Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 13485:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 13485:2017 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức cần chứng tỏ khả năng của mình trong việc cung cấp trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan đáp ứng một cách nhất quán các yêu cầu của khách hàng và yêu cầu chế định hiện hành.

7/8/2020 11:50:02 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11564:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11564:2016 quy định các yêu cầu cho sáu cỡ ưu tiên của phễu lọc bằng chất dẻo có đường kính đến 200 mm để sử dụng trong phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 11:49:56 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11563:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11563:2016 quy định các yêu cầu đối với các dãy cốc có mỏ bằng chất dẻo dạng ngắn để sử dụng trong phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho cốc dạng côn hoặc không côn. Tuy nhiên, dạng không côn có thể được làm hơi côn để lấy khuôn ra dễ dàng trong sản xuất.

7/8/2020 11:49:50 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11562:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11562:2016 qui định các yêu cầu đối với ống thủy tinh borosilicat dùng cho thiết bị thí nghiệm được chấp nhận trong phạm vi quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 11:49:44 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11561:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11561:2016 quy định các phương pháp thử đánh giá tính năng sử dụng của lớp men để mã màu và ghi nhãn bằng màu đối với dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh. Tiêu chuẩn này không nhằm mục đích phân loại các lớp men theo độ bền; Tiêu chuẩn này cung cấp quy trình chuẩn để xác định khả năng không bị thay đổi màu của lớp men với các xử lý đặc biệt trong thời gian dài, hoặc có thể bị nhòe với màu khác được sử dụng trong mã màu.

7/8/2020 11:49:38 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11560:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11560:2016 quy định các yêu cầu và kích thước cho hai dãy van thủy tinh lỗ thẳng để sử dụng chung. Các van được xác định bằng đường kính (lỗ) danh định và đường kính đầu rộng và chiều dài phần nhám.

7/8/2020 11:49:32 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11559:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11559:2016 qui định các đặc tính của thủy tinh “borosilicat 3.3, được sử dụng để chế tạo dụng cụ, thiết bị, đường ống và các bộ phận lắp ráp bằng thủy tinh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 11:49:26 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11558:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11558:2016 quy định các yêu cầu về chất lượng sứ phù hợp cho tất cả các loại thiết bị, dụng cụ thí nghiệm bằng sứ (bao gồm cả thiết bị vi hóa) và mô tả các phương pháp thử phù hợp. Để thuận tiện, nên quy định một số phép thử được tiến hành chỉ trên các dụng cụ cụ thể, kết quả thử nghiệm được chấp nhận chung cho tất cả các dụng cụ được sản xuất tại các điều kiện tương tự từ cùng lô vật liệu.

7/8/2020 11:49:20 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11556:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11556:2016 qui định hệ số giãn nở nhiệt khối qui ước của tỉ trọng kế thủy tinh để xây dựng các bảng đo chất lỏng. Tiêu chuẩn quy định cách hiệu chỉnh chỉ số của tỉ trọng kế có hệ số giãn nở nhiệt khối khác với giá trị qui ước được khuyến nghị để sử dụng cùng với các bảng đo khi tỉ trọng kế được chế tạo với giá trị qui ước.

7/8/2020 11:49:14 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11555:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11555:2016 qui định yêu cầu đối với các loại nhiệt kế thang đo kín để đo nhiệt lượng có phạm vi đo ngắn được sử dụng trong bom nhiệt lượng và để đo chính xác sự thay đổi của nhiệt độ. Nhiệt kế không có thang đo phụ tại 0 oC và do đó không phù hợp đo chính xác nhiệt độ (thường không yêu cầu trong phép đo nhiệt lượng), trừ khi nhiệt kế được kiểm tra đối chứng với nhiệt kế chuẩn ngay trước khi sử dụng.

7/8/2020 11:49:08 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11554:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11554:2016 đưa ra các nguyên tắc kết cấu và điều chỉnh tỉ trọng kế bằng thủy tinh có khối lượng không đổi và không kèm theo nhiệt kế. Tỉ trọng kế bằng thủy tinh có kèm theo nhiệt kế được quy định trong tiêu chuẩn riêng.

7/8/2020 11:49:02 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6926:2001

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6926:2001 áp dụng cho đôlômít dạng cục (ĐC) và dạng bột (ĐB) sau khi gia công được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 11:48:56 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6416:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6416:2018 áp dụng cho các loại vữa samốt dùng để lót, xây gạch samốt cho các thiết bị nhiệt của ngành công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 11:38:14 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5441:2004

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5441:2004 qui định việc phân loại vật liệu chịu lửa, có độ chịu lửa không nhỏ hơn 1500°C. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 11:38:08 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4710:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4710:2018 áp dụng cho các loại gạch chịu lửa samốt có hàm lượng nhôm oxide (Al2O3) từ 30 % đến dưới 45 % theo TCVN 11914-1:2018 (ISO10081-1:2003).

7/8/2020 11:38:02 AM +00:00

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3735:1982

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3735:1982 áp dụng cho các loại pudôlan thiên nhiên ở dạng nguyên khai hoặc gia nhiệt, dùng để chế tạo xi măng poóc lăng, xi măng poóc lăng pudôlan và chất kết dính vôi pudôlan.

