Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11781:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11781:2017 quy định phương pháp các định độ cứng chống uốn từ biến hoặc độ mềm khi uốn từ biến bằng lưu biến kế dầm chịu uốn. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với vật liệu có giá trị độ cứng chống uốn từ biến trong khoảng từ 20MPa đến 1GPa (giá trị tương ứng độ mềm khi uốn từ biến trong dải từ 50nPa-1 đến 1nPa-1).

6/18/2020 1:47:25 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11780:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11780:2017 đưa ra hướng dẫn để tăng cường trạng thái an toàn không gian mạng, phác thảo những khía cạnh đặc thù về hoạt động đó (tăng cường an toàn không gian mạng) và các phụ thuộc của hoạt động này trên các miền an toàn khác, cụ thể là: an toàn thông tin, an toàn mạng, an toàn Internet. Tiêu chuẩn này bao gồm các thực hành an toàn cơ bản cho các bên liên quan trong không gian mạng.

6/18/2020 1:47:14 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11779:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11779:2017 đưa ra các hướng dẫn quản lý chương trình đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS), thực hiện đánh giá năng lực của chuyên gia đánh giá ISMS, bổ sung các hướng dẫn trong TCVN ISO 19011:2013. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các đối tượng cần phải hiểu hoặc tiến hành đánh giá nội bộ hoặc đánh giá bên ngoài cho ISMS hoặc để quản lý chương trình đánh giá ISMS.

6/18/2020 1:47:06 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11770:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11770:2017 quy định các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra áp dụng đối với cây giống sa nhân tím. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 1:47:00 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11765:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11765:2017 quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử của cột đèn composite polyme cốt sợi thủy tinh (sau đây gọi tắt là cột) có chiều dài không quá 20m đối với loại cột lắp đèn trên đỉnh, và không quá 18m đối với loại cột có giá lắp treo, được sử dụng chủ yếu làm cột đèn trên đường cao tốc, sân vườn, sân vận động, v.v...

6/18/2020 1:46:53 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11713:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11713:2017 quy định các yêu cầu về trình tự thi công, kiểm tra và nghiệm thu giếng cát trong xử lý nền đất yếu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 1:46:45 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11711:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11711:2017 quy định trình tự thử nghiệm xác định ảnh hưởng của nhiệt và không khí đối với nhựa đường bằng phương pháp sấy màng mỏng (TTFOT) Ảnh hưởng của phương pháp này được xác định thông qua sự thay đổi các đặc tính vật lý của mẫu nhựa đường trước và sau khi thử nghiệm.

6/18/2020 1:46:38 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11710:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11710:2017 quy định phương pháp sấy màng mỏng xoay (RTFOT) để xác định ảnh hưởng của nhiệt và không khí đối với chất kết dính nhựa đường (bao gồm cả nhựa đường thông thường và nhựa đường cải tiến) và để cung cấp phần dư nhựa đường sau khi sấy cho các thí nghiệm tiếp theo. Những ảnh hưởng này được xác định từ các phép đo các tính chất của nhựa đường trước và sau thử nghiệm này.

6/18/2020 1:46:32 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11633:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11633:2017 quy định trình tự thử nghiệm theo phương pháp Abson để thu hồi nhựa đường từ dung dịch đã được chiết xuất từ hỗn hợp bê tông nhựa. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 1:46:25 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11573:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11573:2017 quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với nhuyễn thể hai mảnh vỏ giống của tu hài (Lutraria), ngao (Meretrix) và hàu (Crassostrea). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 1:46:18 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11571-2:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11571-2:2017 quy định những yêu cầu kỹ thuật và chỉ tiêu chất lượng cây giống Bạch đàn urophylla (Eucalyptus urophylla S.T. Blake) và Bạch đàn camaldulensis (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) nhân giống bằng hạt, giâm hom và nuôi cấy mô.

6/18/2020 1:46:12 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11196:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11196:2017 quy định phương pháp xác định độ nhớt của nhựa đường polime bằng nhớt kế Brookfield (gọi là độ nhớt Brookfield) dùng trong xây dựng các công trình giao thông.

