Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6767-2:2016

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các giàn cố định trên biển (sau đây gọi là giàn). Tiêu chuẩn này quy định vật liệu, kết cấu và trang thiết bị để phòng, phát hiện và chữa cháy trên các giàn. Ngoài những yêu cầu của Tiêu chuẩn này các kết cấu và trang bị để phòng cháy, phát hiện và chữa cháy còn phải phù hợp các quy định của Công ước Quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam liên quan nơi giàn được lắp đặt. Có thể áp dụng các yêu cầu trong các quy phạm, tiêu chuẩn, tài liệu kỹ thuật tương đương khác nếu phù hợp với các quy định trong Tiêu chuẩn này và thông lệ quốc tế.

6/18/2020 5:56:49 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6767-1:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6767-1:2016 quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu về các phương tiện cứu sinh áp dụng cho giàn cố định trên biển (sau đây gọi là giàn) hoạt động tại các vùng biển Việt Nam. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các giàn chế tạo mới. Đối với các giàn đang khai thác phải áp dụng tối đa đến mức có thể các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này đồng thời cũng quy định về số lượng và cách bố trí các phương tiện cứu sinh ở trên giàn.

6/18/2020 5:56:43 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11839:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11839:2017 quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với hệ bảo vệ bề mặt bê tông, nhằm tăng cường độ bền lâu của kết cấu bê tông. Tiêu chuẩn này đưa ra các phương pháp bảo vệ bề mặt bê tông, bao gồm: phương pháp thấm kỵ nước, phương pháp thấm thâm nhập, phương pháp màng phủ.

6/18/2020 5:56:35 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11838:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11838:2017 quy định phương pháp xác định dư lượng sulfonamid gồm 13 chất: Sulfadiazine (SDZ), sulfapyridine (SP), sulfamerazine (SMR), sulfamethazine (SMZ), sulfatrozazole (STX), sulfamethozazole (SMX), sulfadimethoxine (SD), sulfachloropyridazine (SCR), sulfamonomethoxine (SMM), sulfathiazole (STZ), sulfaquinoxaline (SQ), sulfabendazine (SBZ), sulfadoxine (SBX) có trong thịt tươi và thịt đông lạnh bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần.

6/18/2020 5:56:29 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11837:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11837:2017 quy định phương pháp xác định dư lượng amitraz có trong mật ong gồm amitraz ở thể gốc và amitraz ở dạng chuyển hóa thành 2,4 dimethylaniline bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ.

6/18/2020 5:56:22 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11836:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11836:2017 quy định phương pháp xác định dư lượng carbamate trong mật ong bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ.

6/18/2020 5:56:16 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11835:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11835:2017 quy định phương pháp xác định dư lượng carbendazim trong mật ong bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 5:56:09 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11833:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11833:2017 áp dụng cho thạch cao phospho tái chế từ bã thải của quá trình sản xuất acid trihydro tetraoxophosphat (H3PO4), dùng làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết cho xi măng.

6/18/2020 5:56:03 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11819:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11819:2017 giải quyết các vấn đề về bảo vệ nội dung sau khi gỡ bở bảo vệ truy nhập có điều kiện, đặc biệt tại vị trí nội dung rời khỏi CICAM và trở lại máy chủ. Đây là các vấn đề mà các nhà cung cấp dịch vụ, nhà khai thác CA và chủ sở hữu nội dung luôn quan tâm, lo ngại. Để loại bỏ những lo ngại này, cần phải có một hệ thống kiểm soát nội dung mạnh mẽ và hiệu quả để bảo vệ nội dung tại vị trí này.

6/18/2020 5:55:54 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11818:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11818:2017 đưa ra các thay đổi trong giao thức đối với phần mở rộng bảo mật hệ thống tên miền (DNSSEC). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 5:55:47 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11815:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11815:2017 quy định yêu cầu thiết kế xây dựng mới, sửa chữa các công trình phụ trợ trong thi công cầu đường sắt và cầu đường bộ khi thiết kế theo trạng thái giới hạn.

