Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11869:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11869:2017 quy đinh: kích thước, đặc tính cơ học, thủy lực và độ ồn của bộ phận điều chỉnh lưu lượng phải được thỏa mãn; các quy trình thử nghiệm cho các đặc tình này. Tiêu chuẩn này áp dụng cho: bộ phận điều chỉnh lưu lượng lắp với sen vòi vệ sinh sử dụng trong nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà bếp.

6/18/2020 6:17:23 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11868:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11868:2017 mô tả bối cảnh trong đó việc quản trị các dự án, chương trình và danh mục đầu tư được thực hiện và đưa ra hướng dẫn cho việc quản trị các dự án, chương trình và danh mục đầu tư. Tiêu chuẩn này cũng có thể được sử dụng cho việc đánh giá, đảm bảo hoặc đánh giá, xác nhận chức năng quản trị đối với các dự án, chương trình hoặc danh mục đầu tư.

6/18/2020 6:17:15 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11867:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11867:2017 đưa ra hướng dẫn về các nguyên tắc quản lý danh mục đầu tư của dự án và chương trình. Tiêu chuẩn này phù hợp với mọi loại hình tổ chức bao gồm tổ chức công hoặc tư không phụ thuộc quy mô tổ chức hoặc ngành nghề. Hướng dẫn trong tiêu chuẩn này được dự định chỉnh sửa cho phù hợp với môi trường cụ thể của danh mục đầu tư của dự án và chương trình.

6/18/2020 6:17:08 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11866:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11866:2017 đưa ra hướng dẫn đối với việc quản lý dự án có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức, bao gồm các tổ chức công, tổ chức tư hoặc tổ chức công đồng, và cho bất kỳ loại dự án nào, không phân biệt độ phức tạp, quy mô hay thời gian thực hiện.

6/18/2020 6:17:01 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11322:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11322:2018 quy định các yêu cầu về thiết kế, thi công, nghiệm thu màng chống thấm HDPE để chống thấm công trình thủy lợi bằng đất (đập đất, đập đất đá hỗn hợp, kênh, ao, hồ) xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa. Tiêu chuẩn này áp dụng cho đập có chiều cao nhỏ hơn 15m, nếu sử dụng cho đập có quy mô lớn hơn phải có luận chứng cụ thể.

6/18/2020 5:59:47 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9409-5:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9409-5:2014 quy định phương pháp xác định độ bền trong các môi trường hóa chất (dung dịch kiềm 10 %, dung dịch xà phòng 1 %, nước cất) của tấm CPE dùng làm vật liệu chống thấm.

6/18/2020 5:59:40 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9409-4:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9409-4:2014 quy định phương pháp xác định độ bền trong môi trường vi sinh của tấm CPE dùng làm vật liệu chống thấm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 5:59:35 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9409-3:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9409-3:2014 quy định phương pháp xác định phần trăm thay đổi khối lượng ở nhiệt độ 70 °C của tấm CPE dùng làm vật liệu chống thấm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 5:59:28 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9409-2:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9409-2:2014 quy định phương pháp xác định độ bền bóc tách của mối dán mẫu hình chữ T giữa hai tấm CPE dùng làm vật liệu chống thấm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 5:59:23 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9409-1:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9409-1:2014 quy định phương pháp xác định độ dày của tấm CPE dùng làm vật liệu chống thấm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 5:59:16 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9408:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9408:2014 định yêu cầu kỹ thuật cho tấm CPE (Chlorinated polyethylene) dùng làm màng ngăn nước in trong công trình xây dựng ở những vị trí: tiềm ẩn sự thấm dột khó khắc phục hoặc có yêu cầu cao về mức độ chống thấm. Ví dụ như đài phun nước, bể bơi, chậu cây, các kiểu bể tắm, bể an toàn, bể nhúng và những bộ phận tương tự mà thi công màng ngăn nước không thể thực hiện được sau khi xây lắp đã hoàn tất.

6/18/2020 5:59:10 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11935-5:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11935-5:2018 quy định phương pháp thử để đánh giá độ thấm nước dạng lỏng của hệ phủ cho gỗ ngoại thất. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 5:59:04 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11864:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11864:2017 xác định các năng lực để đạt được trình độ năng lực cụ thể về Six Sigma, Lean và Lean & Six Sigma đối với các cá nhân, ví dụ Đai đen, Đai xanh và những người thực hành Lean và tổ chức của họ. Đai vàng không được bao gồm trong tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn anfy không bao trùm thiết kế cho Six Sigma.

6/18/2020 5:58:57 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11863:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11863:2017 mô tả việc ước lượng độ không đảm bảo của giá trị trung bình trong các thực nghiệm được thực hiện như thiết kế chéo, sử dụng phương sai thu được từ những thực nghiệm như vậy và áp dụng cho các kết quả của các phép đo khác.

