: đảm bảo những điều kiện tối ưu để phân bố dân, xây dựng đô thị và bảo vệ môi trường.

6/18/2020 12:46:46 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6003-1:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6003-1:2012 quy định những yêu cầu về hệ thống ký hiệu và cách đặt ký hiệu cho các tòa nhà, bao gồm: không gian, các bộ phận của tòa nhà và các bộ phận cấu thành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 12:46:33 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6003-2:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6003-2:2012 quy định những yêu cầu về hệ thống ký hiệu cho các phòng, sân, không gian và khoảng trống trong tòa nhà bằng tên phòng và số phòng. Các quy định này nhằm nhận diện các phòng trong tòa nhà suốt quá trình sử dụng.

6/18/2020 12:46:27 PM +00:00