6/18/2020 1:46:06 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 103356:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 103356:2017 liệt kê thành phần hóa học của các loại thép không gỉ chủ yếu. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các dạng sản phẩm thép không gỉ gia công áp lực, bao gồm cả các thỏi đúc và bán thành phẩm.

6/18/2020 1:45:54 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10229:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10229:2017 đưa ra các hướng dẫn về xác định độ cứng của cao su lưu hóa và nhiệt dẻo. Tiêu chuẩn này nhằm cung cấp sự hiểu biết về tầm quan trọng của độ cứng do độ cứng là một đặc tính của vật liệu và nhằm giúp quá trình lựa chọn phương pháp thử thích hợp.

6/18/2020 1:45:48 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9876:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9876:2017 quy định phương pháp phân tích để xác định platin trong hợp kim platin trang sức, vàng trong hợp kim vàng trang sức, paladi trong hợp kim paladi trang sức, với hàm lượng danh nghĩa của mỗi một kim loại quý 999‰ (phần nghìn), bằng cách đo các nguyên tố đặc trưng. Tiêu chuẩn này quy định một phương pháp được dùng như một phương pháp khuyến nghị nhằm xác định tuổi hợp kim 999‰ trong TCVN 10616 (ISO 9202).

6/18/2020 1:45:42 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9875:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9875:2017 quy định phương pháp cupel hóa (hỏa luyện) để xác định vàng trong hợp kim vàng dùng làm đồ trang sức. Hàm lượng vàng thích hợp nhất là từ 333 phần nghìn (‰) đến 999 phần nghìn (‰). Phương pháp này được đặc biệt áp dụng cho hợp kim vàng có chứa bạc, đồng, kẽm. Một số thay đổi được đưa ra khi nickel và/hoặc paladi có trong thành phần hợp kim được gọi là vàng trắng cũng như đối với hợp kim có hàm lượng vàng từ 990 phần nghìn (‰) trở lên.

6/18/2020 1:45:36 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9670:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9670:2017 quy định phương pháp xác định trị số anisidin trong dầu mỡ động vật và thực vật. Phương pháp này đo lượng aldehyd có mặt (chủ yếu là các aldehyd chưa bão hòa a, b) trong sản phẩm. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho sữa và sản phẩm sữa (hoặc chất béo từ sữa và sản phẩm sữa).

6/18/2020 1:45:30 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9669:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9669:2017 áp dụng cho các sản phẩm thịt vai lợn đã xử lí nhiệt, đóng gói trong bao gói làm bằng vật liệu thích hợp. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm thịt vai lợn muối đã xử lí nhiệt có các đặc tính về thành phần khác với đặc tính quy định trong tiêu chuẩn này. Các sản phẩm này phải được gọi tên theo công bố chất lượng trong đó mô tả đúng bản chất sao cho không gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng và không gây nhầm lẫn với sản phẩm được đề cập trong tiêu chuẩn này.

6/18/2020 1:45:23 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9668:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9668:2017 áp dụng cho các sản phẩm thịt bò được xử lí nhiệt sau khi đóng hộp để kéo dài thời hạn bảo quản. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm thịt bò có các đặc tính về thành phần khác với đặc tính quy định trong tiêu chuẩn này. Các sản phẩm này phải nêu rõ tên gọi mô tả đúng bản chất sao cho không gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng và không gây nhầm lẫn với sản phẩm khác.

6/18/2020 1:45:16 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9520:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9520:2017 quy định phương pháp phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS) để xác định crom, selen và molypden trong thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn. Phương pháp này đã được đánh giá xác nhận bằng nghiên cứu liên phòng trên bày nền mẫu khác nhau.

6/18/2020 1:45:10 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9515:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9515:2017 quy định phương pháp xác định các hợp chất 5'-mononucleotid trong thức ăn công thức dạng khô (dạng bột) hoặc dạng lỏng (sản phẩm dạng lỏng ăn liên và dạng đặc) dành cho trẻ nhỏ, bằng sắc kí lỏng.

6/18/2020 1:45:03 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9514:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9514:2017 quy định phương pháp xác định hàm lượng vitamin B12 trong thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn (dạng bột, dạng lỏng ăn liền và dạng đặc) bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao pha đảo.

