Tài liệu miễn phí Văn Bản Luật

Download Tài liệu học tập miễn phí Văn Bản Luật:Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán, Thương mại, Doanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị, Lĩnh vực khác, Bộ máy hành chính, Bất động sản, Tiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường, Trách nhiệm hình sự, Đầu tư, Vi phạm hành chính, Bảo hiểm, Thuế-Phí-Lệ phí-Kinh phí

Quyết định số 3324/QĐ-UBND

Quyết định số 3324/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

8/30/2018 5:43:53 AM +00:00

Giáo trình Luật tố tụng Hình sự Việt Nam - Mạc Giáng Châu

1.1. Tố tụng hình sự Tố tụng hình sự là toàn bộ những hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và cá nhân có liên quan nhằm tham gia vào việc giải quyết đúng đắn, khách quan, kịp thời vụ án hình sự, …

8/30/2018 3:12:15 AM +00:00

Quyết định số 3056/QĐ-BNN-BVTV

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3056/qđ-bnn-bvtv', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:27:18 AM +00:00

Quyết định số 2077/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU ĐỐI VỚI XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

Quyết định số 2444/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CHI CỤC HẢI QUAN KÀ TUM THÀNH CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU KÀ TUM BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

Quyết định số 2532/QĐ-BTC

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CỨU ĐÓI CHO CÁC TỈNH: THANH HÓA, NGHỆ AN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

Quyết định số 2650/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ

Tố tụng dân sự là trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự, các vụ án dân sự tại Tòa án; trình tự, thủ tục thi hành án dân sự. Hoạt động tố tụng dân sự được thực hiện bởi hai loại chủ thể khác nhau, đó là người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng.

8/30/2018 1:49:08 AM +00:00

Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUY HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

8/30/2018 1:31:23 AM +00:00