6/18/2020 5:55:40 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11808:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11808:2017 quy định phương pháp thử xác định mô đun cắt động (Dynamic Shear Modulus) và góc trễ pha (phase angle) của nhựa đường khi thử nghiệm dưới tác động của lực cắt biến đổi điều hòa tạo bởi các tấm đĩa song song, áp dụng đối với các loại nhựa đường có giá trị mô đun cắt động nằm trong khoảng từ 100Pa đến 10MPa. Giá trị mô đun cắt động của nhựa đường thường nằm trong khoảng này khi chúng ở nhiệt độ từ 6°C đến 8°C với tần số góc thử nghiệm 10 rad/s.

6/18/2020 5:55:32 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9439:2013

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định đặc tính của các quạt công nghiệp thuộc tất cả các kiểu trừ các kiểu được thiết kế riêng cho lưu thông không khí, ví dụ các quạt trần và các quạt bàn. Tiêu chuẩn này đưa ra cách đánh giá độ không đảm bảo đo và các quy tắc chuyển đổi các kết quả thử nghiệm trong giới hạn quy định khi thay đổi về tốc độ, khí được vận chuyển và trong trường hợp thử nghiệm mẫu và kích thước được cho trước.

6/18/2020 5:55:25 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6576:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6576:2013 qui định các điều kiện tiêu chuẩn để đánh giá năng suất và hiệu quả của máy điều hòa không khí và bơm nhiệt giải nhiệt gió không ống gió. Tiêu chuẩn này có thể ứng dụng để đánh giá các thiết bị nêu trên có ống gió với năng suất dưới 8 kW và được thiết kế để hoạt động ở áp suất tĩnh phía ngoài dưới 25 Pa. Tiêu chuẩn này cũng qui định các phương pháp thử để xác định năng suất và đánh giá hiệu quả.

6/18/2020 5:55:19 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11807:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11807:2017 quy định phương pháp xác định độ góc cạnh của cốt liệu thô thông qua giá trị độ rỗng của cốt liệu thô ở trạng thái rời. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 5:55:12 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11806:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11806:2017 quy định các phương pháp để đo lường ảnh hưởng của chuyển động thân phương tiện đối với độ thoải mái của hành khách và đánh giá phương tiện về độ thoải mái. Ảnh hưởng được xem xét là: độ thoải mái liên quan đến gia tốc và vận tốc của các dao động tần số tương đối thấp. Tiêu chuẩn này không đề cập đến các ảnh hưởng về rủi ro sức khỏe liên quan đến các dao động tần số cao bao gồm: thiệt hai về thể chất và suy giảm sức khỏe tinh thần.

6/18/2020 5:55:01 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11805:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11805:2017 quy định các yêu cầu về tính năng hoạt động và phương pháp thử đối với hệ thống hãm của phương tiện đường sắt đô thị, chạy bằng bánh sắt và được dẫn hướng bằng ray thép hoặc các phương thức khác tương đương. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các phương tiện vận hành trên: đường sắt nhẹ, đường sắt metro, đường sắt chạy điện chở khách giữa các đô thị.

6/18/2020 5:54:54 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11794:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11794:2017 quy định các yêu cầu đối với cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa thực hiện việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô và các phương tiện tương tụ cho các cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phương tiện để kinh doanh, bao gồm xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ.

6/18/2020 5:54:48 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11793:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11793:2017 áp dụng cho công tác thiết kế mới đường sắt khổ 1000mm với tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng 120km/h (bao gồm: mặt bằng, mặt cắt dọc, nền đường kiến trúc tầng trên đường sắt, đường lánh nạn và giao cắt giữa đường sắt với đường bộ) thuốc đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng. Tiêu chuẩn này có thể tham khảo áp dụng cho công tác thiết kế nâng cấp, cải tạo các công trình đường sắt khổ 1000mm.

6/18/2020 5:54:41 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11651:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11651:2016 quy định phương pháp thiết lập đường cong biểu diễn độ tan của chất hoạt động bề mặt anion trong nước là hàm của nhiệt độ và do đó cho phép đánh giá độ tan của chất hoạt động bề mặt anion tại nhiệt độ đã cho. Phương pháp này áp dụng được cho cả chất hoạt động bề mặt tinh khiết và các sản phẩm kỹ thuật hoặc các chất hoạt động bề mặt anion dạng lỏng, miễn là dung dịch của những sản phẩm này nhìn trong suốt và không có màu đậm.

