Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8755:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8755:2017 quy định các yêu cầu đối với cây trội áp dụng đối với các loài cây lâm nghiệp lấy gỗ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 1:29:24 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9358:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9358:2012 quy định các yêu cầu chung về lựa chọn và lắp đặt hệ thống nối đất của các thiết bị điện làm việc với điện áp xoay chiều lớn hơn 42 V và điện áp một chiều lớn hơn 110 V trong hàng rào một công trình sản xuất công nghiệp. Hệ thống nối đất thiết bị quy định theo tiêu chuẩn này thuộc cả hai hình thái nối đất, nối đất bảo vệ và nối đất chức năng, trong đó nối đất bảo vệ là chủ yếu.

6/18/2020 1:29:18 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8754:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8754:2017 quy định các yêu cầu đối với giống mới được công nhận áp dụng đối với các loài cây lâm nghiệp lấy gỗ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 1:29:12 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-15:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-15:2017 quy định quy trình kiểm nghiệm vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm phổi do Pasteurella multocida type D gây ra ở lợn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 1:29:05 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8159:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8159:2017 áp dụng cho các sản phẩm thịt đùi lợn đã xử lý nhiệt, đóng trong bao gói làm bằng vật liệu thích hợp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 1:28:59 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 57:1988

Quy trình này được sử dụng để thiết kế dẫn dòng thi công cho các công trình thủy lợi thủy điện các cấp. Riêng đối với các công trình cấp I và II nếu có những vấn đề phức tạp về thủy lực, địa chất,... cần kết hợp giữa tính toán và thí nghiệm mô hình.

6/18/2020 1:28:53 PM +00:00

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 275:2002

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 275:2002 áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các hạng mục công trình của Trường Trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 1:28:47 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9369:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9369:2012 áp dụng khi thiết kế các loại nhà hát để biểu diễn kịch nói, nhạc kịch, vũ kịch, ca múa nhạc... và làm cơ sở khi lập dự án đầu tư xây dựng, đánh giá và xét duyệt dự án, kiểm tra kỹ thuật và nghiệm thu công trình.

6/18/2020 1:28:41 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9365:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9365:2012 áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hóa - thể thao. Nhà văn hóa - thể thao được dùng vào mục đích tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở cấp quận, huyện. Đối với nhà văn hóa - thể thao có yêu cầu đặc biệt, khi các cơ quan có thẩm quyền cho phép thì được thiết kế theo yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế riêng.

6/18/2020 1:28:35 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8158:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8158:2017 áp dụng cho các sản phẩm thịt xay thô đã xử lý nhiệt, đóng trong bao gói làm bằng vật liệu thích hợp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 1:28:29 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8157:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8157:2017 áp dụng cho các sản phẩm thịt xay nhuyễn đã xử lý nhiệt, đóng gói trong bao gói làm bằng vật liệu thích hợp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 1:28:23 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8034:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8034:2017 quy định các kích thước bao ưu tiên cho các ổ lăn chặn một chiều và hai chiều có các mặt tỳ phẳng. Ngoài ra, tiêu chuẩn này còn quy định các đường kính lỗ nhỏ nhất của các vòng ổ tựa vào thân (hộp) và các đường kính ngoài lớn nhất của các vòng ổ lắp vào trục của các ổ lăn chặn loạt kích thước 11, 12, 13, 14, 22, 23, và 24.

6/18/2020 1:28:16 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8033:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8033:2017 quy định kích thước bao ưu tiên cho các ổ lăn đỡ có các loạt đường kính 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 và 4. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 1:28:09 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7911:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7911:2017 quy định thực hành sử dụng hệ đo liều polymetylmetacrylat (PMMA) để đo liều hấp thụ trong các vật liệu được chiếu xạ bởi bức xạ photon hoặc điện tử và được quy theo liều hấp thụ trong nước. Hệ đo liều PMMA thường được sử dụng làm hệ đo liều thường quy.

6/18/2020 1:28:01 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7910:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7910:2017 quy định thực hành sử dụng hệ đo liều phim nhuộm màu để đo liều hấp thụ trong các vật liệu được chiếu xạ bởi bức xạ photon hoặc điện tử và được quy theo liều hấp thụ trong nước. Hệ đo liều phim nhuộm màu thường được sử dụng làm hệ đo liều thường quy.

6/18/2020 1:27:54 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7799:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7799:2017 quy định các yêu cầu đối với nhà nghỉ du lịch. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại cơ sở lưu trú du lịch khác. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn TCVN 7799:2017.

6/18/2020 1:27:48 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7752:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7752:2017 quy định các thuật ngữ liên quan đến gỗ dán. Tiêu chuẩn này bao gồm việc mô tả các thuật ngữ có thể đã được hoặc chưa được định nghĩa trong các tiêu chuẩn khác có liên quan đến gỗ và vật liệu có nguồn gốc từ gỗ. Việc mô tả các thuật ngữ nhằm mục đích làm rõ, giải thích thuật ngữ chung, nếu cần thiết và định nghĩa khi chúng có liên quan đến các nhà sản xuất hoặc sử dụng gỗ dán.