6/18/2020 1:44:56 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8891:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8891:2017 mô tả thực hành tốt trong sử dụng mẫu chuẩn (RM) và mẫu chuẩn được chứng nhận (CRM) đặc biệt trong các quá trình đo. Những ứng dụng này bao gồm việc đánh giá độ chụm và độ đúng của các phương pháp đo, kiểm soát chất lượng, ấn định giá trị cho vật liệu, hiệu chuẩn và thiết lập thang đo quy ước. Tiêu chuẩn này cũng liên hệ các đặc trưng chính của các loại RM khác với các ứng dụng khác nhau.

6/18/2020 1:44:48 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7078-2:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7078-2:2018 áp dụng để đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt theo hoạt độ trên một đơn vị diện tích bằng một phương pháp đo gián tiếp. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các bề mặt được xác định rõ, như bề mặt của các thiết bị và phương tiên, các thùng chứa vật liệu phóng xạ, các nguồn kín và toàn nhà hoặc đất.

6/18/2020 1:44:42 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 172:2019

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 172:2019 quy định hai phương pháp xác định hàm lượng ẩm toàn phần của than đá, phương pháp hai giai đoạn và phương pháp một giai đoạn. Đối với cả hai phương pháp, có sự lựa chọn giữa làm khô trong không khí và làm khô trong môi trường nitơ. Phụ thuộc vào cấp than, có thể có sự chênh lệch mang tính hệ thống giữa các kết quả thu được bằng cách sử dụng các phương pháp khác nhau trên các phần mẫu nhỏ của cùng một mẫu. Phương pháp sử dụng môi trường khí nitơ phù hợp với tất cả các loại than đá; phương pháp làm khô trong môi trường không khí chỉ phù hợp với loại than đá không bị ôxy hóa.

6/18/2020 1:44:35 PM +00:00

The problems of standards classification

In the beginning of its development, each new technological mode uses available infrastructure, traditional energy carriers, and stimulates their subsequent expansion. At technological mode alteration the standardization, being one of the most important tolls for creation of new infrastructure, also changes its role, its objects and methods.

6/18/2020 1:34:34 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12305:2018

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với ống polypropylen (PP), phụ tùng và hệ thống ống thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp, để vận chuyển/xả chất thải và nước thải sinh hoạt và công nghiệp, cũng như nước mặt. Hệ thống này bao gồm các hệ thống đường ống được chôn ngầm cũng như hệ thống đường ống đặt trong kết cấu tòa nhà. Trong trường hợp xả thải công nghiệp, phải xem xét khả năng chịu hóa chất và nhiệt độ, tuy nhiên việc này cần phải được thực hiện riêng.

6/18/2020 1:29:50 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12304:2018

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với ống polyetylen (PE), phụ tùng và hệ thống ống thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp, để vận chuyển/xả chất thải và nước thải sinh hoạt và công nghiệp, cũng như nước mặt. Hệ thống này bao gồm các hệ thống đường ống được chôn ngầm cũng như hệ thống đường ống đặt trong kết cấu tòa nhà. Trong trường hợp xả thải công nghiệp, phải xem xét khả năng chịu hóa chất và nhiệt độ, tuy nhiên việc này cần phải được thực hiện riêng.

6/18/2020 1:29:44 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12112:2019

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế xây dựng mới hoặc mở rộng và nâng cấp hệ thống thoát nước mưa, nước ngầm sân bay dân dụng. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng khi thiết kế và khai thác sân bay dùng chung cho sân bay quân sự, với nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn cao hơn.

6/18/2020 1:29:37 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8769:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8769:2017 đưa ra các quy trình đo liều để đánh giá chất lượng lắp đặt (IQ), đánh giá chất lượng vận hành (OQ), đánh giá hiệu quả (PQ) và các quá trình xử lý thường xuyên ở các thiết bị chiếu xạ sử dụng chùm tia điện tử để đảm bảo rằng sản phẩm được xử lý bằng dải các liều hấp thụ có thể chấp nhận được. Các quy trình khác có liên quan đến IQ, OQ, PQ và quá trình xử lý sản phẩm thường xuyên mà có thể ảnh hưởng đến liều hấp thụ trong sản phẩm cũng được xem xét trong tiêu chuẩn này.

6/18/2020 1:29:30 PM +00:00