Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7219:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7219:2018 quy định phương pháp thử kích thước, khuyết tật ngoại quan, độ cong vênh, biến dạng quang học đối với kính tấm xây dựng, có thể sử dụng phương pháp này để xác định chiều dày và khuyết tật ngoại quan của kính dán.

7/8/2020 12:23:35 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7218:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7218:2018 quy định các chỉ tiêu chất lượng đối với kính nổi và kính tấm mài bóng (ở đây có thể gọi tắt là “tấm kính”) được dùng chủ yếu trong xây dựng và các ứng dụng khác. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho kính màu hấp thụ nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 12:23:29 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-2:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-2:2018 áp dụng cho hạt giống, cây giống cà phê nhân vô tính bằng phương pháp ghép thuộc loài cà phê vối (Coffea canephora robusta) và loài cà phê chè (Coffea arabica) chi Coffea. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 12:23:23 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-19:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-19:2017 quy định quy trình về kiểm nghiệm vắc xin vô hoạt phòng bệnh Gumboro cho gà. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 12:23:16 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-18:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-18:2017 quy định quy trình kỹ thuật để kiểm nghiệm vắc xin vô hoạt phòng Newcastle cho gà. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 12:23:10 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-17:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-17:2017 quy định quy trình kiểm nghiệm vắc xin vô hoạt được sản xuất từ chủng vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae phòng bệnh viêm màng phổi lợn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 12:23:04 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-16:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-16:2017 quy định qui trình kiểm nghiệm vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm teo mũi truyền nhiễm lợn được sản xuất từ chủng vi khuẩn Bordetella bronchiseptica. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 12:22:58 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8685-15:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-15:2017 quy định quy trình kiểm nghiệm vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm phổi do Pasteurella multocida type D gây ra ở lợn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 12:22:52 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-14:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-14:2017 quy định quy trình kiểm nghiệm vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm phổi thể kính ở lợn (hay còn gọi là bệnh Glasser) được sản xuất từ chủng vi khuẩn Haemophillus parasuis. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 12:22:46 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8683-17:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8683-17:2017 quy định quy trình giữ giống vi khuẩn Bordetella bronchiseptica được dùng để sản xuất và kiểm nghiệm vắc xin. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 12:22:40 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8683-16:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8683-16:2017 quy định quy trình nuôi giữ giống vi rút Gumbro nhược độc chủng 2512 được sử dụng trong công tác giữ giống, đánh giá chất lượng vắc xin và chế phẩm sinh học, chẩn đoán, nghiên cứu và giảng dạy.

7/8/2020 12:22:34 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8683-15:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8683-15:2017 quy định quy trình nuôi giữ giống vi rút Viêm gan vịt cường độc (DHV-1) được sử dụng trong công tác giữ giống, chẩn đoán, nghiên cứu, đánh giá chất lượng vắc xin và chế phẩm sinh học.

7/8/2020 12:22:27 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7986:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7986:2018 quy định phương pháp xác định asen và selen trong nhiên liệu khoáng rắn, sử dụng hỗn hợp Eschka trong quá trình tro hóa, chiết cặn tro với axit, và sử dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử phát sinh hydrua hoặc đo quang phổ huỳnh quang nguyên tử phát sinh hydrua.

7/8/2020 11:51:54 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5319:2016

Tiêu chuẩn này được áp dụng đối với việc chế tạo và kiểm tra trang thiết bị an toàn lắp đặt trên các giàn di động trên biển (viết tắt là giàn) nêu trong 3.1 TCVN 5309:2016. Nếu không có những quy định khác trong tiêu chuẩn này thì các trang thiết bị an toàn đã được chế tạo hoặc lắp đặt trên giàn trước khi tiêu chuẩn này có hiệu lực vẫn áp dụng các quy định có hiệu lực trước đó.

7/8/2020 11:51:48 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5318:2016

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hàn kết cấu, cũng như các bộ phận có liên quan của các giàn di động (viết tắt là giàn) được định nghĩa trong TCVN 5309:2016. Việc hàn các kết cấu cũng như các bộ phận có liên quan của giàn tuân thủ các yêu cầu tương ứng được trình bày trong TCVN 6259:2003: Hàn cùng các yêu cầu được nêu trong phần này cũng như các tiêu chuẩn, tài liệu kỹ thuật được công nhận.

7/8/2020 11:51:42 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5317:2016

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vật liệu dùng để chế tạo kết cấu, trang thiết bị cũng như các bộ phận có liên quan của các giàn di động trên biển (viết tắt là giàn) trên biển tự hành và không tự hành theo định nghĩa ở 3.1 TCVN 5309:2016. Vật liệu và trang thiết bị của giàn tuân thủ các yêu cầu tương ứng được trình bày trong TCVN 6259:2003 Phần 7A cùng các yêu cầu được nêu trong tiêu chuẩn này.

7/8/2020 11:51:36 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5316:2016

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị điện và dây dẫn (sau đây gọi là “trang bị điện”) không phải dùng cho mục đích chuyên dụng của các giàn di động (sau đây gọi là “giàn”) như định nghĩa trong TCVN 5309:2016. Các trang bị điện sử dụng cho mục đích chuyên dụng của giàn có thể không phải thỏa mãn hoàn toàn các yêu cầu của tiêu chuẩn này nếu như được chấp thuận. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng cũng phải được chứng minh rằng luôn đảm bảo an toàn về cháy, nổ và chống điện giật v.v....