7/8/2020 11:37:56 AM +00:00

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3104:1979

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3104:1979 áp dụng cho thép kết cấu hợp kim thấp dạng tấm, tấm rộng (vạn năng), thép hình (trơn và chu kỳ) và thép định hình được nấu luyện trong lò Mác tanh, lò chuyền ôxy thổi đỉnh hoặc lò điện. Thép được dùng trong xây dựng và chế tạo máy có ưu điểm thích hợp cho các kết cấu hàn, sử dụng chủ yếu ở dạng cung cấp.

7/8/2020 11:37:50 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2231:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2231:2016 áp dụng cho vôi calci đóng rắn trong không khí để sử dụng trong xây dựng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho vôi calci đã được tôi ở dạng hồ nhuyễn, huyền phù hay sữa vôi.

7/8/2020 11:37:44 AM +00:00

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2059:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2059:1977 áp dụng cho thép dải khổ rộng cán nóng trên các máy cán vạn năng, chiều rộng từ 200 đến 1050mm, chiều dày từ 6 đến 60mm. Thép dải khổ rộng B. 25x300 TCVN 2059–77–CCT38 TCVN 1765–75.

7/8/2020 11:37:38 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11557:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11557:2016 quy định yêu cầu đối với các nhiệt kế thủy tinh chứa chất lỏng có chất lượng thương mại, có thang đo kín phù hợp để sử dụng chung trong công nghiệp, trường học và phòng thí nghiệm khi không có yêu cầu cao về độ chính xác. Khoảng đo nhiệt độ từ -100°C đến +500°C.

7/8/2020 11:37:32 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11553:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11553:2016 quy định các nguyên tắc về thiết kế và kết cấu của các dụng cụ đo thể tích được sản xuất từ thủy tinh hoặc chất dẻo để đảm bảo việc sử dụng được thuận lợi và tin cậy nhất với độ chính xác đã định.

7/8/2020 11:37:25 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8550:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8550:2011 quy định phương pháp đánh giá tính đúng giống, độ thuần và các yêu cầu kỹ thuật khác của lô ruộng giống của từng loài cây lương thực, cây thực phẩm và cây công nghiệp ngắn ngày.

7/8/2020 11:37:19 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4918:1989

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4918:1989 quy định phương pháp xác định lượng vật chất khoáng trong tất cả các loại than, bao gồm cả than nâu và than linhit. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 11:37:13 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11520:2016

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11520:2016 được áp dụng cho thiết kế móng cọc vít có cánh đơn ở mũi (Hình 1, Điều 1) sử dụng trong công trình cầu. Ngoài ra, tiêu chuẩn này có thể tham khảo cho thiết kế móng cọc tương tự trong các công trình giao thông và dân dụng khác.

6/18/2020 6:24:14 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11321:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11321:2016 áp dụng cho phương pháp thử động biến dạng lớn được áp dụng để đánh giá sức chịu tải của cọc đơn thẳng đứng, cọc đơn xiên, không phụ thuộc kích thước và phương pháp thi công (đóng, ép, khoan thả, khoan dẫn, khoan nhồi ...) thông qua xác định lực và vận tốc thân cọc do một lực tác động dọc trục lên đầu cọc bởi một quả búa nặng nhằm tạo ra một chuyển vị đủ lớn ở khu vực đầu cọc.

6/18/2020 6:24:08 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10318:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10318:2014 quy định những vấn đề về thi công và nghiệm thu công tác thi công Cọc ống thép và Cọc ván ống thép trong xây dựng công trình cảng; trong xây dựng các công trình thủy công có chức năng tương tự trong nhà máy đóng tầu, công trình đường thủy và công trình biển.

6/18/2020 6:24:02 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10317:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10317:2014 quy định những vấn đề về thi công và nghiệm thu cọc ống thép và cọc ván ống thép sử dụng trong xây dựng công trình cầu. Những công trình có điều kiện địa chất công trình đặc biệt như vùng có hang các-tơ, mái đá nghiêng, đá cứng... mà chưa đề cập đến trong tiêu chuẩn này sẽ được thi công và nghiệm thu theo yêu cầu của thiết kế.

6/18/2020 6:23:56 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9685:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9685:2013 quy định các yêu cầu kỹ thuật cho sản phẩm cọc ván thép cán nóng (sau đây gọi tắt là cọc ván thép) dùng cho công tác cừ chắn, tường vây, móng và các công tác tương tự. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 6:23:49 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11659:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11659:2016 quy định các phương pháp tính và báo cáo kết quả hàm lượng Al2O3 có nhôm oxit nhiệt luyện, từ các kết quả được phân tích trên mẫu khô hoặc nung theo TCVN 11656 (ISO 806) và AS 2879.7.

6/18/2020 6:23:43 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11658:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11658:2016 quy định các yêu cầu để lây mẫu đại diện dùng cho phân tích hóa học và xác định các tính chất vật lý của nguyên liệu nhôm oxit dùng trong sản xuất nhôm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

6/18/2020 6:23:37 PM +00:00