6/18/2020 5:58:49 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11862:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11862:2017 cung cấp thông tin cụ thể hơn, các nguyên tắc chung về thiết lập liên kết chuẩn của kết quả đo lường được quy định trong Tuyên bố chung của BIPM, OIML, ILAC và ISO về Liên kết chuẩn đo lường, đặc biệt đối với các giá trị ấn định cho mẫu chuẩn (được chứng nhận).

6/18/2020 5:58:42 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11854:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11854:2017 quy định các tiêu chí chung để chứng minh bằng thử nghiệm rằng các phương tiện giao thông đường sắt (sau đây gọi là phương tiện) mới có kết cấu hoàn chính phù hợp với các tiêu chuẩn hoặc các văn bản quy định khác.

6/18/2020 5:58:32 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11853:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11853:2017 áp dụng cho hệ thống mạch tiếp xúc trên không dùng cho sức kéo điện trong đường sắt nặng, đường sắt nhẹ, xe buýt điện và đường sắt công nghiệp của các nhà khai thác công cộng và tư nhân.

6/18/2020 5:58:21 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11852:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11852:2017 quy định các đặc tính chính của điện áp nguồn của hệ thống sức kéo điện như hệ thống lắp đặt điện cố định dùng cho sức kéo điện, bao gồm các thiết bị phụ trợ được cấp điện bởi mạch tiếp xúc, và phương tiện giao thông đường sắt, để sử dụng trong các ứng dụng đường sắt, hệ thống vận tải sức chở lớn, hệ thống vận chuyển nguyên liệu,...

6/18/2020 5:58:14 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11848:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11848:2017 quy định mức hiệu suất năng lượng và phương pháp đo tiêu thụ năng lượng cho máy tính xách tay. Máy tính xách tay thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này là máy tính được xác định trong 4.1.2 của TCVN 11847:2017 (IEC 62623:2012).

6/18/2020 5:58:08 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11847:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11847:2017 đề cập đến các sản phẩm máy tính cá nhân. Tiêu chuẩn chuẩn này áp dụng cho máy tính để bàn và máy tính xách tay được xác định trong 4.1 và được đưa ra thị trường dưới dạng sản phẩm hoàn chỉnh, trong tiêu chuẩn này được gọi là thiết bị hoặc sản phẩm thử nghiệm, (EUT).

6/18/2020 5:58:00 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9407:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9407:2014 áp dụng cho băng chặn nước PVC (Polyvinylchloride) dùng làm vật liệu chặn nước trong mối nối giữa các kết cấu bê tông có yêu cầu chống thấm trong công trình xây dựng.

6/18/2020 5:57:54 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9067-1:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9067-1:2012 qui định phương pháp xác định tải trọng kéo đứt và độ dãn dài khi đứt của tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được gia cường bằng sợi hữu cơ và /hoặc sợi vô cơ.

6/18/2020 5:57:48 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7493:2005

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7493:2005 qui định các chỉ tiêu chất lượng của bitum dầu mỏ sử dụng trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 5:57:42 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11846:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11846:2017 quy định các yêu cầu về an toàn và khả năng lắp lẫn, và thao tác thay bóng đèn cùng với các phương pháp và điều kiện thử nghiệm cần thiết để chứng tỏ sự phù hợp của bóng đèn LED hai đầu có đầu đèn G5 và G13, được thiết kế để thay thế cho các bóng đèn huỳnh quang có cùng đầu đèn.

6/18/2020 5:57:36 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11842:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11842:2017 cung cấp các khuyến nghị để dự đoán độ duy trì quang thông dài hạn của các nguồn sáng LED sử dụng dữ liệu có được khi thử nghiệm theo TCVN 10887:2015 (IES LM-80-08).

6/18/2020 5:57:28 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11840:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11840:2017 quy định quy trình sản xuất hạt giống lúa lai thuộc loài Oryza sativa L. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 5:57:21 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722-1:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722-1:2017 quy định các yêu cầu chung đối với đèn điện có lắp các nguồn sáng dùng điện để làm việc ở điện áp nguồn đến 1 000 V. Các yêu cầu và các thử nghiệm liên quan của tiêu chuẩn này đề cập đến: phân loại, ghi nhãn, kết cấu cơ, kết cấu điện và an toàn quang sinh học.

6/18/2020 5:57:15 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6882:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6882:2016 áp dụng cho phụ gia khoáng dùng đề sản xuất xi măng. Những loại phụ gia khoáng có tiêu chuẩn riêng thì áp dụng tiêu chuẩn của phụ gia khoáng đó.

6/18/2020 5:57:09 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6767-4:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6767-4:2016 đưa ra các yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị điện và dây dẫn điện trên các giàn cố định trên biển (sau này được gọi tắt là “giàn”) hoạt động tại các vùng biển của Việt Nam.

6/18/2020 5:57:02 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6767-3:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6767-3:2016 quy định các yêu cầu về thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống máy và hệ thống công nghệ trên các giàn cố định trên biển (sau đây gọi là giàn).

6/18/2020 5:56:56 PM +00:00