7/8/2020 11:51:30 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5315:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5315:2016 áp dụng cho máy chính, thiết bị truyền động, hệ trục, chân vịt, các động cơ lai không phải là máy chính, nồi hơi, lò đốt, bình chịu áp lực, các máy phụ, hệ thống đường ống, hệ thống nâng hạ giàn và các hệ thống điều khiển chúng, v.v. (sau đây, trong phần này được gọi là “Hệ thống máy”) của các giàn di động trên biển như định nghĩa trong TCVN 5309:2016.

7/8/2020 11:51:24 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5314:2016

Kết cấu chống cháy, các phương tiện thoát hiểm, hệ thống phát hiện và chữa cháy cho giàn di động trên biển (sau đây viết tắt là giàn) được định nghĩa trong TCVN 5309 : 2016, phải thỏa mãn các yêu cầu trong phần này hoặc các tiêu chuẩn, tài liệu kỹ thuật có liên quan được xem xét chấp nhận.

7/8/2020 11:51:18 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5313:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5313:2016 áp dụng cho việc phân khoang các giàn di động trên biển. Giàn dạng tàu và sà lan cần tuân thủ các yêu cầu tương ứng về phân khoang trong TCVN 6259:2003. Đối với các giàn không được đề cập đến ở đây sẽ được xem xét riêng.

7/8/2020 11:51:12 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5312:2016

Các giàn phải thỏa mãn các quy định về ổn định nêu tại tiêu chuẩn này. Liên quan đến ổn định nguyên vẹn và ổn định tai nạn của giàn, bất kể các quy định nêu tại 1.1, các giàn dạng tàu và sà lan, ngoại trừ các giàn tựa vào đáy biển hoặc định vị lâu dài tại một vị trí, phải tuân theo các yêu cầu của Phần 10 của TCVN 6259:2003 và Chương 4 của Phần 2A của TCVN 6259:2003. Ngoài ra, nếu cần thiết, giàn có thể phải tuân thủ thêm các yêu cầu bổ sung khác.

7/8/2020 11:51:06 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5311:2016

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các trang thiết bị trên các giàn di động (viết tắt là giàn) trên biển tự hành và không tự hành theo định nghĩa ở 3.1, TCVN 5309:2016. Những trang thiết bị khác với quy định trong Tiêu chuẩn này có thể được đưa vào thiết kế và sử dụng nếu được chấp thuận. Trong trường hợp này, các số liệu chi tiết liên quan đến quy trình sản xuất, chế tạo, v.v... của trang thiết bị phải được trình duyệt.

7/8/2020 11:51:00 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5310:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5310:2016 áp dụng cho các giàn di động trên biển, theo định nghĩa ở 3.1 của TCVN 5309:2016,tự hành và không tự hành, cùng với các yêu cầu tương ứng nêu trong TCVN 6259:2003. Cho phép áp dụng các yêu cầu trong các quy phạm, tài liệu kỹ thuật tương đương khác nếu được chấp nhận.

7/8/2020 11:50:53 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5309:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5309:2016 được áp dụng cho tất cả các giàn di động trên biển theo định nghĩa ở 3, tự hành và không tự hành. Các giàn phải thỏa mãn các yêu cầu về phân cấp và chế tạo của tiêu chuẩn này và các yêu cầu tương ứng được nêu trong TCVN 6259 : 2003. Cho phép áp dụng các yêu cầu trong các quy phạm, tài liệu kỹ thuật tương đương khác nếu được chấp nhận.

7/8/2020 11:50:47 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN Vl:2017

Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN Vl:2017 quy định các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm nghiệm, bảo quản và các yêu cầu có liên quan đến chất lượng đối với nguyên liệu hóa dược, thành phẩm hóa dược, dược liệu, vắc xin.

7/8/2020 11:50:39 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 9002:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 9002:2017 đưa ra hướng dẫn về mục đích của các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 và các ví dụ về các bước tổ chức có thể thực hiện để đáp ứng các yêu cầu. Tiêu chuẩn này không bổ sung, trích dẫn hoặc theo cách nào đó sửa đổi những yêu cầu này.

7/8/2020 11:50:33 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC TR 17028:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC TR 17028:2017 đưa ra hướng dẫn và các nguyên tắc của chương trình chứng nhận dịch vụ. Trong tiêu chuẩn này, việc đánh giá hệ thống quản lý là một phần của chứng nhận dịch vụ và không cấu thành việc chứng nhận hệ thống quản lý.

7/8/2020 11:50:27 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017 quy định các yêu cầu chung về năng lực, tính khách quan và tính nhất quán trong hoạt động của các phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các tổ chức thực hiện hoạt động thí nghiệm, không phân biệt về số lượng nhân viên.

7/8/2020 11:50:21 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17011:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17011:2017 quy định các yêu cầu về năng lực, việc thực hiện nhất quán và tính khách quan của tổ chức công nhận thực hiện việc đánh giá và công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp.

7/8/2020 11:50:15 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 14004:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 14004:2017 đưa ra các hướng dẫn cho một tổ chức về việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) vững chắc, có cơ sở và đáng tin cậy. Hướng dẫn nhằm cung cấp cho tổ chức đang muốn quản lý các trách nhiệm về môi trường của mình một cách có hệ thống đóng góp cho trụ cột môi trường bền vững.

7/8/2020 11:50:08 AM +00:00