6/18/2020 5:54:35 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11650:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11650:2016 quy định phương pháp xác định đặc tính dòng chảy của các chất hoạt động bề mặt không phải dạng rắn, bao gồm cả dạng đơn và dạng hỗn hợp, và của các sản phẩm có chứa chủ yếu các chất hoạt động bề mặt, sử dụng nhớt kế quay có các xylanh đồng trục, dạng côn và đĩa hoặc côn kép, v.v...

6/18/2020 5:54:28 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11649:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11649:2016 quy định phương pháp phân tích đối với các amin béo ethoxylat kỹ thuật. Tiêu chuẩn này bao gồm các phép xác định sau: đo độ pH biểu kiến trong môi trường metanolic, xác định hàm lượng nước, xác định sự phân bố hàm lượng các amin bậc một, bậc hai và bậc ba, xác định hàm lượng các nhóm oxyetylen, xác định tro sulfat, xác định hàm lượng polyetylen glycol tự do, xác định hàm lượng polyetylen glycol.

6/18/2020 5:54:21 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11648:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11648:2016 quy định phương pháp xác định tổng hàm lượng alkan sulfonat (mono- +di-) của các alkan sulfonat kỹ thuật chứa lượng nhỏ parafin. Phương pháp này áp dụng cho tất cả các muối kim loại kiềm của sản phẩm của quá trình sulfoclo hóa và sulfooxy hóa các parafin.

6/18/2020 5:54:15 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 21:2006

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 21:2006 áp dụng cho việc bảo vệ lưới điện điện áp đến 1kV, đặt trong nhà và/hoặc ngoài trời. Các yêu cầu khác đối với lưới điện này được nêu trong các chương khác của quy phạm.

6/18/2020 5:54:08 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 20:2006

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 20:2006 áp dụng cho trang bị phân phối điện (TBPP) điện áp đến 1kV xoay chiều và đến 1,5kV một chiều đặt trong nhà và ngoài trời bao gồm: tủ bảng phân phối, điều khiển, rơle và các đầu ra từ thanh cái.

6/18/2020 5:54:01 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 19:2006

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 19:2006 áp dụng cho hệ dẫn điện của các mạch động lực, mạch chiếu sáng, mạch nhị thứ điện áp đến 1kV dòng điện xoay chiều và một chiều, lắp đặt trong và trên mặt tường ngoài của các toà nhà và công trình, trong xí nghiệp, cơ quan, công trường xây dựng, sử dụng dây dẫn bọc cách điện với mọi tiết diện tiêu chuẩn, cũng như cáp điện lực vỏ kim loại không có đai thép với cách điện bằng cao su hoặc chất dẻo, vỏ cao su hoặc chất dẻo với tiết diện ruột dẫn đến 16mm2.

6/18/2020 5:53:54 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 18:2006

Quy phạm trang bị điện (QTĐ) áp dụng cho các công trình điện xây mới và cải tạo, điện áp đến 500kV, trừ các công trình điện chuyên dùng. Trang bị điện là tập hợp và kết nối các thiết bị điện dùng để sản xuất, biến đổi, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng. Các trang bị điện trong quy phạm này được chia thành 2 loại: có điện áp đến 1kV, và loại có điện áp trên 1kV.

6/18/2020 5:53:48 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11792:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11792:2017 quy định về yêu cầu kỹ thuật chung đối với xe điện bốn bánh (sau đây gọi tắt là xe). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 1:47:45 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN 11791:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11791:2017 quy định điều kiện kỹ thuật khi cung cấp và phương pháp thử thép kết cấu chịu ăn mòn khí quyển, sử dụng cho công trình cầu, công trình xây dựng và các kết cấu khác, đồng thời giới thiệu điều kiện ứng dụng, gồm yêu cầu chế tạo, lắp đặt, bảo trì và kiểm tra để tham khảo khi sử dụng thép chịu thời tiết trong xây dựng cầu.

6/18/2020 1:47:38 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11782:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11782:2017 quy định phương pháp chuẩn bị mẫu thử nghiệm dạng tấm từ hỗn hợp bê tông nhựa nóng bằng thiết bị đầm lăn bánh thép trong phòng thử nghiệm. Mẫu được chuẩn bị theo tiêu chuẩn này để phục vụ thí nghiệm hằn vệt bánh xe trong phòng hoặc cho thí nghiệm mỏi và các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa.

6/18/2020 1:47:32 PM +00:00