Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11657:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11657:2016 quy định phương pháp tỷ trọng kế để xác định khối lượng riêng tuyệt đối của nguyên liệu nhôm oxit dùng trong sản xuất nhôm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 6:23:31 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11656:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11656:2016 quy định phương pháp xác định khối lượng hao hụt khi gia nhiệt nhôm oxit ở nhiệt độ 300°C và khối lượng hao hụt thêm khi nung ở nhiệt độ 1000°C. Theo quy ước công nghiệp, những hao hụt khối lượng này thường được quy về “hàm lượng ẩm (MOI)” và “mất khi nung (LOI)”.

6/18/2020 6:23:25 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11655:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11655:2016 quy định phương pháp phá mẫu nguyên liệu nhôm oxit dùng trong sản xuất nhôm bằng cách nung chảy kiềm nhằm tạo ra dung dịch gốc (dung dịch P) dùng trong phép phân tích các thành phần được chỉ định.

6/18/2020 6:23:19 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11654:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11654:2016 quy định các phương pháp chuẩn bị và bảo quản mẫu thử, bao gồm cả mẫu thô và mẫu sấy khô của nguyên liệu nhôm oxit sử dụng trong sản xuất nhôm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 6:23:13 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11466:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11466:2016 đưa ra các tiêu chí lựa chọn để hỗ trợ người mua trong việc lựa chọn lò đốt phù hợp cho nhu cầu của mình. Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng với ISO 13617. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các hệ thống lò đốt trên các tàu có lò đốt đặc biệt, ví dụ để đốt chất thải công nghiệp như hóa chất, chất thải tồn lưu từ quá trình chế tạo, v.v...

6/18/2020 6:23:07 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11392:2017

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11392:2017 quy định các yêu cầu trong công tác bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 6:23:01 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10910:2016

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10910:2016 hướng dẫn phương pháp xác định khả năng sống của hạt giống các loài cây trồng trong bảng A.1 bằng phép thử Tetrazolium. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 6:22:55 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10909:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10909:2016 quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với hạt giống rau muống thuộc loài Ipomoea aquatica Forsk. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 6:22:49 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10908:2016

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10908:2016 quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với hạt giống vừng (Sesamum indicum L.). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 6:22:42 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12192:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12192:2018 mô tả nguyên tắc định nghĩa và tiêu chuẩn hóa yêu cầu logic đối với việc trao đổi dữ liệu giữa các phần tử của hệ thống ITS trên đường cao tốc, cung cấp danh sách các thông điệp được sử dụng trong hệ thống giao thông thông minh trên đường cao tốc. Các thông điện được định nghĩa trong tiêu chuẩn này độc lập với các cơ chế được sử dụng để trao đổi vật lý dữ liệu. Các thông điệp chỉ mô tả dữ liệu được trao đổi giữa các ứng dụng và các yêu cầu lớp cao khác của trao đổi.

6/18/2020 6:22:08 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9436:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9436:2012 qui định các yêu cầu về vật liệu, công nghệ thi công và nghiệm thu khi xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo hạng mục công trình nền đường ô tô trong các trường hợp thông thường. Tiêu chuẩn này có thể tham khảo áp dụng cho việc thi công và kiểm soát chất lượng thi công đối với các trường hợp nền đường đặc biệt, đường chuyên dùng hoặc đường nông thôn.

6/18/2020 6:22:01 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-40:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-40:2016 quy định quy trình chẩn đoán bệnh nhiễm trùng huyết ở thủy cầm (hay còn gọi là bệnh bại huyết) do vi khuẩn Riemerella anatipestifer gây ra. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 6:21:55 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7987:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7987:2018 quy định phương pháp xác định flo tổng trong than, cốc và tro bay. Phép xác định flo tổng này, không dùng để đánh giá lượng flo giải phóng ra môi trường khi sử dụng than và cặn tro.

6/18/2020 6:21:49 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7985:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7985:2018 quy định phương pháp xác định hàm lượng cadimi tổng trong than. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho than tự cháy. Trước khi sử dụng với các loại mẫu than tự cháy người sử dụng phải kiểm tra xác nhận phương pháp này.

6/18/2020 6:21:43 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7984:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7984:2018 quy định quy trình xác định hàm lượng thủy ngân tổng trong than. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 6:21:37 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7835-Z09:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7835-Z09:2018 quy định phương pháp xác định độ hòa tan của thuốc nhuộm tan trong nước ở 25°C trong dung dịch nước mà không gia nhiệt trước. Phương pháp này không dùng để đo độ hòa tan hoàn toàn.

6/18/2020 6:21:31 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7835-X16:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7835-X16:2018 quy định phương pháp xác định độ giữ màu của vật liệu dệt khi chà xát và sự dây màu sang vật liệu khác khi chọn các diện tích nhỏ hơn diện tích có thể thử bằng thiết bị được mô tả trong TCVN 4538 (ISO 105-X12).

6/18/2020 6:21:24 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-14:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-14:2017 áp dụng cho thiết kế, lựa chọn các gối cầu và kết cấu khe co giãn mặt cầu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 6:18:48 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-13:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-13:2017 dùng để thiết kế lan can của các cầu đường bộ xây dựng mới và các cầu đường bộ cải tạo khi thấy thay thế lan can là cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 6:18:40 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-12:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-12:2017 quy định các yêu cầu thiết kế kết cấu vùi như các loại cống và bản thép làm áo hầm (vách hầm), dùng để chống đỡ khi đào hầm trong đất. Hệ thống kết cấu vùi được đề cập trong tiêu chuẩn này là: cống ống kim loại, kết cấu bản mỏng, kết cấu bản mỏng có khẩu độ lớn, kết cấu hộp bản mỏng, ống bê tông cốt thép, vòm bê tông cốt thép đúc tại chỗ và đúc sẵn, kết cấu hộp và e líp, ống cống bằng nhựa dẻo nóng.