6/18/2020 1:27:41 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7746:2017

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phát hiện thực phẩm chiếu xạ bằng quang phát quang (PSL). Kỹ thuật mô tả ở đây bao gồm bước đo cường độ PSL khởi đầu dùng cho mục đích sàng lọc và tiếp theo là dùng phương pháp hiệu chuẩn để xác định độ nhạy PSL nhằm hỗ trợ cho việc phân loại. Điều cần thiết là phải khẳng định các kết quả sàng lọc dương tính bằng cách sử dụng PSL hiệu chuẩn hoặc bằng phương pháp đã chuẩn hóa khác [ví dụ: TCVN 7408 (EN 1784), TCVN 7409 (EN 1785), TCVN 7410 (EN 1786), TCVN 7411 (EN 1787) và TCVN 7412 (EN 1788)] hoặc phương pháp đã được đánh giá xác nhận.

6/18/2020 1:27:35 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7607:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7607:2017 đưa ra các hướng dẫn chung và các tiêu chí thực hiện đối với các phương pháp phát hiện và/hoặc định lượng các protein đặc thù được chiết từ thực vật biến đổi gen có trong chất nền cụ thể. Các hướng dẫn chung này đề cập đến các phương pháp dựa trên kháng thể hiện diện. Các phương pháp khác được mô tả trong Phụ lục A cũng có thể phát hiện được protein. Các tiêu chí tương tự được đưa ra trong tiêu chuẩn này thường được áp dụng.

6/18/2020 1:27:27 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6763:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6763:2017 qui định phương pháp xác định độ bền ôxy hóa của dầu và mỡ dưới các điều kiện đặc biệt dẫn tới quá trình ôxy hóa nhanh như: nhiệt độ cao và dòng không khí mạnh. Phương pháp này không áp dụng để xác định khả năng ổn định của dầu và mỡ ở nhiệt độ môi trường, nhưng phương pháp này cho phép so sánh hiệu quả của các chất chống ôxy hóa được bổ sung vào dầu và mỡ.

6/18/2020 1:27:21 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8495-1:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8495-1:2010 quy định yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho gạch mosaic được sử dụng để ốp lát bên ngoài các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (sau đây gọi tắt là gạch mosaic ngoài nhà) có phủ men hoặc không phủ men, có độ hút nước nhỏ hơn 3 %.

6/18/2020 1:26:05 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN 7745:2007

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7745:2007 áp dụng cho gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô, có hoặc không phủ men, thuộc nhóm B theo TCVN 7132:2002, có độ hút nước E ≤ 0,5 % (BIa), 0,5 % < E ≤ 3 % (BIb), 3 % < E ≤ 6 % (BIIa), 6 % < E ≤ 10 % (BIIb) và E > 10 % (BIII), dùng để ốp và lát các công trình xây dựng.

6/18/2020 1:25:59 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7132:2002

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7132:2002 qui định cách phân loại, các đặc tính kỹ thuật và cách ghi nhãn đối với gạch gốm dùng để lát nền và ốp tường các công trình xây dựng.

6/18/2020 1:25:53 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6761:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6761:2017 quy định phương pháp xác định hàm lượng α-, β-, γ- và δ- tocopherol tự do và các tocotrienol (gọi chung là các tocol) trong dầu mỡ động vật và thực vật (sau đây được gọi là các chất béo) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Đối với các sản phẩm chứa các este tocopherol hoặc tocotrienol thì cần tiến hành xà phòng hóa trước. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho sữa và sản phẩm sữa (hoặc chất béo từ sữa và sản phẩm sữa).

6/18/2020 1:25:47 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6726:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6726:2017 quy định phương pháp xác định độ hút nước của giấy và các tông được gia keo, bao gồm các tông sóng, trong điều kiện tiêu chuẩn. Phương pháp này có thể không phù hợp với giấy có định lượng nhỏ hơn 50g/m2 hoặc giấy được dập nổi. Phương pháp này cũng không phù hợp với giấy xốp như giấy in báo hoặc giấy chưa được gia keo như giấy thấm hoặc các giấy khác có độ hút nước cao, với các loại giấy này sử dụng phương pháp ISO 8787 sẽ phù hợp hơn.

6/18/2020 1:25:40 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6555:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6555:2017 quy định các quy trình các định hàm lượng chất béo của ngũ cốc, sản phẩm từ ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi. Các quy trình này không áp dụng cho hạt có dầu và quả có dầu. Việc lựa chọn quy trình để sử dụng phụ thuộc và bản chất và thành phẩn của mẫu cần phân tích và lý do phân tích.

6/18/2020 1:25:34 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6475:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6475:2017 quy định các yêu cầu về phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển đối với các hệ thống đường ống biển sử dụng để vận chuyển riêng lẻ hoặc hỗn hợp các chất hydro cacbon ở trạng thái lỏng hoặc khí, như dầu thô, các sản phẩm của dầu, các loại khí và các chất lỏng khác trong thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển.

6/18/2020 1:25:23 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6474:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6474:2017 được áp dụng cho các kho chứa nổi tự hành và không tự hành sử dụng cho mục đích sản xuất, chứa và xuất dầu trong hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về phân cấp và chế tạo đối với các kho chứa nổi.

6/18/2020 1:24:59 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6389:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6389:2017 áp dụng cho thịt cua, ghẹ đóng hộp. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm khi khối lượng thịt cua, ghẹ hơn 50% khối lượng tịnh của sản phẩm.

6/18/2020 1:24:53 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6387:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6387:2017 áp dụng cho tôm đóng hộp. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm khi khối lượng tôm nhỏ hơn 50% khối lượng tịnh của sản phẩm.

6/18/2020 1:24:46 PM +00:00