6/18/2020 6:18:33 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-11:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-11:2017 quy định các yêu cầu thiết kế mố, trụ cầu và tường chắn. Các loại tường chắn được đề cập bao gồm: Các tường chắn thông thường, các tường có neo, các tường đất có cốt (gia cố cơ học, MSE) và các tường chế tạo sẵn theo mô đun.

6/18/2020 6:18:26 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-10:2017

Các điều khoản quy định của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-10:2017 dùng để thiết kế móng nông, móng cọc đóng, móng cọc khoan nhồi cũng như móng cọc siêu nhỏ cho công trình cầu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 6:18:20 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-9:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-9:2017 quy định việc phân tích và thiết kế mặt cầu và hệ mặt cầu bằng bê tông, kim loại hoặc các tổ hợp của chúng chịu tải trọng trọng lực. Tiêu chuẩn quy định mặt cầu bằng bê tông liền khối thỏa mãn các điều kiện riêng được phép thiết kế theo kinh nghiệm mà không cần phân tích.

6/18/2020 6:18:14 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-6:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-6:2017 áp dụng cho việc thiết kế các cấu kiện, các mối nối và các liên kết bằng thép dùng cho các kết cấu cầu dầm cán và dầm tổ hợp thẳng hoặc cong bằng, khung, giàn và vòm, các hệ dây văng và hệ dây võng, và các hệ mặt cầu kim loại.

6/18/2020 6:18:07 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-5:2017

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thiết kế các cấu kiện cầu và tường chắn được xây dựng bằng bê tông có tỷ trọng bình thường hoặc tỷ trọng nhẹ và có bố trí cốt thép và/hoặc cốt thép dự ứng lực (các tao cáp hoặc thanh thép dự ứng lực). Tiêu chuẩn này cơ bản áp dụng cho bê tông có cường độ trong khoảng từ 16 tới 70 MPa, tuy nhiên trong trường hợp bê tông tỷ trọng thường cường độ lớn hơn được chấp nhận sử dụng, cũng áp dụng tiêu chuẩn này cho công tác thiết kế kết cấu cầu bê tông.

6/18/2020 6:18:00 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-4:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-4:2017 quy định các phương pháp phân tích thích hợp để thiết kế và đánh giá các loại cầu, nhưng chỉ giới hạn trong việc mô hình hóa kết cấu và xác định tác động của lực (hiệu ứng lực). Nói chung, các kết cấu cầu được phân tích trên cơ sở vật liệu đàn hồi. Tuy nhiên tiêu chuẩn cho phép phân tích không đàn hồi hoặc phân bố lại hiệu ứng lực trong một số kết cấu nhịp dầm liên tục. Tiêu chuẩn quy định phân tích không đàn hồi đối với các cấu kiện chịu nén làm việc ở trạng thái không đàn hồi và được coi như là một trường hợp của các trạng thái giới hạn đặc biệt.

6/18/2020 6:17:54 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-3:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-3:2017 quy định những yêu cầu tối thiểu đối với tải trọng và lực, các hệ số tải trọng và tổ hợp tải trọng dùng trong thiết kế các cầu mới. Những quy định về tải trọng cũng được dùng trong đánh giá kết cấu các cầu đang khai thác.

6/18/2020 6:17:48 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-2:2017

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thiết kế tổng thể và bố trí chung công trình cầu. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu tối thiểu về khổ giới hạn, bảo vệ môi trường, mỹ quan công trình, khuôn khổ nghiên cứu địa chất, kinh tế, cho việc thiết kế cầu. Tiêu chuẩn quy định các mục tiêu cần đạt tới của kết cấu cầu khi thiết kế tổng thể, bố trí chung công trình, kết cấu cầu như khả năng thông xe, tính bền, khả năng chịu lực khi thi công, có phương tiện tiếp cận kiểm tra và giảm thiểu công tác bảo trì cũng như an toàn giao thông. Tiêu chuẩn cũng quy định các yêu cầu về nghiên cứu thủy văn và thủy lực và các đặc trưng khác của vị trí cầu để xây dựng cầu theo tiêu chí phát triển bền vững.

6/18/2020 6:17:41 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-1:2017

Các quy định của Tiêu chuẩn này cũng như toàn bộ 11 Phần khác của Bộ tiêu chuẩn này nhằm dùng cho các công tác thiết kế, đánh giá và khôi phục các cầu cố định cũng như cầu quay và cầu cất trên tuyến đường bộ. Tuy nhiên nó không bao hàm các nội dung an toàn của cầu quay và cầu cất cho các loại xe cơ giới, xe điện, xe đặc biệt và người đi bộ. Các quy định của Bộ Tiêu chuẩn này không dùng cho các cầu dành riêng cho đường sắt, đường sắt nội đô (rail-transit) hoặc công trình công cộng. Với các cầu loại đó, các quy định của Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng nếu có thêm những Tiêu chuẩn thiết kế bổ sung khi cần thiết.

6/18/2020 6:17:35 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11873:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11873:2017 quy định phương pháp đo quang sử dụng kẽm dibenzyldithiocarbamat để xác định hàm lượng đồng trong muối (natri clorua). Phương pháp này có thể áp dụng cho các sản phẩm có chứa hàm lượng đồng (Cu) bằng hoặc lớn hơn 0.01mg trong 1kg muối.

6/18/2020 6:17:29 PM +00:00